Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI"— Sunum transkripti:

1 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
Bölüm 1. Giriş – Balıkçılık Yönetimi

2 1.2 Balıkçılık yönetimi nedir?
Balıkçılık yönetiminin kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Bu yüzden kendi içindeki uygulamalarında bazen sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunlara yol açmamak adına bu ders kapsamında FAO’nun balıkçılık yönetimi tanımı kullanılacaktır. «Bilgi toplama, analiz yapma, planlama, istişare yapma ve karar alma, kaynakları paylaştırma, kaynakların verimliliğinin devamını sağlama ve diğer balıkçılık hedeflerinin başarılması için, gerektiğinde yaptırım uygulayarak, balıkçılık aktivitelerini yöneten kuralları ve düzenlemeleri icra etmenin ve formülleştirmenin tümünü kapsayan süreçtir»

3 1.3.1 Balıkçılık yöneticisi kimdir?
Balıkçılık yöneticisi terimi tek kişiyi ifade etmemektedir. Balıkçılık yöneticisi, balıkçılık yönetimi ile görevli otoritenin başkanı konumunda olan kişi veya kişilerdir. Bireysel, yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki balıkçılıkta yönetim uygulamalarından sorumlu insanlar örnek gösterilebilir.

4 1.3.1 Balıkçılık neden yönetilmelidir?
Balık kaynakları kullanımı rasyonel bir şekilde yönetilmediği sürece yok olmaya mahkumdur. Günümüzde her üç ana balık stoğundan biri aşırı avcılığa maruz kalmaktadır. Avcılık yoluyla elde edilen üretim miktarı maksimum sınırına ulaşmıştır. Balıkçılık dinamik yapısı nedeniyle birçok değişkenin etkisi altındadır ve bu nedenle yönetilmesi zorunludur. Balıkçılığın, birçok bölgede birçok tür üzerine birçok av aracı ile yapılması anlaşmazlıklar ve zorluklar doğurur ve bunların çözümü yönetimle mümkündür. Biyolojik ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ancak balıkçılık yönetimi ile mümkündür.

5 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 3. Balıkçılık Yönetiminin Sosyal Yönleri KISIM I: Balıkçılığın Temel Boyutları

6 Balıkçılık Yöneticisi Neyi Yönetir?
Bu adam kendini ne sanıyor? Başkan mı? Hepiniz en az 3 çocuk yapın ! Daha vahim; Balıkçılık Yöneticisi 

7 Balıkçılık Yöneticisi Neyi Yönetir?
Oysa Balıkçılık Yönetimi İnsan Yönetimidir

8 3.2 Kamusal Mülkiyet Trajedisi
«Kamusal Mülkiyet Trajedisi» (Orta Malının Trajedisi) Ortak kaynağı tüketen bir grubun uzun vadeli yararlarına aykırı olduğunu bilmelerine rağmen, her birinin kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız ve rasyonel davranarak, paylaşılan bir kaynağı tüketmesidir (Ekolojist Garrett Hardin, 1968).

9 3.2.1 Orta Malları için bir bilimin geliştirilmesi
Orta Mallar dört temel mülkiyet hakları rejimlerinde yer alır: Açık Erişim (open-access): erişim ücretsiz ve herkese açık Özel mülkiyet (private property): kişi veya kuruluşların bir kaynağın kullanımını düzenleme hakkı ve diğerlerini hariç tutma durumudur. Devlet mülkü (state property): kullanımın düzenlenmesi ve erişimin kontrol edilmesi için hükümetin özel hakları elinde bulundurmasıdır. Toplumsal mülkiyet/Ortak mal (common property): kaynak, kendi kullanımını düzenleyen ve diğerlerini dışlayan belirli bir topluluğa aittir.

10 3.8.2 Yerelleşmiş Yönetimin Avantajları ve Güçlü Yönleri
Hükümet birimlerinin kaynak yönetiminde, özellikle bölgesel seviyede, etkinliğinin zayıflığını ele alır. Paydaşların güçlenmesini sağlar. Kırsal kalkınma için ön şart olarak görülebilir. “İyi idareciliğin” gelişimi için ön şart olarak düşünülebilir. Yoksulluğun azaltılması için bir araçtır.

11 3.8.2 Yerelleşmiş Yönetimin Avantajları ve Güçlü Yönleri
Mümkün olan en düşük örgüt düzeyinde problem çözme ve yönetime katılımı sağlar. Yerelleşme külfetli devlet hiyerarşileri kaldırır, bazı kamu hizmetleri sağlamak için düşük maliyetli bir yoldur. Yerelleşme kurumsal reform ve/veya yeni mevzuatın oluşturulmasını teşvik edebilir.

12 3.8.3 Yerelleşmiş Yönetimin Kısıtlamaları ve Zorlukları
Kamu hizmetleri kaybına ve eşitsizliğin artmasına neden olabilir. bölgesel düzeyde idareciler demokratik olmayabilir, kaynakların seçkin bir sınıfa imtiyazı söz konusu olabilir. Temsiliyet eksikliği doğabilir. “Mümkün olan en düşük örgüt düzeyi” belirlenmesi güçtür, bazı durumlarda “yetki devri” yerelleşmeden çok merkezileşmeye ihtiyaç duyabilir.

13 3.8.3 Yerelleşmiş Yönetimin Kısıtlamaları ve Zorlukları
Ekosistemler nadiren tek bir yerel yönetimsel yetki sınırı içerisine girer. Yerel çatışma ve sosyal gerginlikler doğurabilir ve kaynakların aşırı kullanımına neden olabilir. Yerel yargı, yerelleşme sürecinde kendilerine düşen yeni sorumlulukları yürütmek için gerekli mali desteği çok nadiren alabilir.

14 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 4. Ekonomik İlkeler: Balıkçılığa Ekonomik Bir Bakış Açısı KISIM I: Balıkçılığın Temel Boyutları

15 4.1.1 Bir balıkçılığın farklı bileşenleri
Balıkçılık birtakım kritere göre şöyle sınıflandırılabilir: Ekonomik kategori (endüstriyel, küçük balıkçı, geçim) Mekânsal boyut (tatlı su: göl, nehir; deniz: kıyı, okyanus, yabancı sular) Mevsimsel profil (doğal farklılıklar için dinamik adaptasyonlar içerebilir) Menşe limanı (geminin bağlı olduğu liman) Karaya çıkış limanları (hangi limandan filonun işlettildiği) Av araçları ( değişen mevsimler) Gemi boyutu (gemi uzunluğu, tonajı, motor büyüklüğü) Hedef türler (çok türlü balıkçılık, değişen mevsimler) Ürün çeşitleri (taze, dondurulmuş, konserve, tuzlanmış vb.) Pazarlar (açık artırma, tüccarlar, dikey entegrasyon, satış organizasyonları, işleme sanayi vb.)

16 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 7. Av Araçlarının ve Yöntemlerinin Düzenlenmesi KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

17 4.1.1 Bir balıkçılığın farklı bileşenleri
Ekosistem Etkisi ve Av Aracı Boy Seçme Tür Seçme Kaçış Sonrası Yaşam Oranı Hayalet Avcılık Habitat Etkisi Enerji Verimliliği Av Kalitesi Ekosistem Etki İndeksi Solungaç Ağı 8 4 5 1 7 5.4 Fanyalı Ağ 2 3 4.7 Oltacılık 6 10 9 7.3 Paragat 7.1 Tuzaklar Pinterler 7.6 Zıpkın, Mızrak 8.4 Pelajik Trol 6.3 Dip Trolü Algarna 4.6 Karides Trolü 4.3 Sürütme Ağı 6.0 Gırgır - 7.7 Iğrıp Fırsat maliyeti Herhangi bir malın üretimini bir birim artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal ve/veya kazanç miktarıdır. Başka bir deyişle iktisadi bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir. Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)

18 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

19 Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri
• Gökova • Köyceğiz-Dalyan • Fethiye-Göcek • Patara • Kaş-Kekova • Göksu Deltası • Belek • Foça • Datça-Bozburun • Pamukkale • Gölbaşı • Ihlara • Tuz Gölü • Uzungöl

20 Alan ve zaman kısıtlamalarının avantajları
Alan ve zaman kısıtlamaları, balıkçılık yöneticilerine amaçlarına ulaşmak için şu yollarla yardım edebilir: Özel yaşam evrelerinin hasadının sınırlandırılması Bir balıkçılığın tekrar yapılanma evresi boyunca tükenmiş stokların ve onların yaşam alanlarının korunması Genetik kaynakların korunması Avlanan popülasyonların sürdürülebilirliği için kritik olan habitatların korunması Aşırı avcılık kapasitesini sınırlandırmak ve avın parasal değerinin optimize edilmesi

21 Alan ve zaman kısıtlamalarının dezavantajları
AVANTAJLARI Kavramsal Kolaylık: Diğer yollar ile korunamayan hedef dışı türlerin korunması için iyi bir seçim: Karmaşık balıkçılık bölgelerinde verilerin az olduğu veya bulunmadığı zaman stok koruması için izlenebilir bir yaklaşım Hassas bentik habitatların korunması için sağlıklı bir yaklaşım Belirsizliğe karşı sigorta Sürekli geliştirme için bir araç

22 8.2.1 Bir balıkçılık yönetim önlemi olarak alan ve zaman kısıtlamaları
DEZAVANTAJLARI Kurumlar arası görüşme Bazı durumlarda yüksek ekonomik maliyet Uygulama Uygunluğa karşı istek

23 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 9. Girdi ve Çıktı Kontrolleri: Sorumlu Balıkçılıkta Balıkçılık Çabası ve Av Yönetimi Uygulaması KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

24 9.2 Girdi ve çıktı kontrolleri nelerdir?
Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)

25 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi
Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 1) Balıkçı Teknelerinin Boyut ve Sayılarını (Balıkçılık Kapasite Kontrolleri) Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)

26 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi
Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 2) Balıkçı Teknelerinin Avlanma Sürelerini (Tekne Kullanım Kontrolleri) Bölüm 8. Alan ve Zaman Kısıtlamaları (Ek)

27 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi
Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 3) Hem Kapasite Hem de Kullanım Kontrolü (Balıkçılık Çabası Kontrolleri)

28 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi
Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. Bazı durumlarda Balıkçı teknelerinin ikmallerine getirilen kısıtlamalar olabilir. (Yakıt vd.)

29 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi
Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. Bazı durumlarda ise daha az mekanize olan balıkçılıkta kullanılan av araçlarının miktarları veya tayfa sayıları

30 9.2.2. Çıktı kontrolleri veya av yönetimi
Çıktı kontrolleri avcılıktan gelen balık miktarının doğrudan sınırlandırılmasıdır. 1) Balıkçılıktan belirli bir dönem için yakalanacak balık tonajına veya adedine konulan kısıtlama TAC (toplam izin verilebilir av), Genellikle toplam izin verilebilir karaya çıkarılan miktardır.

31 9.2.2. Çıktı kontrolleri veya av yönetimi
Çıktı kontrolleri avcılıktan gelen balık miktarının doğrudan sınırlandırılmasıdır. 2) Hedef dışı av miktarı kısıtlaması Hedef dışı, avlanan miktarın önemli bir oranını teşkil edebilir.

32 9.2.3 Genellikle uygulanacak olan balıkçılık çabası ve av yönetimi kontrolleri için gereksinim
Tüm balıkçılara uygulanmalı. Balıkçılık yöneticileri kendi yetki bölgelerindeki tüm balıkçı gemileri için önlemler almalıdır.

33 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi: Erişim ve Hasat Yönetiminde Kullanım Hakları KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

34 10.1 Hak tabanlı balıkçılık yönetimi nedir?
«Hak tabanlı yönetim» bireyler, topluluklar, kuruluşlar, hükümetler tarafından balıkçılık ile ilgili olarak sahip olunan haklara odaklanan balıkçılık yönetimine bir yaklaşım biçimidir.

35 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Mülkiyet hakları farklı şekillerdeki mülkler üzerinde (balık stoku, balıkçı teknesi veya balıkçılık yapma izni) oluşan insanlar arasındaki ilişkilerilerdir.

36 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Denizlerdeki balığa uyarlanabilen mülkiyeti ile ilgili 4 çeşit «Mülkiyet Hakkı» düzenlemeleri vardır: Sahipsiz (Açık Erişim)  Hiç kimsenin değil! Özel mülkiyet  Yakalayanın! Devlet mülkiyeti Suda oldukları sürece devletin! Ortak mülkiyet Şirketin veya bireyin değil! Kıyısal bölgelerdeki toplulukların veya kooperatiflerin!

37 10.1.2 Kullanım hakları nelerdir?
Kullanım hakları, balıkçılık ile uğraşan kişilerin balıkçılık kaynaklarını kullanmak için ellerinde bulundurdukları haklardır. Kullanım hakları, alan kapatmaları, sınırlı giriş, diğer girdi kontrolleri (çaba kısıtlaması) ve çıktı (kotalar) kontrollerinde de görülebilir. Bu düzenlemeler çeşitli balıkçılık konularına değinmektedir: Kim balıkçılık yapabilir? Balıkçılığa nerede izin verilmiştir? Ne kadar av aracı kullanılabilir? Ne kadar balık yakalanabilir?

38 10.5.2 Kullanım hakları hangi yöntemler ile dağıtılmalıdır?
İhaleler, Tarihsel yöntemler, Pazar, Sektör/grup/topluluk dağıtımları, Dağıtım paneli.

39 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 16. Balıkçılık Yönetimi Planları KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

40 16.2.1 Yönetim planının içeriği ne olabilir?
BYP en azından şunları içermeli: Balıkçılığın tanımı, özelliklede mevcut durumu ve yapılandırılmış kullanıcı hakları Yönetim amaçları Bu amaçların nasıl başarılacağı Plan nasıl gözden geçirilecek ve/veya değiştirilecek Gözden geçirme ve değişim için konsültasyon (müzakere) süreci

41 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 11. Balıkçılıkta İzleme, Kontrol ve Gözetim KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

42 1.2. İzleme, Kontrol ve Gözetim
İzleme; Tür kompozisyonu, toplam av miktarı, balıkçılık çabası, operasyon alanı, hedef dışı ve ıskarta av gibi verileri içermesine karşın bunlara sınırlamaksızın balıkçılık faaliyetlerinin analiz edilmesi, ölçülmesi ve bilgilerin toplanmasıdır. Bu bilgiler balıkçılık yöneticisinin yönetim kararları almasında birincil verilerdir. Eğer bu veriler eksikse, hatalı veya yoksa balıkçılık yöneticisi yönetim önlemlerini düzenlemede ve uygulamada handikaba düşecektir.

43 1.2. İzleme, Kontrol ve Gözetim
Kontrol; hasat edilebilen kaynaklar altındaki şartların ve koşulların tanımlanmasını içerir. Bu tanımlamalar ulusal balıkçılık kanununda yer almaktadır ve diğer düzenlemeler ulusal, bölgesel ve alt bölgelerde kararlaştırılmış olabilir.

44 1.2. İzleme, Kontrol ve Gözetim
Gözetim; geçerli olan ulusal mevzuat ve şartları ile yönetim önlemleri ve erişim koşullarını sağlamak için balıkçılık faaliyetlerinin düzenlenmesini ve denetlenmesini içerir. Bu; kaynakların aşırı sömürülmesini, kaçak avcılığın en aza indirilmesini ve yönetim düzenlemelerinin uygulanmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir.

45 1.2. İzleme, Kontrol ve Gözetimin Rolü
Yönetim planlarının düzgün şekilde uygulanmasını sağlamak Balıkçılık stratejileri ve planları için yönetim önlemleri ve önceliklerin gelişimine rehberlik etmek üzere bilgi sağlamak. Örn; TAC için tüm karaya çıkış noktalarında kota kontrolü yapmak, yakalanan türleri kaydetmek, ıskartayı önlemek için uygun adımları takip etmek, avların kayıtsız gemiden gemiye nakline engel olmak izleme, kontrol ve gözetimin görevleridir.

46 1.2. İzleme, Kontrol ve Gözetim
İKG sisteminin tasarımını etkileyebilecek önemli faktörler şunlardır: Balıkçılık çeşitleri Yönetim önlemi çeşitleri Yasal çerçeve İnsan kaynakları Finansal gereksinimler İKG boyutları Hedeflenen İKG Uygunluk ve yaptırım Dengelerin ayarlanması

47 SINAVDA BAŞARILAR


"Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları