Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler"— Sunum transkripti:

1 UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler
PRESENT PERFECT TENSE “Yakın geçmiş zaman”

2 “ Present Perfect Tense / Yakın Geçmiş Zaman” “Etkisi, sonucu görülen zaman”
Verbs 1 Tear : yırt Spill : dök Do : yap Paint : boya Sting : sok Swell : şiş Take : al Have : sahip ol Verbs 3 torn spilt done painted stung swollen taken had

3 P r e s e n t P e r f e c t T e n s e Have / has + verb 3 Paint: boya
have paintED: boyaDI Has paintED: boyaDI “he, she, it” I You We have They paintED the wall. He She has It

4 Drink : Have drunk : Has drunk : I have drunk : He has drunk : içTİ içTİ “He, she, it” Ben içTİm. O içTİ.

5 Clean Have cleanED Has cleanED We have cleanED. She has cleanED. : temizle : temizleDİ : temizleDİ “He, she, it” : Biz temizledik. : O temizledi.

6 : kır : kırDI : kırDI “He, she, it” : Onlar kırDI. : Ali kırDI. Break Have broken Has broken They have broken. Ali has broken.

7 Tear Have torn Has torn I have torn She has torn. : yırt : yırtTI : yırtTI “He, she, it” : Ben yırtTIm. : O yırtTI.

8 Spill Have spilt Has spilt You have spilt He has spilt : dök : dökTÜ : dökTÜ “He, she, it” : Sen dökTÜn. : O dökTÜ.

9 : sok : sokTU : sokTU “He, she, it” : Yılanlar sokTU. : Bir arı sokTU.
Sting Have stung Has stung Snakes have stung A bee has stung : sok : sokTU : sokTU “He, she, it” : Yılanlar sokTU. : Bir arı sokTU.

10 Present Perfect Tense ’in kullanımı;
A. Gerçekleştirilen, yapılan bir eylemin zamanı belirtilmemişse ve şimdiki zamanla bir bağlantısı varsa, I have drunk water. “Su içtim.” My lips are wet. Dudaklarım ıslak. There is no water in the glass now. Şimdi bardakta hiç su yok. I have openEDthe door. “Kapıyı açtım.” The door is open now. Kapı şimdi açık. He has washED his car. “Arabasını yıkaDI.” His car is clean now. The ground is wet. The car is shining.

11 Ali has cut his finger. “Ali parmağını kesti.”
B. Gerçekleşmiş, olmuş, yapılmış bir eylemin sonuçları açıkça görülüyorsa, Ali has cut his finger. “Ali parmağını kesti.” His finger is bleeding now. Parmağı şimdi kanıyor. There is blood on the ground. Yerde kan var. They have gone out. “Dışarı çıktılar.” They are not here. Burada değiller.

12 C. Geçmişte başlamış hala devam eden bir eylem anlatılıyorsa,
I have taught English for 23 years. She has lived in Kastamonu since 1991. We have studied English for twenty minutes.

13 Ever: hayatında hiç, şu ana kadar Have you EVER driven a lorry?
Present perfecte kullanılan ZAMAN ZARFLARI “ever, never, just, already, yet” Ever: hayatında hiç, şu ana kadar Have you EVER driven a lorry? “Hayatında hiç kamyon kullandın mı? “Şu ana kadar hiç kamyon kullandın mı? Have you EVER been to İstanbul? “Hayatında hiç İstanbul’da bulundun mu?” “Şu ana kadar hiç İstanbul’da bulundun mu?” Have you EVER seen a tea garden in Rize? “Hayatında hiç Rize’de çay bahçesi gördün mü?” “Şu ana kadar hiç Rize’de çay bahçesi gördün mü?”

14 Never: hayatımda hiç, şu ana kadar hiç
I have NEVER seen a snake. “Hayatımda hiç yılan görmedim.” “Şu ana kadar hiç yılan görmedim.” She has NEVER lived in a dormitory. “Hayatında hiç yurtta kalmadı.” “Şu ana kadar hiç yurtta kalmadı.” They have NEVER eaten “hamsili pilav”. “Hayatlarında hiç hamsili pilav yemediler.” “Şu ana kadar hiç hamsili pilav yemediler.”

15 Just: daha şimdi, henüz, az önce
You have JUST eaten a cake. “Daha şimdi bir kek yedin.” He has JUST gone out. “Henüz dışarıya çıktı.” They have JUST finished their homework. “Az önce ödevlerini bitirdiler.”

16 Already: çoktan, zaten, önceden, daha önce
She has already written the letter. “Mektubu çoktan yazdı.” We have already studied that subject. “Biz o konuyu çoktan çalıştık.” He has already prepared his bag. “Çoktan çantasını hazırladı.”

17 Yet: henüz, daha değil They haven’t come yet. “Henüz gelmediler.” He hasn’t answerED the question yet. “Henüz soruyu cevaplamadı.” We haven’t eaten dinner yet. “Henüz akşam yemeğini yemedik.”

18 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E E X E R C I S E S
visit HAVE visitED HAS visitED “he, she, it” They have visited. Ali has visited. E X E R C I S E S A: TRANSLATE into ENGLISH ziyaret et ziyaret etti Onlar ziyaret etti. Ali ziyaret etti.

19 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Ye eat yedi HAVE eaten Yedi
Biz yedik. Kedi yedi. eat HAVE eaten HAS eaten“he, she, it” We have eaten. The cat has eaten.

20 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E try Dene HAVE tried denedi
Denediniz. Ayla denedi. try HAVE tried HAS tried “he, she, it” You have tried. Ayla has tried.

21 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E have sahip olmak HAVE had
HAS had“he, she, it” I have had. He has had. sahip olmak sahip oldu Sahip oldum. Sahip oldu.

22 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Fall off Düşmek HAVE fallen off
HAS fallen off “he, she, it” We have fallen off. Emre has fallen off. Düşmek düştü Düştü Düştük. Emre düştü.

23 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E wash Yıka HAVE washed Yıkadı
HAS washed “he, she, it” They have washed. He has washed. Yıka Yıkadı Onlar yıkadı. O yıkadı.

24 B: USE THE CORRECET FORM of the VERB.
My dear, someone …………………. (knock) the door. Open it. Sir, Yunus …………………. (tear) my homework. Oh, no! I …………………. (drop) the glass on the floor. Oh, mum! My brother …………………. (spill) fruit juice on my project. Hello, Ali. …………………. you …………………. (paint) your face? It looks funny. has knockED has torn have dropPED has spilT have paintED

25 Don’t touch the wall. We …………………. (just, paint) it. It is wet.
Your car looks wonderful. …………………. you …………………. (wash) it? A: …………………. you …………………. (ever, see) a kangaroo? B: No, not yet. I am fifteen and I …………………. (never, have) a bicycle. Of, of. It’s ten a.m. The doctor …………………. (come) yet. have JUST paintED Have washED Have EVER seen have NEVER had has NOT come

26 Today I …………………. any of my friends. (see)
She ………………….…. (already, finish) her job. You are too slow. A: …………………. you …………………. (see) our new English teacher? B: Yes, he is over there. He …………………. (read) three books this month. I don’t want to eat anything. I …………………. (just, have) lunch. haven’t seen has already finishED seen Have has read have JUST had


"UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları