Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler PRESENT PERFECT TENSE “Yakın geçmiş zaman”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler PRESENT PERFECT TENSE “Yakın geçmiş zaman”"— Sunum transkripti:

1 UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler PRESENT PERFECT TENSE “Yakın geçmiş zaman”

2 “ Present Perfect Tense / Yakın Geçmiş Zaman ” “Etkisi, sonucu görülen zaman ” Verbs 1 Tear : yırt Spill : dök Do : yap Paint: boya Sting : sok Swell: şiş Take: al Have: sahip ol Verbs 3 torn spilt done painted stung swollen taken had

3 P r e s e n t P e r f e c t T e n s e Have / has + verb 3 Paint: boya have paintED: boyaDI Has paintED: boyaDI “he, she, it” I You We have You They He Shehas It paintED the wall.

4 Drink: Have drunk: Has drunk : I have drunk : He has drunk : iç içTİ içTİ “He, she, it” Ben içTİm. O içTİ.

5 Clean Have cleanED Has cleanED We have cleanED. She has cleanED. : temizle : temizleDİ : temizleDİ “He, she, it” : Biz temizledik. : O temizledi.

6 Break Have broken Has broken They have broken. Ali has broken. : kır : kırDI : kırDI “He, she, it” : Onlar kırDI. : Ali kırDI.

7 Tear Have torn Has torn I have torn She has torn. : yırt : yırtTI : yırtTI “He, she, it” : Ben yırtTIm. : O yırtTI.

8 Spill Have spilt Has spilt You have spilt He has spilt : dök : dökTÜ : dökTÜ “He, she, it” : Sen dökTÜn. : O dökTÜ.

9 Sting Have stung Has stung Snakes have stung A bee has stung : sok : sokTU : sokTU “He, she, it” : Yılanlar sokTU. : Bir arı sokTU.

10 Present Perfect Tense ’in kullanımı ; A. Gerçekleştirilen, yapılan bir eylemin zamanı belirtilmemişse ve şimdiki zamanla bir bağlantısı varsa, I have drunk water. “Su içtim.” My lips are wet. Dudaklarım ıslak. There is no water in the glass now. Şimdi bardakta hiç su yok. I have openEDthe door. “Kapıyı açtım.” The door is open now. Kapı şimdi açık. He has washED his car. “Arabasını yıkaDI.” His car is clean now. The ground is wet. The car is shining.

11 B. Gerçekleşmiş, olmuş, yapılmış bir eylemin sonuçları açıkça görülüyorsa, Ali has cut his finger. “Ali parmağını kesti.” His finger is bleeding now. Parmağı şimdi kanıyor. There is blood on the ground. Yerde kan var. They have gone out. “Dışarı çıktılar.” They are not here. Burada değiller.

12 C. Geçmişte başlamış hala devam eden bir eylem anlatılıyorsa, I have taught English for 23 years. She has lived in Kastamonu since 1991. We have studied English for twenty minutes.

13 Present perfecte kullanılan ZAMAN ZARFLARI “ever, never, just, already, yet” Ever: hayatında hiç, şu ana kadar EVERHave you EVER driven a lorry? “Hayatında hiç kamyon kullandın mı? “Şu ana kadar hiç kamyon kullandın mı? EVERHave you EVER been to İstanbul? “Hayatında hiç İstanbul’da bulundun mu?” “Şu ana kadar hiç İstanbul’da bulundun mu?” EVERHave you EVER seen a tea garden in Rize? “Hayatında hiç Rize’de çay bahçesi gördün mü?” “Şu ana kadar hiç Rize’de çay bahçesi gördün mü?”

14 Never: hayatımda hiç, şu ana kadar hiç NEVERI have NEVER seen a snake. “Hayatımda hiç yılan görmedim.” “Şu ana kadar hiç yılan görmedim.” NEVERShe has NEVER lived in a dormitory. “Hayatında hiç yurtta kalmadı.” “Şu ana kadar hiç yurtta kalmadı.” NEVERThey have NEVER eaten “hamsili pilav”. “Hayatlarında hiç hamsili pilav yemediler.” “Şu ana kadar hiç hamsili pilav yemediler.”

15 Just: daha şimdi, henüz, az önce JUSTYou have JUST eaten a cake. “Daha şimdi bir kek yedin.” JUSTHe has JUST gone out. “Henüz dışarıya çıktı.” JUSTThey have JUST finished their homework. “Az önce ödevlerini bitirdiler.”

16 Already Already: çoktan, zaten, önceden, daha önce alreadyShe has already written the letter. “Mektubu çoktan yazdı.” alreadyWe have already studied that subject. “Biz o konuyu çoktan çalıştık.” alreadyHe has already prepared his bag. “Çoktan çantasını hazırladı.”

17 Yet Yet: henüz, daha değil yetThey haven’t come yet. “Henüz gelmediler.” yetHe hasn’t answerED the question yet. “Henüz soruyu cevaplamadı.” yetWe haven’t eaten dinner yet. “Henüz akşam yemeğini yemedik.”

18 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E E X E R C I S E S A: TRANSLATE into ENGLISH ziyaret et tiziyaret etti tiOnlar ziyaret etti. tiAli ziyaret etti. visit HAVE visitED HAS visitED “he, she, it” They have visited. Ali has visited.

19 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Ye diyedi diYedi diBiz yedik. diKedi yedi. eat HAVE eaten HAS eaten “he, she, it” We have eaten. The cat has eaten.

20 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Dene didenedi diDenedi diDenediniz. diAyla denedi. try HAVE tried HAS tried “he, she, it” You have tried. Ayla has tried.

21 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E sahip olmak dusahip oldu duSahip oldum. duSahip oldu. have HAVE had HAS had “he, she, it” I have had. He has had.

22 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Düşmek tüdüştü tüDüştü tüDüştük. tüEmre düştü. Fall off HAVE fallen off HAS fallen off “he, she, it” We have fallen off. Emre has fallen off.

23 P R E S E N T P E R F E C T T E N S E Yıka dıYıkadı dıOnlar yıkadı. dıO yıkadı. wash HAVE washed HAS washed “he, she, it” They have washed. He has washed.

24 B: USE THE CORRECET FORM of the VERB. My dear, someone …………………. (knock) the door. Open it. Sir, Yunus …………………. (tear) my homework. Oh, no! I …………………. (drop) the glass on the floor. Oh, mum! My brother …………………. (spill) fruit juice on my project. Hello, Ali. …………………. you …………………. (paint) your face? It looks funny. has knockED has torn have dropPED has spilT havepaintED

25 Don’t touch the wall. We …………………. ( just, paint ) it. It is wet. Your car looks wonderful. …………………. you …………………. ( wash ) it? A: …………………. you …………………. ( ever, see ) a kangaroo? B: No, not yet. I am fifteen and I …………………. ( never, have ) a bicycle. Of, of. It’s ten a.m. The doctor …………………. ( come ) yet. Have JUST have JUST paintED Have washED EVER EVER seen NEVER have NEVER had has NOT come

26 Today I …………………. any of my friends. ( see ) She ………………….…. ( already, finish ) her job. You are too slow. A: …………………. you …………………. ( see ) our new English teacher? B: Yes, he is over there. He …………………. ( read ) three books this month. I don’t want to eat anything. I …………………. ( just, have ) lunch. haven’t seen already has already finishED Have seenseen has read JUST have JUST had


"UNIT 19 EXPERIENCES Deneyimler / tecrübeler PRESENT PERFECT TENSE “Yakın geçmiş zaman”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları