Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KAN MERKEZLERİNDE MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİYLE İLGİLİ TÜRKİYE VERİLERİ ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
TKMTD 2007 anketine; Türkiye genelinde toplam 57 ilden 200 kan merkezi ankete katılmış, 24 ilden katılım olmamıştır.

3 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 1. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin kurumlara göre dağılımı KURUMLAR Sağlık Bakanlığı Üniversite Kızılay Derneği Diğer Toplam Sayı % 147 73.5 41 20.5 7 3.5 5 2.5 200 100

4 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
TKMTD 2007 anketinde enfeksiyöz tarama testleri ile ilgili; Uygulanan testler, Uygulama yöntemleri, Testlerin çalışılmasında ve doğrulanmasında kullanılan algoritmaların, tespiti için farklı içerik ve özelliklere sahip 19 soru yer almıştır.

5 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 15: 2006 yılında toplam kaç ünite kan aldınız (Mobil ekip dahil)? Bu soruya ankete katılan 200 kan merkezinden; 40’ı yanıt vermemiş, 160 kan merkezi ise 18 ünite ile ünite arasında kan aldığını belirtmiştir (Tablo 2).

6 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 2. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin kan alma miktarlarının kurumlara göre dağılımı KAPASİTE (Ünite/yıl) KURUMLAR Sağlık Bakanlığı Üniversite Kızılay Derneği Diğer Toplam YANIT YOK 35 Merkez 2 Merkez - 3 Merkez 40 Merkez ≤ 1000 ünite 36 Merkez 1 Merkez 37 Merkez ünite 961 ünite ünite ünite 48 merkez 9 Merkez 58 Merkez ünite ünite 1 783 ünite ünite ünite 19 merkez 8 merkez 28 Merkez ünite ünite 7 973 ünite ünite ünite 9 merkez 15 merkez 27 Merkez ünite ünite ünite ünite >20000 ünite 6 merkez 4 Merkez 10 Merkez ünite ünite ünite TOPLAM ÜNİTE ünite ünite ünite 9 756 ünite ünite

7 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 17: Kan bağışçılarına aşağıdaki testlerden (anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, Sifiliz, diğer belirtiniz) hangilerini uyguluyorsunuz? Bu soruya ankete katılan 200 kan merkezinden 21’i yanıt vermemiştir. 21 kan merkezinin 3’ü diğer sınıfında olup, 18’i Sağlık Bakanlığı hastaneleri kan merkezleridir.

8 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Yanıt veren 179 kan merkezinden; Bir S.B hastanesi kan merkezi sadece sifiliz tarama testi için, Bir S.B hastanesi kan merkezi sadece HBsAg tarama testi için yanıt vermemiştir.

9 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Diğer testler; İki Kızılay kan merkezi HIV, HBV ve HCV için NAT, Bir üniversite hastanesi kan merkezi CMV, Bir özel hastane kan merkezi anti-HBc IgG çalıştıklarını belirtmişlerdir.

10 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 30: 2006 yılı tarama testi pozitifliğiniz nedir? Soru çalışılan test sayısı, pozitif test sayısı ve pozitiflik oranı (%) olarak sorulmuştur.

11 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Bu soruya ankete katılan 200 kan merkezinden; herbiri her test için farklı farklı yanıtlar vermiştir.

12 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Anti-HIV testi için: 157 merkez yanıt vermiş, 17’si anti-HIV test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmemiştir. 17 merkezin beşi %0.01 ve %2.4 pozitiflik oranı belirtmiştir. 140 merkez çalışılan test sayısı, pozitif test sayısı ve pozitif test oranını belirtmiştir.

13 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Anti-HCV testi için: 165 merkez yanıt vermiş, 18’si anti-HCV test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmezken, 15’i pozitiflik oranı belirtmiştir. Bu oranlar en düşük %0.1 ve en yüksek %2.4 olarak belirtilmiştir. 147 merkez çalışılan test sayısı, pozitif test sayısı ve pozitif test oranını belirtmiştir.

14 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
HBsAg testi için: 164 merkez yanıt vermiş, 28’si HBsAg test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmemiş, 24’ü pozitiflik oranı belirtmiştir. Bu oranlar en düşük %0.1 ve en yüksek % 10 olarak belirtilmiştir. 136 merkez çalışılan test sayısı, pozitif test sayısı ve pozitif test oranını belirtmiştir.

15 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Sifiliz testi için: 159 merkez yanıt vermiş, 37’si Sifiliz test sonucu pozitif örnek sayısını belirtmemiş, 12’si pozitiflik oranı belirtmiştir. Bu oranlar en düşük %0.001 ve en yüksek %0.72 olarak belirtilmiştir. 122 merkez çalışılan test sayısı, pozitif test sayısı ve pozitif test oranını belirtmiştir.

16 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 3. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin 2006 yılı tarama testleri pozitifliği Testler Merkez Sayısı Toplam Çalışılan Test Sayısı Pozitif Test Sayısı Pozitiflik Oranı % Anti-HIV 157 1 422 0.101 Anti-HCV 165 5 089 0.376 HBsAg 164 21 512 1.611 Sifiliz 159 2 584 0.201

17 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tarame testlerinde izlenen algoritmalarla ilgili sorulara verilen yanıtların sonuçları: SORU 23: Tarama testlerinde izlediğiniz algoritma (hangi test, hangi durumda ve nasıl uygulanmalı) ile ilgili yazılı dökümanınız var mı? Bu soruya 200 kan merkezinden her test için farklı yanıtlar alınmıştır.

18 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 4. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin tarama testlerine ait döküman varlığı Testler Yanıt yok Evet Evet % Hayır Hayır % Anti-HIV 33 80 47.90 87 52.10 Anti-HCV 34 78 46.99 88 53.01 HBsAg 77 46.39 89 53.61 Sifiliz 35 46.67 53.33

19 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tekrarlayan reaktivite ve doğrulama testleri ile ilgili sorulan sorular: SORU 31: Kan bağışcısının testi pozitif (reaktif) çıktığında aynı örnekte ikinci kez aynı yöntemle test, tekrarlanıyor mu? Bu soruya 200 kan merkezinden her test için farklı yanıtlar alınmıştır.

20 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 5. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin tarama testlerine ait tekrarlayan reaktivite bakma oranları Testler Yanıt yok Evet Evet % Hayır Hayır % Anti-HIV 23 172 96.1 5 3.9 Anti-HCV 25 165 94.3 10 5.7 HBsAg 159 90.9 16 9.1 Sifiliz 27 161 93.1 12 6.9

21 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 32: İlk pozitiflik dışında tekrarı kaç kez yapmaktasınız (1 kez / 2 kez / 3 kez)?

22 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 6. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin pozitif test tekrar sayıları Testler Yanıt yok 1 kez 2 kez 3 kez Sayı % Anti-HIV 24 61 34.7 99 56.2 16 9.1 Anti-HCV 28 71 41.3 90 52.3 11 6.4 HBsAg 33 42.5 87 52.1 9 5.4 Sifiliz 32 82 48.8 77 45.8

23 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 33: Bağışçının tarama sonucuna pozitif kararı vermeden önce doğrulama testi yapıyor musunuz?

24 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
Tablo 7. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin doğrulama testlerini yapma oranları Testler Yanıt yok Evet Evet % Hayır Hayır % Anti-HIV 29 123 71.9 48 28.1 Anti-HCV 34 91 54.8 75 45.2 HBsAg Sifiliz 35 86 52.1 79 47.9

25 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 34: Doğrulama yönteminizi yazınız. Tablo 8. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin anti-HIV testi için doğrulama yöntemleri YANITLAR MERKEZ SAYISI Yanıt yok 13 ELISA ile tekrar 30 Farklı ELISA ile tekrar 5 Referans laboratuara örnek gönderme 31 PCR 3 RIBA WB 38 TOPLAM 123

26 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 34: Doğrulama yönteminizi yazınız. Tablo 9. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin anti-HCV testi için doğrulama yöntemleri YANITLAR MERKEZ SAYISI Yanıt yok 12 ELISA ile tekrar 33 Farklı ELISA ile tekrar 4 Referans laboratuara örnek gönderme 10 PCR 16 RIBA 6 WB TOPLAM 91

27 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 34: Doğrulama yönteminizi yazınız. Tablo 10. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin HBs Ag testi için doğrulama yöntemleri YANITLAR MERKEZ SAYISI Yanıt yok 11 ELISA ile tekrar 32 Farklı ELISA ile tekrar 4 Referans laboratuara örnek gönderme 12 Nötralizasyon Testi 2 Diğer Hepatit Markerları PCR 10 RIBA 1 WB TOPLAM 75

28 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SORU 34: Doğrulama yönteminizi yazınız. Tablo 11. TKMTD 2007 anketine katılan kan merkezlerinin Sifiliz testi için doğrulama yöntemleri YANITLAR MERKEZ SAYISI Yanıt yok 11 Aynı yöntemle tekrar 14 ELISA ile tekrar 16 FTA-abs 1 Referans laboratuara örnek gönderme 12 TPHA 30 PCR VDRL TOPLAM 86

29 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ Ankete katılan ve 2006 yılı verilerini bizimle paylaşan tüm kan merkezi çalışanlarına ve sorumlularına çok teşekkür ederiz. Oldukça zaman alıcı ve emek isteyen bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Anket verilerini değerlendirdiğimizde göze çarpan çok ciddi veri uyumsuzlukları ve eksiklerini de tespit etmiş olduk.

30 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ Ankete katılan 200 kan merkezinde toplam ünite kan toplanırken, tarama testleri çalışılma sayıları her bir test için farklı tespit edilmiştir. Anti-HIV testi için: , Anti-HCV testi için: , HBsAg testi için: , Sifiliz testi için: , örnek çalışıldığı yine aynı merkezler tarafından belirtilmiştir.

31 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ 31. soru ile reaktif bulunan örneklerde tekrarlayan reaktiviteye bakılıp bakılmadığı sorulmuş, 32. soru ile de bir önceki soru doğrulanmak istenmiştir. Ardışık iki sorunun verileri de birbirleri ile uyumlu bulunamamıştır.

32 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ 31. soruda anti-HIV testi için tekrarlayan reaktivite çalıştığını belirten 172 kan merkezinin, 32. soruda sadece 99’u gerçek anlamda reaktivite çalıştığını belirtmiştir. Bu durum; anti-HCV testi için 165 ve 90, HBsAg testi için 159 ve 87, Sifiliz testi için 161 ve 77’dir.

33 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ Aynı durum reaktif bulunan örneğin doğrulanmasında kullanılan yöntemlerle ilgili veriler için de söz konusudur. Anti-HIV testi için doğrulama çalıştığını belirten 123 kan merkezinin, sadece 38’i önerilen doğrulama testini çalıştığını belirtmiştir. Bu durum; anti-HCV testi için 91 ve 6, HBsAg testi için 75 ve 2, Sifiliz testi için 86 ve 31’dir.

34 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ Elde ettiğimiz bu veriler; Ülkemizde kan bankalarında kullanılan tarama testlerinin çalışılmasında ve doğrulanmasında ülke genelinde ulusal düzeyde rehberlerimizin, algoritmalarımızın olmadığını ve/veya kullanılmadığını göstermektedir.

35 ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ SEROPREVALANSI
SONUÇ Elde ettiğimiz bu veriler; Bu nedenlerle ülkemizde her konuda olduğu gibi kan bankacılığında da doğru, güvenilir ve kullanılabilir verilerin oluşturulabilmesi için daha çok çalışma, daha çok özen ve daha çok dikkat göstermemiz gerektiğini düşünmekteyim.

36


"Rukiye BERKEM S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları