Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI"— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMIK KURUL КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН КОНСЕРВАТОРИЯСЫ ОКУУ ЖЫЛЫНЫН КҮЗГҮ АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ЧОГУЛУШУ

2 TOPLANTI GÜNDEMİ Konservatuar ve Konservatuar’ın Eğitim-Öğretim yılı Akademik Kadrosunun Tanıtılması; Konservatuara Yeni Yerleşen Öğrencilerin Profili; Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Hazırlıkları ve Planlaması; Öğrenci Sayıları; Ders Yükleri; Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı Durumu; Faaliyet Planı-Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler; Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapı İhtiyaçları; Malzeme ve Kostüm İhtiyaçları; Değerlendirme; TARİH: 08 /Ekim/2012 SAAT: 09.30 YER : SENATO ODASI

3 MİSYON Dili bir kültürü bir  Türk Dünyası gençleri başta olmak üzere  her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla; Müzik ve  Sahne Sanatlarının her alanında kökten, gelenekten kopmayarak, Konservatuvarımız’dan aldığı  müzik ve sahne sanatları birikimini dünya müzik ve sahne sanatları kültürleriyle ilişki içerisinde, dünyaya açık,uluslararası alana  taşıyabilecek ve temsil edebilecek, dünyadaki  gelişmeleri de yakından  takip ederek,  kendi bünyesine  aktarabilecek,Türklük bilgisi ve ahlaki ilkeler ve  evrensel değerlerle donatılmış, temsil ettiği değerleri ve yapısını koruyarak dünya ile bütünleştirebilecek, gelişmelere açık araştırmacı, müzik ve sahne sanatları  sanatçısı  ve  alanında uzman bilim adamı yetiştirmek,  Türk kültürü başta olmak üzere  dünya kültürü  ve bilimine katkı sağlamaktır.

4 VİZYONU Özünü gelenekten alan, çağdaş eğitim ilkeleri ve çağdaş üniversite anlayışı ile Orta  Asya Türk Cumhuriyetleri içinde model bir Konservatuar oluşturmak, Uluslararası platformda etkili, dinamik ve sanatsal anlamda saygın bir yer almak.

5 GENEL HEDEFLERİ Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek ve kaliteyi arttırmak; Teorik ve uygulamalı meslek eğitimi yaparak genel çağdaş müziği ve sahne sanatları kültürü ile Türk ve Kırgız müzik kültürü ve sahne sanatları kültürünü özümsemiş, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri takip edebilen, bu değişiklikleri mesleğinde ve yaşamında yüksek uygulayabilme yeteneğine sahip nitelikli yetenekli, yaratıcı, öğretici yorumcu, araştırmacı, yapımcı sanatçılar ve bilim adamları yetiştirmek; Bilimsel inceleme, araştırma ve uygulama vb. çalışmalar yaparak kültürün yapı taşlarından müzik ve sahne sanatları kültürünü, Dünya ile birlikte Türk Dünyası ve dolayısıyla Türk ve Kırgız müzik ve sahne sanatları kültürünü geliştirmek, yüceltmek, yaymak, özünü çağdaş anlayışa göre değerlendirmek, böylece ulusal, geleneksel ve özgün kültüre, kaynağa ve sisteme dayalı çağdaş müzik ve sahne sanatları oluşumunu ve gelişimini sağlamak ve uygulamaktır; Konservatuarın fiziki, eğitim-öğretim, teknik, araştırma ve üretim alt yapılarını geliştirmek; İnsan kaynaklarını geliştirmek; Personeli nitelik yönünden güçlendirmek; Kurumsallaşmak; Öğrenciye yönelik kurum kimliğini geliştirme faaliyetleri; Ulusal ve Uluslararası düzeyde işbirliklerini geliştirmek; Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesinin Konservatuvarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak; Orta Asya ve Dünyada prestijinin arttırılması stratejilerini geliştirerek, tercih edilen ve mezunu olunmaktan gurur duyulan bir Konservatuarın oluşmasını sağlamak;

6 FAALİYET ALANLARI Eğitim-Öğretim; Bilimsel Araştırma ve Yayın;
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler; Sanatsal Faaliyetler; Diğer Faaliyetler; Tanıtım; Topluma Yönelik Faaliyetler; Üniversite Genel Öğrenci Profiline Yönelik Kurslar;

7 FİZİKSEL YAPI Konservatuvarımız, Cal- Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 katta 2 adet ofis, Ayrıca İ.İ.B.F. Binası II. Kat’ta bulunan A-204 No’lu anfi Sahne Sanatları Bölümüne tahsis edilmiştir ve Öğrencilerimizin Ders ve Uygulamalarını yapacakları Sahne Laboratuarı’na dönüştürülerek eğitim – öğretim ve uygulama hizmetine sunulmuştur. Konservatuarımız için Cal Kampüsü içerisinde yer alan Uygulama Merkezi adlı Bina Sahne Sanatları Bölümüne tahsis edilmiştir. Konservatuarımız Tekno Park içerisinde 400 metre kare kullanım alanına sahip bir Hafih Çelik Konstrüksiyonlu Binaya Kavuşturulmuştur. Bu Bina; Konservatuarımız Koro, Orkestra, Bağlama Topluluğu, Komuz Topluluğu , Popüler Müzik Topluluğu gibi kalabalık müzik toplulukları için tahsis edilmiştir. Gerek personel gerekse öğrenci sayısı itibariyle gelişen ve büyüyen Konservatuarımız bireysel ve uygulama dersleri ve faaliyetleri ile teorik dersleri için mevcut fiziki yapı oldukça yetersizdir.

8

9 YÖNETİM KURULU Prof. Melis ŞARŞENBAYEV (Başkan) Prof. Dr. Muhsin HALİS (Üye) Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV (Üye) Doç. Dr. Roza AMANOVA (Üye) Yrd. Doç. Dr. Kutay OKTAY (Üye)

10 MÜZİK BÖLÜMÜ POPÜLER VOKAL MÜZİK
MÜZİK BÖLÜMÜ: Öğrenciler bölümde; Dil öğrenimine dayalı 1 yıl, Lisans tahsiline dayalı 4 yıl, Toplam 5 yıl (10 yarıyıl) eğitim göreceklerdir.

11 MÜZİK BÖLÜMÜ

12 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ TAM ZAMANLI
NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1.  Doç. Dr. Roza AMANOVA 25 2.  Doç. Anarbek İBRAYEV 28 3.  Öğr. Gör. Sebahattin SİVRİKAYA 14 4.  Öğr. Gör. Rısbek CUMAKUNOV (Orkestra Şefi) 18 5.  Öğr. Gör. Abdurrahman KÖKSAL 12 6.  Öğr. Gör. Elvira NASIRANBEKOVA 20 7.  Öğr. Gör. Karagul TİLENÇİYEV 21 8.  Öğr. Gör. Gökhan USAL 9.  Okt. Ayşa SARALAYEVA (Konzertmeyster) 30 10.  Uzman Fatih ERENLER 16

13 MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ YARI ZAMANLI
NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1. Prof. Kayırgul SARTBAYEVA 15 2. Doç. Kerimkul ORUZBAYEV 24 3. Doç. Rafail SARLIKOV 4. Öğr. Gör. Kıdırbek KAYKİYEV 12 5. Okt. Gülnar MAMIRBAYEVA (Konsertmeyster) 18 6 Öğr. Gör. Zulfiya OSMONOVA (konertmeyster) 20 7 Öğr. Gör. Tamara AGEYEVA 8 Öğr. Gör. Bakıt ALİŞEROV 13 9 Öğr. Gör. Nurlan ASANKANOV 16 10 Okt. Nurcan TOKTOBEKOVA

14 DSÜ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ DERS SAATİ ÜCRETLİ NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1. Doç. Timur SALAMATOV 6 2. Öğr. Gör. Irıskeldi OSMONKULOV 3. Okt. Svetlana MAMBETALİYEVA 9

15

16 MÜZİK BÖLÜMÜ HEDEFLERİ
1. Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlıkları, Kültür Bakanlıkları, Üniversiteler, Devlet Toplulukları, Basın-Yayın Organları, Medya Kuruluşları, Sahneler, Tiyatrolar ve çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarda konuları ile  ilgili hizmetler vermek, 2. Her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanarak Türk Dünyası Müzik  Kültürünün bilimsel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak. 3. Uygulama (Koro, Orkestra, çeşitli çalgı, ses) toplulukları, Arşiv Merkezi, Ses Kayıt Stüdyosu, Basın-Yayın Merkezi, Türk Dünyası Geleneksel Çalgıları  ve Geleneksel Kostüm Müzesi, Türk Dünyası Müzik Kültürünü Araştırma Ve Geliştirme Merkezi kurmak, Üniversite içi disiplinler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla  ilişki içerisinde çalışmalar yapmaktır. 4. Bölüm amacını gerçekleştirmek için çeşitli kursların yanısıra seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar vb. bilimsel toplantılar düzenlemek, bu tür bilimsel toplantıları gerektiğinde konser ve gösteriler ile desteklemek.                              

17 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OYUNCULUK
Öğrenciler bölümde; Dil öğrenimine dayalı 1 yıl, Lisans tahsiline dayalı 4 yıl, Toplam 5 yıl (10 yarıyıl) eğitim göreceklerdir.

18 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ TAM ZAMANLI
NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1.  Prof. Melis ŞARŞENBAYEV 10 2.  Prof. Stalbek BAKTIGULOV(Konsertmeyster) 15 3.  Öğr. Gör. Amanbek CAPAROV 19 4.  Öğr. Gör. Gülmira TINALİYEVA 5.  Öğr. Gör. Ezgi Oya GÜMÜŞ

19 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ YARI ZAMANLI
NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1. Öğr. Gör. Külayım KANİMETOVA 15 2. Öğr. Gör. Carkın BALIKBAYEVA 16 3. Öğr. Gör. Cumakül CUMALİYEVA 4. Öğr. Gör. Marat KOZUKEYEV 22 5. Öğr. Gör. Şamil DIYKANBAYEV 6. Öğr. Gör. Taalaykül TAŞMAMBETOVA 7. Öğr. Gör. Coldoşbek AMANKULOV 12

20 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI GÜZ DÖNEMİ DERS YÜKLERİ DERS SAATİ ÜCRETLİ (DSÜ ) NO ADI-SOYADI TOPLAM DERS YÜKÜ 1. Öğr. Gör. Gülnar SURANÇİYEVA 2 2. Öğr. Gör. Kubandık OMUROV 3. Öğr. Gör. Ayna MOLDOHMATOVA 4 4. Öğr. Gör. Bekten ABDILDAYEV 10 5. Öğr. Gör. Akim TEKEŞEV 6 6. Öğr. Gör. Canış KULMANBETOV 7. Öğr. Gör. Stalbek CUNUŞALİYEV 8. Öğr. Gör. Mamaşarip COTONOV 9. Öğr. Gör. Asılbek BEGALİYEV 10. Öğr. Gör. Töröbek SALMANOV 11. Öğr. Gör. Niyazbek İSAYEV

21

22 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ HEDEFLERİ
1. Konservatuarımızın misyonu doğrultusunda Geleneksel Sanat dallarının yanı sıra, günümüz ihtiyaçlarına ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda ön lisans, lisans, lisansüstü programlar açmak. 2. Her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanarak Türk Dünyası Sahne Sanatları Kültürününün   bilimsel  ve sanatsal olarak gelişimine katkı  sağlamak. 3. Uygulama  (oyun, dans, tıyatro) toplulukları, Arşiv Merkezi, Sahne Sanatları (Tiyatro, Geleneksel Kostüm) müzesi , Türk Dünyası Müziğini Sahne Sanatlarını Araştırma  Geliştirme ve Uygulama  Merkezi kurmak. 4. Kırgız ve Türk  Millî Eğitim Bakanlıkları, Kültür Bakanlıkları, Üniversiteler, Devlet Toplulukları, Basın-Yayın Organları, Medya Kuruluşları, Sahneler, Tiyatrolar ve çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarda  konuları ile  ilgili hizmetler vermek, Üniversite içi disiplinler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini eliştirerek çalışmalar yapmaktır. 5. Amacı ve faaliyetleri doğrultusunda ders ve kurslarla birlikte Ulusal ve Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklerden haberdar olabilmeleri ve alandaki oyuncularla, usta sanatçılarla ve çağdaşlarıyla tanışıp bir araya gelebilmeleri, tanışıp etkileşimlere girebilmeleri için sanat atölyelerinin yanısıra bilimsel toplantılar( seminer, konferans,panel söyleşi,sempozyum, kongre) Tiyatro festivalleri  ve Şenliği düzenlenir.

23 KONSERVATUARA 2012-2013 YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PROFİLİ
  Kontenjan Yerleşen Kayıt Yaptıran Toplam MÜZİK BÖLÜMÜ SAHNE SANATLARI   TOPLAM

24 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
Plan Hazır. I II III IV TOPLAM Müzik 26 20 16 17 4 26 hz. 57 Lisans Sahne Sanatları 27 10 7 27 hz. 54 Lisans 53 40 34 11 53 Hz. 101 Lisans

25 Konservatuar Bünyesinde Çalışmaları ve Planlamaları Devam Eden Komisyonlar
Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu; Konservatuar Eğitim Komisyonu; Sosyal İlişkiler ve Yardım Komisyonu; Staj Komisyonu; Konservatuar Bilimsel Faaliyetler Komisyonu; Sanat Komisyonu; Konservatuar Uluslararası İlişkiler Komisyonu; Sponsor ve Kaynak Üretme Çalışma Grubu; Motivasyon Bilgilendirme Ve Değerlendirme Komisyonu; Web sayfası ve Tasarım Komisyonu; Konservatuar Tanıtım Komisyonu; Aile Konseyi Komisyonu; Konservatuar Kurs Faaliyetleri Çalışma Grubu;

26 2012-2013 TOPLULUKLARI Türk Dünyası Müzik Topluluğu; Komuz;
Türk Halkoyunları Topluluğu; Vokal Grubu; Koro; Pop Müzik Grubu; Türk Tasavvuf Müziği Korosu; Tarihi Türk Müziği ● Fasl-ı Keyif (Personel) Müzik İcra Heyeti ● Manas Gösteri Sanatları Topluluğu ( Bu topluluk, Konservatuar sahne sanatları ve müzik bölümü öğrencilerinden, öğretim elemanları ve orkestra elemanları ile birlikte oluşturulacak; bünyesinde halk oyunları, tiyatro ve müzik grupları yer alacak, bir gösteri sanatları topluluğu oluşumudur).

27 TÜRK DÜNYASI GELENEKSEL MÜZİK ORKESTRASI

28

29 FASL-I KEYF MÜZİK TOPLULUĞU
FASL-I KEYF MÜZİK TOPLULUĞU. Personel İcra Heyeti 7 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

30

31 KOMUZCULAR TOPLULUĞU

32

33 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DİĞER FAALİYETLER

34 TÜRK HALK OYUNLARI

35

36

37

38

39 YUNUS EMRE KONSERİ

40 ŞEB-İ ARUZ HAFTASI TÜRK TASAVVUF KONSERİ

41 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAST MAKAMI

42 ATA YURTTAN BALKANLARA

43 TRT AVAZ ”AVRASYA YILDIZLARI“

44 REKTÖRÜMÜZ SAYIN PROF. DR
REKTÖRÜMÜZ SAYIN PROF.DR. SEBAHATTİN BALCI’NIN KONSERVATUARIMIZI ZİYARETİ

45

46 1- VOKAL 2- PİYANO 3- GİTAR 4- KOMUZ 5- BAĞLAMA- NEFESLİ
KURSLARI 1- VOKAL 2- PİYANO 3- GİTAR 4- KOMUZ 5- BAĞLAMA- NEFESLİ 6- TÜRK HALK OYUNLARI

47 2012-2013 KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
Konferanslar; Seminerler; Konserler; Nevruz 2013 Milli ve Dini Gün ve Kutlama Etkinlikleri KTMÜ Bahar Şenliği 2013 ; Öğrenci Konserleri; Yardım Konserleri; Mezuniyet Töreni

48 2012-2013 Kültürel Sanatsal Etkinlikler
KONFERANSLAR -C. Aytmatov’un 85. Yıl dönümünü kutlamasına dair ‘Aytmatov ve Tiyatro’ (2013, Nisan) -‘XX. Yüzyılın İcracılık Kültürü ve A. Kerimbayev’ konulu Bilimsel Uygulamalı Konferans (Şubat 2013) -Globalleşme Döneminde Geleneksel Müziğin Durumu ve Geleceği’ (2013, Nisan)

49 KONSERVATUAR 2012-2013 KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ
Seminerler- Güz Tökmö Akınlar-Kırgız İcracılık Okulunun Temeli (Estebes Tursunaliyev’in yaratıcılığının hatıraları) -Türk Halk Müziğinde ‘Turna’ Motifi’ (Öğr. Gör. 11 Kasım 2012 Sebahattin Sivrikaya) -‘Etik ve Tertip’-Tiyatro Yaratıcılığının Uygun Bileşeni -Popüler Vokal Müziğin Günümüzdeki Durumu -Türk Müziğinde Mızraplı Çalgılar (Uzm. Fatih Erenler) -Komedi Del Arte Tiyatrosunun Sahne Teknikleri -Halk Şarkılarını Popüler Vokal Müziğe Adapte Etme Meseleleri -Türkiye’de İcra Edilen Müzik Türleri (Öğr. Gör. Gökhan Usal) Antik Yunan’dan Shakespeare’e Mitoloji ve Tiyatro (Öğr. Gör. Ezgi Oya GÜMÜŞ. Aralık 2012) Ulusal Türk Tiyatrosunu Besleyen Kaynaklar “Geleneksel Türk Tiyatrosu” (Öğr. Gör. Ezgi Oya GÜMÜŞ, Şubat 2013 )

50 KONSERVATUAR 2012-2013 KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ
Master Klass -Popüler Vokal Müzik İcracılığında Sahne Sanatının Yeri (Prof. Melis Şarşenbayev, 2013 Şubat) -Sahne Hareketi, Sahne Savaşı, Sahne Dansı, Pandomima dersleri ile ilgili Türk Uzmanların Yönetiminde Bir Haftalık Laboratuar -Popüler Vokal Ansamblesi Üzerinde Çalışma Yöntemleri (Doç. Rafail Sarlıkov) -İcracılık Sanatta Sesi Geliştirme Metodları (Doç. Anarbek İbrayev)

51 DÜŞÜNÜLEN VE PLANLANAN SANATSAL ETKİNLİKLER- KONSERLER
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ -A.Çehov’un ‘Maarake’, ‘Sunuş’ Piyesleri ile ilgili Çok Hareketli (Bölümlü) Oyunun Göstersi (Eylül) -Öğrencilerin Yaratıcılığından Yaratılmış ‘Bizim Çocukluğumuzun Masalları’ Konulu Eserin Gösterisi; (Ekim) Manas Destanı ile ilgili Sahneleştirilmiş ‘Ulu Destan’ Konulu Edebi-Müzksel Eser (Yaşlılar Gününe Dair, Ekim) -‘Adam cana Azezil’ Oyunun Yeni Redaksyonunu Bitirmek ve Devlet Tiyatro Festivaline katılmak (Kasım) -Dram Yazarı Calil Sadıkov’un 80. Yıl Dönümü ile İlgili Hatıra Gecesi (Aralık) -İ.Drutse’nin ‘Iyıktın Iyıgı’ Piyesi ile ilgili Öğrenciler Oyunun 1. Bölümünü Yapmak (Ocak) -Uluslararası Tiyatro Gününü Hazırlamak (Mart) ( Bu günde Türk ve Kırgız Tiyatrolarından birer oyunun sahnelenmesi ) -Kırgız Halk Yazarı, Dram Yazarı T. Abdımomunov’u Anma (Mart) İ.Drutse’nin ‘Iyıktın Iyıgı’ Piyesi Üzerinde çok hareketli (bölümlü) oyunun gösterisi (Mayıs) -G.Lorka’nın ‘Kanduu Toy’ oyunu gösterisi (Mayıs)

52

53 DÜŞÜNÜLEN VE PLANLANAN SANATSAL ETKİNLİKLER- KONSERLER MÜZİK BÖLÜMÜ
-Koro Müziğin Gecesi (Ekim) -Kırgızistanın Kültür Gününü Kutlama (Kasım) -Üniversitemiz Kurucusu Rektörü K.Moldobayev’in 80. Yıl dönümü Kutlama Programı (Kasım) -Kimsesiz Çocuklara Yardım Konseri (Aralık) -Klasik Vokal Gecesi (Aralık) -Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinin Son Sınıflarının Konseri (Ocak) -Üniversitemiz Konservatuarı Sanatçı Personellerinin Halka Açık Konseri (Adı geçen konserin Kırgız Devlet Filarmonisinde ya da Opera ve Bale Tiyatrosu Sahnesinde Yapılması rica olunur) -Kırgız Devlet Üniversitesi Personelleriyle Birlikte ‘Araştırma Laboratuvarı (Mart) Nisan Kahramanları’ Konulu Edebi Yarışması Düzenlemek (Nisan) -‘Elegiya’ konulu konseri düzenlemek (Nisan) -Kırgızistan Popüler Şarkıcılarıyla ‘Yardım Konseri’ni’ Düzenlemek. -Türkiye Cumhuriyetinin 90. Yıl Dönümüne ithaf edilen Kırgızistan Eğitim Öğretim Kurumlarının Yaratıcılık Festivali (Nisan-Mayıs) -‘

54 DÜŞÜNÜLEN PROJELER 1- CD-ALBÜM PROJESİ (1. CD. nin repertuar çalışmaları tamamlandı). 2- VIDEO KLIP (Üniversitemizin, Konservatuarımızın ve öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası düzeyde etkin tanıtımı) 3- Manas TV Paket Programları (Türkiye Televizyonları, TRT kurumları, Kırgızistan Televizyonları, Diğer Televizyon ve medya kuruluşları) 4- Radyo Etkinlikleri 5- KONSERVATUAR MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI BÜLTENİ VEYA DERGİSİ 6- MANAS MÜZİK VE SAHNE SANATLARI GÖSTERİ TOPLULUĞU

55 DÜŞÜNÜLEN İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMALARI
Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin Konservatuarları; Türkiye Cumhuriyeti TRT Kurumu; Türkiye Cumhuriyeti Belediyeleri ve STK ‘ları; Türk Dünyası Konservatuarları ve Kültür Bakanlıkları; Türkiye Cumhuriyeti Türksoy ve TİKA; Viyana Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi; Uluslararası Konservatuarlarla ve Müzik Fakülteleri İle İşbirliği İ.T.Ü TMDK İLE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SANATSAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR. BU KAPSAMDA; İ.T.Ü. TMDK.’NIN BİR HEYETLE 2013 NEVRUZ ETKİNLİKLERİNE KATILMALARI PLANLANMAKTADIR.

56

57 ÖĞRENCİMİZİN BÜYÜK BAŞARISI
24-30 Eylül 2012 tarihinde Astana şehrinde gerçekleşen VII. Uluslararası ‘Delfiya Oyunları’ festivali yarışmasında Kırgızistan’dan şarkıcılar ve dansçılar olmak üzere toplam 74 yarışmacı katılmıştır. Adı geçen yarışmada Konservatuarımız Müzik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Kurmancan MAATKAZİYEVA M.Rıskulbekov’un ‘Kelgen cok’ şarkısıyla festivalin laurenti olmuştur. ‘Delfiya Oyunları’ festival yarışmasında sadece 3 sanatçının ‘laurent’ ödülünü kazandığı yarışmada öğrencimiz Kurmancan MAATKAZİYEVA büyük bir başarı elde etmiştir. Kurmancan MAATKAZİYEVA, Konservatuar öğretim elemanları Doç. Anarbek İBRAYEV ve Doç. Rafail SARLIKOV hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarak başarılarının devamını diliyoruz.

58

59 KONSERVATUARIMIZ ; Uluslararası Biyoloji Kongresi Konserleri eylül 2012 01 eylül Eğitim Öğretim Tılının Açılışı 04 ekim 2012 Yaşlılar Yurdu Yardım Konseri

60 FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPI İHTİYAÇLARI
Işık -Ses Ekipmanları-Mikrofonlar-Cihazlar ( Sahne Sanatları Bölümü,Konser ve Müzik Stüdyosu İçin); Projelerimiz arasında yer alan kişilik Manas Gösteri Topluluğu için ses-ışık-dekor vb.. bütün ekipmanlarıyla birlikte çalışma, toplu uygulama, konser ve gösteri alanlarının olduğu bir fiziki yapı .. GELECEKTE BÜTÜN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE KENDİ ÖZGÜN BİNASI

61 MALZEME – KOSTÜM İHTİYAÇLARI
Sahne Sanatları Bölümü Kostüm ve Malzemelerinin Temini; Türk Dünyası Orkestrası İçin Etnografik – Geleneksel Kostüm; Popüler Müzik Topluluğu İçin Kostüm; Mehter ve Mevlevi Kostümü;

62 DEĞERLENDİRME Eğitim Öğretim Palnlaması Yapıldı. Çerçeve programı yenilendi, Üniversitemiz senatosuna sunuldu. Yeni çerçeve programının yılından itibaren uygulanmasına karar verildi. Yeni Yönetim Oluşturuldu; Konservatuar Kurulu Oluşturuldu; Konservatuar Bünyesinde yeni komisyonlar kuruldu ; Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Planlaması Yapıldı; Akademik Çalışma Programı Oluşturuldu; Öğrencilerle Tanışma Ve Değerlendirme Toplantılarının ilki Yapıldı; Tamiri Gerektirecek Malzemelerin Tesbiti Ve Onarımı Yapıldı;

63 ÖNERİ VE TEDBİRLER Geleceğimizin planlanması yolunda daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayacak bir çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Akademik Çalışma Planı güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, paydaşlarımızla yeni ilişkilerin kurulmasını sağlayan, bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz başarılı sanat faaliyetleri, eğitim ve araştırma çalışmalarımızı daha da artırarak sürdürmeye imkan veren bir çerçevede oluşturulmuştur. Bir plan doğrultusunda yapacağımız çalışmalar, evrensel bilimi, teknolojiyi esas alarak bilime, sanata yapacağımız katkılarla sanat alanında topluma olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, kaynaklarımızı daha etkili kullanmamızı sağlayacaktır.

64 ÖNERİ VE TEDBİRLER Plan içerisinde belirlenen hedeflere ulaşma ve Müzik ve Sahne Sanatları dallarındaki uzmanlık mesleğinin gerektirdiği her alanda gerek bilim ve sanat adamı gerekse, idari ve teknik olarak tam yetki ile görev alacak ve gelenekten kopmayarak uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek çağdaş eğitim şeklinde belirlediğimiz vizyonumuz yönünde gerçekleştireceğimiz çalışmalar, Konservatuvarımıza olduğu kadar, her zaman daha ileriye ve en iyiye varmayı hedefleyen Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nin çabalarına da katkıda bulunacaktır.

65 ÖNERİ VE TEDBİRLER İhtiyaçlarımızın temini, KTMÜ Rektörlüğünün vermiş olduğu ve vereceği büyük destekle hizmetlerimizin maksimum düzeye çıkacağına ve Bölgenin en önemli Konservatuarlarından biri olacağımıza inancımız sonsuzdur. Akademik ve öğrenci sayımızın gelişimine paralel olarak Konservaturamız ve Faaliyet alanı da git gide büyümekte ve gelişmektedir. Bu anlamda Mevcut Fiziksel ve Teknolojik yapı müzik ve Gösteri Sanatları alanında eğitim öğretim, uygulama , kültürel ve sanatsal ve faaliyetler yapan bir birim için oldukça yetersiz kalacaktır.

66 ÖNERİ VE TEDBİRLER Bu anlamda Konservatuarımız için gelecek yıllarda içerisinde kişilik ses ve ışık ekipmanları ile birlikte büyük sahneli bir konser, konferans salonları, toplu çalışma, uygulama alanları, mini konser salonları (Kültür merkezi) çalışma ofisleri, anfi derslikler ve bireysel dersliklerin olduğu bir Fiziki yapıya kavuşması en önemli dileğimizdir.

67 VIZYONUMUZ VE HEDEFİMİZ
Öğrencilerimizin Manas Üniversiteli olmaktan gurur duyduğu; Mezunlarımızın gelecek endişesi taşımadan kolaylıkla istihdam olanağı bulduğu; Müzik ve Sahne Sanatları alanında uzman, bilgili , kaliteli, bilgiye ve araştırmaya açık sanatçıların ve bilim adamlarının yetiştiği, uluslararası arenada kabul gören ve tercih edilen KIRGIZİSTAN’IN VE ORTA ASYA’ NIN EN İYİ KONSERVATUARI OLMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR!

68 SAYGILARIMIZLA, GELECEK ELİMİZDE!!!


"KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları