Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçerik Bologna nedir Bologna Komisyonları İş paketi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçerik Bologna nedir Bologna Komisyonları İş paketi"— Sunum transkripti:

1 İçerik Bologna nedir Bologna Komisyonları İş paketi
Yol haritası ve yapılacaklar Eğitim programlarının hazırlanması

2 BOLOGNA SÜRECİ NEDİR? Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir

3 BOLOGNA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
1999 Bologna Bildirisi’nin imzalanması ile başlamıştır yılına kadar belirlenen hedefler: 1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi), Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek, 3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,  4. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak, 5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, 6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

4 Yaşam boyu öğrenimin teşvik edilmesi,
Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlanması, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi. Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir sinerji yaratmak, Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirmek, Avrupa dışındaki ülkelerle işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından geliştirilen “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin üye ülkelerde yerleştirilmesi,  Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri uygulamaları, Doktora programları da dahil olmak üzere ortak yükseköğretim programları, Yükseköğretimde esnek öğrenim yolları yaratmak.

5 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK.
REKTÖR ERASMUS KOORDİNATÖRÜ ADEK BAŞKANI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK. DIŞ İLİŞKİLER AKTS/DE ÖĞR. KONSEYİ BŞK BEK BAŞKANI REKTÖR YRD

6 BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
Prof. Dr. Adnan ŞİSMAN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kamil ÖZER Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK ADEK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAYA Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep TASLICUKUR Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyhan YARDIMLI Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Tevfik TETİK Genel Sekreter Öğr. Gör. Meral SEZGİN ÖNAY Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ayşe Şebnem SARI Arş. Gör. Elif GENÇKAL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Utku CANCİ Okt. Elif AYDIN YAZICI Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı İ. Kemal ARTUNKAL Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ercan COŞGUN Nafiz AKTÜRK Öğrenci işleri Daire Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı

7 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ
 SORUMLU KOORDİNATÖR  TELEFON   E-MAİL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAYA /1151 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Zeynep TASLICUKUR /1226 Makine Mühendisliği Prof. Dr. Aydın ŞALCI /1112 Metalurji ve Malzeme Müh Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK /1187 Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet Ali BAYKAL /1232 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK Yrd. Doç. Dr. Seyhan YARDIMLI /1215 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yrd. Do. Dr. Yeşim ALBAYRAK Antrenörlük Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT Spor Yöneticiliği Yrd. Doç. Dr. İlnur HACISOFTAOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. Meral ONAY YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Okt. Elif Aydın YAZICI

8 İŞ PAKETİ 07 KASIM 2012 TARİHİ 28 KASIM 2012 19 ARALIK 2012 TAMAMLAMA
Öğrenme kazanımlarına bağlı olarak eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesi /tasarlanması 1 Programın eğitim amaçlarının belirlenmesi 07 KASIM 2012 2 Program kazanımları ve program kazanımlarıyla tutarlı derslerin belirlenmesi 3 Derslerin öğrenme kazanımlarının yazılması 4 Öğrenme kazanımları ve program kazanımlarının ilişkilendirilmesi 5 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri 28 KASIM 2012 6 İŞ yükünün hesaplanması 7 AKTS/ ECTS kredilerinin belirlenmesi 8 Ders öğretim planlarının hazırlanması II Eğitim- öğretim programlarının ilgili kurullarda onaylanması 19 ARALIK 2012 III Kalite süreçlerinin uygulanması Ölçme araçlarının uygulanması ŞUBAT – HAZİRAN 2013 Program ve öğrenme kazanımlarının gözden geçirilmesi İş yüklerinin ve AKTS kredilerinin gözden geçirilmesi Ders öğretim planlarının gözden geçirilmesi

9 YAPILMASI GEREKENLER Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim programlarının öğrenme kazanımlarını (learning outcomes) yüksek öğretim ulusal yeterlilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. Buna göre üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;

10 YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Her program/bölüm temsilcilerinin bulunduğu Birim koordinatörlüklerinin kurulması ve Rektörlüğe bildirilmesi. Birim programlarında yer alan derslerin tümünün ders girdilerinin yapılabilmesi için ilgili öğretim elemanları üzerine atanması ve Rektörlüğe bildirilmesi. Öğrenci işlerinin ders atamalarını otomasyon sistemine girerek her bir öğretim elemanına ilgili oldukları dersleri girebilmeleri ve değişiklik yapabilmeleri için şifre verilmesi. Birimlerde ders girişlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için bir dekan yardımcısı/müdür yardımcısına birim koordinatörüyle birlikte sorumluluk verilmesi. Derslerin otomasyona girişiyle ilgili günlük ve haftalık bilgi özetlerinin alınması (ilgili Rektör yrd. /BEK başkanı)

11 YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları, Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere (qualifications) sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program kazanımlarını (Program Yeterlilikleri’ni) belirlemeleri,

12 EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
1. MİSYON VE VİZYONUN TANIMLANMASI 2. EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ 3. AMAÇ VE HEDEFLERİN SAPTANMASI 4.İÇERİĞİN PLANLANMASI 5.ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI 6. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN PLANLANMASI 7. ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

13 PROGRAM YETERLİLİKLERİYLE ÖĞRENME KAZANIMLARINI İLİŞKİLENDİRME

14 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) (Program Yeterlilikleri)
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Öğrenme kazanımları İş Yükü AKTS Kredisi Program kazanımları (Program Yeterlilikleri) Ders 14

15 YETERLİLİKLER PROGRAM kazanımLARI
Eğitim amaçları , bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadelerdir. Programın öngörülen eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen “program kazanımları” nın belirlenmesi gerekir.  Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bölüm Misyonu Temel Alan Yeterlilikleri Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program kazanımları Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler, ..) Program kazanımları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ifadelerdir. Ders Öğrenme kazanımları

16 Programın Amacı ve Program Yeterlilikleri
Programın eğitim amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Program yeterlilikleri ise, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle / yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar.

17 Gereksinim çözümlemesi
Öncelikle biriminizde bir ekip oluşturunuz. Bu ekiple program sonucunda “nasıl bir birey yetiştireceğinizi” belirlemek için gereksinim çözümlemesi (İhtiyaç analizi) yapınız.

18 Gereksinim çözümlemesi yapabilmeniz için oluşturduğunuz ekiple, programla etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan, Bireylerin Toplumsal birimlerin Programı yürütenlerin gereksinimlerini ve beklentilerini, Disiplinin/çalışma alanının yönelimlerini, Çevresel olanakların durumunu inceleyiniz.

19 Gereksinim analizi sonucunda, programınızın gereksinimlerini belirleyiniz.
Belirlenen gereksinimler çerçevesinde programın amacını tek bir cümleyle ortaya koyunuz.

20 Program Amacı İçin Bir Örnek
Kimya Mühendisliği programının amacı; Kimya Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş mühendisler yetiştirmektir.

21 Yazmış olduğunuz programın amacını da göz önüne alarak belirlemiş olduğunuz gereksinimleri,
“Olası Program kazanımları” olarak ifade ediniz.

22 Olası Program kazanımlarını Değerlendirme Ölçütleri
Olası program kazanımları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? Program kazanımları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı? Olası program kazanımları Üniversitenin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?

23 Öğrenciler olası program kazanımlarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi?
Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program kazanımları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu kazanımlar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi? Olası program kazanımları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi?

24 Kesinleşmiş Program kazanımları
Olası program kazanımlarını ölçütlere göre değerlendirdikten sonra kesinleşmiş program kazanımlarını yazınız. Program kazanımlarının mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat ediniz. Program kazanımları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir.

25 Program kazanımları İçin Örnek (Kimya Mühendisliği Bölümü)
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme. Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme. Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme.

26 Program kazanımları ve Dersler
Program kazanımları belirlendikten sonra, ön lisans, lisans ya da lisansüstü programlarda hangi derslerin yer alması gerektiğine karar verilmelidir.

27 Öğrenme kazanımları Öğrenme kazanımları bir dersle ilgili olarak yazılır. Öğrenme kazanımları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Öğrenme kazanımları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir.

28 Dersin Amacı Program kazanımlarıyla tutarlı olarak dersin amacını belirleyiniz. Dersin amacını bir cümleyle ifade ediniz.

29 Ders Amacı İçin Bir Örnek (Akışkanlar Mekaniği Dersi)
Bu dersin amacı öğrencilerin; akışkanlar mekaniğini tanımasını, akışkanlar mekaniği ile ilgili son teknolojik gelişmeleri kavramasını, denklik kavramını ve özel bir problemin çözümünde denklik kavramlarından hangisini ve/veya hangilerini seçebileceğine karar vermesini, kriterlerini belirlemesini, borularda, boru ağlarında ve serbest akımda akım parametrelerinin bulunabilmesi için gerekli hesaplama tekniklerini gerçekleştirebilmesini, verilen bir süreç doğrultusunda borulama sistemini tasarlamasını sağlamaktır.

30 Öğrenme kazanımları Yazma Kuralları
“Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” sorusunun yanıtı çalışmalarınıza yön verecektir.

31 Öğrenme kazanımlarının sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri getirilmeli ya da program kazanımı “…-ebilme” ifadesi ile sonlandırılmalıdır.

32 Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi

33 Öğrenme kazanımlarını yazarken öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencilerin ders sonunda neler kazandığı, hangi tutum ve davranışları sergiliyor olacağı yazılmalıdır.

34 Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme kazanımı olarak ifade edilmemelidir.
Öğrenme kazanımlarının bir öğrenme ürününü dile getirir biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

35 Öğrenme kazanımlarını yazarken
dersin süresine, öğrenci özelliklerine, çok ayrıntıya yer vererek çok fazla sayıda olmamasına ve dersin seviyesine (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat ediniz.

36 Program ve Öğrenme kazanımları İlişkisi
Öğrenme kazanımlarını yazdıktan sonra, her bir öğrenme kazanımsının hangi program kazanımsı/kazanımlarıyla ilişkili olduğunu belirleyiniz. Bu süreç, dersinizin programa nasıl katkıda bulunduğunu görmenize ya da dersinizin programa olan katkısını artırmak için dersin amacını ve öğrenme kazanımlarını gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.

37 Akışkanlar Mekaniği Dersinin Öğrenme kazanımları
Kimya Mühendisliği Bölümü Program kazanımları 1. Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler dinamik arasında ilişki kurabilme. 1,2,5,6 2. Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebilme. 1-3 3. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni akışkanların reolojik özelliklerini kavrayabilme. 4. Verilen süreçler için uygun model denklikleri türetebilme. 1-3,5 5. Mikro/makro ölçekte akışkan akımını kavrayabilme. 1,2 6. Analitik/nümerik teknikler kullanarak akım problemlerini çözebilme. 1-3,5,6 7. Verilen bir sistemin akışkan nakli için gerekli cihazları seçebilme. 2,4 8. Verilen bir süreç için akım sistemini tasarlayabilme. 5,6,7,8,10

38 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme kazanımları Dersin Boyutları İçerik (Konular) Öğrenme-Öğretme Süreçleri Ölçme ve Değerlendirme 1…. Bu öğrenme kazanımı için hangi kaynaklardan hangi bölümleri/konuları referans alabilirim? (kaynakların konu ile ilgili güncel, temel ve ulaşılabilir olması ve en fazla 3-5 taneyi geçmemesine dikkat ediniz) Bu öğrenme kazanımı öğrencilerin kazanabilmesi için kullanabileceğim en uygun strateji yöntem ve teknikler neler olabilir? Bu öğrenme kazanımı öğrencilerin kazanıp kazanmadıklarını nasıl değerlendirebilirim? (test, proje, ödev vb.) 2…. 3…. n….

39 DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Uygulama Saati Haftalık Laboratuar Saati Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak belirtilmesi gerekir.) Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)

40 Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca) Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön Koşul olan dersler ya da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul ders yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.) Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için önerilen konular varsa yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.) Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi bir staj uygulaması varsa yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)

41 Dersin Amacı Öğrenme kazanımları Dersin İçeriği Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık dersler için arasınav ve final sınavları dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler için arasınav ve final sınavları dahil edilerek 30 haftalık) Ders Kitabı/ Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

42 DEĞERLENDİRME Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Yarıyıl (Yıl) Notuna %
Katkısı TOPLAM 100 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı 40 Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60

43 Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde
İş yükünün Hesaplanması Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü TOPLAM AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI

44 Program ve Öğrenme kazanımları İlişkisi*
Ders Öğrenme kazanımları Program kazanımları PÇ1 PÇ2 PÇ3 -- ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 *Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek Çok yüksek

45 Dersler ve Program kazanımları
Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme kazanımları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program kazanımlarını sağladığını gösteren bir matris hazırlanmalıdır. Böylece program kazanımlarının ders öğrenme kazanımları ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmelidir.

46 DERS PROGRAM kazanımLARI PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 Ders A x Ders B Ders C Ders D Ders E Ders F Ders G Ders H Ders I Ders J

47 Öğrenci İş Yükü ve AKTS Kredisi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bağlamında öğrencilerin aldıkları derslerin iş yüklerinin hesaplanması gerekmektedir. AKTS öğretim etkinliklerinde Avrupa kapsamında bütünlük sağlama çalışmalarıdır.

48 AKTS Kredisi Nedir? Hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

49 ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi 1 Yarıyıl = 30 AKTS 1 Yıl = 60 AKTS 4 Yıl = 240 AKTS

50 Kademelere göre AKTS Kredileri
Kısa Kademe (Ön Lisans) 120 AKTS Birinci Kademe (Lisans) 240 AKTS İkinci Kademe ( Yüksek Lisans) Üçüncü Kademe (Doktora) AKTS Bir akademik yıl 60 AKTS

51 AKTS ve Dersler AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez. Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur. Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz. AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar.

52 AKTS ve Dersler Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı kazanım elde edilebilir. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir.

53 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Öğrenci iş yükü Teorik (ders saati) Seminerler Alan çalışmaları Sınavlar Projeler Uygulama (Lab. Atölye) Ödevler Sözlü sunum Bireysel çalışmalar

54 Programın amaçlarına göre belirlenmiş öğrenim kazanımlarına ulaşmak için gerekli öğrenci iş yüküne dayalı bir sistem Öğrencinin ders içi ve ders dışındaki aktivitelere harcadığı süredir. İş Yükünü Etkileyen Faktörler : Hedeflenen öğrenme kazanımları, Seçilen öğrenme ve öğretme yöntemleri Seçilen ölçme/değerlendirme yöntemleri Ders programının yapısı ve tutarlılığı Öğrencinin yeteneği ve çabası Öğrenim süresi

55 İŞ YÜKÜ TAHMİNİ Dersinizde hangi program kazanımlarını kazandırmayı düşünüyorsunuz? Dersinizin öğrenme kazanımları nelerdir? Dersinizde hangi öğrenim aktiviteleri mevcut? Öğrenme kazanımlarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz? Bu öğrenme kazanımları için tahmin edilen çalışma süresi nedir? 55

56 Öğrenme kazanımları İş Yükü Yeterlilikler AKTS

57 AKTS Kredisinin Hesaplanması:
AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 AKTS’nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.

58 Bir akademik yılda 60 AKTS
Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruz Bir akademik yılda 60 AKTS saat/yıl 5x8=40 saat/hafta 1500/40 – 1800/40 (37,5 – 45 hafta/yıl) 1 AKTS = çalışma saati

59 Örneğin: 3 kredilik bir ders: öğrencinin kendi kendine çalışma saati de haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir: Ders için: (14 hafta) x (3 saat) = 42 Saat (öğrencinin derste geçirdiği zaman) (14 hafta) x (ortalama 5 saat) = 70 Saat (öğrencinin ders dışında harcadığı zaman) TOPLAM = 112 saat 1 AKTS = 25 Saat Bu dersin AKTS dersi kredisi: (112 saat/25 saat) = 4,48 ~ 5 AKTS olarak hesaplanabilir.

60 Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuvarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin sorumlusu kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

61 Örnek Haftada 3 saatlik ders , 3x14=42 saat ders,
2 saat ders sonrası, 1 saat ders öncesi hazırlık: 3x14=42saat 6 saat sınav hazırlığı : 2x6 saat= 12 saat 6 ödev 1’er saat : 6x1=6 saat 1 sunum için: 10 saat kütüphane araştırması + 5 saat slayt hazırlama + 3 saat sunuma hazırlanma = 18 saat = 120 saat / 25 = 4,8 yaklaşık 5 AKTS kredisi

62 Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl)
AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Ders Saat/hafta Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A 2 105 4 B 160 6 C 155 D 3 120 5 E 203 7 F 55 Toplam 20 798 30 62

63 Öneri Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Buçuklu kredi verilmemesi

64 Ortak Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II 2 AKTS
Türk Dili I ve II Yabancı Dil I ve II Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi 1 AKTS Afet Kültürü

65 Yapılması Gerekenler Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü yeniden tanımlıyoruz. Dersleri, öngörülen öğrenme kazanımları ile öğrencilerin değerlendirmesine açarak sürekli iyileştirme (Öğrenci anketleri). 65

66 BEK VERİ GİRİŞİ YÖK bilgi toplama
BEK BAŞKANI: Üniversitenin tüm alanlardaki bilgileri BÖLÜM /PROGRAM BAŞKANLARI: Programlarıyla ilgili bilgilerin girişi son gün

67 ÖNEMLİ TARİHLER BEK VERİ GİRİŞİ SON GÜN 07 ARALIK 2012
19 ARALIK BOLOGNA HAZIRLIKLARININ KURULLARDAN GEÇİRİLMESİ Aralık 2013 sonuna kadar BOLOGNA modülüne girişlerin tamamlanması OCAK HAZİRAN KALİTE GÜVENCE SÜRECİ HAZİRAN 2013 DEĞERLENDİRME VE RAPOR

68 DİKKATİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"İçerik Bologna nedir Bologna Komisyonları İş paketi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları