Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI redborder® Nisan 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI redborder® Nisan 2014."— Sunum transkripti:

1 BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI redborder® Nisan 2014

2 ARAŞTIRMANIN AMACI redborder ® 2 Araştırmanın genel amacı, KKTC’de trafik ve yol güvenliğini sağlamak, can ve mal güvenliğine yol açan önemli bir sorun olan trafik kazalarını önlemek için alınacak tedbirlere, yapılacak uygulamalara ışık tutacak veriler elde etmektir. Bu genel amaç çerçevesinde KKTC’de ikamet eden De Jure nüfus içindeki sürücülerin; KKTC’de trafik konusunu ne derece önemli bir sorun olarak algıladığı, Trafik kazalarının meydana gelmesinde birinci derece sorumlu olarak kimi kabul ettiği, Devletin trafik kazalarını önlemek için ilk önceliğinin ne olması gerektiği, Sürücülerin hız sınır kurallarına neden uymadığı ile ilgili düşünceleri, Sürücülerin, sürücüden kaynaklanan trafik kazalarının asıl sebebini ne olarak kabul ettiği,

3 redborder ® 3 Sürücülere güvenli trafik bilincini aşılayacak bilgilendirici ve eğitici programlar için en etkili iletişim araçları olarak hangilerini kabul ettiği, Refüjlerin yani çift şerit yolların ortasındaki boş alanların bakımını nasıl bulduğu, Sürücülerin ana yolları ve kavşakları ışıklandırma, aydınlatma açısından nasıl bulduğu, Trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması için, devletin sürücüleri güvenli trafik için bilgilendirmesi ve eğitmesi gerektiği görüşüne katılıp katılmadığı, Yollara bariyer konulması ve ışıklandırılması gerektiği düşüncesine katılıp katılmadığı, Trafikteki polis denetimlerinin artırılması düşüncesine katılıp katılmadığı, Elektronik denetim uygulaması yapılması ve trafik cezası kesen kameraların yaygınlaştırılması gerektiği düşüncesine katılıp katılmadığı,

4 redborder ® 4 Trafik cezalarının parasal olarak artırılması düşüncesine katılıp katılmadığı, Radar hız kameralarının yol güvenliğini artırdığı düşüncesine katılıp katılmadığı, Devletin şoför okullarının standartlarını artırması ve onları daha sıkı denetlemesi düşüncesine katılıp katılmadığı, Trafik polis denetimlerinin, trafik kazalarını önlemekten çok devlete para kazandırmaya yönelik olduğuna ilişkin düşünceye katılıp katılmadığı, Trafikle ilgili bütün birimlerin tek bir otorite altında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında toplanmasının trafik kazalarının azaltılması açısından olumlu olduğu görüşüne katılıp katılmadığı, Otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarının teşvik edilip yaygınlaştırılmasının trafik kazalarını azaltacağı düşüncesine katılıp katılmadığı,

5 redborder ® 5 Hızlı araba kullanmanın, usta sürücü olmanın bir göstergesi olduğu görüşüne katılıp katılmadığı, İlk ve orta dereceli okullara trafikle ilgili ders konmasının trafik kazalarını azaltmada olumlu rol oynayacağı düşüncesine katılıp katılmadığı, Ölümlü trafik kazalarına neden olduğu mahkemece tespit edilen kişilere verilen hapis cezalarının artırılması düşüncesine katılıp katılmadığı, Ülkemizdeki televizyon ve gazete gibi medya organlarının trafik kazalarıyla ilgili haberleri verme şeklinin yeterliliği konularında veriler elde edilmiştir.

6 redborder ® 6 Sürücülerin trafikte emniyet kemeri takma alışkanlıkları, Sürücülerin bugüne kadar polis/ belediye gibi kamu otoritelerince yapılan denetimler sonucu Hatalı park etme Hız limitini aşma Emniyet kemeri takmama Araç içinde cep telefonuyla konuşma Radar hız kameralarına yakalanma Alkollü araç kullanma Trafik polisi denetimi sırasında eksik evrak suçlarını ne oranda işlediği ile 100 ceza puanını tamamlama ya da alkollü araç sürüşü gibi nedenlerle ehliyetlerine el konulma oranları tespit edilmiştir.

7 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ redborder ® 7 Araştırma 25 Mart- 17 Nisan tarihleri arasında 2011 DPÖ nüfus sayımı verileri esas alınarak, 18 yaş üstü De Jure nüfusu temsil eden sürücü ehliyetine sahip 1008 kişilik bir örneklem grubu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu, yaşanılan ilçe, yaş, vatandaşlık, sürüş ehliyetine sahip olma yılı, eğitim ve mesleki durum gibi temel değişkenler dikkate alınarak kategorize edilmiştir.

8 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ redborder ® 8 Araştırmada amaca ulaşmak, öğrenilmesi hedeflenen sorulara cevap bulmak için kantitatif araştırma yöntemlerinden yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Anketörler hazırlanmış standart soru formu ile yüz yüze görüşmelerle gerekli verileri elde etmişlerdir. Veriler, veri hazırlama sürecinden geçirilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgular tablolar halinde grafiklere dökülmüş,, yaşanılan ilçe, yaş, vatandaşlık, sürüş ehliyetine sahip olma yılı, eğitim ve mesleki durumu gibi değişkenler temelinde değerlendirilmiştir.

9 ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ redborder ® 9 Araştırmanın hedef nüfusu, 2011 DPÖ nüfus sayımı verileri esas alınarak, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 18 yaş üstü De Jure nüfusta sürücü ehliyetine sahip kişilerdir. Hedef nüfusu temsil edecek biçimde 1008 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Örneklemin oluşturulmasında çok aşamalı –tabakalı-tesadüfi yöntem kullanılmıştır. Örneklemin coğrafi dağılım, yaş, sürüş ehliyetine sahip olma yılları, vatandaşlık, eğitim ve mesleki duruma göre dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

10 ÖRNEKLEM AYRINTILARI 10

11 Örneklemin Coğrafi Dağılımı redborder ® 11 İlçeOran (%) Lefkoşa32,9 Mağusa24,3 Girne24,2 Güzelyurt10,8 İskele7,8

12 Örneklemin Yaş Dilimlerine Göre Dağılımı redborder ® 12 YaşOran (%) 18-2932 30-6463,2 65+4,8

13 redborder ® 13 Eğitim düzeyiOran (%) Sadece okuryazar0,4 İlkokul / ortaokul mezunu 22,1 Lise mezunu39 Üniversite mezunu 35 Lisansüstü (master/doktora) 3,5 Örneklemin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

14 redborder ® 14 MeslekOran (%) Özel sektör çalışanı/ emeklisi 46,6 Kamu çalışanı/ emeklisi 18,3 Öğrenci14,7 Esnaf/ zanaatkar10,6 Özel sektörde işveren 4,3 Ev hanımı2,8 Çiftçi/ hayvancı1,7 Diğer1 Örneklemin Mesleki Dağılımı

15 redborder ® 15 Vatandaşlık Bilgisi Oran (%) KKTC71,1 TC28,4 Diğer0,5 Vatandaşlık Bilgisi

16 redborder ® 16 Ehliyet Sahipliği Süresi Oran (%) 1-5 yıl19 6-10 yıl23,5 10+ yıl57,5 Sürücü Ehliyetine Sahip Olma Süresi

17 ARAŞTIRMA BULGULARI 17

18 Sürücülere göre KKTC’ de trafik konusu ne derece önemli bir sorundur redborder ® 18 Önem Derecesi Oran (%) Çok Önemli62,9 Önemli28,9 Ne Önemli, Ne Önemsiz3,3 Önemsiz4,1 Çok Önemsiz0,8

19 Sürücülere göre trafik kazalarının meydana gelmesinin 1. derece sorumlusu kimdir redborder ® 19 SorumluOran (%) Sürücü65,5 Yol Faktörü17,7 Devlet12,4 Yayalar2,3 Araç Faktörü2,1

20 Sürücülere göre, devletin trafik kazalarını önlemek için ilk önceliği ne olmalıdır redborder ® 20 Öncelik Oran (%) Devlet, sürücüleri güvenli trafik için bilgilendirmeli ve eğitmelidir. 39,3 Yol zemin kalitesini arttırmalıdır. 23 Yollara bariyer koymalı ve ışıklandırma yapmalıdır. 19,1 Trafikdeki polis denetimlerini arttırmalıdır. 9,6 Trafik cezalarını parasal olarak arttırmalıdır. 4,3 Elektronik denetim uygulaması yapmalı, trafik cezası kesen kameraları yaygınlaştırmalıdır. 3,1 Diğer 1,5 Fikrim Yok/ Cevap Yok 0.1

21 Sürücülerin hız sınır kurallarına uymama nedenleri redborder ® 21 Nedenler Oran (%) Gidecekleri yere gitmek için acele ederler. 27,2 Süratli araç kulanmayı iyi ve erkekce sürüş olarak kabul ederler. 18,8 Hız yapmak insanlara keyif verir. 18,2 Hız sınır ihlali sonucu alınan trafik cezaları caydırıcı değildir. 9,2 Hız sınır limitleri yolun hızını gereksiz düşürmektedir. 8,3 İnsanlığın yaşama hızı artmıştır. 8,1 Trafik Polis denetimleri yetersizdir. 7,5 Dİğer 2,5 Fikir Yok/ Cevap Yok 0,2

22 Sürücülere göre, sürücüden kaynaklanan trafik kazalarının asıl sebebi redborder ® 22 Sürücü Kaynaklı sebepler Oran (%) Dikkatsizlik 36 Aşırı sürat 27,3 Alkollü araç kullanmak 14,4 Trafik kurallarını dikkate almamak 11,6 Acemilik 8,2 Uzun süre uykusuzluk 1,4 Hatalı sağlama 0,5 Fikir yok/cevap yok 0,5 Rutin araç bakımlarını yaptırmamak 0,1

23 Sürücülere güvenli trafik bilincini aşılayan bilgilendirici ve eğitici programlar için en etkili 2 iletişim aracı redborder ® 23 İletişim AraçlarıOran (%) Tv, Radyo66,6 İnternet36,9 Gazete36,7 Afiş, broşür, pankart 27,7 GSM operatörleri (SMS mesajları) 24,8 Fikir yok/cevap yok 3,1 Diğer0,8

24 Refüjlerin, yani çift şerit yolların ortasındaki boş alanların bakımı redborder ® 24 Değerlendirme Oran (%) Çok bakımlı buluyorum 0,5 Bakımlı buluyorum8,3 Ne bakımlı, Ne bakımsız buluyorum 17,8 Bakımsız buluyorum46,8 Çok bakımsız buluyorum 26,6 %17,8 %8,8 %73,4

25 Ana yollar ve kavşakların ışıklandırma ve aydınlatma açısından yeterliliği redborder ® 25 Değerlendirme Oran (%) Çok yeterli buluyorum0,9 Yeterli buluyorum10,7 Ne yeterli, Ne yetersiz buluyorum 16 Yetersiz buluyorum49,5 Çok yetersiz buluyorum22,9 %16 %72,4 11,6

26 “Devlet, sürücüleri güvenli trafik için bilgilendirmeli ve eğitmelidir” redborder ® 26 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 42,7 Katılıyorum51,8 Kararsızım1,6 Katılmıyorum3,8 Kesinlikle katılmıyorum 0,1 %1,6 %3,9 %94,5

27 “Yollara bariyer konulmalı ve ışıklandırma yapılmalıdır” redborder ® 27 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 45 Katılıyorum48,8 Kararsızım1 Katılmıyorum5,1 Kesinlikle katılmıyorum 0,1 %1 %5,2 %93,8

28 “Trafikteki polis denetimleri artırılmalıdır” redborder ® 28 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 21,3 Katılıyorum37,9 Kararsızım8,9 Katılmıyorum26,8 Kesinlikle katılmıyorum 5,1 %8,9 %31,9 %59,2

29 “ Yol zemin kalitesi artırılmalıdır” redborder ® 29 Değerlendirme Oran (%) Kesinlikle katılıyorum 54,1 Katılıyorum42,7 Kararsızım1 Katılmıyorum2,1 Kesinlikle katılmıyorum 0,1 %1 %2,2 %96,8

30 “Elektronik denetim uygulaması yapılmalı, trafik cezası kesen kameralar yaygınlaştırılmalıdır” redborder ® 30 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 12 Katılıyorum34 Kararsızım12,5 Katılmıyorum34,7 Kesinlikle katılmıyorum 6,8 %12,5 %41,5 %46

31 “Trafik cezaları parasal olarak artırılmalıdır” redborder ® 31 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 11,1 Katılıyorum24 Kararsızım7,4 Katılmıyorum43,4 Kesinlikle katılmıyorum 14,1 %7,4 %57,5 %35,1

32 “Radar hız kameraları, yol güvenliğini artırır” redborder ® 32 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 12,7 Katılıyorum44,7 Kararsızım11 Katılmıyorum24,9 Kesinlikle katılmıyorum 6,7 %11 %31,6 %57,4

33 “Devlet şoför okullarının standartlarını artırmalı ve onları daha sıkı denetlemelidir” redborder ® 33 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 47,2 Katılıyorum46,1 Kararsızım3,2 Katılmıyorum3,3 Kesinlikle katılmıyorum 0,2 %3,2 %3,5 %93,3

34 Sürücülere göre ; Trafikteki polis denetimleri trafik kazalarını önlemekten çok, devlete para kazandırmaya yöneliktir redborder ® 34 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 36,1 Katılıyorum36,4 Kararsızım11,4 Katılmıyorum13,2 Kesinlikle katılmıyorum 2,9 %11,4 %16,1 %72,5

35 “Trafikle ilgili bütün birimlerin tek bir otorite altında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında toplanması trafik kazalarını azaltacaktır “ redborder ® 35 Değerlendirme Oran (%) Kesinlikle azaltır17,4 Azaltır37,5 Kararsızım26 Azaltmaz16,2 Kesinlikle azaltmaz2,9 %26 %19,1 %54,9

36 “Otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarının teşvik edilip yaygınlaştırılması trafik kazalarını azaltacaktır” redborder ® 36 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 39,6 Katılıyorum43,5 Kararsızım5,6 Katılmıyorum10 Kesinlikle katılmıyorum 1,3 %5,6 %11,3 %83,1

37 “Hızlı araba kullanma, usta sürücü olmanın bir göstergesidir” redborder ® 37 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 3 Katılıyorum4,8 Kararsızım1,4 Katılmıyorum38,2 Kesinlikle katılmıyorum 52,6 %1,4 %90,8 %7,8

38 “İlk ve orta dereceli okullara trafikle ilgili ders konması, trafik kazalarının azalmasında olumlu rol oynayacaktır” redborder ® 38 DeğerlendirmeOran (%) Kesinlikle katılıyorum 39,8 Katılıyorum49,2 Kararsızım5,4 Katılmıyorum5 Kesinlikle katılmıyorum 0,6 %5,4 %5,6 %89

39 “Ölümlü trafik kazalarına neden olduğu mahkemece tespit edilen kişilere verilen hapis cezaları artırılmalıdır” redborder ® 39 Hapis cezalarıOran (%) Artırılmalıdır62,2 Artırılmamalıdır23,8 Fikir yok/ cevap yok 14

40 KKTC Televizyon ve gazete gibi medya organlarının trafik kaza haberlerini verme şekli redborder ® 40 Kaza HaberleriOran (%) Yetersiz40,6 Abartılı27,4 Doğru ve Bilgilendirici 24,7 Fikir yok/ cevap yok 7,3

41 Sürücülerin emniyet kemeri takma alışkanlığı redborder ® 41 Kemer Takma Alışkanlığı Oran (%) Her zaman takarım57,3 Çoğunlukla ama nadiren takmadığım da olur 18 Bazen takarım, bazen takmam 13,2 Çoğunlukla takmıyorum6 Hiç takmam5,5

42 Hatalı park cezası alan sürücülerin oranı redborder ® 42 Oran (%) Evet27,6 Hayır72,4 Fikir yok/ cevap yok 0

43 Hız limitini aşma cezası alan sürücülerin oranı redborder ® 43 Oran (%) Evet36,8 Hayır62,9 Fikir yok/ cevap yok 0,3

44 Emniyet kemerini takmama cezası alan sürücülerin oranı redborder ® 44 Oran (%) Evet16,2 Hayır83,5 Fikir yok/ cevap yok 0,3

45 Araç içinde cep telefonu ile konuşma cezası alan sürücülerin oranı redborder ® 45 Oran (%) Evet20,3 Hayır79,5 Fikir yok/ cevap yok 0,2

46 Radar hız kameralarına yakalanma cezası alan sürücüleri oranı redborder ® 46 Oran (%) Evet43,9 Hayır55,7 Fikir yok/ cevap yok 0,4

47 Alkollü araç kullanma cezası alan sürücülerin oranı redborder ® 47 Oran (%) Evet6,4 Hayır93,3 Fikir yok/ cevap yok 0,3

48 Eksik evraktan ceza alan sürücülerin oranı redborder ® 48 Oran (%) Evet14,1 Hayır85,6 Fikir yok/ cevap yok 0,3

49 100 ceza puanını tamamlama ya da alkollü araç sürüşü gibi nedenlerle sürüş ehliyetine el konulan sürücülerin oranı redborder ® 49 Oran (%) Evet7,8 Hayır92,2

50 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 50


"BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI redborder® Nisan 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları