Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İletişim şeklimizi gözden geçirmek  Deneyimlerimizi paylaşmak  Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak  Daha etkin bir iletişim kurma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İletişim şeklimizi gözden geçirmek  Deneyimlerimizi paylaşmak  Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak  Daha etkin bir iletişim kurma."— Sunum transkripti:

1

2  İletişim şeklimizi gözden geçirmek  Deneyimlerimizi paylaşmak  Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak  Daha etkin bir iletişim kurma yolunda bir pencere açmak

3  Gizlilik ilkesi esas olduğundan, paylaşımların grup içinde kalması  Grup içinde ifade edilenlerin yargılamadan ve eleştirmeden dinlenmesi  Grup saati  Gruba devam etmek  Aktif katılım

4

5

6

7  Kişiler arasında duygu, düşünce ve bilgi alış- verişidir.  Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.  Bilgi üretme aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Bu sürecin amacı “ANLAŞILMAK” tır.

8 ETKİNLİK

9  Varsın  Doğalsın  Sevilmeye layıksın  Değerlisin  Güvenilirsin Karşımızdaki kişiden bu mesajlardan en az birini almadığımızda ya da alamadığımızda ilişkimizde sorunlar yaşıyoruz.

10 Karşınızdaki kişinin sizinle iletişim kurup, iletişimi devam ettirdiğini nasıl anlarsınız?  Beden dili  Dinlemek  Soru sormak  Anlatmak, anlamak, anlaşmak

11 BEDEN DİLİ UYGULAMALARI

12 S Ö ZL Ü VE S Ö ZS Ü Z İLETİŞİM  Beden dili insanlık tarihi a ç ısından en eski iletişim aracımızdır.  Duygu ve d ü ş ü ncelerimizin yansımasıdır.  S ö zl ü mesajlar daha ç ok d ü ş ü ncelerimizi yansıtır. S ö zs ü z mesajlarımız ise i ç d ü nyamızla yakından ilgilidir ve duygu ve d ü ş ü ncelerimizi daha ger ç ek ç i bir şekilde yansıtır.

13 İletişimde beden dilinin ö nemi Konuşurken d ü ş ü nce ve duygularımızdan farklı konuşabiliriz; ancak sustuğumuz zaman da beden dilimiz konuşmaya devam eder.  G ö z teması  Beden duruşu  Mimik ve jestler  Başın duruşu  Oturma bi ç imi  Kol ve bacak hareketleri  Mesafe

14 İletişim ç ok kanallı bir s ü re ç tir Araştırmalar iletişimde, % 7 sözler % 38 ses tonu % 55 beden dilinin önem taşıdığını ortaya koymuştur. İletişimin %55’ i görsel yoldan gerçekleşir.

15 “ İnsanlar bir şey söylemeden konuşur, dinlemeden duyarlar. ” Acar Baltaş

16

17 “Şikayetten vazgeç”, “Hırkanı sakın çıkarma.”, “Çabuk teşekkür et.” Karşı tarafta korku, aktif direnç, isyankar davranış yaratabilir. Söylenenlerin tersini “denemeye” davet edebilir.

18 Bir şey yaptığında, bunun sonuçlarını karşı tarafa söyleme: “Eğer öyle yaparsan, sonunda üzülürsün.” “Yemeğini yemezsen, parka gidemeyiz” Karşı tarafın korkmasına, boyun eğmesine, gücenmesine, kızmasına, isyan etmesine neden olabilir. Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini “denemesine” yol açabilir.

19 Karşı tarafa problemi nasıl çözeceğini söyleme, bu konuda öğüt verme veya öneride bulunma: “Ben olsam...”, “Neden.....yapmıyorsun ?“, “Bence” “Bence bir daha onunla oynama.” Karşı tarafta bağımlılık ya da direnme yaratabilir. Soruna değişik çözümler düşünüp, seçenekleri denemesini engelleyebilir Kendi sorunlarını çözmekten aciz olduğunu ima edebilir.

20 Karşı tarafı olumsuz olarak değerlendirme: “Odan hep dağınık.” “Dikkat etmedin, düşürdün.”, “Koca çocuk oldun, hala korkuyorsun, ne var korkacak” Karşı taraf için yetersizlik aptallık anlamı taşıyabilir. Olumsuz yargıya hedef olmamak ya da azarlanmamak için iletişimin kesilmesine yol açabilir. Eleştiri ve yargılar gerçek olarak algılanabilir.

21 Karşı tarafın aptal hissetmesini sağlama, onu bir kategoriye sokma, utandırma: “Bebek gibisin”, “Çok şımarık davranıyorsun”, “Erkek adam ağlar mı? Ne ayıp” Karşı tarafın değersiz hissetmesine, sevilmediğini düşünmesine neden olabilir, Karşılık vermesine yol açabilir.

22 Kanıtlar, nedenler bulmaya çalışma; problemin çözümüne yardımcı olmak için daha fazla bilgi arayışı içinde olma: “Neden öyle yaptın?” “Kim öyle olduğunu söyledi” “Sen ne yaptın ?” “Nasıl...?” Soruları cevaplama genellikle karşı tarafı kaçamağa yöneltebilir. Soranın niyeti anlaşılmadığından, karşı taraf korkuya, endişeye ve kendi başına sorununu çözemeyeceği hissine kapılabilir.

23 Karşı tarafa ne yapması gerektiğini söyleme: “Senin sorumluluğun”, “......şöyle yapman gerekir” Karşı tarafta zorunluluk, suçluluk duygusu yaratabilir. Karşı tarafın şiddetli savunmaya geçmesine yol açabilir ve kendisinde sorumluluk duygusuna güvenilmediği izlenimini yaratabilir.

24 Karşı tarafı gerçekler, karşıt kanıtlar, mantık, bilgi veya kendi görüşlerinizle etkilemeyi deneme: “İşte şu nedenle hatalısın...”, “Ben senin yaşındayken…”, “Evet, ama arkadaşlarınla nasıl geçineceğini öğrenmelisin”, Karşı tarafın kendisini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine, iletişimi kesmesine neden olabilir. Savunmayı ve karşı koymayı kışkırtabilir.

25 Karşı tarafa davranışının altındaki nedenleri söyleme, niçin o şekilde davrandığını veya o şekilde konuştuğunu analiz etme; teşhisini iletme: “Kardeşini kıskandığın için vuruyorsun.” “Aslında sen öyle demek istemiyorsun.” “Senin esas sorunun nedir biliyor musun ?“ Karşı tarafı tehdit edici, tedirgin edici olabilir ve onda başarısızlık duygusu uyandırabilir. Kendisini korumasız hissedebilir. Kendisine inanılmadığı kanısına varabilir. Yanlış anlaşılma endişesi ile iletişimi kesebilir.

26 Karşı tarafı sorunundan uzaklaştırmaya çalışma, problemi bir kenara itme, takılma: “Hemen onu unutalım.” “Haydi gel - daha hoş şeylerden bahsedelim.” “O kadardan hiç bişey olmaz.” Savaşmak yerine, kaçınmak gereklidir şeklinde bir mesajı ima edebilir. Karşı tarafa sorunlarının önemsiz saçma ve geçersiz olduğu imajını verebilir. Karşı tarafın sorununu açığa vurmasını önleyebilir.”

27 Olumlu bir değerlendirme yapma, görüşüne katılma: “Çok güzel.”, “Bence harika bir iş yapıyorsun.” Karşı tarafa beklentilerin çok yüksek olduğunu ima edebilir. Karşı taraf bunu istenilen davranışı yaptırabilmek için, içtenlikten yoksun olarak söylenmiş bir şey olarak algılayabilir. Karşı tarafın benlik kavramı ile övgü uygun değilse, kendisinde kaygı yaratabilir.

28 Karşı tarafın daha iyi hissetmesine çabalama, onu duygularından uzaklaştırmaya çalışma, duygularının gücünü inkar etme: “Aldırma... Boş ver, düzelir...”, “Bak korkacak bir şey yok.” “Zamanla kendini daha iyi hissedersin.” Karşı tarafın anlaşılmamış hissetmesine neden olabilir. Başkalarına kolay görünmesi nedeniyle, kendisinde kızgınlık duyguları uyandıra bilir. “Kendini kötü hissetmen doğru değil” şeklinde bir mesaj algılamasına neden olabilir.

29 GÖKKUŞAĞI

30

31 Çocuğumuzun olası tüm davranışları

32 Karşımızdaki kişinin bazı davranışlarını kabullenirken bazılarını kabul etmeyebiliriz.

33

34 1) BİZE GÖRE 2) KARŞIMIZDAKİ KİŞİYE GÖRE 3) ÇEVREYE VE DURUMA GÖRE

35 KABUL EDİLEBİLİR YAPMACIK KABUL KABUL EDİLEMEZ KABUL EDİLEBİLİR YAPMACIK KABUL KABUL EDİLEMEZ

36 1. KABUL;Problemi kabul etmek 2. KABUL;Kendini kabul etmek 3. KABUL;Karşıdaki kişiyi kabul etmek

37

38  Örnek 1: Bir trende yolculuk ederken, bir baba sürekli ağlayan çocuklarını susmaları için uyarmadan trenden dışarıya bakıyor.  Örnek 2: Önemli bir konuda yapacağı konuşma ile ilgili çocuğunuzu dinlemeye geldiniz. Ancak arka tarafta oturan iki kişi sürekli kendi aralarında konuşuyorlar.

39

40

41  Sorunun kimde olduğunu bulmak iletişim biçimimizi belirler.

42  Çocuğunuz oyun oynadıktan sonra yenildi ve ağlıyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Çocuğunuz arkadaşının ona vurduğunu anlatıyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Çocuğunuz odasını toplamak istemiyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Çocuğunuz yüzmeye gitmek istemiyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

43  Kız kardeşiniz akşam eşiyle tartıştığını söylüyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Birlikte çalıştığınız arkadaşınız, kendisi hakkında başkalarıyla konuştuğunuzu söylüyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Eşiniz bu tutumunuzu beğenmediğini söylüyor.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda  Eşinizin çok dağınık olduğunu düşünüyorsunuz.  Sorun bendeSorun yokSorun karşıda

44 SORUN YOK (İLİŞKİ GELİŞTİRME ALANI) SORUN ÇOCUĞUN (YARDIM BECERİLERİ- ETKİN DİNLEME) SORUN ANNE BABANIN (YAPICI MESAJLAR- BEN DİLİ)

45  Sorunun bizde olduğu zamanlarda kullanılacak dil.

46  Karşı tarafın davranışının yargısız tanımı  Davranışın üzerimizdeki somut etkisi  Davranışın karşısında hissettiğimiz duygu

47 KABUL EDİLMEYEN DAVRANIŞ DUYGU SOMUT ETKİ Konuşurken yüzüme bakmadığında, kızıyorum aynı şeyi tekrar anlatmak zorunda kalıyorum. Siz kavgayı uzattığınız zaman, üzülüyorumsonra başım ağrıyor.

48  1-)Ne olduğunu söylemeyip sadece ağladığında;  Bir daha seninle konuşmam.  Ne yapacağımı bilemiyorum ve seni anlamakta zorlanıyorum.  2-)Ben seninle konuşurken televizyona baktığında;  Terbiyesizlik etmiş oluyorsun.  Dikkatim dağılıyor ve boşuna konuşmuş gibi hissediyorum.  3-)Odanı toplamadığında;  Evimize gelenler bizi ayıplıyor.  Dağınıklık beni rahatsız ediyor ve etrafı toplamak için çok zaman kaybediyorum.

49  4-)Ben babanla konuşurken;  Araya girme.  Anne anne dediğinde, rahatsız oluyorum ve konuşacaklarımı karıştırıyorum.  5-)Sen kardeşini korkuttuğunda;  Çok kötü bir ağabey oluyorsun.  Onun ağlaması işime engel oluyor ve çok üzülüyorum.  6-)Oyun oynamak için ısrar ettiğinde;  Mız mız bir çocuk olup çıkıyorsun.  Akşam yemeğini yetiştirememekten korkuyorum.

50 SEN DİLİBEN DİLİ Kişiliğe yöneliktir. Kişiye kendisiyle ilgili bir şeyler söyler. Benlik saygısını zedeler. Öfke ve nefret duygularını oluşturur. Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır. İlişkiyi zedeler. Direnç oluşturur. Davranışa yöneliktir. “Dinleyen”e “gönderen” ile ilgili birşeyler söyler. Benlik saygısına önemli katkısı vardır. “Gönderen”e yardım isteği doğurur. Etkin insanlar yaratır. İlişkiyi geliştirir. İşbirliğini geliştirir.

51 Sorunun karşıda olduğu durumlarda kullanılan dil.

52  Sessiz dinleme  Aktif dinleme (Konuşmayı sürdürücü dinleme)  Empatik dinleme (Yansıtıcı dinleme)

53  Cesaretlendirme:Biraz daha açar mısın?  Özetleme:Söylediğini doğru anladıysam…  Empatik olma:Ona çok kızdın sanırım.  Uzlaşma:Bu konuyu nasıl çözeceğimiz ile ilgili senin önerin var mı?  Açık sorular: Nasıl olmasını isterdin?

54  ÇOCUK: Yüzme dersine katılmak istemiyorum.  Yüzme çok iyi bir spordur. Vücudu geliştirir. Sağlıklı yapar. Mutlaka yüzmeyi öğrenmelisin.  E.D:Anladığım kadarıyla yüzmekten korkuyorsun.  ÇOCUK: Benim hiç arkadaşım yok.  Aaa olur mu ben hep Arzu ile oynadığınızı görüyorum.  E.D:Okulda yalnız kaldığını mı düşünüyorsun.  ÇOCUK: Sınıfta benimle oynamıyorlar.  Sende git öğretmenine söyle. / Neden oynamadıklarını sor bakalım.  E.D: Arkadaşlarının seninle oynamaktan hoşlanmadıklarını mı düşünüyorsun.

55  ÇOCUK: Okula gitmek istemiyorum.  Okula gidip yeni bilgiler öğrenmelisin. /Şimdi uyuyalım yarın eminim ki fikrin değişecek.  E.D:Okulda hoşuna gitmeyen bir şey mi var?  ÇOCUK: Sen bana hep bağırıyorsun.  Ben mi? Hıı sen hiç bağıran anne görmemişsin.  E.D:Sana sürekli kızdığımı düşünüyorsun.  ÇOCUK: Onu benden daha çok seviyorsunuz.  Olur mu hiç anneler çocuklarını çok sever. Gel seninle resim yapalım.  E.D:Böyle düşünmene neden olan bir örnek verir misin?

56  Etkin dinlemeye hazır hissediyorsanız dinleyin.  Her konu etkin dinlemeyi gerektirmez.  Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini gerçekten kabul edin.  Çocuğunuzun davranışı kabul çizginizin altındaysa etkin dinleme uygun değildir.  Çocuğunuzun sorunlarını çözebileceğine inanın.  Çocuğunuzun sorununu kendi sorununuz haline getirmeyin.  Etkin dinleme sonucunda çocuğunuzun hemen bir çözüme ulaşmasını beklemeyin.  Çocuğunuzun sizin aklınızdaki sonuca ulaşmasını beklemeyin.  Sonuç değil, Süreç önemlidir.


" İletişim şeklimizi gözden geçirmek  Deneyimlerimizi paylaşmak  Anne babalık tutumları ile ilgili farkındalık yaşamak  Daha etkin bir iletişim kurma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları