Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRİSTAL ÇOCUKLAR E0401050 ŞÜKRİYE ÖZGEDEY E0401051 SULTAN ERSOY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRİSTAL ÇOCUKLAR E0401050 ŞÜKRİYE ÖZGEDEY E0401051 SULTAN ERSOY."— Sunum transkripti:

1 KRİSTAL ÇOCUKLAR E ŞÜKRİYE ÖZGEDEY E SULTAN ERSOY

2 Yeni çağ dediğimiz ve dünya beşeri için yeni bir tekamül düzeyinin arifesinde olduğumuz şu günlerde, her şeydeki hızlı değişime paralel olarak, yeni doğan çocuklarda da değişiklikler var.80’li yılların başlarından beri belirgin niteliklere sahip çocuklar dünyaya gelmeye başladılar.Bizler bu çocukların bir bölümüne ‘İndigo çocuklar’ ve son yıllarda doğan diğer çocuklara ‘Kristal çocuklar’ diyoruz.

3 İndigo çocuklar şu anda aşağı yukarı 7-25 yaşları arasında bulunuyorlar.Kristal çocuklar ile bazı ortak özellikleri paylaşmaktadırlar.Her iki kuşakta son derece duyarlı ve psişiktir ve önemli yaşam amaçlarına sahiptirler.Aradaki esas fark onların mizaçları,zihinsel ve duygusal yapılarıdır .

4 Kristal çocuklardan önce gelen indigo çocuklar,kristal çocukların gelebilmeleri için yolu açmışlardır.Kristaller, indigo’ların çığır açısından yararlanan kuşaktır.İndigo’lar önden giderek, dürüstlükten yoksun her şeyi temizleyip yol açmaktadırlar.Sonra kristal çocuklar temizlenmiş bu yolu izleyerek daha güvenli bir dünyaya doğru ilerlemektedirler. İndigo çocuklardan sonra, devre sonunda doğmakta olan kristal çocukların da çok farklı özellikleri ve yüksek görevleri vardır.

5 Kristal çocuklarda fark edeceğiniz ilk şey onların gözleridir;bunlar iri, nüfuz edici ve yaşlarının ötesinde bir bilgelikle size bakan gözlerdir.Onlar gözlerini sizin gözlerinize hipnotik bir biçimde kenetler ve o sırada ruhunuzu tüm çıplaklığıyla görürler. Dünyamızda hızla çoğalan bu özel ve yeni çocuklar mutlu, sevinç verici ve bağışlayıcıdırlar.Aşağı yukarı 0-7 yaş arasındadırlar.İndigo’ların tersine, kristal çocuklar çok mutlu ve sakin yaradılışlıdırlar.Kuşkusuz onlar da öfkeyle bağırıp çağırıp tepinebilirler ama büyük ölçüde bağışlayıcıdırlar .Kristal çocuklar, bir kuvars kristalinin prizma etkisi gibi, pastel tonlarda, güzel, çok renkli, hareli auralara sahiptirler.Bu kuşak ayrıca kristallere ve kayalara karşı büyük bir ilgi duyar.Kristal çocuklar ismi bu nedenle ortaya çıkmıştır.

6 Aura renkleri... İndigo ve Kristal tanımları, aura renklerinden ve enerji kalıplarından kaynaklanmaktadır. İndigo Çocuklar’da indigo mavisi vardır, bu renk iki kaşın arasında yer alan üçüncü göz şakrasının rengidir. Bu şakra ile durugörü güçleri vardır. Ama Kristal Çocuklar’da kuvartz kristalinin prizma etkisi vardır, auraları pastel tonlarda çok renkli ve harelidir. Kristallere ilgileri büyüktür zaten tanımlarının nedeni budur.

7 1995 yılı birçok insanın kemirici bir huzursuzluk duyduğu bir yıldı
1995 yılı birçok insanın kemirici bir huzursuzluk duyduğu bir yıldı.O yıl birçok birey, çok derin ruhsal deneyimler geçirdi.Kristal çocukların o tarihte gelmeye başlamaları bir tesadüf değildir.Onlar, yetişkinlerin en sonunda çocukların daha yüksek titreşimleri ve daha saf yaşam biçimleri için hazır olduklarını biliyorlardı.İlk gelen kristaller 1995’in yüksek düzeyli bebeklerin kitlesel gelişi için uygun olacağı sinyalini vermiş olanlardı.Doğan kristallerin sayısı artmayı sürdürmektedir ve her yılın yeni doğan kristal çocukları;giderek artan derinlikte, ruhsal yetenekleri gözler önüne sermektedirler ve daha da sereceklerdir.

8 Kristal çocukların bu yetenekleri çoğu zaman bilimsel olarak açıklanamadığından maalesef bu çocuklara otistik tanısı konmaktadır. Otistik kişi, başkalarıyla iletişim kurmaya ilgi duymadığı için konuşmaz.Kristal çocuklar ise bunun tam tersidir; onlar geçmiş tüm kuşaklar arasında insanlara en bağlı, konuşkan, ilgili ve sokulgan olanlarıdır.Onlar ayrıca felsefidirler ve ruhsal olarak yeteneklidirler, görülmemiş bir sevecenlik ve duyarlılık düzeyi sergilerler.

9 Doğdukları andan itibaren gözlerinde çok güçlü ve bilen bir bakış vardır ve her zaman her durumda sakin ve güvenli davranırlar.Bu anlamlı ve yoğun gözler, kristal çocukların yaşamda geç konuşmaya başlamalarının nedenlerinden biridir, çünkü onlar sadece gözleriyle birçok şeyi ifade edebilirler.Gözleri, yetişkinler üzerinde sahip oldukları hipnotize edici gücün bir parçasıdır.Kristal çocuklar insanların dış görünüşlerinin ötesini görür… Onlar içsel, ruhsal ışığı görürler ve her şeyi içlerine alırken gözleri huşuyla açılır.Onların gözleri derin ruhsal anlayışlarına yansıtıyor.Bunlar meleklerin gözleri gibi sevecen, sabırlı ve şefkatli gözlerdir.

10 Kristallerden yayılan sevgi karşı konulmazdır
Kristallerden yayılan sevgi karşı konulmazdır.Normal olarak çocuklardan kaçınan insanlar bile kristal çocukların sıcak kişiliklerine, karşı konulmaz bir çekim hissederler. Sadece kristal çocukların değil, onların anne ve babalarının da ruhsal olarak son derece duyarlı oldukları görülür.Çünkü bu çocukların ruhları, aşikar bir biçimde, onları ruhen besleyici bir ortamda yetiştirebilecek ana-babaları seçiyorlar .

11 Kristal çocuklar doğuştan psişiktirler
Kristal çocuklar doğuştan psişiktirler.Bebekken , melekleri ve hami varlıkları net bir biçimde görebilirler, insanların zihinlerini derin bir biçimde okuyabilirler ve bizlerin vizyonlarını görerek, bize güvenip güvenmeme sağlayacak bir yetenekleridir konusunda kararlarını verirler. Telepati, kristal çocukların dünyayı yalandan, aldatmacadan kurtarmalarını sağlayacak yetenekleridir.

12 Bazen kristal çocuklar transa girer ve bu sırada anne babalarını duymaz görünürler.Bu hal onlarda özellikle dışarıda, doğada olduklarında meydana gelir.Bu transa girme halinden dolayı da bu çocuklara otistik tanısı koyulabilmektedir.Bu yanlış bir tanıdır, çünkü bu anlarda, bu çocuklar dünyadan sürekli değil, sadece geçici olarak kısa bir süre için kopmaktadırlar.

13 Kristal çocuklar gezegenin ortak enerjisinden çok fazla etkilenirler
Kristal çocuklar gezegenin ortak enerjisinden çok fazla etkilenirler.İnsan kitleleri korktuklarında yada dünyayı değiştirecek bir olay meydana gelirken, onların moralleri bozulabilir yada aşırı heyecanlanabilirler.Çünkü onlar başkalarının duygularını, kendi duygularıymış gibi hissediyorlar, onların burada bulunuş nedenlerinden biri de huzur ve barış koruyucuları olmalarıdır.Birisi huzur içinde olmadığında bunu hissederler.

14 Yüksek sesli gürültüye, kalabalığa, ısı derecesine, dağınıklığa ve düzensizliğe, karışık ortamlara, yapay ve kimyasal maddelere karşı son derece duyarlıdırlar. Kristal çocuklar doğuştan şifacıdırlar.Kalplerinde o kadar çok sevgi taşırlar ki , sadece mevcudiyetleri bile şifa verici bir etki yapar.Çok küçük kristal çocuklar bile enerjiyi derin şifalar verecek şekilde elleriyle, düşünceleriyle hatta kristallerle yönlendirmeyi içgüdüsel olarak bilirler.

15 Bu çocuklar sadece fiziksel bedenleri değil, insanların kalplerini de şifalandırıyorlar ve insanlara şunları sağlıyorlar:Duygusal şifa, teselli, şefkat ve öğüt vermek.İşte bu sevgileri sunmak kristal çocukların ortak misyonudur.Onlar bize sevgiyi alıp, kabul etmeyi öğretiyorlar. Kayaların, çiçeklerin arasında ve su kenarında oynamayı tercih ederler.Hayvanlar üzerinde hipnotik bir etki yaparlar.Hayvanlar bu çocukların masumiyetini hisseder, bu yüzden birbirleriyle sevgi-dalga boyunda iletişim kurup birbirlerini anlarlar.

16 Hayvanların, böceklerin ve bitkilerin duygularını ve duyumlarını hissederler ve onlarla iletişim kurarlar.

17 Çevre etkileri İnsanları hep öpmek istiyorlar, herkese karşı sevecen ve şefkatliler. Yüz ifadeleri, sözleri ve davranışları hep olumlu, çevrelerine mutluluk, neşe ve moral veriyorlar. Yaşlı insanlara manyetik olarak yöneliyorlar sanki bilgeliği ve dinginliği hissediyorlar. Dünyamızın şu anda en çok muhtaç olduğu şeyi yapıyorlar yani bağışlayıcılar. İndigo ağabey ve ablaları davaları için savaşırken onlar Gandi gibiler, bir tartışma ortamında arkalarını dönüp gidiyorlar ve affedici bir tavır sergiliyorlar. Hatta içlerinde neden tartışmaya gerek duyulduğunu soranlar bile çıkıyor. Üç yaşında bir Kristal Çocuk, kendisine vurmak isteyen arkadaşına sert ve otoriter bir sesle; “Hayır, dur ve bana vurma çünkü ben senin arkadaşınım.” Diyebiliyor, 

18 Odaklanma veya konsantrasyon yeteneği
Odaklanma veya konsantrasyon yeteneği Kristal Çocuklar bazen ebeveynlerini duymaz görünürlür, bu olay daha çok doğada bulundukları anlarda görülür. Aslında otistik tavır zannedilen bu olay gerçekte farklıdır, onlar o anlarda dünyadan geçici olarak koparlar. Örneğin tv seyrederken, açık havadayken, hayvanlarla oynarlarken bunu sık sık yaparlar ve anne babalarını duymazdan gelirler, uzun uzun çiçeklere, yapraklara, hayvanlara bakarlar. Ayrıca teknolojide  onlar için önemlidir, ne olursa olsun teknolojik herşeye kendilerini kaptırırlar. Kristal Çocuklar’ın bu yetenekleri gelecekte lider olduklarında yararlı olacak olan odaklanma veya konsantrasyon yeteneğidir.

19 Pozitif düşünmelisiniz
Pozitif düşünmelisiniz Bu çocuklar, büyürken insanları değerlendirdiklerinde kendi sezgilerine öncelik verirler. Bir radar gibidirler. Onlardan düşünce ve niyetlerinizi pek gizleyemezsiniz. On yaşlarında bir Kristal Çocuk, bilmez görünse bile gerçeğin farkındadır. Ne yazık ki bazen bu duyarlılık aşırı ve zarar verici olabilir. Bu nedenle, onların yanında olabildiğince pozitif düşünmek ve gerilimli ortamlar yaratmamak gerekir. Hatta bazı Kristal Çocukları çok insanla karşılaştırmamak bile gerekebilir. Aynı şey yaşadıkları çevre için de gereklidir, onların yanında çok sert, şiddet dolu filmler izlemek zararlı olabilir

20 Yüksek duyarlılık Bu duyarlılık sadece ruhsal değildir, Kristal Çocuklar fizik olarak da farklı ve duyarlıdırlar. Örneğin yüksek seslerden, gürültüden, kalabalık içinde bulunmaktan, çok sıcak veya soğuk ortamlardan, dağınıklık ve düzensizlikten hoşlanmazlar yada bunların bazılarından hoşlanmazlar. Onlara büyük alışveriş merkezlerinde dikkat edin, bir Kristal Çocuk böyle ortamlarda aşırı heyecanlanır. Ayrıca Kristal Çocuklar yapay ve kimyasal maddelere çok duyarlıdırlar, doğal sabunlar, gereğince bitkisel ilaçlar kullanılmalıdır.

21 Korunuyorlar mı? İlginç bir olay da, Kristal Çocuklar’ın kolay yaralanmamaları ve korkmamalarıdır. İstisnalar dışında sanki korunmaktadırlar çok ciddi kaza veya saldırılardan birkaç sıyrıkla kurtulan çok sayıda Kristal Çocuk kayıtlara geçmiştir. Ama bunlar sizin tedbirsiz davranmanız demek değildir. Şaşırtıcı hareket becerileri vardır, sözel ve sözel olmayan iki tür zeka ölçen Zeka Katsayısı (IQ) testlerinde Kristal Çocuklar’ın sözel beceri oranları düşük ama sözel olmayan beceri oranlarının yüksek çıktığı görülmüştür. İki oran biraraya getirildiğinde toplam IQ puanı yükselmektedir. Sözel beceri oranları düşük çıkarken, Kristal Çocuklar’ın olağandışı hareket becerileri görülmektedir.

22 Ekolojik çocuklar Kristal Çocuklar bizlere göre bedenleriyle daha çok ilgilidirler, buna dikkat ederler. Bu nedenle temiz hava, temiz su, tropikal bir atmosfer, bol ve taze meyve ve de sebze onlar için önemli ve çok yararlıdır. Anne ve babaların buna önem ve öncelik vermeleri gerekmektedir. Sanki geleceğin temiz dünyasını yaşamaktadırlar.

23 Duygusal şifacılar Bu çocukları tanımak için onların sevgi anlayışlarını ve tavırlarına dikkat etmeliyiz. Öylesine sevgi doludurlar ki, varlıkları bile şifa vericidir. Çok küçük Kristal Çocuklar bile, elleriyle, gözleriyle, davranışlarıyla içgüdüsel şifa dağıtırlar. Ebeveynlerinin hasta olmalarından hiç hoşlanmazlar ve onların bir an evvel iyileşmelerini isterler. Kristal Çocuklar, duygusal şifacı, teselli edici, şefkat ve hatta öğüt verici olabilirler.

24 Dolunayda Bu çocukların, dünyanın, doğanın, Ay ve yıldızların enerjisine güçlü bağları vardır. Bunun farkında olmayabilirsiniz ama onlar yıldızlı gökten ve dolunaydan çok etkilenirler. Ay’a adeta aşıktırlar, ona bakarak eğlenirler ve Ay’ın evrelerinde de etkilenirler, bazı Kristal Çocuklar’ın her gün normal uyudukları ama dolunay gecelerinde daha az uyudukları görülmüştür .

25 Farklılıklar Kristal Çocuklar’ı eğlendirmek için karmaşık ve pahalı oyuncaklar almanız gerekmemektedir. Onları açık havaya çıkarmanız yeterlidir. Daha büyük yaşlardaki Kristal Çocuklar’ın odasında gereksiz ve karmaşık bulduğu birçok oyuncağı götrüp çöpe attığı hatta satıp evcil hayvanlara vermek için yiyecek satın aldıkları görülmüştür. Onlar küçük yaştan itibaren çevreyi koruma içgüdüsüne sahiptirler, doğa onlar için çok önemlidir. Bu özelliklerini sözleriyle olmasa bile davranışlarından anlayabilirsiniz. 

26 Minerolojik destek alabilirsiniz
Minerolojik destek alabilirsiniz Doğal mineral parçaları veya kuartz kristalleri çocuğunuzu sakinleştirebilir. Örneğin kabus görme ve uykusuzluk durumlarında çocuğun yastığının altında ametist bulundurun. Üzüntülü olduğunda bir parça pembe kuartzı ya göğsüne asın ya da kalbinin üstünde birkaç dakika tutun. Duygusal bunalım ve hırçınlıklarda, Aytaşı kullanın, alnına ve şakaklarına sürün. Konsantrasyonu azaldığında, zor ders çalıştığında bir parça akik taşını odasının bir yerine yerleştirin. Sabırsızlık krizlerine girdiğinde Rodonit taşını avucunda tutması yararlı olabilir. İletişim bozukluklarında Turkuaz veya mavi Agate taşları, etkili olacaktır.

27 Geleceğin süper sanatçıları
Geleceğin süper sanatçıları Onlar sadece sevimli, sevecen ve ruhsal değildirler, yanısıra da doğal sanatçıdırlar. İyi resim yaparlar veya çok küçük yaşlarda bile, daha konuşmaya başlamadan önce mırıldanırlar ve sonra da şarkı söylerler. Hatta eğitim almış kadar iyi resim yapanları vardır.

28 Drama sanatçıları. Erken konuşmazlar ama ifade etmeyi iyi bilirler
Drama sanatçıları Erken konuşmazlar ama ifade etmeyi iyi bilirler. Hareketleri, düşünceleri, duyguları anlam doludur, iyi izlemeniz gerekir. Genelde drama kullanırlar ama bu dramalarda öfke, şiddet ya da soytarılık yoktur. Shakespeare’vari bir drama anlayışını veya neşe dolu bir tarzı kullanırlar. İzleyen kitle önünde utangaç, çekingen ve tutuk değildirler, yeter ki istesinler ve doğru zamanın geldiğine karar versinler. Kristal Çocuklar’ın yanında bulunmak çok eğlencelidir, taklit yetenekleri büyüleyicidir

29 Ve sorunlar Elbetteki Kristal Çocuklar’da sorunlular, bunu anlatan anne, babalar da var. Öncelikle inatçı, kesin kararlı ve dayanıklılar. Haklarını savunmak için karşı tarafı zorlayabiliyorlar. Sertlikten hoşlanmıyorlar ama otoriter davranıyorlar. Çatışma içeren durumları veya ilişkileri reddediyorlar ve uzaklaşıyorlar. Bunlar Kristal Çocuklar’ın seçerken titiz olmalarına yada zor beğenir olmalarına neden oluyor. Yani ayırt ediciler. Çünkü öz saygıları yüksek, bedenlerini ve ruhlarını besleyecek arkadaşları, yemekleri, filmleri, işleri ve evleri isteyecek kadar kendilerini önemsiyorlar. Örneğin yemek seçimleri güç ve özel, annelerini zorlayabiliyorlar. Çünkü bedenlerine uyumlular. Eğer anne ve babalar onların beslenme tercihlerine güvenebilirlerse, o zaman mücadeleye gerek kalmayacaktır. Kısacası onların seçimlerine güvenebiirsiniz. Sıvılardan yani içeceklerden çok hoşlanıyorlar. İçlerinde bir yaşından sonra bile anne sütü isteyenlere bile raslanıyor

30 Uyku sorunları Kristal Çocuklar yüksek bir enerjiye sahipler, uyurken bir şey kaçırmak istemiyorlar. Çünkü her ne olursa olsun, uykudayken dışarıda bir şeyler yaşanıyor. O kadar duyarlılar ki, uyarıcı herhangi bir şey uykusuzluk yaratabiliyor. Bazıları öğlen uykusu uyurken, bazıları asla istemiyorlar, eğer bunlar gündüz uyurlarsa gece asla uyumuyorlar. Zorlamalı uykularda kabuslar görüyorlar ve çok gergin oluyorlar. Kısacası onların kendi uyku düzenlerini uygulamalarına izin verilmesi gerekiyor. Ama eğer sorun ağırlaşırsa, ikna etmek ve anlatmak gerekiyor.

31 Titizlik mi yoksa düzen mi
Titizlik mi yoksa düzen mi? Kristal Çocuklar’a tuvalet eğitimi vermek pek mümkün değil, yeterince örnek yok ama çoğunun bunu kendi kendilerine öğrendikleri görülüyor. Bu arada gerçekten doğa çocukları oldukları için çıplaklıktan hoşlanıyorlar. Ve sanki onlar, düzensizliğin enerji uyumsuzluğu olduğunu biliyor gibiler. Buna nevrotik mükemmeliyetçilik diyenler de var. Fakat ruhsal gelişmişlik tanımı, herşeyin kendi istediği gibi olmasını isteyen bir Kristal Çocuk’la beraber olup, bunaldığınızda size daha yararlı olacaktır. Onların titizliğini anlatan çok fazla örnek var. Aslında sürekliliği ve tutarlılığı seviyorlar, her an değişen dünyada düzen, istikrar ve önceden tahmin edilebilirlik istiyorlar ve bu özellikleri bizler için gerçekten umut verici...

32 Zamanı farklı görüyorlar
Zamanı farklı görüyorlar Kristal Çocuklar, dış değil yani bizim zaman anlayışımızı değil, kendi iç zamanlarını kullanıyorlar. İşte bu konuda anne ve babaların çok ama çok sabırlı olmaları gerekiyor. Programlardan nefret ediyorlar ve özgür olmak istiyorlar. Belki de onlar, hiç acele etmeden bakan, inceleyen ve sonra fikrini söyleyen yaşlı ruhlar gibiler. Bekliyorlar ve öğrendikten sonra kendi hız veya ritmlerine göre uyguluyorlar.

33 Kronik bağımlılıklar Kristal Çocuklar, anne ve babalarına ve de diğer aile bireylerine çok bağlılar, ayrı kalmaktan hoşlanmıyorlar. Yetişkinlerin onları okşamalarına, teselli etmelerine bağımlılar, bu noktada başkalarının kendilerini anlamayacağı endişesindeler. Öte yandan onlardan ayrı kalınca, bir daha göremeyecekleri korkusunu da taşıyorlar. Bunun daha bilimsel bir tanımı, acıdan kaçmak şeklinde...

34 ÖZELLİKLERİ Çoğunlukla 1995’te ve o yıldan sonra doğmuşlardır.
Yoğun, uzun ve dikkatli bakan iri gözleri vardır. Mıknatıs gibi çeken manyetik kişiliklere sahiptirler. Son derece sevecendirler. Çoğunlukla geç konuşmaya başlarlar. Müzik yönelimlidirler ve konuşmaya başlamadan önce, şarkı söylemeye başlayabilirler. İletişim kurmak için telepatiyi ve kendi yarattıkları işaret dilini kullanırlar. Onlara yanlışlıkla otizm yada asperger sendromu tanısı koyulabilir.

35 Başkalarını bağışlayıcıdırlar.
Son derece duyarlı ve empatiktirler. Doğaya ve hayvanlara çok bağlılık duyarlar. Şifacılık yetenekleri sergilerler. Kristaller ve kayalarla çok ilgilenirler. Sık sık meleklerden, rehber ruhlardan ve geçmiş yaşam anılarından söz ederler. Son derece sanatçı ve yaratıcıdırlar. Şaşırtıcı bir denge duygusuna sahip, korkusuz araştırıcılar ve tırmanıcılar olabilirler Sakin, tatlı ve şefkatlidirler.

36 Öneriler Danışman psikolog ve terapist Doreen Virtue bazı önerilerde bulunuyor... * Onların sağ beyinli yani görsel olduklarını unutmayın, sözel değil, görsel yöntemlerle eğitin, * Hiçbir konuda zorlamayın, açıklamalarda bulunun, * Onlara bağlanın yani sık sık beraber olun ve dokunun, * Hayvanları örnek gösterin; “Bak köpek seni izliyor...” gibi, * Kuralcı olmayın, dürüst olun ve onlara kendileri olma özgürlüğünü verin, * Siz kendinize iyi bakın, temiz, bakımlı ve etkili olun, * Onları asla küçümsemeyin, arkadaş gibi ilişki kurun,

37 Sesinizi melodik biçimde yani tonlayarak kullanın,
* Sesinizi melodik biçimde yani tonlayarak kullanın, * Meraklarını giderin, öğrenin ve öğretin, * Dikkatinizi verin, onları ihmal etmeyin, yalan söylemeyin, * Sabırlı, tutarlı ve gerçekçi olun, onlara süreklilik sağlayın, * Siz ne düşünürseniz onlar öyle olacaklardır, onları negatif tanımlamalarla tanımlamayın, onlardan da birşeyler öğrenebilirsiniz, * Onların imgelerine yani canladırmalarına veya hayallerine katılın, * Onlara enerji yardımı yapın. Mümkünse meditasyon ve yoga öğretin, * Onları tartışmasız sevin. * Onlara kendi negatif, ayrımcı, bölücü, fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar verici düşüncelerinizi aşılamayın. Çünkü geçmişte ve şu anda hiçbir konuda haklı ve başarılı değilsiniz...

38 Kristal Çocuklar diyorlar ki. İnsanlara yardım edelim. (6 yaşında)
Kristal Çocuklar diyorlar ki... * İnsanlara yardım edelim. (6 yaşında) * Evrende herkese iyi yaşam, sevgi ve iyi yiyecekler diliyorum. Benle oynayın ve bana okuyun. (6 yaşında) * Meleklerimden ışıklı rüyalar istiyorum. (3 yaşında) * Herkes öldükten sonra yine geri geleceğini bilmeli. (7 yaşında) * Duvarlara üzerinde “Mutlu ol” yazan tabelalar asalım. (5 yaşında)


"KRİSTAL ÇOCUKLAR E0401050 ŞÜKRİYE ÖZGEDEY E0401051 SULTAN ERSOY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları