Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alper BAYAZIT Turgay BAŞ Hakan TÜZÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alper BAYAZIT Turgay BAŞ Hakan TÜZÜN"— Sunum transkripti:

1 Alper BAYAZIT Turgay BAŞ Hakan TÜZÜN
Erozyonla Mücadelede Yeni Bölgeler: Erozyon Konusunun ve Önleme Yöntemlerinin 3-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Bir Oyun Ortamında Öğrenilmesi Alper BAYAZIT Turgay BAŞ Hakan TÜZÜN

2 Projenin Adı Erozyonla Mücadelede Yeni Bölgeler

3 Projenin Konusu Erozyon ve Erozyonu Önleme Yolları

4 Projenin Hedef Kitlesi
İlköğretim 4-7 10-13 yaş

5 Projenin Amacı Hedef kitleye erozyonun ne olduğunu ve nasıl önlenebileceğini etkileşimli bir ortamda, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlamak.

6 Kullanılan Öğretim Yöntemleri
Grup Çalışması Soru-Cevap İnceleme

7 İçeriğin Araştırılması ve Oluşturulması
İçeriğin oluşturulması aşamasında İlköğretim müfredatı Ders planları Ders kitapları İlgili web siteleri incelendi

8 Senaryo Karanfil doğayı korumak adına çalışmalar yapan ve yine karanfil isimli üyelerden oluşan bir birlik. Bu birlik tarafından görevlendirilen kullanıcıların görevleri, erozyon tehdidi altında bulunan bölgedeki tehdidi ortadan kaldıracak çalışmaları yapmak. Kullanıcılar erozyon dünyasına karanfil isimli doğal afetlerle mücadele birliği tarafından görevlendirilerek gönderiliyorlar. Kullanıcılardan yaptığı çalışmaları görev raporuna yazarak tekrar karanfil adlı örgüte göndermeleri isteniyor.

9 Senaryo Görevler Erozyon tehlikesi altındaki boş alanlara ve tepelere ağaç dikerek, bu riski engellemek. Toprak kayması sonucu toprak altında kalacak kulübeleri korumak amacıyla etraflarına set kurmak.

10 Senaryo Görev nasıl gerçekleştirilecek ?
Arazi, ağaçlandırma bölgeleri ve set kurma alanlarından oluşmaktadır. Ağaçlandırma bölgelerinde bulunan kesik ağaç gövdeleri üzerine tıklanarak bölge ağaçlandırabilir, böylece buradaki erozyon tehlikesini azaltabilir Set kurma alanlarında bulunan nesnelere tıklanarak kulübelerin etrafını set ile çevirebilir, kulübelerin toprak altında kalmasını engellenebilir.

11 Senaryo Tasarım Kullanıcılar, eğitsel oyuna Görev İstasyonu adı verilen kulübeden başlamaktadır. Bu aşamada, ekranın sağ tarafında açılan internet sayfasından gerekli bilgilere ulaşabilmektedir.

12 Senaryo Tasarım Erozyon bölgesinin geneli hakkındaki bilgilere, görevin nasıl gerçekleştirileceğine ve görev raporunu yazacakları forma internet sayfasında bulunan linklerden ulaşabileceği gibi, görev istasyonunun duvarında bulunan levhalara tıklayarak da erişebilirler.

13 Senaryo Tasarım Görevleri gerçekleştirecekleri bölümlere erişebilmeleri için erozyon dünyasında, yön tuşlarını kullanarak gezinmeleri, dünya içinde yükselme veya alçalma tuşlarını kullanarak da gözlem yapmaları gerekmektedir.

14 Senaryo Tasarım Görev İstasyonunda veya Ulaşım Kulübesinde bulanan telefon kulübeleri ağaçlandırma ve set kurma bölgelerine erişimi sağlamaktadır Bu sayede eksik bir görev kalıp kalmadığı fazla vakit harcamadan kontrol edilebilmektedir.

15 Senaryo Tasarım Kullanıcıların, tüm görevleri tamamladıklarında, göreve başlangıç noktası olan Görev İstasyonuna dönmeleri gerekmektedir. Buradaki amaç ekranın sağ tarafındaki internet sayfasından görev raporunu doldurarak edindikleri yaşantılar ve öğrenmeler hakkında dönüt sağlamalarıdır

16 3B ortamı Görev istasyonu Ulaşım Kulübesi Ağaçlandırma bölgeleri
Set kurma bölgeleri Telefon Kulübeleri

17 2B ortamı Anasayfa Karanfil nedir ? Bölge Raporu Görev Görev Raporu
Karanfil ne yapar ? Karanfil kimdir ? Nasıl karanfil olunur ? Bölge Raporu Bölgedeki mevcut durum nedir ? Görev Görevin Nedir ? Görevi nasıl gerçekleştireceksin ? Görevi bitirdiğinde ne yapacaksın ? Görev Raporu Görev raporunu yaz

18 Uygulama Süreci Uygulama Ortamı
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü bilgisayar laboratuarı

19 Uygulama Süreci Öğrenciler
Uygulamaya Katılan Öğrencilerin Özellikleri Öğrenci 1 Yaş : 13 Öğrenim : İlköğretim 7.sınıf Hazır bulunuşluk : Erozyon hakkında bilgisi var. Ne olduğuna, zararlarının neler olduğuna ve nasıl önlenebileceğine dair bilgisi var. Daha önce bilgisayar kullanmış ve bilgisayar kullanımı konusunda yeterliliğe sahip. Öğrenci 2 Yaş: 11 Öğrenim: İlköğretim 5.sınıf Hazır bulunuşluk : Erozyon hakkında bilgisi var. Ne olduğuna, zararlarının neler olduğuna ve nasıl önlenebileceğine dair bilgisi var. Daha önce bilgisayar kullanmış ve bilgisayar kullanımı konusunda yeterliliğe sahip.

20 Uygulama Süreci Projenin tanıtımı Arayüze alışma süreci Ortama girildi
Gerekli yönergeler verildi Ortamı dolaşmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmeleri sağlandı Görev raporu yazılarak uygulama tamamlandı

21 Uygulama Süreci Uygulamaya İlişkin Notlar
Arayüze alışmakta ve ortamı kullanmakta zorlandılar Ortam içinde bulunan yönergelerden yeterince yararlanmadılar Birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı duymadılar Senaryoyu yeterince benimsemediler Uygulamadan keyif aldılar Sıkıntı belirtisi göstermediler

22 Öğrenci Verileri Göreve İlişkin Sorular
Erozyon nedir ve nasıl önlenir? Bu görevleri tamamlamak için neler yaptığınızı anlatınız. Bu görevi tamamlarken nelerin farkına vardınız? Bu öğrendikleriniz niçin önemli ve öğrendikleriniz dünyamızı nasıl daha iyi hale getirebilir?

23 Öğrenci Verileri Öğrenci Cevabı (Öğrenci 2)
Erozyon toprak kayması sonucu oluşur. Erozyonu önlemek için eğimli arazi kenarlarında bulunan kulübe veya evlerin çevrelerine set kurmamız ve eğimli arazileri ağaçlandırmamız gerekir. Erozyon bölgesinde ağaçlandırmamız gereken bölgeleri ağaçlandırıp set kurmamız gereken yerelere set kurduk. Ağaç köklerine tıklayarak etrafı ağaçlandırdık. Bir daha erozyon olduğunda kulübelerin yıkılmaması ve eğimli arazilerde toprak kaymaması için gerekli önlemleri aldık

24 Öğrenci Verileri Öğrenci Cevabı (Öğrenci 1)
erozyon toprak kaymasıdır.ağaç olmayan ıslak yüksek yerlerde erozyon olabilir.set ve ağaç dikerek önlenebilir. ağaçlar diktim.1'2'3 ağaçlandırma bölgelerinde ağaç diktim.kesik ağaç gövdelerini tıkladım.ağaç gövdesinde el çıkarsa tıkladım.set kurdum. set bölgesi 1'2 de bulunan kulübelerin yanındaki tepelere diktim. levhalarda bulunan nesnelere tıkladım ve set kurdum. Böylece kulübelerin toprak altında kalmasını engelledim. ulaşım kulübesinden ağaç dikmediğimiz alanlara gittim ve ağaç diktim. çevreyi korumak, erozyon tehdidi altındaki yerleri set ve ağaç dikerek koruyabileceğimi anladım. erozyonun kötü bir şey olduğunu anladım. insanlara zarar verdiğini anladım. insanlara zarar verdiği için ağaç dikiyoruz. Eğer biz ağaç dikmezsek erozyon daha fazla olur. bu yüzden de toprak kaybı olur. ağaç dikerek ve set kurarak dünyada toprak kaybı engellenir.ağaçların oksijeninden de yararlanabiliriz.

25 Öğrenci Verileri Yansıma
Bu görevi tamamlaması için arkadaşlarınıza önereceğiniz en iyi yol nedir? Bu görevi yaparken kendinizle ilgili nelerin farkına vardınız, en iyi şekilde nasıl öğreniyorsunuz ? Neden ne öğrendikleriniz önemli ve bunlar dünyamızı ve Atlantis dünyasını nasıl daha iyi bir yer haline getirebilir?

26 Öğrenci Verileri Yansıma (Öğrenci 2)
öncelikle dünyayı gezmesini öneririm. etrafında gördüğü ağaçlandırılması gereken bölgeleri ağaçlandırmasını ve gerekli yerlere set kurmasını söylerim. erozyonun zararlarından korunmak için önlem almak açısından önemlidir. gerçek hayatta, elimden geldiğince önlem alırım. mesela ağaç dikerim, eğimli araziler üzerine kurulacak evler varsa önceden set kurup daha sonra evlerini yapmalarını öneririm.

27 Öğrenci Verileri Yansıma (Öğrenci 1)
ağaç dikmesini önerirdim. çünkü erozyonu engeller ve havayı temizler kendim uyguladığım için kolay oldu. dünyamız erozyon tehlikesi altında kalmadığı için bu konu önemli. ağaç dikince de erozyonu engeller ve diğer faydaları olur.

28 Öğrenci Verileri Görev Raporu
Uygulamanın sonunda öğrencilerin doldurmalarını istediğimiz görev raporları incelendiğinde kendilerine verilen görevleri gerçekleştirdikleri ve bu görevleri gerçekleştirirken hedeflenen kazanımlara ulaştıkları gözlemlendi.

29 Öğrenci Verileri Görüşme
Uygulama sonrasında her iki öğrenci ile ayrı ayrı görüşme yapıldı ve uygulamaya ilişkin sorular yöneltildi

30 Öğrenci Verileri Görüşme
Öğrenciler okuldaki derslerin de bu şekilde işlenmesinden keyif alacaklarını bu uygulamayı hem oyun hem ders gibi algıladıklarını dersi birisinin anlatmasından çok bilgisayarla öğrendiklerini ifade ettiler

31 Öğrenci Verileri Görüşme
Öğrencilerin oyunda beğendiği kısımlar Etkinliklerin gerçekleştirilmesi Sohbet ortamında birbirleriyle iletişime geçmeleri Ortaklaşa hareket edebilmeleri Ortamın eğlenceli olması

32 Sonuç-Değerlendirme Uygulamaya ilişkin eksiklikler;
Geliştirilen ortamda yönlendirmelerin eksik olması, Kullanılan arayüzle ilgili hazırbulunuşluğun yetersiz olması, Zamanın kısıtlılığı, 2B ortamın dikkat çekici olmaması

33 Sonuç-Değerlendirme Tüm bu eksikliklere rağmen,
Amacına hizmet eden, öğrenciye erozyonun ne olduğunu ve nasıl önlenebileceğini etkileşimli bir ortamda, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlayan bir oyun gerçekleştirildi.

34 Sonuç-Değerlendirme Bu oyunun hem oyunsal hem de eğitsel yönlerinin olması sayesinde, öğrenciye daha eğlenceli ve daha serbest bir öğrenme ortamı sunduğu gözlemlendi.

35 Sonuç-Değerlendirme Gündelik hayatta belki de çok aktif olarak yapamayabileceği, ağaç dikmek, set kurmak gibi etkinlikleri yapmasına fırsat veren ve bu işlemlere pozitif bir bakış açısı da kazanmasını sağlayan bir oyun tasarlandı ve uygulandı.

36 TEŞEKKÜRLER…

37

38

39

40

41

42

43

44

45


"Alper BAYAZIT Turgay BAŞ Hakan TÜZÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları