Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜFREDAT YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜFREDAT YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜFREDAT YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ

2 Tıp Fakültesi Ekibi Akile Sarıoğlu-Büke Serdar Özdemir Hülya Aybek Kenan Topal Melek Bor-Küçükatay Gülçin Abban Ferda Bir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekibi Abdullah Tahsin Tola Şerife Cihangir Leyla Özgür Ömer Güleç Kadir Yürektürk PAÜ Tıp Fakültesi Müfredat Yazılım Projesi Ekibi

3 Amaç Tıp Fakültesi müfredat çalışmalarının –kolay ulaşılabilir –güncellenebilir –düzenlenebilir –karşılaştırılabilir olması için gerekli müfredat bilgisayar yazılım programının geliştirilmesi ve verilerin sistematik girişi

4 Süreç 2001 yılında UÇEP Tüm fakültelerin UÇEP doğrultusunda müfredat programlarını gözden geçirmesi Fakültemizde UÇEP ile uyum çalışmaları 2007-2008 eğitim öğretim yılında yapılmış ancak bilgisayar ortamına geçirilememiştir.

5 Süreç 2008-2009 MÖEK’e bağlı “müfredat yazılım projesi alt çalışma grubu” oluşturulması 23.12.2008’de ön rapor ve PAÜTF Müfredat Yazılım ve Geliştirme Projesi önerisi verilmesi

6 Süreç Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma 2009-2010’da başında başlatılması –Eğitim sisteminin tanıtımı –Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Analiz Şube Müdürlüğü tarafından analiz raporu hazırlanması

7 Süreç “Müfredat Yazılım Projesi” ve “Öğrenci İşleri Yazılım Projesi” “Müfredat Yazılım Projesi” tasarım çalışmaları tamamlandı Aynı dönemde UÇEP ve PAÜ müfredatı kodlama çalışması –Temel Tıp Bilimleri öğrenme hedefleri organ sistemleri üzerinden veri girişi yapılarak kodlamaya dahil edilmesi

8 Müfredat Yazılım Programından Beklenenler 1.Her anabilim dalının öğrenme hedeflerinin modül, task, bloklara dağılımının yapılması 2. Modül, task, blok, dönem öğrenme hedeflerinin dökümünün görülmesi, 3.Aynı konu birkaç anabilim dalı tarafından anlatılıyorsa görülmesi 4.Fakültemiz müfredatı ile UÇEP’in karşılaştırılmasının görülmesi

9 Müfredat Yazılım Programından Beklenenler 5.PAÜ müfredat üzerinde değişiklik ve güncellemelerin rahatlıkla yapılabilmesi 6.PAÜ müfredatı öğrenme hedefleri eklenebilir/çıkarılabilir olması 7.UÇEP’teki güncelleme/yenilenmesi ile işlevselliğini kaybetmemesi,

10 Müfredat Yazılım Programından Beklenenler 8.Kodlanmış UÇEP beceri ve tutum listesinin PAÜ listesi ile karşılaştırılabilmesi 9.Beceri ve tutum listesinin hangi dönem / blok / modül / taskta verildiği ve ne şekilde verildiğinin belirtilmesi, 10.Beceri ve tutum listesinin UÇEP ile birlikte güncellenebilir olması 11.AKTS kredilerinin girilebilir olması

11 Müfredat Yazılım Programından Beklenenler 12.Öğrenme hedefi üzerinden blok / modül / task ve haftalık programa ulaşılabilmesi 13.Haftalık programdan öğrenme etkinliğine içeriğine girilebilmesi 14. Hedeflerin yanı sıra modül, task, blok ve dönemde amaçların girilebilir olması 15. İçerik, sunum planı, uygulama rehberinin veri olarak girilebilir olması

12 Müfredat Yazılım Programından Beklenenler 16.Öğrenci İşleri için hazırlanacak yazılım programı ile uyumlu olması 17.Öğrencilerin sadece yetkilendirildikleri kısımları görebilmesi 18.ERASMUS kapsamında istenen verilerin İngilizce olarak girilmesi 19.ERASMUS kapsamında öğrencilerin yetkilendirildikleri kısımları kullanabilmesi

13 Kodlama Çalışması Aynı hastalık/semptom/durum vb farklı isimlendirilerek mükerrer girişinin engellenmesi Alt başlıkların sistematik şekilde girilmesi amaçlandı

14 Kodlama Çalışması UÇEP’in sistemlere göre kodlanması UÇEP’in ana başlıklarının kodlanması Klinik Bilimlerde PÇEP ana başlıkları ve alt başlıklar şeklinde kodlanması Temel Bilimlerin PÇEP sistem kodları altında kodlanması, alt başlıkların sistem kodları altından kodlanması

15 Kodlama Çalışması *Sistem başlık ve kodları U 1000 Deri, Yumuşak doku, Hareket sistemi U 2000 Dolaşım, U 3000 Solunum Sistemi U 4000 Endokrin, Genel Onkoloji U 5000 Hemopoietik sistem, Enfeksiyon U 6000 Genitoüriner sistem U 7000 Gastrointestinal sistem U 8000 Sinir- Duyu Sistemi U 9000 Genel Konular –Genel konular –Acil yoğun bakım –Perinatoloji, neonatoloji –Sağlık Yönetimi –Sınıflandırılamayan

16 Anabilim Dalı Kodları TEMEL BİLİMLERKODU AnatomiANA FizyolojiFZY Histoloji EmbriyolojiHIS BiyokimyaBIK MikrobiyolojiMIK Tıbbi BiyolojiTBI BiyofizikBYF BiyoistatistikBIS Tıbbi EtikTED Tıp EğitimiTEA

17 DAHİLİ BİLİMLERKODU DahiliyeDAH PediatriPED DermatolojiDER FTR GöğüsPUL KardiyolojiKAR Enfeksiyon hastENF GenetikGEN NörolojiNRO PsikiyatriPSK Çocuk PsikiyatrisiCPS FarmakolojiFAR RadyolojiRAD Nükleer TıpNUK Halk SağlığıHLK Radyasyon OnkolojisiRDO Adli TıpADL Aile HekimliğiALE

18 CERRAHİ BİLİMLERKODU Genel CerrahiGCR Kalp Damar CerrahisiKVC Beyin CerrahisiNSR Çocuk CerrahisiCCR Göğüs CerrahisiTCR Plastik CerrahiPCR OrtopediORT ÜrolojiURO Kadın DoğumKHD KBB GözGOZ AnesteziANS PatolojiPAT AcilACL

19 Kodlama Çalışması U2000 Dolaşım Sistemi P2000ANA201Kalp anatomisi P2000ANA201.01Koroner a.anatomisi U9513Yenidoğan İnt obst P9513CCERYenidoğan İnt obst P9513.01CCERİntestinal Atreziler P9513.02CCERNEK P9513.03CCERMekonyum hastalıkları

20 Sisteme giriş ekranı UÇEP ekleme ekranı PAÜ öğrenme hedeflerini ekleme ekranı PAÜ beceri ve tutum ekleme ekranı PAÜ müfredatı UÇEP karşılaştırma ekranı Modül ekleme ekranı Task ekleme ekranı Blok ekleme ekranı Dönem ekleme ekranı Sistem Arayüzleri

21 Sisteme Giriş Ekranı

22 Sisteme giriş ekranında ilk işlem http://pusula.pars.pau.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmasıdır http://pusula.pars.pau.edu.tr Bir sonraki adımda kullanıcının yetkili olduğu menü ekranından sayfa ve menüler gelmektedir

23 UÇEP Ekleme Ekranı

24 UÇEP’in Bilgi Derecesi ve Sistemler ile İlişkilendirilmesi

25 PAÜ Hedef Ekleme Ekranı

26 Beceri ve Tutum Ekleme

27 PAÜ Hedef UÇEP Karşılaştırma Ekranı

28 Modül Ekleme Ekranı

29 Task Ekleme Ekranı

30 Blok Ekleme Ekranı

31 Dönem Ekleme Ekranı

32 Öğrenci İşleri yazılım programı –Haftalık programlar, amaç, sunum planı, uygulama rehberi…. –Öğretim üyesi sunum, oturum, uygulama, sınav vb görevlendirmeleri –Eğitimle ilgili kurul, komite, eğitim sorumluların görevlendirmeleri, toplantı takvimleri –Öğrenciler ile ilgili kayıt, transkript, devam durumları vs

33 TEŞEKKÜRLER


"PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜFREDAT YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları