Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri Doç. Dr Dilek TOPRAK Tarabya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri Doç. Dr Dilek TOPRAK Tarabya."— Sunum transkripti:

1 Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri Doç. Dr Dilek TOPRAK Tarabya ASM

2 Konya AHG2 SUNUM PLANI DM tanımı Epidemiyolojisi Semptomları Tanı kriterleri Tedavi seçenekleri

3 Konya AHG3 Diyabetin Tanımı Diabetes mellitus, insülin sekresyonu, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bir defekt olması sonucu ortaya çıkan, hiperglisemiyle karakterize, ilerleyici ve komplikasyonlara yol açan metabolik bir hastalıktır. 3 Diabetes Care.2009

4 Konya AHG4 DİYABET İNSİDANSI YIL 2000 Dünyada tahmini diyabetli insan 140 milyon YIL 2025Dünyada tahmini diyabetli insan 300 milyon HER YILDiyabet komplikasyonlarından ölen 3 milyon TÜRKİYEDE ERİŞKİN NÜFUSUN DİYABET SIKLIĞI % 7.2 dir.(TÜDEP- 1997)

5 Konya AHG5 Diabetes Mellitus’un Etyolojik Sınıflaması Adapted from The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 1997;20:1183-1197. 5 Tip 1 Insülin eksikliği ile birlikte beta- hücre harabiyeti Tip 2 insülin yetersizliği ile birlikte insülin direnci Diğer spesifik tipler Beta-hücre fonksiyonunda genetik bozukluklar, ekzokrin pankreas hastalıkları, endokrinopatiler (ilaç veya kimyasal maddelere bağlı) ve diğer nadir formlar Gestasyonel Beta- hücre disfonksiyonu ile birlikte insülin direnci

6 Konya AHG6 Tip 1FaktörTip 2 ErkenBaşlama yaşı40 yaş ve üstü HızlıBaşlangıçSinsi HLA ile ilişkili DR3 ve DR4Genetik yatkınlıkGenetik kalıp HLA ile ilişkili değil Virüs, toksin, otoimmün uyarıÇevresel faktörlelObezite, beslenme, sedanter yaşam Başlangıçta mevcutICAGözlenmez Minimal veya yokEndojen insülinYetersiz, zaman içinde azalır Zayıf, katabolikBeslenme durumu Obez veya normal Susuzluk, poliüri, polifaji, bitkinlikSemptomSıklıkla yok veya hafif ZorDiyabet KontrolüGenellikle bir süre etkili GerekliDiyet / egzersizGerekli Etkili değilOADKullanılabilir Tümü için gerekliİnsülinGerektiğinde 5 veya daha uzun süre sonraVasküler ve nörolojik komp. Değişken YatkınKetozisDaha az

7 Konya AHG7 DM semptomları

8 Konya AHG8

9 9 Glisemik kontrolün evresi Açlık Plazma Glukozu <100 100-125 ≥ 126 OGTT (2. saat tokluk glukozu) <140 140-199 ≥200 (Plazma glukoz düzeyleri (mg/dL) Normal IFG IGT Diyabet (Prediyabet) ADA. Diabetes Care.2010;vol 33:S62-69 ADA 2010 Tanı Kriterleri 9

10 Konya AHG10 DİKKAT !!! POSTPRANDİYAL HİPERGLİSEMİ (TKŞ) KV RİSK - MORTALİTE GÜNÜN 12 SAATİ POSTPRANDİYAL DÖNEMDE GEÇER DECODE Study Group. Lancet 1999;354(9179):617-21. Monnier et al. Eur J Clin Invest 2000;30(Suppl 2):3–11

11 Konya AHG11 Akut Komplikasyonlar Kronik Komplikasyonlar Makrovasküler Kompl. Mikrovasküler Kompl. Kardiovasküler sistem Serebrovasküler sistem Periferik dolaşım Retinopati Nefropati Nöröpati Hipoglisemi Diabetik ketoasidoz Hiperozmolar nonketotik koma Laktik asidoz DM Komplikasyonları 11

12 Konya AHG12 Diyabetik komplikasyonlar DCCT Research Group, N Engl J Med 1993, 329:977-986. RELATİF RİSK HbA1C

13 Konya AHG13 HbA1c ve ortalama plazma glukozu arasındaki ilişki 13 Diabetes Care.2010;33:S11-61 Standarts of Medical Care in Diabetes-2009. American diabetes Association *Aytekin Oğuz Turk Jem 2008; 12:50-54 HbA1c (%)Ortalama plazma glukozu (mg/dl) 6126 7154 8*183 9212 10240 11269 12298

14 Konya AHG14 100 0 Beta hücre fonksiyonu % -12-10-3-20281014 Tanı (yıl) BAG Postprandiyal Hiperglisemi Tip 2 DM Faz I Tip 2 DM Faz II Tip 2 DM Faz III Tip 2 DM Klinik Dönemleri ve Beta Hücre Fonksiyonları ile İlişkisi

15 Konya AHG15 Tip 2 DM Klinik Dönemleri  Tip 2 DM  Faz I: AKŞ-TKŞ yüksekliği Daha sonra insülin direncinin artışı ve beta hücre fonksiyonundaki azalma.  Faz II: Beta hücre harabiyetinin ilerlemesi (OAD)  Faz III: Beta hücre fonksiyonlarının çok azalması (insülin replasman tedavisi)

16 Konya AHG16 Normal endojem insülin paterni

17 Konya AHG17

18 Konya AHG18 VAKA Konya Akşehir’de Aile Hekimi olarak çalışan Dr Dilek T. kendisine bağlı populasyonda Diyabet taraması yapmak ve henüz tanısı konmamış Diyabetli hastalarını da belirlemek istiyor. Dr Dilek T. Neleri göz önüne almalı, kimlere, hangi testleri, ne zaman yapmalı?

19 Konya AHG19 Kimler Tip 2 DM Yönünden Taranmalı?  45 yaş ve üstü herkese her 3 yılda bir KŞ ölçtürmeli (açlık, tokluk)  Aşağıdaki özelliklere sahip bireyler daha sık ve daha genç yaşta ölçtürmeye başlamalılar:  Aşırı kilolu  Fiziksel inaktivite  Hormonal tedavi görenler (OK kullanımı dahil)  Alkol ve sigara kullanımı  1. derece akrabalarında diyabet olanlar  4 kilo üzerinde bebek doğuranlar  Hipertansifler  Dislipidemisi olanlar (HDL 250 mg/dl)  Daha önceki testlerinde IGT veya IFG bulunanlar.

20 Konya AHG20 ASM’lerde yapılabilecek Diyabet ve eşlik eden hastalıklara yönelik testler Glukoz AKŞ- 8 saat açlık TKŞ- 2. saat OGTT- 75 gr, en az 2 saatlik HbA1c- 5.9’un altı Lipid profili (HDL, LDL, T.Kol, TG) Kan basıncı takibi Boy-kilo, göbek çevresi ölçümü, BMI hesaplaması YAPILAMAYAN: C-peptid (endojen insülin göstergesi)

21 Konya AHG21 Dr Dilek T. Diyabetli hastalarının tedavisini nasıl düzenlemeli?

22 Konya AHG22 DİYABET TEDAVİSİ

23 Konya AHG23 Hiperglisemiyi önlemek Akut metobolik komplikasyon risklerini azaltmak. Mikrovasküler kamplikasyonları (retiopati, nefropati, nöropati) önlemek veya geciktirmek. Sadece diyabeti değil Diyabete eşlik eden obezite, HT, dislipidemi ve KV sorunları önlemek ve tedavi etmek. Hastaya iyi bir yaşam kalitesi sağlamak. DİYABETİN TEDAVİSİNİN AMAÇLARI

24 Konya AHG24 AH Dr Dilek T.’nin Diyabetli hastalarına ilaç dışı desteği, önerileri ne olmalıdır?

25 Konya AHG25 DİYET İdeal kiloya ulaştırma 6 öğün 25-30-35kal/ideal kilo hesabı Yanında 2 (küp) şeker taşıması Besin değişimi anlatılması 3’ler kuralı, süt ürünleri Haftalık hedefler Ev halkının desteği

26 Konya AHG26 EGZERSİZ Düzenli egzersiz Yürüyüşe özendirme Akran desteği Tip 1 DM çocukları cesaretlendirme, spor takımlarına katılım

27 Konya AHG27 EĞİTİM Hipo/hiperglisemi semptomları Ayak bakımı Yılda 1 kez göz muayenesi Yanında şeker bulundurması HT, dislipidemi ve Obesitenin DM ile bağlantısı konusunda bilgilendirme Her hastaya KŞ ve TA takip kartları Yakınlarının eğitimi Pnömokok ve Grip aşısı Dergi, dernek aboneliği İnternet (?) Yakınlarının bilgilendirilmesi Dr Dilek T. Ulaşım bilgileri

28 Konya AHG28 Dr Dilek T. Tedavideki hedefleri ne olmalı? Regulasyondaki başarı/-sızlığını nasıl değerlendirmeli?

29 Konya AHG29 3 HEDEF 1.Glisemik hedefler 2.Biyokimyasal hedefler 3.Kardiyovasküler hedefler

30 Konya AHG30 ADA, AACE, IDF ve TEMD glisemik hedefler ADA 1 AACE 2 IDF 3 TEMD 4 HbA 1c (%) < 7< 6.5 (mg/dl) AKŞ 70–130< 110 70-120 TKŞTKŞ < 180< 140< 145< 140 Yatmadan önceki plazma glukozu 110–150___ 1 Diabetes Care 2009; 32:S13–S61, 2 Endocr Pract. 2007;13. Suppl 1:3-68, 3 IDF Global Guideline for T2DM 2005, 4 TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009 30

31 Konya AHG31 Biyokimyasal hedefler AKŞ< 110 mg/dl TKŞ (2. saat)< 140 mg/dl HbA1c< % 6.5 LDL – K< 100 mg/dl HDL – K♀>50, ♂>40 mg/dl Total – K< 200 mg/dl Trigliserid< 150 mg/dl 31 TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009

32 Konya AHG32 Kardiyovasküler hedefler Kan basıncı< 130/80 mmHg Mikroalbuminüri< 30 mg/gün BMI < 25 kg/m2 32 TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kulavuzu 2009

33 Konya AHG33 Yeni öneriler: glisemik kontrol hedeflerinin daha aşagı çekilmesi geleneksel basamaklı tedavinin yerine insülin ve kombinasyon tedavilerine daha erken başlanması

34 Konya AHG34 EASD ve ADA Önerileri A1C ≥ %7 olması, tedaviye başlamayı veya tedavide değişiklik yapılmasını gerektirir. A1C, hedef değere ulaşılana dek 3 ayda bir ölçülmeli, hedefe ulaşıldıktan sonra ise en az 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Başlangıçta açlık ve öğün öncesi KŞ hedef alınmalıdır. Öğün öncesi açlık ve kapiller KŞ hedefi 70-130mg/dl olmalıdır. Postprandiyal KŞ hedefi < 180mg/dl olmalıdır. Hastanın yaşam beklentisi düşük ve hipoglisemi riski varsa glisemik kontrol hedefleri yeniden gözden geçirilmelidir. hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi durumların tedavi edilmesi mikrovasküler komplikasyon riskini azaltır.

35 Konya AHG35 Glisemik kontrolde bireysel özellikler dikkate alınmalıdır: Diyabet süresi Hastanın yaşı/yaşam beklentisi Eşlik eden hastalıkları Bilinen KVH veya ileri makrovasküler kompl. Hipoglisemiyi farketmeme Hastanın görüşü 35

36 Konya AHG36 İLAÇ TEDAVİSİ

37 Konya AHG37 100 75 50 25 0 -10-6-22061014-12  -hücre Fonksiyonu (%  ) Tip 2 DM evreleri ve Tedavi Yaklaşımı Phase I monoterapi Phase II kombinasyon Phase III Insulin Based on data of UKPDS 16: Diabetes. 1995.

38 Konya AHG38 Dr Dilek T. AKŞ=167mg/dl, TKŞ=198mg/dl çıkan hastası Ahmet beyin (69y, BMI=29, TA=120/75 ) ilaç tedavisini nasıl planlayabilir ?

39 Konya AHG39 1.OAD 2.OAD + İNSÜLİN 3.İNSÜLİN

40 Konya AHG40 ORAL ANTİDİYABETİKLER

41 Konya AHG41 Sülfonilüre türevleri ve benzerleri insülin salgılatır, kilolularda dikkat, sabah aç alınır İnsülin salgılatır

42 Konya AHG42 Aldoz redüktaz inhibitörleri * Tolrestat * Alrestatin * Sorbinil

43 Konya AHG43 Biguanid türevleri * Metformin obezlerde tercih, insülin direncini azaltır GIS etkilerine dikkat

44 Konya AHG44 Alfa glukozidaz inhibitörleri (akarbozlar) absorbsiyonu önler, TKŞ’ye etkili flatulansa dikkat Basamaklı tdv

45 Konya AHG45 Miglitinidler Repaglinid: Novonorm, Novade, Diafree (0.5-1- 2mg tb) Nateglinid: Starlix, Teglix, İncuria (120-180 mg tb)

46 Konya AHG46 DPP-4 (dipeptidil peptidaz-4) inhibitörü insülinin salgılanmasını engelleyen DPP-4 enzimini bloke ederek pankreasın insülini salgılamasını sağlar. sülfonilüre grubu ilaçlarla kombine kullanıldığında hipoglisemi görülebilir. 18 yaş altında, Hamileler ve emzirenlerde kullanılmaz Yemeklerle veya aç karnına alınır. 1x100mg

47 Konya AHG47 İnsülin salınımını arttıran diğer ajanlar Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1), Exendin-4 (sentetik GLP-1) Fosfodiesteraz inhibitörleri (L686398 ve JTT608), α2-adrenoseptör antagonistleri Süksinat esterleri Eritromisin (bilinmiyor)

48 Konya AHG48 İnsüline duyarlaştırıcılar (= Tiazolidinedionlar = Glitazonlar) * Troglitazon (yok) * Rosiglitazon (Türkiye’de satışı durduruldu) * Pioglitazon (Glifix, Piogtan, Dropia, Piondia 15-30- 45mg) Hedef hücrelerde insülin duyarlılığını arttırır. İnsülin salgılanmasını artırmazlar, hipoglisemi yapmazlar.

49 Konya AHG49 SONUÇ: Ahmet bey’e Metformin 850mg 2x1 başlanarak izleme alınabilir.

50 Konya AHG50 METFORMİN Miglitinidler AKARBOZ SÜ Glitazonlar Dipeptidil peptidaz-4

51 Konya AHG51 Konya’nın Ilgın ilçesinde görev yapan AH Dr Dilek T. 14 yıldır DM 2 tanısı ile OAD kullanan (Glimepirid, Metformin, Acarbose) hastasının son 3 aydır kan şekeri regulasyonunda düzensizlikler olduğunu gözlemliyor (KŞ ort= 245mg/dl, HbA1c=8.9) ve insülin tedavisine geçmek istiyor. SUT’u göz önüne alarak hangi insülini başlayabilir? Başlangıç dozuna nasıl karar vermelidir?

52 Konya AHG52 Kimlere insulin tdv başlayalım? Gebelik, laktasyon Tip 1 DM OAD rağmen kan şekeri regulasyonu sağlanamayanlara Mikro ve makrovaskuler komplikasyonları olanlara Kc ve BY ve hastalığı olanlara Enfeksiyon varlığında, Perioperatuvar dönemde Pankreas bezi operasyonla alınmış olanlara İdrarda keton (+) olanlara Kortizon kullanımı Kilo kaybı olan diyabetlilere Oral ilaçlara allerji veya reaksiyon Akut miyokard infarktüsü

53 Konya AHG53 Hipoglisemi Kilo artışı Ödem İnsülin antikoru oluşumu (Antiinsülin antikor) İnsülin allerjisi İnsülin enjeksiyonu sonucu gelişen lokal reaksiyonlar Lipoatrofi Lipohipertrofi Somogy fenomeni Dawn fenomeni Masif hepatomegali Hiperinsülinemi İNSÜLİNİN YAN ETKİLERİ

54 Konya AHG54 İnsülin tdv düzenlemesi İnsulin tedavisinde amac, fizyolojik insulin salgı dinamiğinin taklit edilmesidir. Tedavide başlangıc insulin dozu kucuk tutulur konvansiyonel klasik insulin tedavisi ya da intensif insulin tedavisi şeklinde duzenlenebilir

55 Konya AHG55 Etkin Tedavi İçin Fizyolojiyi Taklit Etmek Öğünlerle ilişkili ilaçlar prandial insülin sekresyonunu taklit eder 1 –Kısa etki süreli sekretagoglar 2 –Kısa etki süreli insülin ve insülin analogları 3 Bazal insülin sekresyonunu taklit eden ilaçlar 3,4 –Uzun etki süreli insülin analogları 1.McCall AL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 2. Chan JL et al. Mayo Clin Proc. 2003;78:459-467. 3.Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 4.Wittlin SD et al. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

56 Konya AHG56 BDLHS İnsülinin Etkisi Bolus İnsülin Bazal İnsülin Endojen İnsülin B, kahvaltı; L, öğle yemeği; D, akşam yemeği; HS, yatarken. Uyarlama: 1.Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 2.Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. Normal İnsülin Sekresyonu: Bazal-Bolus İnsülin Kavramı Uygulama Zamanı

57 Konya AHG57 Tekrar kullanılabilir HumaPen Ergo HumaPen Ergo II HumaPen Luxura Humalog Pen, Humulin Pen HumaJect Kulanıma hazır NovoPen 3 NovoPen Junior FlexPenNovolet - 3 ml and 1.5 ml InnoLet Innovo Lilly: NovoNordisk:Aventis: OptiClikOptiPen Pro 2 OptiSet Tekrar kullanılabilir Kulanıma hazır SoloStar KwikPen NovoPen 4 (launched in 2005) NG FlexPen 57

58 Konya AHG58 İĞNE UÇLARI Micro-Fine 32G 4mm Micro-Fine 31g 5mm Micro-Fine 30G 8mm Micro-Fine 29G 12.7mm Novo-Fine 30G 6mm Novo-Fine 30G 8mm

59 Konya AHG59 İnsülin uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler Fizik aktivite-beslenme duzeni-doz ilişkisi Daha onceki insulin dozu Total doz hesabı - İhtiyacın gunluk değişimi - İnjeksiyon bolgeleri - Hipoglisemi varlığı - Geceki NPH dozu total dozun % 50 sinden fazla olmamalıdır

60 Konya AHG60 İnsülin Dozunun Hesaplanması Böbrek yetersizliği - 0.2 IU/kg/gün Hipoglisemi riskini artıran durumlar - 0.2 IU/kg/gün Fazla yemek yiyenler + 0.1 IU/kg/gün *****DİKKAT Yeni başlayan tip 1 diyabet (<30 yaş)0.3 – 0.4 IU/kg/gün Normal Kilolu Obez 0.3 IU/kg/günFizik aktivitesi yoğun0.4 IU/kg/gün Fizik aktivitesi orta derecede0.5 IU/kg/gün 0.4 IU/kg/gün Fizik aktivitesi hafif0.6 IU/kg/gün

61 Konya AHG61 İnsülin dozunun düzenlemesi En az 3 günlük profil izlenmelidir. O öğünde bulunan glisemi değerini saptayan en önemli faktör, bir önceki insülin dozudur. KŞ yüksek çıkan öğünden bir önceki dozu arttıralım. Önce, varsa, hipoglisemi düzeltilir. Tüm gün hiperglisemi varsa, önce en yüksek değer düşürülür. Mix 70/30 başlamışsak total dozu hesaplayıp yaklaşık 2/3 sabah, 1/3 akşam şeklinde uygulayalım. Hem kendi başladığımız hem de repete ettiğimiz insülinlerde doz arttırma ve azaltmayı 2 ‘şer ünitelerle yapmak riski azaltır.

62 Konya AHG62 Etkin Tedavi = Fizyolojik salınım benzeri Öğünlerle ilişkili ilaçlar prandial insülin sekresyonunu taklit eder 1 –Kısa etki süreli sekretagoglar 2 –Kısa etki süreli insülin ve insülin analogları 3 Bazal insülin sekresyonunu taklit eden ilaçlar 3,4 –Uzun etki süreli insülin analogları Bazal +bolus insülin rejimi %40-60 bazal %40-60 bolus (Her öğünde günlük total insülin ihtiyacının ~%20’sidir) 1.McCall AL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 2. Chan JL et al. Mayo Clin Proc. 2003;78:459-467. 3.Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 4.Wittlin SD et al. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002.

63 Konya AHG63 Kısa etkili (Reguler) insulinler: Berrak gorunumludur. - Actrapid HM penfill - Humulin R prefill Orta (Intermediyer) etkili insulinler. Bulanık gorunumludur. - Insulatard HM penfill - Humulin N prefill Uzun etkili insulinler: Berrak gorunumludur - Lantus (insulin glargine) - Levemir (insulin detemir) Premix (hazır karışım) preparatlar. Bulanık gorunumludur. - Mixtard 20 HM (20% regular + 80% NPH) - Humulin M 20/80 (20% regular + 80% NPH) - Mixtard 30 HM (30% regular + 70% NPH) - Humulin M 30/70 (30% regular + 70% NPH) - Humalog Mix 25/75 (25% lispro + 75% NPL) - Novomix 30/ 70 (30% aspart + 70% NPH) - 50/50 NPL/lispro(HumalogMix50 - 50/50 NPA/aspart(Novomix50)

64 Konya AHG64

65 Konya AHG65 5-15 dk’da etki eder 30-60 dk max düzey Yemeğe başlarken yapılır 30 dk etki başlar 5-8 saat sürer Yemekten 30 dk önce yapılır

66 Konya AHG66 Etkisi 1-2 saate başlar 12 – 16 saat etki eder

67 Konya AHG67 24 Saat etkili OAD ile konbin edilebilir Diğer insulinlerle karıştırılmaz Gece uygulanması daha iyidir Hızlı etkili insulinlerle karıştırılabilir Daha hızlı emilir

68 Konya AHG68

69 Konya AHG69 İnsülin preparatlarının farmokinetiği İnsülinEtki başlangıcı PikEtki süresiKan glikoz hedefi Lispro10–15 dk.1–1.5 saat4–5 saatPostprandial Aspart10–15 dk.1–2 saat4–6 saatPostprandial Regüler15–60 dk2-4 saat5-8 saatPostprandial İnhaler insülin 10-20 dk30 dk-3 saat  6 saat Postprandial NPH2.5-3 saat5-7 saat13-16saatBazal Lente2.5-3 saat7-12 saat18 saatBazal Glargin2-3 saatyok30 saatBazal Ultralente3-4 saat8-10 saat20 saatBazal Detemir2-3 saatyok24 saatBazal

70 Konya AHG70 ÖRNEK REÇETE I- Humulin N D1B (bir) S: Gece 10 ünite s.c. II- Microfine 32 G 4mm DIB S: Her enjeksiyonda 1 adet

71 Konya AHG71 ÖRNEK REÇETE I- Humulin M 70/30 D1B (bir) S: Sabah 14 ünite s.c. Akşam 8 ünite s.c. II- Microfine 30 G 8mm DIB S: Her enjeksiyonda 1 adet

72 Konya AHG72 İnsülin nasıl saklanır? Buzdolabı kapağında saklanmalıdır. +4 C’de saklanır Dondurulmamalıdır. Direk güneş ışığı ve yüksek ısıdan korunmalıdır. Seyahat esnasında bagajda bırakılmamalı, küçük termoslar içinde taşınmalıdır. Flakon insülinler kullanılmaya başlandıktan sonra da buzdolabında saklanmalıdır. Flakonlar açıldıktan sonra 30-40 günde tüketilmelidir Kullanılmaya başlanan kartuş insülinler bitinceye kadar enjeksiyon kalemi içinde saklanabilir. Buzdolabına konması gerekmez. Kalem içinde oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında 3 ay saklanabilir 72

73 Konya AHG73 İNSÜLİN ENJEKSİYON BÖLGELERİ

74 Konya AHG74 Enjeksiyon sonrası geri kaçmayı önlemek için: Yavaş verin Enjeksiyon sonrası 5’e kadar saydırın İnsulinin tümü verilmeden çekilmemeli Buzdolabından çıkar çıkmaz insulin yapmamalı biraz oda ısısında bekletilmeli, soğuk insulin, enjektör içinde hava olan insulin ağrı yapar. Temizlemek için sürülen alkol uçmadan enjeksiyon yapmak ağrı riskini arttırır.

75 Konya AHG75 VAKA S.E. 58 yaşında Erkek 9 yıldır DM Tip 2 hastası Sabah KŞ yüksekliği ve gece terlemeleri şikayeti mevcut 4 ay önce OAD’den günde 2 doz 70/30 Mix insülin enjeksiyonuna geçilmiş. Sabahları AKŞ değeri 250-350 mg/dl arasında ve insülin dozu arttırılmasına rağmen düşmüyor NE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?

76 Konya AHG76 NE DÜŞÜNÜRÜM? Somogy fenomeni gece şeker düşmesine bağlı (insülin yüksek) sabah reaksiyon olarak kan şekeri yükselmesi NE YAPARIM? Gece 03:00 KŞ takibi Gece insülin dozunu azalt Gece insülin dozunu yükselt

77 Konya AHG77 DAWN FENOMENİ: Gece insülin dozu düşüktür.. Gece insülin dozu düşüktür.. Gece boyunca hiperglisemi.. Gece boyunca hiperglisemi.. AKŞ yüksek.. AKŞ yüksek. TEDAVİ :Gece insülin dozu arttırılır. TEDAVİ : Gece insülin dozu arttırılır.

78 Konya AHG78 Dr Dilek T insülin kullanan hastasının rutin kontrollerini ne sıklıkla yapmalı, kontrollerde nelere dikkat etmeli?

79 Konya AHG79 ÖLÇÜM SABAHAÇ TOK ÖĞLEAÇ TOK AKŞAMAÇ TOK GECE 03:00 AÇ TOK

80 Konya AHG80 24 yaşında bayan hasta çok su içme, halsizlik, kilo kaybı şikayetleri ile Aile Hekimi Dr Dilek T.’ye geliyor. AH, hastanın öyküsünden şüphelenerek AKŞ, HA1c dahil tüm biyokimyasal tetkiklerini istiyor. AKŞ: 278mg/dl HbA1c= 7.9 Olarak buluyor. AH Dr Dilek T. ulaşım olanaksızlıkları nedeniyle hastayı bir merkeze gönderemeyeceği için gidinceye kadar insülin başlama planını hastasına anlatıyor. Hasta ve yakınları şiddetle reddederek ancak OAD kullanımını kabul edebileceklerini belirtince AH Glimepirid 60 mg/gün, Metformin 2000mg/gün başlıyor. 15 gün sonra kontrole çağırıyor Tedavi ve izlem doğru mudur? Siz olsaydınız ne yapardınız?

81 Konya AHG81 İnsülin tedavisinde gecikme Hekimlerin 2/ 3’ü tedavilerinde insülini tehdit aracı olarak kullanmaktadır. Hekimlerin 1/ 3’ü acil ihtiyaç olmadıkça insülin başlamayı ertelemektedir. Alberti, Pract.Diab int 2002, 19: 22-24a Skovlund, Diabetes Voice 2004 49: 4-11 *DAWNS: Diabetes, Attitudes, Wishes, Needs Study

82 Konya AHG82 İNSÜLİN DİRENCİ !!! Biz Hekimler… İnsülin tedavisi karmaşık Tip 2 için OAD varken neden insülin kullanayım?? Hipoglisemi ataklarıyla nasıl baş ederim, hastama mahçup olurum… Kilo alma… Yakın takip gerektiriyor, zaman ayıramam Davis SN, Rend SM. Psychological insülin resistance – overcoming barriers to starting insülin therapy. The Diabetes Educator. Volume 32, Supplement 4, June 2006: 146s-152s

83 Konya AHG83 İNSÜLİN DİRENCİ !!! Hasta, Kendi yaşamımda kontrolü kaybediyorum İnsülin kullanımı gereklerini yerine getiremem (sıkıya gelemeyenlar…) Nerde hata yaptım da doktorum insülin tedavisine geçti (suçlama) Hastalığım çok kötü ki Dr Dilek insülin başladı Her gün nasıl enjeksiyon yaparım Durumum çok kötü İnsülin de etkili olmaz. !! Alışkanlık / bağımlılık yapar Davis SN, Rend SM. Psychological insülin resistance – overcoming barriers to starting insülin therapy. The Diabetes Educator. Volume 32, Supplement 4, June 2006: 146s-152s

84 Konya AHG84 Vaka 28 yaşında bayan hasta. 2. gebeliğinin 24. haftasında Aile Hekimi Dr Dilek 50 gr.lık tarama testine yönlendiriliyor. Tarama testinin pozitif (1. saat >140) olması nedeniyle yapılan 3 saatlik 100 gr OGTT’de GDM tanısı koyuluyor. Dr Dilek nasıl bir izlem planlamalı?

85 Hastayı beslenme uzmanı ve Kadın Doğum Uzmanı ile birlikte izlemeli İntensif insülin tedavi başlanmalı (0,4 IU/Kg). Hasta yoğun izlem programına alınmalı 34.haftaya kadar 2 haftada bir, sonra haftada bir kontrol Ayda bir A1c kontrolü yapılır. Aile Hekimi hasta ve yakınlarını bilgilendirmeli

86 Konya AHG86 Raporsuz yazılabilir Kim rapor çıkarabilir SU’ler+AHU, Endok., Dah., Kardiyo. Metformin+AHU, Endok., Dah., Kardiyo. Acarbose+AHU, Endok., Dah., Kardiyo. Pioglitazon_Endok., Dah., Kardiyo. Dipeptidil peptidaz-4-Endokrinolog İnsan insülinleri+AHU, Endok., Dah., Kardiyo. Analog insülinler_Endok., Dah., Kardiyo. KŞ ölçüm cihazı-AHU, Endok., Dah., Kardiyo. KŞ ölçüm stripleri-AHU, Endok., Dah., Kardiyo. Miglitinidler_AHU, Endok., Dah., Kardiyo.

87 Konya AHG87 Devamlı cilt altı insülin infüzyon sistemi Fizyolojiyi yakın glisemik kontrol sağlar İnsülin salgılamasında pankreasın etkisine benzer etki

88 Konya AHG88 SCII Endikasyonları Tekrarlayan ve üçüncü kişilerin yardımı gerektiren hipoglisemi anamnezi A1C > %7 olması Çoklu doz insülin injeksiyon rejimleri ile titiz glisemik kontrolün sağlanamaması Şafak olayı (Dawn fenomeni ): Sabah açlık KŞ düzeylerinin 140- 160mg/dl'yi aşması KŞ düzeylerinin günden güne belirgin değişkenlik göstermesi Gebelik : Yaşam düzeninin esneklik gerektirmesi :Vardiya sisteminde çalışan,sık seyahat etmek zorunda olan veya güvenliğin önemli olduğu işlerde çalışan diyabetli kişiler İnsülin gereksiniminin günde 20 IU 'nin altında olması

89 Konya AHG89 Multipl enjeksiyon Pompa Avantajlar Daha ucuz Kateter veya eksternal aygıt yoktur Diyet ve egzersizde doz ayarlaması fleksibl Günlük multipl enjeksiyon yok Dezavantajlar Uzun etkili insülinlerin absorbsiyonu değişken, verdiğin bazal insülin dozunu tahmin etmek zor Günlük multipl enjeksiyon Doz ayarlamak zor Katetere bağlı sorunlar Pompanın fonksiyon bozukluğu Çok pahalı

90 Konya AHG90 Ülkemizdeki durum Bütçe uygulama talimatnamesine girmiş resmi bir düzenleme yok Pompaların geri ödemeleri kurumların uygulama yöntemlerine göre farklılık gösteriyor. Emekli Sandığı: 2005 yılından itibaren fiyat tespiti yapıyor (Pompa için 2700 $, rezervuar ve set için 7 $ ödüyor). Slikon uç için hastanın ek para vermesi gerekiyor Pompa fiyatı 3000 $ civarında Malzeme fiyatı ayda 100 $ civarında

91 Konya AHG91 İNHALER İNSULİNLER Ciltaltı hızlı etkili analog insulinlere benzer tarzda hızlı plazma düzeyi artışı sağlar. Etkisi 5-10 saate yakın sürer Preprandial inhaler insulin+sc bazal insulin =standart sc tdv benzer glisemik kontrol UMUT VAADEDİYOR

92 Konya AHG92 TEŞEKKÜRLER


"Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Tanı ve Tedavide Temel İlkeler, Güncel Bilgiler ile Günlük Pratiğimizden Uygulama Örnekleri Doç. Dr Dilek TOPRAK Tarabya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları