Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Lüzumsuz şey kişinin ihtiyacını ilgilendirmeyendir. Dişi ağrıyan, dişi ağrımayanı;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Lüzumsuz şey kişinin ihtiyacını ilgilendirmeyendir. Dişi ağrıyan, dişi ağrımayanı;"— Sunum transkripti:

1 1/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Lüzumsuz şey kişinin ihtiyacını ilgilendirmeyendir. Dişi ağrıyan, dişi ağrımayanı; yoksul da zengini mutlu zanneder. En koyu karanlık cehalettir. Dostlarınızı terk etmeyin, siz de terk edilirsiniz.

2 2/31 Cümle Bilgisi A B C D “Kötü düşüncelerini öldürebilen kişi, yaşamak yönünden şansız değildir” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Düşünmeyi bilen, kötü düşüncelerini öldürmeyi de bilir. Daha iyi yaşamak istiyorsan, fena düşüncelerini öldür. Düşünceyi eğitmeden davranışı düzeltemezsin. Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır.

3 3/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisinde özne “Tembel öğrenci sınıfını geçemez” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır? Personel müdürünün yanına gittiler. Yaşar Efendi Orhan’a bir çift güvercin verdi. Yol kenarlarında dikili parmaklıklardan atlıyorlardı. Dostlarınızı terk etmeyin, siz de terk edilirsiniz.

4 4/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin “duygularını” da içermektedir? O güzelim kıyılar giderek betonlaşıyor. Her insan, her işe istekli ve yetenekli olamaz. Uygarlık geliştikçe, insanlar belli işlerin ustası veya uzmanı olmuşlardır. Çocuk, vazo elinde yazıhaneden fırladı.

5 5/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki dizelerin hangisinde “türkü” sözcüğü nesne görevindedir? Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Ne zaman bir köy türküsü duysam Şairliğimden utanırım. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Salınsın türküler bir uçtan bir uca.

6 6/31 Cümle Bilgisi A B C D I. Dostlarım şunu bilin ki, dünyada gerçek dost yoktur. II. İyi insanlar düşmansız olmazlar. III. Dostuna, günün birinde düşmanın olacakmış gibi davranmalısın. IV. Ben düşmanlarımla başa çıkabilirim, Tanrı beni dostlarımın kötülüğünden korusun.

7 7/31 Cümle Bilgisi A B C D Bu cümlelerde savunulan düşünce bakımından birbirine en yakın olanlar hangileridir? I - II I - III II - III III - IV

8 8/31 Cümle Bilgisi A B C D “Yaşayan insanın zekası, ölmüş insanlarla en iyi şekilde kitaplar yoluyla bağ kurar” cümlesinin anlamı aşağıdakilerin hangisidir? Zekâ ve kitap; bu iki şey dünyayı yerinden oynatmaya yeter. İnsanın zekâsı, kitaplar yoluyla öğrenilen bilgi ve deneylerle gelişir. Geçmişin dehalarıyla, yaşayan kuşaklar arasındaki bağı ancak kitaplar sağlayabilir. Kitap okumayanlar, zekalarını işle - tip, bakmasını bilmeyenlerdir.

9 9/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerin hangisi, “Kirpi yavrusunu pamuğum diye sever” atasözünün anlamını içermez? Anne yavrusunu başkasından değişik gözle görür. Her anne, yavrusunu daha çok sever. Herkes annesinin dünya güzelidir. Annedeki sevgi tanrı sevgisidir.

10 10/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki dizelerin hangisinde “şaşma” anlamı yoktur? Benim mi Allahım bu çizgili yüz. Neden bana düşman görünürsünüz, Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim. Neylersin ölüm herkesin başında.

11 11/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” anlatılmaktadır? Bu ne kadar büyük adam. Söylemiş oldum bir kez, artık ne yapabilirim. Gene berbat ettiniz her şeyi. Doğruyu söylersen seni affederim kızım.

12 12/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerin hangisi “bir varsayım” ifade etmektedir? Şöyle kendime ait bir evim olsaydı. Bize geldiğinde bütün bunları konuşuruz. Diyelim ki sen bunların hiç birini söylemedin. Bir ara az daha konuyu babasına açacakmış.

13 13/31 Cümle Bilgisi A B C D Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi göze alan kimsedir.Bu cümlede siyah olarak dizilmiş sözcüklerin oluşturduğu öğenin benzeri aşağıdakilerden hangisidir? Askeri ittifakların düşmana ihtiyacı vardır. Hayatta, amaç, yiyip uyumaksa, insanın hayvandan farkı yoktur. Dünya, çok kutuplu dünya haline geliyor. Elinde iktidar olan akıllı yoldan hareket etmelidir.

14 14/31 Cümle Bilgisi A B C D Bugün gezegenimiz, sıcaklık artışı, ormanların yok olması, hızlı nüfus artışı, su ve hava kirliliği içindedir. Bu cümledeki öğe dizilişi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Gezegenimizin geleceği, bireylerin olduğu kadar, her ulusun karalılığına bağlıdır. Gezegenin bireyler, topluluklar ve uluslar tarafından korunması için, yeni bir sorumluluk duygusu geliştirilmelidir. Sıcaklık artış oranı yavaşlatılarak,karbon- monoksit yayılması azaltılmalıdır. Son yıllarda büyük şehirler, hava kirliliği, deniz kirliliği, atık sorunu ve benzer sorunları yaşamaktadır.

15 15/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur? Çalışmaktan sevinç duyulur sadece. Beni suçlayanların hakları var. Zamanla her şey unutulur. Bir hasta için acele kan aranıyor.

16 16/31 Cümle Bilgisi A B C D “İzmir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Sen İzmir’i bu mevsimde görmelisin” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? Yarın İzmir’e gidiyorum. Düşman İzmir’i işgal etmişti. Uluslararası İzmir Fuarı yarın açılıyor. Sonunda İzmir düşmandan geri alındı.

17 17/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerin hangisinde özne “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumunda değildir? Elin kızı adama kapıdan bakar. Yapı taşı yapıda kalmaz. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Dilenci bir olsa şekerle beslerler.

18 18/31 Cümle Bilgisi A B C D Hangi cümledeki ikilemede zaman söz konusu değildir? Mersin’e varır varmaz annemi göreceğim. Çocuk, karnesini alır almaz eve koştu. O, her konuda bilir bilmez konuşurdu. Yatağa uzanır uzanmaz uyuyakalmışım.

19 19/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? Tren, sabaha karşı İzmir’e vardı. Kolunda çok değerli bir saat vardı. Kitapçıda çok değerli bir saat vardı. Akşamki toplantıda birkaç kişi vardı.

20 20/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Siz buraya geldiğinizde saat kaçtı? Tembelliğimizden elimizdeki fırsatlar da kaçtı. O konuyu düşündükçe mi uykularınız kaçtı? Zamanında gelmediğimizden otobüs kaçtı.

21 21/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? Evin içi de dışı da yeni boyandı. Onun her zaman işi başından aşkındı. Elindeki çapayı yere bıraktı. Bahçede dolaşan çocuk caddeye çıktı.

22 22/31 Cümle Bilgisi A B C D “Değişik sözcüklerle kuruldukları halde, aynı ya da benzer düşünce, duygu ve yargıyı belirten cümlelere eşanlamlı cümleler denir.” Aşağıdakilerden hangisi “Tarih bazen ağır görevleri zayıf omuzlara yükler” cümlesiyle eş anlamlıdır? Tarihçi denilen tek gözlüler gerçekleri doğru yansıtamaz. Tarih zayıf insanların hakkını da verir. Ekonomik yönden zayıf olan geniş kitleler her türlü ilerlemenin anasıdır. İnsanlık tarihi gelişimi içinde yaşadığı kimi önemli dönüşümleri güçsüz yığınlar eliyle başarmıştır.

23 23/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerin hangisinde “iç cümle” özne görevindedir? “Anlamazsın” sözü ortalığı karıştırdı. “Anlamazsın” demesini hiç doğru bulmadım. “Anlamazsın demesine bir anlam veremedim. “Anlamazsın” demekle biraz ayıp etti.

24 24/31 Cümle Bilgisi A B C D “Zaman adları özne olarak kullanılmışsa ve çoğulsa, yüklem tekil olur” Aşağıdakilerden hangisi bunu örneklemektedir? Geceler uzamaya başladı. Yaz gelince benden mutlusu yok. Saatiniz kaç acaba. Son araba ne zaman kalkıyor?

25 25/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi hem gereklilik hem de olasılık ( ihtimal ) anlamı içermektedir? Bugün gelmeyebilir. O da biraz yardım yapmalıdır. Ozan buralara gelmiş olmalıdır. Yollar çamur olmamalı.

26 26/31 Cümle Bilgisi A B C D “Özne olan topluluk adları çoğul eki almışsa, yüklem tekil olur.” Aşağıdakilerden hangisi bu konuda bir örnektir? Aile toplumun temelidir. Uluslararası özgür ve refah içinde yaşatan yalnızca eğitimdir. Kongre eğleniyor. Türk aileler, ülkesine dönmeye başladı.

27 27/31 Cümle Bilgisi A B C D “Yer ve zaman betimlemelerinde yüklemi biçimleyen ek fiil bazen düşer.” Aşağıdaki cümlelerden hangisi buna örnektir? Dışarıda bir kadın sesi duyulur. Temmuz öğle vakti, sokaklar bomboş. Bir çocuk annesine sesleniyor. Gece saat yirmi ikidir.

28 28/31 Cümle Bilgisi A B C D “Belli bir zaman ve kişiye bağlanmış düşünceye cümle, zaman ve kişiden bağımsız akan düşünceye söz denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Omzunda barış simgesi ak bir güvercin. Tüm ağaçlarda bir sonbahar hüznü. Tam bir rüya alemindeki gibi... Arkadaşını gördükçe yüzü güler.

29 29/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendi kendine olma anlamı vardır? Sabahleyin bulutluydu ama hava şimdi açtı. Kalabalıkta kendine bir yer açtı. Sabahleyin konuyu babasına açtı. Öyle kızmıştı ki, yumdu gözünü, açtı ağzını.

30 30/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi isim ve fiil cümlelerinden oluşmuştur? Akşamdan mayalarsın, sabah tutar. Yediklerimizdeki kalsiyumun % 20 – 30’ u emilmekte, geri kalan atılmaktadır. Süt, sayısız yararları olan gıda maddesidir. Onlar kabiliyetlidir, kendilerini kabiliyetli sanarlar da ondan.

31 31/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdaki dizelerin hangisinde şaşma anlamı yoktur? Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Benim mi Allahım bu çizgili yüz. Ağlamak, yalvarmak nafile bugün.


"1/31 Cümle Bilgisi A B C D Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Lüzumsuz şey kişinin ihtiyacını ilgilendirmeyendir. Dişi ağrıyan, dişi ağrımayanı;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları