Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 TEOG SUNUMU

2 Değerli Velilerimiz, İlk kez eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o dönemde yayımlanan e-kılavuz ve uygulamalar doğrultusunda oluşan bilgileri sizlere iletmek istedik. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarının nasıl hesaplanacağı, sınav tarihleri, TEOG uygulamalarının detaylarını temel ve önemli hatları ile sizlerle paylaşmak istedik.

3 Sınav Takvimi ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 Çarşamba Perşembe Henüz açıklanmadı Ocak 2014 II. Dönem Nisan ayının son haftası ( Tam tarih henüz açıklanmadı) Haziran 2015

4 MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI
Sınav Oturumları MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI SINAV GÜNÜ OTURUM DERS ADI BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ SINAV SÜRESİ SORU SAYISI 1 Türkçe 09:00 09:40 40 DAKİKA 20 2 Matematik 10:10 10:50 3 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11:20 12:00 Fen ve Teknoloji T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

5 Sınav Başvurusu 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına gireceklerdir. E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek yoktur.

6 Sınav Giriş Yeri Tüm 8’inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir maddesi kılavuzda yer almaktadır. Öğrencilerimiz geçen eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde (nisan ayı) yapılan TEOG sınavlarına kendi okulumuzda girmişlerdir. Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir. Bu listeler okul idaremiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır.

7 Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI
Ortak Sınav Yapılacak Dersler DERS ADI Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe 4 Matematik Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 Fen ve Teknoloji T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Toplam AĞIRLIK KATSAYISI 18

8 Sınav Uygulaması Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.  Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür soru kitapçığı kullanılacaktır.

9 Sınav bitiminde öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

10 Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınav görevlisi öğretmenlere aittir. Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Cevap kağıdı öğrencinin adına düzenlenmemişse yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini yazacak ve kodlayacaktır.

11 Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa ya da baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. Cevap kağıdındaki kitapçık türü ve cevap bilgileri kurşun kalemle yapılacak, imza bölümüne imza silinmeyen bir kalemle atılacaktır. Cevap kağıdındaki “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Kimlik belgelerinizi mutlaka yanınıza alınız.

12 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

13 Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi
Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Derslerin Sınav Puanı hesaplaması; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır. 8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

14 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

15 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8)
1. DÖNEM 2. DÖNEM 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8) Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsayısı 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performans Ortalama Ağırlıklı Ortalama DS KS S1 S2 S3 PR PE ORT AORT Türkçe 5 4 90 95 100 96,0000 17,1429 97,0000 17,3214 Matematik 85 88 87,6000 12,5143 89,5000 12,7857 Fen ve Teknoloji 93 97,6000 13,9429 94,5000 13,5000 Yabancı Dil 2 90,0000 12,8571 93,7500 13,3929 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 86,6667 6,1905 91,6667 6,5476 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 98,3333 7,0238 100,0000 7,1429 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1 92 92,3333 3,2976 3,5119 Görsel Sanatlar 93,3333 3,3333 3,5714 Müzik Beden Eğitimi ve Spor Teknoloji ve Tasarım 94 94,6667 6,7619 Toplam 28 18 93,5405 95,1905 94,3655 Ortalama (ORT) Hesaplama: ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5 ORT_Türkçe = ( ) / 5 = 96,000 Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama: AORT = ( ORT x DS ) / Toplam DS AORT_Türkçe = ( x 5 ) / 28 = 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Hesaplama: YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı _ Dönem_AORT_Toplamı ) / 2 YBP8 = ( ) / 2 =

16 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

17 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
1. DÖNEM 2. DÖNEM Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Dersler Ağırlık Katsayısı Sınav Puanı Ağırlıklı Sınav Puanı 1. Sınav Puanı KS SP ASP S1 Türkçe 4 95 380 100 400 Matematik 85 340 Fen ve Teknoloji 90 360 Yabancı Dil 2 170 190 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 180 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 200 Toplam 18 1630 1670 OSP1 633,8889 OSP2 649,4444 641,6667 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesaplama: OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPTar x _ KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700) OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x 700)= OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x x2)/18)/100)x700)= Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama: AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2 AOSP = ( ) / 2 =

18 Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
Yerleştirme Puanı 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP6) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP7) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP) Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 98,5200 93,4800 94,3655 641,6667 464,0161 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama: YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2 YEP = ( ) / 2 YEP =

19 Yerleştirme Puanı Eşitliği
Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır. 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 5) Tercih önceliği 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı

20 ÖNEMLİ NOT Yeni kılavuz yayımlanmadığı için bilgiler eğitim- öğretim yılı kılavuz ve uygulamalarına göre hazırlanmıştır. Hesaplamalarda görülen performans notu bu yıl kaldırılmış yerine ders içi etkinlik notu gelmiştir. Yayımlanan kılavuzda değişiklikler olduğu takdirde güncel bilgiler öğrencilerimi ve evlilerimiz ile paylaşılacaktır.

21 ÖZEL OKULLAR UYGULAMALARI
DERSLER KATSAYILARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sınavların %30’u 2. Sınavların % 70’i YERLEŞTİRME PUANI ( 3T+2M+2F)* (3T+2M+2F)* sınıf yıl sonu başarı puanı

22 Piri Reis Okulları Olarak
Özel Piri Reis Okulları olarak TEOG sistemine uygun tüm çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarda ortaklık sağlanması için yayımladığı planlar doğrultusunda konular işlenmekte, 20’şer soruluk testler uygulanmakta, örnek TEOG sınavları yapılmaktadır. Ders öğretmenlerimiz ile bir araya gelinerek öğrencilerimizin sınıf içi performansları, TEOG sonuçları detaylı biçimde incelenmekte, danışman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin takibi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizi her yönü ile takip edebilmemiz için sizlerden ricamız dershane sınav sonuçlarını ya da dışarıda girdikleri sınavların sonuçlarını danışman öğretmenlerimize iletmenizdir.

23

24 Öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar dileriz.


"TEOG SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları