Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG SUNUMU. Değerli Velilerimiz, İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o dönemde yayımlanan e-kılavuz ve uygulamalar doğrultusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG SUNUMU. Değerli Velilerimiz, İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o dönemde yayımlanan e-kılavuz ve uygulamalar doğrultusunda."— Sunum transkripti:

1 TEOG SUNUMU

2 Değerli Velilerimiz, İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o dönemde yayımlanan e-kılavuz ve uygulamalar doğrultusunda oluşan bilgileri sizlere iletmek istedik. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarının nasıl hesaplanacağı, sınav tarihleri, TEOG uygulamalarının detaylarını temel ve önemli hatları ile sizlerle paylaşmak istedik.

3 Sınav Takvimi ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıfI. Dönem 26-27 Kasım 2014 Çarşamba Perşembe Henüz açıklanmadıOcak 2014 8. sınıfII. Dönem Nisan ayının son haftası ( Tam tarih henüz açıklanmadı) Henüz açıklanmadıHaziran 2015

4 Sınav Oturumları MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI SINAV GÜNÜOTURUMDERS ADI BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ SINAV SÜRESİ SORU SAYISI 1 1Türkçe09:0009:4040 DAKİKA20 2Matematik10:1010:5040 DAKİKA20 3Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi11:2012:0040 DAKİKA20 2 1Fen ve Teknoloji09:0009:4040 DAKİKA20 2T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük10:1010:5040 DAKİKA20 3Yabancı Dil11:2012:0040 DAKİKA20

5 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına gireceklerdir. E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek yoktur. Sınav Başvurusu

6 Tüm 8’inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir maddesi kılavuzda yer almaktadır. Öğrencilerimiz geçen eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde (nisan ayı) yapılan TEOG sınavlarına kendi okulumuzda girmişlerdir. Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-okul veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir. Bu listeler okul idaremiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır. Sınav Giriş Yeri

7 Ortak Sınav Yapılacak Dersler DERS ADI Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 Fen ve Teknoloji4 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 Yabancı Dil2 Toplam AĞIRLIK KATSAYISI18

8 Sınav Uygulaması Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 dakika kala, öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür soru kitapçığı kullanılacaktır.

9 Sınav bitiminde öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

10 Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınav görevlisi öğretmenlere aittir. Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Cevap kağıdı öğrencinin adına düzenlenmemişse yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini yazacak ve kodlayacaktır.

11 Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa ya da baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. Cevap kağıdındaki kitapçık türü ve cevap bilgileri kurşun kalemle yapılacak, imza bölümüne imza silinmeyen bir kalemle atılacaktır. Cevap kağıdındaki “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Kimlik belgelerinizi mutlaka yanınıza alınız.

12 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecek tir. Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

13 Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Derslerin Sınav Puanı hesaplaması; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır. 8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

14 Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)

15 1. DÖNEM2. DÖNEM 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8) Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsay ısı 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performa ns Ortalama Ağırlıklı Ortalam a 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performa ns Ortalama Ağırlıklı Ortalam a DSKSS1S2S3PRPEORTAORTS1S2S3PRPEORTAORT Türkçe549095100 9596,000017,142990100 9597,000017,3214 Matematik449085 889087,600012,5143888590 9589,500012,7857 Fen ve Teknoloji449395100 97,600013,9429939095 10094,500013,5000 Yabancı Dil42908590 9590,000012,85719095 93,750013,3929 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2285 9086,66676,19059095 9091,66676,5476 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2295100 98,33337,0238100 100,00007,1429 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi1 9592 9092,33333,297695100 98,33333,5119 Görsel Sanatlar1 95100 8593,33333,3333100 100,00003,5714 Müzik1 95 9093,33333,333395100 98,33333,5119 Beden Eğitimi ve Spor2 100 100,00007,1429100 100,00007,1429 Teknoloji ve Tasarım2 9094 10094,66676,76199094 10094,66676,7619 Toplam2818 93,5405 95,190594,3655 Ortalama (ORT) Hesaplama: ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5 ORT_Türkçe = ( 90+95+100+100+95 ) / 5 = 96,000 Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama: AORT = ( ORT x DS ) / Toplam DS AORT_Türkçe = ( 96.0000 x 5 ) / 28 = 17.1429 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Hesaplama: YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı + _ 2.Dönem_AORT_Toplamı ) / 2 YBP8 = ( 93.5405 + 95.1905 ) / 2 = 94.3655

16 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

17 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesaplama: OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPTar x _ KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700) OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x 700)=633.8889 OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x2 + 100x2)/18)/100)x700)=649.4444 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama: AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2 AOSP = (633.8889 + 649.4444 ) / 2 = 641.6667 1. DÖNEM2. DÖNEM Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Dersler Ağırlık Katsayısı Sınav Puanı Ağırlıklı Sınav Puanı 1. Sınav Puanı AğırlıklıSınav PuanıAğırlıklıSınav Puanı KSSPASPS1 ASPASP Türkçe495380100 400400 Matematik48534085 340340 Fen ve Teknoloji49538090 360360 Yabancı Dil28517095 190190 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük28517090 180180 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi295190100 200200 Toplam18 1630 16701670 OSP1633,8889OSP2 649,4444649,4444 641,6667

18 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirme Puanı 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP6) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP7) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP) Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 98,520093,480094,3655641,6667464,0161 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama: YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2 YEP = (98.5200 + 93.4800 + 94.3655 + 641.6667 ) / 2 YEP = 464.0161

19 Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı ‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır. 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 5) Tercih önceliği 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı Yerleştirme Puanı Eşitliği

20 Yeni kılavuz yayımlanmadığı için bilgiler 2013-2014 eğitim- öğretim yılı kılavuz ve uygulamalarına göre hazırlanmıştır. Hesaplamalarda görülen performans notu bu yıl kaldırılmış yerine ders içi etkinlik notu gelmiştir. Yayımlanan kılavuzda değişiklikler olduğu takdirde güncel bilgiler öğrencilerimi ve evlilerimiz ile paylaşılacaktır. ÖNEMLİ NOT

21 ÖZEL OKULLAR UYGULAMALARI DERSLER KATSAYILARI Türkçe 3 Matematik 2 Fen ve Teknoloji 2 1.Sınavların %30’u 2.2. Sınavların % 70’i YERLEŞTİRME PUANI ( 3T+2M+2F)*0.30 + (3T+2M+2F)*0.70 +8. sınıf yıl sonu başarı puanı

22 Özel Piri Reis Okulları olarak TEOG sistemine uygun tüm çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarda ortaklık sağlanması için yayımladığı planlar doğrultusunda konular işlenmekte, 20’şer soruluk testler uygulanmakta, örnek TEOG sınavları yapılmaktadır. Ders öğretmenlerimiz ile bir araya gelinerek öğrencilerimizin sınıf içi performansları, TEOG sonuçları detaylı biçimde incelenmekte, danışman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin takibi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizi her yönü ile takip edebilmemiz için sizlerden ricamız dershane sınav sonuçlarını ya da dışarıda girdikleri sınavların sonuçlarını danışman öğretmenlerimize iletmenizdir. Piri Reis Okulları Olarak

23

24 Ö ğ rencilerimize girecekleri sınavlarda ba ş arılar dileriz.


"TEOG SUNUMU. Değerli Velilerimiz, İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanan TEOG ile ilgili o dönemde yayımlanan e-kılavuz ve uygulamalar doğrultusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları