Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Fransa-Türkiye İkili işbirliği 23 Eylül 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Fransa-Türkiye İkili işbirliği 23 Eylül 2008."— Sunum transkripti:

1 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Fransa-Türkiye İkili işbirliği 23 Eylül 2008

2 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Fransa-Türkiye ikili işbirliğinin Fransız aktörleri Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tüm Türkiye’de, uzun vadede 712 Milyon avro tutarında kredi tahsis etmiş olup, önümüzdeki 3 yıl içinde kredi taahhütlerini 400 Milyon avro arttırmayı öngörmektedir. Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültürel Eylem Servisi (SCAC) ile İç Güvenlik Servisi (ASI). İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan Fransız Kültür Merkezleri, Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğini sağlamaktadır. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) her iki ülkeden ve AB’den araştırmacıları İstanbul’da ağırlamaktadır.

3 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademi merkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

4 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Öğretim, eğitim ve araştırma (1) İlk ve orta öğretim (SCAC) : –Türkiye’de üst düzey 9 frankofon liseye destek : 90 Fransız eğitimcinin gönderilmesi, ve her yıl 100 Türk eğitimcinin Fransa’da mesleki eğitime gönderilmesi. –Türk Bakanlığı nezdinde, özellikle Fransızca eğitim müfredatının hazırlanmasında teknik yardım. Dil eğitimi (SCAC) : –Türkiye’de, Fransız Kültür Merkezlerinde, Avrupa değerlendirme standartlarınca onaylanmış dil kurslarında, 43,000 kişi Fransızca öğrenmektedir. Yüksek öğretim (SCAC) : –Türkiye’de Fransızca yüksek öğretime destek : Türkiye’de 10 000 Türk Fransız dilinde öğrenim veya Fransızca eğitim görmektedir. Bu öğrencilerden 2500’ü Galatasaray Üniversitesi’ndedir. –Fransız Hükümeti Türkiye’ye 30 Fransız öğretmen göndermektedir.

5 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Öğretim, eğitim ve araştırma (2) Yüksek öğretim (devam) : –Üniversitelerin, örneğin İstanbul Işık Üniversitesi gibi, modernleştirilmesine mali destek (8 Milyon avro kredi, AFD). –Her yıl Fransa tarafından, hak edenlere 200 burs verilmekte ve bu burslar yerel ortaklar tarafından finanse edilmektedir. –Fransa, her yıl, 300’ü Erasmus programında 2500 Türk öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Fransa, Türk öğrencilere ev sahipliği yapan 2. Avrupa ülkesidir. Araştırma (SCAC) : –Araştırma görevlilerinin hareketliliğini arttırma gayretleri. –7. Araştırma Çerçeve Programına göre, Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyon programı. –İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), her iki ülkeden ve AB’den, sosyal bilimler ve arkeoloji alanlarında 25 araştırmacıya ev sahipliği yapmaktadır. –Eş bilimsel yayınlar: Fransa, dünya üzerinde Türkiye’nin 4. ortağıdır.

6 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademi merkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

7 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Kurumsal İşbirliği İdare : –Ulusal İdare Okulu (ENA) ile işbirliği içinde, Başbakanlık ve TBMM memurlarının mesleki formasyonları. –2000’den beri, Bastia Bölgesel İdare Enstitüsü (IRA) ile işbirliği içinde, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAIE) öğrencilerinin formasyonu Hukuk : –Türk baroları ve Paris Barosu arasında değişimler (seminerler ve burslar). –Adalet Bakanlığı hakim ve savcılarının hukuki Fransızca konusunda formasyonları. –Türk Ceza Kanunu’nun Fransızca diline çevirisi konusunda işbirliği. Güvenlik : –Türk polis memurları ve gümrük yetkililerine yönelik eğitim ve staj bursları. –Uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve yasadışı göç alanlarında operasyonel işbirliği. İnsan Hakları: –Türk STÖ’ne ve İnsan Hakları Savunucularına destek.

8 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademi merkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

9 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Ademi merkeziyetçi işbirliği Kamu hizmetleri ve yerel altyapı yatırım projelerine, 158 Milyon avro’ya ulaşan kredi tutarıyla mali destek (AFD) : –İstanbul metrosunun inşaatına destek (120 Milyon avro kredi) –Kayseri’de, sorumlu ve sürdürülebilir belediye politikalarının ortaya konması (22 Milyon avro kredi) –Bursa’da içme suyu arıtma programı (16 Milyon avro kredi) Türk ve Fransız şehirleri arasındaki işbirliğinin tanıtılması : –Büyük Fransız şehirlerinin, İstanbul’da yapılacak (28-30 Kasım) Birleşik Kentler ve Yerel Hükümetler (UCLG) konferansına katılmaları KOBİ’lerin yatırımlarına ve sorumlu yönetim uygulamalarının onaylanmasına destek (AFD) : –Kırsal bölgelerde KOBİ’lerin sürdürülebilir yatırımlarını kolaylaştırmaya yönelik 300 Milyon avro tutarında bir kredi için çeşitli Türk bankalarıyla finansal ortaklıklar (TEB, Halkbank, TKB)

10 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademimerkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

11 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Çevre koruma Ekonomik büyümenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına mali destek (AFD) : –Enerji tasarrufu ve toplu taşımacılık geliştirme programları (İstanbul metrosu için 120 Milyon avro kredi). –Yeşil yatırımları hedefleyen kredilerin geliştirilmesi için TSKB ile 100 Milyon avro’luk ortaklık. –Küresel ısınmaya karşı mücadele konusunda Türkiye’deki gayretlere destek, örneğin : Bandırma’da rüzgar değirmenlerinin finansmanı (7 Milyon avro kredi) Gümüşhane’de 65 MW kapasiteli bir barajın finansmanı (9 Milyon avro kredi) 2010 yılına kadar, Türk Çevre Bakanlığı nezdinde tam zamanlı çalışacak bir milli uzman, AB müktesebatına uyum ve 2009 İstanbul Dünya Su Forumu’nun hazırlığı konularında teknik yardımdan sorumlu olacaktır. (SCAC).

12 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademi merkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

13 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Kültürel işbirliği (SCAC) İstanbul, Ankara ve İzmir Fransız Kültür Merkezleri, iki ülke arasında sıkı ve sürdürülebilir kültürel bağları geliştirmektedir. Temmuz 2009 ile Mart 2010 arasında gerçekleştirilecek Fransa’daki Türk Yılı, Fransa ile Türkiye arasında çok sayıda kültürel değişime vesile olacaktır. AFD, ekonomi alanında ilk sırada yer alan Dünya gazetesi ile birlikte, 9 ve 10 Nisan 2009 tarihlerinde “KOBİ’lerin dünya ekonomisindeki büyümeleri” konulu bir uluslararası konferans düzenleyecektir. Fransız ve Türk müzeleri arasında işbirliği: İstanbul Pera ve Sabancı müzeleri, Paris’teki Cité des Sciences,... Adana’da bir Alliance Française şubesinin açılması (Fransızca dil dersleri, kültürel etkinlikler)

14 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 1.Öğretim, eğitim ve araştırma 2.Kurumsal işbirliği 3.Ademi merkeziyetçi işbirliği 4.Çevre koruma 5.Kültürel işbirliği 6.AB tarafından finanse edilen ortaklıklar

15 Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği AB fonları tarafından finanse edilen Fransa-Türkiye ortaklıkları 2002’den beri, enerji, iç mali denetim, su yönetimi, elektrik ağları bağlantıları veya tarımsal tohum yönetimi gibi çok çeşitli alanlarda birçok eşleştirme projesi. Son iki program halihazırda devam etmektedir. 2008 yılında, Fransız aktörler Sivil Toplumlar Diyaloğu programı çerçevesinde, biri Bilgi Üniversitesi, Paris IEP ve IFEA arasındaki üniversitelerarası diyalog üzerine, 7 burs kazanmışlardır. Türkiye’deki 3 Fransız Kültür merkezi, kültür alanında çokkültürlü etkinlikler veya iletişim etkinlikleri düzenlemek üzere Bridges for Culture programına katılmaktadır.


"Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Ankara 2008 Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Fransa-Türkiye İkili işbirliği 23 Eylül 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları