Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sürdürülebilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında Sektör 2013 Performansı ve Beklentiler TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı Eylül 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sürdürülebilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında Sektör 2013 Performansı ve Beklentiler TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı Eylül 2014."— Sunum transkripti:

1 Sürdürülebilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında Sektör 2013 Performansı ve Beklentiler TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı Eylül 2014

2

3 Sektör Performansına Toplu Bakış Sektör Toplam Satışları İhracat İthalat Ürün ve Teknoloji Geliştirme Harcamaları Sektör İstihdam Profili 2013 Performansının Genel Değerlendirmesi

4 PERFORMANS ALANI Milyar Dolar Milyar Euro Milyar Euro Satışlar 5,076 $3,822 € İhracat 1,569 $*1,181 € İthalat 1,326 $0,988 € ARGE Harcamaları 0,926 $0,697 € İstihdam 32.368 Kişi *İhracat Tutarında Döviz kazandırıcı hizmet gelirleri de dikkate alınmıştır. Bu gelirler dikkate alınmadığı zaman SSİB nin açıkladığı 1,391 M$ tutarında ihracat gerçekleşmiştir.

5 5.41%

6 Elektrik - Elektronik…..229.934 $ Bilişim………………………292.181 $

7 Savunma ve Havacılık Sanayinde gelişmiş ülkeler (A.B.D;Avrupa, v.b ) için Kişi Başı Satış verisi: En düşük ……253. 787$ En yüksek.….364.994 $ Ortalama.….317.580 $ Savunma Havacılık Sanayiinde Çalışan Kazancı (Yıllık; vergi, SGK Primleri v.b harcamalar dahil): TR …. 34.750 $ A.B.D…80.175$; Fransa…68.800 Euro; UK…64.920 Euro;U..64.920 Euro ; Almanya…78.700 Euro; İtalya…52.700 Euro; İspanya…53.300 Euro

8 * SSİB tarafından 2013 Sektörün İhracat Toplam Tutarı 1.391Milyar $ olarak açıklanmıştır. * SSİB tarafından 2013 Sektörün İhracat Toplam Tutarı 1.391Milyar $ olarak açıklanmıştır. SaSaD İhracat Tutarında Döviz Kazandırıcı Hizmetler de yer almaktadır ve bu durumda ihracat tutarı 1.569 $ dır. Yıllar Toplam Ciro % Değişim (2010'a göre) % Değişim (Yıllık) 2010853 $ 20111.100 $28,96% 20121.262 $47,95%14,73% 2013*1.391 $63%10%

9 YıllarAvrupaABDDiğer 2013 336 $680 $554 $ 253 €512 €417 €

10 İhracat Ürünlerinin Ülkeler Bazında Ortalama KG Fiyatı: İleri Teknoloji Ürünleri Dünya Ortalama KG İhraç Fiyatı Almanya….4.1$/KG Japonya….3.5$/KG G.Kore…….3.0$/KG Türkiye…….1.5$/KG İleri teknoloji Ürünleri İhracattaki payı İleri Teknoloji…..10.2$/KG Orta Teknoloji….. 3.3$/KG Savunma Ürünleri..21 $/KG Türkiye: Teknopark Ürünü…6.9$/KG Patentli Ürün……….3.0$/KG Tasarımlı Ürün……..2.6$/KG Almanya ……32% Çin……………..30% Japonya……..31% ABD……………46% TR………………4,8%

11 YILLARToplam Ciro % Değişim (2012'ye göre) % Değişim (Yıllık) 20121.409 $ 20131.327 $-6 % İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 110-118

12 Devletçe tahsis edilen Ar-Ge Teşviklerinin %28’i Otomotiv Sanayi; %16’sı Savunma Sanayi tarafından kullanılıyor.

13 FAALİYET ALANI İSTİHDAM KARA ARAÇLARI 5415 Kişi DENİZ ARAÇLARI 535 Kişi HAVACILIK-UZAY 8048 Kişi BİLİŞİM 1025 Kişi ELEKTRİK & ELEKTRONİK 5786 Kişi SİLAH-MÜHİMMAT ROKET FÜZE 8171 Kişi ARGE-MÜHENDİSLİK 1347 Kişi MALZEME-KALIP-PARÇA 917 Kişi GİYİM-KUŞAM 881 Kişi DİĞER ÜRETİCİLER 237 Kişi DİĞER İLGİLİ SEGMENTLER 6 Kişi TOPLAM : 32368 Kişi

14 MÜHENDİS11662 DİĞER BÖLÜMLER (ÜNİVERSİTE) 3715 TEKNİSYEN OPERATÖR 10791 DİĞER6199

15 Sektör’ün; 2008 küresel krizine rağmen özellikle ihracattaki gelişme trendini sürdürdüğü, Toplam Satışlarının (Ciro) mütevazi de olsa artmaya devam ettiği ihracat alanında döviz kazandırıcı hizmetlerin dikkate alındığı ve alınmadığı hallerde önemli sayılabilecek gelişme sağladığı İhracatta rekabetçilik için verimliliğin artmasının (kişi başı ciro) ve yerel sanayii ile iş birliğinin geliştirilmesinin gerekli olduğu

16 İthalat harcamalarında azalma eğiliminin sürdüğü ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği (% 110-118) Sektörün ürün ve teknoloji geliştirme kapsamında hem öz kaynak ile yapılan hem proje destekli faaliyetlerinde önemli gelişme olduğu, ancak devlet teşviklerinden daha fazla pay alınmasının beklenebileceği Sektördeki istihdamın hemen hemen aynı seviyede devam ettiği görülmektedir

17

18 Küresel Savunma ve Havacılık Sanayii; satış gelirleri ve işletme karlılığı (operating profit) yönünden 2013’te en iyi yılını yaşamıştır. Düşen Savunma sanayi gelirlerine karşın bu düşüşün ötesinde sivil havacılıktaki gelişme bu sonucu doğurmuştur. Savunma Havacılıkta ilk 100’de (Top100) yer alan sektör oyuncularının 2012’deki 692 Milyar$ satış geliri, %4’lük artışla, 719 Milyar$ ulaşmıştır. İşletme karı ise 60 B$ (2012) yerine % 10 artışla 66 B$ olmuştur.

19 Bu olumlu tablonun sivil havacılık sektörü için devam edeceği ön görülüyor ve aksine hiçbir işaret bulunmuyor. Buna karşın A.B.D ve Batı Avrupa savunma bütçelerindeki kısıntılar geçtiğimiz 2-3 yılda savunma sektörünü derinden etkilemiş; gelişmekte olan ülkelerdeki savunma ekipmanlarına talep genişlemesi ile daralma sınırlandırılabilmiştir.

20 2013 yılı sonunda A.B.D Kongresinde "Bipartisan Budget Act 2013"ün onaylanması savunma bütçesinde yapılacak kısıntının önemli bir bölümünü 2 yıl için ötelemiş olup bu sektör için müjdeli bir gelişme olmuştur. Ukrayna Rusya ilişkileri ile Suriye ve Irakta’ki gelişmelerin NATO’nun savunma politikalarını gözden geçirme gereksinimi yaratması, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile oluşan yeni ülkelerdeki silahlanma savunma harcamalarında gelişme beklentisini arttırmaktadır.

21 2012’de 3 mega şirket evliliği görülür iken 2013’te Top 100 de yer alan firmalar her hangi bir evliliğe imza atmamışlardır. Daha çok bu firmalar dışında ve daha küçük boyutlu firmalar arası evlilikler yaşanmıştır. 2012 de evlilik yapan firmaların 2013 satış gelirleri ve işletme giderlerinde evliliğin pozitif bir tablo yarattığı görülmüştür.

22

23 2013’te Toplam Küresel Savunma Harcaması önceki yılla benzer düzeyde ve yaklaşık 1,7 Trilyon $ olmuştur. 2013’te savunma tedarik (silah, platform mühimmat, servis, v.b) harcamaları 600 Milyar$ civarında olup 2018 yılına kadar birleşik yıllık büyüme hızının (Compound Annual Growth Rate ; CAGR) %1,9 ve harcamanın 660 Milyar $ olması beklenmektedir. A.B.D en büyük savunma bütçesine sahip olmayı sürdürmektedir ve 2013 yılında 260 Milyar $ ile küresel olarak en yüksek payı almıştır.

24 Asya-Pasifik Bölgesi yıllık %5 büyüme ile savunma tedarik harcamalarında en yüksek gelişen ülkeler sınıfında yer almaktadır. Komuta Kontrol, İletişim (communication), Kompüter, İstihbarat (intellegent), Gözetleme (surveyance) ve Tanımlama (reconnaissance) veya genel tanımı ile C4ISR 2013 Yılında 101 Milyar $ ile en yüksek harcamanın yapıldığı teknoloji segmenti olmuştur.

25 Kimyasal, Biyoloji, Radyoloji, Nükleer ve Patlayıcı (CBRNE) teknoloji segmenti %4,6 büyüme hızı ile 2013’te en hızlı gelişen segment olmuştur. Her türlü insansız araç, sınır güvenliği/kıymetli varlıkların korunması, büyük veri yönetimi geleceğin ilginç alanları olacaktır. Lockheed Martin; pazardaki %5,9’luk payı ve 35,5 Milyar $ kontrat tutarı ile 2013’ün en büyük küresel firması konumundadır.

26 2013 yılında en yüksek cirosu olan ilk 10 firma 214,2 Milyar $ toplam satış ile pazarın %35,7’sine sahip olmuştur. Japonya, Almanya ve Suudi Arabistan 2018’e doğru kilit pazarlar olacak ve Füze Savunma Sistemleri, bu bölge için en yüksek talebi oluşturacaktır. En büyük teknoloji segmenti C4ISR olacaktır. Radar, EO/IR Sensörler, Sonarlar, Güvenli-Esnek Networkler deki talepler en yüksek seviyede görülecektir.

27 Çok ulusça paylaşılan ve birlikte ortak çalışma olanağı veren (interchangeability ve interoperability) sistemlere talep artışı sürecektir. Yerel Firmalarla ortaklıklar ve kritik alanlarda teknoloji transferi önem kazanacak; yerel firmaların oyuna dahil olacağı birliktelikler öne çıkacaktır. Tüm bölgelerde lojistik destek ve eğitim (simülatörler ile) ile birlikte ekipman, silah, platform bakımı – onarımı ve iyileştirmesi talepleri yoğunlaşacaktır.

28 Firmaların uzun vade değerlendirmesi ve yatırım öngörülerinde ticari alanlarda faaliyet gösterme ve iş birliklerine kayma beklenmektedir. Konsolidasyon çalışmalarında büyük mesafe alan batılı ülkelere benzer diğer bölge ülkelerinde de bu yönde çalışmalar yapılacaktır.

29 Dünya Savunma pazarının tanımlanmasında ; Savunma Tedarik Harcamaları analizinde 7 bölge takip eden yansılarda incelenmiştir. Yine bu harcamaların yoğunlaşacağı 12 teknoloji segmenti ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu segmentlerden ; C4ISR; durumsal farkındalık, bilgi uyumu/değişimi/ işbirliği ile elektronik harp ve operasyon yönetim ve bilgilendirme konularını CBRNE teknoloji segmenti; tespit, tanımlama, korumayı

30 CSSE (Savaş Desteği ve Hizmet Ekipmanları) teknoloji segmenti; lojistik destek, tedarik, bakım- onarım unsurlarını Mühimmat teknoloji segmenti; küçük-büyük kalibre her türlü mühimmat, mayın, bombalar gurubunu Taktik araçlar teknoloji segmenti; her türlü insanlı kara araçlarını (tank, piyade muharebe aracı, nakliye araçları v.b) Silahlar teknoloji segmenti; tüfek, makineli tüfek, top, havan v.b kapsamaktadır.

31

32 Geliştirici HususlarEngelleyici Hususlar Kuzey Kore, Çin, Rusya,Suriye/Irak ve İran’dan algılanan tehdidin bölge ülkelerinde oluşturduğu askeri gücü genişletme ve geliştirme eğilimi Ekonomik belirsizlikler ve sınırlı savunma bütçeleri nedeni ile kuvvet azaltma eğilimi Bölge ülkeleri karaya konuşlu füze sistemlerinin sayısını, menzilini, vuruş doğruluğunu ve öldürücülüğünü arttırma ya, deniz sistemleri ve üslerini geliştirmeye yönelecektir Batılı Ülkelerin açık ve mevcut bir tehdit değerlendirmemeleri nedeni ile sınırlı kaynakların tahsisinde savunmaya öncelik verilmemesi

33 Geliştirici HususlarEngelleyici Hususlar Bölge güçleri; Japonya, G.Kore, Avustralya, Türkiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, israil, Polonya, Almanya, İsveç ve Norveç,füze savunma sitemlerine, anayurt güvenliğine, savaş yönetim sistemlerine ciddi bütçeler tahsis edecekler Ülkeler arasında askeri kaynakların paylaşılması ve ortak dış politika oluşturma eğilimi artmakta ve daha az kuvvet, daha az platform, daha az silah ihtiyacı tanımlanmaktadır

34 Geliştirici HususlarEngelleyici Hususlar ABD’nin geleceğe yönelik değişken/kararsız dış politikası bazı bölge liderlerinde soğuk savaş dönemine dönüş algılaması yaratarak savunma güçlerini güçlendirmek için çaba göstermelerine neden olacak

35 Geliştirici HususlarEngelleyici Hususlar Pek çok ülke envanterindeki platformların servis ömrünün dolması eski teknoloji ürünü olması yenileme ve teknolojiyi güncellemeyi gündeme getirecektir. Hindistan, Türkiye, Polonya, Tayvan, Japonya, G.Kore ve Brezilya yaşlanan envanterlerini teknolojik güncelleme yaparak satın alma /ortak üretimle yenileyecekler

36

37

38

39

40

41 2013 sivil havacılık sanayinin teslimat ve yeni siparişlerde rekor kırdığı bir yıl olmuştur. Boeing 86.6 B$ satış (%6 artış) ile sektörün en büyüğüdür. Airbus 59.3 B Euro satış (%5 artış) ile sektörün bir diğer büyüğüdür. Sektörün tüm oyuncuları 2013 yılını çok iyi bir performansla tamamlamışlardır. 2013’te 2858 yeni uçak siparişi bir rekor olup toplam sipariş 10.000 uçağı geçmiştir.

42 2011 yılında 1000 uçak/yıl teslimatı başaran sektör 2013 te %27 artış ve 1274 uçak teslimatı ile rekor kırmıştır. Teslimatın önümüzdeki yıllarda 1700 uçak yıl seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Bu seviyedeki üretim artışı uçak alt sistemlerinin kompleksliği ve uzun üretim süresi dikkate alındığında çok önemlidir.ve entegratörlerin tedarik zincirinde yer alan alt yüklenicilere özel ve kritik bir konum kazandırmaktadır.

43 Dramatik olarak artan üretim talebinin karşılanması için Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) iş yapma modellerinde değişiklikler yapmaya başlamışlardır. Bu kapsamda detay parça tasarımı için dışarıdan mühendislik hizmeti alma, TAM tasarım ve üretimi, alt sistem / parça üretimi konularında daha yoğun ve yaygın alt yüklenici kullanımına geçmişlerdir.

44 OEM’lerin bu taleplerinin küçük firmalarca karşılanmasında bazı sorunlar olduğundan iş aileleri bazında konsolidasyona gitme eğilimi görülmektedir. Bu çerçevede komponent, yapısal, elektronik, yazılım ve iç donanım iş aileleri konsolidasyonu yapılmaktadır. KOBİ’lerimizin kümelerimizin bu konuyu irdelemesinde yarar görmekteyiz

45 Uluslararası Hava Taşımacılık Organizasyonu (AITA) 2013 yılında yolcu sayısında %5.2 artışı ve önümüzdeki 20 yıl için bu artışın süreceğini raporlamıştır. Toplamda 4.5 Trilyon $ tutarında 35.000 uçağın envantere gireceği ön görülmektedir. 1981-2012 döneminde yolcu sayısı %39.6, uçak doluluk oranı da %15.4 (%63.7’den %79.1’e) oranında artmıştır.

46 Bu gelişmenin özellikle Hindistan, Çin, Ortadoğu, Pasifik Asya’daki talep ile sürdürüleceği görülmektedir. Bu bölgelerde yeni uçak siparişleri yanında mevcut hava alanlarının yenilenmesi, yenilerinin inşası kaçınılmazdır. Savunma sanayicilerinin; hava alanlarında ihtiyaç duyulan Hava Trafiği Yönetim,Komuta Kontrol; Eğitim; gözetleme, sensörler v.b konularda çözümler üretebileceği değerlendirilmektedir. Bu konuya odaklanma da yarar görmekteyiz.

47

48 Batılı Ülkeler (A.B.D ve Batı Avrupa) Savunma harcamalarını kısmış olup Dünya Savunma Harcamaları geçmişteki artış eğilimini tekrarlamamakta ve son üç yıldır hemen hemen aynı seviyede harcama devam etmektedir. Gelişen Pazarlar (Güney/Pasifik Asya; Doğu Avrupa; Orta Doğu, Sahra altı Africa; Latin Amerika) batılı ülke harcamalarındaki azalmayı dengelemekte olup önümüzdeki on yıl benzer bir tablo beklenmektedir. Bu ülkelerin ihtiyacının takip eden yansıdaki alanlarda olacağı ve yerli katılımı tercih edecekleri, yeni teknolojileri edinmede ısrarlı olacakları öngörülmektedir.

49 Savunma ve Güvenlik tarafında ; İnsansız hava araçları, helikopter, uydu (haberleşme, istihbarat), akıllı şehirler/Anayurt Güvenliği (Siber Güvenlik dahil ), deniz sistemleri, kara sistemleri modernizasyonu, hassas mühimmat, büyük veri yönetimi konuları, kısa /orta vadede aranan ürünler/hizmetler listesinde yer almaya devam edecektir. Sektör oyuncularımızdan Entegratör Firma sayısının halen ölçek olarak yeterli büyüklüğe ulaşmadığı görülmektedir.

50 Bu nedenle sektörde yeniden yapılanmanın (konsolidasyon dahil) gündeme alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir. Sektör oyuncularının savunma yanında sivil alanda faaliyet ve ürün oluşturmaları gerekli görülmektedir. Bu uygulamanın komşu sektör ve teknolojik yakınlık olan alanlarda (sivil havacılık, ulaşım, enerji, sağlık) olması ve bu alanlarda satın alma-evlilik kurma veya teknoloji transferi – ortak üretim modelleri ile yapılması beklenmektedir.

51 Değerlendirilen bu veriler Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin kendisine verilen hedefleri yakalayabilmek için şimdiden yukarıda sayılan hususlarda strateji ve politikalarını gözden geçirmesi ve olabilecek tedbirleri şimdiden almasının gerektiğini göstermektedir. Bu yıldan itibaren sektörün tüm oyuncularının sürdürülebilirlik ve dış pazarlarda rekabetin geliştirilmesi hususunda daha somut ve gerçekçi adımlar atmaları gerekmektedir.

52 Frost & Sullivan "Global Defence Outlook" Equipment and Services Opportunities Frost & Sullivan "What is hot in the Aerospace and Defense Industry" Are Defense Budgets Cratering? Deloitte "2014 Global Aerospace & Defense Industry Outlook" PWC "Aerospace & Defense" 2013 year in Review and 2014 Forecast

53


"Sürdürülebilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında Sektör 2013 Performansı ve Beklentiler TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı Eylül 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları