Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek Öğretim Kurulu Yurtdışı Bursları Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR Arş. Gör. Özgür K. DOĞAN (Biyoloji Öğretmenliği A.B.D.)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek Öğretim Kurulu Yurtdışı Bursları Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR Arş. Gör. Özgür K. DOĞAN (Biyoloji Öğretmenliği A.B.D.)"— Sunum transkripti:

1 Yüksek Öğretim Kurulu Yurtdışı Bursları Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR Arş. Gör. Özgür K. DOĞAN (Biyoloji Öğretmenliği A.B.D.)

2 YÖK Bursları Lisans Üstü Eğitim Bursları Doktora Bursu Araştırma Bursları Y.L. Araştırma Bursu Doktora Araştırma Bursu Doktora sonrası Araştırma Bursu Öğretim Üyesi Bursu

3

4 BİREYSEL KOŞULLAR  Askerlik görevini yerine getirmemiş lisans derecesine sahip adayların en fazla 25 yaşında;  askerlik görevini yerine getirmemiş yüksek lisans derecesine sahip adayların ise en fazla 27 yaşında olmaları,  diğer araştırma görevlilerinin yaşlarının eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerine döndükten sonra 30 yıl hizmet verebilmeleri beklenerek değerlendirilmesi. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

5 BİREYSEL KOŞULLAR  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)  Sağlık durumu, yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak. (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.)  Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

6 AKADEMİK KOŞULLAR  Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalamasının en az  "dört üzerinden 2,80",  "on üzerinden 7",  "yüz üzerinden 70" olmak  veya lisans öğrenimi bölüm ilk %10’u arasında bitirmek (bu durumu belirten Rektörlük yazısı gerekmektedir.) Doktora Bursu Başvuru Koşulları

7 AKADEMİK KOŞULLAR  Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yurtdışındaki üniversitelerden lisansüstü bir programa kesin kabul belgesi sağlamış olmak.  Bu liste dışındaki bir üniversitenin bölümü için talep yapılması halinde, bu bölümün listeye alınması için gerekli belgelerin talep eden üniversite tarafından hazırlanması ve Kurulumuzca onayı gerekmektedir. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

8 YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR Eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adayların  TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550,  bilgisayarlı sisteminden en az 213 internet tabanlı sisteminden ise en az 79-80 almaları;  IELTS sınavından en az 6.0 almaları veya  YÖK’te eşdeğerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

9 YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR  Eğitim dili Almanca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Almanca dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 01.07.2009 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, ÜDS/KPDS 70 ve üstü puana denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir.  Eğitim dili Fransızca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan Fransızca dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 17.06.2009 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, ÜDS/KPDS 70 ve üstü puana denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

10 YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR  Diğer dillerin söz konusu olduğu ülkelere lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların ise ilgili ülkede lisansüstü eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduğuna dair bir belgeyi ilgili ülkelerin kültür merkezlerinden veya eşdeğer kuruluşlarından getirmeleri yada Kurulumuzca eşdeğerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.  Adayların, Kabul belgesi sağladıkları üniversitelerin Yabancı Dil, GRE/GMAT puanı ile ilgili koşulları sağlamaları zorunludur. Doktora Bursu Başvuru Koşulları

11  T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,  Yüksek lisans öğrencisi olmak,  Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak, Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

12  Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelemek son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 60 puan-  veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar.) Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

13  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) Not: Başvuruyu yapacak olan öğrenci Tez Aşamasında olmalıdır! Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

14  T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,  Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,  Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak, Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

15  Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,  Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar) Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

16  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) Not: Başvuruyu yapacak olan öğrenci Tez Aşamasında olmalıdır! Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

17  T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,  Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,  Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak, Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Şartları

18  Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70- veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)  Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planının olması. Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Şartları

19  T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,  Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak, Öğretim üyelerinin başvuru şartları

20  Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak,  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) Öğretim üyelerinin başvuru şartları

21 Bölüm Başkanlığı Onayı Davet belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na izin dilekçesi ile birlikte sunulması (A.B.D. Başkanlığı aracılığı ile) Fakülte ve Enstitü Onayı Belgelerin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra Rektörlüğe gönderilmesi (Y.L. ve Doktora araştırma bursu alacak Arş.Görevlileri Enstitü Yönetim Kurulu’ndan da izin almalıdırlar). Rektörlük Onayı Enstitü ve Fakülte Yönetim Kurullarından gelen belgeler Rektörlük Tarafından onaylanarak Yüksek Öğretim Kurulu’na gönderilmesi YÖK onayı YÖK toplantılarının sıklığı, başvurulan tarihe ve gündem yoğunluğuna göre değişim göstermektedir!! Üniversitelerden gelen yurtdışı destek tekliflerinin onaylanıp ilgili kurumlara tekrar gönderilmesi. Kurum içi ve kurum dışı işlemler Kurum sözleşmesi, Pasaport, vize ve diğer işlemler. Bu sürece, planlanan yurtdışına çıkış tarihinden en az 3-4 ay önce başlanmalıdır!!!!

22  Dear Dr. Proctor  I am writing to ask for a letter of invitation in order to be a visiting scholar in University of Saskatchewan. Nowadays, Turkish Higher Education Council encourages and provides support for researchers to extend their professional knowledge and international networks by visiting world’s respected universities. I am looking for an opportunity to visit your university as I believe it would help me to extend my professional experience.  I earned my Ph.D from Penn-State University in 2004 and I have been a faculty member at Marmara University since. In 2008, I was awarded an Australian Endeavour Research Award to carry out research at RMIT University, Melbourne, for six months. Currently I serve as a Biology Education Program coordinator. Please see my educational background and research interests in my attached vita.  My interest in University of Saskatchewan is two folds: First, it is a well-known Canadian university. Department of curriculum studies has leading researchers, such as Glen Aikenhead, in their subject areas. This would provide an invaluable learning and research environment for me. Second, my brother, Metin Cakir, has recently assumed a position in the University of Saskatchewan, Department of Bioresource Policy, Business and Economics. His presence gives me an extra motive to apply for visiting your university.  If you find my request appropriate I will need a letter of invitation from you to submit to the Turkish Higher Education Council in order to apply for financial support and administrative approval.  Thanks in advance for your kind consideration and assistance. Should you have any further queries please do not hesitate contacting me.  Sincerely,  Mustafa Cakir

23

24 Diğer Burslar

25

26


"Yüksek Öğretim Kurulu Yurtdışı Bursları Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR Arş. Gör. Özgür K. DOĞAN (Biyoloji Öğretmenliği A.B.D.)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları