Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI"— Sunum transkripti:

1 ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI
Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD tgrd, mart 2013

2 HAZIRLIK AŞAMASI Önceki tetkikleri değerlendirme
Abdomen için BT veya MRG Aydınlatılmış onam formu 8 saat açlık Damar yolu açılması Anestezi (Analjezi, Sedasyon, entübasyon) Profilaktik antibiyotik Sterilizasyon

3 Hasta Değerlendirme Laboratuvar testleri
1. Trombısit sayısı: > , ideali > 2. INR: <1.5 , ideali <1.3 3. Protrombin zamanı: PT: sn PTT: 45 sn den az Yüksek riskli hasta için Hb>10, Htc>30 Karaciğer fonksiyon testleri

4 Kanama zamanı bozuk olanlarda düzeltme
1. K-Vitamini. 2. Taze donmuş plazma 3. Trombosit süspansyonu.

5 görüntüleme 1. US 2. BT 3. MRG 4. FLOROSKOPİ

6 İşlem öncesi kesilecek ilaçlar
Aspirin Clopidogrel (Plavix) Ibuprofen (Advil, Motrin) Naproxen (Aleve, Naprosyn) Warfarin (Coumadin)

7 Teknik seldinger yöntemi (trokar yöntemi?)
1. İğne seçimi: İlk giriş Kalınlık : G (22 G ile diagnostik aspirasyon) Uzunluk: cm 2. Klavuz tel: Kalınlık, sertlik, uzunluk 3. Kateter: Çap, uzunluk, delik sayısı

8 Alınan mayi analizi: Mikrobiyolik, kültür

9 Kateter bakımı Mayi içeriğine göre 3-5 ml SF ile günde 3-5 defa yıkama

10 1. Abse drenajı sonrası sepsis (hepatik abse sonrası sepsis %26)
komplikasyon 1. Abse drenajı sonrası sepsis (hepatik abse sonrası sepsis %26) 2. Kanama

11 Perkütan katetere drençli abseler
1. BT ve floroskopik inceleme ( Kateterden kontrast madde verilmesi, Kistografi, poşografi, kavitografi) 2. Kateter değiştirme

12 Sol renal kitle, parsiyel nefrektomi, abse

13 Sol renal kitle, parsiyel nefrektomi, abse

14 Sol renal kitle, parsiyel nefrektomi, abse

15 Kolon ca., postop. abse

16 Travmatik ürinom

17 Travmatik ürinom

18 Travmatik ürinom

19 TİROİD İİAB

20 Öncelikle yüksek rezolüsyonlu problar ile US ve RDUS
*Nodül varlığının araştırılması *Tek-multipl nodül ayrımı * LAP araştırılması

21 Tiroid nodülü İç yapı: solid, kistik tama yakın kistik nodül: anekoik
Sınır: düzgün ya da düzensiz Eko yapısı (tiroid parankimine göre): hiperekoik, izoekoik, hipoekoik,, Halo: ince-komplet, kalın-kesintili, halosuz şeklinde, Mikrokalsifikasyon: var ya da yok Vaskülarite: nodül etrafında ya da intranodüler

22 Nodüler lezyonda endikasyon
1. 1 cm ve üzerinde nodül (en büyük çapı) ve mikrokalsifikasyon varsa cm ve üzerinde ve Solid lezyon var ise cm ve üzerinde ve nodül içinde kaba kalsifikasyon varsa Klinik bulgu ve US bulgularına göre <10 mm nodüle İİAB yapılabilir

23 Multipl tiroid nodülü US özelliklerine bakılarak malignite şüphesi olan nodülden biyopsi yapılmalı: 1. Mikrokalsifikasyon 2. Belirgin hipoekojenite 3. İrregüler kontur veya nodül kenarlarında mikrolobulasyon 4. Ön-arka çapının genişlikten fazla olması 5. Nodül içinde vaskülarite 6. Çevre yumuşak dokulara invazyon 7. Lemf nodlarına metastaz.

24 Hashimoto tiroiditi lemfoma ve papillar karsinomu ekarte etmek için biyopsi yapılır.

25 Mikrokalsifikasyon

26 İrregüler kontur ve nodül kenarlarında mikrolobulasyon

27 İrregüler kontur ve mikrolobulasyon

28 Yüksekliğin (ön-arka çap) genişlikten fazla olması

29 İntrinsik vaskülarite

30 invazyon

31 Lemf bezi metastazı

32 Teknik 1. Aydınlatılmış onam formu
2. Rutin biyokimya, hemogram, kanama testleri 3. İlaç kesilmesi: Warfarin (mutlaka kesilmeli)- aspirin Kesilebilir/kesilmeyebilir) 4. Hasta pozisyonu: baş ekstansiyonda 5. Lokal anastezi; Lidokain, lokal buz, lokal krem-sprey, gereksiz G Chiba ml (2-20ml) enjekör; enjektör tutucu kullanılabilir

33 Teknik Biyopsi alma A. Pasif aspirasyon (capillary action teknik), küçük ileri-geri hareketler, B. Aspirasyon iğne ucunu sürekli kontrol etmeli. Her nodül için 1-5 defa aspirasyon yapılır. Lama yayma, fiksasyon= havada kurutma (Diff-Quik veya Giemsa boyası yapılırsa) veya %95 etil alkol (Papanicolaou boyası yapılırsa) Hücre bloğu hazırlama: SF veya parafin ile Hasta sırt üstü yatar ve biyopsi yerine 30 dakika basar

34 komplikasyon 1. hematom

35 İİAB X Doku biyopsisi Tanı oranı %10 daha fazla Komplikasyon yüksek

36 sitoloji Hasta başında değerlendirme

37 Yetersiz materyal nedenleri
fibrosis, kalsifikasyon, kistik alanlar

38 İİAB sonuçları sensitivite % 76–98 spesifisite %71–100
Yalancı negatiflik oranı % 0–5 Yalancı positiflik oranı % 0–5.7 Dogruluk %69–97

39 KARACİĞER PARENKİM BİYOPSİSİ

40 KARACİĞER BİYOPSİ ENDİKASYONLARI
1. Kronik hepatit tanısını kesinleştirmek a. Nekroz-inflamatuar aktiviteyi değerlendirmek (grading) ---Hepatit Aktivite İndeksi b. Fibrosis şiddetini değerlendirmek (staging) 2. Diğer karaciğer hastalıklarını dışlamak 3. Eğer siroz varsa tanısını koymak

41 Menghini 1958 yılında iğne biyopsi tekniği tarif etti US eşliğinde ilk biyopsi 1972 yılında yapıldı

42 Hasta Değerlendirme İşlem öncesi Önceki tetkikleri değerlendirme
Aydınlatılmış onam 8 saat açlık Karaciğerin US ile ayrıntılı incelenmesi Damar yolu açılması Analjezi, Sedasyon Profilaktik antibiyotik (sadece yüksek risk gruplarında) Sterilizasyon, biyopsi masasının hazırlanması

43 GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE PERKÜTAN BİYOPSİ
1. US (US-guided, US-asisted) 2. BT 3. MRG 4. FLOROSKOPİ 5. ANJİOGRAFİ-transvenöz

44 ULTRASONOGRAFİ 1. Realtime, 2. Multiplanar görüntü,
3. Hasta fleksibilitesi, 4. Radyasyon yok, 5. Bağırsak gazından etkilenir, 6. Kolay uygulanır, 7. Ucuz 9. İğne zor görülebilir.

45 BİLGİSYARLI TOMOGRAFİ
1. Hava ve yağ içeren lezyonlarda erişim kolay 2. US ile erişimi zor veya mümkün olmayan derin lezyonlarda tercih edilmeli 3. Daha zaman alıcı 4. Gerçek zamanlı görüntüleme yok-ya da sınırlı 5. Radyasyon riski

46 MR 1. Sadece MR’da görülen lezyonlarda, 2. Yapılması zor FLUOROSKOPİ 1. Realtime, 2. lokalizasyon zorluğu

47 KONTRENDİKASYONLAR 1. Anormal koagulasyon indeksi
2. Ekstrahepatik safra yolları obstrüksiyonu 3. Koopere olmayan hasta 4. Bakteriyel kolanjit (relatif kontrendikasyon) 5. Assit 6. Kistik lezyonlar 7. Amiloidosis

48 DOKU BİYOPSİSİ 1. Cutting (kesici) iğneler a. Tru-Cut b. Vim-Silverman
2. Suction (emici) iğneler a. Menghini b. Klatzkin c.Jamshidi

49 Uygun İğne KESİCİ İĞNE Kesici - Trucut iğne Doku analizi 14-20 G 49

50 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)
50

51 Jamshidi iğnesi

52

53 İğne Seçimi Biyopsi örneği tanı için olabildiğince büyük, hastaya zara vermemek için olabildiğince küçük olmalı

54 Genel Kurallar İğne hareketi sırasında nefes tutma
Mümkün olan en kısa yolun seçilmesi Mümkün olan en ince iğne kullanımı İğne yerleştirilirken kaçınılacak yapılar: Akciğer Plevra Safra kesesi Bağırsaklar Pankreas Dilate kanallar(biliyer, pankreatik)

55 İşlem Örnekleme Yöntemi
Otomatik/yarı otomatik tabanca ile doku biyopsi Spesmen hazırlanması Doku parçaları % 10 formol ile değerlendirilir

56 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)
56

57 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)
57

58 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)
58

59 Riskleri Azaltmak Koagülasyon parametrelerini düzeltmek
İğne doğrultusundaki damarlardan kaçınmak ve damarlardan tru-cut biyopsi almamak KC kapsül girişi sayısını azaltmak(koaaksiyel iğne) Biyopsi traktını embolize etmek(gelfoam, kollajen, trombin) İnterkostal yerine subkostal giriş

60 1-3 cm uzunluk ve 1.2-2 mm çapında materyal yeterli olup karaciğerin 1/50.000 teşkil eder

61 İşlem Sonrası Bakım Gerekirse pnömotoraks için PA grafi
1-2 saat yatak istirahati Vital bulguların takibi 1 saat diyet Vital bulgular stabilse 6 saat sonra çıkabilir Potansiyel geç komplikasyonlar açısından hastanın bilgilendirilmesi (biyopsiden 15 gün sonra kanama bildirilmiş)

62 Sonuçlar Pozitif doku örneği %80-95 olguda elde edilir.
Yetersiz doku yanlış negatifliğin en önemli sebebi

63 Komplikasyonlar Minör komplikasyon: En sık neden ağrı
Major komplikasyonlar % arasında değişir. Kanama En sık komplikasyon, %2’den az Enfeksiyon % 2’ den az Cerrahi gerektiren organ hasarı Pnömotoraks %1’den az Mortalite: Oldukça nadir. %0,006-%0,031. En sık neden intraperitoneal kanama

64 Sabrınız için teşekkürler


"ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları