Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfertilite Hasta Bakışı Çalışması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfertilite Hasta Bakışı Çalışması"— Sunum transkripti:

1 İnfertilite Hasta Bakışı Çalışması
GfK Türkiye Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) olan bir araştırma şirketidir ve tüm araştırmalarında Güvenilir Araştırma Standartlarını uygular. İnfertilite Hasta Bakışı Çalışması Serra Bozkurt, Grup Yöneticisi Tel: (+287) Bu rapor GfK Türkiye tarafından Merck Serono için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler GfK Türkiye’nin yazılı onayı alınmadan– kısmen ya da yorum şeklinde – çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez. GfK Türkiye ESOMAR / ICC’nin kurallarına uyar.

2 İçerik 1 2 3 Giriş Demografik Profil Bulgular
3.1 Tüp bebek tedavisi bilgilenme süreci 3.2 Merkez seçimi ve tedavi süreci 3.3 İlaçlar ile ilgili değerlendirmeler 3.4 Araştırma Özeti

3 1 Giriş

4 Amaç ve kapsam Merck Serono desteği ile yürütülen bu araştırmanın amacı tüp bebek tedavisi görmüş, halen görmekte olan ya da bu konuda arayışta olan çiftlerin infertilite tedavisine bakış açılarını, tutum & davranışlarını ve tedavi sürecindeki tecrübelerini belirlemektir. Çalışmanın kapsamı infertilite teşhisi almış çiftlerin tedavi sürecindeki tecrübelerini tespit etmek ve onların içgörüsünü almayı esas edindiğinden dolayı sosyolojik bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araştırma aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Çiftlerin kısırlık/infertiliteyi algılayışının belirlenmesi Tedavi arayışında kullandıkları ana bilgi kaynaklarının belirlenmesi Merkez seçimi ile ilgili karar verme sürecinin belirlenmesi Tedavi süreci ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi Tercih edilen tedavi yöntemi, tedavi masraflarının karşılanması ve genel memnuniyet

5 Metodoloji Araştırmanın görüşmeleri kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İnfertilite teşhisi almış hastalar 9 ilde yer alan tüp bebek merkezleri vasıtası ile tespit edilmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 24 Ocak 2008 – 25 Şubat 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın saha çalışması, mesleki standartları düzenleyici bir meslek birliği olan ESOMAR kurallarına ve GAB prosedürlerine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir.

6 Örneklem Araştırma kapsamında aşağıdaki hedef kitle niteliklere sahip toplam 116 kişi ile 9 ilde görüşülmüştür: Segment Kişi sayısı Şu an tedavi görenler 58 Daha önce tedavi görmüş ve başarılı olanlar 20 Daha önce tedavi görmüş başarısız olmuş /tedaviyi yarım bırakmış olanlar 23 Arayışta olanlar 15 Toplam 116 Toplam Adana 4 Ankara 31 Antalya 5 Bursa 7 Diyarbakır İstanbul 36 İzmir 14 Konya 6 Trabzon 116 Cinsiyet Kişi sayısı Kadın 90 Erkek 26 Toplam 116

7 2 Demografik Profil

8 Cinsiyet & yaş Cinsiyet Yaş Ortalama yaş: 32
Baz: 116 (Tüm görüşülenler) F2. Cinsiyet. F3. Lütfen yaşınızı söyler misiniz?

9 Görüşülen kişinin eğitim durumu ve Sosyo-Ekonomik Statü
Baz: 116 (Tüm görüşülenler) D2a. Lütfen en son bitirdiğiniz eğitim kurumunu söyler misiniz?

10 Teşhis ve tedavi süreci
Toplam Ortalama (ay) Evlilik süresi (yıl) 8,09 Teşhis konma zamanı 49,83 Teşhis öncesi çocuk sahibi olmama süresi 34,47 Teşhis oranı (%) Kadın 55,2 Erkek 56,9 Teşhisin konduğu sağlık kurumu (%) Devlet hastanesi 19 Özel hastane 31 Özel tüp bebek merkezi 15 Üniversite hastanesi 16 Özel muayenehane 18 Askeri hastane 1 *Hem kadın hem erkek teşhis almışsa Toplam 100% geçebilir

11 3 Bulgular

12 Tüp bebek tedavisi bilgilenme süreci
3.1 Tüp bebek tedavisi bilgilenme süreci

13 Bilgi alınan kaynaklar - TOPLAM Aşılama ve Tüp Bebek tedavisi ile ilgili 3 ana bilgi kaynağının hekim, internet ve TV olduğu belirtilmiştir. % Baz: 116 A1. Aşılama ve Tüp bebek tedavisiyle ilgili hangi kaynaklardan bilgi aldınız?

14 Bilgi alınan televizyon programları – TOPLAM Tüp Bebek ve Aşılama konusunda en çok “Kadın/Sabah programlarından” bilgi alındığı belirtilmiştir. % Baz: 116 A1b. Aşılama, tüp bebek, infertilite, kısırlık konuları ve tedavileriyle ilgili hangi televizyon programlarından bilgi edindiğinizi söyler misiniz?

15 Bilgi alınırken zorlanılan noktalar – TOPLAM Genel anlamda zorlanılan en önemli nokta tedavi hakkında detaylı bilgiye ulaşmaktır. Bunu doğru hekime ulaşmak ve tedavi masraflarını karşılama süreci/ geri ödeme süreci takip etmektedir. % Baz: 116 A2. Aşılama ve Tüp Bebek tedavisi konularında bilgi almaya çalışırken zorlandığınız noktalar nelerdi?

16 Bilgi kaynaklarının Tüp Bebek Tedavisine başlamada etkinlik sıralamaları Toplam (ENDEKS) Teşhisi koyan hekim tüp bebek tedavisine başlamada 1.sırada önemli kaynak olarak belirtilmiştir. % Baz: 116 A3. Size sayacağım kaynaklardan aldığınız bilgilerin tüp bebek tedavisine başlamanızda ne derece etkili olduğunu en etkiliden en etkisize doğru sıralayabilir misiniz?

17 Tüp Bebek Tedavi kararı vermeye teşvik eden kişiler – TOPLAM Tüp Bebek tedavisi vermeye teşvik eden kişilerin ağırlıklı olarak “eşler” olduğu görülmektedir. % Baz: 116 A4. Tedavi öncesinde sizi tedaviye teşvik eden, tedavi kararı vermenize yardımcı olan kişiler kimlerdi?

18 Merkez seçimi ve tedavi süreci
3.2 Merkez seçimi ve tedavi süreci

19 Bilgi almak için başvurulan / başvurulacak ilk kurum – TOPLAM Görüşülen kişilerin yarıdan fazlası “Özel” sağlık kurumlarına tüp bebek tedavisi/aşılama konusunda bilgi almak için başvurduklarını/başvuracaklarını belirtmişlerdir. % Baz: 116 B1. Tüp bebek tedavisi / aşılama konusunda bilgi almak için ilk başvurduğunuz kurum hangisidir?

20 Merkez seçimini etkileyen faktörlerin etkinlik sıralamaları Teşhisi koyan hekimin yönlendirmesi, laboratuar donanımı ve ekip kalitesi merkez seçimi etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. % Baz: 116 B3. Tedavi olacağınız merkezi seçmenizi etkileyen özellikleri en etkiliden en etkisize doğru sıralar mısınız? - AĞIRLIKLI

21 Tedavi alternatiflerine hekimin yaklaşımı – TOPLAM Görüşülen kişilerin yarıya yakını aşılama ve tüp bebek tedavisi ile ilgili hekimin kendilerine alternatiflerini açıkladığını fakat seçimi hekimin yaptığını belirtmişlerdir. % Baz: 101 B4. Aşılama ve Tüp Bebek tedavisi ile ilgili bilgilendirme yapılırken doktorunuzun tedavi alternatifleriyle ilgili yaklaşımını en iyi anlatan ifade hangisidir?

22 Infertilite teşhisini takiben hekimin önerdiği tedavi – TOPLAM Görüşülen kişilerin yarıdan fazlası infertilite teşhisini takiben hekimin tüp bebek tedavisi önerdiğini belirtmişlerdir.Üçte biri ise aşılama yöntemi önerdiğini belirtmiştir. % Baz: 101 B5. İnfertilite teşhisini aldıktan sonra hekiminizin size sunduğu tedavi önerisini en iyi ifade eden yaklaşım hangisidir ?

23 Yumurta/embriyo dondurulması önerisine yaklaşım- TOPLAM
% Baz: 101 B16. Bu önerilere nasıl baktınız/önerilse nasıl bakardınız?

24 Aşılama tedavisi görmeme sebepleri - TOPLAM Tüp Bebek tedavisi kesin sonuç olarak görüldüğünden aşılamanın istenmediği görülmektedir. Ayrıca hekimlerin çiftleri aşılama için uygun görmemesi de gösterilen 2.önemli neden olarak belirtilmiştir. % Baz: 56 (Tüp bebek tedavisi öncesi aşılama tedavisi görmeyenler) B11. Neden aşılama tedavisi görmediniz?

25 Kaçıncı aşılamadan sonra tüp bebek tedavisine geçildiği Sosyoekonomik statü
Aşılama adedi  Baz AB grubu 2,48 23 C1 grubu 1,79 14 C2DE grubu 1,88 8 Toplam 2,43 45 B14. Kaçıncı aşılamadan sonra tüp bebek tedavisine geçildi?

26 Kaçıncı tüp bebek tedavisi olduğu
Kaçıncı tedavi denemesi olduğu - Sosyoekonomik statü ve segment bazında Özellikle daha önce tedavi görmüş fakat başarısız olmuş görüşmecilerin en fazla sayıda tedavi aldığı ve bu sayının ortalamada 2,26 olduğu söylenebilir. Sosyoekonomik statü (Ortalama) “Daha önce tedavi gördük başarısız oldu” “Daha önce tedavi gördük başarılı oldu” TOPLAM Kaçıncı tüp bebek tedavisi olduğu Baz A grubu 4,00 3 1,33 1,93 14 B grubu 2,00 12 1,00 5 1,74 35 C1 grubu 1,75 8 1,77 31 C2 grubu 4 1,57 19 DE grubu - 2 Toplam 2,26 23 1,35 20 101 Baz: 101 B20. Kaçıncı tedavi denemesi olduğunu söyler misiniz? - Tüp bebek tedavisi gördük başarılı oldu / Tüp bebek tedavisi gördük başarısız oldu

27 İlk tüp bebek denemesiyle 2
İlk tüp bebek denemesiyle 2.deneme arasındaki süre - TOPLAM Toplamda bakıldığında ilk 2 deneme arasında geçen sürenin çok fazla olmadığı anlaşılmaktadır. % Baz: 40 B21. İlk deneme ile ikinci tüp bebek denemesi arasında ne kadar süre ara verdiniz?

28 2. denemeyle 3. deneme arasında geçen süre – TOPLAM 2
2. denemeyle 3.deneme arasında geçen süre – TOPLAM 2.denemeden sonra ilk 6 ay içerisinde yeniden tedaviye başlandığı görülmektedir. % Baz: 17 B22. İkinci deneme ile üçüncü tüp bebek denemesi arasında ne kadar süre ara verdiniz?

29 İlk denemeden sonra merkez değiştirme – TOPLAM İlk tedavi denemesinden sonuç alamayan hastaların, genelde tedavi oldukları merkezi değiştirmedikleri görülmektedir. % Baz: 41 (ilk denemeden sonuç alamayanlar) B23. İlk tüp bebek denemesi sonrasında ikinci tüp bebek tedavisine aynı merkezde mi devam ettiniz?

30 Tedavi olunan merkezden memnun olunan yönler – TOPLAM “Merkezin tüp bebek tedavisinde tanınmış ve konularında uzman hekim kadrosunun olması” tedavi olunan merkezden en çok memnun olunan özellik olarak ortaya çıkmıştır. % Baz: 101 B28. Tedaviyi tamamladığınız / halen tedavi almakta olduğunuz /en son tedavi aldığınız merkezin memnun olduğunuz yönlerini belirtir misiniz?

31 Tedavi için başka merkezi tercih etme nedenleri “merkezin tüp bebek tedavisinde tanınmış ve konularında uzman hekim kadrosunun olması” ve “merkezin tüp bebek ekibinin iyi iletişim kurabilmesi” en önemli tercih nedenleri olarak belirtilmiştir. Seçeceğim merkezin tüp bebek tedavisinde tanınmış ve konularında uzman olması, karar vermemde önemli rol oynar. Merkezin tüp bebek ekibinin iyi iletişim kurabilmesi en önemli tercih nedenlerimdendir. Merkezin laboratuar donanımı ve merkezde gelişmiş ileri teknoloji kullanılması seçim kararımı çok etkiler. Merkezin tüp bebek tedavisinde yüksek başarı oranının olması ve merkezde psikolojik destek verilmesi bir tedavi merkezi seçerken göz önünde bulundurduğum en önemli faktörlerdir. Baz: 8 B24. İkinci denemeniz için merkezi değiştirme sebepleriniz nelerdi?

32 Tedavi ile ilgili endişeler – TOPLAM Görüşülen kişilerin tedaviyle ilgili en büyük endişelerinin “tedavinin olumsuz sonuçlanması” olduğu görülmektedir. “Tedavinin yan etkileri” de görüşülen kişilerin en büyük endişeleri arasında yer almaktadır. % Baz: 116 B32. Tüp bebek tedavisi ile ilgili en büyük endişeniz nedir?

33 Tedaviyi yarım bırakma ile ilgili bulgular “Tedaviden sonuç alınamaması” tüp bebek tedavisinin yarıda bırakılmasının en önemli nedenidir. % Baz: 23 B27. Kaçıncı tüp bebek denemesinden sonra tedaviyi bıraktınız ? B27a. Tüp bebek tedavisini neden yarıda bıraktınız?

34 Tedavi sonucunun ideal bildirim şekli – TOPLAM İdeal tedavi sonucu bildirim şeklinin “yüzyüze”, “daha bilgilendirici” ve “yumuşak / hassas bir şekilde” olması gerektiği belirtilmiştir. % Baz: 101 B36. Sizce sonucu bildirmenin ideal şekli nasıl olmalı, nasıl bildirilsin isterdiniz, bildirilirken nelere dikkat edilmeli?

35 Tercih edilen tedavi masraflarını karşılama yolları – TOPLAM Görüşmecilerin büyük çoğunluğu tedavi masraflarının tamamını bizzat kendileri karşıladıklarını/ karşılayacaklarını belirtmişlerdir. % Baz: 116 B38. Tedavi masraflarını nasıl karşıladığınızı belirtir misiniz?

36 İlaçlar ile ilgili değerlendirmeler
3.3 İlaçlar ile ilgili değerlendirmeler

37 Uygulanan tedavinin memnun olunan özellikleri “Uygulama kolaylığı – kalem enjektör” özelliği en fazla memnun olunan özellik olarak ortaya çıkmaktadır. % Baz: 95 C4. Kullandığınız tedavinin hangi özelliklerinden memnun kaldınız ?

38 Memnun kalınan ilaç formu - TOPLAM İlacın kalem formunda olması en fazla memnun kalınan form tipidir. % Baz: 101 C5. Kullandığınız ilaçların hangi formundan memnun kaldınız?

39 İlaçların en çok zorlanılan yönleri - TOPLAM Çok sayıda enjeksiyon olması ve bu enjeksiyonlara bağlı olarak hissedilen ağrı hastaların en fazla zorlandıkları yönlerdir. % Baz: 101 C6. Tedavide kullandığınız ürünlerin sizi en çok zorlayan / rahatsız eden yönleri nelerdi?

40 Hekime danışabilme – TOPLAM Görüşülen hastaların %88’i doktorun kendilerine onlar sormadan detaylı ve yeterli bilgi verdiğini belirtmiştir. % Baz: 101 C9. Tedavi süresince hekiminizden ilaçlarınız/tedaviniz ile ilgili detaylı bilgi almak için danışabilme rahatlığınızı size göstereceğim ifadelerden hangisi en iyi şekilde yansıtmaktadır?

41 3.4 Araştırma Özeti

42 Özet Sonuçlar İnfertilite teşhisi almış çiftlerin birincil bilgi kaynağı “teşhisi koyan hekim” ve “internet”’tir. Televizyondan bilgi aldığını belirtenler ise en çok “kadın/sabah programlarından” infertilite konusunda bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Tedavi hakkında yeterli bilgiye ve doğru hekime ulaşmak infertilite teşhisi almış çiftler için en önemli noktalardan biridir. Bununla beraber çiftlerin geri ödeme süreci ile ilgili bilgilendirilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. Görüşülen kişilerin yarıdan fazlası “Özel” sağlık kurumlarına tüp bebek tedavisi/ aşılama konusunda bilgi almak için başvurduklarını/başvuracaklarını belirtmişlerdir.

43 Özet Sonuçlar Görüşülen çiftlerin büyük bir çoğunluğu tedavi görmekte oldukları merkezden memnuniyetlerini dile getirmiş ve memnuniyetlerini etkileyen en önemli unsurların “merkezin tanınmış olması”, “merkezde yer alan ekibin iletişim becerisi” , “merkezin temiz olması” ve “konusunda tanınmış olmasını” belirtmişlerdir. İnfertilite teşhisi almış olan çiftlerin ortalama olarak 2 aşılama denemesinden sonra tüp bebek tedavisine geçtikleri görülmektedir. AB sosyo-ekonomik gruba mensup çiftler ise tüp bebek tedavisine geçmeden 3’e yakın aşılama denemesi geçirmektedirler. Çiftler tedavinin olumsuz sonuçlanmasının en büyük endişeleri olduğunu dile getirmişlerdir.

44 Özet Sonuçlar Görüşülen çiftlerin kullanılan ilaçların içerikleri konusunda bilinç düzeyinin düşük olduğu fakat uygulama açısından kalem enjektörlü -deri altı uygulama formu olan-tedavilerden memnun kaldıkları görülmektedir. Bu uygulama formunun en memnun olunan özellikleri hergün hastaneye gitmeye gerek kalınmaması ve küçük iğnelerinin olmasıdır. Çok sayıda enjeksiyon ve tedavinin ağrılı bir süreç olması kadınların belirttiği başlıca sıkıntılardır. Tedavi sürecinde hekimle iletişimde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten çiftler, hekimlerin tedavi konusunda kendilerine yeterli bilgiyi zamanında aktardıklarını belirtmişlerdir. Görüşülen kişilerin yarıya yakını hekimin tedavi alternatiflerini kendileri ile paylaştığını fakat tedavi seçimini hekimin yaptığını belirtmiştir. %37’si ise tedavi seçimini kendilerinin yaptığını belirtmiştir.

45 Teşekkür ederiz...


"İnfertilite Hasta Bakışı Çalışması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları