Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna İlişkin Açıklamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna İlişkin Açıklamalar."— Sunum transkripti:

1 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna İlişkin Açıklamalar

2 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010   17 Temmuz 2010 tarihinde ÖSYM’nin İnternet sitesine konulan, 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren de, kademeli olarak ÖSYS Başvuru Merkezlerinde satışa sunulan “2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” Tablo-4’ün 9, 10, 11 ve 12 numaralı alanlarında yer alan “2009-ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sıraları” bilgilerinde, 49 program için yanlışlık olduğu belirlenmiştir.   2009-ÖSYS’nin 2010-ÖSYS kuralları ile değerlendirilmesi amacıyla yapılan benzetim çalışmasında, görme engelli adayların şekilli sorulardan muaf olması dolayısıyla yapılması gereken ekstrapolasyon çalışmasının eksik yapılmasından kaynaklanan yanlış nedeniyle adaylardan ve ilgililerden ÖSYM olarak özür diliyoruz.   Söz konusu 49 programa ilişkin “2009-ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sırası” düzeltme bilgileri hazırlanarak ÖSYM’nin Web sitesine konulmuştur. Adaylar ÖSYM’nin Web sayfasından bu bilgilere ulaşabilir ve toplam 2 sayfalık düzeltme bilgilerinin dökümünü alabilirler. ÖSYS Başvuru Merkezleri de, eğer imkanları varsa, düzeltme bilgilerini döküp çağaltarak Kılavuzların arasına koyabilir ve adaylara içinde düzeltme bilgileri olan Kılavuzları satabilirler. Kılavuzda Düzeltme

3 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010   Kılavuzlarda yer alan “2009-ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sıraları” bilgilerinin doğru yorumlanabilmesi için açıklamalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.   2010-ÖSYS’de yapılan değişikliklerin başlıcalarını hatırlayalım: 1. Sınavın 1+1 oturum yerine 1+5 oturumda yapılması. 2. LYS testlerinde yer alan soru sayılarının arttırılması. 3. LYS’lerdeki testlerin cevaplama sürelerinin ayrılması. 4. Puan türlerinin 7’den 18’e çıkarılması. 5. Sınav ve yerleştirme puanı aralıklarının 100-300’den 100-500’e çıkarılması. 6. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) aralıklarının 50-100’den 100-500’e çıkarılması. 7. Alan içi yerleşmelerde okul başarısının etkisinin azaltılması (net % 19,06’dan %13,04’de düşürülmesi). 8. Alan içi ve alan dışı yerleşmelerde uygulanan AOBP katsayıları arasındaki farkın azaltılması. 9. Ek puanla yerleşilebilen yükseköğretim programlarında, ek puan - yerleşme puanı oranının azaltılması (%6,32’den %4,35’e) Benzetim Çalışması

4 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010   2010 yılı bir geçiş yılıdır. Yapılan değişiklikler nedeniyle 2010 yılında, “2009-ÖSYS’deki En Küçük Puan ve Başarı Sıraları” bilgilerininin asıl (gerçek) değerlerini kullanmak mümkün değildir.   2009-ÖSYS’deki yerleştirme puanların 2010-ÖSYS’deki karşılıklarının yaklaşık değerlerini bulmak için pratik bir formül verilmiştir. Y-Puan 2010 = (Y-Puan 2009 – 210) * 2,15 + 210   Puanların yalnız değer aralıkları değil, türleri de değiştiği için, adaylara yardımcı olmak üzere üzere bir benzetim çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar Kontenjan Kılavuzuna konulmuştur. Bu çalışmada, 2009-ÖSYS’deki bilgiler 2010-ÖSYS’nin kurallarına göre değerlendirilerek önce adayların yerleştirme puanları (Y-YGS, Y-LYS) hesaplanmıştır. Daha sonra da her yükseköğretim programına 2009 Merkezi Yerleştirmede yerleşen adaylardan, puanı en küçük olanın puanı ile bu puana karşı gelen Başarı Sırası değerleri bulunarak Kılavuza konulmuştur. Benzetim Çalışması (devam)

5 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010   Benzetim çalışması sonuçları kullanılırken: 1. Bu çalışmada yeni bir yerleştirme yapılmadığı, 2. Değerlendirmenin 2009’daki kurallara göre, 2009’daki soru sayıları ile yapılan bir sınav üzerinde gerçekleştirildiği unutulmamalıdır.   Kontenjan Kılavuzu Tablo-4’de yer alan ve benzetim çalışması ile elde edilen “2009-ÖSYS’deki En Küçük Puan ve Başarı Sıraları” bilgilerininin, 2010 geçiş yılında bir fikir elde etmek için, “hiç yoktan iyidir” anlayışıyla kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Benzetim Çalışması (devam)

6 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010   Yapılan benzetim çalışmasından bir örnek: Örnek program : İstanbul Üniversitesi Cerreahpşa Tıp Fakültesi. Bu programa yerleşen, “Aday A” ve “Aday B” nin bilgileri: Aday A Tür 30,00 / 30 Sos-1 23,75 / 30 Mat-1 30,00 / 30 Fen-1 27,50 / 30 Mat 14,50 / 18 Mat-2 25,50 / 30 Geo 11,00 / 12 Fiz 6,25 / 10 Fen-2 25,00 / 30 Kim 8,75 / 10 Biyo 10,00 / 10 AOBP-Say 95,791 (2009) 461,029 (Benzetim) SAY-2 Puanı: 361,930 0,15 AOBP’li Başarı Sırası: 2.356 MF-3 Puanı : 524 0,15 AOBP’li Başarı Sırası : 2.695 Bu aday 2009 merkezi yerleştirmede son yerleşen adaydır.

7 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010 Aday B Tür 27,50 / 30 Sos-1 22,50 / 30 Mat-1 30,00 / 30 Fen-1 27,50 / 30 Mat 16,75 / 18 Mat-2 28,75 / 30 Geo 12,00 / 12 Fiz 7,50 / 10 Fen-2 21,25 / 30 Kim 8,75 / 10 Biyo 5,00 / 10 AOBP-Say 99,571 (2009) 495,920 (Benzetim) Y-SAY-2 Puanı: 362,521 0,15 AOBP’li Başarı Sırası: 2.356 Y-MF-3 Puanı : 507 0,15 AOBP’li Başarı Sırası : 5.594 Bu aday 2009 benzetim çalışmasında Y-MF-3 puanı en küçük olan adaydır.

8 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010  Alan Dışı Yerleşmeler: 2009’da katsayılar arasındaki fark nedeniyle alan dışı yerleşmeler çok azdı. Hatta birçok programa alan dışı yerleşen hiçbir aday yok idi. Benzetim çalışması, 2010’da tüm programlara alan dışı yerleşmelerin olabileceğini ve alan dışı yerleşenlerin başarı sıralarının çok da küçük olmayacağını göstermektedir.   Diğer taraftan oran olarak alan dışı yerleşmelerin sınırlı olması ve alan dışı yerleşmeler nedeniyle programların en küçük puanlarında çok önemli değişiklikler olmaması; alan dışı yerleşmeler nedeniyle alan içi yerleşmelerin başarı sıralarında büyük değişiklik olmaması beklenmektedir.

9 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010  Ek Puanlı Yerleşmeler: 2010’da ek puanın etkisi azalmakta, dolayısıyla ek puanla girilen yükseköğretim programlarına, ek puansız alan içi yerleşmelerin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle özellikle bazı öğretmenlik programlarına lise çıkışlı adayların daha çok yerleşecekleri ve bu programların 0,15 AOBP’li Başarı Sırası değerlerinde önemli büyümeler, ek puanlı Başarı Sırasında ise önemli küçülmeler olabileceği söylenebilir. Başka bir deyişle, ek puanla girilen bazı yükseköğretim programlarına, 2010 yılında:  ek puanlı yerleşenlerin azalması (doşayısıyla ek puanlı Başarı Sırasının küçülmesi)  ek puansız, alan içi yerleşmelerin artması (dolayısıyla 0,15 AOBP’li Başarı Sırasının büyümesi) beklenmektedir.

10 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010  Tercihler: Bir geçiş yılı olan 2010’da, adaylara tercihlerle ilgili kısa önerilerimiz aşağıda sıralanmaktadır. 1. Tercih sayısı 30’a çıkmıştır. Yerleştirme puanınıza ve başarı sıranıza bakmaksızın, en çok istediğiniz belirli sayıda programı, istek sırasına göre başlara yazmanızda yarar vardır. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. 2. Tercih ettiğiniz programlarlarla ilgili açıklamaları (bakınızları) mutlaka okuyunuz ve aranılan koşulları taşıdığınızdan emin olunuz. 3. Tercihlerinizin sırasını belirlerken, programların 2009’daki En Küçük Puan ve Başarı Sırasından çok, sizin istek sıranızın daha önemli olduğu düşünmenizde yarar vardır. 4. Bir yükseköğretim programına yerleşmek sizin için önemli ise, tercih edeceğiniz programlar arasında, 2009’daki başarı sırası, sizin başarı sıranızdan daha büyük olan (olabildiğince) programlar bulunmasını sağlayınız. Ancak bunu yaparken, kazandığınızda kayıt yaptırmayabileceğiniz programları kesinlikle tercih etmeyiniz.

11 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010  Tercihler (devam): 5. Tercihlerinizi yaparken, 2009’daki en küçük puanları kullanır ve dar bir aralıkta tercih yaparsanız hiçbir programa yerleşmeyebilirsiniz. Örneğin ilgili Y-Puanı’nız 385 ise, ve tüm tercihlerinizi 2009 en küçük puanları 380-400 aralığında olan programlar arasından yaparsanız hiçbir tercihinize yerleşmeme olasılığınız hiç de küçük olmayacaktır. 6. Tercihlerinizi yaparken yükseköğretim programlarının 2009’daki en küçük puanları yerine başarı sıralarını kullanırsanız ve de geniş bir aralıkta tercih yaparsanız, tercihlerinizden birine yerleşme olasılığınız yüksek olur. Örneğin başarı sırası 50.000 olan bir aday, tercihlerini 10.000-80.000 aralığındaki (kazandığında kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyeceği) programlar arasından yaparsa, tercihlerinden birine yerleşme olasılığı çok yüksek olur. Tercihleri geniş bir aralıkta yaptığınızda mutlaka en sonda yazdığınız programa yerleşmezsiniz. Belki de ortalarda ya da daha önlerde yazdığınız bir programa yerleşir ve daha çok sevinirsiniz. Tercih yapacak bütün adaylara: iyi tercihler ve de kolay gelsin....


"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi – 19 Temmuz 2010 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna İlişkin Açıklamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları