Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu 24 Mayıs 2002.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu 24 Mayıs 2002."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu 24 Mayıs 2002

2

3 Anlaşma’da Alacaklı Kuruluşlar ve Destekleyen Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) TBB Üyesi Bankalar Özel Finans Kurumları (ÖFK) Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Diğer Mali Kurumlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ALACAKLI KURULUŞLAR 1

4 Anlaşmanın amacı 1.Finansal yeniden yapılandırma sonrası üretici firmanın verimli çalışabilmesi, dolayısıyla tedarikçi ve alıcı konumundaki küçük ve orta ölçekli işletmelere iş ortamı yaratılması, 2.Gerek reel sektör, gerekse mali sektör kuruluşlarının, bu anlaşmaya dayalı düzenlemelerinin yapılması yoluyla bilançolarına düzen, sağlık ve şeffaflık kazandırılması 3.Gerek reel kesimin katma değer yaratma kabiliyetini haiz firmalarının ekonomiye kazandırılması, kapasite kullanımının yükseltilmesi,üretim ve istihdamın artırılması yoluyla ulusal refah düzeyinin iyileştirilmesi 2

5 Tanımlar Büyük Ölçekli Firmalar (31.12.2000)  Bordrolu çalışan sayısı > 100 kişi  Yıllık ihracat > 15 milyon USD  Yıllık ciro > 25 trilyon TL  Denetlenmiş bilanço aktif toplamı > 15 trilyon TL Orta ve Küçük Ölçekli Firmalar “Büyük Ölçekli Firmalar” parametrelerinin dışında kalan firmalar Katma değer yaratmak kaydıyla; belirtilen kriterlerden en az ikisine sahip olan, mali sektöre 10 milyon USD ve üzerinde riski bulunan firmalar “Büyük Ölçekli Firmalar” olarak değerlendirilir 3

6 Çerçeve Anlaşması Genel Karar Nisabları Karşılıklar Yönetmeliğindeki Kredi Sınıflandırması 1.Grup–Standart Nitelikli Krediler 2.Grup–Yakın İzlemedeki Krediler 3.Grup–Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler 4.Grup–Tahsili Şüpheli Krediler 5.Grup–Zarar Niteliğindeki Krediler 4 Sınıflandırıldığı Tarih 31.1.2002 31.1.2002’de herhangi bir bankada bu kategorilerde sınıflandırılmış olmak kaydıyla Hakem Kurulu (Büyük Ölçekli Firmalar) Yok Var (%55-75) Karar Nisabı % 90 % 75 Not : İzleyen bölümlerde süreç % 75’e göre sunulmakta olup ilgili firmanın FYYP’na alınırken herhangi bir bankada 3, 4 ve 5. Kategorilerde sınıflandırılmış kredisi yok ise sunumlarda % 75 olarak belirtilen oranlar % 90 olarak okunacak ve büyük ölçekli firmalarda HK’na gidilemeyeceği dikkate alınacaktır.

7 Organizasyon yapısı HAKEM KURULU (Büyük ölçekli firmalar için) TBB Yönetim Kurulunun görevlendirdiği 3 kişi ve BDDK gözlemcisi FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU FİRMA LİDER BANKA (LB) ALACAKLI BANKALAR KONSORSİYUMU (ABK) KOORDİNASYON SEKRETERYASI TBB Yönetim Kurulunun görevlendireceği 1 koordinatör ve yeterli sayıda teknik ve idari personel 5

8 Süreç (Büyük ölçekli firmalar için) En büyük riski olan 3 bankadan biri süreci başlatabilir Toplam borcun %25’ine sahip küçük alacaklı bankalar, en büyük alacaklı 3 bankadan birine başvurarak süreci başlatabilir Süreci başlatan banka firmadan taahhüt mektubunu alır. 2 iş günü içinde KS’ne başvurur KS, diğer alacaklı bankaları bilgilendirir ve 2-4 işgünü içinde çalışmanın tamamlanarak firma ile birlikte toplantıya katılmalarını ister 1.ABK toplantısında, -ABK üyeleri belirlenir -Lider banka belirlenir -Müzakere sürecinin ajandası belirlenir -Durum tespiti yapılır, yapılacak çalışmalara karar verilir 2.ABK toplantısı 1.toplantıdan en geç iki gün sonra yapılır, durumun korunması gerekiyorsa, sürecin kuralları belirlenir 1-a 1-b 2345 6

9 Süreç (Büyük ölçekli firmalar için) Müzakere süreci -ABK ile firma arasında -ABK üyeleri arasında İhtilaf konuları için; KS aracılığıyla HK’na başvurulur, HK tarafların yazılı görüşlerini alır, 5 işgünü içinde kararını tebliğ eder. Bu karar ABK tarafından uygulanır. HK’na gidilir 6 78 9 Firma ile mutabık kalınmıyorsa ABK’nın %55 - %75 mutabakatı halinde ABK’nın %75’i aşan mutabakatı halinde 10 11 Firma ile mutabık kalınıyorsa ABK’nın gerekli karar nisabı sağlanamıyorsa FYY YAPILAMAZ FYY sözleşmesi imzalanır İzleme süreci KS’ye ve KS aracılığıyla BDDK’na bilgi verilir. 12 13 14 15 7

10 Süreç (Küçük ölçekli firmalar için) En az iki banka olmak üzere alacakların %51’ini temsil eden bankaların bir araya gelmesi ile süreç başlar Süreci başlatan bankalar, firmadan taahhütname alır. Bu durumda en büyük alacaklı banka, süreci başlatan banka olacaktır. 1.ABK toplantısında, -ABK üyeleri belirlenir -Lider banka belirlenir -Durum tesbiti yapılır, yapılacak çalışmalara karar verilir -Müzakere sürecinin ajandası belirlenir 2.ABK toplantısı, 1.ABK toplantısından en geç iki gün sonra yapılır, durumun korunması süreci gerekiyorsa, kuralları belirlenir 1 234 8

11 Süreç (Küçük ölçekli firmalar için) 5 Müzakere süreci -ABK ile firma arasında -ABK üyeleri arasında Firma ile mutabık kalınmıyorsa ABK’nın %75’i aşan mutabakatı sağlanıyorsa Firma ile mutabakat sağlanıyorsa ABK’nın %75’i aşan mutabakatı sağlanamıyorsa FYY YAPILAMAZ FYY sözleşmesi imzalanır İzleme süreci KS’ye ve KS aracılığıyla BDDK’na bilgi verilir. 679 10 11 12 9 8

12 FYYP’YE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Uygulama kapsamında düzenlenecek tüm kağıtlar, kıymetli evrak, sözleşmeler, alınan teminatlara ilişkin işlemlerin vergi, resim, harç ve fonlardan istisna tutulması Kamu alacaklarıyla ilgili öncelik ve ayrıcalıkların yaratacağı açmazların giderilmesi Yabancı para cinsinden ipotek ile ilgili düzenleme Program kapsamındaki firmaların kullandıkları kredilerden kaynaklanan ihracat taahhüt açıkları bulunması halinde uygulanacak müeyyidelerin protokol sonuna kadar ertelenebilmesi Kamu Bankaları, Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.ve TMSF’nun bu anlaşmayı imzalayabilmeleri Organizasyon yapısının oluşturulması Karşılıklar Yönetmeliği’nde düzenleme Aktif / Pasif vade uyumsuzluğu ve faiz risklerinin giderilmesi için fonlama olanağı Alacakların hukuki takip sürecinin (İcra İflas Kanunu) hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler YAPILAN DÜZENLEMELER GÜNDEMDEKİ DÜZENLEMELER 10

13 Reel sektör açısından programın beklenen sonuçları Sorunlu kredi Müzakere FYYS REEL SEKTÖRDE SAĞLIKLI BÜYÜME Borç ve firmaların Yapılandırılması Verimlilik Üretim artışı Sağlıklı nakit akışı Mali sektörle verimli ilişkiler İstihdam artışı Artan vergi ödeme gücü 11 Mali Sektörle Sağlıklı İlişkiler

14 Mali sektör açısından programın beklenen sonuçları Sorunlu kredi Müzakere FYYS MALİ SEKTÖRDE BÜYÜME Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fon Fonlama imkanı BDDK karşılık düzenlemeleri Vergi,resim harç düzenlemleleri Mali yapının güçlenmesi Aktif kalitesinde iyileşme Düzelen vade kompozisyonu, azalan faiz riski 12 Reel Sektörle Sağlıklı İlişkiler

15 Genel ekonomi açısından programın beklenen etkileri EKONOMİDE SAĞLIKLI BÜYÜME ORTAMI KAMU BÜTÇESİ MALİ SEKTÖR REEL SEKTÖR FYYS sonrası sağlıklı ilişkiler Tedarikçi ve alıcı konumunda orta ve küçük işletmelerle sağlıklı nakit akışı Gelir artışı İstihdam artışı Sağlıklı bilançolar, güvenli mali sektör Üretim ve ihracatta artış Uygulanabilir düzenlemeler GSMH’da artış Uluslararası normlara uyum Başarılı mali program İstikrar ve güven Ülke notunda iyileşme Azalan fonlama maliyeti Yabancı sermaye girişi Ekonomik canlılık 13


"TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu 24 Mayıs 2002." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları