Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Maaş Hesaplaması İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Kenan CEBECİ İle iletişime geçilmesi önerilir. Dahili 2142 Dış Hat

2 2014 YILI MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR
AYLIK KATSAYI 0,076998 tarihinden geçerli olmak üzere TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 2014 YILI ASGARİ ÜCRET DÖNEM GÜNLÜK AYLIK 35,70 1.071,00 37,80 1.134,00

3 MAAŞ UNSURLARININ SINIFLANDIRILMASI
AYLIKLAR SOSYAL YARDIMLAR TAZMİNATLAR ÖDENEKLER Gösterge Aylığı Aile Yardımı Yan Ödeme Aylığı Üniversite Ödeneği Taban Aylığı Özel Hizmet Tazminatı Geliştirme Ödeneği Ek Gösterge Aylığı Ek Ödeme Eğitim Öğretim Ödeneği Kıdem Aylığı Çocuk Yardımı Yabancı Dil Tazminatı İdari Görev Ödeneği Vekalet ve İkinci Görev Aylığı Makam-Görev-Temsil Tazminatı Fark Tazminatı Toplu Sözleşme Ödeneği

4 MAAŞ HESABI (1) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı
( ) x Aylık Katsayısı Taban Aylığı Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı Kıdem Aylığı Kıdem Yılı x 20 Aylık Katsayı Gösterge Aylığı Aylık Gösterge x Aylık Katsayı Ek Gösterge Aylığı Ek Gösterge x Aylık Katsayı Yan Ödeme Aylığı Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazminatı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Tazminat Oranı Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Eş Yardımı 2134 x Aylık Katsayı Çocuk Yardımı 0-6 Yaş için 500 x Aylık Katsayı 6 Yaşından Büyük 250 x Aylık Katsayı

5 MAAŞ HESABI (2) Toplu Sözleşme Ödeneği 45 TL. (Dört Ayda Bir)
Üniversite Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Üniversite Ödeneği Oranı Geliştirme Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % Geliştirme Ödeneği Oranı Eğitim Öğretim Ödeneği En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12 İdari Görev Ödeneği (Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı) x % İdari Görev Makam Tazminatı Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Görev Tazminatı Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Temsil Tazminatı Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı Ek Ödeme En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Ek Ödeme Oranı

6 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (1)
Asgari Geçim İndirimi 2014 Yılı Brüt Asgari Ücret (1.071,00) x % Asgari Geçim İndirimi Oranı Gelir Vergisi Kesintisi ((Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (% 16) veya SGK %9 + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı Damga Vergisi Kesintisi (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminat + Ek Ödeme + Makam Tazminat + Görev Tazminatı + Görev Tazminatı + Üniversite Ödeneği + İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği) x Damga Vergisi Oranı Sosyal Güvenlik Kesintisi ( Öncesi Devlet Katkısı) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 20

7 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (2)
Sosyal Güvenlik Kesintisi ( Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 11 ( Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 16 ( Sonrası Şahıs Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 9 Genel Sağlık Sigortası ( Öncesi Devlet Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12

8 KESİNTİLERİN HESAPLANMASI (3)
Genel Sağlık Sigortası ( Sonrası Devlet Katkısı) (Kazanılmış Hak Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 7.5 ( Öncesi Şahıs Kesintisi) ((Emekli Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Kıdem Aylığı + Ek Gösterge + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x % Emekli Keseneği Oranı)) x Prim Oranı % 12 (Devlet Katkısı Olarak Karşılanır.) ( Sonrası Şahıs Temsil Tazminatı ) x Prim Oranı % 5 Kefalet Kesintisi Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 Eşit Taksit) Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı Sendika Kesintisi Damga Vergisine Tabi Aylık Brüt Gelirleri Toplamı x Sendika Tüzüğünde Belirtilen Oran

9 En Yüksek Devlet Memuru Aylığına, Ek Gösterge’ye Göre Uygulanacak Emekli Keseneği Oranlar
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda 240% Ek göstergesi 7600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 180% Ek göstergesi 4800 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 150% Ek göstergesi 3600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 130% Ek göstergesi 2200 (dahil) (hariç) arasında olanlarda 70% Diğerleri 40%

10 TABAN AYLIK 1.000 x Taban Aylık Katsayısı
tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele "1.000" gösterge rakamının Taban Aylık Kaysayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. 1.000 x Taban Aylık Katsayısı

11 KIDEM AYLIĞI 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı
tarih ve 375 sayılı KHK'nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin Memur Aylık Kaysayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı

12 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5.nci maddesinde yer alan hükümler uyarınca kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının yürürlükte olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar. Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren, Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Gösterge x Aylık Katsayı

13 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (657 SAYILI KANUNUN 43/A MADDESİ)
DRC/KDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1320 1380 1440 1500 1155 1210 1265 1020 1065 1110 915 950 985 835 865 895 760 785 810 705 720 740 660 675 690 620 630 645 10 590 600 610 11 560 570 580 12 545 550 555 13 530 535 540 14 515 520 525 15 500 505 510

14 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154.ncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir. Ek Gösterge x Aylık Katsayı

15 AKADEMİK PERSONEL EK GÖSTERGE PUANLARI
Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü Olanlar ile Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayan Profesör (1.Derece) 6400 Diğer Prof. (1.Derece) 5300 Doçentler (1-3 Derece) 4800 Yardımcı Doçentler (1-5 Derece) 3600 Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları 2700 2300

16 657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN EK GÖSTERGE PUANLARI
657 Sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamları

17 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
Derece Ek Göstergeler Genel Sekreter 1 3600 Daire Başkanı İç Denetçi Genel Sekreter Yardımcısı 3000 Hukuk Müşaviri Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri Yurt Müdürü

18 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2)
Derece Ek Göstergeler Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar 1.Yükseköğretim Görenler 1 2200 2 1600 3 1100 4 800

19 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3)
Derece Ek Göstergeler 2.Diğerleri 1 1500 2 1100 3 800 4 650

20 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar 1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

21 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, 1 3000 2 2200 3 1600 4 1500 5 1200 6 1100 7 900 8 800

22 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3)
Derece Ek Göstergeler Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar, 1 2200 2 1600 3 1500 4 1100 Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, 800 650

23 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGELERİ (1)
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI Derece Ek Göstergeler Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

24 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGELERİ (2)
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI Derece Ek Göstergeler Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 1 3000 2 2200 3 1600 4 1500 5 1200 6 1100 7 900 8 800

25 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGELERİ (3)
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI Derece Ek Göstergeler Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar 1.Yükseköğretim Görenler 1 2200 2 1600 3 1100 4 800 2.Diğerleri 1500 650

26 YAN ÖDEME 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi hükümleri gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen, 1. İş Güçlüğü, 2. İş Riski, 3. Teminde Güçlük ve Mali Sorumluluk Tazminatı, puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar. Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı

27 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi gereği görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının tazminat oranıyla çarpımını ifade etmektedir. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X Aylık Katsayı) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı

28 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (1)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Genel Sekreter 1 200 Genel Sekreter Yardımcısı 175 Hukuk Müşaviri Daire Başkanı Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri 145 Yüksekokul Sekreteri Enstitü Sekreteri 135 Yurt Müdürü Hastane Müdürü

29 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Şube Müdürü 1 135 2 100 Hastane Müdür Yrd. 125 Ayniyat Saymanı Sivil Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı 3 80 Araştırmacı 1-4 60 Şef 3-4 Bilgisayar İşletmeni 55 Veznedar 4

30 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (3)
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) Şef, Antrenör, Araştırmacı, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni 5-13 50 Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Şoför 8-15 48 Diğer 49

31 G.İ.H.S ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (4)
DENETİM HİZMETLERİ SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) İlave İç Denetçi 1-2 195 30 3-5 185 Mali Hizmetler Uzmanı 120 20 115 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 85

32 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI
Derece Tazminat Oranı (%) Avukat 1-4 135 5 130

33 TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (1)
TEKNİK HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) 1-En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden; a) Başmühendis, Başmimarlar 1 168 b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından; 1-4 160 -Diğer derecelerden aylık alanlar 5-7 152 c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan; 130 122

34 TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2)
TEKNİK HİZMETLER SINIFI Derece Tazminat Oranı (%) d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden; 1-4 100 -Diğer derecelerden aylık alanlar 93 2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden; 3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden; 1-5 72 69 4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden; 64 61

35 TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI
Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla, a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara : 60 b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara : 40 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara : 24 oranlarını aşamaz.

36 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (1)
Derece Tazminat Oranı (%) 1- Uzman Tabiplerden; 1-4 180 -Diğer derecelerden aylık alanlar 160 2- Asistan Tabiplerden; 145 140 3- Pratisyen Tabiplerden; 135 4- Diş Tabiplerinden; 120 115 5- Eczacılardan; 110 106

37 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI (2)
Derece Tazminat Oranı (%) 6- a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan; 1-4 97 -Diğer derecelerden aylık alanlar 94 2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan; 90 88 b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli; 72 70

38 DİN HİZMETLERİ SINIFI ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARI
Derece Tazminat Oranı (%) İmam-Hatip (İmam Hatip Lisesi) 1-4 78 5-9 77 10-12 76

39 MAKAM TAZMİNATI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenmektedir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı

40 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (1)
2914 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE ÜNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Rektör 7000 Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar) 6000 Profesör 4500 Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla) 2000

41 MAKAM TAZMİNATI ORANLARI (2)
657 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI KADRO VE UNVAN MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ Genel Sekreter 2000 İç Denetçi

42 GÖREV TAZMİNATI 375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 2008/ sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi) Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

43 GÖREV TAZMİNATI ORANLARI
ÜNVAN  Makam Tazminatı  Görev Tazminatı  Toplam Görev Tazminatı Rektörler 7.000 - Profesör Unvan’ında 3 yılını tamamlayanlar 6.000 9000 15.000 Diğer Prof. 4.500 7000 11.500 Doç.(KHA 1.Der. Olanlar) 2.000 6000 8.000 Genel Sekreter İç Denetçiler

44 TEMSİL TAZMİNATI Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Temsil tazminatı Rektör için ödenmektedir. Temsil Tazminatı Göstergesi : 17000 Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

45 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x %Ek ödeme Oranı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına (9500 x Aylık Gösterge), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x %Ek ödeme Oranı

46 AKADEMİK PERSONEL EK ÖDEME ORANI
Aylıklarını 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar: Ek Ödeme Oranı (%) 1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72 2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70 3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63 4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 57 5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68 6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67 7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77 8- Diğer öğretim elemanlarından; a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 b) 3-4 dereceden aylık alanlar c) Diğer derecelerden aylık alanlar

47 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (1)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Genel Sekreter 1 185 Genel Sekreter Yardımcısı 180 Daire Başkanı Hastane Baş Müdürü Fakülte Sekreteri 170 Yüksekokul Sekreteri Enstitü Sekreteri Yurt Müdürü Hastane Müdürü

48 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (2)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Şube Müdürü 1 170 2 Hastane Müdür Yrd. 165 Ayniyat Saymanı 115 Sivil Savunma Uzmanı Savunma Uzmanı 3 Araştırmacı 1-2 3-4 110 5-10 100

49 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (3)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Şef 1-2 115 3-4 105 Şef (Diğer Derecelerden Aylık Alan) 95 Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 110 100 5-7 90 8-13 85

50 GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI (4)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) İç Denetçi 1-2 165 3-4 163 Mali Hizmetler Uzmanı 140 135 5-7 130 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 125

51 TEKNİK HİZMETLER SINIFI EK ÖDEME ORANI
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancısı Kadrolarında Bulunanlar 1-2 150 3-4 140 5-7 130 Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom Kadrolarında Bulunanlar 120 110 100 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Kadrolarda Bulunanlardan; 90 8-11 85 Çözümleyici-Programcı 115 5-10

52 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Avukat 1-2 150 3-4 140 5-8 130

53 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI (1)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Uzman Tabiplerden; 1-2 200 3-4 190 5-7 180 Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 170

54 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI (2)
Derece Ek Ödeme Oranı (%) Diş Tabiplerinden; 1-2 185 3-4 175 5-7 165 Eczacı Kadrolarında Bulunanlardan; 140 130 120 Bu Sınıfta Yer Alan Diğer Personelden 115 105 95 8-11 90

55 DİN HİZMETLERİ SINIFI EK ÖDEME ORANI
Derece Ek Ödeme Oranı (%) İmam-Hatip (İmam Hatip Lisesi) 1-2 65 3-4 5-7 8-11

56 YABANCI DİL TAZMİNATI 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik “….aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ….2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar. Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılacaktır.

57 YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGE RAKAMI
Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100) 1200 A düzeyi (90-95) 900 B düzeyi (80-89) 600 C düzeyi (70-79) 300 Yabancı Dil Tazminatı   (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda) 750 500 250 Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı

58 AİLE YARDIMI 657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. ( tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge rakamına çıkarılmıştır.) 2134 x Aylık Katsayı

59 Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı
ÇOCUK YARDIMI 657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

60 Diğer Öğretim Elemanları
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ÜNVAN % ORAN 1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar 245 2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar 215 3-Doçent kadrosunda bulunanlar 175 4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar 165 Diğer Öğretim Elemanları 1. Dereceden aylık alanlarda 130 2. Dereceden aylık alanlarda 117 3. Dereceden aylık alanlarda 110 4-5. Dereceden aylık alanlarda 104 Diğer Derecelerden Aylık Alanlar 98

61 İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir. (( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ) x %İdari Görev Ödeneği Oranı

62 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanun Ek Madde 1 hükümleri uyarınca; 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12)

63 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 4 üncü maddesi (Değişik: 13/2/ /118 md.) ile 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45,00 TL (Kırkbeş TL.) toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

64 2014 Yılı Brüt Asgari Ücreti 1.071,00 TL 1.071 x 12 = 12.852 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (5615 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere ) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 2014 Yılı Brüt Asgari Ücreti 1.071,00 TL x 12 = TL ( TL X % Asgari Geçim İndirim Oranı X % 15) / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı

65 2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA TABLOSU
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) ORAN (%) (2) MATRAH (%) (Yıllık Brüt Asgari Ücret x AGİ Oranı) (3) İNDİRİM TUTARI (YILLIK) ((3) x % 15)) (4) AYLIK TUTAR ((4)/12) (5) BEKÂR 50 6.426,00 963,9 80,33 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 60 7.711,20 1156,68 96,39 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (1 ÇOCUKLU) 67,5 8.675,10 1301,265 108,4 EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN (2 ÇOCUKLU) 75 9.639,00 1445,85 120,5 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (3 ÇOCUKLU) 80 10.281,60 1542,24 128,5 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (4 ÇOCUKLU) 85 10.924,20 1638,63 136,6 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN EVLİ EŞİ ÇALIŞAN  (1 ÇOCUKLU) 57,5 7.389,90 1108,485 92,37 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (2 ÇOCUKLU) 65 8.353,80 1253,07 104,4 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN  (3 ÇOCUKLU) 70 8.996,40 1349,46 112,5 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN  (4 ÇOCUKLU) (Asgari ücret; 2014 Yılı İçin Aylık TL, Yıllık TL Olarak Dikkate Alınmıştır.)

66 ÖRNEK MAAŞ HESAPLARI

67 Profesör Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 6400 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Üzeri) Makam Tazminatı 6000 Görev Tazminatı 15000 Ek Ödeme (%) 70 Üniversite Ödeneği (%) 245 Gelişme Güçlüğü (%) 50 (Görev Yaptığı Yere Göre Değişir)

68 PROFESÖR MAAŞ HESABI Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı
Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 0,00 1.792,13 1.205,27 38,50 461,99 492,79 633,74 60,96 380,25 304,14 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Kefalet Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 923,98 81,27 507,00 7.124,09 512,04 44,84 1.647,10 5.476,99

69 Doçent Maaş Bilgileri Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece
Kıdem Yılı 15 Ek Gösterge 4800 Aile Yardımı Hayır Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Makam Tazminatı 2000 Görev Tazminatı 8000 Ek Ödeme (%) 57 Üniversite Ödeneği (%) 175 Gelişme Güçlüğü (%) 50 (Görev Yaptığı Yere Göre Değişir)

70 DOÇENT MAAŞ HESABI Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı
Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 0,00 1.280,09 1.205,27 38,50 154,00 369,59 562,14 60,96 337,28 242,54 23,10 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 492,79 93,92 449,71 5.298,70 416,94 33,10 1.497,95 3.800,75 21,80

71 Yrd.Doçent Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 3600 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Ek Ödeme (%) 67 Üniversite Ödeneği (%) 165 Gelişme Güçlüğü (%) 50 (Görev Yaptığı Yere Göre Değişir)

72 YARDIMCI DOÇENT MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 0,00 1.206,94 1.205,27 96,25 277,19 517,48 60,96 310,49 196,34 38,50 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 50,84 413,98 4.679,33 490,09 27,25 1.320,04 3.359,29

73 Araştırma Görevlisi Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 7-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 4 Ek Gösterge 2300 Medeni Durumu Bekar Yabancı Dil Puanı 300 Ek Ödeme (%) 77 Üniversite Ödeneği (%) 98 Gelişme Güçlüğü (%) 50 (Görev Yaptığı Yere Göre Değişir)

74 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (5510) MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 58,52 0,00 716,85 1.205,27 177,10 238,03 23,10 60,96 162,29 117,81 6,16 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Dev. Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 89,09 194,75 3.329,32 563,24 22,23 829,24 108,19 2.500,09 14,65

75 Daire Başkanı Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 3600 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Üzeri) Yan Ödeme 1700 Ek Ödeme (%) 180 Özel Hizmet (%) 175

76 DAİRE BAŞKANI MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 1.280,09 0,00 1.205,27 38,50 277,19 517,48 41,51 310,49 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Kefalet Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 69,11 413,98 5.305,50 1.316,67 32,45 1.343,50 3.962,00

77 Fakülte Sekreteri Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 3000 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Yan Ödeme 1300 Ek Ödeme (%) 170 Özel Hizmet (%) 145

78 FAKÜLTE SEKRETERİ MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 1.060,65 0,00 1.205,27 77,00 230,99 420,46 31,74 252,28 38,50 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Kefalet Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 72,36 336,37 4.840,22 1.243,52 29,80 1.111,26 3.728,96

79 Şube Müdürü Maaş Bilgileri
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 2200 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Yan Ödeme 1100 Ek Ödeme (%) 170 Özel Hizmet (%) 135

80 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 987,50 0,00 1.205,27 77,00 169,40 408,14 26,86 244,88 38,50 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Dev. Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 79,93 326,51 4.680,88 1.243,52 28,74 1.088,21 3.592,67

81 ŞEF (LİSE MEZUNU) MAAŞ BİLGİLERİ
Ödemeye Esas Derece 2-3 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 25 Ek Gösterge 1100 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Yan Ödeme 700 Ek Ödeme (%) 115 Özel Hizmet (%) 60

82 ŞEF MAAŞ HESABI Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı
Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 97,40 164,31 438,89 0,00 1.205,27 77,00 84,70 343,69 17,09 206,22 38,50 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Kefalet Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 54,71 274,95 3.514,28 841,20 20,67 900,25 2.614,03

83 TEKNİKER MAAŞ BİLGİLERİ
Ödemeye Esas Derece 1-4 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 23 Ek Gösterge 2200 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 3 Çocuk (1 Tanesi 0-6 Yaş Arası) Yan Ödeme 2050 Ek Ödeme (%) 110 Özel Hizmet (%) 100

84 TEKNİKER MAAŞ HESABI Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı
Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 115,50 164,31 731,48 0,00 1.205,27 57,75 169,40 407,52 50,05 244,51 35,42 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 56,59 326,02 3.985,85 804,63 23,62 1.073,82 2.912,03 15,56

85 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MAAŞ BİLGİLERİ
Ödemeye Esas Derece 1-3 Emekli Keseneği Derece Kıdem Yılı 22 Ek Gösterge 2200 Aile Yardımı Evet Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Üzeri) Yan Ödeme 2250 Ek Ödeme (%) 110 Özel Hizmet (%) 55

86 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ MAAŞ HESABI
Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 110,88 164,31 402,31 0,00 1.205,27 38,50 169,40 406,29 54,94 243,78 33,88 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Sendika Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 64,83 325,03 3.634,19 804,63 21,11 1.074,94 2.559,24 13,91

87 MEMUR MAAŞ BİLGİLERİ Ödemeye Esas Derece 12-3 Emekli Keseneği Derece
Kıdem Yılı 1 Aile Yardımı Hayır Çocuk Yardımı 2 Çocuk (0-6 Yaş Arası) Yan Ödeme 500 Ek Ödeme (%) 85 Özel Hizmet (%) 48

88 MEMUR (5510) MAAŞ HESABI Aylık Tutar Taban Aylık Ek Gösterge Aylığı
Yan Ödeme Aylık Kıdem Aylık Aile Yardımı Çocuk Yardımı Em.Kes.Dev. Giriş %25 Artış %100 Özel Hiz.Taz. Makam Taz. Dil Taz. Sağ.Sig.(D) Üniversite Öd. İdariGörev Öd. Eğitim Öğ.Öd. Geliştirme Güç.Öd. Fark Taz. 42,73 0,00 351,11 1.205,27 77,00 176,07 12,21 120,05 1,54 Tem./Gör.Taz. Ek Öd.(666 KHK) Gelir Vergisi Damga Vergisi Kişi Dev.%25 Kişi Dev.%100 Em.Kes.Kişi Sağ.Sig.Pir(D) Sağ.Sig.Pir.(K) Kefalet Kira Gelir Toplamı Kesinti Toplamı Net Ödenen 46,82 144,06 2.607,75 621,76 16,96 584,00 80,03 2.023,75


"KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları