Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi Abdülbâkî Gölpınarlı (1900-1982) hocamızdan kendi sesiyle “Garîb” şiiri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi Abdülbâkî Gölpınarlı (1900-1982) hocamızdan kendi sesiyle “Garîb” şiiri."— Sunum transkripti:

1

2 Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi Abdülbâkî Gölpınarlı (1900-1982) hocamızdan kendi sesiyle “Garîb” şiiri

3 GARÎB Gurbet ender gurbet içre olmuşum cânâ garîb Şimdi âlemde benim ben bî-emel yektâ garîb Hânumânım bâda vermiş gird-bâd-ı rûzgâr Âşinâ yok derdime dil gavta-zen deryâ garîb Neş’e-i ümmîd nâ-peydâ şikeste câm-ı mey Kalmamış yârân bu mecliste bu şeb sahbâ garîb Hatt-ı nâ-fercâmımı yok bir bakıp fehm eyleyen Her görüp seyr ettiğim sîmâ-yı bî-mânâ garîb Mâbedim kâşânelerle sanki gark-âb-ı memât Kalmamış seng-i mezârım mevt-i bî-pervâ garîb Şâhidim şehdim şuhûdum sanki olmuş bir serâb Düştüğüm bîgânelik bezmindeki feyfâ garîb →

4 Yok dilimden anlayan bir hem-demim bir mahremim Sanki zât-ı pâk-i Hak’la olmuşum rânâ garîb Gök o gök ammâ ne çâre yer değil artık o yer Ben bu yerde olmuşam bî-çâre vü bî-câ garîb Nağme-i şevk ü tarâb olmuş cünûna müntehî Beste çılgın güfte mecnûn tenni ten tennâ garîb Hâl-i zâr u bî-karâr-ı derd-i bî-dermânımı Sanki vaktiyle demiş bir âşık-ı şeydâ garîb Gâh olur gurbet vatan gâhî vatan gurbetlenir İşte şimdi oldu Bâkî hâliyâ dünyâ garîb Gönlüm ister gitmeyi cânâ bu mâtem-hâneden Korkarım ki gittiğim yer de olur ammâ garîb Üsküdar, 1970 Abdülbâkî Gölpınarlı

5 “Mevlânâ’yı Günümüze Taşıyan Üstâd” Abdülbâkî Gölpınarlı (12 Ocak 1900 - 25 Ağustos 1982) Rahmet dileklerimizle ve saygıyla anıyoruz. Hasan Âli Göksoy


"Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi Abdülbâkî Gölpınarlı (1900-1982) hocamızdan kendi sesiyle “Garîb” şiiri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları