Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UDAP-Ç-13-06 TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ REVİZYONU PROJESİ 1. Ara Toplantı – 26 Aralık 2013 – MTA – Ankara İP3: Yer Hareketi Tahmin Denklemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UDAP-Ç-13-06 TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ REVİZYONU PROJESİ 1. Ara Toplantı – 26 Aralık 2013 – MTA – Ankara İP3: Yer Hareketi Tahmin Denklemleri."— Sunum transkripti:

1 UDAP-Ç-13-06 TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ REVİZYONU PROJESİ 1. Ara Toplantı – 26 Aralık 2013 – MTA – Ankara İP3: Yer Hareketi Tahmin Denklemleri (YHTD) ve Epistemik Model Belirsizliği için YHTD Mantık Ağacı Uygulaması Ö. Kale – S. Akkar – A. Yakut – U. Çeken

2 Ö.Kaleİçerik o YHTD’lerin seçiminde izlenecek yolun akış şeması o Kuvvetli yer hareketi veri tabanı o İyi performans gösteren YHTD’lerin belirlenmesi o Olasılıksal sismik tehlike hassaslık analizleri o Nihai mantık ağacı uygulaması

3 YHTD’lerin Seçiminde İzlenecek Yolun Akış Şeması Ö.Kale

4 Ö.Kale YHTD’lerin seçiminde izlenecek yolun akış şeması

5 Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı Ö.Kale

6 Ö.Kale Türkiye veri tabanı kaya zemin (V S30 >800 m/s) sert zemin (360 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/9/2619822/slides/slide_6.jpg", "name": "Ö.Kale Türkiye veri tabanı kaya zemin (V S30 >800 m/s) sert zemin (360

7 Ö.Kale Genişletilmiş veri tabanı TR: Türkiye – GR: Yunanistan – IT: İtalya – CA: Kaliforniya N=1092 N=233 N=961N=4532 Genişletilmiş veri tabanı TR, GR, IT ve CA kayıtlarından oluşmaktadır. TR kataloğu EMME projesinden; GR ve IT deprem katalogları RESORCE veritabanından, CA kataloğu NGA- West2 projesinden alınmıştır. CA verisi yakın mesafe ve büyük magnitüdlü kayıtların sayısını ciddi biçimde artırmıştır.

8 Ö.Kale Genişletilmiş veri tabanı: M w -R JB kümeleri M w -R JB kümeleri YHTD’lerin daha spesifik aralıklarda değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Genişletilmiş veri tabanındaki M w >6 ve R JB <80 km olan kayıtların sayılarındaki artış göze çarpmaktadır. M w >7.0 ve R JB <80 km kümelerindeki kayıt sayılarıdiğer kümelerdekilere göre hala düşüktür. Türk veri tabanına göre mevcut durumdaki kayıt sayısının M w >7.0 ve R JB <80 km kümeleri için 2-3 kat artmış olması çalışmanın güvenilirliğini artırmaktadır.

9 İyi Performans Gösteren YHTD’lerin Belirlenmesi Ö.Kale

10 YHTD ön seçim ve veri bazlı seçim yöntemleri Ö.Kale o Ön seçim yöntemleri Cotton vd. (2006) Bommer vd. (2010) o Veri bazlı seçim yöntemleri Nash ve Sutcliffe Etkinlik Katsayısı (NSE; Nash ve Sutcliffe, 1970) Olabilirlik (LH; Scherbaum vd., 2004) Logaritmik Olabilirlik (LLH; Scherbaum vd., 2009) Öklid Uzaklığına Bağlı Sıralama (EDR; Kale ve Akkar, 2013)

11 Aday YHTD’lerin genel özellikleri Ö.Kale Sığ aktif yerkabuğu depremleri meydana gelen bölgeler için türetilmiş denklemler. Toplamda 12 adet yerel ve ithal yer hareketi tahmin denklemi

12 Aday YHTD’lerin genel özellikleri Ö.Kale Dalma-batma bölgeleri için türetilmiş denklemler. Toplamda 7 adet ithal yer hareketi tahmin denklemi Türkiye için türetilmiş dalma-batma bölgesi tahmin denklemi bulunmamaktadır!

13 YHTD’lerin seçilen periyot bandındaki performansları Ö.Kale YHTD’lerin performansları; Genişletilmiş veri tabanının tamamı kullanılarak, Ülke bazlı veri tabanları kullanılarak, Veri tabanının fay tiplerine göre ayrıştırılmasından elde edilen alt veri grupları kullanılarak değerlendirilecektir.

14 YHTD’lerin M w -R JB kümelerindeki performansları Ö.Kale YHTD’lerin genişletilmiş veri tabanı kullanılarak oluşturulan M w -R JB kümelerindeki performansları değerlendirilecektir.

15 YHTD’lere ait trellis şekilleri Ö.Kale Trellis şekillerinin kullanılmasının ana amaçları: YHTD’lerden elde edilen spektral genlikler arasından aykırı tahminleri saptayabilmek, YHTD mantık ağacı uygulamaları için epistemik belirsizliği yakalayabilmektir. Tepki spektrumu Mesafe ölçeklendirmesi Magnitüd ölçeklendirmesi trellis şekilleri kullanılacaktır.

16 Olasılıksal Sismik Tehlike Hassaslık Analizleri Ö.Kale

17 Ö.Kale OSTA’da Epistemik Belirsizliğin Hesaba Katılması Klasik sismik tehlike analizleri: Rassal değişkenlik YHTD’lerde mevcut olan artıkların standart sapmasıyla ifade edilir ve logaritmik alanda normal dağılım gösterir. Rassal değişkenlik ±3 standart sapma aralığında model tahminleri elde edilerek dikkate alınır. Model içi belirsizliğin dikkate alındığı sismik tehlike analizleri: Petersen vd. (2008) mevcut yönteme göre rassal değişkenliğin etkisinin sonuçlar üzerine tam olarak yansıtılamadığı kanısına varmışır. Bunun sonucunda şekilde en sağ panelde gösterildiği gibi rassal değişkenlik YHTD içi değişkenlikler hesaplanarak dikkate alınmıştır. YHTD içi değişkenlikler için en güncel çalışma Al Atik ve Youngs (2013) çalışmasındaki yöntemdir. Olasılıksal sismik tehlike analizlerinde (OSTA) epistemik belirsizlik YHTD mantık ağacı uygulaması ile dikkate alınır. Olasılıksal sismik tehlike analizlerinde (OSTA) epistemik belirsizlik YHTD mantık ağacı uygulaması ile dikkate alınır. Buna ek olarak YHTD’lerdeki rassal değişkenliğin de OSTA’da hesaba katılması gerekir. Buna ek olarak YHTD’lerdeki rassal değişkenliğin de OSTA’da hesaba katılması gerekir. gnd: medyan değer; dgnd: model içi değişkenlik [Petersen vd. (2008)’ten alınmıştır].

18 Ö.Kale Sismik Tehlike Hassalık Analizi Yöntemi (Kale 2014) En iyi performans gösteren denklemler seçilir (genelde 2 veya 3 denklem) ve bunlara kabul edilebilir ağırlıklar atanarak mantık ağacı uygulamaları elde edilir. Şekilde Grup-1 bu 2 veya 3 denklemden oluşmakta ve LT#1, LT#2 ve LT#3 bu denklemlere farklı ağırlıklar atanmasıyla oluşturulan mantık ağacı uygulamalarını temsil etmektedir. Grup-1’de seçilen ana denklemlere yeni bir denklem eklenerek farklı bir grup daha oluşturulmakta ve bu grup içindeki denklemlere de farklı ağırlıklar verilerek farklı mantık ağacı uygulamaları elde edilmektedir. Şekilde bu yolla elde edilmiş 4 YHTD grubu ve bunlara ait toplamda 12 adet farklı mantık ağacı uygulaması gösterilmektedir.

19 Ö.Kale Node structure of logic-tree application Seçilen bir saha için 12 farklı mantık ağacı uygulamasından elde edilen tehlike eğrileri Her bir yıllık aşılma oranı için spektral ivmelerin µ ve  değerleriyle lognormal dağılıma uyduğu kabul edilir. Spektral ivmeler dağılımın medyan (µ) değerine göre normalize edilir: her bir saha için 12 adet normalize edilmiş (SA/SA medyan ) değeri elde edilir. Seçilen yıllık aşılma oranına göre pilot bölgedeki bütün sahalar için normalize edilmiş mantık ağacı uygulaması sonuçları değerlendirilir.

20 Verilen bir spektral ordinat ve tekrar periyodu için Upper and lower sigma Ö.Kale Sismik Tehlike Hassalık Analizi Yöntemi (Kale 2014) OKOK OK Her bir nokta seçilen yıllık aşılma oranı ve mantık ağacı uygulaması için farklı sahalardaki normalize edilmiş spektral değerleri göstermektedir. Eğer normalize edilmiş ivmeleri gösteren noktalardaki saçılım birim değer etrafında ise ilgili mantık ağacı uygulamasındaki denklemlerden herhangi biri tehlike sonuçlarını domine etmemektedir. Yöntem belirli bir YHTD’nin tehlike sonuçlarını yönlendirmesini önleyen YHTD ağırlıkları saptamamıza olanak sağlamaktadır.


"UDAP-Ç-13-06 TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ REVİZYONU PROJESİ 1. Ara Toplantı – 26 Aralık 2013 – MTA – Ankara İP3: Yer Hareketi Tahmin Denklemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları