Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az."— Sunum transkripti:

1 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

2

3 NFPA tehlike sınıflandırması etiketi mavi renk(sağlık tehlıkesı) NFPA “ “ “ beyaz renk(özel tehlikeler) Özel tehlikelerden W işareti(suyla reaksiyonu bilinmemektedir) Sağlık tehlikelerinden 3 sayısı çok tehlikeyi ifade eder. Yanma tehlikelerinden 2 sayısı 100 o F altında parlama derecesini gösterir. Tehlike sınıflandırması Reaktiflik tehlikelerinde 2 sayısı (yakıcı kimyasal reaksiyona sebeb olur) S1 kilit altında muhafaza et. S25 Göz ile temastan sakın R1 kuru halde patlatıcıdır.

4 14 yaşını doldurmuş 15 ini bitirmemiş çocuk çalışan günde 7 saat haftada 35 saat çalışır. 15 yaşını tamamlamış çocuk günde 8 saat haftada 40 saat çalışır. Çocuk ve genç işçiler 24 saat içinde 14 saat dinlenme süresi vardır. Okulu olan günde 2 saat haftada 10 saat çalışır. 2 saatten fazla- 4 saatten az işlerde =30 dk. Ara 4 saat- 7,5 saat = 1 saat ara dinlenme vardır. Hafta tatili(genç ve çocuk işçi) =40 saatten az olamaz. Yıllık izin 20 günden az olamaz.

5 DOĞRU veya YANLIŞ? 22 m. Dalış günde 2 defa, dalış araları 5s. Su altında calışma 7,5 dan az olmalı,15 gün sonra adaptasyon muayenesı,dalgıç odası 40 m 3 hava,CO 2 %1 i geçemez.azot narkozu 4 atm. Fazla basınçta.

6 24 saat içinde 3 işçi postası olmalı.7,5 saatten fazla olamaz.18 yaşını doldurmamış çalışamaz.(1 hafta gececi-1 hafta gündüzcü olmak zorunda)gün içinde 11 saat dinlenme.

7 çalışan1-1516-3031-6061-8081-100100+ temizlikçi346810%10

8 DOĞRU veya YANLIŞ? Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla 1 adet el aleti bağlanabilir.

9 İşçi sayısı 300 den fazla TOZLA MÜCADELE BİRİMİ kurulur.tozun niteliği ve yoğunluğuna göre bakanlık iş müfettişi ve isgüm teklifi TMK uygun görmesiyle tozla mücadele birimi kurulur.aynı il sınırı içinde 100km. Çaplı alan içinde ortak TMB kurulur. Toz konsantrasyonunun ölçülmesi üretim yerlerinde ayda bir,galeri sürmelerinde 2 ayda bir,yer altı iş yerlerinde 4 ayda bır,yerüstü iş yerlerinde yılda bir.

10 Çalışma ortamı arsenik 0,5 mg\m3.6 ayda kontrol. Çalışma ortamı havasında civa 0,075 mg\m3.3 ayda bir kontrol.

11 Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanstaki sesleri duyar?? ( C) 20KHz-40KHZ 0 Hz-10Hz 6Hz-20Hz 20Hz-20KHz

12 Genç ve sağlıklı kişi hangi şiddetteki sesleri duyar???? ( D) 20mPa-200mPa 5mPa-20mPa 2mPa-5mPa 1mPa-2mPa

13 Yüksekliği 3m de güvenlik kemeri verilir Belediye sınırları içinde kazı alanının çevresi 2m tahta perdeyle kapat Çevre açıksa 90-100cm yüksekte korkuluk yap 150cm derinlikte çalışmalarda yeterli merdiven kullan Kazı yerine girip çıkacak araçlarda rampa eğrisi en fazla 35 o patlayıcı madde kullanımında 100m çevrede kavlak muayene yap 150cm derinlerde destek kalas koy. Kazı kenarından 20cm taşacak Yük taşıyan iskele genişliği 120cm-taşımayan 80cm İskelede malzeme düşmesini engellemek için 15cm eteklik Rampa ve geçitler 80cm-yük geçirilenler 125cm Düşey ve yatay borulardaki ekler 6m de bir Fenni nezaretçi (isg mühendisi)-daimi nezaretçi-nezaretçi(en az ilkokul)

14 Toprakla potansiyel fark 230v. Alternatif gerilimle çalışan elektrik motorları tabandan en az 3m. Yukarda. Kazanlar,tanklar nemli ve ıslak yerlerde elektrikli el lambalarda alçak gerilim kullanılmayacak.DC 100v. Geçmeyecek.AC en fazla 42v. Elektrik kaynağı yapılan yerlerde 2m paravan kullan. Kazanlar gibi dar ve hacimli yerlerde, nemli yerlerde sadece DC kullan.

15 Gerilimi 250v.yukarı olan alternatif ve doğru akım devrelerinde, sigortalarda kaç amperden sonra şalter konulması zorunlu???? ( A) 60 40 32 20

16 PPTZ=patlayıcı,parlayıcı,tehlikeli,zararlı, PPTZ elektrik tesisatı kontrol Paratoner ve yıldırım koruyucu tertibat Elektrik üretim,iletim,dağıtım tesisleri Enerji nakil, dağıtım hatları Yer değiştiren işletme elemanları 6 ay topraklama tesisatı kontrol 2 yıl periyodik 1 yılda bir periyodik 1 yıda bir periyodik 5 yıl topraklama muayene

17 Grizulu ocaklarda 10 günde bir hava ölçümü yapılır.%1,5 geçen metan oranında derhal elektrik iletişimi kesilir. ayda bir toz testi yapılır. 24 saatte 50 kişiden fazla çalışan ocakta yangın ekibi zorunlu ocakta çalışanların %5 ilk yardım kursuna gidecek.(3 kişiden az değil) Ocakta çalışanların %3 kurtarma eğitimi alır.(10 kişiden az değil)

18 Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk durumuna göre 4 gruba ayrıldı 4.İnsanda ağır hastalığa neden olan,çalışanlara ciddi tehlike oluşturan,topluma yayılma riski olan,tedavisi bulunmayan b.e. 3.İnsanda ağır hastalığa yol açan,çalışanlara ciddi tehlike oluşturan,topluma yayılma riski olan ama tedavisi bulunan 2.İnsanda hastalığa yol açan, çalışanlara zarar veren, topluma dağılmayan b.e. 1.İnsanda hastalığa yol açmayan b.e.

19 Biyolojik etkenlerden 2.-3.-4. grup ilk kez kullanımda bakanlığa haber verilmeli. Biyolojik etken kayıtları 10 yıl saklanmalı. Enfeksiyon zinciri:1.enfeksiyon etkeni 2.bulaşma yolları 3.duyarlı kişi (konakçı) biyolojik etken madde ilk defa çalışmaya başlamadan 30 gün önce bakanlığa bildirim yapılmalı.

20 Sağlık birimi: 50 den fazla işçi, en az bir işyeri hekimi- işyeri hemşiresi veya sağlık memuru işyeri hekimi eğitimi 180 saat.

21 4. Risk grubunda 600 işçi çalıştıran bir işyerinde,işyeri hekiminin hizmet verme süresi ne kadar??? Aşagıdakilerden hangisi tam gün işyeri hemşiresi çalıştırır??? A)50 işçi çalıştıran iş yerleri B)5.risk grubunda 350 işçi çalıştıran işyerleri C)3. risk grubunda 350 işçi çalıştıran işyerleri D)4. risk grubunda 250 işçi çalıştıran işyerleri

22 yeşil İçme suyu boru hattı kırmızı Buhar boru hattı mavi Hava boru hattı turuncu Asit boru hattı asetilenoksijenhidrojenazotklorpropan Karbon gazı Basınçlı hava

23 DOĞRU veya YANLIŞ? Asetilen tüp,bakırı; oksijen yağı sevmez.O 2 hortumları 40, asetilen 20 atm. Bir basınçla test edilir.gaz hortumları 9mm,O 2 hortumu 5mm.

24 Alüminyum gövdeli kaplarda 100 o C max sıcaklık. Çelik gövdeli basınçlı kaplarda 300 o C max. Basınçlı kapta malzeme çelik ise et kalınlığı 2mm malzeme alüminyum ise 3mm olmalı.

25 İşyeri geçitlerinin genişliği 120cm az olmayacak. Yüksek yerlerde platform ve sahanlıkların çevreleri 90cm. Korkuluk tabandan yükseklik 90cm.korkuluk 100kg yük taşımalı. Ateş ve dumana karşı korunmuş kapıya uzaklık çok tehlıkelı yerlerde 15m,tehlıklı-az tehlıkelı yerlerde 30m. 100 den az işçi çalıştıran yerlerde geçitler 120cm,100 den fazlada buna 60cm ekle.çıkış kapıları arası mesafe 5m,kapı genişliği 120cm az olmayacak.lastikli yangın hortumları 3 ayda bir kontrol et.

26 Kaynak yapımında her saatte 5dk ısı giderme molası ver. Kaynakta azot gazı ortamda çogalır,ortam havası 10 defa değiştir. Emniyet subablarına gelen basınç 600kg/cm 2 geçmeyecek. Buhar-sıcak su kazalarında 3 ay kullanılmadığında ve her yıl periyodik. Seyyar kompresör çalışandan 10m uzakta olmalı. Tüpler 1-4;2-3 grupları arasında depolanır.aralara asal gaz koyularak. Tüpler 55 O C ısıya maruz kalmamalı,45 O açıyla yerleştirilmeli. Kaynak esnasında üfleçle tüp arasında 3m olmalı hortum uzunluğu.

27

28

29 Alçak basınçlı buhar kazanları 1,05-2,0kg/cm2 yüksek “ “ “ 6,01-…. Manometre işletme basıncının 2 katına ayarla azot havadan hafif,argon ağır. Aydınlatma farkı 1:40 sağlığa zararlı. %19,5-23,5 insan için sınır O 2 (normal atm.20,9)

30 Vinç arabalarının geçtiği sabit tesisler arasında 180cm mesafe olacak. 5 ton ve fazlası yük kaldıran raylı vinçler 2 elektrikli fren-bir elektrik-bir mekanik fren. Vinç 3 ayda bir periyodik

31 Grup 1:insanda kansorejen olduğu bilinen madde. Grup 2:insanda kansorejen olduğuna dair yeterli kanıt olan madde. Grup 3:kanser yapma olasılığı olan ama kanıtlanamayan madde. R1—kuru halde patlayıcı R2—temasta patlama riski R3—çok ciddi patlama temasla R14/15—su ile alevlenen gazla şiddetli reaksiyon S1—kilit altında muhafaza et S2—çocuklardan uzak tut S3—serin yerde muhafaza et

32 İş itme kaybı maruziyet yılı 2 yıl pnömokonyoz maruziyet 3 yıl. KOAH: akci ğ er hava yollarının tıkanarak oksijen alımını zorla ş tırması sonucu olu ş an m.h. OD İ OGRAM: i ş itme testinde kullanılan cihaz.

33 KOROZİF--AŞINDIRICI OKSİTLEYİCİ YANICI-PARLAYICI SAĞLIK ZARARLISI

34 İnsan vucudu toplam direnci 2500ohm tehlikeli akım 20mA=50volt yüksek gerilim 1000v. Fazla-alçak gerilim 1000 az. 32 amper üstünde sigortalar bir şalter veya anahtarla kontrol. Statik elektriğe karşı= [nemlendirme-topraklama- iyonizasyon]

35 Zararlı toz ve gazlar tavan yüksekliği 3,5m. Kişi başı serbest alan 2,5m 2 ……………. Tabi havalandırma 2-3 hava değişimi. Yetişkin kişi 30m 3 temiz hava Havalandırma 3 ayda bir kontrol En uygun nem %40-60 15 O -30 O aralığında en uygun sıcaklık 29 O --%5; 30 O --%10; 31 O --%17; 32 O --%30 performans düşer.

36 Parelel çalışan kazanların valf çıkışlarına stop valfi ve geri tepme klepesi koy.gaz,kömür tozu ve yakıtla çalışan kazanlarda sıcaklık 120 O C üstüne çıkmıyacak.alçak basınçlı kazanlarda basınç 0,5 atü- sıcaklık 110 O C geçmeyecek. Kömür stokları 3m aşmayacak. Yanıcı ve benzeri atıklar, binalardan en az 15m uzakta yakılacak. Kül,curuf ve kurum yığınları binalardan en az 15m uzakta.

37 Soğutma tanklarının kapasitesi 140l. Fazla ise 2 adet basınç ayar vanası,140l. Az ise bir basınç ayar vanası yeter.seyyar kompresörler çalışanlardan 10m uzağında olacak. 230v. Ve üstü çalışan elektrik motorları 3m yüksek yerde olacak. Oksijen tüpleri,150atm basıncı geçmeden depola.

38 1. gün—1/2 saat sabah/akşam 2. gün—1 saat “ 3. gün—2 saat “ 5. gün—tüm vardiya kulaklığa alış. Gürültülü işlerde işe giriş- her 6 ayda bir odyogram al. Hava akım hız değeri 0,3-0,5m/sn. Makine tezgah mesafesi 80cm. Merdiven eğimi 20-45 O Merdiven 500kg m2 yük taşımalı

39 Aşağıdakilerden hangisi yanyana depolanır??? (C) Çok zehirli ve parlama noktası 0 O C küçük olan parlayıcı madde Zehirli ve parlama noktası 21 O C küçük olan parlayıcı madde Çok zehirli ve oksitleyici madde Zehirleyici ve oksitleyici madde

40 İmmunotoksik etki: bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki. Kimyasal maddelerle çalışılan işyerleri 5 yılda bir risk analizi. EINECS: kimyasal maddelerin avrupa envanteri parlayıcı,zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ½ katı hacminde taşıma havuzu bulunmalı. Kezzap=nitrik asit AB göre toksik seviye aşamaları 3sınıf.

41 Yangın kompartmanı 45dk. Yangına dayanmalı. Sprinkler sistemi yok-2000m 2 aşmayan kompartman 50cm çıkış kapısından 1dk 40 kişi çıkmalı Yangında tehlike bölgesi 3 Alarm ve tahliye denemeleri 6 ayda bir. Çok tehlikeli yerlerde yangın çıkışı 15m Derinliği 25m olan kuyulara fren tertibatlı vinç ve bucurgatlar işletilir. Mekanik köpük elektrik iletir. B tipi kuru kimyevi yangın söndürücü yanan cismin oksijenini keserek yangın söndürür. Denizaltındaki tüplerin gazı oksijen+helyum yada oksijen+nitrojen


"İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları