Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri"— Sunum transkripti:

1 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

2 İşyeri hekimi a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, işçi başına yılda en az 20 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat işçi başına yılda en az 25 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 işçi başına yılda en az 30 dakika. (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 işçi için tam gün (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

3 NFPA tehlike sınıflandırması etiketi mavi renk(sağlık tehlıkesı) NFPA “ “ “ beyaz renk(özel tehlikeler) Özel tehlikelerden W işareti(suyla reaksiyonu bilinmemektedir) Sağlık tehlikelerinden 3 sayısı çok tehlikeyi ifade eder. Yanma tehlikelerinden 2 sayısı 100oF altında parlama derecesini gösterir. Tehlike sınıflandırması Reaktiflik tehlikelerinde 2 sayısı (yakıcı kimyasal reaksiyona sebeb olur) S kilit altında muhafaza et. S Göz ile temastan sakın R kuru halde patlatıcıdır.

4 14 yaşını doldurmuş 15 ini bitirmemiş çocuk çalışan günde 7 saat haftada 35 saat çalışır.
15 yaşını tamamlamış çocuk günde 8 saat haftada 40 saat çalışır. Çocuk ve genç işçiler 24 saat içinde 14 saat dinlenme süresi vardır. Okulu olan günde 2 saat haftada 10 saat çalışır. 2 saatten fazla- 4 saatten az işlerde =30 dk. Ara 4 saat- 7,5 saat = 1 saat ara dinlenme vardır. Hafta tatili(genç ve çocuk işçi) =40 saatten az olamaz. Yıllık izin 20 günden az olamaz.

5 22 m. Dalış günde 2 defa, dalış araları 5s
22 m. Dalış günde 2 defa, dalış araları 5s. Su altında calışma 7,5 dan az olmalı,15 gün sonra adaptasyon muayenesı,dalgıç odası 40 m3 hava,CO2 %1 i geçemez.azot narkozu 4 atm. Fazla basınçta.

6 İşçi sayısı fazla olan (izin kurulu) işveren vekili- 2 işçi.
24 saat içinde 3 işçi postası olmalı.7,5 saatten fazla olamaz.18 yaşını doldurmamış çalışamaz.(1 hafta gececi-1 hafta gündüzcü olmak zorunda)gün içinde 11 saat dinlenme. İşçi sayısı fazla olan (izin kurulu) işveren vekili- 2 işçi. 1-5 yıl=14 gün 5-15=20 gün 15…=26 gün izin

7 Hazırlama, tamamlama,temizleme işleri günlük 11 saati geçemez
Hazırlama, tamamlama,temizleme işleri günlük 11 saati geçemez.yılda 270 saati geçemez.normal çalışma ücretinin saat başına düşen totalin %50 fazlası eklenir. çalışan 1-15 16-30 31-60 61-80 81-100 100+ temizlikçi 3 4 6 8 10 %10

8 Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla 1 adet el aleti bağlanabilir.

9 İşçi sayısı 300 den fazla TOZLA MÜCADELE BİRİMİ kurulur
İşçi sayısı 300 den fazla TOZLA MÜCADELE BİRİMİ kurulur.tozun niteliği ve yoğunluğuna göre bakanlık iş müfettişi ve isgüm teklifi TMK uygun görmesiyle tozla mücadele birimi kurulur.aynı il sınırı içinde 100km. Çaplı alan içinde ortak TMB kurulur. Toz konsantrasyonunun ölçülmesi üretim yerlerinde ayda bir,galeri sürmelerinde 2 ayda bir ,yer altı iş yerlerinde 4 ayda bır,yerüstü iş yerlerinde yılda bir. 300 mikron ve daha küçük tanecikler tozdur. Meslek has.yapan tozlar 0,5-5 mikron Akciğerde biriken fakat hastalık yapmayan İNERT t. BİSSİNOZ pamukla çalışanda çıkan m.h. Taş tozunun içinde % 1,5 dan fazla organik madde bulunmayacak Solunan tozların tane büyüklüğü 10 mikron. Pnömokonyoz tozlar 0,5-5 mikron. 5 mikron üstü üst solunumda tutulur. Fibrojenik tozlar m.h. Yapar.

10 Çalışma ortamı arsenik 0,5 mg\m3.6 ayda kontrol.
Kurşunla çalışmada kişi başına 15m3 hava,4m tavan üstü hesaba dahil değil. İşyeri havasındaki kurşun miktarı 0,15 mg\m3.çalışanlar her üç ayda perıyodık kontrol. Çalışma ortamı havasında civa 0,075 mg\m3.3 ayda bir kontrol.

11 Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanstaki sesleri duyar??
0 Hz-10Hz 6Hz-20Hz 20Hz-20KHz 20KHz-40KHZ ( C)

12 Genç ve sağlıklı kişi hangi şiddetteki sesleri duyar????
1mPa-2mPa 2mPa-5mPa 5mPa-20mPa 20mPa-200mPa ( D)

13 Yüksekliği 3m de güvenlik kemeri verilir
Belediye sınırları içinde kazı alanının çevresi 2m tahta perdeyle kapat Çevre açıksa cm yüksekte korkuluk yap 150cm derinlikte çalışmalarda yeterli merdiven kullan Kazı yerine girip çıkacak araçlarda rampa eğrisi en fazla 35o patlayıcı madde kullanımında 100m çevrede kavlak muayene yap 150cm derinlerde destek kalas koy. Kazı kenarından 20cm taşacak Yük taşıyan iskele genişliği 120cm-taşımayan 80cm İskelede malzeme düşmesini engellemek için 15cm eteklik Rampa ve geçitler 80cm-yük geçirilenler 125cm Düşey ve yatay borulardaki ekler 6m de bir Fenni nezaretçi (isg mühendisi)-daimi nezaretçi-nezaretçi(en az ilkokul)

14 Toprakla potansiyel fark 230v
Toprakla potansiyel fark 230v. Alternatif gerilimle çalışan elektrik motorları tabandan en az 3m. Yukarda. Kazanlar,tanklar nemli ve ıslak yerlerde elektrikli el lambalarda alçak gerilim kullanılmayacak.DC 100v. Geçmeyecek.AC en fazla 42v. Elektrik kaynağı yapılan yerlerde 2m paravan kullan. Kazanlar gibi dar ve hacimli yerlerde, nemli yerlerde sadece DC kullan. Alçak gerilim tesisatta servis koridorları en az 60cm,yüksek gerilim tesiste 80cm genişlik,tavan yüksekliği 2m az lmayacak

15 Gerilimi 250v.yukarı olan alternatif ve doğru akım devrelerinde, sigortalarda kaç amperden sonra şalter konulması zorunlu???? 20 32 40 60 ( A)

16 PPTZ=patlayıcı,parlayıcı,tehlikeli,zararlı,
PPTZ elektrik tesisatı kontrol 6 ay topraklama tesisatı kontrol Paratoner ve yıldırım koruyucu tertibat 2 yıl periyodik Elektrik üretim,iletim,dağıtım tesisleri 1 yılda bir periyodik Enerji nakil, dağıtım hatları 1 yıda bir periyodik Yer değiştiren işletme elemanları 5 yıl topraklama muayene

17 Yapı işlerinde 9m fazla merdiven olmamalı.
Grizulu ocaklarda 10 günde bir hava ölçümü yapılır.%1,5 geçen metan oranında derhal elektrik iletişimi kesilir. ayda bir toz testi yapılır. 24 saatte 50 kişiden fazla çalışan ocakta yangın ekibi zorunlu ocakta çalışanların %5 ilk yardım kursuna gidecek.(3 kişiden az değil) Ocakta çalışanların %3 kurtarma eğitimi alır.(10 kişiden az değil) Yapı işlerinde 9m fazla merdiven olmamalı. Sabit merdivenlerde sırtlık 2m itibaren başlamalı. İskele bitiminde formen “inceleme sertifikası” iskeleye koyar. Kurulumdan 1 hafta sonra kontrol iskele. İskele kontrolu periyodik ayda bir.yapı işleri defterine yaz.

18 Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk durumuna göre 4 gruba ayrıldı
1.İnsanda hastalığa yol açmayan b.e. 2.İnsanda hastalığa yol açan, çalışanlara zarar veren, topluma dağılmayan b.e. 3.İnsanda ağır hastalığa yol açan,çalışanlara ciddi tehlike oluşturan,topluma yayılma riski olan ama tedavisi bulunan 4.İnsanda ağır hastalığa neden olan,çalışanlara ciddi tehlike oluşturan,topluma yayılma riski olan,tedavisi bulunmayan b.e.

19 Biyolojik etkenlerden 2. -3. -4
Biyolojik etkenlerden grup ilk kez kullanımda bakanlığa haber verilmeli. Biyolojik etken kayıtları 10 yıl saklanmalı. Enfeksiyon zinciri:1.enfeksiyon etkeni 2.bulaşma yolları 3.duyarlı kişi (konakçı) biyolojik etken madde ilk defa çalışmaya başlamadan 30 gün önce bakanlığa bildirim yapılmalı. Asma iskelede m2 400kg fazla yük olmayacak.4 işçiden fazla çalışmayacak. Sıpa iskeleleri (sıva ve hafifi işler) iskele genişliği 50cm,yükseklik 120cm çok olmayacak.

20 Risk grubunda ayda 1 iş günü, Risk grubunda ayda 2 iş günü,
Sağlık birimi: 50 den fazla işçi, en az bir işyeri hekimi- işyeri hemşiresi veya sağlık memuru işyeri hekimi eğitimi 180 saat. İşyeri hekimi; Risk grubunda ayda 1 iş günü, Risk grubunda ayda 2 iş günü, Risk grubunda ayda 3 iş günü, Risk grubunda ayda 4 iş günü Risk grubunda ayda 5 iş günü çalışır. İşe giriş-periyodik kontrollerden her işçi başına yılda 30 dakika eklenir. 1-2-3\ 1000 işçi 1 işyeri hekimi, 4-5\ 750 kişi 1 işyeri hekimi, 1-2-3\ 500 işçi işyeri hemşiresi veya sağlık memuru, 4-5\ 350 işçi işyeri hemşiresi veya sağlık memuru.

21 A)Ayda 5 gün B)ayda 4 gün C)ayda 3 gün D)1 ay
4. Risk grubunda 600 işçi çalıştıran bir işyerinde,işyeri hekiminin hizmet verme süresi ne kadar??? A)Ayda 5 gün B)ayda 4 gün C)ayda 3 gün D)1 ay Aşagıdakilerden hangisi tam gün işyeri hemşiresi çalıştırır??? A)50 işçi çalıştıran iş yerleri B)5.risk grubunda 350 işçi çalıştıran işyerleri C)3. risk grubunda 350 işçi çalıştıran işyerleri D)4. risk grubunda 250 işçi çalıştıran işyerleri

22 yeşil kırmızı mavi asetilen oksijen hidrojen azot klor propan
Karbon gazı Basınçlı hava yeşil İçme suyu boru hattı kırmızı Buhar boru hattı mavi Hava boru hattı turuncu Asit boru hattı

23 Asetilen tüp,bakırı; oksijen yağı sevmez
Asetilen tüp,bakırı; oksijen yağı sevmez.O2 hortumları 40, asetilen 20 atm. Bir basınçla test edilir.gaz hortumları 9mm,O2 hortumu 5mm.

24 Alüminyum gövdeli kaplarda 100oC max sıcaklık
Alüminyum gövdeli kaplarda 100oC max sıcaklık. Çelik gövdeli basınçlı kaplarda 300oC max. Basınçlı kapta malzeme çelik ise et kalınlığı 2mm malzeme alüminyum ise 3mm olmalı. Antagonizma:aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki etmesi. Teratojenik etki:kimyasalların gebeler tarafından alındığında bebekte defarmasyon yaratması.

25 İşyeri geçitlerinin genişliği 120cm az olmayacak
İşyeri geçitlerinin genişliği 120cm az olmayacak. Yüksek yerlerde platform ve sahanlıkların çevreleri 90cm. Korkuluk tabandan yükseklik 90cm.korkuluk 100kg yük taşımalı. Ateş ve dumana karşı korunmuş kapıya uzaklık çok tehlıkelı yerlerde 15m,tehlıklı-az tehlıkelı yerlerde 30m. 100 den az işçi çalıştıran yerlerde geçitler 120cm,100 den fazlada buna 60cm ekle.çıkış kapıları arası mesafe 5m,kapı genişliği 120cm az olmayacak.lastikli yangın hortumları 3 ayda bir kontrol et. Yapı işleri 30 günden fazla,20 işçiden fazla çalışacak,500 yevmiyeden fazla il bölge müdürlüğüne haber ver.

26 4200kj enerji tüketilen işler hafif,8400kj çok ağır işler.
Kaynak yapımında her saatte 5dk ısı giderme molası ver. Kaynakta azot gazı ortamda çogalır,ortam havası 10 defa değiştir. Emniyet subablarına gelen basınç 600kg/cm2 geçmeyecek. Buhar-sıcak su kazalarında 3 ay kullanılmadığında ve her yıl periyodik. Seyyar kompresör çalışandan 10m uzakta olmalı. 4200kj enerji tüketilen işler hafif,8400kj çok ağır işler. Serbest zamanda 24 saatte tüketilen enerji 2500kj. Oksijen hidrostatik testler 5-10 yıl arası yap. Tüpler 1-4;2-3 grupları arasında depolanır.aralara asal gaz koyularak. Tüpler 55OC ısıya maruz kalmamalı,45O açıyla yerleştirilmeli. Kaynak esnasında üfleçle tüp arasında 3m olmalı hortum uzunluğu.

27 Grup 1 ve Grup 4 birlikte depolanabilir Grup 2 ve Grup 3 birlikte depolanabilir Grup 5 hiçbir Grupla birlikte depolanamaz Grup 6 hiçbir Grupla birlikte depolanamaz Grup 1 ve Grup 2 birlikte depolanamaz Grup 3 ve Grup 4 birlikte depolanamaz Grup 2 ve Grup 4 birlikte depolanamaz BOŞ tüplerle DOLU tüpler her zaman birbirinden ayrı depolanmalıdır.

28 Yanıcı olmayan yanıcı 1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 5. grup 6. grup
Toksik veya aşındırıcı Kendinden alevlenir Çok toksik Aşındırıcı olmayan Aşındırıcı Az toksik Az toksit toksik yakıcı CO2,argon, helyum,O2, azot Asetilen, hidrojen, propan, bütan Özel karışımları Asit gazları silan Azot oksitler

29 Kulağın duyarlı olduğu aralık 3000-4000Hz. Konuşma 150-4000Hz.
Alçak basınçlı buhar kazanları 1,05-2,0kg/cm2 yüksek “ “ “ ,01-…. Manometre işletme basıncının 2 katına ayarla azot havadan hafif,argon ağır. Kulağın duyarlı olduğu aralık Hz. Konuşma Hz. Zihinsel çalışmalarda 55db geçmiyecek. 6 db fark varsa en fazla ses gelene 1db ekle. Aralarında 17db fark varsa 3db ekle. Aydınlatma farkı 1:40 sağlığa zararlı. %19,5-23,5 insan için sınır O2 (normal atm.20,9)

30 Vinç arabalarının geçtiği sabit tesisler arasında 180cm mesafe olacak
Vinç arabalarının geçtiği sabit tesisler arasında 180cm mesafe olacak. 5 ton ve fazlası yük kaldıran raylı vinçler 2 elektrikli fren-bir elektrik-bir mekanik fren. Vinç 3 ayda bir periyodik Çelik halat katsayısı 6 İp halat katsayısı 3 Gall zincirinde 4/1 geçen aşınma kullanma Zincirlerde bakla uzunluğu %5 geçince değiştir Zincir ve kanca katsayısı 5

31 Grup 1:insanda kansorejen olduğu bilinen madde
Grup 1:insanda kansorejen olduğu bilinen madde. Grup 2:insanda kansorejen olduğuna dair yeterli kanıt olan madde. Grup 3:kanser yapma olasılığı olan ama kanıtlanamayan madde. 7 telli çelik halat……%12 “ “ “……..%20 “ “ …….%25 Üçgen bükümlü çelik halat %15 dayanıklılığını kaybederse kullanılamaz. R1—kuru halde patlayıcı R2—temasta patlama riski R3—çok ciddi patlama temasla R14/15—su ile alevlenen gazla şiddetli reaksiyon S1—kilit altında muhafaza et S2—çocuklardan uzak tut S3—serin yerde muhafaza et

32 A—kimyasal maddelerle oluşan m.h.(25 alt grub)
İşitme kaybı maruziyet yılı 2 yıl pnömokonyoz maruziyet 3 yıl. KOAH: akciğer hava yollarının tıkanarak oksijen alımını zorlaştırması sonucu oluşan m.h. ODİOGRAM: işitme testinde kullanılan cihaz. A—kimyasal maddelerle oluşan m.h.(25 alt grub) B—mesleki cilt hastalıkları (2 alt grub) C—pnömokonyozlar-diğer mesleki solunum sistemi(9 alt) D—mesleki bulaşıcı hastalıklar (4 alt grub) E—fiziki etkenlerle olan m.h. (12 alt grub)

33 KOROZİF--AŞINDIRICI OKSİTLEYİCİ
YANICI-PARLAYICI SAĞLIK ZARARLISI

34 İnsan vucudu toplam direnci 2500ohm tehlikeli akım 20mA=50volt yüksek gerilim 1000v. Fazla-alçak gerilim 1000 az. 32 amper üstünde sigortalar bir şalter veya anahtarla kontrol. Statik elektriğe karşı= [nemlendirme-topraklama-iyonizasyon] STEL: 15dk. Sürede maruz kalınan aşılmaması gereken değer. TWA: 8 saatlik mesai süresince maruz kalınan ortalama konsantrasyon. MAK: hiç aşılmaması gereken değer. ESD: ortalamaların ortalamasında aşılmaması gereken değer. TPM:toplam verimli bakım LEL:patlama alt limit VEL:patlama üst limit

35 Yangın zararlı gazlar:1. tahriş edici gazlar 2. boğucu g. 3
Yangın zararlı gazlar:1. tahriş edici gazlar 2.boğucu g. 3.zehirleyici en hızlı sıcaklık artışı 2. aşama. Buhar yayılma 2. aşama.alev dili aşaması 3. aşama.parlama4. aşama. Duman dedektörü=iyonizasyon sistemi. Fotoelektrik duman dedektörleri(alevsiz yangınlarda) dedektörler 6 ayda bir kontrol. Zararlı toz ve gazlar tavan yüksekliği 3,5m. Kişi başı serbest alan 2,5m2 ……………. Tabi havalandırma 2-3 hava değişimi. Yetişkin kişi 30m3 temiz hava Havalandırma 3 ayda bir kontrol En uygun nem %40-60 15O-30O aralığında en uygun sıcaklık 29O--%5; 30O--%10; 31O--%17; 32O--%30 performans düşer.

36 Parelel çalışan kazanların valf çıkışlarına stop valfi ve geri tepme klepesi koy.gaz,kömür tozu ve yakıtla çalışan kazanlarda sıcaklık 120OC üstüne çıkmıyacak.alçak basınçlı kazanlarda basınç 0,5 atü- sıcaklık 110OC geçmeyecek. Kazanlarda çalışma basıncının en az iki katı manometre olacak.sıcak su kazanlarında bir termometre olacak.birbirinden ayrı 2 adet su seviye göstergesi olacak.buhar kazanlarında en az 2 adet emniyet subabı olacak.bütün göstergelerin giriş-çıkışlarına birer adet vana veya musluk koy. Kömür stokları 3m aşmayacak. Yanıcı ve benzeri atıklar, binalardan en az 15m uzakta yakılacak. Kül,curuf ve kurum yığınları binalardan en az 15m uzakta.

37 230v. Ve üstü çalışan elektrik motorları 3m yüksek yerde olacak.
Soğutma tanklarının kapasitesi 140l. Fazla ise 2 adet basınç ayar vanası,140l. Az ise bir basınç ayar vanası yeter.seyyar kompresörler çalışanlardan 10m uzağında olacak. Basınçlı kaplardaki kontrol cihazları: emniyet subabı, boşaltma vanası,manometre,termometre. Parelel çalışan basınçlı kapların giriş-çıkış-boşaltma-blöf vanaları ayrı ayrı. 230v. Ve üstü çalışan elektrik motorları 3m yüksek yerde olacak. Oksijen tüpleri,150atm basıncı geçmeden depola.

38 Hava akım hız değeri 0,3-0,5m/sn. Makine tezgah mesafesi 80cm.
1. gün—1/2 saat sabah/akşam 2. gün—1 saat “ 3. gün—2 saat “ 5. gün—tüm vardiya kulaklığa alış. Gürültülü işlerde işe giriş- her 6 ayda bir odyogram al. Oturarak yapılan işler 20O Ayakta yapılan ağır kol işleri 17O Çok ağır işler O kaldırma araçları 3 ayda bir kontrol basınçlı kaplar 12 ay “ Hava akım hız değeri 0,3-0,5m/sn. Makine tezgah mesafesi 80cm. Merdiven eğimi 20-45O Merdiven 500kg m2 yük taşımalı

39 Aşağıdakilerden hangisi yanyana depolanır???
Zehirleyici ve oksitleyici madde Çok zehirli ve oksitleyici madde Zehirli ve parlama noktası 21OC küçük olan parlayıcı madde Çok zehirli ve parlama noktası 0OC küçük olan parlayıcı madde (C)

40 1. Sınıf parlayıcıların tutuşma sıcaklığı 38OC
İmmunotoksik etki: bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki. Kimyasal maddelerle çalışılan işyerleri 5 yılda bir risk analizi. EINECS: kimyasal maddelerin avrupa envanteri parlayıcı,zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ½ katı hacminde taşıma havuzu bulunmalı. Kezzap=nitrik asit AB göre toksik seviye aşamaları 3sınıf. 1. Sınıf parlayıcıların tutuşma sıcaklığı 38OC

41 Mekanik köpük elektrik iletir
Mekanik köpük elektrik iletir. B tipi kuru kimyevi yangın söndürücü yanan cismin oksijenini keserek yangın söndürür. Denizaltındaki tüplerin gazı oksijen+helyum yada oksijen+nitrojen Yangın kompartmanı 45dk. Yangına dayanmalı. Sprinkler sistemi yok-2000m2 aşmayan kompartman 50cm çıkış kapısından 1dk 40 kişi çıkmalı Yangında tehlike bölgesi 3 Alarm ve tahliye denemeleri 6 ayda bir. Çok tehlikeli yerlerde yangın çıkışı 15m Derinliği 25m olan kuyulara fren tertibatlı vinç ve bucurgatlar işletilir.


"İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları