Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLEN İ N Ö Ğ ELER İ. SORU 1: Aşa ğ ıdaki altı çizili kısımlardan hangisi yer tamlayıcısı de ğ ildir ? A) Buraya gelece ğ imi kimden ö ğ rendin? B) Ders.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLEN İ N Ö Ğ ELER İ. SORU 1: Aşa ğ ıdaki altı çizili kısımlardan hangisi yer tamlayıcısı de ğ ildir ? A) Buraya gelece ğ imi kimden ö ğ rendin? B) Ders."— Sunum transkripti:

1 CÜMLEN İ N Ö Ğ ELER İ

2 SORU 1: Aşa ğ ıdaki altı çizili kısımlardan hangisi yer tamlayıcısı de ğ ildir ? A) Buraya gelece ğ imi kimden ö ğ rendin? B) Ders çalışmak için kütüphaneye gitti. C) Bu yıl haziranda sınavımız var. D) Bunu yapmayı senden ö ğ rendim.

3 CEVAP: C

4 SORU 2: Bugünün kıymetini bilmeyenler yarının tadını çıkaramazlar. Bu cümlenin ögeleri aşa ğ ıdakilerin hangisinde do ğ ru olarak verilmiştir? A) Özne- yer tamlayıcısı- yüklem B) Özne- yüklem C) Özne- belirtisiz nesne- yüklem D) Özne- zarf tamlayıcısı- yüklem

5 CEVAP: B

6 SORU 3: Günler geçtikçe seni daha iyi anlıyorum. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin sıralanışı bakımından bu cümleyle özdeştir? A) Bir ay sonra kızını büyük bir sevinçle kucakladı. B) Dayım yıllar sonra bize geldi. C) Bahar gelince herkesi bir mutluluk sarar.

7 CEVAP: A

8 SORU 4: Aşa ğ ıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili bölüm ötekilerden farklı bir öge olarak kullanılmıştır? A) Mayasız yo ğ urt tutmaz. B) Mazlumun ahı yerde kalmaz. C) Meyveli a ğ acı taşlarlar. D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

9 CEVAP: C

10 SORU 5: Aşa ğ ıdakilerden hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır? A) Onun sohbetine doyum olmuyor. B) Şiir duygu ve düşüncelerin ürünüdür. C) Türkçe dersi çok güzel geçiyor. D) Masanın üzerini tozlar kaplamış.

11 CEVAP: A

12 SORU 6: Aşa ğ ıdakilerden hangisinin öge ayrımı do ğ rudur? A) Şiirlerinde/ sembollerden/ yararlanmayı tercih ediyor. B) Her şey/ onun/ eserlerine/ konu olabiliyor. C) Bu kitapta/ kalıplaşmış sözlere/ fazlaca/ yer verilmiş D) O yıllarda/ yaşanan sıkıntıları/ eserine/ taşımış.

13 CEVAP: C

14 SORU 7: “ Şu ana kadar sana yaptıklarım için kendimi affedemiyorum ‘’ cümlesinde hangi seçenekteki soruların cevabı vardır? A) Neden, ne zaman, kimi? B) Neden, kimi? C) Kim, ne zaman? D) Ne zaman, kimi?

15 CEVAP: B

16 SORU 8: Aşa ğ ıdaki cümlelerden hangisi “ nerede, nasıl, neyi sorularına cevap verir? A) Dedemlerde karşılıklı konuşarak sorunlarımızı hallettik. B) Dün akşam misafirlerimizi kusursuz a ğ ırladık. C) Maçta, Emre çok güzel goller attı. D) Dershane, konuları pekiştirmeme yarıyor.

17 CEVAP: A

18 SORU 9: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yer tamlayıcısı görevindedir? A) Bundan sonra herkese yardım edece ğ im. B) Ben de kimseyi kırmamaya çalışaca ğ ım. C) Senin kitabın sınıfta kalmış. D) Benim gönlümü kırarak başarılı olamazsın.

19 CEVAP: A

20 SORU 10: Aşa ğ ıdakilerin hangisinde ikileme farklı bir öge olarak kullanılmıştır? A) Er geç gerçekleri o da ö ğ renecek. B) Eften püften sebeplerle onu kırmamalısın. C) Oraya varır varmaz beni ara. D) Her sözüme mırın kırın ediyor.

21 CEVAP: D

22 SORU 11: Çocuklar oyuncaktan her zaman hoşlanırlar. Yukarıdaki cümleden aşa ğ ıdaki soruların hangisine cevap alınamaz? A) Nasıl? B) Kimler? C) Ne zaman? D) Neyden?

23 CEVAP: A

24 SORU 12: “ Reşat Nuri Güntekin’in en önemli romanlarından biri Yaprak Dökümü’dür “cümlesinin yüklemi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yaprak Dökümü’dür. B) Reşat Nuri Güntekin’in en önemli romanlarından biri. C) Önemli romanlarından biri Yaprak Dökümü’dür. D) Romanlarından biri Yaprak Dökümü’dür.

25 CEVAP: A

26 SORU 13: Ö ğ renciler bahçede güzelce sohbet ediyor. Bu cümlede aşa ğ ıdaki ögelerden hangisinin örne ğ i yoktur? A) Özne B) Yer tamlayıcısı C) Zarf tamlayıcısı D) Nesne

27 CEVAP: D

28 SORU 14: Aşa ğ ıdakilerin hangisinde yüklemden önce gelen bölümün tamamı özneyi oluşturmuştur? A) Karlı da ğ ları zorlanarak geçen arabamız bozuldu. B) Akıllı ve terbiyeli çocukları herkes sever. C) Bu yorucu günün sonunda hepimiz dinlenmeyi hak ettik. D) Zamanla her şeyin daha iyi olaca ğ ına inanıyorum.

29 CEVAP: A

30 SORU 15: Roman, hikayeden çok daha geniş bir edebi türdür. Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Edebi türdür. B) hikayeden çok daha geniş bir edebi türdür. C) türdür. D) geniş bir edebi türdür.

31 CEVAP: D

32 SORU 16: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklemden sonra gelmiştir? A) Hiç yoktan yere üzmüştük annemizi. B) Bu akşam gidecektik Alilere. C) Şiirden ayrı kalamam demişti bana. D) Önceden çok güzeldi köyümüz.

33 CEVAP: B

34 SORU 17: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır? A) Çantamı unuttu ğ umu akşam anladım. B) Sabah aceleyle evden çıktı. C) Derslerine neden çalışmıyorsun? D) Hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı.

35 CEVAP: B

36 SORU 18: Aşa ğ ıdakilerden hangisinde şahıs zamiri belirtili nesne görevinde kullanılmıştır? A) Geldi ğ ini bize çok geç söylediler. B) Sana her zaman saygı duyarım. C) Onu çocuklarından ayırmazdı. D) Zor günlerimde beni asla yalnız bırakmadı.

37 CEVAP: C

38 SORU 19: Arkadaşın, sınavdan çıkınca bize geldi. Bu cümlede aşa ğ ıdaki ögelerden hangisi yoktur? A) Yer tamlayıcısı B) Zarf tamlayıcısı C) Özne D) Nesne

39 CEVAP:D

40 SORU 20: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zamir, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır? A) Sana söylediklerimi kimseye anlatma. B) Oraya seninle gitmeliyim. C) Akşama do ğ ru martılar buralara gelir. D) Avrupa şampiyonasında bizim takım birinci oldu.

41 CEVAP: B

42 SORU 21: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır? A) Hepimiz şarkı söyledik. B) Fuardan kitap aldım. C) Pikni ğ e gitmek için hazırlandık. D) Geziden sonra konsere gidece ğ iz.

43 CEVAP: A

44 SORU 22: “-dan –den” ekini alan sözcük aşa ğ ıdakilerin hangisinde yer tamlayıcısı görevinde de ğ ildir? A) Yemekleri akşamdan hazırladı. B) Arkadaşından borç para aldı. C) Yayladan taze süt getirdim. D) Kitaplarını çantasından çıkardı.

45 CEVAP: A

46 SORU 23: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki bölümün tamamı yer tamlayıcısıdır? A) Gökyüzünde öbek öbek kuşlar vardı. B) Gözyaşlarından ve hüzünlerden çok sıkıldık. C) Kayısı a ğ açlarının altında oturduk. D) O güzel yazların kusursuz maviliklerini düşünüyorum.

47 CEVAP: C

48 SORU 24: Aşa ğ ıdaki altı çizili bölümlerden hangisi nesne görevinde de ğ ildir? A) Çevresini bir çocuk merakıyla gözlemledi. B) Güzel bir davranış, insanı yüceltebilir. C) Öykü kahramanlarının arasında çocuklar da yer alır. D) Olayı sıca ğ ı sıca ğ ına anlattı.

49 CEVAP: C

50 SORU 25: Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Huzur romanını okudum. B) Yolculu ğ umuz zevkli geçti. C) Çoban, koyunları otlatıyor. D) Sofradaki meyveler lezzetliydi.

51 CEVAP: D

52 SORU 26: Aşa ğ ıdakilerin hangisinde cevap cümlesi yer tamlayıcısından oluşmuştur? A) –Bu adam nereye gidiyor? - İ leri B) –Buraya nereden geldin? -Aşa ğ ı mahalleden. C) –Bana ne aldın? -Kırmızı bir elbise D) –Sınavın nasıl geçti? - İ yi

53 CEVAP: B

54 SORU 27: Sözlerindeki güzellik beni başka dünyalara götürdü. Yukarıdaki cümleden aşa ğ ıdaki sorulardan hangisine cevap alınmaz? A) Ne? B) Nereye? C) Kimi? D) Nasıl?

55 CEVAP: D

56 SORU 28: Aşa ğ ıdakilerden hangisinde sözde özne kullanılmıştır?? A) Ö ğ renciler ödevlerini yapınca kütüphanden ayrıldı. B) İ lkokul dördüncü sınıf ö ğ rencilerinin dünyası anlatıldı. C) Bardakları dikkatlice ve özenle getirdi. D) Toplantıda problemleri dile getirdik.

57 CEVAP: B

58 SORU 29: Bu projelerin halktan olumlu tepkiler aldı ğ ını birçok kişiden duydum. Yukarıdaki cümlede aşa ğ ıdaki ögelerden hangisi yoktur? A) Zarf tamlayıcısı B) Yer tamlayıcısı C) Nesne D) Yüklem

59 CEVAP: A

60 SORU 30: Aşa ğ ıdaki atasözlerinin hangisinde öge sayısı di ğ erlerinden farklıdır? A) Pilav yiyen kaşı ğ ını yanında taşır. B) Cahilin dostlu ğ undan alimin düşmanlı ğ ı iyidir. C) Başak büyüdükçe boynunu e ğ er D) Mum dibine ışık vermez.

61 CEVAP: B


"CÜMLEN İ N Ö Ğ ELER İ. SORU 1: Aşa ğ ıdaki altı çizili kısımlardan hangisi yer tamlayıcısı de ğ ildir ? A) Buraya gelece ğ imi kimden ö ğ rendin? B) Ders." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları