Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)"— Sunum transkripti:

1 ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)
T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB) – ULAŞ

2 1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİNİN DURUMU

3 ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/ ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI TARİHİNDE ONAYLANMIŞ VE PLAN NOTLARI 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 1/ ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İSE İL GENEL MECLİSİ VE TEKİRDAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLUP ASKIDA İLAN EDİLMEKTEDİR.

4 YASAKLANAN SANAYİLER Planlama alanında yer alamayacak sanayi türleri; Planlama alanı dâhilinde, bu planda getirilen çevresel koşulları karşılayan ve rehabilite edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal sanayiler dışında, aşağıda belirtilen ve çevre kirleticiliği yüksek olan ve/veya yer altı suyu kullanım izni bulunmayan ve çevresel tahribe neden olan sanayi türleri kesinlikle yer almayacaktır;

5 • Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, • Yüzey temizleme (asit ile), • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, • Lifli yıkama-yağlamacılar, • Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi, •Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri, • Ham deri işleme • Kömüre dayalı termik santral, • İlaç sentez fabrikaları, • Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), • Demir-çelik üretimi, • Ağır metal tuzu üretimi, • Petrokimya, Klor-alkali, • Rafineri.

6 OSB / SU KULLANIMI nolu plan notunda belirtilen sanayiler, OSB Kanunu, Yönetmelikleri ve OSB Yönetiminin izin verdiği ölçüde, su kullanım izni almak kaydıyla OSB’lerde yer alabilir nolu plan notunda belirtilen sanayi türlerinin içinde yer almayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyetle ilgili plan/proje/ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım izin belgesinin sunulması zorunludur.

7 YASAK SANAYİDE KAPASİTE ARTIŞI
nolu plan notunda belirtilen sanayi türleri içinde olup da mevcut yasal sanayi alanlarında yer alan sanayiler; her türlü çevresel yatırımı yapacak olup, yer altı suyu kullanımını ve proses atıksuyu miktarını artıran üretim/kapasite artışlarının ve/veya alansal olarak kullanım artışının yapılmaması şartıyla, yalnızca mevcuttaki yapılaşmış alanı dahilinde teknoloji yenilenmesi sonucu oluşacak üretim/kapasite artışı yapılabilir.

8 BÖLGESEL ATIKSU ARITMALARI
Tarım Dışı Kullanım İzni almış olan kullanımlar, 1/ ölçekli çevre düzeni planlarında hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, tarım dışı kullanım izni verilen alan sınırları içerisinde kalmak ve bölgesel entegre atıksu arıtma tesislerine bağlanması kaydıyla alt ölçekli planlarda, bulunduğu idari sınırlar dahilinde, ilgili İdarelerce değerlendirilecektir.

9 ULAŞ OSB TÜRKGÜCÜ OSB VELİMEŞE OSB VELİKÖY OSB MİSİNLİ OSB
MURATLI OSB M.EREĞLİSİ OSB

10 TEKİRDAĞ İLİNDE SANAYİNİN MEVCUT DURUMU

11 YILLARA GÖRE İLİMİZDEKİ SANAYİ KURULUŞU SAYISINDAKİ ARTIŞ

12 MEVCUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

13 Çerkezköy OSB Faaliyete başlama :1973 Alan (Hektar) : 1330
Parsel sayısı : 382 Tahsis edilen parsel : 339 Faal tesis sayısı : 217 Çalışan sayısı(kişi) :

14 Çorlu Deri OSB Faaliyete başlama yılı : 1997 Alan : 120 ha
Parsel sayısı : 189 Yapılaşmış Parsel : 134 Yapılaşmamış Parsel : 55 Faal tesis sayısı : 90 Çalışan sayısı(kişi) : 4500

15 Hayrabolu OSB Faaliyete başlama yıl : 2001 Alan (Hektar) : 100
Parsel sayısı : 100 Tahsis edilen parsel : 45 Faal tesis sayısı : 6 Çalışan sayısı(kişi) : 100

16 Malkara OSB Faaliyete başlama yılı : 2002 Alan (Hektar) : 105.6
Parsel sayısı : 69 Tahsis edilen parsel : 3 Faal tesis sayısı : -- Çalışan sayısı(kişi) : --

17 O.S.B. Haricinde Bulunan Sanayi Kuruluşları
YERİ KURULUŞ SAYISI ALAN (Hektar) ÇALIŞAN Velimeşe – Yulaflı Köyü 168 776 23.666 Veliköy 60 450 3415 Türkgücü 41 418 4987 Marmaracık Ulaş-Misinli 206 1308 22023 Muratlı Karıştıran Yolu 46 400 3300 T O P L A M 521 56790

18 ISLAH OSB OLMANIN FAYDALARI NELER !!!!

19 AÇIKLAMA VERGİ TÜRÜ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB’DE YER ALAN İŞLETMELER
Emlak Vergisi Muaf (İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl ) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası Atıksu Bedeli (Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşleten Bölgeler) (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler) Muaf değil (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler) 4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi   Muaf (OSB'nin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için) Muaf Değil 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu KDV (Arsa ve işyeri teslimleri ) (Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV'den muaftır) 4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi Bina İnşaat / Yapı Kullanma İzni Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi Kurumlar Vergisi (OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri kurumlar vergisine tabidir) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4. maddesinin (n) bendi Çevre Temizlik Vergisi (Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB'ler) (Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 – 5035 Sayılı kanunun 41. md.) tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği I. Bölüm Tevhid ve İfraz İşlem Harcı 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. mad. ilave (n) bendi

20 ÇARPIK VE DÜZENSİZ ALANLARDAN PLANLI SANAYİ ALANLARINA DÖNÜŞÜM
Çarpık Sanayi Alanı Altyapısı Uygun Alanlar

21 ÇEVRE YÖNÜNDEN OSB İlimizde bulunan sanayi tesisi sayısı yaklaşık olarak adet olup, Bunlardan 217 adedi Çerkezköy OSB, 90 Adeti Çorlu Deri OSB, 38 adedi ASB içerisinde yer almaktadır. Dağınık olarak kurulu bulunan sanayi tesisi sayısı ise yaklaşık 1190 adettir.

22 Çerkezköy OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 217 İŞLETME 1 ARITMA
Kapasitesi: m3/gün

23 ÇORLU DERİ OSB – Atıksu Arıtma Tesisi 90 İŞLETME 1 ARITMA
Kapasitesi: m3/gün

24 İLİMİZDE ARITMA TESİSİ SAYILARI
İLÇE ADI ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ EVSEL TOPLAM MERKEZ 5 15 20 ÇORLU 160 175 ÇERKEZKÖY 17 3 MALKARA 8 - MURATLI 10 1 11 HAYRABOLU 4 M. EREĞLİSİ 6 16 ŞARKÖY 2 SARAY 218 50 268

25 Dağınık 1190 Sanayi Tesisi 268 işletme 268 arıtma

26 1000 İşletme 7 Arıtma 7 ADET ISLAH OSB MURATLI TÜRKGÜCÜ MİSİNLİ ULAŞ
VELİKÖY VELİMEŞE TÜRKGÜCÜ

27 ORTAK KULLANIMLAR SANAYİNİN ENERJİ KULLANIMLARI:
ORTAK ENERJİ TESİSLERİ İLE HEM YATIRIM MALİYETİ, HEMDE İŞLETME GİDERLERİ AÇISINDAN KARLILIK GÖSTERMEKTEDİR.

28 ATIK YÖNETİMİ OSB’LERDE ATIKLARIN BERTARAFINDA;
- ATIK BORSASI OLUŞTURULMASI, - ATIK YÖNETİMİ ALTYAPI UYGUNLUĞU, - BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİFLERİ,

29 BİLGİ PAYLAŞIMI İŞLETMELER ARASINDA;
OSB’DE Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında, bilgi paylaşımının arttığı, Atık yönetimi uygulamalarında bilgi paylaşımının arttığı, Atıkların bertaraf ve geri dönüşüme gönderilen miktarının arttığı, İşletme içinde çevre mevzuatına uyum konusunda SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN tesislere dönüşmüşlerdir.

30 İli Tekirdağ 283.780 Kırklareli 47.090 Edirne 1.183 Toplam 332.053
ERGENE HAVZASINDAKİ ENDÜSTRİYEL ATIKSULAR TOPLAM ENDÜSTRİYEL ATIKSU MİKTARLARI (OSB’ler dahil) İli Atıksu Miktarı m3/gün Tekirdağ Kırklareli 47.090 Edirne 1.183 Toplam

31 O.S.B. HDIŞINDAKİ SANAYİLERİN ATIKSULARI
ALANI SAYISI ARITMA ATIKSU MİKTARI - m3 Velimeşe – Yulaflı Köyü 168 83 75.000 Veliköy 60 15 6.000 Türkgücü 41 11 2.500 Marmaracık Ulaş-Misinli 206 80 90.000 Muratlı Karıştıran Yolu 46 12.500 T O P L A M 518

32 ERGENE HAVZASI Ortak ARITMALAR Genel Görünümü
2,1 MW Arıtma Tesislerinin yerleri; arazi özellikleri ve bölgedeki endüstrilerin yoğunlukları doğrultusunda, ÇDP’deki ISLAH SANAYİ ALANLARIYLA uyumlu olarak belirlenmiştir.

33 ISLAH (OSB) KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

34 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 1
4562 SAYILI OSB KANUNU Geçici Madde 8: Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, şehir imar ve mevzi imar planlarında değişik ölçek ve büyüklüklerde sanayi alanı olarak planlanan yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Valiliğe başvurması halinde;

35 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 2
Valilikçe hazırlanan gerekçe raporuna istinaden; 3194 sayılı İmar Kanununa göre plan onama yetkisi bulunan kurumlar ile alanın eşiklerine göre ilgili idarelerin katılımıyla Valinin Başkanlığında ISLAH KOMİSYONU oluşturulur. Bakanlık yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB yerini belirler.

36 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 3
Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde tüzel kişilik kazanan bölgelerde, bu Kanunla getirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayan bölgeler OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir. Bu bölgelerin nitelik ve büyüklükleri ile Islah şartlarına ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.”

37 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 1
TARİHLİ RESMİ GAZETE ISLAH OSB: 12/4/2011 TARİHİNDEN ÖNCE MER’İ PLANA GÖRE YAPILAŞAN SANAYİ TESİSLERİNİN BULUNDUĞU ALANLARIN ISLAH EDİLMESİ SURETİYLE OLUŞACAK OSB' Yİ, ISLAH OSB' LER    GEÇİCİ MADDE 5 : ISLAH OSB BAŞVURULARI, 12/4/2012 TARİHİNE KADAR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN, GEREKÇE RAPORU İLE BİRLİKTE ISLAH OSB OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İLİN VALİLİĞİNE YAPILIR.

38 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 2
BAŞVURUNUN ISLAH KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN; A) TALEP EDİLEN ALANIN, ALTYAPI VE YÖNETİM BERABERLİĞİNİN SAĞLANABİLECEĞİ ŞEKİLDE BÜTÜNLÜĞÜNÜN OLMASI YA DA MEVCUT BİR OSB' NİN BİTİŞİĞİNDE YER ALMASI HALİNDE OSB'NİN UYGUNLUK GÖRÜŞÜNÜN BULUNMASI, B) OSB ORGANLARINI OLUŞTURMAYA YETECEK KATILIMCI SAYISININ SAĞLANMASI,

39 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 3
C) ÖNERİLEN ISLAH OSB ALANINDA BULUNAN SANAYİ PARSELLERİNİN AYRIK NİZAMDA VE MER'İ PLANA GÖRE YAPILAŞMIŞ OLMASI, BU ALAN İÇİNDE MÜNFERİT OLARAK RUHSATSIZ VE İZİNSİZ SANAYİ TESİSLERİNİN MEVCUT OLMASI HALİNDE İSE BU TESİSLERİN ISLAH SÜRESİ İÇERİSİNDE YASAL YÜKÜMLÜKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ TAAHHÜT ETMESİ, D) ALANIN EN AZ % 8' İNİN OSB ORTAK KULLANIM ALANLARINA AYRILABİLECEK NİTELİKTE OLMASI,

40 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 4
Ç) ÖNERİLEN ISLAH OSB ALANINDA BULUNAN TOPLAM PARSELLERİN EN AZ 1/3' ÜNDE ÜRETİM VEYA İNŞAATA BAŞLANMIŞ OLMASI VE EN AZ 1/3' ÜNÜN MÜLKİYETİNİN DE SANAYİ TESİSİ KURMAK ÜZERE SANAYİCİDE OLMASI,   E) ÖNERİLEN ALAN İÇİNDE KANUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE KURULU BULUNAN TESİSLER HARİÇ, OSB'DE KURULAMAYACAK TESİSLERİN BULUNMAMASI, 

41 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 4
F) ÖNERİLEN ALAN İÇİNDEKİ TESİS MALİKLERİNİN; ISLAH OSB İÇERİSİNE DÂHİL EDİLMEYE YÖNELİK TALEP YAZILARI,  ALANIN HALİ HAZIR DURUM BİLGİSİ VE MÜLKİYET BELGELERİ, İLGİLİ KURUMCA TASDİKLİ MER'İ İMAR PLANLARI, YAPILARA İLİŞKİN RUHSAT VE İZİNLER, ÇED RAPORLARI, JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI,

42 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 4
F) MEVCUT DURUMDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE ALANIN ISLAH OSB TALEP GEREKÇELERİ, ISLAH İÇİN PLANLANACAK TÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE EKONOMİK GETİRİLERİN DE YER ALACAĞI ÖN FİZİBİLİTE İLE FİNANSMAN KOŞULLARININ ETÜDÜ GİBİ BİLGİ, BELGE VE RAPORLARIN DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE OLUŞAN GEREKÇE RAPORUNUN VE EKLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK SUNULMUŞ OLMASI, ŞARTLARI ARANIR.

43 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 5
(3) BAŞVURUYA İSTİNADEN VALİLİK, GEREKÇE RAPORUNUN BAŞVURU KOŞULLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI İNCELER. BAŞVURUNUN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞININ TESPİTİ HALİNDE İNCELEME RAPORU İLE BİRLİKTE KONUYU ISLAH KOMİSYONUNA SEVK EDER. ISLAH KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE SÜRESİ VALİLİKÇE BELİRLENİR.

44 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 5
ISLAH KOMİSYONU; - VALİ BAŞKANLIĞINDA, - ALANIN BELEDİYE BAŞKANI VEYA BAŞKAN YARDIMCISI, - İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ, - ÜNİVERSİTENİN REKTÖR VEYA REKTÖR YARDIMCISI, - ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜR - KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜ - BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ, - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK, - GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK, - KÜLTÜR VE TURİZM - SAĞLIK İL MÜDÜRÜ - TİCARET VE SANAYİ ODASI, - İLDEKİ VE VALİLİKÇE UYGUN GÖRÜLEN BİR OSB'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KOMİSYONA DAİMİ ÜYE OLARAK KATILIMIYLA OLUŞUR. ALANIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE VALİ, DİĞER KURUM VE KURULUŞ TEMSİLCİLERİNİ DE KOMİSYONA DÂHİL EDER.

45 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 6
(5) KURULACAK ISLAH OSB' NİN BİRDEN FAZLA İLİN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMASI HALİNDE ISLAH KOMİSYONU, EN BÜYÜK ALANIN BULUNDUĞU İL VALİSİ BAŞKANLIĞINDA VE O İLİN ISLAH KOMİSYONU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA OLUŞTURULUR.   (6) ISLAH KOMİSYONU TARAFINDAN TALEP DEĞERLENDİRİLİR VE UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE ALANA İLİŞKİN ISLAH ŞARTLARI VE BEŞ YILI GEÇMEMEK ÜZERE SÜRESİ BELİRLENİR. BU SÜRE, MÜCBİR SEBEPLER HARİCİNDE HİÇBİR SURETTE UZATILMAZ. ISLAH KOMİSYONU BU KONUDAKİ KARARINI OYBİRLİĞİ İLE ALIR. TESİS MALİKLERİ, ISLAH KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ ISLAH ŞARTLARINI SÜRESİ İÇERİSİNDE YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

46 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 7
(7) ISLAH ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEYEN TESİSLER ISLAH OSB SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILIR. (8) VALİLİK, ISLAH KOMİSYONU KARARININ ALINMASINI MÜTEAKİP GEREKÇE RAPORU, İNCELEME RAPORU VE ISLAH KOMİSYONU KARARINDAN OLUŞAN BAŞVURU DOSYASINI BAKANLIĞA GÖNDERİR. İNCELEME SIRASINDA, İHTİYAÇ GÖRÜLMESİ HALİNDE BAKANLIKÇA EK BİLGİ VE BELGELER İSTENEBİLİR.

47 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 8
(9) BAKANLIK TARAFINDAN OSB YER SEÇİMİ KOMİSYONU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLARA, - ALANIN ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR BİLGİ VE PAFTALAR YETERLİ SÜRE VERİLEREK GÖNDERİLİR. - KURUM VE KURULUŞLARI ADINA KOMİSYONA TEMSİLCİLERİNİ GÖNDERMELERİ İSTENİR. - KOMİSYON SONRASI KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN, EN GEÇ OTUZ GÜN İÇİNDE BİLDİRİLİR. - BU SÜRE İÇERİSİNDE GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRMEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞÜ, BAKANLIK TARAFINDAN OLUMLU KABUL EDİLİR. - KURUMLARDAN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA OY BİRLİĞİ İLE BELİRLENEN OSB SINIRLARI KESİNLEŞTİRİLİR.

48 İLETİŞİM BİLGİLERİ


"ISLAH SANAYİ ALANLARI (OSB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları