Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR NAZLI AKAR 20100907005 FATMA ÖCAL 20100907014 NEZİHE UYSAL 20100907026 FATMA ÇOBAN 20100907051.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR NAZLI AKAR 20100907005 FATMA ÖCAL 20100907014 NEZİHE UYSAL 20100907026 FATMA ÇOBAN 20100907051."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR NAZLI AKAR 20100907005 FATMA ÖCAL 20100907014 NEZİHE UYSAL 20100907026 FATMA ÇOBAN 20100907051

2 SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM

3 İLETİŞİM NEDİR? Bireylerin bilgi, duygu ve düşüncelerini birlikte paylaştığı bir süreçtir. Bu süreç sadece sözlü ve yazılı ifadeleri değil, aynı zamanda iletilen mesaja katkıda bulunan vücut dilini ve kişisel tavırları da içermektedir.

4 İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ İletişimde ilk izlenim önemlidir. Bireylerden biri hazır değilse, iletişim sağlanamaz. İletişim kişiye değil kişiyle yapılır. İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır. İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş gibi öğeler önemli rol oynar.

5 İLETİŞİM SÜRECİ Gönderici MesajKanalAlıcı Dönüt

6 Gönderici, mesajı karşı tarafa gönderen kişidir. Gönderici kelimeler, vücut dili, resimler vs. gibi yollarla fikirleri kodlar ya da sembolize eder. Duygu ve düşünceler yüz yüze görüşme dışında radyo, tv, bilgisayar, telefon gibi kanallarla da iletilir.

7 Mesaj, Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere mesaj denir. Kanal,mesajın sunuluş biçimidir. Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç-gereç, yöntem ve tekniklerdir.

8 Alıcı ise kendine gönderilen kodlanmış ya da sembolize edilmiş mesajı çözmeye çalışır ve göndericiye dönüt gönderir. Dönüt,duygu ve düşüncelerin karşı tarafa doğru ve istenildiği gibi iletip iletilmediği konusunda bilgi verir.

9 Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik Öğretmen(Kaynak) Öğretim İçeriği(Mesaj) Öğretim araç ve yöntemleri(Kanal) Öğrenci(Alıcı) Öğrenme Tepkileri (Dönüt)

10 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı

11 İLETİŞİM SÜRECİ VE YAŞANTI ALANI YAŞANTI KONİSİ (DALE)

12 Y AŞANTı K ONISININ DAYANDıĞı BILIMSEL ILKELER... Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

13 Y AŞANTı KONISININ BULGULARıNA GÖRE INSANLAR ÖĞRENDIKLERININ... 1% TATMA 2% DOKUNMA 4% KOKLAMA ÖĞRENME 10% DUYMA 83% GÖRME

14 B ELLI BIR ZAMAN SÜRESI IÇERISINDE INSANLAR … 10% OKUMA 20% DUYMA 30% GÖRME Akılda 50% DUYMA & GÖRME Tutma 70% SÖYLEME 90% YAPMA

15 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER Ortak yaşantının olmaması Dile ait engeller Sembol ile anlatılan konu arasındaki çelişki Semantik Engeller(Anlamların karıştırılması) Savunma Mekanizmaları Algının sınırlı oluşu Sözcüklere boğulma Psikolojik engeller Çevresel/Fiziksel faktörler Statü Uyutma Hiyerarşi Sınırlama Uyuşmazlık

16 İletişim Türleri Sözsüz Sözlü Yazılı İletişim İletişim İletişim

17 1.SÖZSÜZ İLETİŞİM Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. İnsanlar arası iletişimi kuvvetlendiren en önemli etmenlerden birisi de sözel iletişimi destekleyen sözsüz mesajlardır.

18 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Göz İlişkisi Yüz İfadesi Baş Hareketleri Jestler Beden Duruşu Yakınlık Yöneliş Bedensel Temas Dış Görünüş

19 2.SÖZLÜ İLETİŞİM Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar. Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır. Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir.

20 “Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz.” Yunus EMRE

21

22 3.YAZILI İLETİŞİM Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır. İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur.

23 Etkili iletişim kurabilmek için Ne söyleyeceğimizi bilmek, Ne zaman ve nerede söylemenin uygun olacağına karar vermek, En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek, İfadelerimizde emir verme olmamalı bu iletişimi keser, Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, konunun anlaşılmış olduğunu görmek

24

25 Bir öğretmenin sınıfını etkili yönetebilmesi için öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim kurması gerekmektedir.

26 Gordon’a göre etkili dinleme becerisini kazanan öğretmenler, öğrencilerin düşünme, tartışma, soru sorma ve araştırmada kendilerini özgür hissedecekleri bir ortam yaratarak, öğrenmeyi kolaylaştırmaktadırlar. Rosenfeld derse hazırlıklı gelen öğretmenlerin yüz ifadeleri, konuşmadaki etkinlikleri, gülümseme biçimleri, jest ve mimikleri gibi davranışlarının derse hazırlıksız gelen öğretmenlerin aynı davranışlarına oranla yaklaşık iki kat daha etkili olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin başvurduğu iletişim biçiminin %80i beden diline dayanmaktadır.

27 Etkili olmanın en önemli parçası öğrenciye kendimizi sevdirmektir.

28

29 İletişimde önemli olan kişilere ve olaylara kuş bakışı bakabilmektir.

30 AMA KUŞ GİBİ BAKMAMAK KOŞULUYLA ….

31 Öğretmen ulaşılabilir, tutarlı ve bağışlayıcı olmalıdır. Öğrencilere, yüksek ama ulaşılabilir hedefler, beklentiler göstermelidir. Tüm öğrenciler için kaygılanmalıdır; öğrenciler arasında ayrım yapmaktan kaçınmalıdır. Daha iyi bir öğretmen-öğrenci iletişimi sağlamak için;

32 Çok fazla övgü yapmaktan veya kusur bulmaktan kaçınmalıdır. Öğrencilerden, yaptığı dersle ilgili geri bildirimler istemelidir. Öğrencilerle resmi ilişkilerin dışında da ilişki kurabilmelidir.

33 Ve en önemlisi her öğrencinin farklı bakış açısı olduğunu unutmayın!!!!

34

35 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Öğrenciler bazen olumsuz tutumlar geliştirebilirler. Bunları en aza indirgemek için öğretmen öğrencilerine arkadaşça yaklaşmalı ve onların öz saygı ve özgüvenlerini artırmak için sınıf içerisinde sorumluluk alarak öğrenmelerini sağlamalıdır.

36

37 Kes şunu!Sen tam bir baş belasısın! Kolumun çekiştirilmesinden hiç hoşlanmıyorum.

38 Çok kabasın!Her zaman sözümü kesiyorsun. Bir şey söylemeye başlayıp da bir türlü sonunu getiremememden rahatsız oluyorum.

39

40 Pasta tüm arkadaşlarınla birlikte eşit olarak paylaşılacaktı.Kendini frenleyebilmeni beklerdim. Beni maça götürmek zorunda sın Bu tarzda konuşman hoşuma gitmiyor.Başka bir şekilde sorabilir misin?

41 Bu yeni tren yollarını, üstüne basılmış ve eğrilmiş olarak görmek beni rahatsız ediyor.Kullanılmadıkları zamanlarda yerine koymanı isterim. Bu hiç hoşuma gitmedi.Duyguların ne kadar yoğun olursa olsun,yenildiğinde sportmence davranmanı isterim.

42

43

44 EVERTSON, EMMER VE WORSHAM’A GÖRE SORUN YARATAN ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMEK YA DA OLUMLUYA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÖĞRETMENLERİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BECERİLERİNE SAHİP OLMALARI GEREKİR: Olumlu Kararlılık Empatik Yaklaşım Problem Çözme

45 O LUMLU K ARARLıLıK Kararlılık,bir görüşü sonuna kadar ödün vermeden istikrarlı bir şekilde savunmak ve o görüş üzerinde ısrarını devam ettirmek olarak tanımlanabilir. Sınıf yönetimi açısından bakıldığında olumlu kararlılık öğretmenin kendine olan güvenini ifade etmektedir.

46 Bir öğretmen sınıf içerisinde kararlı bir davranış göstermeli ve kendi becerilerine güvenmeli. Kararlı olmayan ve de kendine güvenmeyen bir öğretmen bir grup öğrenci karşısında bocalama, heyecanlanma, konuşamama ya da öğrencilerle göz temasında bulunamama gibi davranışlar sergileyebilir.

47 E MPATIK Y AKLAŞıM Öğretmen kendini öğrencisinin yerine koyup onun duygularını,içinde bulunduğu durumu daha iyi kavrar ve ona göre davranır.

48 P ROBLEM Ç ÖZME Kişilerarası ortaya çıkan çatışmaların ortadan kaldırılmasında izlenen bir süreçtir.

49 Marzano ve Pickering öğretmen-öğrenci arasında olumlu ve eşitliğe dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde aşağıdaki önerileri getirmektedir: -Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilerle göz temasında bulunmalı ve sınıfın her köşesinde dolaşmalıdır. -Ders sırasında öğretmen bilinçli bir şekilde tüm öğrencilerin yanına yaklaşmalıdır. Sınıfın oturma düzeni buna imkan verecek şekilde düzenlenmelidir. -Öğretmen sınıfta öğrencilerin ortaya koyduğu fikirleri sahiplenmelerine yardımcı olmalıdır.

50 -Sınıf tartışmalarına tüm öğrencilerin katılımını teşvik etmelidir. Öğretmen sadece sınıfta konuşan öğrencilere değil, konuşmayan öğrencilere de seslenmeli ve onların derse katılımını sağlamalıdır. -Öğretmen bir soru sorduğu zaman onlara cevaplamaları için süre tanımalıdır.

51 KONU BİTTİ….


"HAZIRLAYANLAR NAZLI AKAR 20100907005 FATMA ÖCAL 20100907014 NEZİHE UYSAL 20100907026 FATMA ÇOBAN 20100907051." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları