Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1MCA/2008 TERSANELERDEKİ İSG KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mustafa Cengiz AYNA İnşaat Mühendisi Baş İş Müfettişi 06 Kasım 2008/İSTANBUL TÜRKİYE’DE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1MCA/2008 TERSANELERDEKİ İSG KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mustafa Cengiz AYNA İnşaat Mühendisi Baş İş Müfettişi 06 Kasım 2008/İSTANBUL TÜRKİYE’DE."— Sunum transkripti:

1 1MCA/2008 TERSANELERDEKİ İSG KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mustafa Cengiz AYNA İnşaat Mühendisi Baş İş Müfettişi 06 Kasım 2008/İSTANBUL TÜRKİYE’DE

2 2MCA/2008 KONU BAŞLIKLARI Türkiye’de tersanelerindeki gelişmeler, Türkiye’de ve tersanelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin durum (istatistikler), Toplumsal yapıya ilişkin sorunlar ve öneriler, Tersaneler ilişkin sorunlar ve öneriler, Tuzla Tersaneler Bölgesine ilişkin sorunlar ve öneriler, ve öneriler, Bakanlığımız İSG Faaliyetleri, Bakanlığımız İSG Faaliyetleri, Tersanelerde İSG uygulamalarına yönelik öneriler.

3 MCA/20083

4 4 GEMİ İNŞA SANAYİ 3 milyar dolar ihracat girdisi, 7 milyar dolarlık yatırım, Üretimde % 85 ihracat kapasitesi, çalışan, Üretimde dünya dördüncülüğü, Kaynak: GİSBİR

5 MCA/20085 MEVCUT TERSANELER ÖZEL SEKTÖRADET İstanbul44 Trabzon8 Zonguldak9 İzmit7 Çanakkale2 Samsun1 Ordu1 Kastamonu1 İskenderun1 Yalova9 Sakarya1 TOPLAM84 KAMU Haliç Tersanesi (İstanbul) Camialtı Tersaneleri (İstanbul) ASKERİ İstanbul Tersanesi (Pendik) Gölcük Tersanesi (Kocaeli) İzmir Tersanesi (Alaybey) Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

6 MCA/20086 ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİNDEKİ GELİŞİM

7 MCA/20087 TERSANE KAPASİTELERİ Yıllar Artış (%) Proje Kapasite (DWT) Kaynak: Deniz Ticaret Odası

8 MCA/20088 DEVAM EDEN TERSANE PROJELERİ Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

9 MCA/20089 PLANLANAN TERSANE PROJELERİ Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

10 MCA/ TERSANELERDE İSTİHDAM DURUMU Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

11 MCA/ GEMİ YAN SANAYİNDE İSTİHDAM DURUMU Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

12 MCA/200812

13 MCA/ Ülkemizde her yıl meydana gelen yaklaşık iş kazası ve 400 meslek hastalığı sonucu 1000’den fazla ölüm SGK İstatistikleri Yaklaşık işgünü kaybı İş kazaları

14 14MCA/2008 Türkiye'de İş Kazaları ( ) YILLARÇALIŞAN SAYISI İŞ KAZASI SAYISI ÖLÜM Kaynak: SGK İstatistikleri

15 15MCA/2008 Tersanelerde İş Kazaları ( ) YILLARÇALIŞAN SAYISI İŞ KAZASI SAYISI ÖLÜM

16 16MCA/2008 Türkiye’de İş Kazaları ( ) Yıllar İş Kazası Sayısı Çalışan Sayısına Göre İş Kazası (1000 Kişi) Ölüm Çalışan Sayısına Göre Ölüm (1000 Kişi) Kaynak: SGK İstatistikleri

17 17MCA/2008 Tersanelerde İş Kazaları Yıllar İş Kazası Sayısı Çalışan Sayısına Göre İş Kazası Sayısı (1000 Kişi) Ölüm Çalışan Sayısına Göre Ölüm Sayısı (1000 Kişi)

18 18MCA/2008 Dünya Tersanelerinde Ölümlü Kaza Oranları Ülkeler Kaza Oranı (Onbinde) İsveç1 İngiltere1 Amerika2 Japonya3 Singapur10 Tayvan10 Çin10 Malezya12 Türkiye Kaynak: GİSBİR

19 MCA/ Tersanelerde Ölümle sonuçlanan kaza nedenleri % 34 % 11 % 16 % 17 % 11

20 MCA/ Trafik Kazaları (2007) Kaza sayısı : Yaralanma : Ölüm : Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

21 MCA/200821

22 MCA/ Güvenlik Kültürü (kaza öncesi) biz her zaman böyle yaparız ! bana bir şey olmaz ! yıllardır bu işi yapıyorum ! bugüne kadar bir şey olmadı ! kendime korkak dedirtmem ! Güvenlik konusunda yanlış kültürlenmişiz iş kazası – 1043 ölüm trafik kazası ölüm Sonuç (bir yılda)

23 MCA/ Güvenlik Kültürü (kaza sonrası) şanssızlık, kaçınılmazlık, dikkatsizlik. Kazaların gerçek nedenleri araştırılmalıdır, Kazaların gerçek nedenleri araştırılmalıdır, İş kazaların % 97’si önlenebilir niteliktedir, İş kazaların % 97’si önlenebilir niteliktedir, Dikkatsizlik aslında bir sonuçtur. Dikkatsizlik aslında bir sonuçtur.

24 MCA/ Güvenlik Kültürü Bilinen gerçekler; İş kazası olmasını hiç kimse istemez, Gerekli önlemler alındığında, iş kazaları büyük oranda önlenebilir, İş kazaları sonucu ortaya çıkan maddi kayıplar, önlemek için yapılan harcamaların 5 katı kadardır. P eki, iş kazalarını neden önleyemiyoruz ? Sorun nerede ?

25 MCA/ GÜVENLİK KONUSUNUN GÜNDEMİMİZDE YETERİNCE YER BULAMAMASIDIR. BİLGİ YETERSİZLİĞİNDEN ÇOK BİLİNÇ YETERSİZLİĞİDİR. Güvenlik Kültürü TEMEL SORUN,

26 MCA/200826

27 MCA/ TERSANELERE ÖZGÜ SORUNLAR Açık Alanda / Ağır Parçalarla Çalışma Tersanelerdeki ölümlü kazaların % 34’ü çalışanların malzeme arasında sıkışması sonucu meydana gelmiştir. Yüksekte Çalışma/Tehlikeli Boşluklar Tersanelerindeki ölümlü kazaların % 34’ü çalışanların düşmesi, % 16’sı malzeme düşmesi sonucu meydana gelmiştir.

28 MCA/ TERSANELERE ÖZGÜ SORUNLAR Kapalı Alanda / Kimyasallarla çalışma Tersanelerde ölümle sonuçlanan kazaların % 11’i patlamalar sonucu meydana gelmiştir. Kaynak İşleri / Elektrikle Çalışan Ekipman Tersanelerde ölümle sonuçlanan kazaların % 16.5 ’i elektrik çarpması sonucu meydana gelmiştir.

29 MCA/ TUZLA TERSANELER BÖLGESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

30 MCA/ ALAN DARLIĞI Tuzla Tersaneler Bölgesindeki özel sektör Tersaneleri, ülkemiz gemi inşa sanayinin sahip olduğu; Tersane sayısının % 52’sini, İstihdamın yaklaşık % 70’ini, İhracatın yaklaşık % 80’ini, karşılamaktadır. Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı

31 MCA/ ALAN DARLIĞI yılları arasında sektörün teslim ettiği gemilerde; - adet bazında 2.5 kattan fazla, - DWT bazında 3 kattan fazla, - gemi siparişlerinde 3 kattan fazla artış yaşanmıştır.

32 MCA/ ALAN DARLIĞI Yaşanan bu hızlı gelişme sonucunda; 44 tersanenin yer aldığı, yaklaşık m 2 alana sahip Tuzla Tersaneler Bölgesindeki çalışma alanlarının yetersiz kaldığı, yetersiz duruma gelen bu dar alanlarda yapılan yoğun çalışmanın, iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli önlemlerin alınmasını zorlaştırdığı ve riskli çalışma ortamlarının oluşmasına neden olduğu görülmektedir.

33 MCA/ YORUMSUZ

34 MCA/ ALAN DARLIĞI (Öneriler) Tuzla tersaneler bölgesi, artan talebi karşılayacak fiziki imkânlara ve altyapıya sahip değildir. Ülkemiz açısından önemli olan, gelişen ve büyüyen bu sektör için, yeni tersane kurulum alanlarının belirlenmesi, zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, Tuzla Tersaneler Bölgesinin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunları da ortadan kaldıracak şekilde, yeniden yapılandırılması, sektörün gelişimi ve iş kazalarının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

35 MCA/ ALT İŞVEREN UYGULAMALARI Tuzla Tersaneler Bölgesinde, zamanla değişim göstermekle birlikte, yaklaşık 400 alt işverenin çalıştığı bilinmektedir. Asıl işverenler, tersane alanları üzerinde aynı anda faaliyet gösteren çok sayıdaki alt işverenler arasında gerekli koordinasyonu sağlayacak bir yapılanmayı sağlayamamıştır.

36 MCA/ ALT İŞVEREN UYGULAMALARI (Öneriler) Alt işveren uygulaması, yasal durum da dikkate alınarak objektif kriterlere bağlanmalıdır. Sektörde görev yapacak alt işverenlerin seçimi ve denetimi iyi yapılmalıdır. Alt işverenlerin klas kuruluşlarınca sertifikasyonu sağlanmalıdır. Yeterli görülmeyen alt işverenlerin iş yapmalarını önleyici yaptırımlar uygulanmalıdır. Alt işveren sözleşmelerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yeterince yer verilmelidir. Asıl işveren tarafından uygulanan sağlık güvenlik önlemlerinin alt işverenler tarafından da aynı şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

37 MCA/ KAPASİTE KULLANIMI Tersanelerde yaşanan iş kazalarının önemli nedenlerinden biri de, çalışmaların yoğun ve yüksek tempoda sürdürülmesinden kaynaklanan sorunlardır. Gemi inşa sanayinde tersane kapasitesi belirlenmesine ilişkin zorlukların dünya ölçeğinde de yaşandığı bilinmektedir. Ancak ülke şartları da dikkate alınarak objektif kriterlere dayalı bir kapasite belirleme çalışması yapılması, sektörde sağlıklı bir büyümenin sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde önemli bir adım olacaktır.

38 MCA/ YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ Yaşanan hızlı gelişme ile birlikte tersaneler, yetişmiş işgücü azlığı nedeniyle eğitimli ve deneyimli olmayan, işyerini ve işyerindeki riskleri tanımayan ve algılayamayan iş gücü ile çalışmak zorunda kalmıştır. Diğer taraftan işlerin büyük bir kısmı taşeronlar marifetiyle yürütülmekte olan tersanelerde çalışanların sık değişmesi de yukarıda belirtilen olumsuzluğu daha da arttırmaktadır.

39 MCA/ YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ (Öneriler) Meslek standartları ile ilgili çalışmalar hızlandırılarak kalifiye elamanların iş hayatına bir an önce kazandırılması sağlanmalıdır. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İSG eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde sürdürülmelidir. Meslek Yüksek Okullarında gemi inşa bölümleri oluşturulmalı ve söz konusu bölümlerin son sınıflarına iş sağlığı ve güvenliği dersleri konulmalıdır. Teknik Meslek Liselerinde Gemi İnşa Bölümleri arttırılmalıdır.

40 MCA/200840

41 MCA/ MEVZUAT ÇALIŞMALARI İstihdam paketi olarak adlandırılan İş Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik öngören Kanun ile; tersanelerdeki sorunlar da göz önünde bulundurularak; Asıl işveren ve alt işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler getirilmiş, ayrıca bu konu ilgili “Alt İşverenlik Yönetmeliği” hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için mesleki eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir.

42 MCA/ MEVZUAT ÇALIŞMALARI İdari para cezalarına ilişkin yeni düzenlemelerle; Alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği tedbiri için uygulanan ceza 89 YTL’den 200 YTL’ye çıkarılmış, Ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitimi almayan her işçi için 500 YTL, İşveren/alt işveren ilişkisinde muvazaalı bildirim için 10,000 YTL idari para cezası öngörülmüştür.

43 MCA/ TEFTİŞLER Bakanlığımız İş Müfettişlerince, yılları arasında tersanelerde toplam teftiş gerçekleştirilmiştir. Bu teftişlerde; YTL idari para cezası uygulanmış, 19 işyerine kısmi durdurma, 14 işyerine ise kapatma işlemi uygulanmıştır.

44 MCA/ EĞİTİM VE ARAŞTIRMALAR Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve ÇASGEM ile GİSBİR, Dok-Gemi İş Sendikası arasında 25 Şubat 2008 tarihinde imzalanan “Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında, 2008 yılı içerisinde; İşveren temsilcileri ve mühendisler de dahil olmak üzere yaklaşık kişiye eğitim verilmiştir. 35 tersanede gaz, toz, gürültü, titreşim ve ağır metal ölçümleri yapılmıştır.

45 MCA/200845

46 MCA/ sayılı İş Kanunu Madde 77 – İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için; gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

47 MCA/ Yeni Yönetmelikler 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çıkarılan Yönetmelikler, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde, Avrupa Birliği Konsey Direktifleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu mevzuatla işverenlere, işyerlerindeki risklerini belirleyerek gerekli önlemleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.

48 MCA/ Sistem yaklaşımı Sistem yaklaşımı uygun işyeri, güvenli iş ekipmanı, güvenli malzeme, eğitimli insan, güvenli üretim yöntemi, Uzman desteği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

49 MCA/ İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI İ.S.G Politikası Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir İSG politikası olmalıdır. Planlama Tehlike tanımlanması, Risk Değerlendirilmesi Hedefler, İSG Yönetim programları. Uygulama Organizasyon, Eğitim, bilinçlendirme İletişim ve bilgi paylaşımı, Dokümantasyon, Uygulama kontrolü, Acil durum Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Performans ölçümü ve izleme, Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler, Denetim Üst Yönetimin Değerlendirmesi Üst yönetim, İSG ile ilgili çalışmaları kendi belirlediği aralıklarla gözden geçirmelidir. Sürekli iyileştirme İşyerlerinde iş güvenliğinin sağlanması, sistemli ve bilimsel çalışma ile mümkündür.

50 MCA/ Ekip çalışması Her çalışan, güvenlik zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. Zincirin sağlamlığı, en zayıf halkası kadardır. Yönetim kademesi de dahil olmak üzere tüm çalışanlar güvenlik (sisteminin) zincirinin bir parçası olduğunu unutmamalıdır.

51 MCA/ Sonuç olarak Sonuç olarak Gemi inşa sanayi, ülkemiz açısından çok önemlidir. Gelişmekte olan bu sektörü destekleyerek daha iyi yerlere getirmek hepimizin görevi olmalıdır. Ancak bu görev gerçekleştirilirken, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamanın da hepimizin öncelikli görevi olduğu unutulmamalıdır.

52 MCA/ TEŞEKKÜRLER Mustafa Cengiz Ayna İlginiz ve sabrınıziçin İlginiz ve sabrınız için


"1MCA/2008 TERSANELERDEKİ İSG KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mustafa Cengiz AYNA İnşaat Mühendisi Baş İş Müfettişi 06 Kasım 2008/İSTANBUL TÜRKİYE’DE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları