Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLAN Glomerüler filtrasyon (GF) ile ilgili genel bilgiler GF hızı (GFH) ölçüm ve tahmin yöntemleri nelerdir? Posttransplant böbrek fonksiyonu ölçümü ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLAN Glomerüler filtrasyon (GF) ile ilgili genel bilgiler GF hızı (GFH) ölçüm ve tahmin yöntemleri nelerdir? Posttransplant böbrek fonksiyonu ölçümü ve."— Sunum transkripti:

1

2 PLAN Glomerüler filtrasyon (GF) ile ilgili genel bilgiler GF hızı (GFH) ölçüm ve tahmin yöntemleri nelerdir? Posttransplant böbrek fonksiyonu ölçümü ve tahmini? Sonuç ve öneriler

3 BÖBREK HASARI ASEMPTOMATİK /SEMPTOMATİK Kreatinin Yüksekliği ve/veya İdrar Anormallikleri

4 Böbrek Fonksiyonları Filtrasyon fonksiyonu Sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi Ve diğerleri……… Renal fonksiyonun değerlendirilmesinde en sık kullanılan test “glomerüler filtrasyon hızının” belirlenmesidir

5 GFH’ yi Neden Ölçmek İsteriz? Böbrek hasarını saptamak Böbrek hasarının şiddetini belirlemek Böbrek hasarının ilerleme hızını izlemek Renal replasman tedavisinin etkinliğini izlemek İlaç dozlarına karar vermek

6 EVREEVRE TANIM GFH (mL/dk/1.73 m 2 ) SAPTAMA DEĞERLENDİRME TEDAVİ 1Böbrek hasarı (Normal veya artmış GFH ile birlikte)  90 Hasar bulguları Tanı ve tedavi Eşlik eden durumların tedavisi Progresyonun yavaşlatılması KV risk azaltımı 2Hafif GFH azalması 60-89 Hasar bulguları Progresyonun tahmini 3Orta düzeyde GFH azalması 30-59Komplikasyonların değerlendirilmesi-tedavisi 4Ağır GFH azalması15-29Nefrolojiye yönlendirim RRT planı 5Böbrek yetmezliği<15 (veya diyaliz)Replasman tedavisi NKF. KDOQI clinical practice guidelines for CKD. Am J Kidney Dis 2002;39:Suppl 1:S1-S266

7 GFH tahminine (MDRD-4-) dayanılarak tanımlanmış KBH ile ilişkili komplikasyonların sıklığı NKF. KDOQ clinical practice guidelines for CKD. Am J Kidney Dis 2002;39:Suppl 1:S1-S266 ARTMIŞ KARDİYOVASKÜLER RİSK (Genel populasyonda ve KBH populasyonunda) Van Biesen W ve ark. European Heart Journal 2007;28:478-483

8 Posttransplant Dönemde Böbrek Fonksiyonu İzlemi Neden Önemli? USRDS veri tabanından, 1995-2003 yılları arasında N:87575 erişkin böbrek transplantlı hasta – Donör tipleri: Canlı donör Standart kriterli kadavra donör Genişletilmiş kriterli donör Posttransplant 1.yılda MDRD ile tahmin edilmiş GFH’nin, 9 yıllık greft ve hasta sağkalımına etkisi araştırılmış Alıcı, verici ve transplantasyonla ilişkili faktörler istatistiksel analizler sırasında düzeltilmiş Transplant International 2012;25: 179–191

9

10

11 GFH Filtrasyon kapasitesinin ölçülmesi (fonksiyonel renal kitle) GFH=Fonksiyonel Nefron Sayısı X Birim Zamanda Oluşan UF miktarı Direk olarak ölçülemiyor – Tahmini GFH (estimated) – Ölçülmüş GFH (measured) İdeal filtrasyon belirleyicisi – Fizyolojik olarak inert olan – Metabolize edilmeyen – Filtrasyonu serbest – Sentezi, sekresyonu ve reabsorbsiyonu olmayan bir molekül – Kanda ve idrarda düzeyi ölçümü kolay ve ucuz olmalı

12 KREATİNİN

13 Am J Physiol.1932; 102: 534-550 “ “ Hostetter TH ve Meyer TW. Am J Physiol Renal Physiol 2004;287:F868-F870.

14 130 ml/dk/1.73m2120 ml/dk/1.73m2 Lesley AS ve ark. N Engl J Med 2006;354:2473-83.

15 GFH’ yi Etkileyen Faktörler Nelerdir? Yaş Cinsiyet Vücut bileşimi ve büyüklüğü Fiziksel aktivite Diyet İlaç kullanımı Gebelik Vücut yüzey alanına göre standardize edilir Standardizasyondan sonra da genç erkeklerde kadınlara göre GFH %8 yüksektir, yaş ile birlikte azalır (40 yaşından sonra 0.75 ml/dk/yıl). Diurnal varyasyonu vardır

16 GFH Ölçüm/Tahmin Yöntemleri Eksojen belirleyicilerle GFH ölçümü – İnülin, iohexol, 51 Cr-EDTA, 125 I-iothalamate, 99m Tc-DTPA (soğuk ve sıcak) Endojen belirleyicilerle GFH tahmini – Serum kreatinini ve 1/serum kreatinin – (Üre Klirensi+Kreatinin Klirensi)/2 – Kreatinin klirensi Serum kreatininin temel alındığı formüller (>50 formül) – Schwartz formülü -Counahan-Barrat formülü (çocuklarda) – Cockcroft-Gault (C&G) formülü – MDRD çalışması formülü – Nankivell Formülü (Transplantasyon populasyonunda geliştirilmiş) – CKD-EPI formülü (Transplantasyon hastalarını da içeriyor) Kreatinine alternatif moleküller – Serum sistatin C düzeyi – Serum sistatin C temelli formüller (>10 formül) – Beta trace protein – SDMA….. Thomas L ve Huber AR. Clin Chem Lab Med 2006;44:1295-1302 Levey AS, Stevens LA, Schmid CH. Ann Intern Med. 2009;150(9): 604-612. Lamb E. Medicine. 2011;39(6):306-311

17 BIAS/PRECISION/ACCURACY NKF. KDOQ clinical practice guidelines for CKD. Am J Kidney Dis 2002;39:Suppl 1:S1-S266

18 The Kidney, B. Brenner Inulin

19 Lamb E. Medicine. 2011;39(6):306-311

20 Eksojen Belirleyicilerle GFH Ölçümü Kompleks yöntemler ve rutin kullanılmaları zor Radyoaktif ya da radyoaktif olmayan maddeler kullanılabiliyor Pahalı ve zaman alıcı ( krea 0.25 USD, nükleer yöntemler 50 USD) Ölçümler, merkezler arasında %5-20 varyasyon gösterebilir İnülin klirensi ile iotalamat klirensinin birlikte değerlendirildiği 100 hastalık bir çalışmada iki yöntem arasında iyi bir korelasyon rapor edilmiştir GFH’nin 20 ml/dk’nın üzerinde olduğu durumlarda nükleer incelemelerle inülin klirensinin korelasyonu iyidir Son yıllarda uygulamada ve literatürde standart yöntem olarak kullanımları artmaktadır Levey AS ve ark. J Am Soc Nephrol 1993;4:1159-71. Poggio ED ve ark. Am J of Transplant 2006;6:100-108. Rule AD. Curr Opin Nephrol Hypertens 2007;16:242-249. Tidman M ve ark. Nephrol Dial Transplant 2008;23:154-160 Huang SH ve ark. Translational Research 2011;157:357-367 Kilbride HS ve ark. Am J Kidney Dis 2012;XX

21 Endojen Moleküllerle GFH Tahmini Kreatinin – 113 D molekül ağırlığına sahip bir aminoasit derivesidir – İskelet kasında kreatin ve diyetle alınan et, kreatinin oluşumunu etkileyen en önemli faktörlerdir – Oldukça sabit bir hızda dolaşıma verilir – Oldukça stabil bir kan düzeyi vardır – Serbestçe glomerüllerden filtre edilir, reabsorbsiyonu ve metabolizması yoktur – İdrardaki kreatininin %10-40’ı tübüler sekresyon kaynaklıdır, bu sekresyonu trimetoprim ve simetidin inhibe eder Lesley AS ve ark. N Engl J Med 2006;354:2473-83.

22 Tek Başına Serum Kreatinini? Tüm dünyada yaygın ve kolaylıkla ulaşılabilir Tarihi önemi vardır Tarama için kullanılabilir Serum düzeyi, üretim ve atılım hızının bir göstergesidir Eliminasyonu lineer değildir Stabil böbrek fonksiyonu varlığında kullanılabilir Serum düzeyi yorumlanırken dikkat ve doktor gerektiren bir belirleyicidir GFH tahmininde tek başına kullanılmamalıdır Rule AD ve ark. Kidney Int 2006;69:399-406

23 Lameire N ve ark. Am J Cardiol 2006;98:21-26.

24 Kreatinin Oluşumunu Etkileyen Faktörler YaşAzaltır KadınAzaltır Irk ve etnik köken Siyah ırk Hispanik Sarı ırk Arttırır Azaltır Vücut yapısı Musküler Amputasyon Obezite Arttırır Azaltır Değiştirmez Kronik hastalıklar Malnütrisyon, inflamasyon, malignite, ciddi KVH, hospitalizasyon Azaltır Diyet Vejeteryan diyet Kırmızı et yemek Azaltır Arttırır Lesley AS ve ark. N Engl J Med 2006;354:2473-83.

25 RENAL KLİRENS GFH’nin indirek olarak ölçümü Bir dakika içinde X maddesinden tamamen temizlenen plazma volümü o maddenin renal klirensi olarak tanımlanır Cl x =(U x X V) / P x

26 Kreatinin Klirensi (KreaKL) Formüllere göre avantajlı olduğu hasta grupları – Diyet alışkanlıkları (vejeteryanlar) – İskelet kası değişiklikleri (kas iskelet hastalıkları, parapleji, amputasyon ve malnutrisyon) – Gebelik ve obezite – Hızla böbrek fonksiyonları değişen hastalar – GFH’nin >60 ml/dk/1.73 m 2 olan bireyler Kısıtlamaları – 24 saat idrar toplama gereği ve eksik idrar toplama – GFH düşüşüyle artan kreatinin sekresyonu – GFH’si düşük transplant alıcılarında GFH’yi olduğundan yüksek tahmin eder Lesley AS ve ark. N Engl J Med 2006;354:2473-83. Rodrigo E ve ark. Transplantation Reviews 2007;(21) 1– 16 Fawaz A ve Badr KF. Curr Opin Nephrol Hypertension 2006;15:643-647.

27 Ölçüm yöntemleri: Alkalin-pikrat (Jaffe) kolorimetrik yöntem (nonkreatinin kromojenlerden etkilenir) Enzimatik yöntem HPLC İzotop dilusyon mass spektrometrisi(IDMS) (altın standart) Kreatinin Ölçüm Yöntemleri ve Standardizasyonu National Kidney Disease Education Program (NKDEP)- Kreatinin Standardizasyon Programı: –Kreatinin ölçüm yöntemi IDMS yöntemine göre yeniden kalibre edilmelidir –Serum kreatinin düzeyi virgülden sonra 2 basamak olarak verilmelidir –Serum kreatinini ölçülmüş her hastada, GFH tahmini >60 ml/dk/1.73m2 olarak ve düşük değerlerde gerçek değer olarak rapor edilmeli –Kreatinin ölçüm yöntemi hassaslaştırılıp standardize edilerek GFH tahmini iyileştirilmeli Myers GL ve ark. Clinical Chemistry 2006;52:5-18. Herget-Rosental S ve ark. Clinical Biochem 2007;40:153-161.

28 Vücut Yüzey Alanına (VYA) Göre GFH’nin Düzeltilmesi VYA (m 2 ) = [VA (kg) 0.425 X Boy (cm) 0.725 X 0.007184] GFH, 1,73 m2’ ye göre düzeltilir (25 yaşındaki bir erişkinin ortalama VYA’ sıdır) VYA’sı düşük bireylerde GFH’nin olduğundan fazla hesaplanmasına neden olabilir MDRD, CKD-EPI ve sistatin temelli formüllerin çoğu VYA’ya göre düzeltmeyi yaparak sonuç verir Lamb E. Medicine. 2011;39(6):306-311

29 Cockroft-Gault Formülü 1976’da %96’ sı erkek olan 249 hastada geliştirilmiştir – Ardından >50’nin üzerinde çalışmayla geçerliliği ispatlanmıştır Kreatinin Klirensi= [ (140-yaş) X VA kg ]/72 X serum Krea(mg/dl) Kadınlarda X0.85 Kreatininin tübüler sekresyonu nedeniyle GFH’yi olduğundan yüksek tahmin eder Genel populasyonda ve klinik uygulamada tek başına serum kreatinininden daha değerlidir ve ideal vücut ağırlığının kullanılması performansını arttırmaktadır Limitasyonları: – Yeni kreatinin ölçüm yöntemleri yaklaşık %15’i bulan yüksek tahminlere neden olmakta – Obezlerde, ödemli hastalarda vücut ağırlığının etkisi ile yüksek tahmin sorunu Transplant alıcılarında performansının daha iyi olduğunu gösteren tek bir çalışma yoktur, günümüz koşullarında bu hasta grubunda kullanılması uygun değildir Rodrigo E ve ark Transplantation Reviews 2007;21 : 1– 16 Fawaz A ve Badr KF. Curr Opin Nephrol Hypertension 2006;15:643-647.

30 NANKIVELL FORMÜLÜ Nankivell formülü: GFH= – Erkeklerde: 6.7/SKrea (mmol/L) + (kg)/4 – üre (mmol/L)/2 – 100/boy 2 (m) + 35 – Kadınlarda: 6.7/SKrea (mmol/L) + (kg)/4 – üre (mmol/L)/2– 100/boy 2 (m) + 25 146 renal transplant alıcısında 751 adet ölçüm, standart yöntem olarak belirlenen 99m Tc DTPA GFH ile yapılmış O dönemde yayımlanmış formüllere göre DTPA klirensi ile en iyi korelasyon elde edilmiş Nankivell BJ ve ark. Transplantation 1995; 59: 1683–1689.

31 MDRD Formülleri MDRD-6 değişkenli (Formül 7) GFH=170xsKR -0.999 xYaş 0.176 xBUN -0.170 xSalb 0.318 x0.762(kadınsa)x1.180 (siyah ırk) MDRD-4 değişkenli (modifiye) GFH=186.3xsKR -1.154 xYaş -0.203 x0.742(kadınsa)x1.212 (siyah ırk) MDRD (IDMS-krea) GFH=175xsKR -1.154 xYaş -0.203 x0.742(kadınsa)x1.212 (siyah ırk) Orjinal formül 1999’da kronik böbrek hastalıklı 1628 hastada geliştirilmiştir GFH ölçümü 125 I –Iotalamat ile yapılmıştır 2000 yılında formül modifiye edildi Modifiye MDRD, 2006 yılına kadar GFH tahmini rapor eden laboratuvarlarda en sık kullanılan formüldür IDMS yöntemiyle yapılan kreatinin standardizasyonu ile formül 2006’da tekrar modifiye edildi Levey AS ve ark. Ann Intern Med 1999;130:461-471 Ann Intern Med 2006;145:247-254

32 MDRD Formülü ve GFH Tahmini MDRD Çalışması grubu: – Ortalama krea=2.1 mg/dl – Ortalama GFH=40 ml/dk/1.73 m 2 – Yalnızca 34 hastada GFH>90 ml/dk/1.73 m 2 – Normal yada normale yakın GFH’ye sahip hastalarda ve düşük kreatinin generasyonu olan hastalarda GFH’yi düşük tahmin eder – Bu hasta gruplarında eksojen bir filtrasyon belirleyicisi veya kreatinin klirensi kullanılabilir Levey AS ve ark. Ann Intern Med 2006;145:247-254

33 Froissart M ve ark. J am Soc Nephrol 2005;16:763-73.

34 CKD-EPI FORMÜLÜ (Chronic Kidney Disease-Epidemiology (CKD-EPI) Collaboration equation) Karışık bir çalışma grubu (Sağlıklılar, KBH+, KBH-, DM+, ve böbrek alıcıları vs) Yaş ortalaması 47 Ortalama GFH 68 ml/dk/1.73m2 Standart yöntem iotalamat klirensi CKD-EPI GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) = 141 X min (serum krea/κ, 1) α x max(serum krea/ κ, 1) -1.209 X 0.993 yaş X 1.018 [kadında] X 1.159 [siyahta]. κ = 0.7 (kadında), 0.9 (erkekte) α = -0,329 (kadında), -0,411 (erkekte) Orijinal formülden sonra CKD-EPI cys ve CKD-EPI cr-cys formülleri de yayımladı* Levey AS, ve ark. Ann Intern Med 2009; 150: 604-12. *Inker L ve ark. N Engl JMed. 2012:367(1):20-29.

35 CKD-EPI FORMÜLÜ (Chronic Kidney Disease-Epidemiology (CKD-EPI) Collaboration equation) Yaşlılar dahil çeşitli populasyonlarda MDRD’den daha iyi bir performans ortaya koymaktadır Özellikle MDRD’nin performansının düşük olduğu GFH’nin >60 ml/dk olduğu grupta doğruluğu daha iyi bulunmuştur IDMS yöntemiyle kreatinin standardizasyonu yapıldığı koşulda performansı MDRD’den daha iyi bulunmaktadır Matsushita K ve ark. Am J Kidney Dis. 2010;55(4):648-659. White SL ve ark. Am J Kidney Dis. 2010;55(4):660-670. Killbride HS ve ark. Am J Kidney Dis. 2012;xx(x):xxx

36 Sistatin C (sis-C) ve GFH Tahmini 13 kDA, nonglikolize cysteine protease inhibitörü Tüm nükleuslu hücreler tarafından sabit bir hızda üretilir Serbestçe filtre edilir ve tübüllerde metabolize edilir Renal disfonksiyonun erken saptanmasında kreatininden üstündür Serum krea düzeyi GFH 40 ml/dk/1,73 m2’ye düştükten sonra artmaya başlarken, serum sis-C düzeyi GFH 60 ml/dk/1.73 m2’ ye düşmesiyle artmaya başlar Filler G ve ark. Clinical Biochemistry 2005; 38:1-8 Rosenthal-Herget S ve ark. Clinical Biochemistry 2007(40):153-161 Grubb A ve ark. Clin Chem 2005; 51: 1420-31. Dharnidharka VR ve ark. Am J Kidney Dis 2002; 40: 221-6. Laterza OF ve ark. Clin Chem 2002; 48: 699e707.

37 SİS-C AVANTAJLARI: – Yaş, cinsiyet?, ırk ve vücut bileşimi gibi faktörlerden etkilenmiyor DEZAVANTAJLARI: – Sigara, yüksek doz steroid, KNİ kullanımı, DM, proteinüri, serum albumin düzeyi ve tiroid disfonksiyonu gibi faktörler düzeyini etkileyebilir – Pahalı (kreatinin 0.25 dolar, sis-C 3 dolar) – Serumda ölçüm yöntemi standardizasyonunda eksiklikler var Transplant populasyonunda yapılmış bir çalışmada: Kadınlarda, serum kreatinini ile birlikte serum sis-C düzeyi düşük Serum albumini yüksek olanlarda sis-C düşük BKİ’si fazla olanlarda sis-C düzeyi yüksek bulunmuş Prednizon dozu, MMF, siklosporin ve takrolimusun herhangi bir etkisi gözlenmemiş Yaş,ırk ve sigara içiminin de bir etkisi bulunmamış White CA ve ark. Am J Kidney Dis 2009;54:922-930.

38 Sis-C ve GFH Tahmini 2000 yılından itibaren 10’dan fazla sis-C temelli formül geliştirilmiştir Bazı çalışmalarda serum kreatinini ve formülllerinden üstün, bazılarında da farksız bulunmuştur KBH’yı saptamada daha sensitif ve spesifik olduğu bildirilmektedir GFH >60 ml/dk/1.73 m 2 olan hastalarda özellikle anormal kas kitlesi olanlarda ve akut böbrek yetmezliğinde potansiyel avantajları olabilir Filler G ve ark. Clinical Biochemistry 2005; 38:1-8 Rosenthal-Herget S ve ark. Clinical Biochemistry 2007(40):153-161 Grubb A ve ark. Clin Chem 2005; 51: 1420-31. Dharnidharka VR ve ark. Am J Kidney Dis 2002; 40: 221-6. Laterza OF ve ark. Clin Chem 2002; 48: 699e707.

39 Am J Kidney Dis 2010; 56:1140-1157.

40 KREATİNİN TEMELLİ FORMÜLLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI “MERKEZ ETKİSİ…BİR FORMÜL GELİŞTİRİLDİĞİ MERKEZDE DİĞER FORMÜLLERDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİR” Kullanılan standart yöntem farklılıkları Formüllerin geliştirildiği çalışma grubu heterojenitesi Kreatinin ölçüm yöntemi-kalibrasyonu ve standardizasyonundaki farklılıklar

41 N=209 125 I-iothalamate klirensi standart yöntem olarak kullanılmış Poggio ED ve ark. American Journal of Transplantation 2006; 6: 100–108

42

43 3 formül içinde performansı en iyi olan MDRD formülü KNİ kullanan hastalarda da bu durum geçerli Başka bir formül geliştirilene kadar, greft fonksiyonunun sonlanım noktası olacağı klinik araştırmalarda izotop incelemeleri, böbrek alıcılarında standart yöntem olarak kullanılabilir MDRD > C&G ve NANKIVELL FORMÜLÜ Iotalamat GFH’ye göre %20 doğruluk oranı: MDRD için %53 CG için %38 NK için %37 Aslında MDRD dahil bu formüllerin performansı optimal olmaktan çok uzak..

44 N=1297, 2520 inülin klirensi ölçümü yapılmış (2003-2009) Ölçümler 1. 3. 5. yıllarda ve sonrasında her 5 yılda 1 C&G, Nankivell, MDRD ve CKD-EPI karşılaştırılmış Transplantation 2011;92: 1005–1011 Transplantasyon alıcılarında MDRD formülünün performansı en iyi bulunmuş!!!!!

45 1999-2011 Standart bir yöntemle (inülin veya nükleer yöntemler) karşı en az 2 kreatinin temelli formülün (MDRD ve CKD-EPI) doğruluğunun karşılaştırıldığı 12 çalışmanın verileri değerlendirilmiş N:12898 3 çalışma genel populasyonda 3 çalışma böbrek alıcılarında 1 çalışma canlı verici adaylarında 1 çalışma verici nefrektomisinden önce ve sonra 1 çalışma kanserli hastalarda 3 çalışma heterojen bir grupta Ann Intern Med. 2012;156:785-795.

46 10 çalışmada CKD-EPI, 2 çalışmada MDRD daha üstün bulunmuş Böbrek alıcılarında yapılmış 2 çalışmada* MDRD formülünün performansı daha iyi bulunmuş Ortalama GFH’si >60 ml/dk/1.73 m2’ nin üzerinde olan çalışmalarda CKD-EPI, düşük GFH ortalaması durumunda da MDRD formülü daha doğru bulunmuş Tüm gruplar ve tüm GFH düzeyleri göz önüne alındığında CKD-EPI ne de MDRD’nin doğruluk oranları optimal bulunmamış Kreatinin temelli formüllerle istenen doğruluk oranlarına ulaşmak mümkün görünmüyor Yeni filtrasyon belirleyicileriyle yapılmış yeni değerlendirmelere ihtiyaç vardır Ann Intern Med. 2012;156:785-795. *Kukla A ve ark. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:1653-61. *Pöege U ve ark. Nephrol Dial Transplant. 2011;26:4104-8.

47 KREATİNİN VE SİSTATİN-C TEMELLİ FORMÜLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

48 Renal Transplant Alıcılarında GFH Tahmini 105 renal transplant alıcısında, 99m Tc-DTPA, MDRD ve serum sistatin C düzeyleri eş zamanlı olarak değerlendirilmiş Genel grupta MDRD ve sistatin C arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış GFH>40 ml/dk/1.73m 2 olan hastalarda, sistatin C’nin doğruluğu daha fazla bulunmuş MDRD ulaşılabilirliği kolay bir test olarak fonksiyonel greftli hastalarda tercih edilebilir, yüksek tahmini değerler elde edildiğinde Cys C doğrulama testi olarak kullanılabilir Pöge U ve ark. Clin Transplant 2006; 20:200-205.

49 108 renal transplant alıcısında, 99m Tc-DTPA, MDRD ve sis-C temelli formüller eş zamanlı olarak değerlendirilmiş Pöge U ve ark. Kidney International 2006; 70:204–210 Sis-C temelli formüller transplant hastalarında kreatinin temelli formüllere göre daha yüksek doğruluk oranına sahiptir !!!!!

50 N:42, 16’sı KC nakilli Standart yöntem 99m Tc-DTPA plazma klirensi Formüller: – MDRD, CKD-EPI – Filler, Grubb, Hoek, Larsson, Le Bricon ve Rule formülleri Ortalama GFH:70,9 ml/dk (22-125 ml/dk/1.73 m 2 ) Translational Research 2011;157:357–367 Hoek formülü, GFH düzeyinden ve transplantasyon durumundan bağımsız olarak en iyi performansı göstermiş…

51 %21 %7

52 KARACİĞER ALICILARINDA GFH TAHMİNİ Sirotik / KC disfonksiyonu olan hastalarda serum kreatinini ve üzerinden yapılan tahminler çok yanıltıcıdır GFH’yi bu hasta grubunda olduğundan yüksek tahmin ettirirler KC nakli sonrası 1. ve 5. yılda MDRD formülünü standart yöntemlerle karşılaştıran bir çalışmada; ölçülmüş GFH’nin %30 altı ve üstü aralığında tahmin yapma oranı 1. yılda %67, 5.yılda %64 olarak bulunmuştur Benzer değerler posttransplant ilk 3 ay içinde yapılmış bir değerlendirmede de rapor edilmiştir Poggio ED ve ark. Transplantation 2007;84(2):131-136

53 N:198, böbrek alıcısı, standart yöntem 99m Tc-DTPA GFH

54 SONUÇ OLARAK H İ ÇB İ R YÖNTEME TAM DO Ğ RU YA DA TAM GÜVEN İ L İ R D İ YEMEY İ Z..

55 Kılavuz Önerileri: KDIGO BÖBREK ALLOGREFT FONKSİYONUNUN İZLENMESİ İdrar volümü izlenmesi (2C) İlk 24 saatte 1–2 saatte bir (2D) Greft fonksiyonu stabilize olana kadar günlük (2D) Proteinüri izlemi (2C) İlk ay içinde basal değerli bilmek için (2D) İlk 1 yıl içinde 3 ayda bir (2D) Sonrasında yıllık (2D) Kreatinin izlemi (1B) İlk 7 gün veya hastaneden çıkana kadar günlük (2C) İlk 2-4 hafta haftada 2-3 kez (2C) 2.-3. aya kadar haftalık (2C) 4.-6.ayda 2 haftada bir (2C) 7.-12.aylarda aylık (2C) Sonrasında 2-3 ayda bir (2C) Serum kreatininin ölçüldüğü her anda tahmini GFH hesaplaması (2D) Erişkinlerde geçerliliği gösterilmiş bir formül kullanılmalı (2C) Çocuklarda ve adolesanlarda Schwartz formülü kullanılmalı (2C) BL Kasiske et al.: KDIGO guideline for kidney transplant recipients, 2009

56 SONUÇ ve ÖNERİLER Transplantasyonda GFH Tahmini Kreatinin veya sis-C…ölçüm yöntemi, tüm dünyada standardize edilmelidir Tek başına serum kreatinini ancak bir tarama testi olabilir MDRD çalışması formülü başta olmak üzere kreatinin temelli formüller, kreatininden kaynaklanan kimi avantajlardan (yaygınlık, maliyet vs) dolayı öncelikle kullanılabilir Serum kreatinini normal, yüksek riskli hastalarda GFH ölçümü veya klirens ölçümü gerekebilir GFH tahmini, kreatinin istemi yapılmış her hastada rapor edilmelidir

57 SONUÇ ve ÖNERİLER Transplantasyonda GFH Ölçümü Nükleer yöntemler veya inülin klirensi----Araştırma amaçlı olarak transplantasyon hastalarında kullanılmaktadır Her merkezde, standart bir yöntemin yerleştirilmesi ve kullanılması uygundur Farkı belirleyicilerin, tekniklerin ve örnekleme uygulamalarının özellikle inülin klirensine karşı geçerliliklerinin test edilmesi ihtiyacı günümüz koşullarında da devam etmektedir


"PLAN Glomerüler filtrasyon (GF) ile ilgili genel bilgiler GF hızı (GFH) ölçüm ve tahmin yöntemleri nelerdir? Posttransplant böbrek fonksiyonu ölçümü ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları