Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEDİR? FAYDALARI, KULLANIM ALANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEDİR? FAYDALARI, KULLANIM ALANLARI."— Sunum transkripti:

1 NEDİR? FAYDALARI, KULLANIM ALANLARI.
KOMPOST NEDİR? FAYDALARI, KULLANIM ALANLARI. Ziraat Muhendisi Mine Pakkaner

2 NEDİR? Kompost bitkisel ve hayvansal kökenli malzemenin teknolojik bir metoda göre olgunlaştırılması ile elde edilen  çok değerli bir bitkisel ürün yetiştirme ortamıdır.  Kompost, sadece organik gübre değildir, aynı zamanda toprak aktivatörü ve toprak düzenleyicisidir. Gübre toprağa sadece bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, hem besin maddesi hem organik madde kazandırır, hem de toprağın yapısal düzenini sağlar, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirir.

3 Kompost çok zengin bir organik madde kaynağıdır.
Üretici toprağına bol kimyevi gübre atmaya hazırken, organik madde ihmal edilir, küçümsenir. Oysa organik madde toprağın canıdır, mayasıdır. Toprağın işlenmesi, tava gelmesi, zenginliği, bereketi, verimi hep organik maddeye bağlıdır. Toprağın canlılığı, üretimin sürdürülebilirliği açısında gübreden daha önemlidir ancak, gübre kadar değer verilmez, itibar görmez ve hep göz ardı edilir.

4 Komposttaki organik maddenin önemi
Organik maddenin verimle olan bağlantısı asırlar önce anlaşılmış, tarımın ilk yapıldığı zamanlardan bu yana koyu renkli toprakların daha verimli olduğu çiftçinin dikkatini çekmiştir. Hiçbir üretim sisteminde toprağa yeterli ve dengeli besinleri, organik maddeyi vermeden başarılı olmak mümkün değildir.

5 Hayvansal orijinli kompost
Hayvansal orijinli kompost kullanmadan organik tarımda başarılı olunması özellikle ülkemiz ekolojik koşullarında mümkün görünmemektedir. Hammaddesi hayvan gübresi olan kompostun toprağın organik madde içeriğini arttırmada selüloz ve lignin içeriğiyle daha kalıcı etkisi vardır.

6 Organik madde. Bitkisel ve hayvansal doku atıklarının toprakla temasa geçip ayrışmaya başlamasından, mineralize oluncaya kadar ayrışmanın farklı aşamalarındaki çeşitli organik bileşiklere organik madde denir. Organik maddeler içerdiği bitki besin maddeleri ve toprakların biyolojik aktivitesini arttırması nedeniyle çok önemlidir. Organik maddenin en önemli unsuru humustur.

7 Komposttaki organik madde .
HepYeşil Organik Gübre teknoloji kullanılarak üretilen bir komposttur. Yüksek oranda organik madde ve humus içerir. Komposttaki humusun içerisindeki ana bileşenler Hümik asitler ve Fülvik asitlerdir. Hümik asitler toprakta bağlı olan besin maddelerini çözer ve bünyesine alır. Fülvik asitler çözünen besin maddelerinin bitki tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlar.

8 Sağlıklı toprak canlıdır.
Bilim adamları toprağın canlı kısmını da yani topraktaki mikroorganizmaları da organik madde içinde incelemektedirler. Toprakta yaşayan canlı organizmalar da organik maddeyi desteklerler. Ancak aşırı kimyasal gübreleme, yanlış tarım ilaçları uygulama, aşırı sürüm gibi sebeplerle hızla canlılığını yitirmiş durumdadır. Organik madde toprakta faydalı mikroorganizmaların, solucanların beslenmesini sağlar. Kompost onlara da besin kaynağı oluşturur.

9 Toprak gibi kompost da canlıdır.
Yaşayan bir materyaldir. İçerisinde çok sayıda faydalı mikroorganizma içerir. Sağlıklı bir kompostun içerisinde sağlıklı bir mikrobiyal faaliyet vardır. organik kompostun içerisindeki en önemli faydalı mikroorganizmalardan biri, ticari preparat olarak da satılan Trichoderma’ dır.

10 HepYeşil organik kompostta doğal olarak bulunur, dışarıdan ilave edilmez.
Trichoderma, fungusit ve büyüme geliştirici etkisi olan bir çeşit toprak mantarıdır.

11 Trichodermanın yararları
Trichoderma antibiyotik maddeler ve enzimler üretir, bitkinin kendi doğal savunma mekanizmasını uyarır, güçlenmesini sağlar, bağışıklığını arttırır. Kılcal kök sayısını arttırır. Kök bölgesindeki sağladığı gelişme arttırıcı etkisiyle çeşitli besin elementlerinin alımı artar. Toksik bileşenlerin ve bitki patojenlerinin hatta gözle görülmeyen hasarların azalmasını sağlar.

12 Trichoderma nasıl çalışır?

13 HepYeşil Organik Kompostun üretim tekniği;
HepYeşil Organik Kompost özel koşullarda BİYOREAKTÖRDE olgunlaştırılmıştır. Hammadesi hastalıktan ari süt sığırcılığı işletmesinin gübresidir. Kapalı ortamda, bilgisayar kontrollü yapılan üretim esnasında oluşan yüksek biyolojik ısıdan dolayı yabancı ot tohumları ve zararlı patojenler yok olmaktadır. BİOREAKTÖRDE gerçekleşen fermantasyon toprağın dostu olan faydalı mikroorganizmaların ve trichodermanın artmasını, beslenmesini sağlamaktadır.

14 Bioreaktörde üretimin getirileri;
Bioreaktörde üretim, kompostun içindeki besin elementlerinin yok olmasını engellemektedir. Bioreaktörde yapılan üretim diğer tüm  kompostlama teknikleri içinde en kaliteli organik gübre üretme tekniğidir.

15 Bioreaktörde üretimin getirileri;
HepYeşil Organik Gübre’de kompost fırınlanmaz, dışarıdan ısı verilmez, peletlenmez, çünkü bu şekilde üretilen ürünlerde faydalı mikroorganizma bulunmaz.

16 Kompostun faydaları Toprağın organik maddesini arttırır.
Kompost toprağın yapısını iyileştirir. Hafif, kumlu ve milli toprakların su tutma kapasitesini artırır. Tozuma ve sulama sonrası kaymak tabakası oluşumunu engeller. Bu sayede çapa işçiliğini azaltır. Ağır ve killi toprakları gevşetir ve havadar hale getirerek su geçirgenliğini sağlar.

17 Kompost toprak sıkışması problemlerinde en büyük yardımcınızdır.
Kompost uygulanan toprağın işlenebilirliği artar. Toprakların sıkışmasını önler, sıkışmış toprakları iyileştirir. Sıkışmış bir toprağın işlenmesi zordur, daha fazla güç ve masraf ister, İçerisinde gözenek kalmamıştır, köke oksijen ve su gitmez. Bitkiler besin elementlerini alamazlar. Çimlenme, sürgün çıkışı ve kök gelişimi engellenir. Arazi tabansa drenaj problemi ortaya çıkar. Göllenmeler meydana gelir. Toprak eğimli ise su içine nüfuz etmeyeceği için yüzeyden akar gider, erozyona sebep olur. Topraktaki mikrobiyal faaliyetler yok olur.

18 Verimi arttırır. Verimi ve canlılığı arttırır.
Toprağın havalanma özelliğini arttırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar. Havadar, kabarık ve yumuşak bir toprak sağlar. Toprağın çatlamasını engeller, drenaj sağlar. Kompost toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Kompost uygulanan topraklarda daha az su ile daha verimli bir sulama sağlanır.

19 Kompost son derece başarılı bir tohum yatağıdır.
Tohumun çimlenmesi, sürgün ve kök verimini arttırır, hızlı gelişmeyi teşvik eder. Çeliklerde kök gelişimini arttırır. Fidan ve fidelerin köklerinin güzel gelişmesini sağlar.

20 Toprağın rengi koyulaşır.
Böylece toprak daha fazla güneş enerjisi emer. Bu da erkencilik sağlar. Alkali topraklarda asitliği arttırmak için kükürtle birlikte verildiğinde kükürt bakterilerini besleyerek işlemin başarısını arttırır.

21 Yavaş salınımlı gübre gibidir.
İçeriğindeki hümik ve fülvik asitler sayesinde toprakta bağlı olan, alınamayacak formdaki besinlerin de bitki tarafından alınmasına destek olur. Toprağa uygulanan mikro ve makro besin elementlerinden bitkinin daha iyi ve daha uzun süreli yararlanmasını sağlar.

22 Erozyonu önler. Rüzgar ve su erozyonunun önlenmesine yardım eder.
Kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler. Toprağın mineral besin içeriğini artırır. Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.

23 Topraktaki yararlı organizmaların çoğalmasını sağlar
Hepyeşil kompost topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını sağlar. Mikorizalar, yararlı bakteriler ve mantarlar kompost kullanılmasıyla birlikte artar. İçerisindeki faydalı mikroorganizmalar topraktaki hastalık ve zararlı etmenlerini baskılar. Topraktaki faydalı solucan faaliyeti kompost kullanımıyla gelişir. Solucanların en büyük gıdasıdır.

24 Kaliteli kompost hastalık ve zararlı etmenleri içermez.
Bitkinin bağışıklık sistemi güçlenir, hastalık ve zararlılara dayanımı artar. Bitkinin strese dayanımı artar. Üretim tekniği nedeniyle, hayvan gübresinden gelebilecek hastalık ve zararlılar HepYeşil Organik Kompost’ta yoktur.

25 Yabancı ot tohumu içermez.
Ahır gübresi içindeki yabancı ot tohumları yüzünden tarlaya ve bahçeye verilince çok ot yapar mekanik mücadele ve ilaçlama gerektirir. HepYeşil Organik Kompost’un olgunlaşması sırasında doğal olarak oluşan ısı sayesinde yabancı ot tohumları ölür. Gübreden gelebilecek otla yapılan mücadele masrafından, ilaçlamanın çevreye zararından kar edilir.

26 Ahır gübresi ile kompostun farkı nedir?
Çiftlik gübresi dışarıda beklerse içindeki besin elementleri yağmurla yıkanır, yok olur. Beklerken suyu süzülüp yeraltı sularına karışır. Kirlenmeye sebep olur. HepYeşil, gübreyi bekletmeden işler, gübre kontrollü şartlarda teknolojik yöntemlerle birkaç günde kompost haline gelir ve bu arada içindeki besin maddelerini korur. HepYeşil Organik Kompost çevreci bir üründür.

27 Kompost zararlılara yataklık etmez.
Ahır gübresi, zararlı böcekler, fareler ve sinekler için yataklık yapar, koku üretir. Bu gibi sakıncalar kompost kullanmakla ortadan kalkar.

28 Kompost zararlı mikroorganizma taşımaz.
Kompost insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına zararlı, hastalık yapan dışkı mikroplarını barındırmaz.

29 Kompost bitkiyi yakmaz.
Olgunlaşmamış gübre bitkiyi yakar. HepYeşil Kompost’a doğrudan ekim, dikim yapılabilir. Toksik değildir.

30 Kompostun kullanım alanları.
Kompost gübredir. Bitkisel üretimin bütün aşamalarında kullanılır.

31 Kompostun kullanım alanları.
Fidecilikte, fidancılıkta, Zeytincilikte, bağcılık, bütün meyvecilikte, Sebzecilikte, açıkta veya örtü altı yetiştiriciliğinde, Tarla tarımında,

32 Kompostun kullanım alanları.
Kaplı süs bitkileri yetiştiriciliğinde, repikajda, mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinde, Peyzaj alanlarında, parklarda fidan ve fide dikiminde, ev bahçelerinde, balkon saksılarında, İç mekan bitkilerinde, Tohumdan yeni çim alan tesisinde, eski çimlerin gençleştirilmesinde, üstten kumlamasında, hazır çimlerin taban gübrelemesinde, tamirinde kullanılır.

33 Kompostun kullanım alanları.
Profesyonel solucan yetiştiriciliğinde kullanılan en kaliteli ve verimli solucan yemidir.

34 Kompostun kullanım alanları.
Kompost malç malzemesi olarak kullanılır.

35 Kompostun kullanım alanları.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan altlığı olarak kullanılır.

36 Organik Kompost Kullanımı.
Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik kompost gübre kullanmak toplumsal bir sorumluluktur. 

37 Organik Kompost Kullanımı.
Bütün bunları dikkate aldığımızda kimyasal ve organik gübre kullanmadan önce toprak analizlerini yaptırmak çok önemlidir. Bilinçsiz ve anlık ticari kaygılarla yaptığımız üretim çok kısa sürede toprağımızı çoraklaştırır, fakirleştirir, bu da toplumumuzun fakirleşmesi demektir.

38 Sağlıklı ve doğru teknolojiyle üretilmiş kompost yorgun ve yaşlı toprağımızın gençlik iksiridir.

39 Ziraat Muhendisi Mine Pakkaner


"NEDİR? FAYDALARI, KULLANIM ALANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları