Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı 28-29 Nisan 2014, Antalya 1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Uzm.Dr. Bilgehan KARADAYI ANTALYA

2 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

3 Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı SAGEM Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme DB Sağlık İstatistikleri DB Eğitim, Projeler ve AR-GE DB Sağlık Teknolojisi Değerlendirme DB Yönetim Destek Hizmetleri DB Özel Büro

4 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MADDE 12- Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlamak, Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması, uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,

5 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MADDE 12- Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

6 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Araştırmalar Sağlık Çalışanı Memnuniyeti Araştırması Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması (DSÖ STEPS) Ankara ilinde İlkokul 1.sınıf Öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının Tespit Edilmesi Araştırması Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Durumları Araştırması Adolesan Gebeliklerden Doğan aylık Bebeklerin Gelişimlerinin Değerlendirilmesi Araştırması Yenidoğan Geç Hemorajik Hastalığı ve K-vit Proflaksisi Araştırması Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Çalışması İş Yüküne Dayalı Personel İhtiyacı (WISN, DSÖ) Belirleme Yöntemi Çalışması Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Araştırması 18 yaş altı İnternet Bağımlılığı Araştırması Cepten ve Katastrofik Sağlık Harcamaları Araştırması vb…

7 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı İstatistik Çalışmaları Sağlık İstatistikleri Yıllığı Hazırlanması ve Yayınlanması Sağlık İstatistikleri Konusunda DSÖ, OECD, EUROSTAT ve Diğer Uluslararası Kurumlarla Koordinasyon ve Ulusal Verilerin Gönderilmesi TÜİK ile Sağlık Bakanlığı arasında Resmi İstatistik Programı Kapsamında Koordinasyon Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2013

8 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

9 Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı AR-GE ve Eğitim Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi ile eğitimlerin yürütülmesi. Sağlık ve Hastane Yöneticiliği Programları Halk Sağlığı Konularında Uzaktan Eğitim Programı Kişisel Gelişim Temel ve İleri Yönetim Becerileri Eğitimleri Sağlık personeline yönelik el hijyeni eğitimi Halka yönelik el hijyeni eğitimi Yönetici ebe ve hemşireler için liderlik eğitimi TÜBİTAK-KAMAG 1007 Programı Biyoteknolojik İlaçların Üretilmesi Streptococcus pneumoniae ulusal aşı prototipinin geliştirilmesi (rekombinant protein-polisakkarik konjuge aşı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı tedavisi için, insan kaynaklı antiserum üretilmesi Rekombinant Hepatit B aşısı Üretimi Yeni Menenjit Aşı Dizaynı Hücre Kültürü tekniği ile kuduz aşısının üretilmesi TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-ge Projeleri Destekleme Programı AR-GE projeleri toplam bütçe

10 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

11 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Toplam Çalışan Sayısı: 12 1 Uzm. Dr. (Daire Başkanı) 2 Araştırmacı (İletişim, Sağlık İdaresi) 1 Dr 1 Eğitim Uzmanı 2 Eczacı 1 Hastane Müdürü (Sağlık İdaresi) 2 Hemşire (Sağlık İdaresi, İşletme) 1 Sağlık Ekonomisti (Dünya Bankası Danışmanı) 1 Sağlık Memuru (Sağlık İdaresi)

12 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ? Health Technology Assessment HTA sağlık teknolojisi; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi amacıyla kullanılan, başta ilaçlar, tıbbi cihazlar, cerrahi yöntemler ve sağlık sistemleri olmak üzere her türlü uygulamadır. sağlık teknolojisi değerlendirme STD; sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır.

13 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sistematik Derleme (Systematic review) Ekonomi/Maliyet Yapısal Etik Hukuk İnsan gücü vb… STD

14 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ? Health Technology Assessment HTA STD’nin temel amacı sağlık hizmetleri sunumunda teknoloji ilişkili politika oluşturma süreçlerine bilgi sağlamaktır. STD her zaman politika yönlü/yönelimli (policy-oriented), konu bazlı (context-embedded) ve metodolojik olarak sağlam (methodologically sound) olmalıdır. STD’ler tam raporlama, adaptasyon raporları, hızlı derlemeler, hastane bazlı STD (mini STD) vb. farklı şekillerde olabilir. Farklı ülkeler STD’yi daha geniş veya daha dar anlamda kullanabilmektedir; örn. Avustralya Farklı ülkeler ‘health technology assessment’ terimi yerine başka terimler kullanabilmekte; örn. İngiltere’de ‘technology appraisal’

15 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme STD Nedir ? Health Technology Assessment HTA ‘sağlık teknolojisi değerlendirme’ tanımlamasındaki kilit kelime; ‘’sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır…’’ İdari sistematik Teknik sistematik

16 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık teknolojisi değerlendirmede ‘Sistematik’ Nedir ? Helth Technology Assessment Systematic İdari ve akademik iş süreçlerinde ‘önceden belirlenmiş’ yöntemleri takip etmek Bu önceden belirlenmiş idari ve akademik iş süreçlerinde ‘uluslararası kabul görmüş, bilimsel ve güncel’ yöntemleri kullanmak Yazılı dokümantasyon Olabildiğince belirlenmiş çerçeveden sapmamak

17 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Genel Prensiplerimiz Diğer kurumlar ile işbirliği Karar mercileri ile sıkı ilişkiler ve paydaşların süreçlere dahil edilmesi Tarafsızlığın sağlanması ve değerlendirme çalışmasında yer alanların çıkar çatışmasının (conflict of interest) yönetilmesi İşgücü/personel kapasitesinin geliştirilmesi İyi metodolojilerin seçimi ve şeffaflık Yürürlüğe koyma (implementation) süreçlerinin takibi

18 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Politika Beyanı ‘STD sürecindeki temel politikamız; Yeni veya göz ardı edilmiş klinik etkili sağlık teknolojilerinin makul ve eşit biçimde sağlık hizmetlerinde kullanıma girmesinin teşvik etmek, Klinik etkililiği olmayan sağlık teknolojileri ile etkili olmakla birlikte finansal açıdan sürdürülebilir olmayan sağlık teknolojilerinin kullanımını azaltarak sağlık hizmetlerinde israfı önlemek’ olarak belirlenmiştir.

19 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Sağlık teknolojisi değerlendirmede ‘İş Süreçleri’ Nedir ? Helth Technology Assessment Process Konu seçimi Politika sorularının STD sorularına çevrilmesi Kaynakça seçimi Anahtar kelimelerin seçimi Literatür tarama Yayınların/kanıtların ‘eleştirel değerlendirmesi’ Bulguların sentezi Raporlama Etkinin değerlendirilmesi Revizyon

20 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Bu toplantıdan 3 sorumuz için cevap/geribildirim bekliyoruz STD’yi üst karar alıcılar için nasıl daha belirleyici bir seviyeye çıkarabiliriz? STD sistematiğimizi ve metodolojimizi ülke ihtiyaçları ve bilimsel derinlik açısından nasıl geliştirebiliriz? STD’den çıkan sonuçları halka nasıl kabul ettirebiliriz?

21 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Katılımınız için Teşekkürler! Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Bayındır 1 Sok. No:13 Sakarya Kızılay


"1. Oturum Türkiye’de STD Yaklaşımları Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları