Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK

2 BİRİNCİ BÖLÜM Girişimciliğin tanımı ve tarihsel gelişimi
Girişimciliğin önemi Girişimci olma nedenleri Girişimcinin dört temel unsuru Girişimcinin karakteristikleri Girişimci girişim Herkes girişimci olabilir mi?

3 Girişimcilik Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için risk üstlenerek doğal kaynak emek sermaye gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile girişimci olmak için risk alarak mal ve hizmet üreterek pazarlamak üzere bir işletmeyi kurmak ve bu işletmede faaliyetleri yapmak gerekir.

4 Girişimcilik ise, yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır. Başkalarından farklı düşünüp farklı bakmasını bilebilmektir.

5 Girişimcinin esas hedefi kar elde etmektir
Girişimcinin esas hedefi kar elde etmektir. Yani girişimci kar elde etmek için risk altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini temin edip işletmektedir. Bu nedenle diyebiliriz ki girişimcide aynı zamanda yönetici özellikler ininde bulunması gerekir. Profesyonel yöneticiler ve girişimciler arasındaki fark risk faktörüyle ilgilidir. Profesyonel yönetici kar ve zarardan kısmen etkilenmekte olup, kendi adına çalışmadığından risk altında değildir. Girişimci ise en başından işe başlarken riski tamamen üstlenmiş durumdadır.

6 Girişimci kimdir? Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri belirleyen
Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüştüren Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren Rekabete karşı önlem alarak kendisini ve işletmesini geliştiren Yenilikçi bir kişidir.

7 Girişimci müşterilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üreterek veya ticaret yaparak kazanç sağlamayı hedefler. Girişimci belirli iş fikrine sahip olarak kendi işini kurmak araştırma,planlama,organizasyon,motivasyon,koordinasyon ve denetleme işlemlerini yapar.onların beklentilerine cevap vermeye çalışır.

8 Girişimciliğin tarihsel gelişimi
Serbest piyasa siteminin insanların zihinsel ve bedensel güçlerinin başarılı bir şekilde kullanıldığı rekabete dayalı bir sistem olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise ekonomik sistem içerisinde girişimciliğin önem kazanması serbest piyasa sistemine göre rekabetin artmasıyla birlikte oluşmuştur. Girişimci olan her yaştan herkes yeni bir buluş ya da düşünceyi iş fikrine dönüştürerek iş kurmaktadır.

9 Genel olarak tarihi geçmişini inceleyecek olursak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. İktisat teorisinde girişimcilikle ilgili dört temel yaklaşım mevcuttur. Bunlardan ilki gelir dağılımı üzerinde odaklanır. İkinci yaklaşım ise rekabette piyasa süreçlerinin önemini vurgular. Üçüncü yaklaşım ise yenilikçi girişimci vizyonu üzerine odaklanır.

10 Girişimcilik Amerika da daha hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir
Girişimcilik Amerika da daha hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Bunun nedenleri ise şu şekilde açıklanmıştır: Hızlı sanayileşme Profesyonel yönetimin önem kazanması Kitle üretiminin yaygınlaşması

11 Girişimciliğin evrimi
İmparatorluk dönemi girişimcileri Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde ekonomik girişimciler sanayi devriminden sonra batıyla daha sıkı ilişkide olan ve bilgi alışverişinde bulunan Yahudi Rum İtalyan asıllı Türk vatandaşlar idi. Bunlar bankerler ithalatçılar ve genellikle tüccarlardır.

12 Cumhuriyet dönemi girişimcileri
Türkiye'nin Cumhuriyet Dönemi kurucuları ülke Kurtuluş savaşıyla siyasal bağımsızlığı kazanmak için bir de ulusal girişimciler grubu yaratma çabasına girmişlerdir. İzmir İktisat Kongresinin aldığı kararlar bu temel ideolojiyi destekler niteliktedir. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi İktisat vekaletinin yani Ekonomi bakanlığının tertip ve daveti üzerine yapılmış ve Türkiye’de ki ekonomi ile ilgili bütün grup ve kişiler burada bir araya getirilmiştir.

13 1923 yılının Temmuz ayında Lozan da barış sağlanıp kapitülasyonlar kaldırıldıktan ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra nüfus olarak büyüyen Türk Devletinin ekonomik gelişmeye hız vermesi iki yönden olmuştur: Yabancı şirketler elindeki imtiyazları satın alarak millileştirme Endüstrileşmeye gidilirken ulaşım için memleket yollarını bir plana göre yapmak

14 Girişimciliğin önemi Ülkemizde girişimciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğini bunun sebebinin ise Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması odlunu belirtmiştik. Apaçık ortadadır ki daha önceleri 15–20 milyon olan nüfusumuz 70 milyona ulaşmıştır. Genç ve dinamik bir nüfus sağlık, eğitim, hizmetler, gıda, ulaşım, bilgisayar ve benzeri alanlarda büyük bir talep demektir.

15 Türkiye başta büyük şehirler olmak üzere bir şantiye görünümündedir
Türkiye başta büyük şehirler olmak üzere bir şantiye görünümündedir. Ayrıca yurt dışında dahi Türkiye’yi temsil eden girişimcilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir ülkede girişimcilik olmaksızın serbest rekabet tem anlamıyla işlemeyecektir

16 Girişimciliğin önemini şu şekilde açıklamak mümkündür:
Artık günümüzde yaygın olan özelleştirme ancak girişimciliğe bağlı olarak işleyecektir. Devlet kuralları koyan kurum olduğu için kendisiyle rekabet edilmesi imkânsızdır. Devlet asli görevlerini yapacağı role çekildiğinde halen üretmekte olduğu mal ve hizmetleri tam rekabet kuralları içinde girişimciler üretmeye başlamıştır.

17 Özellikle kamu kesiminde aşırı istihdamın istenen düzeye çekilerek ücretlerinin arttırılabilmesi yine girişimciliğe bağlıdır. Kamu personelinin kendi işlerini kurmaları yönünde teşvik verilmeli, bunun sonucunda kalitesi ve verimliliği arttırılmaktadır

18 Girişimcilerin ülke genelinde teknolojiyi geliştirdiklerini ve buna bağlı olarak ta ekonomiyi olumlu yönde etkilediklerini söylemiştik. Araştırma kurumları üniversiteler ne kadar üretken olurlarsa olsun sonuçta oluşan yeniliklerin uygulanıp hayata geçirilmesi yine girişimcilere bağlıdır.

19 Girişimciler bilimsel ve teknolojik bulguları ve sonuçları başarılı bir şekilde uygulayıp başarılı oldukça bilim ve teknoloji ilerlemeye devam ederek ülkemizde artan rakiplerle kolaylıkla rekabet edebilir hale gelecektir.

20 Ülkemizde engellerin yeniden düzenlemeler yapılarak aşılması ileri sevilere ulaşabilmemiz için gerekli olacaktır. Kendini geliştirmiş pek çok iş fikrine sahip eğitimini tamamlamış pek çok girişimci sermaye yetersizliği nedeniyle girişimcilik yapamamaktadır.

21 Özellikle yabancı ülkelerde sermaye gücü yeterli olmayanlara fon aktarma sisteminin ülkemizde uygulanması bu konuda sistemi geliştirmeye ve karşılaşılan problemlerin çözümüne katkıda bulunacaktır. Ülkemizde uzun dönemli bir girişimcilik politikasının uygulamaya konulması çağdaş ve bilimsel ilkelere uygun bir girişimcilik sistemin kurulmasını sağlamıştır.

22 Girişimcinin dört temel unsuru
Başarılı bir girişimci olmak için temelde dört unsur bulunmaktadır. Bunlar: a)İnanç b)Odaklanmış bilgi c)Etkin bir yaklaşım d)Azim

23 Bunlardan bir tanesi olmazsa girişimcilik başarısı tamamlanamaz
Bunlardan bir tanesi olmazsa girişimcilik başarısı tamamlanamaz. İnanç bir girişimci olarak yeteneğinize kendinize olan güveninizi inancınızı ifade eder. Eğer güvenimiz olmazsa kendimize karşı inancımızda geçmişteki başarılarımız sonucunda ortaya çıkar. Yâda başka insanların neler başardığını görürüz, beklide bu insanlar bizim sahip olduğumuz kaynaklara ve bilgilere sahip değildirler. Buna rağmen onların başardıklarını görünce elimizde olanlarla kendimize daha çok güvenip inanabiliriz.

24 İnançtan sonra ise gerekli olan bizim neyi vermeyi hedeflediğimiz yani odaklanmış bilgilerdir. Bilgilerimiz ne kadar çok olursa bunlar içinde kaybolmamalı kendi uygulamalarımıza amacımıza yönelik bilgilere yönelmeliyiz Raflar dolusu kitap biz bilgiye nasıl ulaşacağımızı bilmedikten sonra bir işe yaramaz. Bilgiye çabuk ulaşabilmeli ve öğrendiklerimizi işimize uygulayabilmeliyiz. Bunun ardından tüm bilgilerimizi bir arya getiren iş planının hazırlanması gerekir. Daha sonrada teknolojiyi araya sokarak uygulamaya başlamalıyız. Herkeste bilmektedir ki dünyadaki tüm odaklanmış bilgiler bir araya gelse kullanmasını bilmedikten sonra bir işe yaramaz

25 Bilgileri kullanma konusunda herkes aktif olmalıdır
Bilgileri kullanma konusunda herkes aktif olmalıdır. Yeni fikir ve buluşlar bulunup geliştirilmelidir. Ayrıca Pazar şartlarına karşı tepkili olup pazarın durumuna göre düzenlemeler,yapmalıyız Uygulamalarımız her zaman yolunda gitmeye bilir o zaman taktik değiştirip yeni planlar yapmalıyız. .

26 Fakat etkin olmak düşüncesizce hareket etmek anlamına gelmez
Fakat etkin olmak düşüncesizce hareket etmek anlamına gelmez. Bu davranış daha çok bilgiyi sentezlemek alternatifleri değerlendirmek ve sonunda harekete geçmek anlamına gelir. Zaten girişimciler her gün birçok fikir ve kararlar üretmektedirler. Dolayısıyla karar verme süreçlerinde rahat olmalıdırlar

27 İş başarısı için gerekli olan son unsur ise azimdir
İş başarısı için gerekli olan son unsur ise azimdir. Kötü zamanlar mutlaka olacaktır. Ama her kötü durumla karşılaştığımızda yılmamalı, ben bu işi yapamayacağım galiba diye düşünmemeliyiz. Tüm kötü durumlarda zor şartlarda bile yılmadan azimle güvenle çalışmalı tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Geçimimizi ve birikimlerimizi kurtarmasını bilmeliyiz. Azim kısa vadeli perspektiflere yoğunlaştırılmış olurken uzun vadeli olanları da göz ardı etmemeliyiz.

28 Körü körüne bağlanmak boşluğa gitmek değildir
Körü körüne bağlanmak boşluğa gitmek değildir. Tam tersine hatırı sayılır ölçüde iç gözlemi ve derin düşünmeyi etkili kılar. Azim aynı zamanda iyi bir espri anlayışını ve elbette güçlü karakteri akla getirmektedir. En önemlisi asla amaçlarımızdan vazgeçmemeyi ifade eder. İnsan azmi sayesinde yılmadan önüne çıkabilecek engelleri aşarak her ne paha sına olursa olsun amaçlarına ulaşabilir.

29 Girişimci olma nedenleri
Girişimcilik pazardaki fırsatların iş fikrine dönüştürülerek yeni iş ve işletmelerin oluşturulduğu dinamik bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsuru olan girişimcinin çeşitli nedenlerle girişimcilik yaptığı görülmektedir. İnsanları girişimci olmaya yönelten sebepler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır: — Kar elde etme isteği, —Bağımsız çalışma isteği —Kişisel tatmin sağlama isteğidir

30 Bu nedenler nedenler daha ayrıntılı olarak olarak incelendiğinde insanları girişimciliğe yönelten başka sebeplerde bulunmaktadır, bunlar: Başkalarından emir almak yerine kendi işinin patronu olmayı seçmek, Bir fikir ya da düşünceyi geliştirerek kendi işinin patronu olmak, İstediği bir işte çalışabilmek, Tanınma ve saygınlık kazanma isteği,

31 Daha çok para kazanma ve refah içinde yaşama isteği
Daha çok para kazanma ve refah içinde yaşama isteği. Kendi işinin patronu olan bir insan başkalarının yanında kazandığından daha fazla para kazanabilir. Başka insanların göremedikleri ya da keşfedemedikleri, uğraşamadıkları işleri bulup bu fırsattan yararlanabilmek için bir iş yeri, ofis, büro kurmak

32 Zaten girişimcilik hayatına atılan kişi ya kendi işini kurar ya da başkalarının yanında çalışmaya devam eder. Girişimci kendi işinde çalışırsa nasıl olur başkalarının yanında çalışırsa nasıl olur bu durumları karşılaştırarak avantaj ve dezavantajlarına bakar ve ona göre karar verir. Başkalarının yanında çalışırken memnun kalmayıp kendi işini kuran girişimcilerde vardır. Dediğimiz gibi kendi işinde çalışmamanın bazı avantaj ve dezavantajları vardır

33 Çok basit bir şekilde hepimizin bildiği üzere ücretle çalışmanın avantajları şunlardır:
Çalışan ücretli izinler ve sağlık hizmetleri (sigorta) gibi durumlardan yararlanabilir Yine personelin belirli bir ücret, maaş garantisi vardır Kendi işinde olduğu kadar katlanılan risk yoktur Çalışma süresi arttıkça maaşı da artabilir

34 Özel ikramiye imkânları vardır
Çalışmalarında başarılı olduğu takdirde terfi imkânı vardır Yapılan iş sevilerek ve çalışanın karakterine uygun olarak yapılırsa işten kişisel tatminde sağlanabilir Çalışan kendini çalıma saatlerine göre ayarlar ve zamanı boşa harcamaz

35 Ücretle çalışmanın dezavantajları ise şunlardır:
Çalıştığı memleketten memnun olduğu halde başka yerlere tayin durumu söz konusudur Başkalarının emrinde çalıştığı için onlara bağımlı olmak durumundadır İşinde çok iyi olsa da personelin yerine patronun akrabası getirilip personelin mevkisi, itibarı yok olabilir

36 Maaş ve ücretler bellidir, çok fazla refah içinde yaşanamaz
Kendi işi olmadığı gibi tam olarak iş güvencesi yoktur Ekonomik bir problem olduğunda işten atılma durumu söz konusudur

37 Girişimcilik kültürünün yaygın, eğiliminin yüksek ve sermayenin yeterli olduğu bölgelerde girişimcilik artacaktır. Bununla birlikte o bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın varlığı, insanların çalışma azmi ve iş hayatındaki mücadeleleri kazanma arzusu ve başarma isteğinin yüksek olması da insanların girişimci olmasını sağlayacaktır. Tabi ki bölge halkının da girişimciliği desteklemesi ve fırsatlar sunmaları girişimciliği hızlandıracaktır

38 Türkiye de diğer ülkelerde olduğu gibi olduğu gibi belirli bölgeler sanayinin daha fazla gelişmiş olması, ekonominin daha iyi olması insanların girişimci olarak iş hayatına atılmalarını sağlamıştır. Genellikle iş adamlarının girişimciliğe atılma sebepleri ise aileden kalma işletmenin varlığını devam ettirmektir. Girişimci olmak isteyenler bir takım riskleri ve zorlukları göze alarak bu yola adım atmalıdırlar

39 Girişimci olmak isteyen bir kişinin önündeki başlıca zorluklar şunlardır:
Günde ortalamanın üstünde bir süre içerisinde çalışmaya alışarak akşam ve hafta sonları dinlenme zamanları ortadan kalkacaktır. Genellikle iş hayatına atıldığı ilk dönemlerde çok yoğun ve tempolu bir çalışma olacaktır Hata yapıldığı takdirde işletmenin bütün mal varlığı ve sermayesi ile ortakların parası da yok olabilir

40 Girişimci ağır ve finansal bir yükümlülük taşımaktadır
İstediği ekonomik duruma gelmesi kolay olmayacaktır bunun için belirli bir süre çalışması çaba göstermesi gerekir Girişimci tek başına karar verme durumunda kalabilir bunun için dikkatli olmalı yanlış kararlar alıp işletmeyi riske sokmaktan kaçınmalıdır

41 Girişimcide işin bir patronu olduğu için çalışanlar girişimci etrafında bir baskı grubu oluşturacaktır buda onu strese sokabilir Fazla stres sağlık durumunu etkileyebilir İşinin yoğunluğundan çevresine zaman ayıramayabilir Ücretle çalışan birçok kişiye bağımsız çalışma daha cazip gelmekte ve girişimciliğe yönelmektedir. Bunun içinde profesyonel iş ve teknik eğitime sahip olan çeşitli nedenlerle başkalarının yanında çalışma imkânı bulamayan kişilere girişimcilik ve iş imkânı sağlanmaktadır.

42 Girişimcinin karakteristikleri
Girişimcilerin genellikle ekonomik nedenlerle, kar elde edebilmek için ve daha rahat bir yaşam tarzını seçtikleri için iş hayatına atıldıklarını söyledik. Tüm bunlarla beraber bu iş için soyunu birinin her ne kadar başarılı olsa bile genel olarak başarılı girişimcilerin karakteristiklerini bilmesi gerekir. Çünkü işletme sahibi olmak ile girişimcilik aynı şeyler değildir. Yapılan araştırmalar başarılı girişimcileri diğerlerinden ayıran karakteristiklerin bulunduğunu göstermektedir.

43 Yapılan araştırmada girişimcinin özellikleri şu şekilde belirtilmiştir:
İnsan faktörünü tanımak ve kullanmayı bilmektir. Sorunları önlemeyi ve çözmeyi bilmektir İş ile arkadaşlığı ayırabilmektir İşinde sınır koymayı ve korumayı bilmektir En önemli unsurlardan biride rakiplerini iyi tanımasıdır Girişimci sürekli kendisini yenilemektedir

44 Her şeyi ben bilirim demez öğrenmesini de bilir
İleriye dönük düşünebilmektir Vermeyi ve almayı becerebilmektir Saygı ve sevgiyi kazanabilmektir Değer vermeyi ve verdirmeyi bilmektir Zorluluklardan kaçmadan azimle çalışmaktır

45 Girişimcinin azmi tutumu ve zorlukları aşması önemlidir
Girişimcinin azmi tutumu ve zorlukları aşması önemlidir. Her şeyden önce girişimcide bir insandır. Başarılı bir girişimci cesaret ve dikkatle hareket eden bir maceracıdır. Amacına ulaşmak için olağanüstü çaba harcamaktadır. İşletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde otorite olmayı arzular ve bunun için kendini yetiştirmeye çalışır. İşi zamanın bitiren bir kişidir. Yapılması gereken işi sonuna kadar izler, gerektiğinde bilfiil çalışarak işi bitirir. Ekmeğini taştan çıkarmasını bilir.

46 Başarılı iş adamları ile girişimciler arasındaki ortak özellikler şunlardır:
Sorumluluk, üstünlük, sabır ve enerjik çalışma gücü Yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneği İnsanlarla ilişkilerin iyi olması Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği

47 Herkes girişimci olabilir mi?
Günümüzde gelişen girişimcilik avantajlarına rağmen herkes kendisini girişimcilik için yetersiz hissedebilir. Günümüz şartları herkesin kendisini girişimci gibi düşünmesini ve hareket etmesini gerektirir. Bu gerçek tüm iş dünyası için geçerli olup iş sahiplerinden kariyerine yeni başlayan genç insanlara işinden uzaklaştırılmış çalışanlardan halen organizasyonlarda çalışmakta olanlara kadar herkesi kapsıyor.

48 Genişlemekte olan dünya ekonomisine rağmen kurumsal işten çıkarmalar finansal manşetlere hükmetmeye devam ettikçe çalışanların dünyası da baş aşağı gitmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda ekonomimiz üretim çağından bilgi çağına geçtikçe girişimcilik düşüncesine ve deneyimine duyulan gereksinim giderek artacaktır.

49 Girişimcilik eğitimini tamamlayan ve gereklerini yerine getiren herkes girişimci olabilir. Birçokları için girişimliğe doğru ilk büyük adım sadece inanç değişikliği gerektirebilir. Gerçekten girişimciliğe ilk adımını atan kişiler için inanç en büyük engeldir. Bu insanlar çalışma hayatlarının önemli bir kısmını organizasyondaki rahat bir kozanın içinde geçirmiş olabilirler. Ansızın kendi başlarına kalmaları tuhaf ve ürkütücü bir durumdur.

50 Düzenli bir şekilde alınan ücreti çok daha az güvenilir bir gelir için feda eden bir insanın normal tepkisidir bu. Ancak kendi işini yönetme becerilerine hâkim olup girişimci olarak başarı sağlayacağına inanmak isteyenler daha az korku yaşarlar. Kendine inanmak iş hayatına yeni atılanlar için de önemlidir

51 . Girişimcilik spektrumunun diğer tarafında ise kişilikleri ve iş etikleri nedeniyle kendi işini yönetme konusunda çok zorlanan kişiler vardır. Bu kişiler işsiz kaldıklarında ya da basit bit işte çalıştıklarında kendilerini daha rahat hissederler ve iş sahibi olmanın katı koşullarını göze alamazlar.

52 Girişimcilik konusunda kişilerden bazıları yeni bir işe başlama konusunda parlak fikir ve görüşlere sahipler ancak iş başlamaya gelince taş kesiliyorlar. Bazıları ise yeni maceralara cesaretle atılmakta tereddüt etmiyorlar, ancak doğru dürüst planlama yapmayı ihmal ediyorlar. Girişimci olarak herkesin iyi ve kötü eğilimleri vardır.

53 Bu yola adım atmış bir kişi için girişimcilik eğitimi çok önemlidir
Bu yola adım atmış bir kişi için girişimcilik eğitimi çok önemlidir. Her ne kadar klişeleşmiş girişimci kendi aklını eğitime tercih eden kişi olarak tanımlansa da bunun böyle olması şart değildir. Bu bilgi on beş yıllık iş vergi ve hisse senedi yasalarının uygulanmasındaki deneyimine büyük ve küçük şirketlere hukuki ve finansal konularda yapılan danışmanlığa dayanmaktadır. İş kanunu muhasebe ve girişimcilik alanlarında verdiğim ders ve konferanslar iş hayatı açısından yararlı sezgiler kazanılmasına neden olur

54 İşletme teşebbüs müteşebbis ve ticari işletme arasındaki farklar:
Müteşebbis teşebbüs etmek kavramından türetilmiştir. Girişimcide girişim veya girişme sözcüğünden veya kökünden türetilmiştir. Bu kavramlar temelde kar ve zarar olasılığı yüklenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere birleştiren kişi veya iş adamı ifade etmektedirler.

55 Buradan giderek insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacıyla müteşebbis tarafından oluşturulan organizasyonlar teşebbüs şeklinde tanımlanabilir. Dikkat edilirse teşebbüs ile müteşebbis arasında mantıki bir bağ bulunmasına rağmen bu ikisi ayrı birer varlık oluştururlar

56 Her şeyden önce müteşebbis bir insandır
Her şeyden önce müteşebbis bir insandır. Teşebbüs ise bir unvanı ve bir yeri bulunan belirli bir sermayesi ve bir organizasyonu olan ekonomik yasal mali ve örgütsel bir birimdir. Daha derli toplu bir tanıma göre teşebbüs; sahibinin özel varlığından yer unvan sermaye muhasebe ve organizasyon olarak ayrı bir bütün olarak ve başkalarının ihtiyaçlarının karşılanması için devamlı üretim faaliyetinde bulunan ekonomik bir birimdir.

57 Teşebbüsün sermayesini koyanlar müteşebbislerin kendileri olabileceği gibi başka kişilerde olabilir. Her iki durumda da müteşebbise konulan sermayenin sermaye sahiplerinin varlıklarından ayrılmış olması gerekir. Müteşebbisler kurdukları teşebbüsü ya kendileri yönetirler ya da onu yönetecek profesyonel yöneticileri dışarıdan seçerler. Teşebbüs kime veya kimlere ait olursa olsun önemli değildir. Önemli olan onların bağımsız ekonomik bir birim oluşturmalarıdır. Uygulamada çok kere işletme terimi teşebbüs kavramı ile aynı anlamda kullanılır.

58 Bu iki terimin değişik anlamda kullanıldığı durumlara da rastlanmaktadır. İşletme ile girişim arasında ayırım yapılmasından yana olanlar teşebbüsü işletmeye oranla daha geniş veya kapsamlı bir varlık sayarlar. Bu görüştekilere göre işletme temelde teknik bir birimdir fabrika, atölye, büro, mağaza gibi. Buna karşılık teşebbüs ise hukuki ekonomik ve mali yönü ağır basan bir birimdir. Teşebbüs bir veya birden çok daha fazla işletme kurup işleten bir varlıktır.

59 Çoğu zaman işletme ve teşebbüs sözcüklerinin de eş anlamlı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Oysa bu iki sözcük bir birlerine oldukça yakın ancak farklı anlamları ifade ederler, işletme ve teşebbüsün ortak noktaları her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır. Ancak teşebbüs ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta teşebbüsün bir piyasası olması ve bu piyasa da gelir sağlayan bir işletme olmasıdır.

60 Bu açıklamalara göre teşebbüs işletmeden daha dar bir anlam taşımaktadır. Her teşebbüs bir işletmenin sahip olduğu tüm özelliklere sahipken her işletmenin teşebbüs özelliklerinin tamamını taşıması mümkün değildir. O halde her teşebbüs bir işletmedir ancak her işletme bir teşebbüs değildir. Teşebbüslerin genel anlamda sadece kar elde etmek için kurulan ekonomik ve teknik birimler olmadığının belirtilmesi yerinde olacaktır. Yani insan istek ve ihtiyaçlarını giderici özellikte mal veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimlerdir.

61 Buna ilave olarak her üç kuruluşunda bir piyasası vardır bu piyasadan gelir elde ederler ancak temel amaçları kar elde etmektir. Buna göre temel amacı kar elde etmek olan teşebbüslere ticari işletme denilir işletme teşebbüs ve ticari işletme ile ilgili açıklamaları toparlayacak olursak; her ticari işletme bir teşebbüs, her teşebbüs ise bir işletmedir. Ancak her işletme bir teşebbüs her teşebbüs ise bir ticari işletme değildir. Buna göre işletme en geniş ticari işletme ise en dar kapsama sahiptir.

62 İKİNCİ BÖLÜM Türkiye’de girişimcilik
Türkiye’de girişimci olma şekilleri Risk sermayesi ve Türkiye’deki uygulama alanları Girişimciliğe çok yönlü destek Girişim sermayesi Girişimcilik politikası Girişimcilik eğitimi

63 Türkiye’de Girişimcilik
Ülkemizde girişimciliğin Osmanlıya kadar dayandığı bilinmektedir. Tabi önceleri yeterli olanakları olmadığı için çiftçilik, memurluk gibi alanlara yöneliyorlardı. Cumhuriyetin kurulmasını izleyen ilk yıllarda ekonomi ve sosyal kalkınmanın özel sektör eline geçmesi düşünülmüş ve bu alanda teşvik çalışmaları başlamıştır. Fakat daha sonraları anlamışlardır ki tek başına özel sektör işlerin üstesinden gelemeyecektir. Bunun üzerine hem ekonomik hem sosyal kalkınmanın hızla gerçekleştirilmesi amacıyla özel sektöre öncülük etmesi amacıyla devletin bu görevi üstlenmesi öngörülmüştür. O yıllarda yeterli girişimcinin bulunmaması ve sermayenin yetersiz olması özel sektörün başarısızlığında önemli rol oynamıştır. Günümüzde ise bağımsızlığımızı kazandığımızda merkez bankasına bile sahip olmamamıza rağmen şimdi dünyanın en iyi girişimcilerine sahip bulunmaktayız.

64 Artık tüm bu başarılara ve olumlu gelişmelere rağmen yinede girişimciliğin ülkemizde çok fazla geliştiği söylenemez. Her şeyden önce girişimci yaşadığı soya ekonomik kültürün bir unsurudur yani bizim girişimcilerimiz bir bakıma Türk kültürünü yansıtmaktadırlar. Girişimcilik Türkiye de uzun yıllar boyunca itibarlı bir meslek olarak görülmemiştir. Çoğu kez insanlar kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen ve kendi çıkarları için her tür kötülüğü yapabilecek kişiler canlandırılmıştır.

65 Şüphesiz her meslekte olduğu gibi girişimciler arasında da kötü kişiler bulunmaktadır. Çünkü ülkemizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de gece gündüz demeden çalışan etiyle tırnağıyla bir yerlere gelmeye çabalayan sözün güvenilir itibarına ve onuruna düşkün binlerce girişimci bulunmaktadır. Bu insanların çoğunun aileleri yanlarında çalışanlar ve toplum için gösterdikleri çabalar bu amaçla katlandıkları riskler ve sıkıntılar kısacası girişimci olarak verdikleri zorluğu ve onurlu yaşam mücadelelerini herkes bilmektedir.

66 Uzun yıllar ülkemizde girişimcilik ruhu genç kuşaklar arasında gelişme gösterememiştir. Bunun sebepleri arasında ailenin büyük etkisi vardır. Genellikle babası sanayici ya da büyük iş adamı olanlar girişimciliğe yönelmekte memur olanlar ise profesyonel yöneticiliğe adım atmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan insanlar ise kendilerine iş güvencesi sağlamak için özellikle devlet sektörünü seçmektedirler. Öte yandan Türk insanının iş yaşamına ilişkin beklentilerini ortaya koyan bir başka araştırma bu konuda toplumdaki en önemli değerlerin sırasıyla ücret, iş güvenliği, rahat çalışma ortamı, iş arkadaşları ve topluma yarar sağlamak olduğunu göstermektedir

67 Kendi girişimciliğini kullanabilme fırsatı saygın bir iş olması işin gelecek vaat etmesi sorumluluk istemesi gibi faktörler ilk sıralarda yer almamaktadır. Aynı araştırma bireylerin en çok aile yaşamını bozmayan çalışanların sağlığını dikkate alan çalışma saatleri ve ortamı rahat olan stresli olmayan işleri tercih ettiklerini ortaya koymuştur. İş hayatına ilişkin tüm bu beklentiler girişimciliğin temel karakteristiklerinden uzaktır. Bunun yanı sıra toplumda hala girişimciliğe karşı şüpheli bir yaklaşım söz konusudur.

68 Genel olarak ülkemizin halen mevcut ekonomik ve sosyal koşulların girişim kültürü için gerekli alt yapının oluşmasına tam anlamıyla bir ortam hazırladığını söylemek oldukça güçtür. Ülkemiz nüfusunun yalnızca % birinin girişimci ve üst düzey yöneticisi olması da bunun en iyi göstergesidir. Üniversitelerin işletme programlarındaki öğrenciler ya kamu ya da büyük işletmelerde çalışacak biçimde eğitilmektedirler. Girişimcilik konusunda bir dersin okutulduğu üniversite sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Kamu kesiminin ağırlıklı olduğu bir ekonomide insanların kamu tarafından istihdam edilmeyi beklemeleri de doğaldır

69 Ancak kamu kesiminin daha fazla istihdam yaratacak gücü pek kalmamıştır ve bu konudaki zorlamaların yarattığı sorunlar herkes tarafından bilinmektedir. Öte yandan dünyadaki mevcut eğilim devlet ne kadar büyük ise toplumun yaşamı daha iyidir görüşü yerine en az devletçilik daha iyidir düşüncesinin kabulü yönündedir. Bu nedenle özelikle genç kuşaklar kamu sektörünün artık cazip bir ekmek kapısı olmadığını kabullenmek durumundadırlar. Bununla beraber geçmişin verdiği alışkanlıkla hala kamu sektörü en büyük istihdam alanı olarak kabul edilmektedir. Ancak tüm bu olumsuzlukların çözümlenip çarkın tersine döndürülmesi gerekmektedir.

70 Çünkü 21. yüzyılın ekonomik anlayışı içinde ölçek ekonomilere itibar azaldıkça girişimciliğin ekonomik sosyal ve politik faydaları ön plana çıkmakta ve kabul görmektedir. Teknolojinin olanaklı kıldığı mikro elektronik kaynaklı bilgi işlem destekli ileri üretim yöntemlerinin yeniçağa girerken girişimciliği yalnızca olanaklı kılmayıp yeni ekonomik anlayışın bir öğesi kabul ettiği her geçen gün daha da belirgin duruma gelmektedir.

71 Tüm bu olumsuzluklara karşılık yeterli olmasa da son yıllarda bu konuda olumlu gelişmelerin olduğu da görülmektedir. Bunlar içerisindeki en önemli olanlarından biri insanların yoksulluk konusundaki görüşüdür. Yoksulluğun önüne geçebilmek daha rahat bir yaşam için girişimciliği seçmektedirler.

72 Türkiye’de Girişimci Tipi
Türkiye de girişimcilik tipinin ortaya çıkarılması için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Türk girişimci tipi bu yolda atılmış küçük bir adım olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda köşe yazarı olan başarılı bir profesyonel yöneticilerimiz yanında uzun yıllar çalış tığını ifade ettiği başarılı bir girişimcimizin profilini ortaya koymaya çalışmışlardır.

73 Girişimci müthiş ve aktif bir dinleyicidir
Girişimci müthiş ve aktif bir dinleyicidir. Kendisine sunulan bilgileri dinleyerek özümler. Her türlü haberleşmeyi yazıya dökmesine ve döktürmesine rağmen esas anlama tekniği okuma değil dinlemedir bilhassa raporları yazanın sesinden daha iyi anlamaktadır. Dinlerken beyninde sürekli olarak bir süzme eleme sistemi çalışır.

74 Her konuşmanın sonunda toparlamaya yapmaya çalışır:
Konuşmanın maksadı Konuşmanın ne gibi işlere yarayıp yaramayacağı Bu konuşmadan sonra kimin ne yapacağı Anlatılan konunun nasıl takip edilip benimseneceği

75 Türkiye’de Girişimci Olma Şekilleri
Ülkemizde Pazar koşulları ve yeni ekonomide ki gelişmeye bağlı olarak girişimcilik çeşitlerinin de arttığı görülmektedir. Türkiye’de kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak girişimcilik yapmaktadırlar. Girişimciliğin gelişmesine bağlı olarak girişimci olma şekillerinin de çeşitlendiği görülmektedir.

76 Belirli işten ayrılanlar Herhangi bir eğitim almış kişiler
Kişilerin girişimci olma nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte aşağıda sıralanan özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip olan kişiler kendi işini kurarak girişimci olabilmektedir. Belirli işten ayrılanlar Herhangi bir eğitim almış kişiler Lise meslek lisesi veya üniversite mezunu kişiler Ek gelir sağlamayı hedefleyen emekliler Belirli bir bölgede çalışmak zorunda kalan ve gelir sağlamak durumunda olan kişiler.

77 Mal ve hizmetleri üretme ve pazarlama durumuna göre girişimci olma şekli başlıca iki gruba ayrılır. Bunlar : Fırsat girişimciliği: Mevcut ve potansiyel pazardaki değişimin getirdiği fırsatları görerek veya potansiyel fırsatları sezinleyerek mevcut veya hedef pazara mal satmak amacıyla yapılan girişimciliktir.

78 Fırsat girişimciliği ekonomide canlılık nedeniyle pazarda meydana gelen genişleme veya ekonomik kriz ile birlikte pazara yeterince mal sunulamaması veya pazarın isteğine uygun fiyat ve kalite de mal sunulamaması nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeyi öngörmektir. Fırsat girişimciliğinden gerektiği şekilde yararlanabilmek için girişimcinin pazardaki fırsatları değerlendirebilecek ve kar edebilecek bir bilgi birikimi ve yeteneğe sahip olması gerekir.

79 Zaten girişimcilik başkalarının göremediği fırsatları görüp değerlendirip uygulamaya sokmaktır. Fırsat girişimciliğinde de Pazar şartlarındaki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanan işletmeler hızla büyüme göstermektedirler. Yaratıcı girişimcilik sürekli yenilikçi pazarlama yeni mal ve hizmet tasarımı ile fiyat ve kalite farklılaştırması esasına dayanmaktadır.

80 Günümüzde birçok işletme yeni ve mal ve hizmet geliştirerek ve pazara sunarak yaratıcı girişimcilik yapmaktadır. Artık girişimcilik coğrafi şartların özelliğine göre de çok fazla bir artış göstermemektedir. Çünkü girişimcilik zaten sürekli bir artış içindedir

81 Yaratıcı girişimcilik: Yeni bir fikir ve buluşu ya da mevcut bir mal veya hizmeti dizayn ederek ve fiyat kalite gibi özellikleri iyileştirerek kar edebilecek şekilde pazara sunulmasıyla yapılan girişimciliktir. Yaratıcı girişimcilik sürekli yenilikçi pazarlama yeni mal ve hizmet tasarımı ile fiyat ve kalite farklılaştırılması esasına dayanır. Günümüzde birçok işletme yeni mal ve hizmet geliştirerek ve pazara sunarak yaratıcı girişimcilik yapmaktadır.

82 Günümüzde küresel işletmecilik olgusuyla birlikte girişimciliğinde sürekli bir değişim içinde yeni bir anlam ve önem kazandığı görülmektedir. Dünyadaki gelişmelerle birlikte küresel girişimciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkemizde de girişimciliğin işletme çevresi boyutlarına göre yapılanması şu şekilde olmuştur: Yerel girişimcilik Bölgesel girişimcilik Uluslar arası girişimcilik

83 Yerel girişimcilik henüz yeni bir işe başlayan ve girişimciliğin henüz başlangıcında yapılan girişimcilik türüdür. Bu girişimcilik türünde işletme sermayesi ve iş hacmi sınırlıdır. Bölgesel girişimcilik girişimciliğin yerel girişimciliğe göre daha ileri aşamasıdır. Bu tür girişimcilikte işletme sermayesi ve iş hacmi daha fazladır..

84 Ulusal girişimcilik girişimciliğin en son aşaması olan türüdür
Ulusal girişimcilik girişimciliğin en son aşaması olan türüdür. Bu tür girişimcilikte bir veya daha fazla girişimci bir araya gelerek küresel girişimcilik yapmaktadır. İşletme sermayesi personel sayısı ve iş hacmi çok büyüktür

85 Girişimcilik sermayesine sahip olma durumuna göre ülkemizde girişimci olma şekli sermayenin sahipliğine göre üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar: Özel girişimcilik Kamu girişimciliği Karma girişimciliktir

86 Özel girişimciler,sermayenin tamamı şahıslara ait girişimlerdir
Özel girişimciler,sermayenin tamamı şahıslara ait girişimlerdir. Kamu girişimciliği sermayenin tamamı kamuya ait olan girişimlerdir. Karma girişimcilik ise sermayenin bir kısmı özel şahıslara bir kısmı da kamuya ait olan girişimlerdir.ülkemizde girişimcilerin büyük çoğunluğu özel girişimcilik yapan girişimcilerden oluşmaktadır.

87 Küresel rekabet içerisinde girişimcilik dinamik bir boyut kazanmıştır
Küresel rekabet içerisinde girişimcilik dinamik bir boyut kazanmıştır. Ekonomik kalkınmayla birlikte bir gelişim süreci izlemektedir. Yani girişimcilik ekonomik kalkınmayı etkilediği gibi aynı zaman da ekonomiden etkilenmektedir de. Girişimciler ekonomik dinamizmin itici gücü durumunda olup girişimciler yeni mal ve hizmetlerin pazara sunulmasında yeni pazarların gelişmesinde yeni örgütlenme şekillerinin ortaya çıkmasında iş fikirlerinin girişimciliğe uygulanmasında öncü görevi görürler. Girişimciler bu özellikleriyle sürekli arayış içindedirler var olanla yetinmezler. Bir ülkenin veya bölgenin girişim gücü o bölgenin ekonomik gücünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda üretim faktörleri olan doğal kaynak emek sermaye faktörüne ve dördüncü olarak girişimcilik temel fonksiyonu olan fikri yetenek ve vizyonda ilave edilmektedir

88 Ülkemizde görülen bir başka girişimci olma şekli ise girişimcilerin pazarda gelişme gelişme değişime önderlik etme veya izleme durumuna göre yenilikçi girişimciler takipçi girişimciler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yenilikçi girişimciler pazardaki değişimi izleyen yeni fikir ve yeni pazar arayışında olan yeni mal ve hizmet tasarlayan girişimcilerdir

89 Bu tür girişimciler mevcut mal ve hizmetlerle yetinmeyip sürekli farklı ve farklılaştırılmış mal ve hizmetleri yetinmeyip sürekli farklı ve farklılaştırılmış mal ve hizmetleri yetinmeyip sürekli farklı ve farklılaştırılmış mal ve hizmetleri pazara sunmak üzere girişim faaliyetlerinde bulunurlar

90 Takipçi girişimciler ise pazardaki gelişmeleri izlemekle yetinen bu gelişmelere göre davranan yenilik yapan girişimcilerin yolunda giden girişimcilerdir. Günümüzde girişimciliğin yeni ekonomi ve bilişim teknolojileriyle birlikte sanal girişimcilik olarak yapıldığı görülmektedir. Bilişim ortamında bilgisayar kullanılarak açılan siteler aracılığıyla pazara mal ve hizmet sunan girişimcilere sanal girişimciler denilmektedir.

91 Girişimci olmak isteyen kişiler ellerindeki emek sermaye teknoloji, personel, hammadde, yardımcı madde ve arazi gibi kaynaklarla birlikte kendi kişisel yetenekleri ve bilgi birikimiyle girişimci olma şekillerinden birini seçerek girişimci olurlar. Günümüzde girişimciliğin yeni ekonomi ve bilişim teknolojileriyle birlikte sanal girişimcilik olarak yapıldığı görülmektedir

92 . Bilişim ortamında bilgisayarlar kullanılarak açılan siteler aracılığıyla pazara mal ve hizmet sunan girişimcilere sanal girişimci denilmektedir. Örneğin dünyada en çok kitap satan Amazon şirketi sanal girişimcilikle bu başarıya ulaşmıştır. Sanal girişimciliğin günümüzde hızla geliştiği ve yaygınlaştığı görülmektedir.

93 Bir girişimcinin bitip tükenmeyen tutkusu daima başkalarının göremediği fırsatları görüp bunları iş fikrine dönüştürmek olurken bir yöneticinin amacı yöneteceği işin gereklerini yerini yerine getirmektir. Bir yönetici riskleri en aza indirmeye çalışırken girişimci bu konuda atılgandır. İşadamı ya da patronun amacı esas olarak sahip olduğu varlığı sürdürmek ve geliştirmek iken girişimci tüm varlığını riske edebilir.

94 Tüm bu çelişkilere rağmen bazen girişimcilik patronluk ve yöneticilikle birleşebilir. Bu durum ve girişimcinin sahip olduğu yetenekler girişimci olma şeklini de belirleyici olmaktır. Kendisini geliştiren yeteneklerinin farkında olan ve rekabete açık girişimciler sürekli yenilikçi girişimciliği tercih etmektedir. Bu durum girişimciliğin gelişmesini olumlu etkilemektedir.

95 Ülkemizdeki girişimciliğin son yıllarda daha bilinçli ve profesyonel yapıldığı görülmektedir. Önceleri daha çok bireysel girişim niteliğinde organize olmamış profesyonel olmayan ve halka açılmayan uzun dönemli planlama yapamayan işletmeler vardır. Son yıllarda Pazar araştırması yapan halka açık serbest Pazar ekonomisi kurallarına uygun davranan profesyonel çalışan girişimcilerin yaygınlaşması ülkemiz girişimciliğini olumlu yönde etkilemektedir

96 Risk sermayesi ve Türkiye’deki uygulama alanı
Risk sermayesi risk sermayedarı tarafından yeni teknolojiler ve iş fikirleri üreten gelişme potansiyeli yüksek küçük ve orta boy işletmelere edinecekleri pay karşılığında öz kaynak sağlayan bir yatırım aracıdır. Risk sermayesi yatırımı girişim şirketlerinin birinci el pazarlarda ihraç ettiği sermaye pazarı araçlarına yapılan uzun vadeli yatırımlar olarak tanımlan maktadır. Risk sermayesi yatırım ortaklıkları ise kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayeleri esas olarak sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla risk sermayesi yatırımlarına yönelten sermayesinin asgari %49’u halka açık anonim ortaklıklardır

97 Özellikle küçük işletmelerin yoğun rekabet yaşanan pazarda varlığını sürdürebilmeleri yeni teknolojiler kullanarak üretim yapmalarıyla mümkün olabilecektir. Küçük işletmeler Ar ge için yeterli kaynak ayıracak sermayeye sahip değildir. Küçük işletmeler sermaye pazarındaki uzun vadeli finansman kaynaklarından da yeterince yararlanamamaktadır..

98 Küçük işletmelerin büyümeleri ve gerekli teknolojiyi kullanmaları öz kaynaklara ve banka kredisi kullanmalarına bağlıdır. Bu nedenle küçük işletmelerin teknoloji yatırımlarının özel finansman yöntemiyle desteklenmesi gerekir. Bu finansman yönetimin adı risk sermayesidir

99 Risk sermayesi ile ilgili yatırımların temel ölçütü teknolojik yenilik içermesidir. Girişimcilikte başarılı olabilmek için işletmenin en önemli rekabet aracı teknoloji olmaktadır. Teknoloji üç şekilde sağlanabilir: İşletmelerdeki Ar-Ge ile mal ve süreç geliştirilmesiyle Mevcut bir teknolojinin geliştirilmesiyle Teknoloji sahibi bir işletmeyle ortaklık kurarak teknoloji transferiyle

100 Risk sermayesi fonunun özellikleri ise şunlardır:
Genç ve dinamik hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan projelere yatırım yapar, Profesyoneller tarafından oluşturulan bir tür yatırım fonudur, Finans sektöründe belirli amaçlar için kullanımı öngörülen ve bu amaçlar için oluşturulan bir finansal araçtır, Hisse senedi satın alır Risk sermayesi yatırımla sınırlı değildir. Yönetsel bilgi birikimi ve deyimde sağlar. Uzun dönemli yatırımlardır

101 Risk sermayesi fonunun karlılığı nedir?
Risk sermayesinin karlılığı esas olarak girişimci şirketin hisse senetlerine yapılan yatırım ile şirketin hisse senetlerinin borsada satılması sonucu elde edilecek kazanç arasındaki farktan oluşmaktadır. Risk sermayesi şirketlerinin girişimci araçları hisse senedi hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ve tercihli hisse senedidir. Risk sermayesi yatırımı ile teknolojik yenilik içeren projelere sahip küçük ve orta boy işletmelere ortak olunmak suretiyle uzun vadeli finansman sağlamaktadır.

102 Risk sermayesi şirketlerinin ilgi alanları nelerdir
Risk sermayesi şirketlerinin ilgi alanları nelerdir? Her risk sermayesi şirketi kendi stratejisi doğrultusunda yatırım yapar. Bazıları genel olarak her sektörden projelere her türlü yerleşim alanında Kobi’lerin her aşamasında yatırım yapabilir. Buna karşılık bazı risk sermayesi şirketleri de bir veya iki sektörde uzmanlaşmıştır. Bunlar belirli bir coğrafi bölgede yatırım yapar. Genel olarak uygulamada bölgesel ve belirli bir konuda uzmanlaşmış risk sermayesi şirketlerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

103 Kimler bu fonu oluşturur?
Şahıslar Şirketler Bankalar,sigorta şirketleri Sosyal güvenlik fonları

104 Risk sermayesi şirketlerinin ilgi alanları nelerdir?
Her risk sermayesi şirketi kendi stratejisi doğrultusunda yatırım yapar. Bazıları genel olarak her sektörden projelere her türlü yerleşim alanında KOBİ’ lerin her aşamasında yatırım yapabilir. Bun karşılık bazı risk sermayesi şirketleri de bir ve ya iki sektörde uzmanlaşmıştır. risk sermayesi şirketleri genellikle başlangıç sermayesini finanse ederken teorik olarak şirketlerin şirket ömrü çizelgesinin

105 İkinci aşama sermayesi
Olgunluk aşaması Köprü finansman Satın alma aşaması gibi aşamalarına yatırım yapabilirler.

106 Risk sermayesi sistemi nasıl işler?
Proje sahibi girişimci ile risk sermayesi şirketi arasındaki ilişki biz dizi aşamadan oluşur. İlk ilişki karşılıklı tanışma veya girişimcinin bir iletişim aracı ile risk sermayesi şirketine ulaşması ile başlar. Karşılıklı çalışmanın sürdürülmesine karar verilmesi halinde ilk aşama projenin hazırlanmasıdır.

107 Proje planında: Yatırım maliyeti İşletme giderleri Pazarlama stratejisi Gelir tahminleri Oluşturulması düşünülen mali yapı yer alır.

108 Risk sermayesi şirketi projeyi projeyi inceler ve kendi normları ile karşılaştırılarak uygun gördüğü proje sahiplerini görüşmeye davet eder. Karşılıklı görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanırsa girişimci projesi üzerinde detaylı olarak çalışmaya başlar. Bu aşamada projenin ekonomik teknik ve mali yapısı en az 5 yıllık dönem için projeksiyon şeklinde incelenerek fizibilite çalışması yapılır. Taraflarca sonuçlar değerlendirilir.s

109 Risk sermayesi türleri:
Doğrudan katılma: Bu türde yatırımcılar aracısız olarak yani finanse edilen işletmelere doğrudan örneğin paydaş limite ortağı ya da komandite ortak olarak katılmaktadır. Ancak bu katılımda risk sermayesinin dağılımı mümkün olmadığından sermaye yatırımcıları da katılınsan işletme hakkında kişisel ve uzmanlık bilgisine sahip olmadıklarından uygulamada tercih edilen bir metot değildir. Ayrıca bu tür risk sermayesinde fona benzer oluşumlar yani sözde fonlara rastlandığında yatırımcılar ve fon yönetimi burada yalnızca danışmanlık ve varlık yönetimi sözleşmesi çerçevesinde ilişki içerisinde bulunmaktadırlar

110 Dolaylı katılım: Bu katılım sermaye yatırımcılarıyla sermaye alanlar arasında uzman aracı finans kurumunun risk sermayesi ortaklığının yerleştirilmesidir. Gerçek risk sermayesi de budur. Risk sermayesi finansı çerçevesinde en uygun fon oluşumu yatırımcı kaynakların çeşitli gelişme aşamalarında farklı dallarda ve çeşitli teknolojik yönlerde bulunan birçok işletmeye azınlık şeklinde yatırılarak ve ayrıca işletmecilik danışmanlığı şeklinde stratejik yönetim verilerek sağlanabilmektedir

111 Risk sermayesi küçük işletmelerin kuruluş ve gelişmelerini sağlayarak yeni teknolojileri transfer ederek geliştirilmesi için gereklidir.Risk sermayesi sitemiyle desteklenen girişimcilerin ve şirketlerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Ülkemizde risk sermayesi sistemi yaygınlaşmakla birlikte henüz istenen başarı düzeyine ulaşılamamıştır. Risk sermayesi sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla karşılaşılan sorunların çözümlenerek sisteme işlerlik kazandırılmalıdır.

112 Risk sermayesi uygulanmasının avantajları:
Uzun vadeli yatırımlar için uygun ve dayanıklı yatırım sermayesi kaynaklarının olması, Risk sermayesi finansının özellikle küçük işletmelere finansal destek sağlayan bir finansman yöntemi olması Yeni ve denenmemiş yatırımlara finans olanağı sağlanmasıdır.

113 Risk sermayesi yatırımının girişim şirketlerine ortak olmak suretiyle yapılabileceği gibi bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma senetlerinin satın alınması suretiyle de yapılabilmektedir. Ayrıca bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma senetlerinin satın alınması suretiyle de risk sermayesi yatırımın yapılabileceği açıklanmıştır. Yatırım ortaklarına ilişkin esaslar içeren tebliğde yer alan girişim şirketlerinin sanayi ziraat ve ticarette Pazar potansiyeli olan araç gereç malzeme hizmet veya mal yöntem sistem ve üretim tekniklerini meydana getirmesi veya geliştirmeyi amaçlamaları ya da yönetim teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.

114 Ülkemizde başarılı olarak risk sermayesi yapan kuruluşlar Vakıfbank ve İş bankasıdır. Avrupa birliği ülkelerinde risk sermayesi borç karşılığı kredi verilerek uygulanmaktadır. Avrupa birliğinde bankalar risk almak istemediği için risk sermayesi yatırımı işletmenin hisse senetlerini almak şeklindeki uygulamaya gitmemektedir. Risk sermayesi konusunda Avrupa da en gelişmiş ülke İngiltere’dir. İngiltere de bankalar risk sermayesi metoduyla gelişme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerini satın alarak şirketlere ortak olarak sermaye desteği sağlamaktadır

115 Avrupa Birliği ülkelerinde risk sermayesi borç karşılığı kredi verilerek uygulanmaktadır. Avrupa Birliğinde bankalar risk almak istemediği için risk sermayesi konusunda Avrupa da en gelişmiş uygulamalara sahip ülke İngiltere'dir. İngiltere’de bankalar risk sermayesi metoduyla gelişme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerini satın alarak şirketlere ortak olarak sermaye desteği sağlamaktadır.

116 Türkiye'nin durumu Ülke gelişimi karşılaştırması: birleşmiş milletler gelişme programı tarafından çok sayıda sosyal ekonomik eğitim ve politik faktörler göz önüne alınarak 2002 yılında yapılan insani gelişim endeksinde Türkiye 173 ülke içinde 85inci sıra içindedir. Teknoloji karşılaştırması: 2002 yılında GSMF nin sadece %6 sini araştırma geliştirme harcayan Türkiye ye karşılık İsveç %3,8 ini İsrail %2,8ini ABD %2,7 sini oluşturmaktadır

117 İnsan kaynakları eğitim karşılaştırması: Türkiye karşılaştırma yapılan ülkeler arasında %30 ile en fazla genç nüfus oranına sahip ülkelerden biridir. Eğitim konusunda sınıfta kalmıştır çünkü okuma yazma bilmeme oranı yüksektir. Finans karşılaştırması: Türkiye’de her büyüklükteki firmanın başlıca sorunlarından biri finansmandır. Türkiye’nin toplam ulusal kredi miktarı ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de özel sektöre verilen ve bankalarca sağlana krediler GSYİH içindeki payları karşılaştırma yapılan ülkeler arasında bir tek Meksika’dan iyidir.

118 Yasal Düzenlemeler Karşılaştırması
Kamu dengesindeki bozulmaya paralel ortaya çıkan kaynak arayışı, kendini artan vergi oranları olarak göstermiş olup ve Türkiye, son on yıllık süre zarfında, kamu gelirlerini önemli ölçüde artırmıştır. OECD’nin yayınladığı vergi istatistiklerine bakıldığında, yılları arasında OECD ülkelerinin ortalama vergi yükü 36,1 den 37,4 e yükselirken Türkiye’de hızlı bir artış yaşanmış ve vergi yükü aynı dönemde 22,6 dan 33,4 e yükselmiştir yılı için toplam vergi gelirlerinin GSYİH içindeki oranı ele alındığında Türkiye’nin %35,8 ile OECD ve AB ortalamalarından daha düşük vergi yüküne sahip olduğu görülmektedir.

119 Girişimciliğe Çok Yönlü Destek
Çok yönlü destek girişimcilere girişim destekleme şirketleri tarafından sağlanır. Girişim destekleme şirketleri yani GDŞ parasal desteklerin toplandığı bir havuz gibidir. Girişimcinin ihtiyacı olan para, personel gibi desteklerin her birisi GDŞ tarafından gerçekleştirilir. Ne yazık ki ülkemizde henüz GDŞ bilinmemektedir. Bu nedenle GDŞ’ler kurulana kadar girişimcilere başka yollar önerilir. Bu aşamada ilk yapılması gereken bir iş planının hazırlanmasıdır. İş planı yapılmak yapılmak istenilen işle ilgili olayların baştan olabildiğince ayrıntılı tahmin edilip kâğıda dökülmesidir. Gelişmiş ülkelerde bankalar bir iş planına sahip olmayan girişimciyi iyi dinlemezler

120 Eğer iş planına sahip olduktan sonra desteğine ihtiyaç duyulan kişi ya da kuruluşları ikna etmeliyiz. Ürünlerimizi nasıl pazarlayacağımızı, rakiplerimizin kimler olduğunu, gider ve maliyet tahminlerimizi, işin ne getireceğini tahmin etmeliyiz.Bir iş planı, bütün bu olabilecek durumlara gayet net cevap verebilmelidir. .

121 İş planı kâğıt üzerine döküldükten sonra sıra desteğin kimlerden isteneceğine kara vermektir. Bir ilke olarak destek destek isteyeceğimiz kuruluşun bize destek sağlamaktan bir çıkarı olduğu unutulmamaktır. Sıra ne üretmeyi düşünüyorsak o kuruluştan destek almaya gelmiştir. Bu bilgiye başvurabilmek için için yönleneceğiniz tek adres sanayi odasıdır. Bazı bölgelerde sanayi odası da olabilir

122 Çok destekte ikinci adım sponsordur
Çok destekte ikinci adım sponsordur. Girişiminizi destekleyecek kişi veya kuruluşa nasıl başvurulacağı, ilgisinin nasıl çekileceği destek sağlama konusunda önemli noktalardır. Bir tanıdıktan elde edebileceğimiz bir bilgiden yola çıkaraktan gerekli yerlere başvurup adresleri elde edebileceğiz. Hemen hemen bütün kuruluşlar işsizlerin iş isteklerinden bunalmış durumdadırlar. Bu nedenle bir girişimcinin kendilerine başvurup akıllıca bir karşılıklı çıkar ilişkisi teklif etmesini pek beklememektedirler.

123 Yine bütün kuruluşlar ihtiyaçları olan çeşitli mal ve hizmetleri sağlamakta bulundukları kaynaklara alternatif aramakta olduklarıdır. Tüm saydıklarımız hariç en büyük engel kuruluşun üst düzey yöneticileri ile aranızdaki engellerdir. Başvuracağınız ilk sponsordan olumsuz tepki alabilirsiniz. Bu tür olumsuzluklar karşısında moralinizi bozmamanız gerekir. Daha sonra geri çevrilme sebebinizi öğrenmeye çalışın. Niçin ikna edici olamadığınızı nerelerde hata yaptığınızı öğrenmeye çalışın.

124 En önemli noktanın iş planını hazırlamak olduğunu söylemiştik
En önemli noktanın iş planını hazırlamak olduğunu söylemiştik. Bu durumda ilk önce iş fikrinizi yazın. Ne yapmak istiyorsunuz ne üretmek istiyorsunuz ne gibi ihtiyaçlarınız varsa bunlar hakkında çalışma planı hazırlanır. Pazar araştırması yapılır üreteceğimiz malın nasıl pazarlarda satılacağı satılma kapatisesinin hangi pazar şartlarına uygun olduğu araştırılır. Mutlaka her işin bir teknolojisi vardır. Bunun için varsa bilgi eksikliklerimiz giderilmelidir.

125 Daha sonra üretim programımız yapılmalıdır
Daha sonra üretim programımız yapılmalıdır. İşe başlamadan önce ilk önce ne üreteceğinizi bilmeli hangi malı önce üreteceğinizin bilmeniz gerekir. İşin girdileri planlanır ve plan yazılır. Üretim programımıza göre kira malzeme iş gücü enerji gibi sürekli girdiler büro donanımı hesaplanır ve tahmin edilir. Gider tablosu hazırlanır. Parayla temin edebileceğimiz girdiler ve nasıl elde edileceği incelenir.

126 Nakit akış tablosu yapılır
Nakit akış tablosu yapılır. Aylara göre gelir ve giderlerimiz ortaya çıktı. Giderlerimiz ayrı bir tabloda bir araya yazıp her ay gelir ve giderleriniz arasındaki fark bulunur. Son olarak nakit akım tablosu hazırladıktan sonra sıra paranın nasıl elde edileceğine gelir. İş planı hazırlamadan ne zaman ne kadar paraya ihtiyaç olduğunu ve bu para bulunmuş olsa bile işin ne zaman kara geçeceği bulunmalıdır. Daha önce nakit akım tablosunu hazırlamıştık. Bu sütunları aylar olan dört satırlı bir tablodur. Birinci satırda her ayın gider toplamı ikinci satırda ise her ayın satış gelirleri üçüncü satırda her ayın gelir gider farkı son satırda ise her ay evvelki ayların toplamı olarak nakit açığı ya da fazlası yer alır.

127 Nakit fazlası işin ilk aylarında pek olmaz
Nakit fazlası işin ilk aylarında pek olmaz. İyi bir iş ise beş altı ay sonra nakit fazlası verebilir. Çoğu işlerde bu daha da uzun sürebilir. Onun için nakit açıklarını kapatmak için bazı yollar vardır. Bunlar: Sizin veya ailenizin birikmiş parası olması lazımdır. Eşiniz dostunuz ya da destekleyici adaylarından karşılıksız yardımlar almanız gerekir.

128 Girişim Sermayesi İşletmenin başarıya ulaşmasında bir miktar risk bulunan ve fakat ulaşması halinde de kazanç beklentisi yüksek olan konulara girişim sermayesi adı verilmektedir.

129 Her girişim sermayesinin konusu olabilir ama genellikle ileri teknolojiler girişim sermayesinin ilgi alanına girer. Bilgisayar donanım ve yazılımı, elektronik, mühendislik sermayesinin en çok kullanıldığı alanlardır

130 Girişim sermayesini ticari ortaklardan ayıran özellikler şunlardır:
Başarıya ulaşmada yüksek risk fakat başarı halinde yüksek kar beklentisi, Sermaye sahibinin işin ticari veya teknik yönetimine karışmayıp yalnız sonucu ile ilgilenmesi

131 Bu girişimcilerin önlerinde engellerin bulunmaması
Girişim sermayesinin de birtakım ön koşulları bulunmaktadır. Bunlar: Araştırmalar sonucunda ortaya çıkabilecek ürünleri ticarileştirebilecek ticari yetenek ve imkânlara sahip girişimler, Bu girişimcilerin önlerinde engellerin bulunmaması Sermaye sahiplerinin olası kayıpları telafi edebilecek teknoloji geliştirme kaynağı.

132 Kapitalist ülkelerde girişimcilerin en büyük desteği kamu alımlarıdır
Kapitalist ülkelerde girişimcilerin en büyük desteği kamu alımlarıdır. Kamu alımlarının serbest piyasa kurallarına göre yapılması potansiyel girişimcileri iş yapmaya özendiren en önemli unsurdur. Kamu alımlarının girişimciliği boğan en önemli nedeni nüfuzlu kişilerin yakınlarına avantaj sağlayacak şekilde yapılmaması ya da alımlarda rüşvet gibi olayların yaygınlığıdır.

133 Sonuç olarak girişimcilik sermayesi sisteminin gündeme getirilmesini bütün bu öğelerin düzenleneceği anlamına gelmektedir. Aksi halde bu karmaşık sistemin bilincinde olmamak bir şeyin adı ile kendini aynı sanmak gibi bir ihtimal doğurur ki durumun böyle olması pek iç açıcı olmaz.

134 Finansal işlemlerde ekonomik sitem içinde yaşarken ortaya çıkan yeni bir aracın nasıl kullanılması gerektiğine dikkat etmeden işlemlerimizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi bulmak gerekir. Risk sermayesinin parasal araç olması onun parayla ilgili her işte kullanılabileceği anlamına gelmez. Risk sermayesinde ana amacının dışındaki işlerde kullanılması düşünülmemelidir. Risk sermayesi sisteminin olası bir başarısızlığı uzun yıllar bu sistemin terine yol açabilir. Bu nedenle risk sermayesinin ana amacı olan araştırma ve teknoloji yoğun girişimlerin finansal olarak desteklenmesinden uzaklaşılmamalıdır.

135 Risk sermayesinin gündeme gelmesiyle girişimcimizin ve araştırmayla ilgili kurumlarımızın bir eksiği açığa çıkacaktır. Teknoloji üretimi konusunda çok kısır olan teknoloji kesimimiz risk sermayesini besleyebilecek olan innovation desteğini sağlamakta güçlük çekecektir. Bu durum risk sermayesinin yönünün değişmesine ve hiç kullanılmaması gereken alanlarda kullanılabilmesi için sermaye piyasası kurulunun üzerinde bir baskısının oluşmasına yol açabilir.

136 Bunu önlemek için iki yol vardır:
Ortaklara kamunun kapatılmaması Sistemden yararlanmak adına gerekli tanıtımın yapılıp böylece teknoloji üretimi akımının yapay olarak sağlanmasıdır

137 Girişimleri derinden ve olumsuz etkilemesine karşın bireysel yakınmaların ötesinde organize bir şikâyete neden olmayan diğer şikâyetlerin başında kamu alımları gelmektedir. Belediyelerin KİT’lerin devlet kuruluşlarının ve bunlar dışında kalan özel yasa ile kurulmuş kuruluşların alımlarına verilen ad kamu alımlarıdır. Kamu alımları yurdumuzda olduğu kadar kapitalizmi bir sistem olarak içine sindirmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörünün itici bir gücüdür. Ülkemizde destekleme alımları mekanizması nedeniyle tarım da bu itici güçten yararlanabilecek kesimlerin içinde yer alır.

138 Ancak şu bir gerçektir ki, rekabete dayalı serbest pazar sisteminin oluşturulup yerleştirilmesinde çok büyük önemi bulunan bu araç ülkemizde bir türlü doğru ve dürüst kullanılamamıştır. Adam kayırmanın ve rüşvetin yakıtı da yine kamu alımlarıdır. Sanayimizin hizmet sektörümüzün ve tarımımızın dünya ölçeklerinde rekabet gücüne erişemeyişinin nedenlerinin başında yine kamu alımlarının uygunsuz kullanımı gelmektedir. Çirkin siyasetin yakıtı ise kamu alımlarının kötü kullanımıdır

139 Girişimcilikte Rekabet Gücünü Arttırma
Girişimcilikte rekabet üstünlüğü çok önemlidir. Çünkü girişimcinin diğer rakiplerinden üstün duruma gelip kar elde edebilmesi için bu ortam içerisinde üstün duruma gelmesi gereklidir. Rekabet üstünlüğü sağlama işletmenin müşterilere fazladan artı değer vermesine bağlıdır. İşletme rakiplerinden farklı olarak müşterilere daha fazla değer sunabilirse rekabet ortamında daha üstün duruma gelebilmektedir. Bu sonucun sağlanması bazen düşük fiyatlı bir mal ve hizmet üretimi ve pazara sunumu olabileceği gibi bazense pahalı ancak farklı özellikleri olan bir mal ve hizmet üretilerek pazara sürülmesi olabilir.

140 Girişimcinin temel görevi ise maliyeti düşürerek ve mala yeni özellikler kazandırarak işletmenin rekabet gücünü artırmaktır. Rekabet stratejisi sektörün durumuna ve şirketin konumuna göre değişmektedir. Şirkettse rekabete neden olan beş güç vardır eğer şirket bu beş güçten birkaçında bile rakiplerine göre rekabet avantajı sağlayabiliyorsa rekabet üstünlüğünü ele geçirilmiş olmaktadır.

141 Bunlar: Potansiyel rakipler: BU rakipler henüz pazara girmemiş fakat girmesi mümkün olan şirketlerdir. Pazara rakiplerin girmesinin daha zor olduğu bir sektörde faaliyet gösteriyorlarsa rekabet üstünlüğü sağlamaları kolaylaşır. Tüketicilerin pazarlık gücü: Malınızı veya hizmetinizi satın alan birkaç müşteriniz varsa ve sektörde de başka şirketlerle rekabet etmek durumundaysanız rekabet gücünüz azalır. Çünkü onlar sizden daha üstün hizmet ve mal ürettiği ve hizmete sunduğu takdirde sizin yok olmanıza sebep olabilirler.

142 Tedarikçilerin pazarlık gücü: Hammadde veya yarı malları satın aldığınız tedarikçilerin sayıca azlığı rekabet gücünü etkileyecektir. Mal ve hammadde satın aldığınız şirketlerin sayıca azlığı onlara rekabette üstün olmalarını sağlarken sizin için zarar konusu olabilir. İkame malların tehdidi: Çeşitli nedenlerle malınızın yerini alabilecek başka mallar varsa çeşitli risklere karşı dikkatli olmalısınız. Mesela günümüzde tatlandırıcıların çoğalması şeker üretmekte olan diğer bir firmanın Pazar gücünü olumsuz yönde etkilemektedir.

143 Rakipler arasındaki rekabet: Yalnızca içinde bulunduğunuz sektördeki rekabetten değil ilgili sektörlerdeki rekabetten de olumlu veya olumsuz yöne etkilenebilirsiniz. Günümüzde Coca cola diğer rakiplerinden üstün durumdadır. Bunların yapmış olduğu indirim veya fiyatlarda yükselmeler diğer üreticileri mesela Mc Donald etkilemektedir

144 Küçük işletmelerde ise rekabet stratejilerini oluşturmada beş önemli ana faktör bulunmaktadır ve üç strateji vardır: Maliyet liderliği: Genelikle pazarda tutundurma sağlamak için düşük fiyat stratejisi uygulayan şirketlerin maliyetlerinin de düşük olduğunu varsaymak yanlış olur. Maliyet liderliği ile hedeflenen sıkı maliyet kontrolleri ve değişim mühendisliği ve insan kaynaklarının etkin kullanımı gibi yöntemlerle maliyetlerin düşürülmesini öngörmektedir. Maliyet liderleri genellikle yüksek kar elde ettikleri durumlarda bu oranı başka Pazar ortamlarında kullanırlar ve daha yüksek kar elde edebilirler.

145 Farklılaştırma: B u durumda farklılaştırma yapan işletme rakiplerinden üstün veya bir benzeri olmayan bir mal veya hizmet sunar. Farklılaştırma için malın fiziksel özelikleri değiştirileceği gibi fiziksel olarak hiçbir farklılığı olmayan malların marka imajı farklılaştırma için kullanılabilir. Mal ve hizmet farklılaştırması yapan şirketler maliyetleri yüksek olsa bile farklı bir tüketici kitlesine hitap ettikleri ve yaratıcılıkları ile rakiplerinden önde gittikleri için rekabet avantajı elde eder

146 Odaklaştırma: Bu stratejide ise belirli bir müşteri grubu hedef seçilerek onların ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet üretimi söz konusudur. Özellikle birçok küçük işletme geniş pazar dilimi seçerek başarılı olmaya çalışır. Sadece belirli bir Pazar dilimine odaklanma maliyet liderliği veya farlılaştırma ile pazar rekabet avantajı sağlayamayan işletmelerin başvurduğu bir yöntem olabileceği gibi işletmeler birden fazla stratejiyi birleştirerek de rekabet üstünlüğü kazanmaya çalışabilir

147 Rekabette güçlü rakip güçlendirir ilkesinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Pazardaki güçlü bir rakip işletmenin rekabet gücünü zayıflatmaz tam tersine güçlü bir duruma getirir. Aynı durum ülkeler içinde geçerlidir. İşletmeler açısından rekabet gücünü belirleyen bazı faktörler ise şunlardır :

148 Ülke kaynaklarının alt yapı durumu
Ana sanayi yan sanayi ilişkilerinin düzeyi Rekabetin şekli ve düzeyi Ülkenin genel ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi Yabancı yatırımların ve sermayenin tutarı Bilişim teknolojisi kullanma düzeyi Karşılaştırmalı üstünlüğün yaygınlığı Yetişmiş insan gücü sayısı Sanayi işletmelerinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasıs

149 Günümüzde ise rekabet üç gruba ayrılmakta olup bunlar yıkıcı, yok edici rekabet; ortaklaşa iş birliğine dayalı rekabet, sürdürülebilir rekabettir. Yıkıcı yok edici rekabet pazarda rakipleri tamamen silmek ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu tür rekabetten rakip işletmelerin tamamı zarar görür. Rekabet sonucu bazı işletmeler pazardan çekilirler, pazarda kalan işletmeler ise yıkıcı rekabet sonucu bundan olumsuz etkilenirler. Yıkıcı yok edici rekabet tekelci pazarların olduğu ülkelerde ve bölgelerde görülmektedir

150 Pazardaki işletme sayısının artmasıyla birlikte rekabetin yoğunlaştığı ancak sürdürülebilir rekabet haline geldiği görülmektedir. Ortaklaşa rekabet işletmelerin işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirdikleri rekabettir. Sürdürülebilir rekabet pazarda tam rekabet kurallarına göre mal ve fiyat farklılaştırması maliyet liderliği ve odaklaştırma kıyaslama ve toplam kalite üretimi gibi çağdaş metotlar kullanılır arak yapılmaktadır. Sürdürülebilir rekabette işletmeler arasında tatlı rekabette denilen bir yarış vardır. Bu yarış Pazar boşluğunu doldurma takip ve taklit etme şeklinde olabilir. Rekabette pazardaki değişikliklere anında cevap verebilmek en az maliyetler verimlilik ve yenilik kadar önemlidir.

151 Müşteri ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanması başarının anahtarıdır. Uygun zaman ve pazara ulaşma hızı en önemli rekabet unsurları arasında yer almaktadır. Rekabet üstünlüğü için tüketicinin ihtiyaçları ve müşteri mutluluğu değişimi dikkate alınarak işletmenin bu amaçları gerçekleştirecek şekilde yeniden yapılanması sağlanmalıdır. Girişimcilik politikasında rekabet gücünün önemli bir yeri vardır. Küçük işletmeler küresel rekabet ortamında girişimcilik politikalarında başarılı olabilmek için yeniden yapılanmaya gitmelidir.

152 Girişimcilik Politikası
Bu konuda ülkemizi ele alacak olursak Türkiye de nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Bu nüfusun birde tüketim gücü bulunmaktadır. Türkiye diğer ülkeler içerinde genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülkedir. Bu genç nüfusta girişimcilik ruhu bulunmaktadır. Nitekim çeşitli ulusların girişimcilik yetenekleri karşılaştırılması sonucu Türklerin girişimcilik yeteneklerinin birinci sırada olduğu görülmüştür. Ancak bununla birlikte bu girişimcilik potansiyelinin iyi yönlendirdiğimiz ve değerlendirdiğimiz söylenemez

153 Bu amaçla ülkemizde öncelikle bir girişimcilik politikası uygulaması gerekecektir. Girişimcilik politikası ile girişimcilik için gerekli araçlardan yararlanarak girişim potansiyelini en iyi şekilde ekonomik kalkınma ve büyüme amaçları doğrultusunda kullanabilmek mümkündür.

154 Ülkemizde uygulanacak girişimcilik politikasının amacı girişim ortamındaki engellerin ortadan kaldırılarak girişimciliğin teşviki ve özendirilmesine yönelik olmalıdır. Bundan sonra araya girebilecek olan önemli konuları hariç tutarak bu hedeflere erişebilmesi için kullanılabilecek araçlar üzerinde duracağız. Bunların girişimcilerimize olduğu kadar onlarla ilgili çeşitli karaları vermekte olanlara da yardımcı olacaktır.

155 Girişimcilik Politikası Araçları
Girişimcilik politikası araçları genel olarak girişimciliği desteklemek için kurulmuştur. Bu şekilde açıklayacak olursak ele alacağımız bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar: Girişimcilik ortamını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi Bürokratik yükün azaltılması İş kurma işlemlerinin sadeleştirilmesi İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi İş idaresi işlemlerinin sadeleştirilmesi İthalat ve ihracat işlemlerinin sadeleştirilmesi

156 Girişimcilik ortamını destekleyici önlemler alınması
İdarenin ve toplumun girişimciye bakış açısının değiştirilmesi Yeni iş kuranlar için vergi taksitlendirme ve vergi bağışıklığı Risk sermayesi sistemi oluşturulmasının özendirilmesi Kamu görevlisi olarak çalışanların kendi işlerini kurmaları için programları Küçük işletmeler için enflasyon muhasebesinin benimsenmesi Girişimcilik örgütlerinin teminatı ile kredi verilmesi

157 Bankaların teminat karşılığı kredilerin yanı sıra teminat kabul ederek kredi vermesi için araçlar
Girişimcilik örgütlerinin teminatı ile kredi verilmesi Girişimciliği destekleme fonu oluşturulması Yeni buluşlarla ilgili periyodik magazin yayımlanması ve ücretsiz dağıtımı TÜBİTAK’ın yeni buluşlar için bir özendirme programı uygulaması Girişimcilik kulüplerinin desteklenmesi

158 Girişim destekleme şirketlerinin oluşturulması
Girişimcilik eğitimi paketlerinin hazırlanmasının özendirilmesi Meslek kuruluşlarının girişim klinikleri kurmaya özendirilmeleri Potansiyel girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi Emekli sandığı, SSK ve bağ kurun birleştirilmesi Anılan otoritenin küçük ve güçlü devlet ilkesine göre oluşturulması ve organizasyonu Yabancı ülkelerde de girişimci kliniklerinin kurulması ve ziyaret edilmesi Girişimcilik ortamını bütünüyle izleyen bir kamu otoritesi oluşturulması

159 İş kurma işlemlerinin sadeleştirilmesi
Yeni iş kuracak kişilerin yerine getirmesi gereken bürokratik işlemlerin azaltılıp basitleştirilmesidir. Sorun aslında sadece iş kurma işlemsleri ile sınırlı değildir. Sorun girişimcinin işinin herhangi bir evresindeki bürokratik işlemlerin bütünü ki buna bürokratik yük denilebilir meselesidir ve bu yük ülkemizde çok görülür.

160 Ülkemizde görülen bu sorunun basitçe azaltılamayışının birkaç nedeninden ilki hemen her kamu görevlisinin yetki alanı içindeki inisiyatifinden yararlanarak kurallar koymasıdır. İşlemlerin kolayca azaltılamayan ikinci bir nedeni ise imkânları kötüye kullanılma eğilimlerinin çokluğu ve kamunun buna karşı kendini koruma refleksidir. Üçüncü neden kamusal sistemin çok sayıdaki ve irili ufaklı alt sistemlerinin usulüne göre kurulmamış ve de günün koşullarına göre yenilenememiş olmasıdır

161 Maddi ve manevi enerjisini yeni kuracağı işin güçlüklerini yenmeye yönlendirmiş bir girişimcinin bürokrasinin labirentlerinden kurtarılması için yapılması ilk gereken bu sorunu kendi işi kabul eden bir kamu otoritesinin işi üstlenmesi ancak sorunu kendi çözmeye kalkmadan her kamu kurumunun bu sorunun bilincine varıp kendi mücadele planını yapmasını sağlamasıdır. Her kamu kurumu girişimcilerden yeni iş kurmakla ilgili ne gibi taleplerde bulunduğunu bunları nasıl azaltıp basitleştirebileceğini herkesten daha iyi bilecektir. Organizatöre düşen görev girişimciye bir hasım olarak bakılmamasının teminidir.

162 İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi
s Günümüzde genellikle birbirleriyle iyi anlaşacağını umarak bir ortaklık kuran iki kişi yola çıktıktan bir süre sonra beraber çalışamayacaklarını anlayabilirler. Ya da belirli bir Pazar payını alacağı varsayımıyla kurulan iş bu pay alınamayınca kapatılmak durumuna gelinebilir. Bir kuruluş hiçbir iş yapmasa dahi bazı giderlere neden olacağı için girişimciler kuruluşu kapatmak isteyebileceklerdir. İşte sorun bundan dolayı çıkmaktadır. Oldukça uzun olan tasfiye işlemleri geriye yansıyarak potansiyel girişimcilerin gözlerini korkutur ve onların iş kurma düşüncelerini olumsuz etkileyebilir

163 Vergi işlemlerinin sadeleştirilmesi
Günümüzde tüm şirket ve girişimcilerin en önemli sorunlarından biriside vergi idaresiyle sorunsuz ilişkiler kurabilmektir. Vergi işlemlerine aşina olan bu işlemleri takip edecek özel personeli bulunan vergi idaresiyle uzun süredir temasta bulunduğu için yapabileceği hataları kolayca telafi edebilen kişiler için üzerinde durmaya değmez gibi görünebilecek bu konu genç girişimciler için çok caydırıcıdır

164 Türkiye’de kalkınmanın lokomotifi girişimcilik
Günümüzde önemi daha iyi anlaşılan ve daha çok telaffuz edilen ekonomilerin ve toplumların kalkınmasında lokomotif işlevi gören girişimcilik klasik üretim faktörlerini tamamlayan bir üretim faktörüdür. Emek, doğal kaynaklar ve sermayenin bir arada veya ayrı ayrı olarak bulunması üretim veya ekonomik bir faaliyetin yapılması için yeterli değildir. İşte tam bu noktada girişimcilik devreye girmektedir. Girişimci üretim için işletmeye sermaye tahsis eder maddi ve fikri kaynakları bir araya getirir atılım ve yatırım yapar, risk ve sorumluluk üstlenir amatör veya kimlikle üretimi yönetir.

165 Girişimcilerin topluma karşı çok önemli misyonları vardır
Girişimcilerin topluma karşı çok önemli misyonları vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz. Az gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. İşsizlik hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmaması sonucunda doğar. İşsizlikten kurtulmanın en etkin yolu kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır. Girişimci sayısı ne kadar artarsa istihdam oranı da artar. Girişimci sayısının artması ile toplumsal refah düzeyi insanların hayat standartları da yükselecektir. Girişimcilikte asıl amacın daha çok para kazanmak olduğu düşünülse de asıl amaç toplumsal yaşam kalitesini arttırmaktır.

166 Girişimcilik Eğitimi Girişimcinin sahip olması gereken ve belki beceri dahi denilmesi pek doğru olmamasına rağmen onun başarısını etkileyebilecek çok sayıda önemli önemsiz beceri vardır. Girişimcinin de en kritik dönemi ayakta durana kadar ki dönemdir. Bu nedenle de dünya da her yüz girişimin yarısı küçük sebeplerden batmaktadır. Henüz işe girişmemiş bir girişimci ile yeni iş kurmuş ya da uzunca süredir iş yapan bir girişimci arasında ihtiyaçları olan bilgi beceriler açısından farklar vardır.

167 Bu yüzden girişimcilik eğitimi paketleri genellikle üç bölümlü olmaktadır. Bu tür eğitim verecek kuruluşların özendirilmesi girişimcilik politikasının önemli araçlarından birisidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: oda bu eğitimi verecek olanların bu konudaki yeterlikleridir. Girişimcilik eğitimi geleneksel işletmecilik eğitimi olmadığı gözden kaçırılmamalı eğitim programları girişimcilerin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak geliştirilmelidir.

168 Girişimcilik eğitiminin amacı:
Girişimcilik eğitimin temel amacı kişilerin kendi işini kurarak bağımsız çalışmalarını sağlamaktır. Bu bağımsız çalışma kendi işini kurma serbest çalışma kendi hesabına çalışma mikro işletme girişimcilik gibi isimler altında yürütülen faaliyetlerdir. Bu kavramlar genellikle birbiri yerine kullanılmaktadır. Kendi işini kurup bağımsız çalışan girişimcilerin bazı özellikleri vardır ss

169 Bu özellikler şunlardır:
a)Sürdürülen faaliyet sonucunda elde edilen kar ya da zarar biçimindedir. Bu kişiler ücret ya da maaş alamazlar. b)Yaptıkları işlerle ilgili kararları kendi başlarına ya da sınırlı sayıda ki kişilerle birlikte alırlar. c)Bu kişiler işsiz olarak değerlendirilemezler.

170 Girişimcinin kendi işini kurup başarılı olabilmesi için bağımsız çalışanlar da aşağıda ki özellikleri göz önünde bulundurmalılardır: Bağımsız çalışma konusunda istekli Serbest çalışma koşullarına yatkın kişilik İşini kurup yürütebilecek kadar sağlıklı En az temel eğitim düzeyinde öğrenim görmüş Konuyla ilgili belli bir düzeyde teknik bilgiye sahip İşini kuracak kadar mali gücü bulunmak s Kendi işlerinde özel sektör anlayışıyla işini sürdürmek

171 Girişimcilik eğitim programının amacı kişilerin kendi işlerini kurmaları için gerekli temel girişimcilik ve işletmecilik bilgilerini vererek özel sektöre geçişlerini kolaylaştırmak ve bu işleri başarıyla yürütmelerini sağlamaktır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Girişimci olma özellikleri taşıyan her bin kişiden iki yüzü kendi işini kurmaya niyetlenebilmekte, Fakat bu kişilerin sadece yüz tanesi yeni bir iş kurabilmekte Bunların içinden yalnızca beş tanesi uzun dönemde büyüyebilmektedir.

172 Girişimcilerin bilgilendirilmesi
Girişimcilerin kendilerini ilgilendiren kural hükümlerini doğru kullanamaması da önemli bir sorun alanıdır. Değişen ya da yeni çıkarılan yasalar bunların gerektirdiği tüzük ve yönetmelikler tam olarak çok az girişimci tarafından izlenebilir daha doğrusu pek izlenemez. Girişimci genel olarak ilgilendiği konunun teknik yanlarından başka tarafı düşünmemek eğiliminde olan kişidir. Hâlbuki mevzuat onu bilmeyenleri affetmez. Bu nedenle girişimcilerin kurallar hakkında bilgilendirilmesi gerekir.

173 Bunun için çeşitli yollar düşünülebilir. Bunlar:
Girişimci kılavuzların hazırlanması: Özellikle küçük ölçekli girişimciler için fazla karmaşık olmayan ayrıntıları içermeyen ama ayrıntıların nerede bulunduğunu gösteren sade bir dille yazılmış ve onlara ulaştırılmış kılavuzlara ihtiyaç vardır.

174 Özel girişimcilik danışma bürolarının kurulmasının özendirilmesi: Yine özel girişimciler tarafından kurulabilecek olan Danışma Bürolarının kurulmasıdır. Bu bürolar teşvik görmez ise ayakta duramazlar. Bu nedenle girişimcilik konusunda kendini sorumlu gören kurumlarımız bazı özendirici destekler sağlamaktadır. Vakıfların yer vermesi bazı kamu görevlilerinin parttaym olarak bu bürolarda bilgi vermelerinin sağlanması, bilgisayar, fotokopi fax gibi imkânlardan yararlandırılmaları belediyelerin çeşitli destekler sağlamaları gibi özendirici desteklerin devletin üzerinden çok önemli bir yükü alıp hem de çok önemli bir işlev görmeleri mümkündür.

175 Canlı-Hat telefonları tesis edilmesi: Kamu kuruluşlarının kendi kuralları ile bir canlı hat tesis etmeleridir. Daha iyisi kamu kuruluşlarının girişimcileri özendirerek onların bu tür bir hizmeti o kamu kuruluşu adına vermelerini desteklemeleridir. Demek ki girişimcilere kural desteği vermek dahi iş kurmak isteyenlere yeni imkânlar yaratabilir.

176 Girişim Destekleme Ajansları
Girişim destekleme ajansı ya da girişim destekleme şirketi işsizlikle mücadele için kurulan ve amacı kişilere çeşitli beceriler kazandırılmasını sağlayıp böylece onların daha kolay iş bulmalarına ya da kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak olan bir kar amacı gütmeyen ticari şirkettir. Ortaklarının özel kişi ve kuruluşlar olması dolayısıyla bir sektör kuruluşu niteliği taşıyan girişim destekleme ajanları kar gayesi gütmemesi dolayısıyla da kamusal nitelik taşımaktadır. Girişim destekleme ajansları sosyal çölleşme ve bununla bağlantılı olarak sosyal sorumluluk kavramlarına dayalı olarak ortaya çıkmıştır.

177 Sosyal çölleşme kendi içinde karlı olarak çalışıp çalıştırdıklarına da iyi imkânlar sağlayabilen kuruluşların çevrelerindeki sosyal yaşantıda işsizlik, gelir yetmezliği ve bağlantılı sosyal sorunların bulunması ve bu sorunların giderek o kuruluşlar içindeki olumlu ortamları bir çöle çevirmesine verilen addır. Sosyal sorumluluk ise sosyal çölleşmeye karşı durabilmek amacıyla kuruluş sahiplerinin duydukları sorumluluğa denilmektedir. Bir sosyal sorumluluk payı ayıran kuruluşun bireysel olarak bu çabaları harcaması doğru olmadığı gibi çoğu zaman mümkün de değildir.

178 GDA nasıl çalışır? GDA birçok havuzu bulunan ve bu havuzlarda iş kurmak ve bulmak için çeşitli destekleri barındıran bir sisteme benzetilebilir. Havuzlardan birisinde mali kaynaklar, birisinde işyerleri, uzman personel zamanları çeşitli kuruluşlar tarafından verilmiş satın alma güvenceleri bulunur. GDA hangi tür kişileri ve girişimleri destekleyecekse onlara uygun sayı ve büyüklükte havuz bulunduracaktır. Bilindiği gibi iş kurmak ve bulmak isteyenlerin çeşitli desteklere ihtiyaçları vardır. İş kurmak isteyenlerin başlıca gereksiniminin para olsa da çoğu zaman sadece bu yeterli değildir

179 İş bulmak ya da kurmak isteyen kişinin gereksinimleri arasında:
İş bulma konusu ile ilgili beceri kazanmak İş bulmaya ya da iş kurma konusun da gereken becerileri kazanmak Uzman personel ve iş idaresi Kredi teminatı ve pazarlama Girişimcilik eğitimi ve iş yeri

180 Girişim destekleme havuzları üç ayrı yoldan dolabilir; ajanların ayni veya nakdi katkıları, kurucu olmamakla birlikte sosyal sorumluluk hissedenlerin katkıları ve nihayet devletin katkıları. Girişim destekleme ajanlarının fonksiyonlarını yapabilmesi çeşitli havuzlarının doluluğuna bu ise gerekli tanıtımı yapabilmesine ve güven yaratabilmesine ayrıca başarılı olabilmesine bağlıdır. Ne yazık ki ülkemizde bu kültür henüz yeterince gelişmemiştir ve böyle ülkelerde başlangıçta gereken desteğin büyük bölümünün devletten gelmesi zorunludur.

181 Başka bir destekleme faaliyeti olan uzman personellerde ise çeşitli destekleyici kuruluşların mesaisinin bir kısmı veya tamamını bir süre için girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya tahsis eden uzmanları bulunur. Ödünç personel bir girişimcinin ihtiyacı olan ama başlangıçta masrafına katlanamayacağı çeşitli hizmetleri verirler. Satın alma güvencesinde ise bir girişimcinin ihtiyacı olan en önemli destek bulunmaktadır. O da üreteceği mal veya hizmetin belirli koşullara uyulduğu sürece satın alınacağına güvence verilmiş olmasıdır.

182 En son destekleme birimimiz olan iş yeri havuzunda ise binaların kimi bölümlerinin kullanım hakları ya da mülkiyeti bulunabilir. Bu tür destekler özel veya kamu kuruluşlarından vakıf ve derneklerden gelebilir. Bu desteklerden birisi ve belki de en değerlisi girişimcilik eğitimidir. Bu çevresine bakmayı öğrenmek ya da çevresinde ki ihtiyaçları görebilmek demektir. Başarılı girişimciler bulundukları rekabet ortamında çevrelerindeki ihtiyaçları görebilen insanlardır. Bir girişim destekleme ajansının sağlayacağı desteklerden birisi de işte bu ihtiyaçların farkına varabilme becerisini kazandırmaktır

183 Günümüzde ise başta işsizlik olmak üzere birçok önemli sorunun altında yeni işler yaratamamak değişim gösterememek yatmaktadır. Bu konudas düşünmemizin sonucu olarak da yeni işlerin ya kamu kadrolarına ek personel almak ya da yeni yatırımlar yapmak gibi biri tamamen diğeri de kısmen yanlış olan iki yetersiz saptama yoluyla oluşturulabileceği gibi bir yanlış değerlendirme yapılmıştır.

184 Girişimcilikte iş fikirleri üretmenin önemi ve kişisel hareket planının hazırlanması
Günümüzde girişimci belirli bir girişim konusunda iyi bir iş fikrine sahip olmalıdır. Bu nedenle girişimcilikte iş fikirleri ve girişim konusu sermayeden önce gelmektedir. Girişimci hemen aklına gelen ilk iş fikrinin iyi olduğuna inanabilir. Ancak girişimcinin iş fikriyle ilgili olarak çok yönlü araştırma yapması ve değişik iş fikirlerini karşılaştırarak bir eleme yapması gerekir. Bu eleme sonucunda en iyi iş fikirleri uygulamaya konulmalıdır

185 Bu nedenle girişimcinin zihninde oluşan iş fikirlerini yazarak ve bu iş fikirleri üzerinde değerlendirme yaparak kuracağı işletme ve ya işle ilgili iş fikirleri konusunda yoğunlaşması gerekir. Pazar koşulları uygun olmayan ve başarı şansı düşük bir iş fikrinin uygulanması durumunda girişimcilikte başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle iş fikri seçimi girişimcilikte başarılı olabilmek için önemlidir. Bu amaçla Pazar şansı yüksek girişimcilik koşulları uygun ve mümkünse özgün bir iş fikri seçilmelidir.

186 Girişimciler iş fikri geliştirme konusunda çeşitli metotlar kullanabilirler. İş fikri geliştirme konusunda kullanılabilecek başlıca metotlar; Girişimcinin kendisi yeni bir iş fikri geliştirebilir Başkalarından bir iş fikri satın alınabilir Başkasının iş fikirlerinden yaralanılarak iş fikri geliştirilebilir

187 Tüm bu açıklamalarımızdan sonra girişimci iş fikrinin başarı şansını görmek ve test etmek için aşağıda ki işlemleri yapmalıdır. Bu sayacağımız işlemler pazarlama ve mal üretimiyle ilgilidir. Hammadde yardımcı malzeme ve diğer kaynakları belirlemek ve tedarik etmek Malı tasarlamak ve geliştirmek Personeli sağlamak ve maliyetin analizini yapmak Örnek mallar üretmek ve örnek malları kalite ve diğer özellikleri yönüyle test etmek

188 Malın satış fiyatını belirlemek ve malın rakip mallarla karşısındaki Pazar şansını araştırmak
Malın dağıtım reklâm ve özendirme kalite fiyat maliyet ve rekabet gibi kavramları dikkate alarak pazarlamasını değerlendirmek Malın üretim kapasitesini belirlemek ve iş fikrinin bu bilgiler ışığında revize edilmesini sağlamak Malın üretim şekli ve teknolojisi konusunda gerekli patent işlemlerini yapmak Üretilmesi planlanan malın üretim şekliyle ilgili gözlem ve araştırma yapılarak üretim konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

189 Tüm bu saydığımız iş fikirlerinin geliştirilmesiyle ilgili işlemler hizmet üretimi içinde geçerlidir. Ancak hizmet üretimi özellikleri nedeniyle bazı farklılıklar göstermektedir. Hizmet üretimiyle ilgili iş fikirlerini geliştirmede ve uygulama aşamasında aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir: Hizmet üretiminde kalite faktörü hizmeti sunan insan faktörüne bağlı olarak değişkenlik gösterecektir personel seçiminde dikkatli olunması gerekir Hizmet üretiminde standartlar müşteri tatmini ve talep açısından önemlidir

190 Standart hizmet üretimi için yetişmiş bilgili ve eğitimli personel seçilmesine dikkat edilmelidir
Rakip işletmelerin Pazar başarısı ve kalite düzeyi fiyat ve maliyetleri konusunda araştırma yapılmalıdır Hizmet üretimiyle ilgili iş fikirleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır Üretilecek hizmetin fiyat kalite ve rekabet yönüyle başarı şansı araştırılmalıdır

191 Girişimcinin gerek mal üretimi ve gerekse hizmet üretimi için uygulamayı düşündüğü iş fikrinin pazarlama ve satışıyla ilgili bazı işlemler yapılmalıdır. Bunlar: Malın sağlanacağı kaynaklar seçilmelidir. Seçim işleminde en uygun ve en avantajlı kaynak seçimine özen gösterilmelidir Dağıtım kanalları belirlenmelidir Pazarlanacak malın kalite maliyet ve fiyat yönüyle Pazar şansı araştırılmalıdır

192 Rakip malların özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak
Pazarlama ve satış konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır İş yeri seçimi yapılmalıdır ve satış elemanları seçilmelidir Pazarlama ve satış planlaması yapılmalıdır ve satıcılarla bağlantı kurulmalıdır

193 Pazarlama ve satış konusunda olumlu bir sonuç ve potansiyele sahip olan iş fikrinin başarı şansını ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek uygulayabilmek için ise şimdi sayacağımız işlemlerin yapılması gereklidir: İş fikrinin başarısı için iş kurma ve yönetimi konusunda bilgi ve beceriler geliştirilmelidir. Bu konudaki bilgi ve beceri eksikliği iş fikrinin başarı şansını azaltacaktır. İş fikrinin uygulaması ve girişimcilik aşamasında yeterli sermaye arazi hammadde personel ve teknoloji kaynaklarına sahip olma konusunda emin olunmalıdır. Kaynakların yetersiz olması başarısızlığa neden olabilecektir.

194 Mal ve hizmet üretimi ve pazarlama konusunda tam bir bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır. Üretim konusundaki tecrübesizlik ve bilgi eksikliği iş fikrini başarısızlığa uğratacaktır. Yönetim ve iletişim becerilerini kullanarak girişimcinin sorun çözme yetenekleri geliştirilmelidir.İş fikrinin her aşamasından sorunlarla karşılaşılması doğaldır. Sorunların aşılmasında yönetim ve iletişim becerilerinin çok önemli katkısı vardır. Bu becerilerin kullanılmaması iş fikrinin uygulama ve başarı şansını zayıflatacaktır. Harcamalar konusunda dikkatli davranılmalıdır. İş fikrini uygulama aşamasında sıkı bir bütçe planlanması yapılmalıdır

195 Girişimcinin başarılı olabilmek için doğru bir iş fikrine ve o iş fikrini uygulayacak uzmanlığa ihtiyacı vardır. Ayrıca iş yapılacak çevreyle iyi bir ilişki içerisinde bulunarak çevre desteği de alınmalıdır. Girişimcinin iş fikri ve iş planı kadar girişimci yetenekleri ve kişilik özellikleri de başarıyı belirleyici olmaktadır. Öte yandan dünya da gözlenen ekonomik gelişmeler ve büyümeyle tüketim toplumu özelliğinin ön plana çıkmasıyla birlikte yeni tüketim alışkanlıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca dünya nüfusunun sürekli olarak artmasıyla birlikte yeni yatırım alanları ve girişimciler pazara çıkmıştır

196 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Girişimcilerin başarı ve başarısızlık sebepleri
Başarılı girişimcilerin özellikleri Girişimcilerin başarısızlık sebepleri Girişimcilik başarısı için doğru insanları bulmak

197 Girişimcilikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Sorunların çözümüne yönelik önlemler Girişimciliği olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması

198 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
Başarılı girişimciler kendilerine özgü bir şeyler gerçekleştirmek ve bu gerçekleştirdiği ile anılmak arzusunda olan kişidir. Başarılı girişimci için finansal çıkarlar asıl güç kaynağını oluşturmaz. Bu nedenle başarılı girişimci çabuk ve kolay para kazanmak amacıyla riskleri göze alan kişi olarak kabul edilmemelidir. Başarılı girişimci özgün bir mal ve hizmeti kaliteli üreterek müşterisine sunan kişidir, müşteri mutluluğu onun asıl amacıdır

199 Başarılı bir girişimci uygun görünen kabul edilebilir riskleri göze alan kişidir. Bu nedenle başarılı girişimci büyük risk alan bir kişi olarak nitelendirilemez. Başarılı girişimci cesaret ve dikkatle hareket eden bir kişidir. Onun bağımsız hareket etme güdüsü güven ihtiyacından doğmaktadır. Amacına ulaşabilmek için kabul edilebilir riski göze alarak yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalıdır.

200 Bu girişimci çok yönlü bir kişidir
Bu girişimci çok yönlü bir kişidir. İşletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde belirli sınırlar içerisinde kalmak yerine işletme yönetimin her fonksiyonunda otorite olmayı arzular ve konuda kendini yetiştirmeye çalışır. Bu tür girişimciler iş bitirici bir özelliğe sahiptir. Yapılması gereken işi sonuna kadar izler gerektiğinde kişisel olarak yoğun bir tempoyla çalışıp işi bitirir. Sonuç elde edinceye kadar sonuna kadar bir emek sarf eder.

201 Girişimci kendine güvenen kişidir
Girişimci kendine güvenen kişidir. Karşılaşacağı tüm sorunların üstesinden geleceğine inanarak çalışmalarını sürdürür. Başarılı girişimci programın uygulanmasında katı bir kişidir. İşlerin zamanında ve doğru yapılmasını ister. Başarılı girişimci işin yerine getirilmesi konusunda iş görenlerin fikirlerini dinler ve bu amaçla izlenen yöntemlerde oldukça esnektir.

202 Bu tür çalışmalarda girişimcilerin başarıları ile girişimcilerin kişisel özellikleri arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Girişimcilerin başarılı olabilmesi için öncelikle girişimcilik için uygun koşullarla birlikte bu özelliklere de sahip olunması gerekir. Başarılı girişimcinin kişisel özellikleri ve yetenekleri şunlardır:

203 Azim sebat kararlılık ve sorumluluk duygusu
Yüksek tempoda çalışmayı sağlayan enerji ve yaratıcı, analitik düşünebilme yeteneği Yazılı sözlü haberleşme yeteneği ve teknik bilgiye sahip olması İşini severek isteyerek yapması ve hayal kurabilme yeteneği Yeterli eğitim almış olmak ve sürekli eğitime tabi tutulmak Özgüven durumu ve çalışkanlık ve üretkenlik Başkalarının göremediği fırsatları görme ve girişimcilik eğiliminin yüksek olması Organizasyon ve yönetim yeteneği

204 Başarılı girişimci olmak ve bu durumu sürdürebilmek için bazı önerilere dikkat etmek gerekir ki bunlar: Müşterilerin talepleri zevk ve tercihleri harfiyen karşılanmalıdır. Pazara sunulan bir mal ve hizmette girişimcinin aradığı özellikleriyle müşterinin istekleri aynı olmaya bilir. Ancak müşterilere istediklerini vermeyen girişimci kendi isteklerini de elde edemez. Girişimci kendisini müşterilerin yerine koyarak karar verebilmelidir. İş adamı olduktan sonra tüketici olduğunuz zamanlarda pazarda şikâyetçi olduğunuz konuları unutmayınız ve onları tekrarlamamaya çalışınız.

205 İş konusunda öncelikle kendinize güveniniz
İş konusunda öncelikle kendinize güveniniz. İşiniz konusunda arkadaşlarınıza fazla güvenmeyiniz. Gereksinmeniz olduğunda gerçek arkadaşlarınızın düşündüğünüzden çok daha Az olduklarını görecekleriniz. Arkadaşlarınızı iş hayatından seçmeye çalışınız. Girişimcilikte satın almak kadar satışta önemlidir. Satın almak istediğinizde size mal satmak arzusunda olan birçok satıcının olduğunu göreceksiniz. Özellikle nakit satıcının olduğunu göreceksiniz. Özellikle nakit ödendiğinde satın almak çok kolaydır. Ancak satın alınanı satmak cesaret gayret ve mücadele isteyen bir konudur.

206 İş yerinde çalışacak kişileri seçerken dikkatli davranmalısınız
İş yerinde çalışacak kişileri seçerken dikkatli davranmalısınız. İşinizde rasyonel karar verebilmek için akrabalara öncelik tanınmaması gerekir. Girişimcilikte işi zamanında yapmak önemlidir. Yapılması gereken işi isteseniz de istemeseniz de yapılması gereken zamanda yapılmalıdır. Bu sizin irade gücünüzü gösterecek ve başarınızda önemli rol oynayacaktır. İş hayatında dengeli ve planlı davranmak zorundasınız. İşlerinizin iyi olduğu zamanlarda kendinizi frenlemek özel hayatınıza dikkat etmek çok zor olabilir.

207 İş hayatında kazandığınız tecrübelerden yararlanabilirsiniz
İş hayatında kazandığınız tecrübelerden yararlanabilirsiniz. Tecrübe iş hayatında başarı sağlayabilmek için en iyi okuldur. Ancak bu okulun ücreti çok yüksektir ve kişiler bu okuldan mezun olduklarında çoğunlukla artık daha fazla çalışmayacak kadar yorgundurlar. -Mücadeleci bir kişilik özelliğiyle yüksek bir azim ve kararlılık göstererek varmak istediği hedeflere ulaşmak için çok çaba gösteriniz. -Başarılı olabilmenin ancak zor şartlar altında çalışmayı göze alarak ve zor şartlar altında yüksek bir motivasyona sahip olarak yüksek bir çalışmayla sağlanabileceğini unutmayınız. -Yüksek bir başarma ihtiyacına sahip olarak kendinizi gerçekleştirme ve başarıyı bir alışkanlık olarak görmeye çalışınız.

208 Özetleyecek olursak küçük işletmelerde başarılı bir girişimci olmak için girişimcinin taviz vermeden kesinlikle uygulamak zorunda olduğu emir niteliğindeki bazı öneriler şunlardır: Olumlu düşün Kendine hedefler belirle ve kararlı ol Dürüstlükten ayrılma ve takım kur Hızlı karar ver ve yaşamın boyunca öğrenmeyi sürdür Sağlığına dikkat et ve ailenle hoş vakit geçir kendine güven

209 Girişimcilerin Başarısızlık Sebepleri
Günümüzde girişimciler iş hayatlarının büyük bölümünde önemli sorunlarla ve engellerle karşılaşmaktadır. Bu engel ve kısıtlamalar girişimcilikte başarısızlığa sebep olmaktadır. Girişimcilikte karşılaşılan ve başarısızlığa sebep olan başlıca sorunlar şunlardır

210 Girişimcilerin eğitimlerinin yetersiz olması ve düşük olması
Girişimcilerin girişimcilik için ideal yaş düzeyinde olmaması Girişimcinin iş sahibi olmanın gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması Girişimcinin deneyiminin olmaması ve iş hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücünün zayıf olması

211 Girişimcinin yeterli sermayeye sahip olmaması
Yine girişimcinin girişim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması Girişimcinin başarılı bir örneği taklit ederek hiçbir araştırma yapmadan işe başlaması İşini sevmemesi ve işine ilgi duymaması Girişimcinin yöneticilik yeteneğinin olmaması ve amacının belli olmaması Danışmanlık hizmetinden yararlanmaması ve profesyonel davranmaması

212 Girişimcilik önündeki sorunların aşılabilmesi belli bir zamanı gerektirir. Bir iş kurma düşüncesine sahip girişimcinin önündeki önemli sorunlardan birisi bürokratik zorluklardır. Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği girişimcilerin sorunları arasında önemli bir paya sahiptir. Girişimciliğe başlamak için sermayesi olan ancak bu sermayeyi yönlendiremeyen kişiler olduğu gibi işletmenin kuruluşundan itibaren belli dönemlerde sermaye sorunlarıyla karşılaşan çok sayıda girişimci vardır.

213 Son yıllarda tüm dünyada uzun yıllardan beri kullanılan ülkemizde de ismi duyulmaya başlayan risk sermayesi yöntemiyle girişimci özelliklerine sahip kişilere yatırım sermayesi sağlanması amaçlanmaktadır. Fakat yurdumuzda bu konunun uygulayıcısı olması gereken bankaların rizikolu olan bu konuya eğilmek istememeleri risk sermayesi kullanımında beklenen sonucun alınması olumsuz etkilemiştir. Yinede risk sermayesi yöntemi kanuni düzenlemelerle işler hale getirilmiştir. Nitekim bazı bankalar risk sermayesi metoduyla uygun gördüğü projeleri desteklemektedir.

214 Girişimcilerin finansal açıdan desteklenmesi günümüzde halk bank aracılığıyla sağlanmaktadır. Ancak Kobilerin kredi kullanma oranının düşüklüğü bu desteğin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu konuda karşılaşılan sorunların çözümlenerek çağdaş ülkelerde olduğu gibi sisteme işlerlik kazandırılması girişimciliğin gelişmesini sağlayabilecektir.

215 Türkiye de insanların genel olarak girişimci yapıya sahip oldukları görülmektedir. Özellikle ülkemizde son yılarda gençler arasında girişimciliğin önem kazandığı ve yayıldığı görülmektedir. Bu noktada girişimciliğe başlayan kişilerin yönetici özelliklerine sahip olması başarı için önem taşımaktadır. Küçük işletmelerde girişimcilik ve yöneticilik özellikleri işletme sahibiyle bütünleştiği için bu durum daha da önem kazanmaktadır. Girişimcinin engelleri aşarak başarılı olması için girişimcide öncelikle liderlik ve girişimcilik ruhu yeteneklerinin olması gerekir

216 Girişimcilik ruhu ve liderlik yetenekleri insanda doğuştan gelen yeteneklerdir. Girişimci ruhlu kişiler genellikle lider özelliğe sahiptir. Liderler kendi istek ve düşüncelerini yönettikleri veya birlikte oldukları kişilere onların arzusu saygı güvenlik itaat ve bağlılıklarını kazanarak kabul ettirme yeteneğine sahip olan kişilerdir. Liderlik ve yöneticilik özelliklerinin çoğu kez aynı kişide toplandığı gözlenmiştir. Yönetici girişimcinin ürettiği fikirleri uygulamak ve gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için çalışırken içinde bulunduğu şartları ve durumları göz önüne alarak karar verir.

217 Girişimcinin sorunları çözerek başarılı olabilmesi için gerekli özellikler şunlardır:
İş bitirme azim ve heyecanı Çalışkanlık ve bilgi Deneyim ve organizasyon gücü Sermaye yönetimi ve girişimcilik ruhu Liderlik yeteneği Yönetim becerileri ve iletişim becerileri ile çevresi ile iyi ilişkiler kurabilme özelliğidir.

218 İşletme yöneticisi olarak girişimci bütün bu özellikler taşıyan ve insanları bir araya getiren ekibe koordine eden insan davranışlarını bilerek personele işleri öğreterek onları etkin ve verimli bir şekilde çalıştıran kişidir. Başarılı girişimciler zamanlarını planlı bir şekilde kullanarak ve sistemli çalışarak başarılı olurlar. Başarılı girişimciler çok çalışarak ve akıllıca çalışarak işlerinde başarılı olurlar. Girişimciler hedeflerini açık olarak belirlemeli ve dikkatli bir planlama yapmalıdır. Karar alma işlemini geciktirmek girişimciyi önemli kayıplara uğratacaktır. Girişimci en kötü kararın ertelenmesi olduğunu her kararın az veya çok bir belirsizlik ve risk ortamı içinde alınması gerektiğini bilmelidir.

219 Girişimcilik başarısı için doğru insanları bulmak!
Girişimcinin araştırmaları sırasında kullanacağı danışmanlar avukat, muhasebeci gibi ücret karşılığı işin teknik kısmına yardım eden profesyonel danışmanlar vardır. İşinizle ilgisi olan kilit satıcılar meslektaşlar ve müşterilerde bu konumda olabilir. Başarılı olan girişimciler genellikle işlerini ilerletmek için başkalarının desteğini almanın bir yolunu bulmuşlardır. Danışmanlar takımınız iş planınızın yönetim bölümünü oluştururlar. Profesyonel danışmanların bize yardımcı olduğu noktalarda vardır

220 Bir işi yönetirken pek çok karmaşıklık yaşanır İş ve vergi yasaları ile diğer düzenleyeceği yasalar giderek karmaşık hale gelmektedir. Başlangıçta para sınırlı bir kaynak olsa da zaman çok daha kıt bir kaynak olabilir. İşin ilk zamanlarında girişimci imkânlarının ötesinde çalışmak ve sayısız faaliyet gerçekleştirmek zorunda olabilir. Girişimcinin nasıl kendi kendinin avukatı olabileceğini öğrenmeye gerçekten zamanı var mı nasıl yapmalı el kitapları ile kendi kendine bir kurum oluşturmaktansa ehliyetli bir hukuki yardım için makul bir ücret ödemek daha iyi olur. Yeni iş bulabilme konusunda ise birçok avukat yeni işler bulabilmek için yeryüzünü talan etmektedir.

221 Gelecek vaat eden yeni bir iş çekici bir müşteri olabilir
Gelecek vaat eden yeni bir iş çekici bir müşteri olabilir. Birçok avukat gelecekte daha yüksek ücretler alacağına ve müşteri bağımlılığının oluşacağını bildiği bir iş için fiyatta seve seve indirim yaparlar. Bir avukat tutarken tek amaç elverişli bir fiyat elde etmek olmamalıdır. İşiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınızı yeterli şekilde karşılayacak ehliyetli bir iş avukatının hizmetine gereksinimimiz artar. Avukat seçimimizi yaparken olası adayları belirledikten sonra bizi temsil etmeleri konusunda onlarla temasa geçin ve referans isteyin. Günümüzde hukuk şirketleri çeşitli şekil ve boyutlardadır. Tek başına çalışan bir kişiden yüzlerce avukat çalıştıran uluslar arası şirketlere kadar değişiklik gösteri

222 Genel anlamda büyük şirketler büyük işletmelere hizmet verirler
Genel anlamda büyük şirketler büyük işletmelere hizmet verirler. Büyük şirketlerin sabit giderleri genellikle yüksek olduğu için çoğunlukla ücretleri daha yüksektir. Girişimcilikte muhasebecinizi bir iş danışmanı olarak tutun küçük bir iş sahibi olarak geleneksel vergi denetim ve muhasebe hizmetlerinin geniş kapsamı olan bir muhasebe ve yönetim danışmanlığı hizmetine ihtiyacınız vardır. İşin ideali muhasebecinizin işinizde karşılaşacağınız geniş finansman ve yönetim ihtiyaçlarınızın üstesinden gelecek bir tür finansman başkan yardımcısı fonksiyonunu yerine getirmesidir.

223 Finansal tabloların ve vergi beyannamelerinin hazırlanmasına ek olarak işletmemizin kuruluş giderleri Fiyatlama stratejisi finansal tabloların analizi giderleri azaltma programı bütçeleme ve nakit akışı da dâhil olmak üzere finansman yönetiminin kilit noktalarında yardıma ihtiyacı vardır. Bankacınızda işletmenizin çok önemli bir finansman danışmanı olabilir. İşletmeler mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iyi bir bankayla ilişkilerini geliştirmelidir. Gerçekten borçlanmaya ihtiyacı olmadan önce hatta borçlanacak durumu olmadan önce iyi bir ilişki başlatması akıllıca olur.

224 Bankacı girişimcinin doğal coşkusunu dengeleyecek ciddi bir denetim gibi hizmet verebilir. Dolayısıyla bir bankacı ile ilişki kurmaya çalışın bankalar şimdilik kredi vermeye hazır olmasalar da gerek işinize gerekse ilişkinize bağlı kalmakta kararlı olun. Düşündüğünüzden daha kısa sürede ticari bir banka ilişkisi kurabilirsiniz. Ticari sigorta acentenizi seçerken acentelere sağlanan her türlü profesyonel hakkı araştırmamız gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin genellikle iş teminatları için daha yüksek prim oranları talep ettiklerine dikkat edin ve acentenizle çalışarak onlara işiniz hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi verin. Bu şekilde prim oranları düşürülebilir.

225 Girişimciliğe adım atmış iyi bir pazarlama uzmanı bazen çok makul bir ücret karşılığında harika bir yardımcı olabilir. Pazarlama danışmanını kullanacağınız diğer yerler logonuzun tasarımı ve koordine pazarlama kampanyasıdır. Her türlü danışmanda olduğu gibi pazarlama danışmanında olduğu gibi pazarlama danışmanının da referanslarını kontrol edip yaptığı işlerden örnek istemek gerekir. Buna ek olarak yeni gelişen internet sektörünün çevresinde tamamen yeni pazarlama danışmanları sektörü oluşmaktadır. İşimizde interneti kullanmak konusunda ciddi olunmalı ve ana sayfamızı tasarlayacak birini tutmak istenebilir.

226 Girişimcilik unsuru ve bazı yanlış anlaşılmalar
Girişimcilik konusunda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri bölgeler arasında gelişmişlik farklılığının görülmesidir. Büyük şehirlerde ve özellikle Türkiye’nin batısında sanayi topulukları refahın tüm topluma yayılmasında yeterli işlevi görmemektedir. Türkiye’nin doğusunda kalan ve gelişmemiş ülkelerde en önemli sorun işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye de istihdamın büyük bir kısmının Kobiler tarafından karşılandığı düşünülürse girişimciliğin önemi hem istihdam hem de üretim açısından karşımıza çıkmaktadır. Girişimciliğin ekonomik gelişme de önemli bir faktör olduğu birçok araştırmada vurgulanmıştır.

227 Girişimcilik işletmeciliğin ve toplumun yapısında bir değişimi başlatır ve geliştirir. Bu değişim büyüme ve üretimi arttırmaktadır. Bu değişim ve gelişmeyi kolaylaştıran en önemli unsur yenilikçiliktir. Yenilikçilik hem pazar için yeni mal ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamakta hem de kurulacak yeni işletmelere yatırım ilgisini tetiklemektedir. Diğer bir sorun ise girişimci konusunda karşımıza çıkan bazı yanlış inanış ve tutumlardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde açıklayabiliriz:

228 Girişimci olarak doğulur sonradan girişimci olunmaz
Girişimci olarak doğulur sonradan girişimci olunmaz. Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir. Ayrıca girişimciliğin temelinde temelin de olan birçok yetenek bilgi ve tecrübe ağını yıllar içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür. Mutlaka başaracağım inancıyla hareket etmeli ve ümitsizliğe düşülmemelidir.

229 2. Sermaye yeni iş için en önemli girdidir
2. Sermaye yeni iş için en önemli girdidir. Eğer yetenek ve yeni fikir var ise zorda olsa sermaye bulunabilir. Ancak sermaye ile yetenek ve fikir bulunamaz. Sermaye sadece bir araçtır. 3. Herkes yeni bir iş kurabilir. Şirket kurmak tabiî ki basittir önemli olan şirketin devamını ve gelişimini sağlayabilmektir. Girişimci için önemli olan fikrin başarılı şekilde ticarileşmesini ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlamak ve geliştirmektir.

230 4. Girişimciler kumarbazdır
4. Girişimciler kumarbazdır. Başarılı girişimciler tüm riskleri başarıyla hesaplayanlardır. Ülkemizde önümüzü görmek ne kadar zor olsa da girişimcilerin risk analizi yapmaları gerekir. En önemli riskimiz zamandır. Çünkü zaman en değerli şeydir. Haberleşmenin olmadığı dönemlerde birçok buluş hemen hemen aynı zamanlarda gerçekleşmiştir. Unutmamak gerekir ki bizim düşündüğümüzü herkes düşünüyor elimizi çabuk tutmamız gerekir. 5. Girişimciler genç ve enerjik olmalıdırlar. Yaş bir sınır değildir. Ama unutmamalıdır ki gerektiğinde hayat standardından fedakârlık edemeyecek birisinin girişimci olabilmesi daha zordur. Hayat standardı da yaşlandıkça vazgeçilmesi zorlaşan bir şey olduğundan girişimciliğin yaşla dolaylı da olsa bir bağlantısı vardır.

231 Girişimcilikte Karşılaşılan Sorunlar
Konumuzda bu aşamaya gelinceye kadar girişimcilik nedir, girişimciliğe iten sebepler nelerdir ve girişimcinin başarı ve başarısızlık sebeplerinden bahsettik. Şimdi girişimcinin başarısız olmasına sebep olan sorunlardan bahsedelim. Bunlar:

232 Girişimcinin yatırım aşamasında ve işletme döneminde fizibilite yapma alışkanlığının olmaması önemli kaynak israfına neden olmakta ve sorun oluşturmaktadır Büyük ve küçük işletmeler arasında rekabet gücü yaratacak işbirliğinin olmaması ve değişime ayak uyduramaması sırasında çıkan sorunlar Profesyonel çalışma kurallarını bilmemek Zamanı etkin kullanmayı bilmeme Sermaye yetersizliği ve enflasyonun yüksek olması

233 Hedef müşteri grubunun belirlenmemesi
Piyasa araştırması yapılmaması Girişimcilik konusunda bilgi ve tecrübe yetersizliği Ortaklar arasındaki mücadelenin olumsuz etkileri ve kalite bilincinin olmaması Yenilikleri ve gelişmeleri zamanında izlemedeki yetersizlik Aşırı borçlanma sonucu borç yükü fazlalığı sonucu işletme sermayesinin yetersiz kalması İş konusunda yazılı anlaşma yapma alışkanlığının olmaması Aşırı ve dengesiz büyüme ve hedef belirsizliği

234 İş fikirlerini geliştirme ve uygulamada çıkan yetersizlik
Kayıt dışı piyasadan yani tepeciden para alarak bu piyasanın tuzağına düşmek Üretimin etkin ve verimli olmaması Üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle fiyatların yüksek olması Piyasa da haksız rekabetin olması ve tanıtımın yetersizliği Promosyona önem verilmemesi Fizibilite yani yapılabilirlik etüdünün olmayışı

235 Girişimcilikte karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önlemler
Girişimcilik konusunda öncelikle fizibilite etüdü çalışması yapılmalıdır. Bu konuda danışmanlardan yardım alınmalıdır. Üretimde kullanılan teknoloji dünya standartlarında gelişmiş ve ileri düzeyde olmalıdır. Bu konuda özellikle sermaye yetersizliğinin önlenmesi gerekir. Girişimcilikte işletme sermayesinin yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Eğer istenen seviyede olursa üretim kapasitesinin istenen düzeye gelmesini sağlayacaktır. Piyasa konusunda yeterli inceleme ve araştırma yapılmalıdır

236 Hedef müşteri grubu özellikleri belirlenerek bu gruba hitabeden özelliklerde uygun mal ve hizmet üretimine ağırlık verilmelidir. İşletmenin dengeli büyümesi sağlanmalıdır Aşırı borçlanma yapılmamalı borçların işletme sermayesi üzerinde bir yük olmamasına özen gösterilmelidir. Ortak yatırım olması durumunda ortaklar arasındaki mücadelenin olumsuz etkileri ve anlaşmazlık durumu önlenmelidir. Kayıt dışı ekonomiden borçlanma yapılmamalıdır. Ekip halinde ortak çalışma alışkanlığının yerleşmesine özen gösterilmelidir

237 İş fikirleri konusunda yeniliklere açık olarak yeni fikirlerden uygulanabilecek olanları uygulamaya koyarak olumlu sonuçları sağlanmalıdır. İşletmenin elde ettiği sonuçlar ölçülebilir olmalıdır Üretimin kalite hedeflerine uygun yapılması sağlanmıştır Toplam kalite yönetimi anlayışının işletmede uygulanması sağlanmalıdır Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyerek bu gelişmelere uygun yenilikçi politikalar uygulanmalıdır

238 Büyük işletmelere nazaran küçük işletmeler daha avantajlıdır
Büyük işletmelere nazaran küçük işletmeler daha avantajlıdır. Çünkü küçük işletmelerin kontrolü daha kolaydır fakat avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Küçük işletmeler karşılaştıkları sorunları çözmede bulundukları durumun üstünlüklerinden yararlanabilirler. Bu üstünlükler başlıca: Küçük işletmelerde üretim verimliliğini artırmak daha kolaydır. Küçük işletmelerde uygulama sonuçlarının elde edilmesi ve gözlenmesi daha kolaydır

239 Küçük işletmelerin müşterilerle yakın ilişki içerinde olarak müşteri odaklı çalışması daha kolaydır.
Küçük işletmeler piyasa talebine uygun yenilikçi mal ve hizmet üretiminde daha esnek ve daha hızlı çalışabilmektedir Küçük işletmeler mevcut insan hammadde doğal kaynak potansiyelinden daha iyi yararlanabilirler İşletmelerin özellikle montaja dayalı üretimin de ana sanayi yan sanayi ilişkisi yönüyle üretimde çok önemli yeri bulunmaktadır

240 Küçük işletmelerin belirsizlik ve risk şartlarına karşı direnme gücü daha yüksek olmaktadır
Küçük işletmeler ürün çeşitliliği oluşturmasında daha etkili olmaktadır. Yeni bir ürün geliştirerek karşılaştırmalı üstün sağlanmalıdır. Komşuda üretilen taklit etme anlayışından vazgeçilmeli kendi emek ve çabaları sonucunda elde ettiği mal ve hizmetlerden faydalanmalıdır.

241 Girişimciliği olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması
Türkiye de girişimciliği olumsuz etkileyen yüzlerce sorun bulunmaktadır. Bunlardan birisi vergi işlemlerinin sadeleştirilmesidir. Günümüzde oldukça karmaşık ve çeşitli sayıdaki vergi işlemlerinin azaltılması girişimcilik açısından çok önemlidir. Girişimcilerin vergi mevzuat yükünün azaltılması girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki açısından son derece önemlidir

242 Girişimcilerin bilgilendirilmesi girişimcilik konusunda karşılaşılan engellerin aşılmasında önemli olmaktadır. Girişimcilerin girişimcilikle ilgili mevzuatı bilmemesi veya kural hükümlerini uygulamadaki yanlışlıklar önemli sorunlara neden olmaktadır. Girişimci genellikle girişimin teknik yönünü düşündüğü için kurallarla ilgili bilgileri ihmal edebilirler. Bu nedenle girişimcilerin kurallar hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı da olumsuz faktörler arasındadır. Öncelikle iş kurmak için gerekli bürokratik işlemlerin azaltılıp basitleştirilmesi gerekmektedir.

243 Girişimcilikte iş kurmak kadar mevcut bir işi tasfiye edip kapatmada önemlidir. Girişimcilikte tasfiye işlemlerinin uzun ve karmaşık olması girişimcilerin mevcut girişimlerini tasfiye ederek yeni bir iş kurmalarını engellemektedir. Girişimciliğin önündeki engellerden biriside sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olmasıdır. Bu nedenle sigorta işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekir. Ayrıca ithalat ve ihracat işlerinin sadeleştirilmesi mevzuatın uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi mevzuatı uygulayanların bilgilendirilmesi haksız rekabetin önlenmesi girişimcinin önündeki engelleri kaldıracağından girişimciliğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.

244 Girişimciliği geliştirmede kullanılacak bazı araçlar şunlardır:
Yeni buluşların özendirilmesi ve girişim alanı olarak uygulanması Yeni buluşların ödüllendirilerek sergilenmesi Yeni buluşlara danışma ve denetleme biriminin kurulması Girişim dernek kulüplerinin kurulması ve desteklenmesi Küçük girişimleri destekleme şirketlerinin kurulması

245 Girişim eğitiminin yaygınlaşması ve eğitime destek veren kuruluşların desteklenmesi
İletişim araçlarıyla girişimciliği özendirici ve eğitici yayınların yapılması Girişim klinikleri konusunda toplumun bilgilendirilmesi Yeni girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi Girişimcilerin sosyal güvencesinin arttırılması ve desteklenmesi girişimciliği teşvik eder.

246 Bize Düşen Görevler Nelerdir?
Türkiye de girişimciliğin geliştirilmesi için yapılması gereken bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Girişimcilikle ilgili açık ve net bir geniş görüşlülük oluşturulmalı, Şirket kuruluşu işleyişi ve kapanışına ait bürokratik engeller azaltılmalı Vergi işlemleri kolaylaştırılmalı

247 Teknoloji transferinin başarılı biçimde gerçekleşmesini sağlayacak örgütler oluşturulmalıdır,
KOBİ lere verilen krediler arttırılmalıdır, Finansman seçenekleri arttırılmalı leasing teşvik edilmeli ve sermaye sektörü kurulmalıdır, Girişimciler ve girişimciliği destekleyen girişimci ağları oluşturulmalı, Teknolojik girişim başta olmak üzere her tür girişimcilik performansı düzenli olarak ülke çapında ölçüleli ve uluslararası ekonomilerle karşılaştırılmalıdır, Girişimci eğitim merkezlerine destek verilerek eğitime olan önem arttırılmalıdır,

248 Girişimciliğe destek için enflasyon oranının düşürüldüğü bir ortam yaratılmalıdır,
Büyük kupürlü paralar tedavülden kaldırılmalı kredi kartı ve EFT ile ödeme özendirilmelidir, Süreklilik ve istikrar sağlanmalıdır

249 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETME ÇEŞİTLERİ ssss
Çeşitli büyüklük ölçülerine göre küçük işletmeler Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları Küçük işletmeye sahip olmanın yararları ve sakıncaları

250 Çeşitli Büyüklük Ölçülerine Göre Küçük İşletmeler
Küçük işletmelerin sınıflandırılmasında değişik ölçüler kullanılmaktadır. Bu ölçüler sayısal ve sayısal olmayan ölçülerdir. Sayısal nicelik ölçüleri şunlardır:

251 İşletmedeki personel sayısı
İşletmenin sermaye miktarı Satış tutarı İşletmede kullanılan makine ve tezgah sayısı İşletmenin toplam üretim kapasitesi İşletmenin kuruluş alanı İşletmede personele ödenen ücret ve maaş tutarı

252 Küçük işletmeleri sınıflandırmada bu ölçülerden biri tek başına kullanılabileceği gibi birden fazla ölçüde kullanılabilir. Örneğin; bir ayakkabı işletmesi için kullanılan ölçü günlük üretilen ayakkabı miktarı personel sayısı ve ayakkabı makine sayısı olabilir. Bir şeker fabrikası için ölçü yıllık üretim miktarıdır.

253 Sayısal ölçülere göre işletmeler genel olarak aşağıdaki gibi gruplara ayrılmaktadırlar:
Mikro işletmeler Küçük işletmeler Orta büyüklükte işletmeler Büyük işletmeler Çok uluslu işletmeler

254 Bu sınıflandırmada işletmedeki personel sayısı dikkate alınmıştır.
Mikro işletmeler: Bu işletmeler bir veya iki kişinin çalıştığı işyerleridir. Bu işletmelerin iş hacmi oldukça sınırlıdır. Örneğin; büfe, ayakkabı tamircisi,berber v.b bu işletmelerin sermayesi çok azdır.

255 Küçük işletmeler:Küçük işletmeler personel sayısı 2-49 arasında olan işletmelerdir. Girişimciler iş hayatına genellikle küçük işletme kurarak başlamaktadır. Küçük işletmelerin ekonomide önemli bir payı bulunmaktadır. Küçük işletme olarak kurulan bir işletme zamanla büyüyebilecektir.

256 Orta büyüklükte işletmeler: Personel sayısı arasında olan işletmeler orta büyüklükteki işletmelerdir. Orta büyüklükteki işletmelerde ekonomide önemli bir paya sahiptir. Orta büyüklükteki işletmeler esnek bir yapıya sahiptir. Bu işletmeler her alanda faaliyette olup çevre koşullarına uyum yetenekleri yüksektir.

257 Büyük işletmeler: İşletmedeki personel sayısı 201 ve daha fazla olan işletmelerdir. Personel sayısı sektörlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; emek yoğun sektörlerden olan tekstil sektöründe büyük işletme ölçüsü personel sayısı 500 ve daha fazla olan işletmelerdir. Büyük işletmelerin sayısı küçük işletmelere nazaran daha azdır.

258 İşletmeler sermaye miktarı,satışlar tutarı, kullanılan makine ve tezgah sayıları dikkate alınarak da bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. bu durumda küçük işletmeler sermaye miktarı sınırlı satışlar tutarı düşük kullanılan makine ve tezgah sayısının az olduğu işletmelerdir. Küçük işletme tanımında ve kapsamında kesin bir ölçü olmamak la birlikte genellikle makro işletmede küçük işletme kapsamında incelenmektedir.

259 Küçük işletme çalışan sayısı 1-49 arasında yer alan sermayesi makine sayısı ve iş yeri hacmi sınırlı olan işyeri veya işletmedir. Girişimcilik genel olarak küçük işletmecilikte başlamakta ve küçük işletmede başarılı olanlar işlerini geliştirerek işletmeleri büyütmektedir.

260 Küçük İşletmelerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları
Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme önemli bir katkısı vardır. Dünyada küçük işletmeler ekonominin temelini oluşturarak sosyal sisteme önemli katkılar sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ekonominin sağlıklı işleyişi ile küçük işletmelerin sistem içerisindeki varlığı ve gücü arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Küçük işletmeler ekonomide büyük işletmelerin yerine getiremediği fonksiyonları karşılamaktadır.

261 Küçük işletmeler ekonomide kriz ve benzeri durumların aşılmasında önemli bir paya sahip denge aracı konumundadır. Küçük işletmelerin sosyal siteme de önemli katkıları vardır. Küçük işletmeler bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli bir paya sahiptir. Küçük işletmeler mülkiyetin geniş bir tabana yayılmasında istihdam sağlamada ve demokratik sistemin yerleştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır

262 Küçük işletmeler bir ülkede girişimciliğin gelişerek yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Girişimciler küçük işletmeler aracılığıyla girişimcilik tutkularını başarma ve mülkiyeti yaygınlaştırma isteklerini ve girişimcilik hürriyetini sağlarlar. Girişimcilerin küçük işletmeler aracılığıyla başarılı olması girişimci olmak isteyenleri de motive ederek girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda ekonomik sistemin düzenli işlemesiyle demokratik sisteminde düzenli bir şekilde çalışması sağlanabilecektir.

263 Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları şunlardır;
Küçük işletmeler daha çok kişiye ve daha düşük yatırımla istihdam sağlamaktadır. Küçük işletmeler istihdam arttırmanın en önemli araçlarından biridir. Girişimcilerin yetişmesi için uygun ortama sahiptir. Küçük işletme sayısının fazla olması girişimciliğin gelişmesini olumlu etkiler.

264 Küçük işletmeler küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamaktadır. Girişimciler tarafından kurulan küçük işletmeler tasarrufları ekonomiye kazandırmaktadır. Küçük işletmeler gelir dağılımı dengesini sağlayarak ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal gelişme sonucu gelir dağılımında denge sağlanmasında küçük işletmelerin önemli bir payı vardır. Teknolojik yenilikleri uygulamaya daha yatkındırlar.

265 Küçük işletmeler sermayenin ülke genelinde yayılmasını sağlamaktadır
Küçük işletmeler sermayenin ülke genelinde yayılmasını sağlamaktadır. Küçük işletme sayısının artması sermayenin dengeli dağılımını sağlayarak sürekli ve dengeli ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır. Müşteri isteklerini zamanında karşılamak için gerekli üretim esnekliğine sahiptir Küçük işletmeler büyük sanayi işletmeleri ve ana sanayi kolları için gerekli girdilerin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

266 Küçük işletmeler mesleki eğitimin gelişmesini sağlamaktadır
Küçük işletmeler mesleki eğitimin gelişmesini sağlamaktadır. Mesleki eğitim sonucu kazanılan becerilerin uygulanılarak üretim sonucu müşteriye sunulabilmesinde küçük işletmelerin önemli bir yeri vardır. Küçük işletmeler kaynakların etkin ve verimli kazanılması için uygun ortam geliştirerek yaşam düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Rekabette kaynakların etkin ve verimli kullanımı önemlidir. Bu sonucun sağlanması da küçük işletmelerin varlığı ve başarısına bağlıdır

267 Küçük olmanın sağladığı avantajlardan yararlanarak ekonominin itici gücü durumuna gelmiştir. Küçük işletmeler esnek ve ölçek ekonomisine uygun üretim yapabilme özellikleri nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. Küçük işletmeler zamanla büyüyerek ülke ekonomisi için gerekli üretim istihdam ve sermaye kaynağının gelişmesini sağlamaktadır Küçük işletmeler ekonomik kriz ve dalgalanmalardan daha az etkilenirler. Böylece ekonomide istikrarın sağlanmasına katkıda bulunurlar

268 Küçük işletmeler yer altı kaynaklarının ve potansiyelin kullanılmasında etkili olmaktadır.
Küçük işletmelerin girişimciliğin ülke geneline yayılmasında önemli bir rolü vardır. Küçük işletmeler sanayinin ülke geneline yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunurlar Küçük işletmeler ekonomide hareketlilik sağlamaktadır

269 Küçük işletmeler sosyal ve ekonomik sisteme katkıları bir ülkede girişimciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Ekonomide karşılaşılan enflasyon işsizlik gelir dağılımı dengesizliği sermayenin etkin kullanılmaması teknoloji geliştirmede yetersizlik v.b sorunların çözümünde küçük işletmelerin önemli bir rolü vardır. Küçük işletmeler esnek yapıları nedeniyle serbest pazar ekonomisine kolaylıkla uyum sağlayabilmektedirler.

270 Küçük işletmelerin daha az sermaye ile daha çok istihdam sağlamaları teknolojik yenilikleri uygulayabilme kolaylığı yan sanayinin tamamlama özelliği gibi avantajlar nedeniyle ekonominin temel dinamiği rolünü oynamaktadırlar. Bu nedenle küçük işletmeler ekonominin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadırlar.sssssss Ekonomiye dinamizm kazandırarak dünya pazarlarında serbest pazar ekonomisi kurallarına göre rekabet edebilmek için küçük işletmelerin geliştirerek desteklenmesi gerekli olmaktadır. Küçük işletmeler ekonomi içerinde orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeleri tamamlayıcı özelliği nedeniyle de önemli bir konuma sahiptir.

271 Küçük İşletmeye Sahip Olmanın Yarar ve Sakıncaları
Küçük işletmeye sahip olmanın başlıca yararları şunlardır; Müşteri taleplerinde meydana gelen dalgalanmalardan daha az etkilenirler Esnek üretim yapmaları nedeniyle pazarda meydana gelen değişime kolaylıkla uyum sağlayabilirler Pazara yeni mal sunma ve Pazar için yeni mal ve hizmet geliştirmeye yatkındırlar

272 Siparişe dayalı el sanatları ve beceri isteyen emek yoğun üretim için avantajlı konuma sahiptirler
Dayanıksız tüketim mallarının pazarlanması için uygun özellik taşımaktadırlar Yönetim sistemlerinin basit olması nedeniyle hızlı karar alabilme ve uygulama becerisine sahiptirler Pazarın sınırlı olduğu durumlar için daha uygun koşullar taşımaktadırlar

273 İşletme içi dayanışmanın yüksek düzeyde olması sorunları kolaylıkla çözülebilmektedir
Teknolojideki gelişmelere uyum sürelerinin daha kısa olması yarar sağlamaktadır Kuruluş aşamalarında öz kaynak ağırlıklı yatırım yapmaları nedeniyle borçlanmadan kaynaklanan finansal sorunlarla karşılaşmamaktadırlar Bölgelerarası dengeli büyümeye ve çevrenin korunmasına katkı sağlarlar Seri üretim nedeniyle üretilen malların satılamaması gibi bir risk yoktur

274 Küçük işletmelere sahip olmanın sakıncaları da vardır. Bunlar;
Sermaye bulmada çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar İşletmede genel yönetimin yetersizliği nedeniyle yönetimde sorunlar yaşanabilmektedir Üretilen mallara karşı talebin hızla artması durumunda talebin zamanında karşılanamaması nedeniyle müşterilerin kaybedilme riski olabilir

275 İşyeri veya yerleşim alanının küçük olması nedeniyle sorunlarla karşılaşabilirler
Küçük işletmelerin genellikle tek kişi işletmeleri olmaları nedeniyle karar almada ve girişimcilikte önemli sorunlar yaşanabilmektedirler Kalifiye personel bulmada yetersiz kalabilirler Üretim ve pazarlamada yetersizlik nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır İhracat yapma ve dış pazarlara açılabilmede yetersizlik büyümeyi engelleyebilmektedir.

276 Küçük işletmeye sahip olmanın müşteri taleplerinde meydana gelen dalgalanmalardan az etkilenme esnek üretim yapmaları nedeniyle pazarda meydana gelen değişime kolaylıkla uyum sağlayabilme yönetim sistemlerinin basit olması nedeniyle hızlı karar alabilme gibi avantajlarının yanı sıra sermaye bulmada çeşitli sorunlarla karşılaşılması işletmede genel yönetimin yetersizliği nedeniyle yönetimde sorunlar yaşayabilme üretilen mallara karşı talebin hızla artması durumunda talebin zamanında karşılanamaması nedeniyle müşterilerin kaybedilme riskinin olması ve kalifiye personel bulmada yetersiz kalabilme gibi dezavantajları da olabilmektedir.

277 KÜÇÜK İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ
BEŞİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ İşletmenin kuruluş yeri seçimi Küçük sanayi siteleri organize sanayi bölgeleri ve diğer yatırım alanları Kapasite çeşitleri ve kapasite seçimi Hukuki yapının seçimi

278 İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi
Girişimciler işletmenin kuruluş yerini işyerinin konumu ve işyerinin özellikleri olmak üzere iki yönden değerlendirerek karar vermelidirler. Kuruluş yeri seçiminde işyerinin konumu önemlidir. İşyerinin kurulacağı bölge seçimi önemlidir. Bu bağlamda kurulacak işin sektörü piyasa koşulları işyerinin seçilen yerleşim alanındaki konumu da önemlidir. Kuruluş yeri seçiminde işyerinin sahip olacağı özelliklerde önemlidir.

279 Girişimci işyerinin kapalı ve açık olan kullanım alanını işyerinin enerji ısıtma ve aydınlatma durumunu ve ve iş ile ilgili diğer ayrıntıları belirleyerek işyerinin uygun olma durumuna göre seçimi yapacaktır. Girişimciler kuruluş yeri seçiminde bazı soruları cevaplandırarak karar verebilirler. Bunlar :

280 İş yeri bu işi yapmaya uygun mu ?
Rakiplerin işyeri binasına göre avantajları var mı? İş yeri müşterilere yakın mı? İşyerinin genişleme durumu var mı? İşyeri rahat bir ortama sahip mi? İşyerine ulaşım kolay mı? İş yeri yeterli güvenliğe sahip mi? Enerji ihtiyacı nedir?

281 Bu sorulara tatmin edici cevaplar verildikten sonra genel olarak küçük işletme kuruluş yeri seçiminde aşağıdaki faktörler ışığında karar verilmelidir. Pazara sunulan mal ve hizmetlerin en düşük maliyetle ve fiyatla en hızlı şekilde uygun zamanda ve yerde müşterilere ulaştırılması Üretimde kullanılan girdilerin ve kaynakların kolaylıkla ve düşük maliyetle sağlanabilmesi Üretilecek mal ve hizmetlerin rakiplere karşı fiyat maliyet ve kalite yönüyle rekabet şansının araştırılması

282 Küçük Sanayi Siteleri Ülkemiz ekonomisinin kalkınmasında küçük girişimci olan esnaf ve sanatkarların oluşturduğu Küçük Sanayi Sitelerinin önemli bir yer tutmaktadır. Küçük Sanayi Siteleri küçük sanayi işletmelerinden oluşan iş ve üretim merkezleridir. İmalat sektöründe 1-50 arası kişi çalıştıran işletmeler küçük sanayi işletmeleri olarak adlandırılmaktadır.

283 Küçük Sanayi Siteleri çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin toplu olarak bir arada bulunduğu yerlerdir. Küçük Sanayi Siteleri küçük esnaf ve sanatkarlardan oluşan çeşitli girişimcilerin işletmecilikle ilgili bütün fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamaktadır. Küçük Sanayi Siteleri işyerlerinin verimli olarak çalışabilecekleri şehir imar planına uygun olarak seçilen araziler üzerinde planlanan alt yapı ve üst yapı ile kurulan iş yeri topluluğudur.

284 Ülkemizde kalkınma programlarına uygun olarak girişimci küçük sanatkar ve orta boy sanayicinin modern iş yerlerine sahip olarak verimliliklerinin arttırılması amacıyla Küçük Sanayi Siteleri yapımına ve desteklenmesine önem verilmiştir. Bu amaçla küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklenmektedir.

285 Küçük sanayi sitelerinde eğitim amacıyla sosyal tesisler içerisinde yer alan çırak okulu ve eğitim merkezlerinde sanayi ve ticaret bakanlığı çalışmalarıyla usta çırak ve kalfalara mesleki eğitim verilmektedir yılları arasında biten 349 adet küçük sanayi sitesinin 268 adedinde çırak okulu veya eğitim merkezi bulunmaktadır. Küçük sanayi siteleri girişimciliğin başladığı yer olması itibariyle girişimcilik laboratuarı gibidir. Girişimciler işyerlerini küçük sanayi sitelerine kurarak bu merkezlerin sunduğu imkanlardan yararlanabilirler


"GİRİŞİMCİLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları