Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliği Pilot İllerindeki Farklı Uygulamalar 19 – 22 Şubat 2007 itibariyle durum TTB Aile Hekimliği İzleme Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliği Pilot İllerindeki Farklı Uygulamalar 19 – 22 Şubat 2007 itibariyle durum TTB Aile Hekimliği İzleme Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliği Pilot İllerindeki Farklı Uygulamalar 19 – 22 Şubat 2007 itibariyle durum TTB Aile Hekimliği İzleme Sistemi

2 Uygulamaya geçiş tarihleri, Aile Hekimliği (AH) pozisyon ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) sayıları İlin adıYerleştir me Uygula- ma Başlayış AH başı nüfus AH Pozis- yon Sayısı Boş AH Pozisyo n Sayısı TSM Sayısı TSM’de Görevli Hekim Sayısı DÜZCE 25.08.200517.09.200530051045820 ESKİŞEHİR 08.07.200617.07.20063475*2068415 BOLU 15.09.200601.10.20063863*6923 EDİRNE 18.11.200601.12.20063547*1103916 ADIYAMAN 09.12.200625.12.20064040*16361018 DENİZLİ 25.12.2006 3353*260472335 ISPARTA 23.12.200618.01.2007323511711434 ELAZIĞ 21.12.200604.01.20073491*16812 6+? SAMSUN** 27.01.200701.03.20073489*3433018- * 2005 TSH Yıllığındaki nüfus verilerine göre hesaplanmıştır

3 Görevlendirme süreleri İliGörevlendirmeyle AH ya da TSM Hekimi Olan Hekimlerin Görevlendirme Süreleri Görevlendirilen ASE ya da TSM Personelinin Görevlendirme Süreleri DÜZCESüresi belli olmamakla beraber, 6 ay denebilir, görevlendirmelerin yerine kısa aralıklarla sözleşmeli alımı yapılıyor En az 6 ay ESKİŞEHİRGörevlendirilen AH sayısı: 2, süresi: 3 ay Görevlendirilen ASE personeli genelde 3 ay süreyle görevlendiriliyor. Sözleşmeyi yaklaşık 80 personel kabul etti. Diğer personel görevlendirme ile çalışıyor. EDİRNE3 ay ADIYAMAN3 ay DENİZLİ6 ay3 ay ELAZIĞGörevlendirme yapılmadı, bölgeler boş

4 Ödemeler İliTSM Hekimine Ödeme Nasıl Yapılıyor? Sözleşmeli AH’ne Ödeme Nasıl Yapılıyor?Görevlendirilen AH'leri Ne Kadar Ücret Alıyor? DÜZCEMaaş+döner sermaye (500- 600 YTL) İlk 1000 kişi için 1700 YTL, 1000 kişinin üzerindeki her kişi için 1 YTL + 2150 YTL cari gider parası. Cari gider parası dahil ortalama 4500-5000 YTL ele geçiyor Maaş + (kişi sayısı x 0,13 YTL) ESKİŞEHİRMaaş+döner sermaye (yaklaşık 500- 700 YTL arası) Sözleşme ücreti 5.500 YTL kadar ve artık kayıtlı hasta sayıları üzerinden ödeme yapılacağı söyleniyor. Düzenli bir ödeme günü yok. Sürekli gecikiyor. Her ayın başında ödenmesi gerekirken 18 veya 20’sine dek gecikiyor. Net olmamakla beraber 1800- 2200 arası bir ücret+maaş. EDİRNEMaaş+döner sermaye Tavandan (4300.00 YTL–6900.00 YTL)Normal 657 maaşı ADIYAMANHer ayın 15’i, maaş+döner sermaye Her ayın 15’i, hasta sayısı (ilk 1000 kayıtlı kişi x1.5 YTL + ilk binden sonraki hasta sayısı x 1 YTL) + 1950 YTL Cari harcama kalemi+sosyal gelişmişlik farkı= yaklaşık 5000-6000 YTL. Aile hekiminin cari masraflar hariç aldığının yarısı oranında (Hasta sayısı x 0,5 YTL) DENİZLİMaaş+döner sermaye Henüz yapılmadıHenüz almadı ISPARTAEski uygulamanın devamı, değişiklik yok Şu an 13 günlük ödeme yapıldı. Normalde her ayın 1’i ile 15’i arası ödeme yapılacağı taahhüt edilmiş. Hekim başına 13 günlük uygulamada yaklaşık 2000 YTL ödeme yapılmış. ELAZIĞYalnızca maaş ödemesi yapıldı Baktığı nüfus üzerinden

5 Nöbet tutma durumu İliTSM'de Nöbet Tutuluyor mu?ASM’de Nöbet Tutuluyor mu? DÜZCEAdli tabiplik nöbeti (icap)Hafta içi saat 23.00’e kadar, hafta sonu 13.00-23.00 arası ESKİŞEHİRİlçelerde tutuluyor; il merkezinde ise adli nöbetler ve boş olan tüm yerlere olmak üzere nöbetler oluyor. ASM’ lerde enjeksiyon nöbetleri mesai saatleri bitiminde ise kimi yerlerde mesaiden sonra 2-4 saat kadar nöbet EDİRNEHayırYardımcı sağlık personeli tatil günlerinde 9-12 arası ADIYAMANHayırŞu an için hayır... Hazırlık yapılıyor DENİZLİİlçelerde tutuluyorİlçe ASM’ lerde tutuluyor, il merkezinde tutulmuyor ISPARTAİl Merkezinde tutulmuyor, İlçelerde hastane acillerinde tutuluyor. İl Merkezindeki bir TSM’ nde 17:00-23:00 arası sıra ile AH’leri nöbet tutuyor. Ortalama 120 hasta bakılıyor. Nöbet parası verilmiyor. Ertesi gün nöbet izni veriliyor fakat hasta kaybı ve ücret kaybı endişesi ile nöbet izinlerini kullanamıyorlar. ELAZIĞEvetHayır

6 TSM’lerde hasta bakılma durumu ve bağışıklama hizmetleri İliTSM Hasta Bakıyor mu?Aşılar Ne Durumda? Hangi Aşı TSM, Hangisi AH Tarafından Yapılıyor? DÜZCEBölge dışı hasta bakılıyor. Ancak bölge içine bakıldığında da yasak yok Okul aşıları, BCG ve kuduz aşıları TSM tarafından, diğer aşılar AH tarafından yapılıyor ESKİŞEHİRMerkez TSM’de pek hasta bakılmıyor. Birçok ilçede TSM doktorları tıpkı AH gibi hasta bakıp ortak nöbet tutuyorlar. Okul aşıları TSM görevi. Ama birçok ASM’ de hala TSM’ ye bağlı personel AH’ nce yapılması gereken aşıları yapıp bunları aile hekimi yapmış gibi onlara kaydediyor. Ciddi bir karmaşa ve kaos devam ediyor. EDİRNEEvetBCG Verem Savaş, Kuduz devlet hastanesi tarafından; diğer aşılar ASM tarafından ADIYAMANHayırTüm aşılar AH’ leri tarafından yapılıyor.. Şimdilik pansuman-enjeksiyonlar TSM personelince yapılıyor. En kısa zamanda aile hekimlerine devredilecek. DENİZLİHayırHepsi AH tarafından yapılıyor ISPARTAAile Hekimi olmayan yada uygulamada bölgeler arasında yanlış yapılanmadan dolayı hekim olmayan yerlerde çalışan TSM hekimleri hasta bakıyor, reçete yazıyor. Okul aşıları TSM tarafından yapılacağı söylenmiş henüz yeni bir aşılama uygulaması yok. Diğer aşıları hasta bizzat ASM’ ne başvurursa yapılıyor. ELAZIĞHayır. Portör, sağlık raporu vb. belgeler de verilmiyor Hepsi AH tarafından yapılıyor

7 İşyeri hekimliği ve görevlendirilen hekimlerin yer değişikliği İliİşyeri Hekimliğine Devam Ediyorlar mı? Görevlendirilen Hekimlerin Yüzde Kaçının Yeri Değişti? DÜZCEHayırYeri değişen olmadı ESKİŞEHİRBirkaç kişi dışında hemen hepsi bıraktı. Tercih etmeyen hekimlerin hemen tamamının görev yeri değişti. Ve şu an TSM hekimlerinin hemen tümü sırayla farklı yerlere geçici görevle gönderiliyor. EDİRNEHayırTamamı DHY yeni atama ADIYAMANAH’ leri mevcut işyeri hekimliklerinden istifa ettiler. Fakat TSM’ de görevli veya ikinci basamakta görevli işyeri hekimleri görevlerine devam ediyor. İstatistik elde edilemedi (%50 den az değil). DENİZLİHayır% 59 ISPARTAHayır% 89’unun yer ve pozisyon değişikliği olmuş. ELAZIĞDevam ediyorlar ancak 6 aylık geçiş döneminden sonra sıkıntıya düşecekleri kesin -

8 Halkın, bağlı olduğu AH’ni bilme ve AH’lerinin kendilerine bağlı olan nüfusu bilme durumu İliHalk AH'ni Biliyor mu?AH'leri Kendilerine Bağlı Nüfusu Biliyor mu? DÜZCEÇoğunlukla biliyorlarSayı olarak biliyorlar ESKİŞEHİRHala bilmeyen ciddi bir nüfus olduğu gözleniyor. Başlangıçta verilen nüfuslarda büyük yanlışlık ve eksiklik var. Ama şu an hekim değiştirme işleri başladığından hemen hepsi hasta kayıt yarışında. EDİRNEHayır ADIYAMANİlk zamanlar korkunç bir karmaşa yaşandıysa da şu an için durum sakinleşti. Genelde aile hekimlerini tanıma ya başladılar. Adıyaman küçük bir il ve herkes birbirini tanır. Bu avantaj bu sorunu örtüyor ETF’ler 2006 yılının ilk aylarında yapıldığından kiracı olup göç edenler, eski ikametgahlarına gelmektedir. Aynı şekilde hekim ailenin nereye taşındığını bilmediğinden doğal olarak bu ailelere ulaşamıyor. Hizmet bu yüzden aksıyor. DENİZLİGenelde evetAH sözleşmeli doktorun çalıştığı sağlık ocağı sistemi şeklinde devam ediyor ISPARTABilgilendirme yetersiz, hasta Sağlık Ocağına vardığında nereden sağlık hizmeti alacağını öğreniyor, bu da ilk başta yığılmalara, kargaşaya sebep olmakta. Sağlık Müdürlüğü kendilerine hangi bölgede, hangi nüfusa bakacaklarını gösteren CD’ler dağıtmış. O nedenle ev ev dolaşıp kayıt yapma ihtiyacı şimdilik hissetmiyorlar fakat bu resmi nüfus rakamları ve adreslerde çelişki ve yetersizlikler mevcut. ELAZIĞHayır, yeterli bilgilendirme yokEvet

9 Belirtilen diğer aksaklıklar DÜZCE 1. basamak sağlık hizmetleri ikinci planda. Etik değerler zarar gördü. Zaman sorunundan poliklinik kayıtları tutulmuyor ESKİŞEHİR İşyeri barışı bozuk, etik kirlenme Aşı hizmetlerinde kaos kargaşa (kalem aşı şüphesi) Tüm koruyucu hizmetlerde, aile planlaması hizmetlerinde kargaşa ve özellikle periferde son derece olumsuz görüntüler, 112 istasyonlarından birinin kapanması, diğerlerinde de doktor azlığı

10 EDİRNE Doktorların birbirlerinin hastalarını kaydetme çabası, Bilgisayar program sorunları, Sevk zincirinin kalkması sonrasında hasta kayıt çabasının artışı ISPARTA Nüfus dağılımı yapılırken gerçekçi bir bölge gözetimi yapılmadığı için bazı bölgelerde hekim açığının olmasına, hastanın sağlık hizmeti almasında eksiklikler ve karmaşa Hekimler çoğunlukla reçete yazma şeklinde hastalara hizmet sunuyorlar. Maddi kazanç kaybı endişesi ile uygunsuz reçete yazma istekleri, rapor istekleri ile karşılaşmakta bunlara hayır demekte zorlanmaktalar. ELAZIĞ TSM ler görevlerini yerine getiremiyor. Malzeme ve personel eksikliği var. Aile hekimi olarak çalışan pratisyen hekimler çalışma koşulları açısından yeterince desteklenmediklerini dile getiriyor. Belirtilen diğer aksaklıklar

11 Sonuç Birçok tutarsızlık var; adeta kaos ve yıkım Bunu durdurmak bizim elimizde Çoğunluk sözleşmeye imza atmazsa, herkes bulunduğu yerde kalabilir Sözleşmeye imza atınca geri dönüşü yok


"Aile Hekimliği Pilot İllerindeki Farklı Uygulamalar 19 – 22 Şubat 2007 itibariyle durum TTB Aile Hekimliği İzleme Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları