Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Radyoloji Gerçeği Sorunlar ve Çözümler Heybet ASLANOĞLU TÜMRAD-DER Genel Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Radyoloji Gerçeği Sorunlar ve Çözümler Heybet ASLANOĞLU TÜMRAD-DER Genel Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Radyoloji Gerçeği Sorunlar ve Çözümler Heybet ASLANOĞLU TÜMRAD-DER Genel Başkanı

2 Türkiye’deki Radyoloji Teknisyeni Sayısı Sağlık Bakanlığı: 9428 Üniversite Hastaneleri:2600-2800 Özel Sağlık Kurumları: ?

3 Avrupa’da Radyoloji  İngiltere Nüfusu : 57 milyon Tek. Sayı : 18.700 Nufusa oranı: 1/3048  Hollanda Nufusu : 16.5 milyon Tek. Sayısı: 4954 Nuf. Oranı: 1/3303

4 Avrupa’da Radyoloji  Almanya Nüfusu : 80 milyon Tek. Sayı : 29.500 Nufusa oranı: 1/2711  Fransa Nüfusu : 60 milyon Tek. Sayı : 21.500 Nufusa oranı: 1/2850

5 Avrupa’da Radyoloji Günlük Hasta Sayısı 0rt: 20-25 hasta Tetkik: 20-30 arası tetkik Yıllık teknisyen başına düşen tetkik sayısı Ort: 2500-3000

6 Avrupa’da Radyoloji Türkiye Nüfusu : 80 milyon Tek. Sayı : 15.000-16.000(?) Nufusa oranı: 1/5000-5500 Günlük Hasta Ort: 60 (20-90) Kişi (tek) Başına düşen tetkik sayısı(yıllık): ort: 12.000-12.500

7 Türkiye’deki Radyolojide Kullanılan Radyasyon Kaynakları Cihaz Sayısı

8 Ülkemizde resmi ve özel toplam 5115 kuruluşta teşhis amaçlı x-ışını cihazları kullanılmaktadır. TAEK’te kayıtlı cihaz sayılarının dağılımı: Radyografi ve floroskopi cihazları: 5736 Mammografi cihazları: 897 Kemik yoğunluk ölçüm cihazları: 652 Girişimsel radyoloji cihazları: 285  Radyoloji

9 Bilgisayarlı Tomografi : 941 C-kollu radyoloji cihazları: 323 Mikrofilm cihazları: 139 Diş Röntgen:1574  Radyoloji

10 Personel Eksikliği(istihdam) Çalışma Koşulları Elverişsiz Mevzuat ile ilgili Sorunlar Mesleki Tanımlama -Örgütlenme Eğitim ………. SORUNLAR

11 Personel Eksikliği(istihdam) Türkiye’de ort. 6.500-7.000 civarında radyoloji teknisyeni ihtiyacı bulunmaktadır. SORUNLAR

12 Çalışma Koşulları Elverişsiz 2006 ve 2007 yılında yapılan araştırmalar Araştırma 1 Eylül-15 Kasım 2007 tarihleri arasında 22 ilde 4 eğitim araştırma, 28 devlet, 2 kadın doğum ve çocuk hastanesi ile 3 tıp fakültesi hastanesinde gerçekleştirilmiştir. (İstanbul 5, Kocaeli 2, Manisa 2, Kayseri 2, Tokat 2, Zonguldak 1, Düzce 1, Eskişehir 1,Edirne 2, Ankara 3, Yozgat 1, Bolu 1, İzmir 2, Sivas 1, Diyarbakır 2, Sakarya 2, Balıkesir 1, Aydın 1, Bursa 2, Samsun 1, Denizli 1, Rize1 )

13 Çalıştığınız Bölümde Dinlenme Odanız Varmı? Evet : 43 ( Bunların %20’i odalar yetersiz) Hayır : 57 Çalıştığınız Birimde Havalandırma Çalışıyor mu? Havalandırma Olmayan : 20 Havalandırma olupta çalışmayan :28 Havalandırması var ama yetersiz :52 SORUNLAR

14 TAEK tarafından kayıt altına alınmamış cihaz sayısı ort: % 22,9 Kurşun önlük Yeterli mi? Hayır Yetersiz : % 72 % 84 ‘ü Tiroid Koruyucu, Gonad Koruyucu, Eldiven ve Gözlük gibi ekipmaların olmadığını söylemiş. Teknisyenlerin Önlük Kullanma Sıklığı: %19 Dozimetresiz çalışan –çalıştırılan Teknisyen sayısı : % 18 Özel Sektörde % 34 SORUNLAR

15 İş yoğunluğu *Performans Sistemi *Hekimleri Radyasyon Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olmaması Sağlıkta Dönüşüm Proğramı ve Radyoloji SORUNLAR

16 Cihazların Eski ve Bakımsız Olması YÜZDE 1955-65 arası 5.56 1966-75 arası 8.33 1986-95 arası 31.35 1996-2000 arası 27.78 2001-2004 arası 19.44 2005 sonrası 7.54 SORUNLAR

17 Mevzuat Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Kanunu 28/04/1937 RG Sayısı: 3153 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname 06/05/1938 RG Sayısı: 2/10857 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 24/03/2000 RG Sayısı:23999 TAEK Kanunu Resmi Gazete Tarih/ No: 13 Temmuz 1982/ 17753 Kanun No: 2690 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23/07/1965

18 Mevzuat Sorunlar Mevzuattan Kaynaklanmamaktadır. Sorunlar Mevzuatın İdareciler tarafından uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Sorun Meslektaşlarımızın Mevzuatları Yeterince Bilmemesinden ve Haklarını Arama Konusundaki Zaafiyetlerden Kaynaklanmaktadır. Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar

19 Meslek Tanımı ve Mesleki Örgütlenme Radyoloji de dahil olmak üzere sayıları 200 bini bulan (Laborant, Anestezi, Odiyometri, Diyaliz vb. sağlık personelinin Meslek Tanımları, Görev ve Yetkileri Tam olarak Belirlenmemiştir. Bu meslekler Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı diye ne olduğu belirsiz bir grupta toplanmıştır. Meslek Tanımı ve Meslek Oda Kanunu

20 Mesleki Eğitim Hizmet İçi Eğitim Proğ. Yetersizliği Materyal Yetersizliği

21 ÖNERİLER Radyoloji Çalışanlarına YAŞAM HAKKI tanınmalıdır. 7 saat radyasyon ortamında çalışma ile yaşam hakkı gaspedilmektedir. Radyoloji alanında kapsamlı bir envanter çalışması yapılmalı ve istatistik bilgiler oluşturulmalıdır. Radyoloji Çalışanlarının artık ertelenemez boyuta gelmiş olduğu gerçeği görülmelidir.Personel Eksikliği vb. Mevzuatlara uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Radyasyon Güvenliği Konusunda Hizmet içi Eğitimler yaygınlaştırılmalı başta radyoloji personeli olmak üzere, hekimler, diğer sağlık personeli ve hastalar bilgilendirilmelidir.

22 ÖNERİLER Mesleki Temel Eğitim 3+1 olmalıdır. Meslek Tanımı, Mesleki Örgütlenme, Meslek Oda’sı na ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Meslek Örgütlerine (Derneklere) destek olunmalı. Bu örgütler yaşatılmalı. ………………… ………………….

23 TÜMRAD-DER Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği www.tumradder.com www.tumradder.com sizin sesiniz

24


"Türkiye’de Radyoloji Gerçeği Sorunlar ve Çözümler Heybet ASLANOĞLU TÜMRAD-DER Genel Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları