Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
Dersimiz.Com

2 Bu özel bağ ancak etkili konuşma ile gerçekleştirilebilir
Bu özel bağ ancak etkili konuşma ile gerçekleştirilebilir. Konuşma, İnsan ilişkilerinde yapıcı olduğu kadar yıkıcı da olduğundan, öğrenciyi öğretmene yakınlaştırabildiği gibi uzaklaştırabilirde ... Etkili olabilmesi, niteliğine ve öğretmenin değişik durumlar için seçtiği en uygun türe bağlıdır, örneğin övgüyü ele alalım. Bir çok anne - baba ve öğret5men bu yöntemi kullanır. Ama bazı övgüler, öğrencide anlaşılmadığı ya da yanlış yönlendirildiği duygusunu yaratır. Alışılmış övgü dilinden az farklı bîr ileti ise öğretmenin insancıl, içten ve öğrenciye Önem veren bir kişi olarak görülmesini sağlayabilir. Dersimiz.Com

3 Aynı zamanda yapılan araştırmalar, dinlemenin öğrenmeyi kolaylaştırmada ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Her anne-baba ve öğretmen biyolojik olarak çocukları dinleyecek organlarla donatılmış olduğunu bilir. Her zaman dinleseler de, duyduklarını sandıklan şey, çocuğun anlatmaya çalıştığı şey olmayabilir. Bu arada öğrencileri dinlemenin uygun zamanı da vardır. Kimi zaman sınıfta ya da teneffüste bir şey öğretirken öğrencinin davranışlarını düzen bozucu, kabul edilemez bulduğumuzda, "iyi dinle!" önerisini bir tarafa bırakmalıyız. Böyle durumlarda güçlü iletimizi göndermemiz ve öğrencilere haklarını çiğnediğini vurgulamamız gerekir. Bu tür iletileri, onları savunmaya itmeden ve duygularını incitmeden iletebileceğim göstermeliyiz. Dersimiz.Com

4 Öğretmen - öğrenci ilişkisinin niteliğinin öğretilmesinde temel etken olduğunun benimsenmesi, bilinmesi gerekir. Herhangi bir konu, bir beceri, bir değer ya da inanç olabilir. Tarih, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilgisi, el becerisi dersler olabilir. Bütün bu konulan heyecan verici ve ilginç kılması öğretmenin öğrenci ile iyi bir ilişki kurmayı öğrenmesine bağlıdır. Bu ilişki içinde öğretmenin gereksinimlerine öğrenci öğrencinin gereksinimlerine de öğretmen saygı gösterir. Öğrenciler, öğretmenin kendilerini yanlış anladığını, güvenmediğini, bir kenara ittiğini, aşağıladığını, küçük düşürdüğünü ya da eleştirerek değerlendirdiğini hissederse, beden eğitimi, resim eğitimi gibi en İlgisini çeken derslerde bile sıkılır ve öğrenmeye inatla karşı koyarla?. Dersimiz.Com

5 Her Zaman Karşılaşılan Disiplin Sorunu İle İlgili Ne Yapmalı ?
Dersimiz.Com

6 Öğrencilerin çoğu genelde kabul edilemez biçimde davranır, öğretmenleri ve arkadaşları için sorun yaratırlar. Öğretmenler için bu çok önemli bir sorundur. Okulda ve sınıfta karşılaşılan disiplin sorunu göz ardı edilemez. Dersimiz.Com

7 Öğretmenlerin sınıfa girdiklerinde, disiplin kurmak için zaman yitirmek yerine, öğretmek istemeleri doğaldır. Genç ve deneyimsiz öğretmenlerin çoğu kendilerini yeterli ve becerikli bulduklarından, sınıfta disiplin sorunu İle karşılaşmayı pek beklemezler. Deneyimli öğretmenlerin çoğu ise disiplin kurmaları gerektiğinde, bu olayın sevimsiz olduğunu öğrenmişlerdir. Onlarda uğraşmak değil öğretmek, öğrencilerin ^sendiklerini görmekten duyulan zevk ve gururu tatmak isterler. Dersimiz.Com

8 Peki yanlış nerededir ? Neden bu kadar çok öğretmen öğretimle geçmesi gereken zamanın büyük bölümünü sınıfta düzeni kurmak için harcar? Çünkü; öğretmenler genelde disiplini, ceza tehditleri, cezalar ya da sözlü utandırmalarla ve suçlamalarla sağlamayı öğrenmişlerdir. Ne yazık ki bu yöntemler iyi sonuç vermez. Genelde bastırıcı ve güce dayanan yöntemler direnci, başkaldırmayı ve karşılık vermeyi kışkırtır. Bu tür baskılar öğrencilerin davranışlarında değişiklikler oluşturmakla birlikte, öğretmen sınıftan ayrılır ayrılmaz ya da tahtaya döndüğünde , çocuklar yine eski davranışlarına yönelirler. Dersimiz.Com

9 Öğretmenler disiplin ve düzeni sağlamak için güç kullanmayı gerektirmeyen yöntemleri uygulama becerilerini arttırdıkça, disiplinle ilgili konuşmalarında yepyeni bir dil kullanmaya başladıklarını da göreceklerdir. Öğretmenler geleneksel güç dili olan ; " denetim, yönlendirme, cezalandırma, gözdağı verme, Dersimiz.Com

10 sınırlar koyma, zorlama, kuralları hatırlatma, sert olma, kınama; emir verme, isteme vb." disiplin sözcükleri yerine ; "sorun çözme, etkilenme, yüzleşme, işbirliği yapma, ortak bir amaçta birleşme, birlikte karar verme, öğrencilerle çalışma, karşılıklı anlaşmalar yapma, gereksinimleri karşılama, bir anlaşmaya varmak için tartışma, bir işi sonuçlandırma" gibi yeni deyişleri kullanmalıdırlar Dersimiz.Com

11 Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin İdeali ve Yaşanılan Düş Kırıklığı
Dersimiz.Com

12 Bir öğretmen üniversite ortamında eğitim yöntem ve tekniklerini, her yaşa göre çocuk psikolojisini, öğretme tekniklerini vb. dersleri görmüş bir şekilde mesleğine büyük bir inanç ve idealist düşüncelerle başlar. Öğrencilerin okul ve sınıf ortamında "tembel, yaramaz, yalan söylemeleri, kopya çekmeleri, birbirlerini aşağılamaları, sürekli birbirlerinden şikayetçi olmaları, kavgacı olmaları, az çalışma ile sınıf geçmek istemeleri" Dersimiz.Com

13 gibi sürekli çekişmelerle dolu bir ortamda, öğrencilere karşı yaşam savaşı verirken bulurlar. Böyle ortamla karşılaşan öğretmenler, olanları anlamaya çalışırlar. Bir şeylerin yanlış gittiği ortadadır. En kötüsü de bazıları suçu kendisinde bulur ve " öğretmenlik yeteneğinin kendisinde olmadığını düşünür." Her ne kadar bütün bu açıklamaların geçerli bir tarafı varsa da. temelde öğretmen yetiştirenler çeşitli bilgi ve uzmanlıkla donanmış olsalar da, bireysel deneyimlerini öğretmen olacak Öğrencilere aktaramazlar. Herkes okuldaki mesleki deneyimini kendine özgü bir biçimde edinir ve bu deneyim aktarılamaz. Dersimiz.Com

14 Öğretmen ve öğretim ile ilgili çok kişi tarafından kabul edilmiş yaygın inançlar vardır. Bunlar ;
Dersimiz.Com

15 İyi öğretmen gerçek duygularını denetler ve öğrencilere göstermez.
İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez. Her zaman soğukkanlıdır ve aşırı duygularını göstermez, İyi öğretmen önyargılı ve yanlı değildir. Bütün öğrencilere eşit davranır. Cinsiyet ayırımı yapmaz. İyi öğretmen gerçek duygularını denetler ve öğrencilere göstermez. İyi öğretmen bütün öğrencileri aynı biçimde kabullenir. İyi öğretmenin her zaman gözde öğrencileri yoktur. Dersimiz.Com

16 İyi öğretmen her sorunun yanıtını bilir. Öğrencilerden daha akıllıdır.
İyi öğretmen coşkulu, uyarıcı ve özgür bir öğretim ortamı yaratır, ama yine de bu ortamı her zaman düzenli tutar. İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, çok neşeli ya da asık suratlı değildir ve hata yapmaz. İyi öğretmen her sorunun yanıtını bilir. Öğrencilerden daha akıllıdır. İyi öğretmenler birbirlerine destek olur, kendi duyguları, değer yargıları ve inançlarından etkilenmeden öğrencilerine karşı "birleşik cephe" oluşturur. Dersimiz.Com

17 Başka bir deyişle öğretmenlerden ermiş olmaları beklenmektedir.
Kısaca iyi öğretmenler sıradan insanlardan çok daha iyi, çok daha anlayışlı, çok daha bilgili, çok daha kusursuz olmalıdır. Başka bir deyişle öğretmenlerden ermiş olmaları beklenmektedir. Buradaki temel yanlışa göre, öğretmenlerin insan olmayı kabul etmemeleri gerekmektedir. Bu ancak abartılı rol yapıp kendi kendini düş kırıklığına uğratma pahasına elde edilebilecek davranışlardır. Dersimiz.Com

18 Daha da kötüsü, pek çok öğretmen bu iyi öğretmen modelini kafalarının bir köşesinde destekler ve inançlardan hepsinin değilse bile çoğunun iyi bir öğretmende olması gerektiğine inanır. Sonuçta kendilerini bu modele göre değerlendirir ve doğal olarak başarısız olduklarına karar verirler. Dersimiz.Com

19 Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkilerinde;
Öğretmenler , öğrencileri ile iyi ilişkiler kurduklarında, rolden role geçmelerine, sert davranmalarına, insanüstü ve erdemli kişiliklere bürünmelerine gerek yoktur, Öğrenciler ile ilişkileri iyi olmadığı zaman, en iyi öğretim tekniklerinin bile yararsız olduğunu göreceklerdir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkilerinde; Dersimiz.Com

20 Birbirine gereksinim duymak Birbirlerinden ayrı olmak
Açıklık Önemsemek Birbirine gereksinim duymak Birbirlerinden ayrı olmak Gereksinimleri karşılıklı olarak giderebilmek Özelliklerini içerirse , iyi bir öğretmen - öğrenci İlişkisi kurulmuş olur. Dersimiz.Com

21 Öğretmen Öğrenci İlişkisinde Yeni Bakış Açısı
Dersimiz.Com

22 pencereden baktığımızda olduğu gibi gözükür.
İlişkide bulunduğumuz bir öğrencinin tüm davranışlarını, yani gözümüzün önünde söyleyip yapabileceği her davranışı, çizeceğimiz pencere içerisine yerleştirelim, öğrencinin yapıp söyleyebileceği her şey ancak bu pencereden baktığımızda olduğu gibi gözükür. Dersimiz.Com

23 Kabul Etmeme Dili Dersimiz.Com

24 Birçok öğretmen, öğrenciye davranışının kabul edilemez olduğu iletisini verir; onun değişmesini, sanki sorunu yokmuş gibi davranmasını ve sorunu ne olursa olsun onu bir kenara bırakmasını ister. Öğretmenin bu yaklaşım diline ''Kabul Etmeme Dili" denir. Her ne kadar öğrenci öğretmene sorun çıkardığı zaman kabul etmeme dilini kullanmak çoğunlukla doğru İse de, sorun öğrencideyken bu dili kullanmak ne uygun ne de yararlıdır. Dersimiz.Com

25 Öğretmenin gönderdiği binlerce kabul etmeme iletisi 12 kümede toplanabilir. Bunlar, Öğrencilerin öğrenmesini engelleyen sorunları çözmesinde gerekli olan iki yönlü İletişimi yavaşlatır, engeller ya da bütünüyle yok eder. Dersimiz.Com

26 Örnek olarak, ödevini tamamlamakta zorluk çeken bir öğrenciyi ele alalım: sorunu olduğunu şu ya da bu şekilde dile getirecektir. Çünkü bu onu rahatsız etmektedir. Aşağıda kabul etmeme dilini ileten beş tipik öğretmenin cevabına bakalım. Dersimiz.Com

27 Emir Vermek, Yönlendirmek: "Yakınmayı bırak da ödevini yap."
Uyarmak, Gözdağı Vermek: " Bu dersten iyi not almak istiyorsan, biraz kıpırdan." Ahlak Dersi Vermek : " Okula ders çalışmak İçin geliyorsun. Kişisel sorunlarını evde bırakmalısın." Dersimiz.Com

28 Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: "Şimdi senin yapacağın şey, zamanını iyi planlamak. O zaman bütün ödevlerini bitirirsin" Öğretmek, Nutuk Çekmek, Mantıklı Düşünceler Önermek: "Duruma bir bakalım. Ödevini yapmak için 34 günün kaldığını hatırlasan İyi olur" Dersimiz.Com

29 Bundan sonraki üç küme yargılayıcı, değerlendirici ve boşunadır
Dersimiz.Com

30 Pek çok öğretmen, öğrencilerin yanlışlarının, yetersizliklerinin ve aptalca davranışlarının yüzlerine vurulmasının, onlara yardımcı olacağına inanır ve bu amaçla aşağıdaki üç çeşit İletiyi kullanır: Dersimiz.Com

31 Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak, Aynı Düşüncede Olmamak: " Sen çok tembelsin ya da işi ağırdan alıyorsun." Ad Takmak, Alay Etmek:" Ana Sınıfı öğrencisi gibi davranıyorsun, 4.sınıf öğrencisi gibi değilsin." Yorumlamak, Analiz Etmek, Tanı Koymak:" Sen açıkça bu ödevi yapmaktan kaçıyorsun" Dersimiz.Com

32 Öğretmenin, öğrenciye iletmeye çalıştığı diğer iki tip ileti ise, Öğrenciyi kendini daha iyi hissetmeye zorlamak, sorunu ortadan kaldırmak, giderek onun gerçek bir sorunu olduğunu bile yadsımaktır: Dersimiz.Com

33 Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Olumlu Değerlendirme Yapmak: " Sen geçekten çok yetenekli bir çocuksun, eminim bunu yapmanın bir yolunu bulursun." Güven Vermek, Desteklemek, Avutmak, Duygularım Paylaşmak: " Böyle hisseden tek kişi sen değilsin. Zor görevlerde ben de aynı şeyi hissederdim, ama işin içine girince o kadar zor olmadığını göreceksin." Dersimiz.Com

34 Oysa öğrenciler sorunlarını kendileri çözmelidir.
Öğretmenler, soruların kişiyi savunmaya ittiğini bilmelerine rağmen gruptaki engeli sık sık kullanırlar. Çocuğa yardım edip sorununu kendisine çözdürmek yerine, sorunu daha iyi anlamak ve kendi bulacakları en iyi çözümü öğrenciye kabul ettirmek için soru sorma yöntemine başvururlar. Oysa öğrenciler sorunlarını kendileri çözmelidir. Dersimiz.Com

35 Soru Sormak, Sınamak, Sorguya Çekmek, Çapraz Sorgulamak: " Ödevin çok mu zor ?", "Bu ödevi ne kadar zamanda yaptın?” "Yardım istemek için niye bu kadar bekledin?" Dersimiz.Com

36 Öğretmenin konuyu değiştirmek, öğrenciyi başka yöne çekmek ya da İlgilenmekten kaçınmak için kullandıkları iletilerdir. Dersimiz.Com

37 Sözünden Dönmek, Oyalamak, Alay Etmek, Şakacı Davranmak, Konuyu Saptırmak : " Boş ver, daha zevkli şeylerden konuşalım" , "Şimdi zamanı değil" . "Dersimize dönelim", "Galiba birisi bu sabah yatağının ters tarafından kalkmış" Dersimiz.Com

38 Öğretmenler, öğrencilere bir şey söylediklerinde, onun hakkında bir şey söylerler. Her ileti, öğrenci ile kurduğunuz ilişki binasına yeni bir tuğla ekler. Onunla ilgili düşündüklerinizi açığa çıkarır ve sonuç olarak kendisi hakkında ne düşünmesi gerektiğini tanımlar. Bu gün, onunla ilgili ona verdiğiniz iletiler, yarın, onun kendisi ile ilgili değer yargılarını oluşturacaktır. Bu nedenle konuşmanız, öğrencinin kendini değerlendirmesi ve sizin onunla ilişkileriniz açısından yapıcı da olabilir, yıkıcı da… Dersimiz.Com

39 Övgü Nerelerde Yanlıştır?
Dersimiz.Com

40 Öğrenci, davranışından ve kendisinden memnun değilse, sorunu varsa, övmeyi ya kulak ardı eder, ya öğretmenin kendini anlamadığını düşünür, ya da kendinde var olan aşağılık duygusu güçlenir. Öğretmen, Öğrencinin davranışına karşı doğal ve ani bir sözlü tepki verirse ve bu tepki öğretmen - öğrenci ilişkisindeki sorunsuz bölgede ise övgü bir engel olmayabilir. Dersimiz.Com

41 " Her zaman böyle davranmamı istediğiniz için beni” övüyorsunuz"
Övgü; öğretmen tarafından bilinçli bir biçimde, öğrencinin davranışını değiştirmek amacıyla yapılıyorsa, öğrencinin övmeyi yapmacık ve yönlendirici bulması ve öğretmenin gereksinimlerini karşılamak için kullandığını algılaması doğaldır. " Her zaman böyle davranmamı istediğiniz için beni” övüyorsunuz" Dersimiz.Com

42 Sınıfta bir ya da birkaç öğrencinin övülmesi, diğer öğrenciler için olumsuz değerlendirme olarak kabul edilir. Devamlı övgü almaya alışmış bir öğrenci bile, övülmediği zaman olumsuz değerlendirildiği duygusuna kapılabilir. Dersimiz.Com

43 Soru Sormanın Neresi Kötü?
Dersimiz.Com

44 Terapistler, danışmanlar sorunlu kişiye soru sorup araştırmanın genelde engelleyici veya İletişimi durdurucu olduğunu görmüşlerdir. Bunun nedenleri şu şekilde açıklanabilir: İnsanlar paylaşmak istemedikleri duygularının sorgulandığını anlarlarsa, tehdit edilmişlik duygusuna kapılırlar. Kişi iç dünyasına girildiğinde, genellikle kendini koruma kaygısı ile içine kapanır. Dersimiz.Com

45 Neden Kabul Dilini Kullanmalıyız?
Dersimiz.Com

46 Bir kişi, başka birini içtenlikle kabul eder ve bunu iletebilirse, o kişide yardım etme yeteneği var demektir. Başkalarını oldukları gibi kabul etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede önemli bir etmendir. Böyle bir ilişkide diğer kişi büyüyebilir, gelişebilir, olumlu yönde değişebilir, sorunları çözmeyi öğrenebilir, psikolojik sağlığı düzelebilir, daha üretici, daha yaratıcı olabilir ve gizli gücünü tümüyle kullanabilir. Dersimiz.Com

47 Bu, yaşamın basit ama güzel çelişkilerinden biridir
Bu, yaşamın basit ama güzel çelişkilerinden biridir. Başkası tarafından, olduğu gibi içtenlikle kabul edildiğini anlayan bir kişi kendini özgür hisseder ve nasıl değişeceğini düşünmeye başlar. Nasıl büyüyeceğini, nasıl farklı olacağını, yapabileceğinden fazlasını nasıl yapabileceğini tasarlar. Kabul çocukları açar, onların duygularını ve sorumluluklarını paylaşmak İçin yüreklendirir. Dersimiz.Com

48 Başkasını olduğu gibi kabul etmek, gerçekten sevmektir
Başkasını olduğu gibi kabul etmek, gerçekten sevmektir. Kabul edildiğini hissetmek sevildiğini de hissetmektir. Psikolojide, sevildiğini hissetmenin görkemli gücünü yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Sevgi, bedenin ve aklın büyümesini sağlayan, fiziksel ve ruhsal yaraları iyileştiren bir güçtür Dersimiz.Com

49 Sorunlu Öğrencilere Yardım Etmenin Etkili Yolları
Dersimiz.Com

50 Edilgen Dinleme (Sessizlik)
Dersimiz.Com

51 Sessizce dinleme gerçekte kabul etmeyi gösterir
Sessizce dinleme gerçekte kabul etmeyi gösterir. Sessizlik - "Edilgen Dinleme" - öğrenciye gerçekten kabul edildiğini duyumsatan ve sizinle daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren çok güçlü bir sözsüz iletidir. Hep konuşan siz olursanız, öğrenci kendisini rahatsız eden şeyleri anlatma fırsatı bulamaz. Dersimiz.Com

52 Kabul Ettiğini Gösteren Tepkiler
Dersimiz.Com

53 Sessizlik, iletişim engelini ortadan kaldırmakla birlikte, sık yinelendiğinde öğrencinin iletilerinin kabul edilmediği izlenimini uyandırır. Sessizlik, her zaman anlatana gerçekten tüm dikkatinizi verdiğinizi kanıtlamaz. Bu nedenle dinlerken, özellikle duraklamalarda, onu gerçekten dinlediğinizi göstermek için sözlü ya da sözsüz belirtiler vermeniz son derece yardımcı olacaktır. Bunlara kabul tepkileri diyoruz. Baş sallamak, öne eğilmek, gülümsemek, kaşını çatmak ve başka davranışlar uygun olarak yapılırsa, onu gerçekten dinlediğiniz iletisi verirler. Dersimiz.Com

54 Kapı Aralayıcı İletiler
Dersimiz.Com

55 " Bu konuda konuşmak İster misin?"
Öğrenciler, bazen daha çok konuşmak, derine inmek ve başlamak için bile ek yüreklendirme beklerler. Bu iletilere "kapı aralayıcılar" denir. Örnek: " Bu konuda konuşmak İster misin?" " Bu konuda daha fazla bir şey söylemek ister misin? " Söylediklerin çok ilginç" Dersimiz.Com

56 Bu iletilerin; sonu açık sorular ve düz tümceler olduğuna dikkat edin
Bu iletilerin; sonu açık sorular ve düz tümceler olduğuna dikkat edin. Hiçbiri söylenenle ilgili bir değerlendirme içermemektedir Dersimiz.Com

57 Etkin Dinlemenin Gereği
Dersimiz.Com

58 Sessizlik, kabul ettiğini gösteren tepkiler ve kapı aralayıcılarının kullanılmasında sınırlamalar vardır. Karşılıklı etkileşime olanak vermezler. Tüm işi konuşan yapar. Konuşan, dinleyenin yalnızca dinlediğini bilir, anlayıp anlamadığını hiçbir şekilde öğrenemez. Özet olarak, bu üç dinleme yolu edilgin yöntemlerdir. Dinleyicinin anladığını göstermezler. Etkin dinleme daha fazla etkileşim ve dinleyenin yalnız duyduğunu değil, aynı zamanda doğru olarak anladığını da gösterir. Bu nedenle usta bir dinleyici "Etkin dinlemeyi” aha yaygın kullanır Dersimiz.Com

59 Etkin dinlemede iletişim çok önemlidir. Örneğin:
Dersimiz.Com

60 Gün boyunca dikkatini derse vermiş bir öğrenci olsun.
Bu öğrenci son derste acıktığı için davranışlarında bir huzursuzluk, dengesizlik başlar ve öğretmene "saat kaç?" diye sorar. Eğer öğretmen direk soruyu muhatap alırsa ve "saate bakmasını biliyorsun" karşılığını verirse iletişim o anda kesilmiş demektir. Bunun yerine olumlu cümleler kurarak iletişim kurabilir: Dersimiz.Com

61 Öğretmen - sanırım ders sıkıcı geldi. Öğrenci — hayır
Öğretmen - o halde tuvalete gitmek istiyorsun Öğrenci - hayır, acıktım. Dersimiz.Com

62 Etkin Dinlemenin, öğrenme - öğretme etkinliklerinde daha çok zaman kazandırdığı görülmüştür. Bunun nedenleri şöyle açıklanabilir. Dersimiz.Com

63 Etkin dinleme öğrencilerin sorunları ile başa çıkabilmelerine ve onları çözümlemelerine yardım eder.
Sorunlarını anlatmak, onlardan kurtulmalarını ve dersleri ile yeniden ilgilenmeleri için ruhsal rahatlamayı sağlar. Dersimiz.Com

64 Etkin Dinleme öğrencilerin duygularından korkmamalarına ve duyguların kötü olmadığını anlamalarına yardım eder. Etkin Dinleme ile Öğretmenler öğrencilerin "duygularla dost olabileceklerini" anlamalarına yardımcı olur. Dersimiz.Com

65 Etkin Dinleme öğrencinin sorun çözmesine yardımcı olur
Etkin Dinleme öğrencinin sorun çözmesine yardımcı olur. Çünkü yöntem öğrencilerin konuşmasına yardımcı olmada o denli etkilidir ki, onların İçlerini dökmelerine, yüksek sesle düşünmelerine, sorunlarını çözmelerine yardım eder. Dersimiz.Com

66 Etkin Dinleme, sorunu çözümleme ve çözme sorumluluğunu öğrencide bırakır.
Öğretmenin kendilerini dinlerken düşünce, görüş ve duygularını anladığım ve kabul ettiğim görür, bu nedenle onun görüşlerini almaya hazır olurlar. Öğrencilerin kendisini dinlemediğini söyleyen öğretmenin, aslında kendisinin öğrencilerini dinleme alışkanlığı yoktur. Dersimiz.Com

67 Etkin Dinleme Öğrenci ile Öğretmen arasında daha yakın ve anlamlı bir ilişkinin kurulmasını da sağlar. Öğretmenin kendisini dinlediğim bilen öğrencide kendine değer ve önem verme duygusu gelişir. Kendine saygısı artar ve anlaşılmaktan mutlu olduğu için, kendisini dinleyen öğretmene daha sıcak duygular beslemeye başlar. Dersimiz.Com

68 Açık yüreklilikle dinlemek; öğrenci ile yaşamda birlikte olmak ve onu olduğu gibi kabul etmek, önem vermek, saygı göstermek ve sevmek demektir. Sonuçta öğretme, bir sevme işi olur. Öğretmenle öğrenci arasında "karşılıklı olarak önem verme", "saygı gösterme" ve "sevme" ilişkisi gelişirse disiplin sorunu da azalır. Dersimiz.Com

69 Çocuklar; sevip saydıkları öğretmene fazla sorun çıkarmazlar.
Böylece disipline harcanan zaman Öğretmeye ve öğrenmeye kalır. Dersimiz.Com

70 Buraya kadar sorun öğrencide ise uygulanması gereken yöntemlerden bahsettik. Bundan sonra sorun öğretmende ise ne yapılabilir konusuna bakılacak. Dersimiz.Com

71 Öğretmenler Sorun Kendilerinde İken Ne Yapabilir?
Dersimiz.Com

72 Sorunun kendilerinin olduğunu anlatan ipuçları:
Şimdide öğretmenlerin, sorunun kendilerinin olup olmadığını tanımlamalarının önemi üzerinde duralım. Sorunun kendilerinin olduğunu anlatan ipuçları: Kırgınlık, can sıkıntısı, dikkatin dağılması, yılgınlık, küskünlük, sinirliliktir. Bu içsel duyguların fiziksel belirtileri de gerginlik, baş ağrısı ve mide rahatsızlıklarıdır. Dersimiz.Com

73 Öğrenciler çöplerini yerlere atarlar.
Dersimiz.Com

74 Öğretmenler, bunun gibi yüzlerce öğrenci davranışıyla karşılaşırlar
Öğretmenler, bunun gibi yüzlerce öğrenci davranışıyla karşılaşırlar. Hiçbir öğretmen dersinin bölünmesini, sözünün kesilmesini, kirli bir ortamda ders yapmayı istemez; çünkü Öğretmenlerde insandır ve bu davranışlar onların doğal gereksinimlerine ters düşer. Öğrencilerin bu tip davranışları, öğretmenlerin davranış penceresinin "kabul etmeme" alanındadır. Dersimiz.Com

75 Sorun Öğrencideyken: Konuşmayı öğrenci başlatır.
Öğretmen dinleyendir. Öğretmen danışmandır. öğretmen öğrenciye yardımcı olmak ister. Öğretmen Öğrencinin çözümünü kabul eder. Öncelikle öğrencinin gereksinimleri ile ilgilidir. Öğretmen sorunun çözümünde daha edilgendir. Dersimiz.Com

76 Sorun Öğretmendeyken :Konuşmayı öğretmen başlatır.
Öğretmen konuşandır. Öğretmen etkileyendir. Öğretmen kendisi îçin yardım ister. Öğretmen sonuçtan hoşnut olmalıdır. Öncelikle kendi gereksinimleri ile ilgilidir. Öğretmen sorunun çözümünde daha etkindir. Dersimiz.Com

77 Bu tablo öğretmenlere, öğrenci sorunlarını çözme ile öğrencilerin öğretmenlerde yarattıkları sorunları çözme davranışlarının birbirlerinden tümüyle ayrı olduğunu ve ayrı yaklaşımlar gerektirdiğini gösterir. Buna göre: Dersimiz.Com

78 Her şeyden önce öğrencinin davranışı "davranış penceresi" nin doğru bölümüne yerleştirilmelidir.
Öğrencinin davranışı "sorun öğrencinin" alanındaysa, öğretmenin Etkin Dinleme uygulayarak danışmanlık yapması uygundur. Öğrencinin davranışı "sorun öğretmenin" alanındaysa, Etkin Dinleme hem yararsız hem de yapay olacaktır. Dersimiz.Com

79 Öğrencinin davranışı doğru belirlenip " sorun öğretmenin " alanına yerleştirilmişse Öğretmen ne yapmalıdır ? Dersimiz.Com

80 Öğrencinin davranışına, Çevreye, Kendi davranışına
Dersimiz.Com

81 Örnek olarak: Dersini öğretmenin sürekli yardımı ve onayı olmadan kendi başına yapamayan bir öğrencinin davranışı, öğretmenin sorunu olmuştur. Öğretmen bu durumda ne yapabilir? Dersimiz.Com

82 Öğretmen çocukla yüz yüze konuşarak ona kendisini rahatsız etmemesini bildiren iletiler gönderebilir . (öğrenciyi değiştirmeye çalışır) Öğrencinin çalışmasını tek başına yürütebileceği bir program hazırlayabilir ( Çevreyi değiştirmeye çalışır) Kendi kendine," Bağımlı bir öğrenci, ama zamanla düzelecek" ya da " Bana öbürlerinden daha çok gereksinimi var" diye düşünebilir. (Kendini değiştirmeye çalışır) Dersimiz.Com

83 Sen İletileri Neden Yanlıştır?
Örnek:Dersi ilk anlatışta anlayan bir öğrencinin anlamayanlar için yapılan tekrar sırasında can sıkıntısından öğretmeni rahatsız ettiğini varsayalım. Öğretmen bu engelleme sonucu, kendinde oluşan duygulan İçinde saklayıp konuşursa bir kodlama yapacak ve dili "sen'li olacaktır: "Terbiyesizlik ediyorsun" Dersimiz.Com

84 Eğer duygularını açıklayarak konuşursa ben diliyle konuşmuş olacaktır: "Çok rahatsız oldum"
Öğrencinin kendisiyle iletişim kurma gereksiniminden rahatsız olan öğretmen Sen - iletisi göndererek -ki bu ileti onun tüm duygularını kodlasa bile (olmaz ya) - kendi engellenme duygusunun sorumluluğundan kaçıp suçu çocuğa yükler Dersimiz.Com

85 Sen -iletileri öğrenciyi olumsuz yargılayan, Ben ~ iletileri ise öğretmenin sorun karşısındaki duygularını dile getiren iletilerdir. Dersimiz.Com

86 Ben - İletileri Neden Etkilidir?
Dersimiz.Com

87 düşünceli olmada özgür bırakır.
Ben - iletilerini gönderen Öğretmen, kendi duygularının bilincinde olmak için önce kendini dinleme ve duygularını tüm açıklığı ile öğrencileriyle paylaşma yükümlülüğü taşır. Ben - iletileri, davranışının yükümlülüğünü öğrencide bırakır. Aynı zamanda Ben -iletileri , Sen - İletileriyle birlikte gelen olumsuz etkileri içermez ve öğrenciyi kızgın, kinli, hırçın değil, yardımcı ve düşünceli olmada özgür bırakır. Dersimiz.Com

88 Etkili Ben - İletisinin Üç Önemli Ölçütü Vardır:
Dersimiz.Com

89 Öğrencinin davranışını değiştirme olasılığı yüksektir.
Öğrenci ile İlgili çok az olumsun değerlendirme içerir. İletimi zedelemez. Dersimiz.Com

90 Ben - iletileri öğretmenleri, saydam, dürüst, öğrencilerin kendileri ile anlamlı ilişkiler kurabilecekleri gerçek kişiler olarak gösterir ve yakınlığın gelişmesine yardım eder. Dersimiz.Com

91 Ben - ileti Cümleleri Nasıl Kurulur?
Dersimiz.Com

92 Öğrenciler üzerinde etkili olabilmesi için Ben - iletileri üç öğeyi içermelidir. Birinci Öğe sorun yaratan davranışın tanımlanmayıdır. Her şeyden önce öğrenciler bu iletiden öğretmene neyin sorun olduğunu anlamalıdır. Öğrenci, öğretmeninin kendisi ile neden yüzleştiğini kestirmek zorunda kalmamalıdır. Böyle olursa ileti etkisini yitirir. Kabul edilmezliği suçlamayan, yargılamayan türde tanımlamak, Ben - iletisi için iyi bir başlangıçtır. Dersimiz.Com

93 " Yere atılmış bir kâğıt gördüğüm zaman
" Yere atılmış bir kâğıt gördüğüm zaman..." "Yeni bir kitabın sayfalarını yırtık görünce..." “Masamda bıraktığım ders gereçlerini bulamayınca..." "Açıklamaları yaparken sözüm kesilince..." "Sen hoplayıp zıplayınca.,." "Sen Metin'i itince..." "Sen sözümü kesince..." Dersimiz.Com

94 "Sınıfta sorun yaratan bazı kişilere güvenemeyeceğimi anlayınca
"Sınıfta sorun yaratan bazı kişilere güvenemeyeceğimi anlayınca..." "Birbirinize karşı anlayışsız olduğunuz zaman..." "Dikkatsizlik edip yerleri kirlettiğinizde..." "Kabadayılık ettiğiniz zaman..." Dersimiz.Com

95 Üç bölümlü Ben - iletisinin ikinci öğesi öğretmenler için uygulanması en zor olanıdır. Bu bölüm, iletinin birinci bölümünde tanımlaması yapılan öğrencinin kabul edilemeyen davranışının öğretmen üzerindeki kesin, gerçek ve somut etkisinin ona söylenmesidir: "Sen kapıyı kilitlemeyince (yargılamayan tanımlama) , bazen eşyalarım çalınıyor..." (Somut etki) Dersimiz.Com

96 Somut etki açıkça söylenmezse, çocuk bunu tam olarak algılayamayacağı için Ben - iletisi başarısız olur. Ben - iletisinin üçüncü öğesi duyguların dile getirilmesidir: Dersimiz.Com

97 " Sen ayaklarını sıranın dışına çıkarınca (davranışın tanımı), arada yürürken onlara takılabilirim (somut etki) ve düşüp bir yerimi kırabilirim diye korkuyorum (duygu)," Öğretmen burada davranışın olası etkisini söylüyor ve ortaya çıkardığı korku duygusunu dile getiriyor. Dersimiz.Com

98 YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
HAZIRLAYAN: Hasan ÇETİN YAZIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU 3/A SINIF ÖĞRETMENİ Dersimiz.Com


"ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları