Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN “T”Sİ Mİ? SATILAN TÜRK TELEKOM’UN “T”Sİ Mİ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN “T”Sİ Mİ? SATILAN TÜRK TELEKOM’UN “T”Sİ Mİ?"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN “T”Sİ Mİ? SATILAN TÜRK TELEKOM’UN “T”Sİ Mİ?

2 ÖZELLEŞTİRME 1980’lerde sözlüklerimize yeni ve büyüleyici bir kelime girdi

3 Özelleştirme Sayesinde  Mülkiyet halka yayılacak,  Zarar eden kuruluşlar kâr etmeye başlayacak,  Halk, ekonomiye doğrudan doğruya katılacak,  Ekonomiye canlılık gelecek,  Sanayileşme hızlanacak,  KİT’ler artık devlete yük olmaktan çıkacak,  İstihdam artacak,  Devletin Vergi Gelirleri artacak,  Yolsuzluklar azalacaktı.

4  En fazla memur istihdam eden,  Ekonomide kamunun ağırlığının en yüksek olduğu,  Hatta dünyanın nadir sosyalist ülkelerinden biri olduğumuza, İnandırıldığımız için, hepimiz; o büyülü kelimenin etkisi altında kaldık.

5 Ne demişlerdi?  Türkiye en fazla memur istihdam eden ülkedir.  Yalan..  İşte Gerçek:  Türkiye'de, 30 kişiden biri memur. ABD'de ise her 13 kişiden biri. Memurların nüfusa oranı ülkemizde ancak 3.34 iken, ABD'de bu oran yüzde 7.46. Finlandiya'da her 10 kişiden biri, Kanada'da 12, Almanya ve Hollanda'da 19, İspanya ve İtalya'da ise 25 kişiden biri memur.

6 Ne demişlerdi?  Türkiye Kamunun ekonomide en fazla pay sahibi olduğu ülkedir.  Yalan..  İşte Gerçek;  Ekonomik hayat içinde devletin payı, Amerika’da %32.3, Almanya’da %49, Avustralya’da %51.7, Belçika’da %54.3, Fransa’da %54.25, Hollanda’da %49.9, İngiltere’de %41, İspanya’da %42.2, İsveç’de %62.3, İsviçre’de %48.8, İtalya’da %50.2, Japonya’da %35, Kanada’da %42.3, Norveç’de %43.6, Türkiye ‘de ise %26.6. Kaynak: 1)İMF, Economic Outlook, June 1998. 2)OECD, Analytical Databank,

7 Özelleştirme Yalanı-Talanı  25 yıllık özelleştirme macerası, umduklarımızın hiçbirini vermedi bize,  25 yıllık bu süreçte; Özelleştirme kamu malının yağması olarak gerçekleşti. Sonuçları da, ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk oldu.

8 Özelleştirme İdaresi 1986-2004 arasında  167 Kamu Kuruluşunu özelleştirdi,  4.485.979.987 YTL’si Özelleştirme geliri olmak üzere 5.607.493.989 YTL gelir elde ederken,  7.852.187.789 YTL gideri oldu, aradaki farkı da borçlanarak kapattı.

9  ÖZELLEŞTİRME AĞIRLIKLI OLARAK BLOK SATIŞ VE TESİS-VARLIK SATIŞI OLARAK GERÇEKLEŞTİ  HANİ MÜLKİYET TABANA YAYILACAKTI ?

10 Bazı İlginç Örnekler  Afşin-Elbistan Termik Santrali  Afşin-Elbistan termik santrali 1994’de ERG-VERBURD Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye satıldı. Bakanlar kurulu kararından önce fiyat teklifi veren, görüşmelere katılan Erg-Verburd şirketinin aslında varolmadığı daha sonra anlaşıldı. Kararın alındığı tarihte şirket henüz kurulmamıştı. Karardan 19 gün sonra kuruldu. Bu usulsüzlüğün arkasındaki iddialar basına ve kamuoyuna hiç yansımadı. Hani Özelleştirince yolsuzluklar ortadan kalkacaktı?

11 AAAAntalya Limanı AAAAntalya Limanı 1995’de işadamı Süha Süren’e devredildi. Süren’e yapacağı ödemeler için de Sümerbank’tan kredi verildi. Süren kredileri hiç ödemedi. 4 yıl sonra Sümerbank satıldı. Borçları nedeniyle Antalya Limanı, bankanın yeni sahibi Hayyam Garipoğlu’na geçti. Sümerbank’a el konulunca liman da devlete geri döndü. Cebinden hiçbir ödeme yapmayan Süren, 4 yılda limandan 50 milyon dolar kazandı. Limanı özelleştiren devlet ise satış parası bir yana bu gelirden de oldu. Hani Özelleştirme kamuya gelir sağlayacaktı?

12 EEEEt ve Balık Kurumu 1111995 yılında, Et Balık Kurumu’nun Ankara kombinası satışa çıkarıldı. Tesisin en cazip yanı Yenimahalle semtine yakın 100 dönümlük arsasıydı. Tesis ve 100 dönüm arsası Gimat adlı bir kooperatife çalıştırma şartıyla 22.3 milyon dolara satıldı. Satış gerçekleşir gerçekleşmez kooperatifi dağıtan işadamları anonim şirket kurdular ve kombinanın arsasının 50 dönümünü 126 milyon dolara Migros’a devrettiler. Arsaya Balkanlar’ın en büyük alışveriş merkezi kuruldu. Arsanın kalan 50 dönümlük bölümü de bir Alman şirketine 100 milyon dolara devredildi. Hani Özelleştirme toplumsal yarar sağlayacaktı?

13  POAŞ  Türkiye’nin en büyük petrol dağıtımcısı POAŞ’ın yüzde 51’lik hissesi 1 milyar 260 milyon dolara İş Bankası ile Doğan Holding ortaklığına satıldı. Satış bedelinin 500 milyon doları peşin ödendi. Kalan 760 milyon dolar, devlet bankalarından POAŞ gelirleri garanti gösterilerek alınan kredi ile ödendi. Bu satış sonrası devletin elinde kalan son bölüm hisseler de, özelleştirme yasasına aykırı olarak ihalesiz olarak İş-Doğan ortaklığına satıldı. Hani Özelleştirmede siyasi kayırmacılık engellenecekti?

14  ORÜS İşletmeleri  Ormancılığın ve orman sanayinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan ORÜS İşletmeleri, arsa bedellerinin onda biri fiyatlarla özelleştirildi. Örneğin, 210 dekar arazi üzerine kurulu ORÜS Vezirköprü işletmesi 21 milyar liraya satıldı. Birkaç gün sonra da ihaleyi alan şirket Vezirköprü İşletmesi’ni 364 milyar liraya sattı. ORÜS’e ait işletmelerin tamamına yakını arsaları satıldıktan sonra kapatıldı. Hani Özelleştirme üretimi artıracaktı?

15 ÖÖÖÖzelleştirildiği 2002 yılına kadar Türkiye’nin en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen 10 firması arasında yer alan 2001 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler arasında 6. sırada yer alan Petrol Ofisi özelleştikten sonra hiç kurumlar vergisi ödemedi. Hani özelleştirme devletin vergi gelirlerini artıracaktı?

16 1111995 yılında özelleştirilen 31 SEK işletmesinden 7 tanesi, özelleştirme sonrası üretim faaliyetlerini durdurdu. 31 işletme bazında, özelleştirme sonrası personel sayısında %10 oranında azalma olurken, çiğ süt alımında da %6,1 oranında düşüş gerçekleşti. 3333 yıl üretim şartı ile 1996 yılında özelleştirilen 7 Sümer Holding işletmesinde ise, özelleştirme sonrası personel sayısı %35, iplik üretimi %22, dokuma üretimi ise %77 oranlarında azaldı. 1111996 yılında blok satış yöntemiyle özelleştirilen ÇİNKUR (Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş.)’da 1995 yılında 154 milyar lira olan şirket zararı, 1998 yılında 1 trilyon 769 milyar liraya ulaştı ve şirket faaliyetlerine Kasım/1999 tarihinde son verdi. Hani Özelleştirme, İstihdamı ve Verimi artıracaktı?

17 TTTTürk Devleti’ne sanayi işletmelerini elden çıkarmasını öneren IMF ve Dünya Bankası, bu kuruluşların çoğunu Batılı Devletlerin kamu sermayeli firmalarının almasına sessiz kalmıştır. EEEEBK, SEK ve TZDK özelleştirilene kadar tarım ve hayvancılıkta kendine yeten bir ülke olan Türkiye, et ürünleri ithalatçısına dönüşmüştür. HHHHani Devletin İşletmecilik yapması doğru değildi?

18 Kısacası  1986’dan bu yana Cumhuriyetin Kazanımları olan 167 Kamu Kuruluşu elden çıkarılmasına karşın, özelleştirme gelirleri, özelleştirme giderlerini bile karşılamamış,  İstihdam ve üretim azalmış, yolsuzluklar ve siyasi kayırmacılık artmış, devlet vergi kayıplarına uğramış, devlet;özelleştirdiği pek çok bankayı ve sanayi tesisini içi boşaltıldıktan sonra geri almak zorunda kalmıştır.

19 Hedef Stratejik Kuruluşlar  15 yıllık özelleştirme macerasının sonucu hüsran olmasına, KİT’lerin çok büyük bir bölümü özelleştirilmesine rağmen, kimsenin özelleşme sevdasından vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur.  Elde kala kala, çoğu tekel konumunda olan, çok kârlı, verimli ve stratejik kamu kuruluşları kalmıştır: THY, Tüpraş, Türk Telekom, Ereğli D.Ç, Ziraat Bankası, Halkbank vb.

20 Vergi Rekortmenleri  2004 yılı Kurumlar Vergisi rakamları tüm özelleştirme tezlerini çürütecek niteliktedir.  2004 Yılı Kurumlar Vergisi Rekortmeni son 5 yılda olduğu gibi yine Türk Telekom'dur. Ziraat Bankası 2. Vakıflar Bankası 3. sıradadır.İlk 20 içinde 10, İlk 100 içinde 24 kamu kuruluşu vardır. Kamu şirketleri sayıları çok az olmasına rağmen, Kurumlar Vergisinin %53’ünü ödemektedirler

21 Özelleştirme’nin Amiral Gemisi ÖÖÖÖzelleştirme; IMF ve Dünya Bankası emriyle yürütülen, bir yoksullaştırma ve bağımlı kılma operasyonudur.Türkiye’nin bağımsızlığına karşı açılan bir savaştır. DDDDeniz savaşlarında amiral gemisinin batması ile savaş biter. Amiral gemisi batan donanma savaşı kaybeder. ÖÖÖÖzelleştirme operasyonlarında da şu andaki hedef Amiral Gemisidir. YYYYani:

22 Türk Telekom’un Hikayesi  Temmuz 1881’de İstanbul Soğukçeşme'deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami'deki postane arasında tek telli bir telefon çekildi.  23 Mayıs 1909’da İlk manuel telefon santralı, İstanbul Büyük Postane binasında 50 hatlık olarak tesis edildi.  6 Mayıs 1911’de İstanbul ve çevresinin telefon imtiyazı Herbert Lows Webb’e verildi. Webb, İstanbul Telefon Anonim Şirketi adıyla bir şirket kurdu. Hükümet, Birinci Dünya Savaşı başlayınca 14 Mart 1915’de şirkete el koydu. 28 Ağustos 1919’da şirket eski sahiplerine iade edildi.  Aynı yıllarda İzmir’in telefon işletmesi yetkisi de bir Fransız şirkete verildi. Başkent İktisatçılar Derneği

23 “ “Mâzide ve bilhassa Tanzimat Devri'nden sonra ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mevkiye mâlik oldu. Ve ilmî mânâsıyla denilebilir ki, devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medenî devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye de buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptırmayız" Diyen Atatürk’ün emriyle

24 9999. Nisan 1936’da İstanbul Telefon Şirketi 22224 Ocak 1938’de İzmir Telefon İşletmesi Bedelleri Ödenerek Devletleştirildi. Yani: Bugün yapılanın tam tersi yapıldı.

25  Ve O günden bu yana Türk Telekom;  Mühendisinin, İşçisinin, Memurunun emeği ile atılım üzerine atılım yaptı.  Ülkeyi dört baştan, önce kurşun, sonra bakır daha sonra da Fiber Kablolarla döşedi  Çok yüksek bir Sayısallaşma oranına ulaştı,  Kazancıyla uzaya uydular attı, onları işletti,  Dünyanın 13. Büyük Sabit Telefon Operatörü olmayı başardı.

26 Türk Telekom’un Özelleştirilmesini Savunanlar, Yalanlara Sığınıyorlar.  Türk Telekom, sektörün Liberalleşmesine, dolayısıyla fiyatların düşmesine engel oluyor.  Türk Telekom’da personel sayısı çok fazla, bu da fiyatlara yansıyor.  Tüm dünyada telekom sektörü özelleştirilmiştir.  Verilen Hizmet Stratejik değildir.Dolayısıyla Yabancılara satış doğaldır.

27 Türk Telekom’da personel sayısının fazla olduğu bir yalandır.

28 BAZI ÜLKELERİN YASAL YÜKÜMLÜ İŞLETMECİLERİNİN VERİMLİLİK GÖSTERGELERİÜLKE PERSONEL SAYISI PERSONEL BAŞINA DÜŞEN HAT Almanya (Deutsche Telekom) Fransa (France Telekom) İngiltere (BT) İspanya (Telefonica) Macaristan (Matav) Polanya (TPSA) Yunanistan (OTE) TÜRKİYE (Türk Telekom) 203,268174,262136,800165,39715,37774,68221,58856,674280297262361250133317335 Kaynak: OECD Communications Outlook 2001, Türk Telekom 2005

29 Yani; Türk Telekom, İspanyol Telekom dışındaki ülkelerdeki telekom şirketlerine göre daha az personelle hizmet vermektedir. Yani; Türk Telekom, İspanyol Telekom dışındaki ülkelerdeki telekom şirketlerine göre daha az personelle hizmet vermektedir. Üstelik, bu ülkelerin;  Arazisi Türkiye Kadar Engebeli Değildir.  Kırsal Yerleşim Sayısı Türkiye’nin çok altındadır.  Terör Belasına muhatap olmadıklarından, devletleri Güvenlik Görevlisi İstihdam etme mükellefiyeti yüklememiştir.

30  Diğer Ülkelerde, Devletin Ana Operatörün Yönetiminde söz sahibi olmadığı,  Sektörün Stratejik Olmadığı, Yabancı sermayeye satışın doğal olduğu, Yalandır. Başkent İktisatçılar Derneği

31 İŞTE GERÇEK:

32 TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKE OPERATÖRLERİNİN STATÜLERİ ÜLKE ADI ANA OPERATÖR STATÜSÜ ALMANYA Deutsche Telekom %43 devlet hissesi,kalan halka arz AVUSTRALYATelstra %50,1 devlet hissesi AVUSTURYA Post und Telecom %74 devlet hisseli,stratejik ortak, telekom italya %26 hisseli BELÇİKABelgacom %51 devlet hisseli,stratejik ortak: (amaritech, singapore telecom, tele denmark) %49 hisseli. ÇEK CUMHURİYETİ SPT Telecom %51 devlet hisseli,stratejik ortak:%27 DANİMARKA Tele Danmark Özel hisseli, Halka arz FİNLANDİYA Sonera Ltd. %53,1 devlet hisseli FRANSA France Telecom %61 devlet hisseli HOLLANDA KPN telef %43,25 devlet hisseli(+1 altın hisse), kalan halka arz İNGİLTERE British Telekom Özel hisseli, Tamamı Halka Arz, En Büyük Hisse %5 İRLANDA Telecom Eircom %1,1 devlet hisseli,stratejik ort:%21,%14 Telia, %63 halka arz İSPANYATelefonica, Özel hisseli,(devletin altın hissesi var.). Tamamı Halka arz İSVEÇTelia %70,6 devlet hisseli İSVİÇRESwiscom %65,5 devlet hisseli İTALYA Telecom Italia %3,46 devlet hisseli(altın hisseli) İZLANDA Telecom Iceland %100 devlet hisseli JAPONYANTT %33,3 devlet hisseli, Kalanı Halka Arz KORE Korea Telecom %58,9 devlet hisseli LÜKSEMBURG P&T Administretion Devlet hisseli MACARİSTAN Hungarian Telcom %1 devlet hisseli (altın hisse. Starejik ortak: deutsche telecom) NORVEÇTelenor %79 devlet hisseli POLANYATPSA %35 devlet hisseli, stratejik ortak: france telecom PORTEKİZ Telecom Portugual %10 devlet hisseli, Kalan halka arz YENİ ZELANDA Telecom New Zealand Özel hisseli,%1 altın hisse devlete ait. YUNANİSTANOTE %51 devlet hisseli, Kalan halka arz Kaynak: OECD, Communications Outlook 2001

33 Bir Amerikan telekom şirketi olan Voice Stream'i, Alman Telekom Şirketi ele geçirmek istedi ve 24 milyar dolar teklif etti. Ancak; Globalleşmenin babası ABD Hükümeti bu satışa karşı çıktı! Çünkü yasalara göre bir ABD Telekom Şirketi'nin yabancılara satışı yasaktı! Fakir ülkelere globalleşme adı altında özelleştirmeyi dayatan Amerika'da yasa aynen şöyle diyor: “Hiçbir yabancı hükümete veya temsilcisine ABD’de telekom işletme ruhsatı verilemez".

34 YABANCI SAHİPLİKTE İZİN VERİLEN ORANLARÜLKEORANI Çek Cumhuriyeti Sınır Yok Filipinler%40 Hindistan%49 Kanada%47 Kenya%40 Kore%49 Malezya%30 Meksika%49 Polonya%49 Türkiye Kaynak: ITU, Trends in T

35 Telekomünikasyon hizmeti stratejik değilse;  Hemen hemen dünyanın tüm ciddi ülkeleri, telekomünikasyon sektöründe yabancı sermaye sahipliğine neden sınırlama getirmişlerdir?  Yunan Telekom Şirketi OTE neden Türkiye’nin etrafındaki ülkelerin (Moldavya, Romanya, Gürcistan, Ermenistan,Ukranya) Telekom Şirketlerini satın almıştır? Bu gelişme üzerine MGK neden Türk Telekom’a komşu ülkelerin Telekom Şirketlerinin özelleştirme ihalelerine katılma tavsiyesinde bulunmuştur? Ve neden Türk Telekom Bulgaristan ve Arnavutluk Telekom ihalelerine katılmıştır?

36 Anayasa Mahkemesi: “Türk Telekom Stratejiktir.” Anayasa Mahkemesinin 1994/45 sayılı kararında; “Kalkınmayı hızlandırmak için, elbette, dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan yararlanmak gerekir; ancak, özelleştirme yoluyla giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez. Bu gerçek, özelleştirme politikası uygulayan gelişmiş kimi ülkeleri bile önlem almak zorunda bırakmıştır" denilerek, ulusal varlıklarımızın yabancılaştırılması konusuna dikkat çekilmiştir. Mahkeme aynı kararında; "Telekomünikasyon ve elektrik gibi stratejik öneme sahip kamu hizmetlerinin yabancılaşması, ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı yönünden sakıncalıdır" görüşüne yer vererek, Türk Telekom'un Stratejik olduğunu vurgulamaktadır.

37 Türk Telekom’un Stratejik Önemi Yoktur Diyenler, Ya; ““““Muhaberesiz Muharebe Olmaz” sözünün ne anlama geldiğini bilmeyenlerdir. 22220 milyon ailenin, her türlü bilgisinin; ilişkilerinin, Kamu kuruluşlarının telefon aramaların (kim kimi ne zaman vb) kontrol edilmesinin sonuçlarını değerlendiremeyenlerdir. NNNNato ve Tafics projelerinin, Silahlı Kuvvetlerin kullandığı, kiraladığı özel devrelerin güzergahlarının taşıdığı anlamı kavrayamayanlardır. EEEE-posta iletişimlerinin, hangi web sitesinin kim tarafından ziyaret edildiğinin kontrol edilebildiğini dikkate almayanlardır. BBBBütün bu bilgilerin başka ülkeler adına veya kişisel santaj malzemesi olarak kullanılma ihtimalini düşünemeyenlerdir. Ya da; BBBBunları çok iyi bildikleri halde; bağımsızlık, ulusal çıkar, ulus devlet kavramlarına inanmayanlardır.

38 TÜRK TELEKOM’UN  21.500.000 Hatlık Santral Kapasitesine,  80.000 Ankesörlü Telefona,  19.500.000 Sabit Telefon, 250.000 TT Net, 750.000 ADSL, Yüzbinlerce, Kiralık Devre, F/R, Turpak, ISDN/PRI, ISDN/BA,NMT Müşterisine

39 888850 İşyerine, 3333000 Telekom Bayisine, 33335 milyon km’yi bulan bakır kablo şebekesine, 111100 bin km F/O kabloya, AAAAVEA’nın %40 Hissesine, Sahip olduğunu,Belki biliyorsunuz.

40 Ama Türk Telekom’un  Dış veya iç kredi kullanmayan, borcu bulunmayan, tamamen özkaynaklarıyla yetinen, Dünyadaki nadir Telekom operatörlerinden biri olduğunu,  Hiç SSK ve Vergi borcu bulunmadığını,  Son 5 yılda personel sayısında 15.000 azaltma gerçekleştirdiğini,

41  2000,2002,2003 ve 2004 yıllarında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen şirket olduğunu, (2001 yılında dövizdeki olağanüstü artış nedeniyle birinci olan Merkez Bankasının ardından 2. olmuştur.)  2004 Yılı Cirosunun 9 katrilyon lira (9milyar YTL), Brüt Kârının 3,3 Katrilyon Lira (3,3 Milyar YTL), Net Kârının 2,2 Katrilyon Lira (2,2 Milyar YTL), olduğunu,  1.14 Katrilyon Lira (1.14 milyar YTL) Kurumlar Vergisi beyan ettiğini, Biliyor muydunuz?

42 Üstelik Bu Başarıya  Partizanca yapılan atamalara,  Yatırımların kısıtlanmasına,  Hazine Müsteşarlığının, Rekabet Kurulu ve Telekomünikasyon Kurumu’nun engellemelerine,  Kamu İhale Kanununun kısıtlamalarına,  Yalnızca 1700 mühendisle hizmet vermesine,  Finans, Pazarlama ve İşletme konusunda uzman eleman sayısının çok sınırlı olmasına,  Politik Yönlendirmelere,

43  Personelinin 10 yıldır, özelleştirme stresi altında hizmet vermesine,  GSM firmaları ile Türk Telekom aleyhine yapılan-yaptırılan ara bağlantı anlaşmalarına,  Gerek sahip oldukları, gerekse büyük reklam bütçeleri ile yönlendirdikleri medya kuruluşları aracılığı ile Türk Telekom aleyhine baskı unsuru oluşturan rakiplerine, Rağmen Ulaşmıştır.

44 Özelleşmeyi Savunanlara Göre Türk Telekom’un Özelleşmesi;  Fiyatların Düşmesine,  Hizmet kalitesinin artmasına,  Sektörün büyümesine ve sektördeki istihdamın artmasına,  Devletin Vergi gelirlerinin artmasına,  Yatırımların artmasına,  Hepsinden önemlisi yabancı sermaye girişine, Neden olacaktır.

45 Ama Bunların Tamamı, İyi Niyetli Birer Temenni Olmaktan Başka Bir Anlam İfade Etmemektedir

46 Özelleşme Sonrası Ne Olacak HHHHaberleşme altyapısı doğal tekel konumundadır. Doğal tekellerin temel özelliği ilk yatırım maliyetlerinin yüksek oluşudur. Doğal tekellerde bir bölgede birden fazla hizmet ağı kurmak ekonomik değildir. Dolayısıyla özelleştirmecilerin temel tezi olan rekabet ortamı yaratarak mal ve hizmet fiyatlarını ucuzlatmak fikri geçersizdir. Doğal tekellerde rekabet fikri, kurgusaldır.Sektörde gerçek anlamda rekabetin gerçekleşmesi mümkün değildir. ŞŞŞŞu anda Telekom Fiyatları içerisinde en önemli kalem vergilerdir. Telekom Tarifelerinin %34’ünü (%18 KDV, %15 ÖİV, %1 Haberleşme Vergisi) vergiler oluşturmaktadır. DDDDolayısıyla Özelleşme Sonrası herhangi bir ucuzlama beklemek hayaldir.

47  Türk Telekom’un Giderleri içinde büyük pay tutan ve fiilen zarar eden Uydu İşletmeciliği Türk Telekom’dan ayrıldığı için, Türk Telekom’un giderlerinde önemli azalma olacaktır.  GSM işletmecileriyle yaşanan ara bağlantı sorunu tam çözülmese de 2004 yılında Türk Telekom Lehine iyileştirildiği için, 2005 ve sonrasında Türk Telekom’un gelirlerinde önemli bir artış gerçekleşecektir.

48  Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranı çok yüksek olduğu için, Telekom’u alan firma Kurumlar Vergisi ödememek için tüm yatırımlarını, gerekli teçhizatı yurtdışında vergi oranları düşük bir ülkede kuracağı bir şirket üzerinden alarak gerçekleştirecek, böylece kârını yurtdışına aktaracaktır. Bunun sonucunda;  TC Devleti yıllarca Kurumlar vergisi tahsil edemeyecektir.  Türk Telekom’a teçhizat satan yerli sanayii çökecek, kablo fabrikaları kapanacak,bu firmalarda çalışan binlerce işçi işsiz kalacaktır.

49 16.06.2005 tarih ve 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin sağlanması hakkındaki Kanuna göre, bir yerde hizmet sunulması ekonomik değilse, bu yatırımların mali külfeti “Evrensel Hizmet Fonu”ndan karşılanacaktır. Türkiye’de tüm kırsal alan yatırım ve bakım hizmetleri ekonomik değildir. Türk Telekom’un ekonomik olmayan yörelere yaptığı bakım ve yatırım harcamaları yılda 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kısacası Türk Telekom’a özelleştirme sonrası Fon’dan, yani kamu kaynaklarından yılda 500 milyon dolar kaynak aktarılacaktır.

50  Onbinlerce Türk Telekom Çalışanı uzmanlık sahalarıyla ilgili olmayan kamu kurumlarına aktarılacak, çoğu bankamatik memur olarak görev yapacak, üreticiden tüketiciye dönüşecek, hazineye 1 milyar dolara yakın bir külfet yüklenecek, aktarıldıkları kuruluşların personelinden daha yüksek ücret alacaklarından aktarıldıkları kuruluşlardaki iş barışı bozulacaktır.  Türk Telekom’da kalacak işçilerin önemli bir bölümü işten çıkarılacak,binlerce işçi işsiz kalacaktır.  Oluşan Personel açığı, taşeronlaştırma yoluyla kapatılmaya çalışılacak; arıza ve bakım işlemleri işin uzmanı olmayan taşeronlar vasıtasıyla yapılacağından hizmet kalitesi düşecektir.

51 KKKKısacası, Telekom’un özelleştirilmesi ucuzluğu değil yoksulluk ve eşitsizliği arttıracaktır. AAAAyrıca devlet; Yılda 1 milyar dolar Kurumlar Vergisinden, 1 milyar dolar kâr payından mahrum kalacak, Fon aracılığı ile Türk Telekom’a yılda 500 milyar dolar kaynak aktaracak, Türk Telekom’dan diğer kamu kurumlarına aktarılacak personele de 1 milyar dolar ödeyecektir. BBBBir başka ifadeyle Türk Telekom’un özelleştirilmesi hazineye yılda 3.5 milyar dolar ek yük getirecektir.

52 VE BÜYÜK SATIŞ  Gazeteler Türk Telekom Özelleştirmesini, “Rekor Fiyat”, “Türkiye Zor Engeli Aştı”, “Özelleştirmede Rekor Büyüklük”, “En Büyük Özelleştirme” başlıkları ile verdiler.  “Türk Telekom’un değeri 2 milyar doları geçmez”, “Türk Telekom değerini kaybetti” diye şartlanan kafalar için, Türk Telekom’un %55’i için verilen 6.5 milyar dolar “Rekor Fiyat” tır.

53 Ya Gerçek  “Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Avea’nın Türk Telekom’un küçük bir iştiraki olduğunu belirterek, "İhaleden çekilenler, Avea’yı bahane ediyor" dedi.” 11.05.2005/Gazeteler  Avea’daki %40 Türk Telekom payının değerinin, lisans bedelleri, yapılan yatırımlar ve Türk Telekom’un nakit aktarımı dikkate alındığında asgari 2 milyar dolar olduğu, bu payın da Ulaştırma Bakanı tarafından ihaleyi etkilemeyecek kadar önemsiz bir iştirak olarak tanımlandığı dikkate alındığında, Telekom’a verilen fiyatın değerinin çok altında olduğu ortaya çıkar.

54 Türk Telekom ihalesinden 10 gün önce, 5 milyon aboneli, 500 milyon dolar kâr eden Pakistan Telekom’un %26’sının 2,6 milyar dolara satıldığı, yani tamamına 10 milyar dolar değer biçildiği dikkate alındığında, gerek abone sayısı gerekse kârı Pakistan Telekom’un 4 katı olan Türk Telekom’un toplam değerinin 40 milyar dolar %55’inin de 22 milyar dolar etmesi gerekir.

55 Türk Telekom’u yeniden oluşturmaya çalışsanız;  Yer altı Şebekeleri,  Santralleri,  Gayrimenkulleri,  Yer altı kazı ruhsat bedelleri, kamulaştırma bedelleri,  Abone edinim maliyeti,  Personel eğitim gideri vb.. İle İlk tesis maliyetinin 200 milyar doları bile geçeceği ifade edilmektedir

56 Soru İşaretleri  İhale’den önce Başbakan Erdoğan’ın Saudi Oger'in sahibi, Hariri'nin varisi, Mahdum Hariri ile 'baş başa' sohbeti  İtalyan TIM, AVEA'nın 'yönetim, ortaklık, hisse' meselesi çözülmezse 'ihaleye girmeyeceğini, Türkiye'den çekileceğini, Uluslararası tahkime gideceğini' ilan edip, tehdit etmesi,  Bilahare Saudi Oger ile İtalyan TIM’in aynı konsorsiyumda yer almaları ve ihaleyi kazanmaları,  İhaleden bir gün önce Telekomünikasyon Kurumu’nun Türk Telekom’a CDMA-WLL kullanımı için frekans tahsis etmesi, İhaleye Şaibe Düşüren Gelişmelerdir.

57 ÖZET OLARAK Türk Telekom’un Blok Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesi KKKKamu çıkarına aykırıdır. MMMMali açıdan getirisi az, götürüsü fazladır. ÇÇÇÇalışma barışını bozacaktır. İİİİşsizliği artıracaktır, KKKKamu kaynaklarının yurtdışına aktarılmasına neden olacaktır. MMMMilli Güvenliğimiz için tehlike oluşturma ihtimali çok güçlüdür. İHALE İPTAL EDİLMELİDİR

58 Ancak, Türk Telekom’un şu anki haliyle devamı da; PPPPolitik baskı ve yönlendirmeler, RRRRiski göze almayan yönetim anlayışı, YYYYatırımların gerekli hızla yapılamaması, AAAAğır İşleyen Bürokratik Yapı, GGGGerekli yapısal değişimin gerçekleştirilememesi, TTTTürk Telekom’a yabancı Yönetim Kurulu, MMMMotivasyonunu kaybetmiş personeli, Nedeniyle, Blok Satış Kadar Sakıncalıdır.

59 ÇÖZÜM  Yönetim Kurulunda Çalışanların da temsil edilmesi,  Unvan Yükselme ve Atamaların, tahsil, çalışma süresi, ölçülebilir başarı kriterleri gibi esaslara bağlandıktan sonra; Yönetimin özerkleştirilmesi,  Ve Halka Arz Yöntemiyle Özelleştirme

60 YABANCILARA SATILAMAZ TÜRK TELEKOM VATANDIR

61 Başkent İktisatçılar Derneği GMK Bulvarı 122/15 Maltepe Ankara Belgegeçer:0.312. 2310404 E-Posta: baskentiktisat@yahoo.com


"TÜRKİYE’NİN “T”Sİ Mİ? SATILAN TÜRK TELEKOM’UN “T”Sİ Mİ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları