Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Çevre Vakfı’nın 36 Yılı. 1970’li yıllarda, Türkiye’de ÇEVRE’nin Ç’sinin bile konuşulmadığı günlerde, bir gönüllü kuruluş ortaya çıktı: TÜRKİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Çevre Vakfı’nın 36 Yılı. 1970’li yıllarda, Türkiye’de ÇEVRE’nin Ç’sinin bile konuşulmadığı günlerde, bir gönüllü kuruluş ortaya çıktı: TÜRKİYE."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Çevre Vakfı’nın 36 Yılı

2 1970’li yıllarda, Türkiye’de ÇEVRE’nin Ç’sinin bile konuşulmadığı günlerde, bir gönüllü kuruluş ortaya çıktı: TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI 1 Şubat 1978

3 Vakfın Kurucuları: Dr. Cevdet Aykan, Serbülent Bingöl, Muslih Fer, Ertuğrul Soysal, Prof. Dr. Necmi Sönmez, Engin Ural, Altan Zeki Ünver 36. Yılı’nda TÇV Mütevelli Heyeti: Prof. Dr. Koray Haktanır (Başkan), Engin Ural (Genel Sekreter), Prof. Dr. Coşkun Yurteri, Oğuz Yalım ve Murat Meşhur

4 Türkiye Çevre Vakfı, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çalışan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir gönüllü kuruluştur.

5 Hiç bir siyasî akıma veya uç görüşe kendimizi kaptırmadan, dengeli, istikrarlı bir gönüllü kuruluş çizgisini devam ettirdik.

6 Bugüne kadar, aradan 36 yıl geçti. Çevrenin her yönünü kapsayan hizmetlerle dolu otuzaltı yıl. Araştırmalar, yayınlar, eğitim programları, karşılaştırmalı mevzuat çalışmaları, durum tesbiti çalışmaları, kamuoyu bilgilendirme çalışmaları, burslar ve diğerleri.

7 1982 Anayasası’ndaki Çevre ile ilgili 56. maddeyi, ve 1983’te yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilk taslağını Türkiye Çevre Vakfı hazırladı, ilgili makamlara sundu ve etkili bir kampanya ile bunların ülkenin hukuk sistemine girmesini sağladı.

8 Vakıf, kurulduğu 1978 Yılı’ndan 2014 başlarına kadar çevrenin hemen her yönünü kapsayan 189 kitap yayınladı. Akademisyenler, öğrenciler, bürokratlar, konu ile ilgilenen herkes Vakfın yayınlarından yararlandı. Türkiye’deki çevre literatürünün hemen hemen tamamını Vakfın yayınları meydana getirdi.

9 Türkiye’nin Çevre Sorunları Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları gibi temel kaynak niteliğindeki envanter çalışmalarını Türkiye Çevre Vakfı yayınladı.

10 Kitaplardan başka, 36 yıl boyunca Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler dışında Samsun’dan Diyarbakır’a, Eskişehir’den Kayseri’ye, Uşak’tan Batman’a kadar ülkenin çeşitli yerlerinde eğitim programları düzenledik.

11 1993-2005 arasında, 13 yıl boyunca Orta Asya ve Karadeniz ülkelerini kapsayan çalışmalar yaptık. Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Gürcistan’da, Bulgaristan’da, Romanya’da, Moldova’da çevre bilincini geliştirmeyi ve gönüllü kuruluş anlayışını benimsetmeyi amaçlayan projeler uyguladık.

12 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye’de üniversite eğitimine gelen toplam 360 öğrenciye 2004-2006 arasında burs vererek, onların ülkemizdeki yaşantılarını kolaylaştırmaya çalıştık.

13 1999 Depremi’nde zarar gören Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde yaklaşık 200.000 Dolar’lık bir proje ile park düzenlemesi yaptık, okul öncesi çocuklar için bir tesis ve ayrıca temizlik/hijyen üniteleri inşa ettik.

14 Yayın, eğitim, kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları dışında, değişik kesimler için RESİM GRAFİK AMBLEM İNCELEME yarışmaları düzenledik, sergiler açtık.

15 DİKKAT! İklim Değişikliği ve Küresel Isınma gibi konulara ilk defa 1985’te dikkat çektik. 29 Yıl önce!

16 Hızlı nüfus artışı ile çevre sorunları arasındaki ilişki üzerinde duran ilk gönüllü kuruluş olduk. Bu konuda konferanslar düzenledik, kitaplar yayınladık, TRT Televizyonu’nda üç defa üstüste gösterilen bir film hazırladık.

17 Gerek ülkemizin biyolojik zenginlikleri, gerekse ilâç endüstrisi yönünden önem taşıyan tıbbî bitkilerle ilgili çalışmalar yaptık.

18 Çevre ve kalkınma arasında bir denge kurulmasına dikkat çektik. “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramını 1989’da ilk defa Türkiye’nin gündemine getirdik. Bu konudaki temel kaynak olan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporun Türkiye yayın hakkını BM, Vakfa verdi. Üç defada toplam 6500 adet basılan bu kitap tükendi ve hâlâ ısrarla aranıyor.

19 AB’ye üye olmayı hedef alan Türkiye’nin bu alandaki gayretlerine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’ndeki ve Türkiye’deki Çevre Mevzuatını Organik Tarım Mevzuatını Yenilenebilir Enerji Mevzuatını karşılaştırdık ve kitap halinde yayınladık.

20 Özellikle 1985-1995 arasında, Alarko, Tek-Ser, Sartes, Tokar, Gama, Akçimento, Etibank, Ernamaş gibi şirketler ve kuruluşlar, Vakfın çeşitli projelerine değişik ölçülerde destek sağladı.

21 Uluslararası ve yabancı kuruluşlardan önemli ölçüde proje destekleri aldık: ABD’nde US/AID, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsviçre hükümetlerine bağlı kuruluşlar, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (dbu), Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), International Institute for Environment and Development, International Development Research Center ve benzerleri, Türkiye Çevre Vakfı’nın çok sayıdaki projesini destekledi.

22 Son yıllarda hızla yaygınlaşan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışı içinde işbirliği yapabileceğimiz özel sektör kuruluşlarının desteğiyle, hizmetlerimizi daha da geliştirebilmeyi ümit ediyoruz.

23 Adresimiz: Tunalı Hilmi Cd. 50/20 Kavaklıdere, 06660 Ankara Telefonumuz: 0312 425 55 08 Faksımız: 0312 418 51 18 Web sayfamız: www.cevre.org.tr Elektronik Posta Adresimiz: cevre@cevre.org.tr


"Türkiye Çevre Vakfı’nın 36 Yılı. 1970’li yıllarda, Türkiye’de ÇEVRE’nin Ç’sinin bile konuşulmadığı günlerde, bir gönüllü kuruluş ortaya çıktı: TÜRKİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları