Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel İstihdam Bürolarının

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel İstihdam Bürolarının"— Sunum transkripti:

1 Özel İstihdam Bürolarının
İş Gücü Piyasasına Katkıları Main title page Enter your presentation title, press return and enter your secondary title if required Click on subtitle box to enter the Author’s name. To adjust the date layout go to >View >Header and Footer. Make date adjustments and click Apply to All Heading is 22 point Arial bold Secondary heading is 20 point Arial Author name and date are 16 point Arial

2 Gündem ÖİBD Kuruluş Amacı ÖİBD Faaliyet Alanları Dünyada ÖİBD’ler
ÖİBD lerin iş gücü piyasasına daha fazla katkısı “Geçici İş İlişkisi”

3 Özel İstihdam Büroları Derneği
Kuruluş Özel İstihdam Bürolarının; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 90. maddesine istinaden 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Emek Piyasası’na girmesini takiben tarihinde kurulmuştur. Amaç Yeni düzene uyum sağlanabilmesinin kolaylaştırılması, Özel istihdam büroları faaliyetleri arasında uyum ve verimliliğin sağlanabilmesi, Yeni düzene ilişkin tereddütlerin giderilebilmesi, Avrupa Birliği’ne bu konuda uyumun sağlanabilmesi, Avrupa’da ve tüm Dünya’da uygulanan modellerin izlenerek güncel gelişmelerin takip edilmesi, Bu itibarla Özel İstihdam Büroları’nın Türkiye emek piyasasına verimli şekilde katkı sağlayabilmesinin yollarının açılmasıdır.

4 Özel İstihdam Büroları’nın Faaliyet Alanları
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5. maddesinde tanımlanmıştır Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar. Özel istihdam büroları, mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamazlar. Özel istihdam bürolarının yurt dışı işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

5 Dünyada Özel İstihdam Büroları Derneği
International Confederation of Private Employment Agencies, Ciett olarak 1967 yılında Paris’de (Fransa) kurulmuş, 37 özel istihdam büroları ulusal federasyonu ve 6 büyük istihdam kuruluşu tarafından oluşmaktadır. Bunlar; Adecco, Randstad, Manpower Allbecon, Olympia, Kelly Services, USG People. 2008 yılında Türkiye’nin de üye olduğu Ciett’in amacı; İstihdam sektörüne özel kalite standartları getirmek, İstihdam sektörünün gelişimini ve büyümesini sağlamak, Uluslararası organizasyonlarla iletişimde olabilmek.

6 ÖİBD’lerin sektöre daha fazla katkısı olması için “Geçici İş İlişkisi” Kanunu çıkmalıdır, bu uygulamanın faydaları şu şekilde sıralanabilir; 1- İstihdam olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine olanak ve katkı sağlayacaktır. 2- Emek piyasasından soyutlanmış kesimin sosyalleşmesi ve emek piyasasına dahil edilmesi sağlanacaktır. 3- Emek sektöründe istihdam edilmede zorlanan kesimin önünü açacaktır. 4- İş tecrübesi, mesleki gelişim ve mesleki çevreyi tanıma konusunda destek ve sürekli istihdama geçişte merdivenin ilk basamağı olacaktır. 5- Kayıt dışı istihdam ile mücadele yolunda büyük bir adım olacaktır. 6- ILO Sözleşmesine uyum sağlanacaktır 7- AB Direktifi’ne uyum sağlanacaktır.

7 1-İstihdam Yaratılmasına ve İstihdamın Geliştirilmesine Katkı
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı hükümleri uyarınca feshe karşı katı koruma hükümleri getiren iş güvencesi sistemi nedeniyle, fesih sonrası birçok davayla karşı karşıya kalma ve tazminat ödeme tedirginliği nedeniyle işverenler yeni işçi istihdam etmeye çekinmektedir. Yeni işçi istihdamı yerine fazla mesai gibi yollara başvurmaktadır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ise bu tedirginlik olmaksızın işgücü istihdamına imkan verecek ve yüksek oranda fazla mesai yapılmasının önüne geçecektir. Menfaatler dengesi sağlanacaktır. İş Sözleşmesi’nin askıda kaldığı dönemlerde meydana gelen geçici işçi boşluklarının doldurulmasını sağlayacak ve bu sayede istihdam olanağı yaratacaktır. Mevsimlik iş ilişkisilerinde istihdam olanağı sağlayacaktır. Örnek olarak; Eurociett tarafından bağımsız danışmanlık firması olan BAIN Danışmanlık Firması’na yaptırılan bir araştırma uyarınca; Polonya’da 2002 yılında işsizlik oranı %20 iken; 2003 yılında esnek çalışma modellerine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 2006 yılında işsizlik oranının %15’in altına düştüğü saptanmıştır.

8 2-Emek Piyasasından Soyutlanmış Kesimin Emek Piyasasına Dahil Edilmesi Sağlanacaktır.
Kadınların istihdamı 2012 istatistikleri uyarınca erkeklerin işgücüne katılım oranı %71,9 iken kadınların işgücüne katılım oranı % 30,7’dir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile kadınların işgücüne katılımı artırılabilecek ve kadınların emek piyasasında kendilerine yer bulmaları ve bu itibarla sosyalleşmeleri ve ekonomik olarak güçlenmeleri sağlanabilecektir. Özürlü istihdamı Özürlülere istihdam olanakları yaratılabilecektir. Böylece soyutlanmışlık hissi giderilerek hem ekonomide iş verimi hem de özürlülere istihdam sağlanabilecektir. Yapılan bir araştırmada Hollanda’da özürlü işçilerin %28’i geçici iş ilişkisi vasıtasıyla kalıcı iş bulmuştur. Kasım 2011 verilerine göre Türkiye’de eğitimi devam ettiği için işgücüne dahil olmayan kişi bulunmaktadır. Yaşlı – hasta veya özürlü olduğu için işgücüne dahil olmayan kişi bulunmaktadır. CİETT 2011 Ekonomik Raporu uyarınca; Fransa’da ÖİB’lerle başka işyerlerinde çalışan özürlü işçilerden %43’ü nitelikli mavi yakalı işçi, %16’sı beyaz yakalı, %34’ü niteliksiz mavi yakalı ve %7’si orta düzey yönetici pozisyonlarında çalışmaktadır.

9 3-Emek Sektöründe İstihdam Edilmede Zorlanan Kesimin Önünü Açacaktır
Nitelikli olmayan işçi Niteliksiz işgücü için istihdam olanakları yaratılacaktır. Uzun süreli işsiz Sürekli istihdamda kendine yer bulamayan uzun süreli işsizlere geçici iş olanağı yaratılacak, kendisini mesleki bakımından geliştirmesi ve deneyim kazanarak sürekli iş bulabilmesinin önü açılacaktır. Yaşlı Kesim Sürekli istihdamda tercih edilmeyen yaşlı kesim için istihdam olanakları sağlanacaktır. Sürekli istihdamı tercih etmeyen işçi Sosyal ve/veya eğitim hayatı nedeniyle sürekli istihdamı tercih etmeyen ve istemeyen kesim için istihdam yaratılacaktır.

10 4- İş Tecrübesi, Mesleki Gelişim ve Mesleki Çevreyi Tanıma Konusunda Destek ve Sürekli İstihdama Geçişte Merdivenin İlk Basamağı Olacaktır. İş hayatına yeni atılanlar için; Gençlerde işsizlik oranı 2012 istatistikleri uyarınca % 18 civarındandır. Türkiye’de istihdam edilebilmenin en önemli etkenlerinden biri olan tecrübeden yoksun olan bu kesim için tecrübe edinme imkanı sağlanacaktır. Bu vesile ile iş hayatına yeni atılan genç kesim tecrübe edinerek iş hayatını tanıyacak, mesleki gelişim sağlayacak ve kendine çevre edinerek sürekli istihdam için kendine yol çizebilecektir. 2011 yılının Ekim ayında bağımsız danışmanlık şirketi Boston Consulting group tarafından yapılan araştırmada , Genç nüfus iş bulmak için ÖİB’leri tercih etmektedir. Birleşik Krallık’ta nüfusun %92’si, Belçika’da %86’sı ve İtalya’da nüfusun %71’i ÖİB’leri, “İlk İş”e yerleşmek için bir adım taşı gibi görmektedir. Yine aynı araştırmada sadece gençler değil , Birleşik Krallık’ta nüfusun %90’ı, Hollanda’da %78’i, Almanya’da %43’ü ve İtalya’da nüfusun %40’ı ÖİB’leri sürekli işe geçiş için bir adım taşı gibi kabul etmektedir. Uzun süreli işsizler için; İş tecrübesi edinme, mesleki gelişim ve eğitim bakımından basamak olacaktır. Sürekli istihdama geçiş için fırsat yaratacaktır. Yine BCG nin raporunda, Fransa’da, ÖİB’ler vasıtasıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına izin verilmesinin ardından, geçici işçi temin sözleşmesiyle çalışmaya başlayan işçilerin %87’si daha önce herhangi bir işte çalışmamış olan işçilerdir. Bu işçilerin, bir yıl geçici olarak çalışmalarının ardından yalnızca %36’sı açıkta kalmıştır ve geriye kalanlar sürekli bir iş bulmuştur. Fransa’da bu uygulamanın kabul edilmesiyle birlikte istihdam oranı %13’ten %64’e yükselmiştir. Mesleki yetersizlik bakımından; Kendini mesleki bakımdan yetersiz hisseden ve bu nedenle özgüven yoksunu işçiler için mesleki gelişim açısından bir araç olacaktır.

11 5-Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Yolunda Büyük Bir Adım Olacaktır.
2012 verilerine göre sivil işgücü ’dir.Kayıtdışı istihdam oranı %38 civarındadır. Kayıtdışı istihdamın büyük bir sorun teşkil ettiği ülkemizde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi bu sorun ile mücadelede büyük katkı sağlayacaktır. Eurociett tarafından bağımsız danışmanlık firması olan BAIN Danışmanlık Firması’na yaptırılan; 2007 tarihli araştırma uyarınca İtalya’da 1997 yılında esnek çalışma modellerinin hukuken kabul edilmesi ve ardından 2000 yılında kabul edilen ek düzenlemelerle kayıt dışı istihdam oranının %2 oranında azaldığı saptanmıştır. Polonya, 2002 yılında %20’ye ulaşan bir işsizlik oranına sahipken, ÖİB’ler vasıtasıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına imkan veren düzenlemenin kabul edilmesinin ardından 2006 yılında Polonya’da işsizlik oranı, aktif işgücünün %15’inin altına düşmüştür.

12 Özel İstihdam Büroları Derneği Olarak;
İşçinin korunması ilkesine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen “Eşit Davranma İlkesi’ne önem verdiğimizi, Ekonomik olarak işveren karşısında güçsüz olan işçinin özellikle ücret ve çalışma şartları bakımından korunması gerekliliği bilinciyle hareket ederken bir yandan da rekabet ortamında yasal sınırlamalar ve engeller nedeniyle zorlanan işverenlerin de işçilerle eşit derecede korunma hakkına sahip olduklarını da düşündüğümüzü, İşsizlere iş bulmak ve işsizlerin işe yerleştirilmesinin işimiz ve görevimiz olduğunu ve bu doğrultuda işçilerin ve işsizlerin yanında olduğumuzu, İşveren ve işçi menfaatlerinin dengeli şekilde korunabilmesi için çalıştığımızı, İşçinin korunması ilkesi doğrultusunda güvenceli esneklik uygulamalarının sağlıklı olarak düzenlenebilmesi için işçi sendika ve konfederasyonlarıyla ve aynı doğrultuda işveren sendika ve konfederasyonlarıyla, Türkiye İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diyalog halinde olduğumuzu ve ileride görüşmeye her zaman açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

13 ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI DERNEĞİ ÜYELERİ
Adecco Randstad KRM Alanyalı & Alanyalı Datassist Spengler Fox Data Expert EPS Michael Page Human Recources Management Manasset Manpower MKG Partners Profil International PWC Grafton Yenibiriş.com


"Özel İstihdam Bürolarının" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları