Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 25 Temmuz 2014 Cuma İnt. Dr. İhsan Kara

2 PEDİATRİ OLGU SUNUMU Int. İhsan Kara

3 3y 7aylık kız hasta 20. 07. 2014 tarihinde saat 11
3y 7aylık kız hasta tarihinde saat da bulduğu bir şurubu(Parol) içmesi nedeniyle dış merkeze başvurmuş.Hastanın herhangi bir şikayeti olmamış. Orada hastanın midesi yıkanmış ve aktif kömür uygulanmış.Hasta Zehir Danışmaya danışılmış.

4 Hastaya N-asetil sistein protokolü başlanmış ve yoğun bakım takibi önerilmiş.hasta yoğun bakım izlemi amacıyla tarafımıza yönlendirildi.

5 ÖZGEÇMİŞ:Özellik yok. SOYGEÇMİŞ:Özellik yok.

6 FİZİK MUAYENE Ateş:36 Nabız:140/dk Solunum Sayısı:30/dk
Tansiyon:106/61 mmHg Kilo:15,7 kg(50pr.)

7 FİZİK MUAYENE Genel Durum:İyi
Cilt:Turgor,tonus doğal.Ödem,ikter,siyanoz,peteşi,purpura,pigmentasyon bozukluğu yok. Göz:IR bilateral mevcut,pupiller izokorik,konjoktivalar ve skleralar doğal,göz kürelerinin her yöne hareketi doğal. KBB:Orofarenks hiperemik,postnazal akıntısı var,sinüsler hassas. KVS:S1,S2 doğal S3 yok.Üfürüm yok. Solunum Sistemi:Toraks deformitesi yok,retraksiyon yok,dinlemekle ral ronküs ekspiryum uzunluğu yok. GİS:Batın normal bombelikte,barsak sesleri doğal.Palpasyonda defans rebound yok. GÜS:Haricen kız

8 LAB Acilde; BUN:12mg/dl Kreatinin:0.44mg/dl AST:54U/L ALT:40U/L
PT:14.3 INR:1.10 APTT:29 Asetaminofen:22ug/ml(Terapötik konsantrasyon:10-30 Toksik konsantrasyon:200 ve üstü) Hemogram ve elektrolit değerleri normal sınırlardaydı.

9 LAB Çocuk yoğun bakımda; BUN:mg/dl Kreatinin:mg/dl AST:36U/L ALT:35U/L
PT:12.7 INR:0.95 APTT:28.7 Asetaminofen:3 Hemogram ve elektolit değerleri normal sınırlardaydı.

10 Hastanın EKG’si çekildi ve 14
Hastanın EKG’si çekildi ve 14.00’da bakılan ilaç düzeyi normal sınırlarda geldi.Hasta yoğun bakımda monitörize edildi. Hastanın N-Asetil Sistein protokolüne 50mg/kg’dan 16 saat gidecek şekilde devam edildi.Hastanın kontrol ilaç düzeyi:3 olarak ölçüldü.

11 ZEHİRLENMELER Tüm zehirlenmelerin yarıdan çoğu çocuk yaş grubunda olur
Zehirlenmeden ölümlerin ancak %5i çocuk yaş grubundadır,büyük çoğunluğu erişkinlerde görülür. %75i ağız yoluyla,%6 sı inhalasyonla,geri kalanı deri,gözle temas ısırılma sokulma yoluyla olur. TÜRKİYE’DE %40 neden ilaçlardır.

12 Zehirlenme ya da Zehirlenme Kuşkusu
Bilinç değişikliği,ani ritm bozukluğu Birdenbire gelişen ve hiçbir hastalığa uymayan ya da aynı anda birçok kişide görülen benzer belirti ve bulgular Öyküde psikolojik bozukluk ya da özkıyım varsa zehirlenmeden şüphelenilmelidir.

13 Yaklaşım Zehirlenen ya da zehirlenildiğinden kuşkulanılan hastanın önce yaşamsal bulguları ve bilinç durumu değerlendirilmeli,gerekliyse temel ve ileri yaşam desteği uygulanmalıdır. Zehirin değil hastanın tedavi edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır.

14 Tedavi A-Hava yolu,pozisyon verilmesi,aspirasyon,entübasyon.
B-Solunum:O2,yardımcı ventilasyon C-Dolaşım:İV girişim, sıvı yüklenmesi D-Dekstroz,nörolojik bulgular(Bilinç,pupiller) nöbet varsa BZ/Fenitoin

15 PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ
Parasetamol ateş düşürücü ve ağrı kesicidir.Ülkemizde ağız ya da rektum yoluyla uygulanan tek başına ya da başka ilaçlarla birlikte olan farmasötik şekilleri vardır.Aspirinin özellikle Reye sendromu ile ilişkisinin tanımlanması üzerine kullanımı artmıştır.Etki mekanizması PG sentezini inhibe etmektir.

16 Toksik mekanizması Kapsül ve tablet formları 1-2 saat içinde hızlıca emilir ve tepe düzeyine ulaşır,sıvı formları ise 30 dk’dan kısa zamanda tepe düzeyine ulaşır.Parasetamol büyük oranda karaciğerde glukuronik asit ya da sülfat ile konjuge edilerek metabolize edilir.N-Asetilparabenzokinonim(NAPQI) karaciğerdeki glutatyonla bağlanarak detoksifiye edilir ve idrarla atılır.Toksik dozda alındığında oluşan NAPQI miktarı kapasitesini aşarak KC ve böbrek hasarına neden olur. Malnütrisyon ve açlık periyotları toksisiteye eğilimi arttırır.(Glutatyon depoları boşalacağı için)

17 Dozlar Çocuklarda 10-15mg/kg Maksimun doz:90mg/kg
Erişkinde:4*1tb( mg) Maksimum:4gr

18 Belirti ve Bulgular 1.Evre(İlk 24 saat):Hastada belirti olmayabilir.
İştahsızlık bulantı kusma halsizlik,terleme Transaminazlarda yükselme 2.Evre(25-72 saat):İştahsızlık,bulantı,kusma, Karın sağ üst kadranda ağrı Bilurubin,PT,Transaminazlarda yükselme,böbrek işlevlerinde bozulma 3.Evre(73-96 saat):Fulminan KC yetmezliği,ensefalopati,kanama diyatezi Çoklu organ yetmezliği KCFT 24 saatte bozulmaya başlar ve saatte pik yapar. O yüzden hastaların en az saat gözetim altında tutulması gerekir.

19 AYIRICI TANI Viral hepatitler. Reye sendromu İskemik hepatitler

20 Tanı Öykü ve yapılabiliyorsa serum parasetamol düzeyi ölçülerek konur.

21 Tedavi Ağız yoluyla toksik dozda alındıktan sonraki 1 saat içindeyse mide yıkanır ve aktif kömür verilir. N-Asetil sistein verilir.Parasetamol alındıktan sonra ilk 8-10 saat içinde verilmeye başlanırsa etkinliği en yüksektir.Bununla birlikte parasetamol aldıktan 24 saat ya da daha fazla süre geçtikten sonra başvuran hastalara ölçülebilen kan parasetamol düzeyi ya da biyokimyasal testlerle kanıtlanan hepatotoksisite varsa NAC verilmelidir.

22 NAS endikasyonları NAS bir glutatyon prekürsörü olup parasetamol zehirlenmelerini ana antidotudur. 1.Tek doz akut 150mg/kg üzerinde doz alınımı varsa ve asetaminofen düzeyi ilk 8 saat içinde bakılamıyorsa 2.Hastanın asetaminofen alım zamanı bilinmiyorsa ve serum konsantrasyonu 10mcg/ml nin üzerindeyse. 3.Hastanın laboratuvarında hepatotoksisite ile uyumlu ve aşırı asetaminofen alım öyküsü varsa.

23 NAS Oral:140mg/kg yükleme dozunu takiben 4 saatte bir 70mg/kg idame dozu olarak verilir. İV:150mg/kg 15 dk’da yavaş iv injeksiyonla sonrasında 50mg/kg 4 saatte ve daha sonra da100mg/kg 16 saatte iv infüzyon ile verilmelidir. NAS bulunamıyorsa metionin ve simetidin de kullanılabilir.Metiyonin glutatyon sentezini arttırarak etki eder.

24 Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon
Plazmadan asetominofeni uzaklaştırmasına rağmen hepatotoksisiteyi önlediği görülmemiştir.

25 Karaciğer yetmezliğinin yönetimi
Asetominofen zehirlenmesinin neden olduğu tüm KC yetmezlik vakaları tansplantasypn ünitesi olan merkezlere transfer edilmelidir.Çocuk yoğun bakım ünitelerinde takip edilmeli yakın monitorizasyon agresif destek tedavisi NAS tedavisi ve gereken vakalarda transplantasyon için hazırlık yapılmalıdır.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları