Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI 04.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI 04.04.2014."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI 04.04.2014

2 HİNDİSTAN MODELİ

3 Üniversite-sanayi işbirliği teknik eğitim açısından oldukça önemli olup, bu kapsamda teknik eğitim müfredatı sanayiden verilerle oluşturulmaktadır. Çünkü gelişen hızlı teknolojiye üniversite müfredatları uyum sağlayamamaktadır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

4 Fakültelerin endüstriyel çalışmalar konusunda kendisini yetiştirmesi öğretim üyelerinin endüstride belirli periyotlarda kısa sürelerle çalışmaları neticesinde sağlanır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

5 Endüstriden araştırmacıların üniversitede çalışmalarına imkan sağlamak Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

6 Üniversite endüstriye yönelik özel lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde diploma veya sertifika programları düzenleyerek endüstrinin üniversiteyle bütünleşmesine destek sağlar. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

7 Üniversiteler yüksek lisans derecesiyle mezun olmaya imkan sağlayan bütünleştirilmiş ve 5 yıl süren programlar düzenlemekte olup, burada öğrenim gören öğrenciler en az 1 dönemlerini endüstride geçirmek zorundalar (Örn: M.Sc Computer Science, M.Sc. Information Technology) Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

8 Fakülteler endüstriyel çalışmalar konusunda kendisini yetiştirir ve bu bilgileri öğrencilerine “örnek çalışma” şeklinde sunarak öğrenmeyi daha ilginç hale getirirler. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

9 Öğrencilerin endüstriyle ortak projeler yürütmesine imkan sağlamak veya staj sürelerinde bir proje yürütmelerini temin etmek Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

10  Üniversiteler endüstriyle Ortaklık Programları yürütmektedirler.  Bu programlarda Küçük, Orta ve Büyük ölçekli sanayi kuruluşları ve Ar-Ge Enstitüleri yer almaktadır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

11  Örneğin Anna Üniversitesi; Üniversite-Endüstri İşbirliği Merkezinin Endüstriden, Mühendislik Fakültesinden ve Ar-Ge Enstitülerinden 150 üyesi bulunmakta olup, üye kuruluşların hedefleri doğrultusunda her yıl farklı interaktif programlar uygulamaktadır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

12  Endüstriyel Ortaklık Programlarında endüstrinin sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: - Üyeler üniversite kütüphanesinden istifade edebilir. - Üye kuruluşlara danışmanlıklarda %50 oranında indirim uygulanır. - Üye kuruluşlar düzenlenen konferanslara, kurslara ve üniversite tarafından düzenlenen eğitim programlarından %25 indirimle faydalanabilir. - Üyelere üniversitenin imkanlarından yararlanmada öncelik verilir. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

13  Endüstriyel Ortaklık Programlarının yararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: - Üniversiteden uzmanların Üye kuruluşların firmala- rında teknik konuşma ve seminer taleplerine öncelik verilir. - Merkez bünyesinde oluşan genel ve teknik bilgilere üniversite ve endüstri ortağı kesintisiz ulaşabilir. - Üye kuruluşlarda üniversite öğrencilerine proje yürütme ve staj gibi konularda öncelik tanınır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

14  Üniversiteler endüstriden farklı kuruluşlarla İşbirliği anlaşmaları imzalamakta ve bu anlaşmalarla; - Öğrencilere kısa ve uzun süreli stajlar ve yerleştirmeler ayarlanmakta, - Öğrencilerin endüstriyel ve profesyonellik yeterliliklerinin ve becerilerinin artırılmasına katkı sağlanmakta, Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

15 Örnek-1: Anna Üniversitesi Tata firması ile İşbirliği anlaşması imzalamış olup bu kapsamda; - Öğrenciler için workshop’lar düzenlemekte - Öğretim üyeleri geliştirme programları - Sağlıklı rekabetin sağlanması amacıyla fakültelerde en iyi proje ve öğrenci ödülleri verilmesi Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

16 Örnek-2: Anna Üniversitesinin Accenture Services Private Ltd firması ile İşbirliği anlaşması olup bu kapsamda; - Accenture firması fakülteye İnovasyon Labının kurulması amacıyla 50 adet bilgisayar vermiştir. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

17 Örnek-3: Anna Üniversitesinin IBM ile işbirliği. Bu kapsamda; - IBM, mühendislik ve teknoloji programlarında endüstriye özel müfredata sahip yüksek lisans programları düzenleyerek endüstrinin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip öğrenciler yetiştirmesi hedeflenmektedir. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

18 Örnek-3: Anna Üniversitesinin IBM ile işbirliği: - MBA öğrencilerinin Küçük ve Orta ölçekli sanayi kuruluşlarının yönetiminde büyük öneme sahip veri işlemede Sistem Uygulama Ürünü (SAP) konusunda eğitilecekleri ve üniversitenin bu konuda bir merkez açarak öğrencilerin pratik eğitimlerine katkı sağlayacağı, - Öğrencilerin bu programı bitirdiklerinde hem akademik isans derece hemde SAP sertifikası alacakları, Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

19 Örnek-4: General Motors India ve diğer bazı firmalarla (Autodesk; EDS, an HP Company; Hewlett-Packard; Siemens PLM Software; and Sun Microsystems) Sri Jayachamarajendra College of Engineering (SJCE) üniversitesi tarafından otomotiv mühendisliğinde endüstri ile otomotiv sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan işbirliği anlaşmasıdır. Bu kapsamda; Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

20 Öğrencilere en güncel ve teknolojik eğitimin verilmesi ve bu sayede onların endüstri tarafından istenilen becerilere sahip olmasını hedefler. Öğrencilerin ileri becerilere, pratik deneyimlere modern teknolojik bilgilere sahip olması hedeflenir. Üniversiteye 75 set NX CAD/CAM, CAE Engineous, LSTC, MSC, ANSYS yazılımı ve 9 adet workstations büyük bir format yazıcı verilmiştir. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

21 Örnek-5: Hindistan’da bir çok IT firması üniversitelerin mühendislik fakülteleriyle ortaklık yapmaktadır. - Infosys Firması farklı mühendislik fakültelerinde eğitimin endüstrinin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla “Campus Connect” programını başlatmıştır. - Wipro, BITS ile birlikte yeni mezunları yazılım programlama konusunda yetiştirmek ve beceriler kazandırmak üzere “Yazılım Mükemmellik Wipro Akademisi” programını başlatmıştır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

22  Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığının güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği için görüşleri aşağıdaki şekildedir (2013): - Üniversiteden akademisyenlerin endüstriye, endüstri den uzmanların üniversiteye hareketliliğine imkan sağlanması. - Hindistan’ın dünya ileri teknoloji ürünleri içerisindeki payı %8 olup,bunun ikiye katlanması hedeflenmektedir - Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

23  Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığının üniversite sanayi işbirliği konusunda düşündüğü eksik hususlarsa şunlardır (2013): - Endüstriyel seviyede uygulanabilir Ar-Ge çalışmala- rının yürütülmesi - Ar-Ge çalışmalarının ve teknolojinin etkin bir şekilde endüstriye aktarımı (lab’dan pazara) - Üniversitelerde Ar-Ge çalışmalarının daha ziyade yayın hedefli yapılması Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

24  Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığının üniversite sanayi işbirliği konusunda düşündüğü eksik hususlarsa şunlardır (2013): - Üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir sıçramaya yol açacak endüstriyel Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik bir mekanızmanın olmaması Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

25  Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığının üniversite sanayi işbirliği konusunda önerileri şunlardır (2013): - Hindistan güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği için etkin bir politika oluşturmalıdır. - Seçilmiş bazı üniversitelerde “ortak araştırmalarla” ve “sözleşme bazlı araştırmalarla” etkin ve güçlü bir Endüstri-Üniversite işbirliğinin sağlanmalıdır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

26  Ortak Araştırmalar: Endüstri araştırmayı destekleye- bilir ve araştırmacılarını üniversiteye gönderebilir.  Sözleşme Bazlı Araştırmalar: 1. Üniversiteden ve endüstriden firmalardan araştır- macılar üniversitede veya firmada birlikte ortak araştırma yapabilir. 2. Üniversite endüstriden proje alabilir. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

27 -Bayh Dole Act’in Hindistan modelinin geliştirilmesi: (ABD’de 1980 yılında uygulanmaya başlanmıştır) -ABD’de bu model devlet destekli araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçların üniversiteler tarafından patentlenmesi veya lisanslanmasına izin vermektedir. -Benzer bir modelin Hindistan’da uygulanması endüstriyel uygulamaları olan araştırmaları teşvik edecektir. -Benzer bir yasa 1999 yılında Japonya’da kabul edilmiştir (“Industry Revival Law”)

28  Hindistan’da üniversite-sanayi işbirliğinde öne çıkan iki üniversite bulunmaktadır: 1. Indian Institutes of Technology (IIT) 2. Indian Institute of Science (IISc). Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

29  Bunun temel nedeni, bu üniversitelerin özerk hale getirilmesidir. Özerklik bu üniversitelerin endüstriyle daha fazla işbirliği ve daha fazla araştırma çıktısı elde edilmesini sağlamıştır. Özerk üniversiteler hem araştırma hemde endüstriyle işbirliği açısından diğer üniversitelere göre daha başarılıdır. Özel İnovasyon üniversiteleri kurulmaktadır (14 adet). Bu üniversiteler “Özerk” olacak ve UGC’ye (Hindistan’ın YÖK’ü) bağlı olmayacak. Bu üniversiteler gelir elde etme hakkına sahip olacak. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

30 Makale Yorumları:  ABD ve İngiltere gibi ülkelerde I. ve II. Dünya savaşları üniversiteler ve endüstriyi birbirine yakınlaştırmasına rağmen, Hindistan’da ise sömürge döneminde bu kısıtlanmıştır.  Ancak, 1950’lerdeki bağımsızlık bile bu yapıdan kurtulmaya yetmemiş ve üniversitler eğitim kurumu olarak kalırken, devlet araştırma enstitüleri daha ziyade AR-Ge faaliyetleri yapmıştır.  Bu nedenle, üniversitelerin Ar-Ge faaliyetleri kısıtlı kalmıştır. Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

31 Makale Yorumları:  Hindistan’ın ekonomik başarısı daha ziyade patentleme ve Ar-Ge harcaması gerektirmeyen “bilgi teknolojisi” gibi ticaret sektörü kaynaklıdır.  Uzun yıllar boyunca devlete ait araştırma enstitüleri araştırma çalışmalarının merkezi olurken üniversiteler ise sadece eğitim kurumu olarak görev yapmışlardır. Bu husus 2 açıdan değişmeye başlamıştır: 1. Özel sektör araştırma çalışmalarına başlamış 2. Üniversiteler finansal zorluklarla karşılaşmışlardır Hindistan’da Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Öne Çıkan Hususlar:

32 Genel Araştırma Etkileşimi: Üniversitenin endüstriyle işbirliği başlatmasını göstermektedir. Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması GW: Sanayi çalışanlarının workshoplara katılımı GS: Öğrencilerin yaz stajı GB: Sanayi çalışanlarının Üniversite Komite/Kurullarına katılımı

33 Endüstri Desteği IM: Teşvik, ödülIF: Araştırma Bursu IE: BağışIL: Labaratuvar cihaz bağışı IS: Altyapı desteğiIR: Araştırma amaçlı destek IO: Diğerleri Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması

34 Akademik Etkilişim: Endüstrinin üniversiteyle araştırma dışında daha kapsamlı etkileşimini göstermektedir. AE: Akademik değişimIT: Eğitime ders vererek katkı CD: Müfredat değişimine katkıJA: Ortak yayın Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması

35 Doktora : Üniversitedeki doktora öğrencilerinin endüstriyle ilişkisini göstermektedir. PT: Endüstriyel bir problemin araştırma konusu yapılması IC: Endüstri destekli (bursu) IG: Endüstriden araştırma yönlendirmesi Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması

36 Servis Etkileşimi: Üniversitenin endüstriden sağladığı maddi katkı DF: Üniversitenin imkanlarının endüstri tarafından kullanımı TP: Endüstri tarafından uygulanan kurs programı CI: Endüstriye danışmanlık SD: Özel veritabanlarının/lab cihazlarının kullanımı OF: Diğerleri Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması

37

38 Anket Sonuçları: 1.Etkileşimler kurumsaldan çok kişisel gayretlere dayanmaktadır. 2.Ar-Ge merkezinin fiziksel konumu önemlidir. 3.Maddi kaynağın büyük kısmı devlet tarafından sağlanmaktadır. 4.Üniversite-endüstri işbirliğinde devlet önemli bir role sahiptir 5.Üniversite-sanayi işbirliği biyoteknoloji, bilişim teknolojisi gibi bilgi tabanlı endüstrilerde kritik öneme sahiptir. Hindistan’da Üniversitelere Yönelik Bir Anket Çalışması


"ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI 04.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları