Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Foto Muhabirliğinde Etik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Foto Muhabirliğinde Etik"— Sunum transkripti:

1 Foto Muhabirliğinde Etik

2 NPPA (National Press Photography Assocation)
NPPA, sözcüklerin anlamını zenginleştirmenin ve açıklamanın olanaksız olduğu durumlarda bir haberin tamamlanmış sayılamayacağına inanır. Olayları gerçekte olduğu gibi betimlemek, yaşanan olayları resimlemek ya da halkın yararına olan bir şeyin açıklanmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan fotoğrafların, halkın gelişmelerden doğru bir biçimde haberdar edilmesinde ve yaşlı ya da genç bütün insanların kamu alanına giren herhangi bir konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olmada vazgeçilmez unsurlar olduğuna inanıyoruz. NPPA, foto muhabirlerinin kamu çıkarlarına hizmet ederken daima etik davranışların en yüksek standartlarına sadık kalması gerektiğini kabul eder.

3 Etik Kurallar: 1. Hem bilim hem de sanat olarak foto muhabirliği, bu uğraşı meslek olarak seçenlerin en iyi düşünce ve çabalarına layıktır Foto muhabirliği, kamuya sadece birkaç mesleğin edebildiği düzeyde hizmet etme olanağı sağlar ve mesleğin bütün üyeleri, maddi hırslar gütmeyen etik davranışların yüksek standartlarına sadık kalmaya çalışmalıdır Doğru, dürüst ve yansız bilgi veren fotoğraflar çekmek için çaba harcamak, her foto muhabirinin kişisel sorumluluğu olmalıdır.

4 4. Gazeteci olarak en büyük değerimiz, güvenilirliktir
4. Gazeteci olarak en büyük değerimiz, güvenilirliktir. Belgesel foto muhabirliğinde bir fotoğrafın içeriğini kamuyu aldatacak şekilde (elektronik olarak ya da karanlık odada) değiştirmek yanlıştır. Bir fotoğrafta elektronik olarak yapılabilecek değişiklikler ile ilgili karar alırken adil ve doğru habercilik ilkelerinin kriter kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 5. Tanıtım, birçok durumda gereklidir. Ancak içeriği ne olursa olsun doğru olmayan açıklamalar, profesyonel foto muhabirlerine yakışmaz. Bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. 6. Mesleğimizin bütün üyelerine tek tek ve toptan cesaret vermek ve yardımcı olmak görevimizdir. Foto muhabirliğinin kalitesi, ancak bu böyle daha yüksek standartlara çıkarılabilir.

5 7. Basının hukuk tarafından tanınan tüm hak ve özgürlükleri ile bütün haber ve görsel bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğünü korumaya çalışmak, her foto muhabirinin görevidir. 8. İş anlaşmaları, talepler ve ilişkilerdeki ölçütümüz, insanlığımızın ön plana çıkarılması olmalıdır. Bu ölçüt, NPPA'nın üyeleri olarak görevlerimizi daima dikkate almamızı zorunlu kılar. İş yaşamımızdaki her durumda ve bizden önce gelen sorumluluklarımızda başlıca düşüncemiz, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmek olmalıdır. Görevimizi yerine getirirken, insan idealleri ile başarılarını varolan seviyeden daha yukarılara çıkarmak için çaba harcamalıyız. 9. Hiçbir etik kuralı, her durum hakkında önceden hüküm veremez. Bu nedenle etik ilkelerin uygulanmasında sağduyu ve doğru yargı zorunludur.

6 “Dürüst Fotoğraf”ın 3 Temel Değer
Fotoğraf tek kareden oluşturulmalıdır. Fotoğraf çekildiği gibi bırakılmalıdır. (Sonradan, bilgisayar ortamında yapılacak kadraj, keskinlik, yayınlanacağı medyanın sayfa zemin ya da genel grafik değerlerine uyum sağlaması için yapılan makul ve zorunlu  düzenlemeler kabul edilebilir) Fotoğraf ve sunum biçimi basının çağdaş röportaj standartlarına ve basın etiğine uygun olmalıdır.

7 Kabul Edilemez Müdahaleler:
Analog ya da sayısal ortamlarda katmanlar (layering, blending) açarak çalışma, birden fazla görüntü ile panoramik görüntü oluşturma (stitching), bir fotoğraftan diğerine kopyalama-yapıştırma (copy-paste), klonlama (cloning), üstüste çekim (double-exposure), çoklu çekim (multiple-exposure), negatif ya da saydam çakıştırma (sandwiching), her çeşit düzenleme. Çekimin ardından orijinale eklenti yapmak: örneğin, gökyüzünün maviye boyanması ya da gökyüzüne bulutlar eklenmesi, fotoğrafın zemin alanının (canvas size) uzatılması, genişletilmesi, fotoğrafın ters-yüz edilmesi, sis, gökkuşağı etkisiyle iklimin değiştirilmesi veya bu tip sis (fog), renk geçiş (degrade), polarize gibi filtrelerin çekim anında kullanılması. Işık yoğunluğu (Neutral Density) filtreleriyle gökyüzünün karartılarak gece etkisi verilmesi.

8 Kabul Edilemez Müdahaleler:
Fotoğraf içindeki herhangi bir objenin çekimden sonra silinmesi ya da tek bir piksel bile yerinin değiştirilmesi. Çekimden sonra fotoğraftaki herhangi bir objeye yeniden şekil vermek (reshaping), objeyi yeniden boyutlandırmak (resizing). Çekimden sonra fotoğrafın tamamına ya da bir bölümüne yumuşatma (softening), bulandırma (blurring) uygulama, alan derinliğini ve zemini değiştirme. Çekimden sonra kırmızı göz (red-eye) düzeltilmesi, gözlüklerdeki ya da benzeri objelerdeki yansımaların silinmesi. Balık gözü objektif, balık gözü filtre, prizma tipi filtrelerin kullanımı. Pan tekniğiyle yapılan çekimler.

9 Associated Press - Fotoğraf Düzenleme Politikası
Bir fotoğrafın içeriği, ASLA değiştirilmez ya da işlenmez. Sadece yakma, maskeleme, tonlama ve kesme gibi standart baskı yöntemlerinin kabul görmüş kurallarına izin verilir. Rötuş, normal çiziklerin ve toz zerrelerinin kaldırılmasıyla sınırlandırılmıştır. Orijinale uygun bir kopya elde etmek için renk düzeltilmesi yapılmadan önce ciddi bir biçimde düşünmek gerekir. Anormal renk ya da tonlama durumlarının başlıkta açıkça belirtilmesi gerekir. Renk düzenlemesi, her zaman en az düzeyde olmalıdır. Bu tür konularla ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti oluştuğunda derhal kıdemli bir editöre danışmalısınız.

10 New York Times - Güvenilirliğimizle İlgili İlkeler
Gerçekliği betimlemek amacıyla sayfalarımızda yer alan görüntüler, her açıdan gerçek olmalıdır. Bir görüntü, tekrar düzenlenemez, tersine çevrilemez ya da çarpıtılamaz; herhangi bir kişi ya da bir şey eklenemez ya da çıkarılamaz (konuyla ilgisi olmayan dış kısımların çıkarılması için kabul edilen kesme uygulaması buna dahil değildir). Renk düzenlemeleri ya da fotoğrafların siyah-beyaz'a çevrilmesi, eskiden görüntülerin karanlık odada işlenmesi sırasında kullanılan karanlık odada maskeleme tekniklerinde olduğu gibi temiz ve doğru bir kopya elde etmek için zorunlu olan durumlarla sınırlanmalı ve en az düzeyde uygulanmalıdır. Haber fotoğraflarında poza izin verilmez. Kolajlar, montajlar, portreler, moda ya da dekorasyon resimleri, hayal ürünü kurgu durumları ve bir aletin nasıl kullanılacağına dair resimlerdeki müdahalemiz, okurun yanlış anlamasına neden olmamalı ve kesinlikle kandırma amacı gütmemelidir. Eğer ufacık bir şüphe dahi varsa müdahalemiz başlıklar ve notlarla açıklanmalıdır. İstisnai durumlarda şüpheli durumlar ve öneriler için tasarım müdürüne, genel yayın müdürüne ya da haber bölümüne danışılması gerekir. "

11 Washington Post - Fotoğraf Görüntülerinin İşlenmesi Politikası
Washington Post, gerçek olayları saptırmamak ya da fotoğraf kolajının veya görüntünün gerçek olayları betimlediğini ima etmemek kaydıyla bu teknolojilerin kullanımına izin verir. 1. Fotoğraf, bir olayın kaydedilmesini sağlayan araç olarak güven kazanmıştır. Bu güvene asla ihanet etmemeliyiz. Haber fotoğraflarının içeriğini asla değiştirmemeyi bir politika olarak benimsedik. Bu, görüntüye herhangi bir şeyin eklenmemesi ya da uygun olmayan konumdaki bir el ya da ağaç dalı gibi şeylerin çıkarılmaması anlamına gelir. Daha iyi bir görüntü elde etmek amacıyla normal kontrast ayarlamalarına ve siyah-beyaz (gray scale) tekniğinin kullanılmasına izin verilir. 2. Fotoğraflarda siluetler, biçimsel çarpıtmalar, açılı görüntüler ve fotoğraf üzerindeki metinler. Siluetlerin, sıkça kullanılmaması gerekir -genellikle de bu hak özel konulara ayırılır. Biçimsel çarpıtmalardan ve fotoğrafları belirli bir açıya eğmekten ne pahasına olursa olsun kaçınmak gerekir. Nadiren başlık ya da fotoğrafaltı yazısı, fotoğrafın üzerine bindirilebilir. Kullanımla ilgili herhangi bir şüphe söz konusuysa fotoğraf ya da haber müdürlerine ya da yardımcıların danışılması gerekir. Kimi durumlarda yönetici editöre ve idari editöre de başvurulabilir.

12 Washington Post - Fotoğraf Görüntülerinin İşlenmesi Politikası
3. Fotoğrafların hiciv, dedikodu ya da görsel oyunlar için tamamen ya da kısmen kullanımı ve fotoğraf kolaj kullanımı, koşullu olarak kabul edilebilir. Fotoğrafların, kolaj sanat çalışmalarında kullanımına sadece açıklayıcı amaçlar için izin verilir. Bu, izlenimsel ya da yoruma açık sanat eserlerinin öyküleriyle sınırlanmalıdır. Bu, haberleri içermez; fotoğraf ya da haber müdürlerinin ya da onların yardımcı editörleri tarafından önceden onaylanması gerekir. Aynı zamanda yönetici editör ve yazı işleri yönetmenin de onayı gerekebilir. 4. Dijital fotoğraflarda değiştirme. Yeni görüntü türleri yaratmak için teknoloji kullanımı, sadece bu tür bir kullanım kurgusal imge eseri olduğunda kabul edilebilir. İçeriğin gerçek olmadığını açıklamak için başlık kullanmak gerekiyorsa o görüntüyü kullanmamız gerekir. 5. Değiştirme Kararı. Bir fotoğrafı değiştirme fikri oluştuğunda bir gerçeklik kontrolü yapın. Bu, gerçekten iyi bir fikir mi? Okuyucuların kafası karışır mı? Diğerleri bu ironi ya da görsel oyunu anlar mı? Ya da şu kuralı benimseyebilirsiniz: topu üstteki editörlere atın. "

13

14


"Foto Muhabirliğinde Etik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları