Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.akhaltsikhe.edu.ge GÜRCİSTAN AKHALTSIKHE DEVLET ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.akhaltsikhe.edu.ge GÜRCİSTAN AKHALTSIKHE DEVLET ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 www.akhaltsikhe.edu.ge GÜRCİSTAN AKHALTSIKHE DEVLET ÜNİVERSİTESİ

2 Gürcistan Yüksek Öğretim Sistemi reformları Avrupa’ya yöneliktir: Bologna sürecine üye olması ülkeye Avrupa standartlarına uygun bir yüksek öğretim ve eğitim şansı vermektedir.

3 Bologna’daki Üniversitelerin sisteminde olduğu gibi Gürcistan’da da eğitim 8 aşamalıdır: I-V aşama Ara meslek eğitimi VI aşama Lisans-240 ECTS VII aşama Yüksek Lisans- 120 ECTS VIII aşama Doktora-180 ECTS

4 Gürcistan’da Avrupa yeterlilik eğitimine denk gelen mesleki ve yüksek eğitim nitelikleri bulunmaktadır. Ara meslek elemanı yetiştirmek amacıyla sistematik olarak Gürcistan’da ara meslek eğitim verilmektedir. Lisans eğitimi ise Akademik seviyede uzmanlar yetiştirmektedir.

5 Lisans eğitim farklı alanlardan ve bu alanlardan programı tamamlayan öğrencilere eğitim sonunda bitirdikleri alanla ilgili uzmanlık diploması verilmektedir. Ara Meslek programlarında mezun olan öğrencilere ise becerilerine göre diploma verilmektedir.

6 Yüksek Öğretim Kurumların Hedefleri: a.Ülkede var olan yeterliliklerin birbirine bağlılığın gösterilmesi; b.Öğrencilerin, işverenlerin ve akademik personel için uzmanlık anlayışının kolaylaştırılması c.yüksek eğitim kurumlarına destek olan eğitim programlarının geliştirilmesi ; d.Kaliteyi sağlamada, iç ve dış sistemlerin desteklenmesi ve yüksek öğretim kalitesinin yükseltmesi; e.Öğrenciye yönelik eğitim sisteminin kurulması için temel oluşturması; f.Uluslararası düzeyde uyumluluğun ve karşılaştırılmanın sağlanması, böylece uzmanlıkların ve eğitim süresince alınmış eğitimin denkliğinin tanınması sürecinin kolaylaştırılması. g.Öğrenci aktivitelerinin teşfiği ve desteği; h.Tüm hayatı boyunca eğitime destek verilmesi.

7 Ara Meslek hedefleri; a.Mesleki eğitim sisteminin şeffaflığı ve mesleki yeterliliğin gerçekleştirilmesinin sağlanması; b.Ülkenin ekonomik gereksinimleri, iş piyasası ve eğitim sisteminin bir birine bağlılığının sağlanması; c.Eğitim sisteminin sağlanmasına yöneliktir. d.Tüm hayatı boyunca eğitimin desteklenmesi; e.Sistemin esnekliğinin sağlanması,uzmanlığının denkliğinin tanınması, aktivitelerin desteklenmesi; f.Eğitim kurumlarının desteklediği eğitim programlarının ve yeni eğitim kurumları programlarının planlama sürecinde gelişmesi;

8 Yüksek öğretim uzmanlğı çerçevesine ve gerekli branşlara göre, yüksek eğitim kurumunun misyonundan hareket ederek ayrı ayrı eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının ortaya çıkarılması. Eğitim kursları veya modelleri; eğitim sonuçlarının branşlara göre açıklanması.Yüksek öğretim aşamalarına göre hiyerarşik olarak yazılması.

9 Belirtilen aşamasında gerekli eğitim alması için yetenek ve değerler seviyesine göre 6 kategori gösterilmekte: a) Bilim ve algılama b) Bilimin hayata geçirilmesi yeteneği c) Sonuç yorum yapma yeteneği ç) İletişim kurma yeteneği d) Oğretim yeteneği e) Değerler

10 Öğretim ve Kavram Mezun kendi alanında geniş bir teorik ve analitik becerilere sahip olmalıdır. Bilginin Hayata geçirilmesi Mezun problemleri çözmek için alana has olan ve diğer metodların kullanılmasına sahiptir Sonuç alma becerileri Mezun alana has olan bilgileri elde edip açıklayabilir.Ayrıca standart olan ve bazı özel metodları kullanarak çeşitli olayları belgeli sonuçlara dökebilir. İletişim BecerileriMezun Fikirleri, varolan problemlerin çözülmesine dair ayrıntılı belge hazırlayabilir ve elde edilen bilgileri sözel olarak gürcüce ve yabancı dilde bu konuda uzman olmayan insanlara iletebilir. Eğitim BecerileriMezun kendi eğitim sürecini değerlendirir ve daha sonra gereken eğitimini belirler. DeğerlerDeğerlerin belirlenme sürecine katılıp hayata geçirmeye çalışır. YÜKSEK ÖĞRETİM İLK AŞAMA –LISANS ÇERÇEVESİNİN ANLAMI

11 Öğretim ve Kavram Mezun kendi alanında detaylı bir teorik ve analitik becerilere sahip olmalıdır.Elde edilinen bilgi yeni ve orijinal düşüncelerin ürünü olmalıdır.Çeşitli sorunların çözülmesinde katkı sağlamalıdır. Bilginin Hayata geçirilmesi Mezun yeni olağanüstü ve özel bir alanda hareket edebilir.Karmaşık sorunların çözümünde yeni bir yol bularak yeni metodlara ve yaklaşımlara dayalı araştırmalarını tek başına yapabilmelidir. Sonuç alma becerileri Karmaşık ve net olmayan bilgilerin analizine dayalı belgeli sonuçları alabilmelidir.Modern verilere dayalı elde edinilen bilgilerin yaratıcı sentezini yapabilmelidir. İletişim Becerileri Mezun sonuçlarını ve yaklaşımlarını akademik ve uzmanlara gürcüce ve yabancı dilde akademik ve etik standartlara uygun olarak,bilgisayar ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak iletebilmelidir. Eğitim BecerileriMezun eğitimi bağımsız yürütebilir.Eğitim özelliklerini kavramalı ve stratejileri planlayabilmeli. DeğerlerMezun kendi ve diğerlerinin değerlere karşı tutumlarını değerlendirebilmeli ve yeni değerlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayabilmeli. Yüksek Öğretim ikinci aşama- MASTER çerçevesinin Anlamı

12 Öğretim ve Kavram Mezun kendi alanında - branş altı ve branşlar arası alanında detaylı bir bilgisi vardır ve elde edindiği bilgileri, yaklaşım metodlarını kullanarak genişletebilmeli. Bilginin Hayata geçirilmesi Mezun bağımsız olarak yeni yaklaşımları planlayabilmeli gerçekleştirebilmeli ve kontrol edebilmeli.Kendi si yeni yaklaşımlar ile analiz metodlarını keşfeder ve bu metodla yeni bilgiye sahip olabilmeli,uluslar arası indexleri olan dergilerde yayınlatabilmeli. Sonuç alma becerileri Mezun yeni bileşik ve engelleri kapsayan fikirler ile yaklaşımların analizini yapabilmeli,sentezini ve değerlendirmesini yapar ve bütün bunlara dayalı yeni metodolojileri keşfedip ve gelişmesini teşvik edebilmeli.Problemin çözülmesi için doğru ve etkin karaları tek başına alabilmeli. İletişim Becerileri Mezun varolan bilgi ile birlikte yeni bilgileri biraraya getirip sonuçlarını belgeler ve alınan sonuçları yabancı dilde bilim dünyası ile paylaşabilmelidir. Eğitim BecerileriMezun yeni başarılara dayalı modern fikirleri n yada süreçleri n araştırmaların gelişmesinde hazır olduğunu gösterebilmeli. DeğerlerDeğerleri hayata geçirme yollarını araştırabilmeli ve yeni yaklaşım metodlarını ortaya koyabilmelidir. Yüksek Öğretim üçüncü aşamasının DOKTORA çerçevesinin anlamı

13 Bilgi ve anlama Var olan koşullar ve temele dayalı bilgi, sorunun çözümünde genel olarak bir imkandır. Bilgi pratiğini kullanım kabiliyeti Çalışma planlaması ve performans geliştirme de kullanılan bilgi kaynakları, strateji geliştirmede belirli bir görevin üstesinden gelme adına ve iyileştirmek için yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek mümkündür. Sonuç kabiliyeti Belirli sorunları çözmek için doğru yaklaşımı tespit etmek, alternatif imkanlarını incelemek,verilmiş sonuçları analiz etmek mümkündür. Destek kabiliyeti Sözlü ve yazılı destek, mesleki sorunlarla ilgili değişen durumlarda, yeni haber ve iletişim teknolojisinin bağımsız olarak hayata geçirilmesi, yabancı dillerde verilmiş meslekle ilgili bilginin işlenmesi mümkündür. Eğitim kabiliyeti Kendi eğitimlerini bağımsız bir şekilde belirleyebilirler ancak bu durumunda kısmen değişmesi mümkündür. DeğerlerSorumluluğu üslenmesiyle mesleki faaliyetleri için tipik değerlere ve değişen statüde onlara uygun olarak davranması

14 Bilgi ve anlama Çok yönlü olan profesyonel faaliyetlerle ilgili veya uzman teorileri ve pratik bilgi, profesyonel faaliyetleri düşündürür. Pratik bilgiyi kullanma kabiliyeti Bilişsel praktik becerileri geniş bakış açısıyla soyut problemlerin yaratıcı bir şekilde çözümü mümkündür. Sonuç kabiliyeti İyi bir şekilde tespit edilmiş problemleri ortaya cıkarma, onların çözümü için standart metodlarla veriyi bulma ve analiz etme ve böylece ıspatlanmış sonuçları ortaya çıkartmak mümkün. İletişim kabiliyeti Fikirler ve bilgilerin yapılandırılmış şekilde ve çağdaşça veren uzmanlar ve uzman olmayanlar için nitelikli ve nicelikli bilgilin kullanımıyla mümkündür.Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılır.Yabancı dilde meslekle ilgili bilgi verme ve raporun teslimi mümkündür. Eğitim kabiliyeti Kendi eğitimlerinin yönünü belirlemeleri ve umulmadık durumlarda mümkündür DeğerleriSorumluluğu üstlenmesi profesyonel faaliyetler için karakteristik değerlere ve değişik durumlardaki eyleme onlar uygun olarak belirtilmeli

15 Verilen uzmanlıklar: 1-İlk önce lisans, ikincisi Master ve üçüncü aşaması ise Doktora Akademik niteliği verilmek için kullanılır. Orta uzmanlık için ilk aşaması çerçevesinde var olan kısa süreli uzmanlığı belirtilebil. 2-Eğitim programının birinci aşaması çerçevesinde var olan kısa bir süreç içinde branşına göre uzmanlık unvanı olan “orta derece uzmanlık” alır. 3-Eğitim programının birinci aşamasıda ki uzmanlığın ünvanı branşına göre “lisans” verilir.Eğitim programında öğrencilere asli uzmanlık( en az 120 kredi) ve ek olarak uzmanlığın (tercihen 60 kredi diğerleri gibi ) birleşme mümkündür. 4-İkinci aşama yeterliliği master kendisine uygun alan meslek ya da ikinci branş eğitimini kapsar. Master programı eğitim içeriği bağımsız araştırma esaslarına dayanarak işlenilen yeterlilik çalışmasını kapsar.Master programlarında staj faliyetlerinin de olması tercih edilir. 5- Üçüncü aşama yeterliliği doktora kendisine uygun alan meslek ya da ikinci branş eğitimini kapsar. Doktora programı eğitim içeriği branş ve alan esaslarına dayanarak işlenilen yeterlilik çalışmasını kapsar.Doktora programı bağımsız araştırma esaslarına dayalı yeterlilik tez ve açık savunma ile tamamlanır.

16 Mesleki diploma her bir mesleki aşamanın tamamlanmasından sonra verilir. Bir sonraki mesleki aşamaya kayıt olmanın şartları ön aşamanın başarıyla bitirilmesine veya ön aşama ile öngörülen becerilerin,değerlerin tanınmasına bağlıdır. Dördüncü ve Beşinci mesleki aşamalara kayıt yaptırmak ALES seçme sınavında gösterilecek başarıyla mümkündür.

17 Akhaltsikhe Devlet Üniversitesinde 21 Lisans – 7 Master – 9 Mesleki program mevcuttur ve aşağıdaki uygun yeterlilikler verilir. TARIHEDEBİ BİLİMLER TARIH LISANS DIPLOMASI GÜRCÜ FİLOLOJİSİ EDEBİ BİLİMLER FİLOLOJİ LISANS DIPLOMASI FRANSIZCA DİL BİLİMİ EDEBİ BİLİMLER FILOLOJI LISANS DIPLOMASI ALMANCA FILOJISIEDEBİ BİLİMLER FILOLOJI LISANS DIPLOMASI YENI YUNANCA FILOLOJISI EDEBİ BİLİMLER FILOLOJI LISANS DIPLOMASI TÜRKÇE FİLOLOJİSİ EDEBİ BİLİMLER FILOLOJI LISANS DIPLOMASI GAZETECİLİKSOSYAL BİLİMLER GAZETECİLİK LİSANS DİPLOMASI İLKÖĞRETİM EĞİTİM LİSANS DİPLOMASI

18 MALİYE İKTİSADİ BİLİMLER MALİYE LISANS DIPLOMASI MUHASEBECİLİK İKTİSADİ BİLİMLER MUHASEBECİLİK LISANS DIPLOMASI YÖNETİCİLİKİKTİSADİ BİLİMLER YÖNETİCİLİK LISANS DIPLOMASI MATEMATİK FEN BİLİMLER MATEMATİK LISANS DIPLOMASI BİLGİ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK BİLGİ TEKNOLOJİLERI LISANS DIPLOMASI ZİRAATZİRAAİ BİLİMLER LİSANS DİPLOMASI ZOO TEKNIK ZİRAİ BİLİMLER ZOO TEKNIK DİPLOMASI EKOLOJİ EKOLOJİ LİSANS DİPLOMASI İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ZİRAAT VE FEN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK BILIMLERI HUKUK BİLİM LİSANS DİPLOMASI

19 EĞİTİM, EDEBİYAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 1.DÜNYA EDEBİYATINDA GÜRCÜ EDEBİYATI 2.GÜRCİSTAN TARİHİ 1.FİLOLOJİ MASTER DİPLOMASI 2.TARİH MASTER DİPLOMASI İŞLETME İKTİSAT FAKÜLTESİ 1.ZİRAİ BİLİMLER VE YÖNETİMİ 2. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 3. GAYRİ MENKUL BİLİMLERİ 1.ZİRAİ BİLİMLER VE YÖNETİMİ MASTER DİPLOMASI 2. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER MASTER DİPLOMASI 3. GAYRİ MENKUL BİLİMLERİ MASTER DİPLOMASI MÜHENDİSLİK TARIM VE FEN BİLİMLER FAKÜLTESİ 1.ASTRONOMİ 2.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1.ASTRONOMİ MASTER DİPLOMASI 2.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MASTER DİPLOMASI MASTER PROGRAMLARI

20 TEKSTİL VE EL SANATLARI 4. AŞAMATEKSTİL VE EL SANATLARI 4. AŞAMA UZMANI TEKSTİL DEKORASYON VE DIZAYN 4. AŞAMA UZMANI HEYKELTRAŞ 4. AŞAMA HEYKELTRAŞ 4. AŞAMA UZMANI BILGISAYAR KURULUM TEKNIK 4. AŞAMABILGISAYAR KURULUM TEKNIK 4. AŞAMA UZMANI BILGISAYAR KURULUM TEKNIK 5. AŞAMABILGISAYAR KURULUM TEKNIK 5. AŞAMA UZMANI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK GRAFİK ( AUTOCAD ) UZMANLIK 4. AŞAMA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK GRAFİK ( AUTOCAD ) UZMANLIK 4. AŞAMA UZMANI ZİRAİ İŞLETMECİLİK 4. AŞAMAZİRAİ İŞLETMECİLİK 4. AŞAMA UZMANI TABİAT KORUMA TEKNIĞİ 4. AŞAMATABİAT KORUMA TEKNIĞİ 4. AŞAMA UZMANI TABİAT KORUMA TEKNIĞİ 5. AŞAMATABİAT KORUMA TEKNIĞİ 5. AŞAMA UZMANI WEB DİZAYN 4. AŞAMAWEB DİZAYN 4. AŞAMA UZMANI MUHASEBECİLİK 4. AŞAMA MUHASEBECİLİK 4. AŞAMA UZMANI MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

21 Lisans programlarına öğrenci seçme sınavlarını geçerek kayıt yaptırılır.Öğrenci Seçme sınavları ile master sınavları Milli Sınav Merkezi tarafından yapılır.

22 Lisans programları temel,yan ve seçmeli derslerden oluşur. 1-Temel Meslek – Öğrenciler in temel branşlarını belirten program olup lisans diploması verilir.160 krediden ibarettir. 1-Temel Meslek – Öğrenciler in temel branşlarını belirten program olup lisans diploması verilir.160 krediden ibarettir. 2-Yan Alan : Öğrencilere iş dünyasında ya da eğitimin daha sonraki aşamasında avantaj sağlar.Yan alan fakülte içerisinde seçilir fakat bazı aşamalarda farklılıklar gösterebilir. 2-Yan Alan : Öğrencilere iş dünyasında ya da eğitimin daha sonraki aşamasında avantaj sağlar.Yan alan fakülte içerisinde seçilir fakat bazı aşamalarda farklılıklar gösterebilir. 3-Diğer Fakültelerden öğrenciler yan alanları ikinci meslek olarak seçebilirler,bu konuda fakülteler yardımcı olabilir. 3-Diğer Fakültelerden öğrenciler yan alanları ikinci meslek olarak seçebilirler,bu konuda fakülteler yardımcı olabilir.

23 SEÇMELİ DERSLER 240ECTS=120+120 240ECTS=120+120240ECTS=120+60+60 240ECTS=120+60+20+40ECTS( ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLERİ ) SEÇMELİ KREDİLER – KREDİLER Öğrencilerin ilgilerini çeker,genel eğitimin pekiştirilmesini sağlar fakat yeterlilik konusunda belirleyici değildir.Seçmeli krediler diploma ekine yazılır.Seçmeli dersler- krediler gerek kendi gerekse diğer fakülte müfredatından seçilebilir.Üniversitede seçmeli dersler 20 krediden oluşur.

24 AVRUPA KREDI TRANSFER SISTEMI – ECTS Eğitimin denkliliğinin tanınmasını ECTS sağlar.Ilk defa 1989 başladı öğrenciye yöneliktir.Öğrencinin akademik derslerine dayanır ve eğitim programının amaçlarına varmak için öğrencinin eğitim programına dayanır.ECTS prensibine göre devamlı eğitim alan öğrenci 1 akademik yıl içerisinde 60 krediyi tamamlamalıdır.Gürcistan’da 1 kredi 25 saattir bunun % 40 ders saati % 60 serbest saatlerdir.ECTS e göre öğrencinin ders saati derslere seminerlere serbest çalışma proje ve sınava hazırlanmak anlamına gelmektedir. Eğitimin denkliliğinin tanınmasını ECTS sağlar.Ilk defa 1989 başladı öğrenciye yöneliktir.Öğrencinin akademik derslerine dayanır ve eğitim programının amaçlarına varmak için öğrencinin eğitim programına dayanır.ECTS prensibine göre devamlı eğitim alan öğrenci 1 akademik yıl içerisinde 60 krediyi tamamlamalıdır.Gürcistan’da 1 kredi 25 saattir bunun % 40 ders saati % 60 serbest saatlerdir.ECTS e göre öğrencinin ders saati derslere seminerlere serbest çalışma proje ve sınava hazırlanmak anlamına gelmektedir.

25 ECTS ÖĞRENCİ NOT SİSTEMİ 100 LÜK NOT SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR.EN AZ 51 OLMALIDIR.MİNUMUM DEĞERLENDİRME EN AZ 4 AŞAMA İLE YAPILIR ‘DERSE DEVAM – SEMİNER AKTİVİTESİ – İLK DEĞERLENDİRME VE FİNAL SINAVLARI ‘ 91-100PEKİYİ 91-100PEKİYİ 81-90ÇOK İYİ 81-90ÇOK İYİ 71-80İYİ 71-80İYİ 61-70ORTA 61-70ORTA 51-60YETERLİ 51-60YETERLİ 41-50YETERSİZ, ÖĞRENCİ SON SINAVA iKİNCİ KEZ GİREBİLİR. 41-50YETERSİZ, ÖĞRENCİ SON SINAVA iKİNCİ KEZ GİREBİLİR. 0-40 TAMAMEN YETERSİZ, ÖĞRENCİ DERSLERE YENİDEN KATILACAKTIR. 0-40 TAMAMEN YETERSİZ, ÖĞRENCİ DERSLERE YENİDEN KATILACAKTIR.

26 www.akhaltsikhe.edu.ge Teşekkürler Akhaltsikhe Devlet Üniversitesi Rustavelli cad. tel: +995 26521990 fax : +995265400191


"Www.akhaltsikhe.edu.ge GÜRCİSTAN AKHALTSIKHE DEVLET ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları