Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUSTRALYA’DA EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUSTRALYA’DA EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 AVUSTRALYA’DA EĞİTİM

2 AVUSTRALYA HAKKINDA Avustralya, km² karada, km² sularda olmak üzere toplam km²'lik bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Çevresinde sadece kilometrelik bir sahil şeridi vardır.

3 GSYH (SAGP) -2008 tahmini Total $799.054 milyar (18.)
Nüfusu: 2010 tahmini  (51.) Başkent: Canberra - Largest city Sydney Resmî diller İngilizce Etnik gruplar : 37.13% Yerli, 31.65% İngiliz, 9.08% İrlandalı, 7.56% İskoç, 4.29% İtalyan, 4.09% Alman, 3.37% Çin, 1.84% Yunan GSYH (SAGP) -2008 tahmini Total $ milyar (18.) Kişi başına $36,918 (15.) Yönetim şekli: Parlamenter meşruti monarşi Para birimi: Avustralya doları Din: %26.4 Katolik, %20.5 Anglikan, %20.5 diğer Hıristiyanlar, %1.9 Budist, %1.5 Müslüman, %1.2 diğer, %12.7 belirtilmemiş, %15.3 herhangi bir dine mensup olmayanlar. Diller: %79.1 İngilizce, %2.1 Çince, %1.9 Çince, %11.1 diğer, %5.8 belirsiz Para Australya Doları (AUD) - Saat dilimi +8 to +10.5) Trafik şekli: sol - Internet TLD .au Telefon kodu : 61

4 Avustralya 6 eyaletten oluşan federal bir devlettir
Avustralya 6 eyaletten oluşan federal bir devlettir. Yönetim şekli Anayasal Monarşidir. İngiltere Kraliçesi aynı zamanda Avustralya'nın da Kraliçesidir.

5 Kraliçe, Avustralya'da İngiltere tarafından atanan bir Genel Vali tarafından temsil edilir. Her eyalette seçilmiş parlamento, başbakan ve hükümet vardır. Ulusal düzeyde de bir parlamento, başbakan ve bakanlar kurulu bulunur

6 Avustralya: Son 5 yılda Birlesmis Milletler ve Dunya Raporlarında en yaşanılır ülke ve en iyi eğitim sistemine sahip ülke olarak belirlenmiştir. 2009 da 2. yaşanılır ülkedir. best-place-to-live-un/story-e6frfku

7 Çok kültürlü yapısı ve son derece sıcak insanlarıyla bir dünya mozaiği:
Avustralya dışında doğmuş kişiler nüfusun %25’ini oluşturmaktadır. En çok bulunan yabancı nüfus: İngiltere ve İrlanda, Yeni Zelanda, İtalya, Eski Yugoslavya, Vietnam, Çin, Yunanistan, Almanya, Filipinler, Hollanda ve Hong Kong. Nüfusun %15’i ev içerisinde kendi dillerini konuşmaktadırlar. İtalyan, Çince, Yunanca, Arapça ve Vietnamca İngilizce’den sonra en çok konuşulan dillerdir

8 AVUSTRALYA’DA EĞİTİM Avustralya eğitimi ülkenin koloni geçmişina dayanarak Britanya etkisinde başlamış ama zamanla gelişim göstermiştir. Önemli özellikleri yoğun destek,geniş bölüm ve alan seçme imkanları,spor ve müzik eğitimleri, yeni medyaların kullanımı. Çok üst noktada standartlara sahip olan eğitim sistemi birbirinden ayrı oluşturulmuş, geçirgen ve eşitliğe dayalıdır.

9 AVUSTRALYA’DA EĞİTİM Eğitim Tarihçesi: Kıtanın en eski yerleşimcileri İngiltere’den uzaklaştırılmış suçlular ve serbest göçmenlerdi. İngiliz usulüne göre eğitim işleri özel teşebbüs ve dini derneklere bırakılmış durumda idi. Dini gruplar arası anlaşmazlıklar, kırsal kesimin ihmali ve Victoria’da Eğitim meclisi kurdurdu.

10 AVUSTRALYA’DA EĞİTİM Eğitim parasız,zorunlu ve laik idi.
Diğer eyaletler de sırasıyla aynı sisteme geçti( ). Her eyalette temel eğitim kanunları kabul edildikten sonra merkezi eğitim bakanlığı kuruldu. Kilisenin muhalefetine rağmen eyalet okulları 1900 ler de orta öğretimi de kapsadı ve teknik okullar sanayileşme etkisiyle çoğaldı.

11 1947 den sonra merkeziyetçiliğin okullarda özgürleşmeye ve deney yapmaya engel olduğu nedeniyle Güney Gal gölgesindeki pilot uygulama ile denenip bölgesel müdürlere yetki devri başladı. Avustralya 6 eyalete bölündüğünden beri her eyalet kendi eğitimini belirlemektedir.

12 1960 da Eyaletlerin eğitim bakanları bir araya gelip bir rapor yayınladılar:
Farklı yetenekteki çocuklara ve ihtiyaçlara göre planlama, endüstrü ve bilimdeki hızlı gelişime uyum,mesleğe hazırlık eğitiminde değişebilir ve uyumlu bir esneklik benimsendi. -Okullarda işe göre eleman yetiştirme anlayışı-sosyo ekonomik hayat üzerinde mesleki eğitim etkisi görülür.

13 Şimdiyse Avustralya’da eğitim yetkileri,Federal Hükümet ile Federatif Devletlerin hükümetleri arasında ve eyaletler arasında paylaştırılmış bir Federatif Devlet’tedir Anayasası’na göre genel eğitim ve mesleki eğitim alanları küçük devletlerin yetkisi altındadır. (Ültanır,2000,s.91)

14 Ayrı eyaletlerde ayrı Eğitim Bakanlıklarına bağlı olarak yürütülen eğitim hizmetleri,eyaletler arasında farklılıklar taşırken,ülke bazında amaç,yapı ve süreç bakımından bir takım genel benzerlikleri de bünyesinde gösterir. ( /6118.pdf)

15 Avustralya' da okullar devlete ait veya özeldir
Avustralya' da okullar devlete ait veya özeldir. Okullardaki eğitimle ilgili en önemli sorumluluk, devlet ve yerel hükümet üzerindedir. Eğitim sistemi, eyaletlere göre çok ufak farklılıklar barındırsa da Avustralya' nın bütününde temel sistem aynıdır. Mesela Batı Avustralya, Güney Avustralya, Queensland ve Northern Territory bölgelerinde, 7 yıllık ilk öğretimin ardından 5 yıllık orta öğrenim gelmekte toplamda 12 yıl üniversite öncesi eğitim alınmaktadır. New South Wales, Victoria, Australian Capital Territory ve Tasmania bölgelerinde ise öğrenciler 6 yıllık ilk öğretimin ardından 6 yıllık orta öğrenimi tamamlayarak yine toplamda 12 yıl üniversite öncesi eğitim almaktadırlar. Her iki şekilde uygulanan sistemde de öğrenciler, orta öğrenimlerini tamamladıktan sonra mesleki eğitime (TAFE) veya üniversiteye devam etme hakkına sahiptirler.

16 (Matematik te 11, okuma da 4, bilimde 6. sıra)
2003 yılında OECD incelemesi sonunda Avustralya eğitim sistemi beğenilmiştir. (Matematik te 11, okuma da 4, bilimde 6. sıra)

17 2011 yılında eğitim devrimi (BER) 16. 200. 000
2011 yılında eğitim devrimi (BER) $ lık yatırım, okulları dünya standartlarına getirmek için ayrılmıştır ve projeye verilecektir.

18 Okullar 1 yıl okul öncesi 7 yıl ilköğretim
5 yıl akabinde ki okullar sonrasında alınan diplomayla yüksek öğrenim hakkı alınır. 13 yıllık bu eğitimi ülke genelinde çocukların %72 si alır. Taşra için uzaktan eğitim uygulanır(School on Air).

19 Okullar Zorunlu eğitim 6-15 yaş(Tazmanya 6-16) İlköğretim 5-12 yaş
Ortaöğretim yaş olarak 13 yıldır. Devlet okullarında ilk ve orta öğrenim ücretsizdir. Eğitim yılı yarım yıllık iki sömestrden oluşur ve Aralık ortasında sona ererek yaz tatili başlar.

20 AVUSTRALYA EĞİTİM YILI
Yeni eğitim yılı şubatta başlar ve sömestr sonlarında Haziran ve Kasım aylarında sınavlar yapılır. Arada 2 ila 4 haftalık tatiller vardır.

21 AVUSTRALYA’DA EĞİTİM Avustralya eğitim sistemi beş bölümden oluşmaktadır; 1. İlk ve orta dereceli okullar 2. Yüksek eğitime hazırlık 3. ELICOS kurumları: Yabancı öğrenciler için İngilizce dil öğrenimi verir. Ayrıca özel İngilizce dil okulları ve bir çok üniversitenin kendi İngilizce dil kurumları vardır. 4. TAFE: Devletin Teknik ve Yüksek Öğrenim kurumlarıdır ve özel sektörün işbirliği ile staj sistemli mesleki eğitimi sağlar. 5. Üniversiteler

22 Okul Öncesi Eğitim Çoğunluk zorunlu eğitim
yaşı olan 6 yaşından önce okula başlar. Gündüz bakım evleri okul öncesi eğitimi gibi algılanır. Okul öncesine genellikle 4 yaş grubu alınır.Ticari olduğu gibi ailelerce,yerel idarelerce, yada kâr gayesi olmayan derneklerce de yürütülür.

23 Avustralya yönetimince yılına kadar geçerli bir yasayla her çocuğun erken çocukluk döneminde eğitim hakkını garantilenir.Bu eğitim programı 4 yıllık üniversite mezunu öğretmnelerce(The program is to be delivered by a four-year university-trained early childhood teacher)haftada 15 saat ve yılda 40 hafta olarak verilir ve okul öncesi veya kindergarten olarak nitelenir. cy_Agenda

24

25 İLKÖĞRETİM 6-7 yıl süren bütün ülkede benzer ve geniş çaplı bir eğitimdir. Hazırlık kısmında dersler, anadil,okuma yazma, basit aritmetik, toplum ve sağlık eğitimi, Daha üst sınıflarda, ingilizce, matematik,fen bilimlerine giriş,müzik, resim, beden eğitimi ve sağlık dersleri Bazı okullarda din, çeşitli diller, müzik enstrümanları gibi isteğe bağlı dersler öğretilir. İlköğretimde okullaşma %100 dür.

26 ORTAÖĞRETİM 7. ve 8. Eğitim yılında başlar 12. yıla kadar sürer.
Çoğunlukla genel tip karma eğitimli çok amaçlı liselerdir. Bazı kolejlerde okul ev ekonomisi, ticaret ve tarım/teknik olarak üçe ayrılmıştır. Bazı tarım okulları yatılı olup bunlarda da pratik eğitim ve temel akademik konular işlenir.

27 ORTAÖĞRETİM Lise 3 ve 4. sınıflardan sonra eyaletler bazında yapılan bitirme sınav notları, öğretmenlerce verilen sınav notları, öğrenci ödevleri ve okul iç ve dışı çalışmaları öğrencinin bitirme notunu belirler.

28

29

30 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
1- Yeni Güney Galler (New South Wales) Eyaleti İlköğretim 1 yıl anasınıfı,6 yıl ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlkokulu bitirenlere herhangi bir diploma verilmez. Ortaöğretim süresi 6 yıldır (7- 12.sınıflar). Ortaokulu bitirenlere 10.yılın sonunda okul sertifikası verilir. Liseyi bitirenlere 12 yılın sonunda lise diploması verilir. Lise düzeyinde mesleki ve teknik eğitim: Yükseköğrenim görmek isteyen zorunlu öğretim çağını (10 yıl) tamamladıktan sonra 2 yıl süreli mesleki ve teknik eğitim okullarına devam ederler ya da isterlerse çalışma hayatına atılırlar. Mesleki ve teknik eğitim kısaca TAFE denilen teknik ve ileri eğitim kolejlerinde verilir.

31 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
2- Viktorya Eyaleti Okul öncesi eğitim 4 yaşında başlar. İlköğretim, 1 yıl hazırlık 6 yıl ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlkokulu bitirenlere diploma verilmez.  Ortaöğretim süresi 6 yıldır. Lisede 11. ve 12.sınıfı başarı ile tamamlayanlara Viktorya eğitim sertifikası verilir.

32 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
3- Tasmanya Eyaleti Okul öncesi eğitime 4 yaşında başlanır. İlköğretim, 1 yıl hazırlık sınıfı, 6 yıl ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlkokula başlama yaşı 5,5'tur. Ortaöğretim süresi 4 yıldır. 7 ve 10.sınıfları kapsar. Ortaokulu bitirenlere 10.yılın sonunda okul sertifikası-ortaokul diploması verilir. Lise eğitimi 2 yıldır (11. ve 12. sınıflar). Lise diploması almayı hedefleyen bir öğrenci 11. ve 12. yılda her yıl en az 10 ünite değerinde ders seçmek ve bu derslerden 11. ve 12. yılların sonunda sınava girmek zorundadır. Liseyi bitirenlere lise diploması verilir yılında bu diplomanın yerini Tasmanya öğrenim sertifikası almıştır.

33 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
4- Güney Avustralya Eyaleti Okul öncesi eğitime 3,5-4 yaşında başlanır. İlkokul öğrenim süresi 7 yıldır. İlköğretim 2 kademeye ayrılır.  a) 1.kademe "Küçükler İlkokulu" olarak isimlendirilir. 5 yaşına giren çocuklar "Kabul" adı verilen ana sınıfına alınırlar. Ana sınıfı 1. ve 2. sınıflar küçükler ilkokulu olarak isimlendirilir.  b) 2.kademe "İlkokul" olarak isimlendirilir. 3.sınıftan 7.sınıfa kadar 5 yıldır. İlkokul bitiminde resmî bir sertifika verilmez. Ancak bazı okullar kendiliklerinden diploma vermektedir. Ortaöğretim 1.kademe süresi 3 yıldır ( sınıflar). Bazı durumlarda bir yıl fazla okunması söz konusu olabilmektedir.

34 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
5- Batı Avustralya Eyaleti İlköğretimin 1. kademesinde öğrenim süresi 7 yıldır. Okula başlama yaşı 6-7 olmakla birlikte, isteğe bağlı olarak 5 yaşında da başlanabilir. Ortaöğretim süresi üç yıldır ve sınıfları kapsar. Ortaöğretimin 2. kademesinin sonunda ortaöğretim diploması verilmektedir. Lisede öğrenim süresi iki yıldır (11. ve 12.sınıflar).

35 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
6- Queensland Eyaleti Okul öncesi eğitim 4 yaşında başlar ve yarım gündür. İlköğretimin 1. kademesi 7 yıldır (1.sınıftan 7.sınıfa kadar). İlkokul sonunda diploma verilmez. Ortaöğretim (ilköğretimin 2. kademesi) süresi 3 yıldır ( sınıflar). 10.sınıfın sonunda sertifika verilir. Lise öğrenim süresi 2 yıldır (11. ve 12. sınıflar). 12.yılın sonunda lise diploması verilir.

36 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
7- Kuzey Özerk Bölgesi Okul öncesi eğitime 4 yaşında başlanır. İlköğretim 1.kademesi 1 yılı geçiş olmak üzere 7 yıldır. Zorunlu eğitim 1.sınıftan 7.sınıfa kadar sürer. Erken çocukluk eğitimi dönemi (Geçiş ve sınıflar için) Derslere göre bir zaman tahsis edilmemiştir. İlkokul bitiminde herhangi bir diploma verilmez. Ortaöğretim(İlköğretimin 2.kademesi): Öğrenim süresi 3 yıldır, zorunludur. ( sınıflar) İlköğretimi bitirenlere sertifika verilir. Liselerde öğrenim süresi 2 yıldır (11. ve 12.sınıflar) 12.yılın sonunda diploma verilir.

37 EYALETLERE GÖRE EĞİTİM YAPISI
8- Başkent Özerk bölgesi Okul öncesi eğitime başlayacak öğrencilerin 3 Nisan itibarıyla 5 yaşına girmiş olmaları gerekmektedir. İlköğretim süresi 1 yıl ana sınıfı 6 yıl ilkokul olmak üzere toplam 7 yıldır. İlköğretimin 1.kademesi sonunda diploma verilmez. Ortaöğretimde (İlköğretimin 2.kademesi) öğrenim süresi 4 yıldır (7-10.sınıflar). Ortaokulu bitirenlere 10.yılın sonunda diploma verilir. Liselerde öğrenim süresi 2 yıldır (11. ve 12.sınıflar). Lisede öğrenci dilediği dersi seçmekte özgürdür. Liseyi bitirenlere diploma verilir.

38 YÜKSEKÖĞRETİM Avustralya'da akademik eğitime devam etmek isteyen öğrenciler lise 11 ve 12. sınıflara devam etmek zorundadırlar. Öğrenciler 11. sınıfta 6 ders, 12. sınıfta ise en az 10 krediyi tamamlamak şartıyla 5 veya 6 ders alırlar. Bu dersler, gelecekte üniversitede devam etmek istedikleri alanlarla bağlantılı olur. Bir bakıma öğrenciler, üniversite eğitimlerine liseden başlarlar. Örneğin, üniversitede hukuk okumak isteyen bir öğrenci 11 ve 12. sınıflarda hukuk, sosyoloji, felsefe gibi dersleri tercih eder. Mühendislik eğitimi yapmayı planlayan öğrenciler ise ağırlıklı olarak fen derslerini seçmektedirler

39 Üniversitelerin ise tamamı devlet tarafından finanse edilir
Üniversitelerin ise tamamı devlet tarafından finanse edilir. Devlet tarafından denetlendikleri için kural ve belli standartlara uymak zorundadırlar ancak politikaları ve harcamaları konusunda özerktirler. Her üniversite mezunlarından ve yerel toplum ileri gelenlerinde oluşan bir konsey tarafından yürütülür.

40 Akademik konular profesörler kurulunca ilgili fakülte ve birimlerden de görüş alınarak görüşülür ve konseye tavsiye olarak bildirilir. Dekanlar kurul tarafından atanır. Tüm öğrenciler uluslar arası öğrenci birliği üyesidir. Avustralya üniversiteleri endüstriyel sektörle çok yakından çalışmakta ve yüksek derecede öğretmen katılımı içeren modern ve dinamik eğitim ortamlarının da yardımıyla teorik bilgiyle iş tecrübesini birleştirmektedir.

41 Yüksek lisans (Mastır) eğitimi 1,5-2 yıldır
Yüksek lisans (Mastır) eğitimi 1,5-2 yıldır. Yüksek lisans eğitimininin (okula ve programa göre değişmek üzere) ilk 6 aylık veya 1 yıllık döneminin sonunda öğrencilere "Graduate Diploma" denilen bir belge verilir. Bu süreç yüksek lisans eğitiminin bir aşamasını teşkil etmektedir. Yüksek lisansı tamamlayanlara da Yüksek Lisans Diploması verilmektedir. Doktora eğitimi tamamen proje ve araştırmaya dayalı olmak üzere yıldır. Doktora öğrencileri büyük oranda üniversitelerin ve özel kuruluşların araştırma fonlarından yararlanırlar. Türkiye'de liseyi bitirip gelen öğrenciler foundation adı verilen 1 yıllık bir telafi eğitiminden sonra lise not ortalamalarına bağlı olarak üniversitelere kabul edilmektedir. Avustralya'da yükseköğretim paralı olup yıllık ücretler seçilen programa bağlı olarak AUD arasında değişmektedir.

42 Akademik Derecelendirme Sistemi
Simgeler: B : Lisans derecesi; genel olarak üç yıllık sürekli bir çalışma gerektirir. Onursal mezun olmak için fazladan bir yıl daha okumak gerekir. Mühendislik, hukuk ve tarım alanlarından mezun olabilmek için 4 yıl; mimarlık, dişçilik, veterinerlik ve tıp içinse 5 veya 6 yıl eğitim almak gerekmektedir.

43 M : Master derecesi. Lisans derecesi veya onursal lisans derecesinden sonra 1 veya 2 yıllık sürekli bir çalışma gerektirir. Eğitimin süresi çalışılacak alana ve derslere bağlıdır.

44 PhD : Doktora. Lisans programı tamamlandıktan sonra en az üç yıl araştırma yapmak gerekir. Master programını tamamladıktan sonra da en az iki yıl çalışma gerekmektedir. Mesleki doktora için, örneğin DEd için, normalde iki yıl ileri düzeyde araştırma çalışması ve mesleki pratik yapılmalıdır. İki yıl şartı sadece master programını tamamlamış adaylar için geçerli süredir.

45 Sınav Kazanamayan Öğrencilere Sunulan Seçenekler
Avustralya'da HSC sınavlarında başarılı olamayıp bu sonuçlara göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilemeyen öğrencilere, yüksek öğrenimlerine devam edebilme konusunda seçenekler sunulmaktadır.

46 1-AVUSTRALYA'DA TEKNİK VE İLERİ EĞİTİM KOLEJLERİ (TAFE'LER)
Colleges of Technical and Further Education (TAFE) kurumları; mesleki eğitim, çıraklık eğitimi ve yetişkin eğitimi görevinin çoğunu üstlenmiş, malî kaynağını Commonwealth ve eyalet hükümetlerinden alan eğitim ve yüksek öğretim kurumlarıdır. Genelde TAFE programları iş bulmak amacıyla eğitim gören, teknoloji ve iş sahalarının çoğunda mesleki gelişim isteyen kişiler için uygundur.

47 TAFE programları pratiğe yöneliktir ve epeyce kısadır
TAFE programları pratiğe yöneliktir ve epeyce kısadır. Programlar 1-1,5 veya 2-2,5 yıllıktır. 2-2,5 yıllık programlar sonunda verilen diploma ön lisans diploması ayarındadır. TAFE'ler öğrencilere kısa sürede kalifiye eleman olma ve iş hayatına atılma fırsatı tanırlar. İstenirse TAFE'lerde elde edilen akademik kredilerle bir öğrenci bir üniversiteye girip lisans derecesi alma imkânına da sahiptir. TAFE kolejlerinden birçoğu ayrıca lise bitirme sınavlarına hazırlama ve mektupla eğitim gibi hizmetleri de üstlenmiştir. TAFE'lerde okur-yazar olmayanlar için kurslar da açılır.

48 TAFE (Teknik ve Mesleki Eğitim)
TAFE eğitimi 3 aydan 2,5 yıla kadar süren hem teknik/meslek edindirme, hem de ileri profesyonel eğitim alabileceğiniz programlardır. TAFE kurslarını üniversite veya yüksek öğrenim programlarına göre %40 daha ucuzdur. TAFE programlarını liseler, devlete bağlı TAFE üniversiteleri, özel meslek edindirme ve eğitim kolejlerinde alabilirsiniz. Diploma programlarının tamamlanmasıyla TAFE okulların anlaşmalı veya bağlı olduğu üniversitelere direkt olarak geçilebilir.

49 TAFE (Teknik ve Mesleki Eğitim)
TAFE eğitimlerinin YÖK tarafından denkliklerinin bulunmamaktadır. TAFE sistemi yeni bir kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, mevcut kariyerlerinde ilerlemek veya uzmanlaşmak isteyenler, üniversite öğrenimine pratik beceriler katmak isteyenler ve sonrasında üniversite öğrenimi görmek isteyenler için uygundur

50 2 - UNITRACK PROGRAMLARI
Bazı üniversiteler, lise bitirme sınavlarında (az farkla) başarılı olamamış öğrenciler için Unitrack adı verilen özel sınıflar açmaktadırlar. Bu sınıflar, üniversite standartlarına göre yeterli görülmeyen öğrencileri hem bu standartlara taşımak hem de üniversitelerin 1. sınıfınının derslerini vererek yıl kaybını önlemek amacını gütmektedir. Unitrack programları belli başlı üniversitelerde bulunmaktadır. Unitrack sınıflarında 1 yıl okuyan öğrenciler, başarılı oldukları taktirde 2. sınıftan itibaren normal eğitimlerine devam ederler.

51 3 - AÇIK ÜNİVERSİTE Açık üniversite, üniversite eğitimine yönelik bir çok engeli ortadan kaldıran bir fikir olarak değerlendirilmektedir. Açık üniversite için lise diploması yeterli olup giriş sınavı veya yaş sınırı gibi sınırlamalar söz konusu değildir. Açık üniversite, lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Açık üniversite paralıdır ve bir dönem için branşa bağlı olarak ders başına 51 AUD AUD arasında ücret alınmaktadır. Ancak bu ücretlerin ödenmesinde öğrencilere kredi, burs gibi imkanlar sağlanmaktadır.

52 Öğrenciler çalışma hayatına başlayıp aylık geliri 3000 Avustralya dolarına ulaşana kadar kredi ve bursların geri ödenmesi talep edilmez. Açık üniversiteye kaydolan bir öğrenci Avustralya'daki herhangi bir üniversitenin müfredatını takip edebilir. Eğitim ve sınavlar İnternet üzerinden yapılmaktadır. Üniversiteler ayrıca açık üniversite öğrencileri için kurslar, seminerler düzenlemekte, çalışma grupları oluşturarak öğrencilerin çabalarını desteklemektedir.

53 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Eyalet idarelerinin işlettiği okullara öğretmen yetiştiren bütün öğretmen kolejleri Eğitim Daireleri tarafından denetlenir ve yönetilir. Bu kolejler ilkokul öğretmenleri için iki yıllık öğrenim verir. Orta dereceli eyalet okulları öğretmenleri üniversitelerde yetişirler ve mesleki öğrenimlerini Eğitim Fakültelerinde yaparlar. (Cramer, Browne 1982,s.361)

54 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Katolik Kilisesine bağlı öğretmenlerin kendi öğretmen kolejleri vardır ve Victoria'da eyaletin bağımsız okullarına öğretmen yetiştiren bir kolej bulunmaktadır. Orta dereceli eyalet okulları öğretmenleri üniversitelerde yetişirler ve mesleki öğrenimlerim Eğitim Fakültelerinde (Schools of Education) yaparlar. Öğretmen aylıkları. Eğitim Dairesinin dışında bağımsız bir kuruluş tarafından tespit edilir. Victoria'da bağımsız bir Öğretmen Mahkemesi kurulmuştur. Bir üye öğretmenleri, bir üye eyalet hükümetin! temsil eder; üçüncü üye de bağımsız bir başkandır. Bu kuruluşun aylıklarla ilgili kararları, mahkemece tespit edilen aylıkları ödemek zorunda olan hükümet tarafından reddedilemez.

55 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmen meslek kuruluşlarının geçen yüzyıla kadar uzayan bir geçmişi varsa da bu kuruluşlar son otuz yıl içinde güçlü hale gelmişlerdir. Her eyalette bir öğretmen sendikası bulunur ve 1921 de kurulan bir Avustralya Öğretmenler Federasyonu vardır. Memleket çapında faaliyet gösteren Federasyon, Avustralya'nın bütün eyaletlerinde çalışan öğretmenleri etkileyen politika güder.

56 KAYNAKLAR http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6118.pdf
Ültanır,Gürcan, “Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi Kuram ve Teknikler”,Ankara,2000

57 TEŞEKKÜRLER


"AVUSTRALYA’DA EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları