Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Finansman & Bankacılık İhracat Turizm Müteahhitlik Yurtdışı Yatırımlar Enerji Doğrudan Yabancı Yatırımlar İthalat Eğitim Ekonomisi Lojistik Dış Ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Finansman & Bankacılık İhracat Turizm Müteahhitlik Yurtdışı Yatırımlar Enerji Doğrudan Yabancı Yatırımlar İthalat Eğitim Ekonomisi Lojistik Dış Ekonomik."— Sunum transkripti:

1

2 2 Finansman & Bankacılık İhracat Turizm Müteahhitlik Yurtdışı Yatırımlar Enerji Doğrudan Yabancı Yatırımlar İthalat Eğitim Ekonomisi Lojistik Dış Ekonomik İlişkilere bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Hedefimiz, Türkiye ’ nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘ yüksek katma değerli ’ entegrasyonu. Faaliyet Alanı 2

3 3 DEİK ’ e Yasal Dayanağın Sağladığı G ü ven Şemsiyesi ve Y ü klediği Sorumluluk 5174 Sayılı Kanun, 58. madde, “Özel sektörün dış ekonomik ilişkiler politikalarını belirlemek” “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek” “Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak” “Özel sektörün dış ekonomik ilişkiler politikalarını belirlemek” “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek” “Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak” DEİK’in Global Ağı 750 Üye Şirket 38 Kurucu Kuruluş 109 İş Konseyi 108 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği 3 Yurtdışı Temsilciliği

4 4

5 Dr. Mustafa Aydın İstanbul Aydın Üniversitesi Rifat Sarıcaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Yalçın Zaim Atılım Üniversitesi Hüseyin Şimşek Maltepe Üniversitesi Kadir Varoğlu Başkent Üniversitesi Coşkun İnce Bahçeşehir Üniversitesi Doğu Gözaçan Doğuş Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aydın Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Erkut Özyeğin Üniversitesi Prof. Dr. Nurcan Baç Yeditepe Üniversitesi Dr. Burak Arıkan Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Adem Şahin TOBB ETÜ Erhan Erken İstanbul Ticaret Üniversitesi Fuat Özbekli Fatih Üniversitesi Yasemin Kilit Aklar İstanbul Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Gonca Ongan Koç Üniversitesi Ali Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bekir Okan TOBB Yüksek Öğretim Sektör Meclisi

6 6 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Aralık 2010 tarihli DEİK Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Amaç 1 Amaç 2 Amaç 3 Türkiye’de sunulan yüksek kalitede eğitim hizmetlerinin uluslararası camiada hakettiği yeri alması için çalışmalarda bulunmak Uluslararası eğitim talebinin Türkiye’ye yönlendirilmesi Türkiye’nin yüksek öğretimde bir “cazibe merkezi”ne dönüştülmesi Eğitim sektörü adına çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemektir Hedef 1 Türkiye’de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınması Başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye’ye yönlendirilmesini Türkiye’nin yüksek öğretimde bir ‘cazibe merkezi’ne dönüştürecek gerekli alt yapının tüm paydaşlarca yüksek düzeyli bir işbirliği içerisinde oluşturulması Hedef 2 Hedef 3

7 7

8 8

9 9 Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti 40.000 $ civarında olup,dünyadaki 3.7 milyon öğrencinin yarattığı yıllık uluslararası öğrenci bütçesi 132 Milyar $’a ulaşmaktadır. UNESCO tahminleri, 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona ulaşacağını öngörerek, bunun da yıllık 280 Milyar $’lık bir bütçeye tekabül edeceğini vurgulamaktadır. UNESCO 2010 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. Dünya’da Uluslararası Eğitim Pazarının Mevcut Durumu Nedir?

10 10 En çok öğrenci gönderen ülkelerEn çok öğrenci kabul eden ülkeler 1.Çin (510,842 - %16) 2.Hindistan (184,801 - %6) 3.Güney Kore (115,464 - %4) 4.Almanya (94,408 - %3) 5.Türkiye (65,459 - %2) 1.Amerika Birleşik Devletleri (723,277 - %18) 2.Birleşik Krallık (455,600 - %12) 3.Fransa (283,621 - %8) 4.Çin (265,090 - %8) 5.Avustralya (258,827 - %7) Dünyada Uluslararası Eğitim Pazarının Gelişimi Nasıldır? Bu Pazarın Büyük Oyuncuları Kimlerdir? Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kişiler öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve yaşadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iş yapma metotlarını daha iyi anlayıp öğrenmeleri için yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırmışlardır.  Dünyadaki uluslararası öğrencilerin %52’si Asya Kıtası’ndan gelen öğrencilerden oluşmaktadır.  Avustralya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden her biri toplam uluslararası öğrenci sayısının %5’inden fazla uluslararası öğrenci kabul etmektedir. Türkiye’nin bağlarını koruduğu Orta Asya’nın ve çevre ülkelerinin uluslararası eğitime katılımları artmıştır.

11  Uluslararası eğitimde markalaşma çalışmaları Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncuların Uyguladığı Stratejiler Nelerdir?  Devlet kurumlarının bakanlık seviyesinde burs verme ve tanıtım faaliyetleri düzenleme girişimleri  Sadece uluslararası eğitimin planlanması ve Desteklenmesi hususunu idare eden; tanıtım ve rehberlik için çok sayıda yurtdışı şubesi ve çalışanı bulunan kuruluşlar  Her yıl uluslararası öğrenci profilini, hacmini ve ülkeye çekilebilmesi için gerekli metotları inceleyen raporlar yayınlanması ve bu yolla her yıl yenilenen bir strateji oluşturulması  Bölgeler arası ve bölge içi örgütlenmelerle öğrenci değişimi konusunda işbirliği protokollerinin imzalanması  Seçimli staj programları ile öğrencilerin pratik tecrübelerinin de artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması  Sivil toplum kuruluşlarının burs ve staj imkanları için koordinasyon sağlaması  Vize almada devlet kurumlarının kolaylaştırma uygulamaları 10

12 12 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  STK’lar sponsorlar bularak, staj yerleri ayarlayarak aktif rol almaktadırlar.  Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi birçok federal kurum eğitime destek vermektedir.  ‘Uluslararası Gelişim Ajansı’ öğrenci değişimi ve uluslararası öğrenci hareketliliğinde aktif rol almaktadır.  ‘Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu (ECA)’ 400’den fazla ofisiyle dünya çapında tanıtım yapmaktadır.  ‘Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE)’ 60 yıldır düzenli olarak hazırladığı yıllık ‘Open Doors’ raporuyla, uluslararası eğitimin yol haritasını çizmektedir.  Devlet burs, fon ve değişim programları için çok ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Fullbright programı bunun en bilinen örneklerinden biridir.  Seçimli Staj (OPT) imkanı ile uluslararası öğrenciler için vize süreleri uzatılarak (29 aya kadar) belli alanlarda çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. AVUSTRALYA  Devlet çok ciddi burslar sağlamaktadır ve bunun yanında değişim programları için anlaşmalar imzalamaktadır.  Yüksek Öğretim Bakanlığı kurulmuştur.  Verilen NGO burslarına ek olarak hükümet her yıl fazladan 200 milyon dolarlık ek burs vermektedir. BİRLEŞİK KRALLIK  British Council yüzyüze veya sahada bilgilendirme sistemi ile rehberlik yapmaktadır. Marketing ve PR çalışmaları yapmaktadır.  Başbakanlık uluslararası eğitim girişimi İngiltere’nin uluslararası eğitime adaptasyonunu artırmak için yapılmış 5 yıllık bir plandır.  Hükümet ulusal marka belirleme çalışmları yapmaktadır.  ‘Araştırma ve Eğitimde Uluslararası Stratejik Ortaklık (INSPIRE)’ British Council fonuyla Afganistan, Bangladeş, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan işbirliği için kurulmuştur.  Bölgesel ortaklıklar kurulmuştur. (NUFFIC, CampusFrance, DAAD) ALMANYA  Federal hükümet tarafından ‘Bilim ve Araştırmada Uluslararasılaştırma Stratejisi’ yayınlanmıştır.  Alman Akademik Değişim Servisi kurulmuştur.  Alman Araştırma Kuruluşu kurulmuştur.  DAAD federal bakanlılar tarafından desteklenmektedir.  DAAD, Almanya’da faaliyet gösteren eğitim enstitüleri tarafından oylamayla yönetilmektedir. Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncular Neler Yapmaktadır?

13 13 Türkiye’nin Mevcut Durumu Nedir?  Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu tarihte ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmektedir. Türkiye’de 2002 yılında 53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak üzere toplam 76 üniversite bulunurken, 2011 yılına gelindiğinde devlet üniversitelerinin sayısı 103’e, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 62’ye çıkarak toplam sayısı 165’e yükselmiş ve 2012 yılında da bu sayı hızla artmaktadır.  Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 27,000 civarında olup, bunların da 5.000’i burslu olarak öğrenim görmektedir. Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı

14 14 Dünya Ülkeleri Arasında Türkiye’nin Yeri Nedir? OECD ortalaması Türkiye 74.724.269’luk nüfusumuzun 3.529.334’u, yani yaklaşık % 5'i yüksek öğretim kurumlarında eğitim almaktadır. 3.529.334 öğrenci içinde uluslar arası öğrenci sayısı 26.545’i yani yaklaşık %1’i bile bulmamaktadır. 20 yıl öncesi Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısına ve Türkiye’nin bugünkü yabancı öğrenci sayısına bakıldığında, Türkiye’nin performansı sınıfta kalmıştır (1998/99 – 18.350 – 2009/2010 yıllarında toplam 27.000 civarında öğrenci). Avustralya Avusturya Birleşik Krallık Slovenya ŞiliEstonya

15 15 Bütün Türk Yüksek Öğretim Kurumlarının (devlet ve vakıf) bölge ülkelerinin Milli Eğitim Bakanlıklarınca tanınması için bu ülkelerdeki ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması, Vakıf Üniversitelerine karşı tereddütlerin önlenmesi ve bölge ülkelerinde etkin olarak tanınması için Vakıf Üniversitesi sistemi ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin (yasa ile kurulduklarını, devlet güvencesinde olduğunu, tüm program ve diplomalarının akredite edildiğini belirten) kendi web sitelerinde ve ENIC (Avrupa Akademik Bilgi Merkezi Ağı)- NARIC (Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi) sitesinde İngilizce olarak sunulması, Uluslararası öğrencilerin transfer, denklik ve başvurularının hızlı sonuçlandırılması için YÖK içerisinde bir birim oluşturulması. YÖK’ten Beklentiler Nelerdir?

16 16 T.C. Dışişleri Bakanlığı  Büyükelçilik yetkililerimizin bölge ülkelerdeki ulusal eğitim sistemi, üniversiteye kabul sistemi, öğrenci sayısı, öğrencilerin temayülleri, ülkenin İK ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplaması ve üniversitelerimizle paylaşması,  Vize işlemleri için özel bir statü ve kurallar geliştirilmesi ve öğrencilerin kısa sürede vize alabilmeleri sağlanmalıdır. Sürenin uzaması öğrencilerin başka pazarlara yönelmesine sebep olmaktadır.  Katılımcı kurumlarımızın, uluslararası eğitim fuarları süresince, dış temsilciliklerimizin o ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite ve Lise yetkililerinin yanı sıra basın ile bir araya getirilmesi. Paydaşlardan Talepler Nelerdir?

17 17 T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı  Turizm sektöründe görüldüğü gibi devlet eliyle eğitim sektörünün de reklam ve tanıtımının yapılması,  Yurtdışı etkinliklerinde üniversitelerin de katılabileceği pavillionlar hazırlanması. Ayrıca ICEF, NAFSA gibi fuarlarda Türkiye’nin tanıtımının yapılması,  Türkiye’de kültürel zenginliklere sahip şehirlerin kendilerine özgü nitelikleri göz önüne alınarak eğitimin tanıtımı alanında etken olarak kullanılması için materyaller hazırlanması,  Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Kültür ve Turizm Müşavirlerinin, hedef ülkelerde bulunan Türkiye’nin tanıtımı için kurulmuş STK ve temsilcilerin acilen toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması, Paydaşlardan Talepler Nelerdir?

18 18 Paydaşlardan Talepler Nelerdir? T.C. İçişleri Bakanlığı  İkamet başvurularının hızlı sonuçlanması için resmi işlemlerin tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yapılacak şekilde düzenlenmesi,  İkamet izinleri için yetkili olan kuruluşlarda dil bilen, donanımlı personelin istihdam edilmesi.

19 19 Paydaşlardan Talepler Nelerdir? T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  Konaklama sorunları için özel yurtların özendirilmesi, teşvik edilmesi ve devlet yurtlarında kontenjan ayrılması,  Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Eğitim Müşavirlerinin toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması,

20 20 Paydaşlardan Talepler Nelerdir? T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Uluslararası öğrenciler için öngörülen Sağlık Sigortası ücreti (yaklaşık yıllık 650 USD) eğitim maliyetini yükseltmekte ve piyasada rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Maliyetin devlet tarafından sübvanse edilmesi ve kolaylık sağlanması,  Yabancı uyruklu öğrencilere sınırlı olarak çalışma izni verilmesi ve kolaylık sağlanması.

21 21 Paydaşlardan Talepler Nelerdir? Devlet Üniversiteleri  Devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerinden çok daha ucuz fiyata öğrenci alması haksız rekabet yaratmaktadır. Devlet üniversitelerinin rekabeti regule eden bir sistem oluşturması,  Devlet ve Vakıf Üniversiteleri koordinasyonunun artırılması,  Devlet üniversitelerinin kontenjan, kadro ve fiziksel imkânları üzerinde aşırı yük mevcuttur. Uluslararası öğrencilerden ziyade ulusal öğrencilere burs sağlanması.  Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması,  Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri,

22 22 Vakıf Üniversiteleri  Öğrenci transferi planlanan ülkelerde hangi tür insan kaynağına ihtiyaç olduğunun detaylı araştırılması,  Uluslararası öğrencilere kaliteli eğitim ve uygun maliyet esasına göre eğitim imkânlarının sunulması,  Uluslararası öğrenci tanıtımında, üniversitelerin birbirleriyle rekabet etmeleri yerine, ortak tanıtım yöntemlerini kullanarak birbirlerini desteklemesi,  Diğer ülkelerde eksik ve açık olan programlar belirlenerek, üniversitelerimizde bu programların oluşturulması.  Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması,  Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri, Paydaşlardan Talepler Nelerdir?

23 23 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi  Ülkemizdeki kamu ve özel kuruluşların öngörülen çalışmalar doğrultusunda biçimlendirilmesi,  DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’nin, Yurtiçi ve Yurtdışındaki yetkili ve sorumlularla paylaşılmak üzere tanıtım materyallerinin düzenlenmesi,  Türk eğitim sistemini tanıtan bir ajans kurulması,  En kısa sürede tüm iç dinamiklerin ve paydaşların temsil edileceği bir çalıştay düzenlenmesi,  Türkiye’deki uluslararası öğrenci temsilcileri bir araya getirilerek, neden Türkiye’yi tercih ettikleri, hangi sıkıntılarla karşılaştıkları ve daha fazla uluslararası öğrenci temini için hangi yöntemlere başvurulması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulması,  Efektif bilgi paylaşımı, uluslararası tanıtım ve pazarlama için web tabanlı bir altyapı hazırlanması. EEİK Olarak Planladıklarımız

24 24 Nasıl Bir Web Sitesi Hazırlanıyor?  Öncelikle vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelere (devlet ve vakıf) ve ilgili paydaşlara yer verilmesi planlanmaktadır,  Türkiye’deki üniversiteler ve eğitim sektörü hakkında bilgilendirici arama motoru oluşturulacaktır,  İlgili kamu kuruluşlarının linkleri bulunacaktır,  DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi faaliyetleri, duyuruları, yayınlarına yer verilecek,  Uluslararası öğrencileri teşvik edici, kültürel, sosyal ve mesleki tüm bilgi ve imkanların duyurulacak,  Tüm dünya öğrencilerini Türkiye’ye çağıran bir portal oluşturulması hedeflenmektedir.  Uluslar arası öğrencileri cezbedici ve Türk yükseköğretim sistemini temsil edecek bir domain name olarak www.educationinturkey.org.tr belirlenmiştir,www.educationinturkey.org.tr

25 25 Fuar Katılımları nasıl organize edilecek? Üniversitelerin hedef kitleleri, hedef ülkeleri, fuar bütçeleri farklı olduğu için tüm üniversitelerin katılacağı ortak fuarlar EEİK Yürütme Kurulu tarafından tespit edilmektedir. EEİK olarak bu ülkelerde fuar katılımlarının yanında Türkiye’de yüksek öğretimi temsilen kültürel etkinlikler (seminerler, konferanslar, resmi kurum ziyaretleri vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır.

26 26 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden 7 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-1 1.Cumhurbaşkanlığı’nda Paydaşlarla Yapılan Toplantılar4 Toplantı 2.Ekonomi Bakanlığı ile Toplantılar3 Toplantı 3.YÖK ile Toplantılar2 Toplantı 4.MEB ile toplantılar1 Toplantı 5. Azerbaycan, Kosova, Suriye, Mısır ve ve Rusya, 7 Toplantı Almanya Büyükelçileri ile toplantılar 6. Fuar Organizatörleri ile yapılan Toplantılar6 Toplantı 7.Yürütme ve Danışma Kurulu Toplantıları 20 Toplantı 8.Uluslararası Faaliyetler NAFSA 2012 Olmak üzere toplam 43 toplantı düzenlenmiştir. Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Ne Tür Faaliyetler Yapmıştır?

27 27 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden 7 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-2 Farklı tarih ve mekanlarda yapılan bu toplantılarla; 1.EEİK’in kuruluş amaçları belirlenerek yol haritası çizilmiştir. 2.Yüksek Öğretim’de Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir 3.Uluslar arası öğrenci hareketliliğinin Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı yollarla kısa, orta ve uzun vadede getirileri değerlendirildi. 4.MEB, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi doğrudan yüksek öğretimle ilgili kurumlarla ortak strateji belirlendi. 5.EEİK’in paydaşı kamu vakıf ve özel kuruluşlardan beklentiler rapor haline getirilerek kendilerine sunuldu. 6.Özellikle bölge ülkelerinin iş konseyi başkanlarıyla biraraya gelerek bu ülkelerden sağlanması beklenen uluslar arası öğrenci temini konusunda talepler aktarıldı Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Ne Tür Faaliyetler Yapmıştır?

28 28 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden 7 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-3 7. DEİK altında faaliyet gösteren kurucu kuruluş başkanlarıyla toplantılarda EEİK’in kuruluş amacı hedefleri kendilerinden beklentiler aktarıldı. Bundan böyle kendi ilgi alanlarına girdiği ve beklentilerimiz olduğu aktarıldı. 8. Bugüne kadar Azerbaycan, Rusya, Kosova, Suriye ve Mısır olmak üzere 5 ülkede büyükelçilerimiz, eğitim ve ticaret müşavirlerimizle bir araya gelinerek özellikle öğrencilere vize kolaylığı sağlanması konusunda görüşmelerde bulunulmuştur. 9. Fuar,ajans ve tanıtım materyalleri hazırlayan kuruluşlar ile bir araya gelinerek yurtdışı fuar ve kültürel etkinlerin birlikte daha etkin yapılması konusu değerlendirilmiştir. 10. Tüm vakıf üniversitelerine DEİK kanalıyla yazı gönderilerek DEİK ve EEİK’e üye olmaları teşvik edilmiştir. 11. Devlet Üniversiteleri ile koordinasyonun artırılması amacıyla FENBİLKON Toplantısında EEİK ve DEİK tanıtımı yapılarak uluslararası eğitim odağında danışman üyelerimizin artırılması hedeflenmiştir. Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Ne Tür Faaliyetler Yapmıştır?

29 29 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden 7 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-4 12. EEİK paydaşlarıyla birlikte yapılan toplantılarda yürütme kurulu içerisindeki işleyişiyle ilgili komiteler belirlenmiştir. 13. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan toplantılarda döviz kazandırıcı hizmetleri teşvik konusunda yapılan taslak çalışmalarında aktif rol oynanmış ve eğitim sektörünün bu kapsamda değerlendirilmesi sağlanmıştır. 14. Cumhurbaşkanlığı, MEB, YÖK, Turizm Bakanlığı ve Türk Hava yollarıyla toplantılar yapılarak görüşmeler yapılarak beklentilerimiz ve ortak çalışma planlarımız sunulmuştur. 15. 2011-12 döneminde üyelerin katılımı öngörülen fuarlar belirlenmiş, web sitesi ve katalog çalışmaları Haziran 2012’de tamamlanacak şekilde başlatılmıştır. 16. Yürütme kurulunun onayına müteakiben belirlenen tüm paydaşların yapılan toplantılara eksiksiz katılımıyla ortak bir irade oluşması sağlanmıştır. 17. Dünya Bankası ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan ülke ekonomik memorandumlarının kordinasyonu EEİK tarafından sağlanmıştır. Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Ne Tür Faaliyetler Yapmıştır?

30 30 Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden 7 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-4 18. YÖK’ün düzenlediği “yükseköğretim strateji belgesi çalıştayı”nda yükseköğretimin uluslararasılaşması konusunda yapılan rapor çalışmaları ile değer önerilerinde bulunulmuştur. 19. Türkiye’de “vakıf üniversitelerinin geleceğini arama konferansı”’nda yer alınarak workshop çalışmalarıyla katkı sağlanmıştır. 20. Prag Büyükelçisi ile bir araya gelinerek EEİK ve Türk Yüksek Öğretim sektörü hakkında bilgi verilmiş, uluslar arası öğrenci temininde destekleri istenmiştir. 21. Frankfurt, Stuttgart ve Essen Konsolosları ile yapılan görüşmelerde Almanya’daki Türk vatandaşlarımızın ülkemizde eğitim görmeleri konusunda destekleri istenmiştir. 22. Dünyanın en prestijli eğitim organizasyonu olan NAFSA’ya Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonunda üyelerle birlikte katılım sağlanarak ülkemizin eğitim sektörünün tanıtılmasında ortak hedefler katılımcılara aktarılmıştır. 23. NAFSA kapsamında Houston Konsolosumuz ile yakın görüşmeler yapılmış, ülkemizin ilk kez bu denli güçlü temsilinden duydukları mutluluğu iletmişlerdir Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Ne Tür Faaliyetler Yapmıştır?

31

32

33

34

35

36 KATILIMCI KURULUŞLAR: DEİK- EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ A2 INTERNATIONAL EDUCATION FAIRS KATILIMCI ÜNİVERSİTELER: 1.BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2.BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 3.IŞIK ÜNİVERSİTESİ 4.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 6.İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 7.İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 8.KOÇ ÜNİVERSİTESİ 9.OKAN ÜNİVERSİTESİ 10.SABANCI ÜNİVERSİTESİ

37 37 DEİK TOBB Plaza Harman Sokak No:10 Kat:6 34394 Esentepe Şişli İstanbul Tel: +90 212 339 50 22 Fax: +90 212 270 30 92 ndundar@deik.org.tr www.deik.org.tr Dr. Mustafa Aydın Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı


"2 Finansman & Bankacılık İhracat Turizm Müteahhitlik Yurtdışı Yatırımlar Enerji Doğrudan Yabancı Yatırımlar İthalat Eğitim Ekonomisi Lojistik Dış Ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları