Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARSUS TİCARET BORSASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARSUS TİCARET BORSASI"— Sunum transkripti:

1 TARSUS TİCARET BORSASI
Hayvancılık Sektöründe Gelinen Nokta ve Süt Ürünlerinin Değerlendirilmesi

2 GİRİŞ Önümüzde ki yıllarda gıdanın öneminin gittikçe artacağı, toplumların özellikle protein açığı açısından projeler üretmek zorunda olduğu, bu durumun toplumun genel sağlığı ve refahı açısından çok önemli olduğu bir gerçektir. Hayvancılığı bu açıdan irdelersek yapılması gereken onlarca şey vardır. Süt tüketimini arttırmak, yem bitkisi üretimini arttırmak, salgın hastalıklarla mücadele vb.. Hayvancılık; insanın dengeli beslenmesi için gerekli olan et ve süt gibi temel ürünleri üretmesi, iş sahası yaratması, insan gıdası olarak tüketilemeyen bitkileri ve bitkisel artıkları değerlendirmesi nedeniyle vazgeçilmez bir sektördür. Bu nedenle insan hayatında ve ülke ekonomisinde önemli bir yere ve değere sahiptir.

3 2013 yılına ilişkin ''Hayvansal Üretim'' istatistiklerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2012 yılına, göre yüzde 3,6 artarak14 milyon 415 bine yükseldi.  Büyükbaş hayvan sayısı 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 3,6, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 7,6 arttı Yıl sonu itibarıyla sığır sayısı 14 milyon 415 bin baş, koyun sayısı 29 milyon 284 bin baş, keçi sayısı ise 9 milyon 226 bin baş olarak gerçekleşti.  Toplam süt üretimi de 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak, 18 milyon ton oldu. Bunun yüzde 91,4'ünü inek sütü, yüzde 6'sını koyun sütü, yüzde 2,3'ünü keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü ise manda sütü oluşturdu. 

4 TÜRKİYE YILLAR İTİBARİYLE HAYVAN SAYISI
Yıllar Yetişkin Hayvan Sayısı Genç - Yavru Hayvan Sayısı Toplam Hayvan Sayısı Değişim % 2004 2009 6,55 2010 6,46 2011 10,17 2012 15,29 2013 5,00 Kaynak:TUİK

5 Hayvan Başı Süt Verimi (Adet- Yıl / Kğ)
Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkânı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için aldıkları günlük gıdaları içerisinde hayvansal besinlerin olmasının büyük önemi ve yararı vardır. Hayvansal gıdalar içerisinde etten sonra süt en önemli hayvansal üründür. YILLAR İTİBARİYLE SAĞILAN HAYVAN SAYISI- SÜT ÜRETİMİ Yıllar Sağılan Hayvan Sayısı Süt Üretimi (Ton) Hayvan Başı Süt Verimi (Adet- Yıl / Kğ) Süt artış oranı % 2004 2.479 2009 2.803 19,74 2010 2.847 8,35 2011 2.899 13,84 2012 2.942 21,75 2013 2.970 6,77 Kaynak: TUİK

6 DÜNYA SÜT ÜRETİMİ (Milyon Ton)
Yıllar Dünya Türkiye Üretim Oranı (%) 2000 580 9,7 1,70 2005 655 11,1 1,72 2007 685 12,3 1,83 2008 700 12,2 1,77 2009 716 12,5 1,78 2010 732 13,6 1,89 2011 753 15,05 2,04 2012 770 17,4 2,31 2013 784 18,2 2,38 Kaynak:TUİK

7 HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERİ YETİŞTİREN İŞLETMELERİN SORUNLARI ARAŞTIRILDIĞINDA BÖLGEMİZDE KARŞILAŞILAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SIRALAMAMIZ MÜMKÜN

8 1- Süt ve Et girdi maliyetlerinin azaltılması konusunda
a-Hayvancılık sektörünün gider kalemlerinin en büyüğü olan yem girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla MERA alanlarının ve Devlet Hazine alanlarının (Sulanabilir olanlar) Süt Üreticileri Birliklerine , Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine, Üyelerinin Kaba Yem ihtiyacını karşılamak maksadıyla kar amacı gözetilmeden kiralanması b-Hayvan yemine destek verilmesi. Kaynak: TUSAF

9 2- Aşılama ve Buzağı desteğindeki uygulama aşamalarında yaşanan sorunların giderilmesi,
Türkvet veri sistemiyle, Damızlık Birliği Veri sistemi birbiriyle entegre çalışır olmalıdır. Yıllar Tohumlanan Anaç Sayısı Anaç Desteğinden Faydalanma Sayısı Buzağı desteğinden Faydalanma Sayısı Sisteme Giren (Küpelenen) Hayvan Sayısı 2012 11.003 5.197 2.424 2013 10.229 4.780 2.302 8.969 Yukarıda görülen tabloda da anlaşıldığı üzere Tohumlanan Hayvan Sayısı, Anaç desteğinde faydalanan hayvan sayısı, Buzağı desteğinden faydalanan buzağı sayılarında uyuşmazlık var, ama Tohumlanan anaç sayısı ile küpelenen hayvan sayısı Aşı tutmama ihtimalide göz önünde bulundurulursa doğru olabilir.

10 3-Süt destekleme prim miktarı konusu;
2007 yılından bu yıla kadar Soğutulmuş Süt destekleme miktarı 6-7 Krş ve Normal Sütteki destekleme miktarı 4 Krş. olarak verilmektedir. Günümüz koşullarına göre ve tüketiciye ulaştırılan süt fiyatlarına göre süt destekleme miktarı çok düşük kalmıştır.

11 4- Serbest piyasa süt alım fiyatları konusu; 04. 06
4- Serbest piyasa süt alım fiyatları konusu; tarihinde üretici ve sanayici temsilcilerinin katılımlarıyla Ulusal Süt Konseyinde gerçekleştirilen toplantıda, 01 Temmuz Aralık 2014 tarihleri arasında Çiğ İnek Sütü referans taban fiyatı 1,150 TL/L olarak belirlenmiştir. Bölgemizdeki süt alıcıları ise azami 1,00 TL’den alım yapmaktadırlar. Not: Ulusal süt Konseyi nin açıklanan fiyattaki süt kalitesinin bileşimi aşağıdaki oranlarda olmalıdır. %Protein m/v en az Asitlik %süt asiti(m/v) %Yağ m/v en az %Yağsız kuru madde m/v en az Yoğunluk (m/v) İnek 2,8 0,135-0,2 3,5 8,5 1,028

12 5- Canlı Hayvan Pazar yeri Park konusu: Bölgemizde canlı hayvan Pazar park yeri olmayışı satışa gelen hayvanlarını piyasa ya arzı esnasında talebin yetiştiricinin daveti üzerine gelen alıcıya arz şeklindedir.Bu itibarla satışalr gerçek değerini bulamamaktadır. Diğer taraftan Et işleyen esnaflarımız İlçemizde canlı hayvan Pazar yeri olmadığından Hayvan alım tedariklerini diğer bölgelerde kurulan hayvan Pazar park yerlerine giderek ihtiyaçlarını zaman kaybı ek masraf ve uzak mesafe taşıma riski alarak tedarikini yapmak zorunda kalıyor. Bölgemiz Hayvan sayısı varlığına bakıldığında Canlı hayvan Pazar yeri olmaz ise olmazımız olmuştur.

13 TARSUS İLÇESİ HAYVAN VARLIĞI SAYISI
YILLAR HAYVAN SAYISI ARTIŞ ORANI (%) 2004 32.100 2005 32.000 -0,51% 2006 31.150 -2,66% 2007 31.650 1,60% 2008 35.100 10,90% 2009 30.000 -14,53% 2010 35.776 19,25% 2011 34.029 -4,88% 2012 38.500 13,13% 2013 42.000 9,09% Kaynak:Tarsus İlçe Tarım Müd. YILLAR İŞLEM MİKTARI (TON) DEĞİŞİM (%) 2004 30.032 2005 36.748 23% 2006 41.133 12% 2007 41.862 1,77% 2008 31.634 -24,43% 2009 21.881 -30,83% 2010 21.765 -0,53% 2011 19.690 -9,53% 2012 26.529 34,73% 2013 22.741 -14,27% 2014 *Tahmini 24.915 9,55% Kaynak:TTB

14 DESTEKLEME MİKTARI(TL.)
TARSUS İLÇESİ SÜT DESTEKLEME MİKTARI-HAKEDİŞ YILLAR SÜT MİKTARI (Litre-) DESTEKLEME MİKTARI(TL.) 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak:USKS –Tarsus Süt Üret. Birl.

15 7- Büyükbaş Hayvancılık ön kılavuz ve ihtiyaç çizelgesi konusu;
6- Et Entegre Tesisi Bölgemizde et entegre tesisinin olmamasından dolayı satışını yapacağımız etlik hayvanlarımız Konya Ereğli bölgesinde kesime götürülerek kesimleri yapılıyor. Üretici olarak en başta yol riski ikinci olarak nakliye maliyeti üçüncü olarak iş gücü kaybına yol açmaktadır. 7- Büyükbaş Hayvancılık ön kılavuz ve ihtiyaç çizelgesi konusu; Büyükbaş Hayvancılığa yatırım yapacak kişi veya işletmelere teknik destek maksatlı komisyon kurulması, İşletme kapasitesine göre bir ihtiyaç analiz çalışması yapılması Teknik destek ve eğitim verilmesi Konusu ve diğer fikir ve çözüm önerilerinin görüşülmesi,

16 8- Kayıt dışı süt ürünlerinin üretilip pazarlanması konusu;
(T.C. Tarsus Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarih B.10.4.IOSM (119-02)-713 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurtul Kararı 2. madde) uygulamalar hakkında neler yapılmaktadır? Sokak sütçüleri ve yoğurtçuları için caydırıcı önlemler alınması kayıt dışılığın ve sağlıksız ürünlerin kontrolünün sağlanması, haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılması 9-Süt işleyen işletmelerin Onay Belgesinin kontrolünün yapılması konusu; Süt işleyen işletmelerin onay belgesi adı altında alması gerektiği belgeyi alan işletmeler oldu, almayan diğer işletmeler için de yaptırımların sağlanması için önlemler alınmalı, 10- Hayvancılık Politikası Konusu; Uzun süreli yıllara dağıtılmış genişlemeli bir programın Hayvancılık sektörüne değer katacağını, gelişimini hızlandıracağını umuyoruz.

17 TARSUS TİCARET BORSASI


"TARSUS TİCARET BORSASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları