Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The European Business Competence*Licence (EBC*L)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The European Business Competence*Licence (EBC*L)"— Sunum transkripti:

1 The European Business Competence*Licence (EBC*L)
Avrupa İşletme Yeterlilik* Lisansı (AİY*L) Avrupa’da “İşletme Yeterliliği” için Uluslararası bir Sertifika

2 EBC*L NEDİR? İş Yönetimi Eğitimi almamış kişilerin yöneticilik yetilerini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, sınav ve sertifikasyon sistemidir.

3 FAYDALANICILARIN GENEL KAZANIMLARI
Bu programdan faydalanan bireyler, iş hayatında yer edinebilir, yeni bir işletme kurabilir, bir projenin finans yönetimini yapabilir ve mali kararlar almayı gerektiren her departmanı yönetebilme yeterliliğine sahip olur.

4 EBCL’in MİSYONU NEDİR? Hayatboyu Eğitime ilişkin küresel bilincin arttırılması İnsan kaynaklarının gelişimi yoluyla kurumsal kapasitelerin yükseltilmesi Farklı kademelerden ve farklı disiplinlerden gelen personelin, iş yönetimi konusundaki yeterlilik seviyelerinde standartlaşma sağlanması Farklı alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerine iş yönetimi konusunda temel, orta ve ileri seviyede yetkinlik kazandırılması Yetişkinlerin bireysel kapasitelerinin geliştirilmesiyle istihdam şanslarının yükseltilmesi

5 EBCL’in HEDEF KİTLESİ KİMDİR?
Öğrenciler Çalışanları ve yöneticileriyle işletmeler Bireysel kapasitelerini geliştirerek istihdam şanslarını yükseltmek isteyen yetişkinler

6 EBCL’İN FARKLILIĞI HANGİ ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR?
Tüm disiplinler ve tüm kullanım amaçları için uygulanabilir, pratiktir. Öğrenme hedefleri, hedef kitlenin ihtiyaçlarına odaklıdır. Uluslararası boyutta standartlaştırılmıştır. Eğitimci-Süpervizör-Değerlendirmeci arasında fonksiyonel bir ayırım sağlandığından şeffaftır. Kalite Garantisi Kurumsaldır.

7 EBCL’İN FARKLILIĞI HANGİ ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR?
Sertifika almak için gereken toplam süre kısadır. Ücreti yüksek değildir. Tüm Avrupa’da geçerli ve tanınan bir lisans programı/markadır. Ulusal dillerin kullanımı ile kazanılabilecek tek uluslararası sertifikadır.

8 EBCL HANGİ ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR?
2003 yılında bugünkü yapısına kavuşan EBCL, 2007 itibariyle Avusturya (Operasyonal Merkez), Almanya, Macaristan, Polonya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Kosova, Romanya, Slovekya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbıstan, İngiltere, Ukranya, Makedonya, Kenya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Malta, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın aralarında olmak üzere 26 ülkede aktif faaliyet göstermektedir.

9 EBCL HANGİ ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR?
 Avrupa’da Tek

10 EBC*L 26 ÜLKEDE 2007 2003 / 2004 Avusturya Almanya Macaristan Polonya
İsviçre 2005 / 2006 Bulgaristan İtalya Kosova Romanya Slovakya Slovenya İngiltere Hırvatistan Sırbistan 2007 Ukrayna Makedonya Arnavutluk Malta Kenya Yunanistan Kıbrıs Rum Kesimi EBC*L 26 ÜLKEDE Türkiye Çek Cumhuriyeti

11 DÜNYADA EBC*L Dubai Syria Nigeria Kenya

12 EBCL SERTİFİKASINI İŞE ALIMLARDA ŞART KOŞAN VE/VEYA HİZMET-İÇİ EĞİTİM ARACI OLARAK KULLANAN KURULUŞLAR HANGİLERİDİR? Örnekler

13 EBCL PROGRAMININ TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMASINI DESTEKLEYECEK UNSURLAR NELERDİR?
Uluslararası geçerliliği olan ve iş yönetim yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda sertifikasyon programı olmaması nedeniyle kısa dönemde büyük bir rekabetle karşılaşılmayacak olması Programın, öğrencilerin yanı sıra işsiz kişilere, çalışan personele ve kendi işi olan bireylere uygulanabilir olması Programın belirli bir alanda, kısa bire süre içinde ve makul bir fiyata veriliyor olması Uluslararası bir sertifika sağlayan ve tüm Avrupa ülkelerinde kabul edilen ve iyi tanınan bu programın İngilizce’nin yanı sıra Türkçe olarak da uygulanabilir olması

14 EBCL PROGRAMININ TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMASINI DESTEKLEYECEK UNSURLAR NELERDİR?
Tüm dünyanın ortak sorunu olan işsizlik problemi nedeniyle, hayatboyu öğrenme konsepti bağlamında değerlendirilen kapasite geliştirme programlarının öneminin her geçen gün artması Programın, aynı zamanda, e-learning uygulaması olması nedeniyle, diğer kapasite geliştirme programları için ciddi bir alternatif olması Ulusal Yaygınlaşma Stratejisi gereği sınav ve eğitim merkezlerinin akreditasyonuna yönelik olarak aranan kalite koşullarının ağırlaştırılmış olması Uluslararası Merkezin beklentileri doğrultusunda son derece yüksek standartta kontrol ve değerlendirme mekanizmasının işletiliyor olması

15 EBC*L EĞİTİM MATERYALLERİ
Sertifikalı Dokümanlar Kitaplar Ders notları/ yazılı metinler CD-ROM’lar Web tabanlı eğitim “Easy Business” tarafından hazırlanan bu dokümanlar, Alman eğitim sisteminde defalarca ödül almış ve Avrupa İşletme Yeterliliği Konseyi (Almanya) tarafından önerilen eğitim materyallerdir.

16 EBCL UYGULAMALARI NASIL YAPILMAKTADIR?
EBCL uygulamaları 3 seviyede yapılmaktadır: 3 SEVİYELİ ULUSLARARASI SİSTEM PLANLAMA VE BÜTÇELENDİRME BİLGİSİ VERİR YÖNETME VE KONTROL BİLGİSİ VERİR GENEL İŞLETME BİLGİSİ VERİR Seviye C: Liderlik Seviye B: İşletme Planlama Seviye A: İşletmeye Giriş

17 EBC*L SEVİYE “A” İçerik: Genel Bilgi Hedef Kitle: Tüm Bireyler
Başlıklar: * İşletme hedefleri ve idaresi * Muhasebe * Maliyetlendirme ve fiyatlandırma * İş hukuku Sınav Süresi: saat Açık Uçlu Sorular Sınavı geçebilmek % 75 için gerekli oran

18 EBCL SEVİYE “A” PROGRAMI’NIN İÇERİĞİ
Temel İş Yönetim Lisansı almak için uygulanan sınav ve eğitim tipidir. Standart hale getirilmiş müfredat kapsamında aşağıdaki başlıklar yer almaktadır Seviye “A” Müfredatı: İşletme hedefleri ve idaresi Muhasebe Maliyetlendirme ve fiyatlandırma İş hukuku

19 EBCL SEVİYE “A” PROGRAMI SINAV SİSTEMİ
2 saat süren ve açık uçlu soruların yer aldığı sınav sonucunda sertifika alabilmek için faydalanıcının en az %75 başarı göstermesi istenmektedir. Hedef Kitlesi; üniversite öğrencileri, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin sahipleri başta olmak üzere tüm üst-orta ve alt düzey çalışanları ve bireysel kapasitelerini geliştirerek istihdam şanslarını yükseltmek isteyen lise ve dengi okul mezunu yetişkinlerdir.

20 EBC*L SEVİYE “B” İçerik: Planlama Bilgisi Hedef Kitle: Planlama ve
bütçelendirme yeterliliği kazanmak isteyen kişiler Başlıklar: * İş Planı * Pazarlama ve Satış * Bütçeleme * Verimlilik Analizi * Yatırım Fizibilite analizi Sınav Süresi 2 Sınav, toplam 3 saat Sınavı geçebilmek % 75 için gerekli oran

21 EBCL SEVİYE “B” PROGRAMI’NIN İÇERİĞİ
Seviye “B” Müfredatı: İş Planı Pazarlama ve Satış Bütçeleme Verimlilik Analizi Yatırım Fizibilite Analizi

22 EBCL SEVİYE “B” PROGRAMI SINAV SİSTEMİ
3 saat süren ve açık uçlu soruların yer aldığı sınav sonucunda sertifika alabilmek için faydalanıcının en az %75 başarı göstermesi istenmektedir. Hedef Kitlesi; üniversite öğrencileri, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin orta düzey yöneticileri ve bireysel kapasitelerini geliştirerek iş hayatlarında terfi şansı yakalamak isteyen üniversite mezunu yetişkinlerdir.

23 EBCL SEVİYE “C” PROGRAMI’NIN İÇERİĞİ VE SINAV SİSTEMİ
2009 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak ve özellikle orta ve büyük ölçekteki işletmelerin orta ve üst düzey yöneticilerinin liderlik kapasitelerini yükseltmeye yönelik olacak bu programa ilişkin son çalışmalar henüz tamamlanmadığından ayrıntılı bilgi daha sonra aktarılacaktır.

24 EBC*L’İN ORGANİZASYONEL YAPISI
Paderborn’da (Almanya) bulunan Avrupa İşletme Yeterliliği (İş Yönetimi) Konseyi’ne bağlı olan EBC*L’in, uluslararası operasyon merkezi Avusturya’nın Viyana kentinde konumlanmıştır. EBC*L’in Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplam 26 ülkede ulusal temsilcilikleri bulunmaktadır. Ulusal Temsilcilikler, pazarlamadan, operasyonlardan, lobi faaliyetlerinden ve kalite kontrolünden ulusal seviyede sorumludurlar. Her ulusal temsilcilik, başta nüfus olmak üzere söz konusu ülkede var olan farklı koşullara göre belirlediği sayıda eğitim ve sınav merkezleri oluşturmaktadır. “Eğitim Merkezi” ve “Sınav Merkezi” aynı kurumsal çatı altında olabileceği gibi ayrı ayrı da oluşturulabilir.

25 EBC*L’İN ORGANİZASYONEL YAPISI Ulusal Temsilcilik Ofisi
Uluslararası EBC*L Merkezi (International Centre of EBC*L) (Avusturya) Avrupa “İşletme Yeterliliği” Konseyi (Council for Business Competence in Europe) (Almanya)  Operasyonel Merkez  Akademik Merkez Ulusal Temsilcilik Ofisi ülke düzeyinde EĞİTİM MERKEZLERİ SM

26 EBC*L PROGRAMININ YÖNETİMİ
Sınav Yönetimi, Avusturya’daki Uluslararası Operasyon Merkezi tarafından belirlenen işleyişe göre yapılır. Değerlendirme; Ulusal Merkez tarafından yapılır. Sertifikasyon; Uluslararası Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilir.


"The European Business Competence*Licence (EBC*L)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları