Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014. ÖDENEK İŞLEMLERİ  Genel Müdürlüğümüze tahsisli ödenekler Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) dahilinde 3'er aylık dönemler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014. ÖDENEK İŞLEMLERİ  Genel Müdürlüğümüze tahsisli ödenekler Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) dahilinde 3'er aylık dönemler."— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014

2 ÖDENEK İŞLEMLERİ  Genel Müdürlüğümüze tahsisli ödenekler Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) dahilinde 3'er aylık dönemler itibarıyla kullanılmakta olduğundan ödenek taleplerinde bu hususun göz önünde bulundurulması ve 6 aylık ya da yıllık ödenek taleplerinde bulunulmaması  Demirbaş alımına yönelik ödenek taleplerinin; Gerekçeli olarak Piyasa araştırması yapılarak Mevcut demirbaşlara ilişkin görüntüler eklenerek ve edinim tarihleri belirtilerek Varsa veya düzenlenmişse teknik rapor vb. eklenerek yapılması beklenmektedir.

3 6331 SAYILI KANUN NE GETİRİYOR? Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

4 6331 SAYILI KANUN Kanunun, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması risk analizlerinin yapılması, çalışanlara eğitim verilmesi gibi hükümleri 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin hükmü, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5 6331 SAYILI KANUN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; -İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları -İşyeri hekimleri, -İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, -Üniversiteler, -Kamu kurumlarının eğitim birimleri, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları, -Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilecektir.

6 6331 SAYILI KANUN Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarını kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimlerinin de desteğini alarak Bakanlığımız eğitim birimi MAYEM koordinatörlüğünde belirlenecek takvim dahilinde bir eğitim programının uygulanabileceği, Bu programın tüm teşkilat bazında uygulanmasında karşılaşılacak sorunları bertaraf etmek amacıyla öncelikle eğiticilerin eğitimi kapsamında planlanmasının daha uygun bir alternatif olabileceği, değerlendirilmektedir.

7 MEMNUNİYET ANKETLERİ Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulunca 26.11.2013 tarihinde yapılan toplantıda (1.5.3) nolu «Defterdarlıklardan hizmet alanlar ile Defterdarlık Personeline yönelik memnuniyet anketleri yapılması» eyleminde kullanılacak; «Vatandaş Memnuniyet Anketi» «Personel Memnuniyet Anketi» hazırlanmasına yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmektedir. Anketlere doğru kişinin girmesini sağlamak için TC kimlik numarası alınacak ancak kesinlikle anket formuyla ilişkilendirilmeyecektir.

8 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILARI 2014 yılında atanan Defterdar emrinde ve Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcılarının, Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 inci maddesi gereğince yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla; Defterdarlık birimleri arasında (Muhasebat, Milli Emlak, Bahum ve Pergen) yer değişikliği için yapılacak program hazırlık aşamasında olup, sonuçlandığında Defterdarlıklara gönderilecektir..

9 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği değişikliği, Devlet Personel Başkanlığından gelmiş ve R.Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmek üzere Bakanlık makamına onay için sunulacaktır. Yönetmeliğin R.Gazete’de yayımlanmasını müteakip en kısa sürede sınavlar yapılacaktır.

10 PERSONEL OTOMASYONU PROJESİ (PEROP) Bakanlığımız personelinin; Tüm personel hareket ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını ve tüm bilgilerinin tutulmasını sağlar. PEROP’un programlama ortamı Oracle iken; Bakanlığın EBYS’ne uyum sağlaması için Oracle bırakılarak Visual Studio ve C# programlama alt yapısının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu konuda personele yönelik eğitim çalışmalarına 2013 yılında başlanmış ve halen projenin yenilenmesiyle paralel olarak devam etmektedir.

11 PERSONEL OTOMASYONU PROJESİ (PEROP) Personel otomasyon projesinin teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Söz konusu projeyle;  İnsan kaynakları veri tabanının geliştirilmesi,  Verilerin sınıflandırılması, personel istatistiklerinin üretilmesi ve raporlanması suretiyle insan kaynakları politikasının geliştirilmesine katkı sağlanması  Personel işlemlerinin tamamının elektronik ortamda yürütülmesi ve merkezden izlenmesi amaçlanmaktadır.

12 Yeni sistemle birlikte;  Her Memurun kendi bilgilerini görmesi,  Her ilin kendi bilgilerini görmesi,  Her kademedeki yöneticiye bilgiye erişim,  Üst Yöneticilere geniş sorgulama imkanı,  Vekaletlerin ve İzinlerin anında izlenmesi  Kadro Tahsis -Tenkis işlemlerinin sistemden yapılması  Askerlik tecil sürelerinin takibinin yapılması

13  Bakanlığımız Sınav Bilgi Sistemi ile entegre,  Bakanlığımız Kamu Bordro Sistemi ile uyumlu,  Devlet Personel Başkanlığı E-uygulama sistemi ile Web-servis aracılığıyla bağlantı,  Nüfus bilgilerinin MERNİS sisteminden alınması ile kimlik bilgilerinde % 100 doğruluk,  Adli sicil ve arşiv kaydının Web-servis aracılığıyla alınması

14 Yıllar toplam fiyatı 200518.667 2006174.931 2007122.261 2008188.890 2009198.226 2010- 2011220.979 TOPLAM923.954 2005-2013 Dönemi Yapılan Harcamalar (Donanım + Yazılım)

15 PROJENİN ANA BÖLÜMLERİ 1. Veri Giriş ve İşlem Modülleri 2. Sorgulama Modülleri PEROP gibi bilgi yönetim sistemlerinin sağlıklı işlemesinin ana koşulu; Verilerin; Doğru, Eksiksiz, Zamanında girilmesidir. Bu nedenle Defterdarlıklarca bilgilerin zamanında ve doğru girilmesi ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

16

17

18 ESKİ VE YENİ VERİ GİRİŞ EKRANLARI

19

20

21 DEFTERDARLIK YÖNETİMİ BİLGİ SORGULAMA EKRANLARI

22

23

24

25

26

27

28

29

30 İZİN ve VEKALETLERİN TAKİBİ

31

32 KADRO DEĞİŞİKLİK ve TAHSİS – TENKİS İŞLEMLERİ

33 BAKANLIK KADROLARI GENEL20062007200820092010201120122013 DOLU KADRO 24.114 23.820 23.567 23.429 23.743 27.748 27.765 28.494 BOŞ KADRO 23.165 20.224 20.864 20.949 20.454 29.266 29.249 28.817 TOPLAM 47.279 44.044 44.431 44.378 44.197 57.014 57.311 MERKEZ DOLU 3.188 3.103 3.002 2.988 2.952 7.139 7.288 7.766 TAŞRA DOLU 20.433 20.705 20.552 20.429 20.781 20.605 20.473 20.726 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL DURUMU

34 BAKANLIK MERKEZ BİRİM BAZINDA DOLU KADROLAR 20062007200820092010201120122013 MÜSTEŞARLIK*2244434137353629 VDK*4865165355495634.7614.8485.229 MASAK98110108112121144135132 SGB78861009890928483 BAHUM144148147150151142144146 BÜMKO274240243238253278269271 MUHASEBAT798773685696672717703704 GELİR POL.121917 434237 MİLLİ EMLAK336335334317315321310290 PERGEN252253235226212211208336 MAYEM2026293229282228 ABDİD2427292826222126 İMİD*498468442433420432423413 BASIN18 192916 1716 BİM35 3118262423 ÖKA55544433 TOPLAM 3.1003.1033.0022.9882.952 7.2707.2887.766 *Müsteşarlık Bakanlık Müşavirlerini, VDK 2010 (dahil) yılına kadar TEFKU+HUK'nu,, İMİD Savunma Sekreterliğini de kapsamaktadır.

35 BAKANLIK TAŞRA BİRİM BAZINDA DOLU KADROLAR 20062007200820092010201120122013 BAHUM1787 1.883 1.826 1.763 1.762 1.647 1.608 1.685 MUHASEBAT 10.773 10.789 10.680 10.696 10.785 10.645 10.568 9.127 MİLLİ EMLAK2911 3.377 3.580 3.654 4.031 4.130 4.225 3.336 PERGEN 4.962 4.656 4.466 4.316 4.203 4.128 4.072 6.578 TOPLAM 20.433 20.705 20.55220.42920.781 20.550 20.473 20.726

36 BAKANLIK TAŞRA İL BAZINDA DOLU KADROLAR 20062007200820092010201120122013 Adana496528530507514505492 505 Adıyaman161162163165175176173 167 Afyon264280279266275276263 260 Ağrı96108 91867987 Amasya183174171167165167168 166 Ankara21012021204720792081204920082090 Ankara(*)77 7477653269 75 Antalya513515532536548579595 588 Artvin111113117113119113108 116 Aydın326320318319322336334 336 Balıkesir383373372383368363362 367 Bilecik100102101961019794 92 Bingöl88971009610198103 105 Bitlis108118115117132104123 128 Bolu148153150145142145136 145 Burdur145141139132139135137 142 Bursa426407 411417412418 422 Çanakkale235232223215218216221 212 Çankırı163164 154149140137 136

37 Çorum236227238222230227224213 Denizli283275280273271274276274 Diyarbakır310331316317334332339337 Edirne198206201198203194195198 Elazığ288279278272271276283276 Erzincan103115105109117109102104 Erzurum286276255 260250241247 Eskişehir333330329313327352322349 Gaziantep269286282263274271264258 Giresun160158166 163159 150 Gümüşhane6770 7578806369 Hakkari8990888593818285 Hatay297300301289279291296294 Isparta263248253251247235239240 Mersin442445433422431437433447 İstanbul1770175717391815185218581863 1862 İzmir1108108310861107111711261117 1116 Kars114124112 116114109101 Kastamonu199208197204210196199190 Kayseri327338333323320319321333 Kırklareli136141138134139137146140 Kırşehir125122110112120114 109

38 Kocaeli252264261278294304318 Konya546529520512507491496490 Kütahya209198195199211208209 Malatya269270266265 279275271 Manisa316320315313314319314315 K.maraş252264258244253241234238 Mardin131145147151155145130 141 Muğla322341 325326334333343 Muş75 747783655885 Nevşehir115131133128122118114 117 Niğde108115109114119123 126 Ordu193211213 203202188184 Rize122125123113121120119 117 Sakarya225 231230242229 236 Samsun371387378356348361373369 Siirt8395918491788791 Sinop120129130132127128130125 Sivas301328321310313305284281 Tekirdağ189187186180194187 205 Tokat243248238237234229230220 Trabzon294298290288 290287285 Tunceli7484788491837898

39 Şanlıurfa205212211207203202201202 Uşak105108115117122123118119 Van185212214205194186190193 Yozgat184195184180191180177166 Zonguldak166192193196193195187197 Aksaray102111109108115100116117 Bayburt44474042554847 Karaman898794 10594104106 Kırıkkale197 200199188191181178 Batman89939495120119126131 Şırnak748576788277 90 Bartın6470 7177636571 Ardahan4953585461514049 Iğdır4764615867636473 Yalova79909996105129128131 Karabük104107113117122116 124 Kilis5667656371697280 Osmaniye149144140130136140142148 Düzce108 98100104111 116

40 DEFTERDARLIKLARIN PERSONEL TALEBİ YILLARTALEP EDİLEN PERSONEL SAYISI VERİLEN PERSONEL SAYISI TALEBİN KARŞILANMA ORANI 2009610560% 91,80 2010590525% 88,98 20111480482% 32,56 2012865451%52,13 20131583536% 33,85

41 2007-2013 YILLARI ARASINDA (A) ve (B)GRUBU KADROLARA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER YILLAR (A) Grubu kadrolara tahsis edilen kontenjan (B) Grubu kadrolara tahsis edilen kontenjan Bakanlıkça İstenen Kontenjan Devlet Personel Başkanlığınc a Verilen Kontenjan (Emekli, İstifa, Ölüm ve Nakil Dahil) Kullanılabilir Kontenjan 2007100070017213551366 200810005501123419704 2009140055080070694 201010007001239554685 201112006501148512636 201212006751163400763 201325008001240581659 20143000

42 Teşekkürler…


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014. ÖDENEK İŞLEMLERİ  Genel Müdürlüğümüze tahsisli ödenekler Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) dahilinde 3'er aylık dönemler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları