Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7th Panel: Looking forward: Turkish Experience Üniversite – Sanayi İşbirliklerinde Türkiye açısından Nelere Dikkat Edilmeli? Başarı kıstasları, konunun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7th Panel: Looking forward: Turkish Experience Üniversite – Sanayi İşbirliklerinde Türkiye açısından Nelere Dikkat Edilmeli? Başarı kıstasları, konunun."— Sunum transkripti:

1 7th Panel: Looking forward: Turkish Experience Üniversite – Sanayi İşbirliklerinde Türkiye açısından Nelere Dikkat Edilmeli? Başarı kıstasları, konunun stratejik önemi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican Founding President; SUNTEK International & Senior Consultant for Strategic Energy Partnerships Teknopark Istanbul, Istanbul

2 Is it possible to transform the «idea(s)» into «production»? Is any new idea existent at all? Fikir var mı? Üretime dönebiliyor mu? – Temel tespitler: Teknoloji transferi konusunda başarılıyız ama tanıtım - duyuru sınırlı kalıyor. Ürüne dönüşme yetersiz.. Özetle; İt is all about: Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

3 Sunum Planı Üniversite Sanayi İşbirliği önündeki engeller Üniversite Sanayi İşbirliği önündeki engeller Yeni teknolojiler ve stratejik eğilimler Yeni teknolojiler ve stratejik eğilimler Ülkemiz açısından «Üniversite Sanayi İşbirliği» geçmişine, bugününe ve geleceğine bakış Ülkemiz açısından «Üniversite Sanayi İşbirliği» geçmişine, bugününe ve geleceğine bakış – İnsan kaynağı ve organizasyon – Mevzuat – Politikalar – Yeni stratejiler ve öncelikli konular – Geçmişteki ve günümüzdeki çabalar Genel değerlendirme ve sonuç Genel değerlendirme ve sonuç Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

4 Üniversite Sanayi İşbirliği önündeki engeller “It is time to be asking questions about technology. Where does it come from? Who makes it? And for what?” — Bandi Mbubi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

5 Neyi gözden kaçırıyoruz? (!) Küresel Problemler Küresel Problemler – Toplumsal – Gıda – Enerji – Su – İklim – vb. Dünya çapında bilinen marka sayısı çok az Katma değerli ticarileştirmeye etki az Yanlışlık Nerede? – Bilimsel çıktıların ticari değere dönüşmesi uzun sürer – Bilimsel çıktıların katma değerli uygulamaya geçişinde eksik faktörler var ve dönüşüm uzun sürüyor. Teknoloji Seviyesi Çıktılar (%) 2002Çıktılar (%) 2012 Yüksek6.23.4 Ortalamanın Üzerinde 24.332.2 Ortalamanın Altında 22.831.8 Düşük46.832.6 Kaynak: TUIK, OECD-STAN Database Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

6 Sorular Dijital sınırları zorlayıp yönetebiliyor muyuz? İşbirliği oluşturup yönetebiliyor muyuz? Enerji verimliliği – entropi yönetilebiliyor mu? Sıfırıncı Yasa: İki kişi arasında bir alışveriş yoksa termodinamik denge söz konusudur...” gibi bir anlama geliyor... Yan yana duran “sıcak” ile “soğuk”un alışverişi, el ele “ılık”a doğru yol almıyorsa ikisi de zaten eşit, yani “ılık” demektir kısaca... Birinci Yasa: Sıfırıncısından daha eğlencelidir. “Yaktığınızdan çok yemek yerseniz, şişersiniz”, pardon biraz incelterek söyleyelim, “obez olursunuz...” gibi bir anlamı vardır... İkinci Yasa: Aynı neşe zenginliğini sürdürür bence termodinamik bu yasasıyla. Der ki, “Harcadığınız paranın karşılığını asla alamazsınız...” Yalan da değil hani... Eğer, herkes kazanıyorsa biri ya da birileri “kazandığını zannediyor” olmalı... Entropi: düzensizlik bütün sistemde artmaya devam eder, düzenlilik üretilirken bile... Üçüncü Yasa: “Sıcaklık sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sıfıra yaklaşır” der. Yaklaşır yaklaşmasına ama yine aynı sistem, yani “komisyon işi” yüzünden bir türlü “sıfır olamaz...” Kaynak: Termodinamik ve Mimarlık – Metin Üstündağ, Mimarlara Mektup No:119 Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

7 Yeni teknolojiler ve stratejik eğilimler “Young people today have lots of experience … interacting with new technologies, but a lot less so of creating [or] expressing themselves with new technologies. It's almost as if they can read but not write.” — Mitch Resnick Predictive insight Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

8 3D teknolojisi* 3D teknolojisi* – Rapid Prototyping – Yeni üretim teknikleri – Hızlı prototipleme ile ürün çıkarabilecekler arasındaki işbirliği koşulları (?) * Üretim planını anında değiştirebilme fırsatını veren bir araç Teknolojik yenilikler Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

9 Yeni Bilgi İnovasyon İşgücüİşgücü İstihdam Edilebilirlik ÖğretimÖğretim Değer Yaratma Süreci Kullanıcı ihtiyaçları! Öngörü (analiz)’e dayalı bilgi! Müşteri İlişkileri Yönetimi

10 Customer Müşteri: Bir «pazarlamacının» ürün ya da hizmetlerini takas yolu ile ya da satın alarak kendine ait mal/hizmet haline getiren kişi ya da kuruluş – İç müşteri (as/üst, ekipler, kurumsal ortaklar) – Dış müşteri (ticari faaliyetler, pazarlama) Müşterinin 360 derecelik görüntüsü > «Müşteri Bilgileri Kalitesi standardı: Customer Information Quality (CIQ)» Müşteri kim? Ortak değerleri paylaşan bir topluluğun üyesi Kendi özel ihtiyaçları olan bir birey Ya da bir adres…Bir telefon numarası Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

11 İhtiyaçlar İstekler Değer Bağlam (Utility): Bir ürünün kullanıcı için sağladığı değerin tanımı (Form, zaman, yer, tutku, bilgi & hizmetler, vb.) Müşteri Sosyolog Psikolog Antropolog Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

12 Öngörüye Dayalı Bilgi Müşterinin 360 derece görüntüsü ne demek? CIQ* standardından küçük bir kesit… * xPL: eXtensible Party Information Language - 2005 OASIS Copyright

13 Öngörü (analiz)’e dayalı bilgi) Veriye aç (Öngörü (analiz)’e dayalı bilgi) Veri miktarı arttıkça doğru sonuç almak mümkün hale gelir Endüstrileşme için itici bir güçtür (Öngörüye dayalı bilgi doğru kullanıldığında ürünleri - «teknoloji ve inovasyon çıktılarını» - kültür farkı gözetmeksizin standart hale getirmek dolayısı ile «Pazar çekişini» arttırmak mümkün hale gelir) CRM Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

14 İşbirliği nasıl sağlanmalı? İlişki Bütünlüğü Değer Yaratma PazarlamaBilgi Müşteri istihbarat verileri Veri madenciliği ve analizi Rekabete yönelik istihbarat Grid teknolojileri Karlılık Performans ölçme ve değerlendirme Mevzuat? Sözleşmeler Fikri mülkiyet hakları Teknoloji transferi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

15 2010’lar işbirliğine yönelik bilgi üstünlüğü ile rekabet yıllarıdır. – Grid teknolojileri (Bilgi patlaması – «mass information» içerisinden ihtiyaç duyulan bilginin ayıklanması) İşbirliği Bilişim teknolojileri ve işbirliği Bilgi öbekleri Bütünleşik sorgulama Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

16 İnsan kaynağı ve organizasyon Eğitim – Gençlerde kolaylık arayışı var. Copy & Paste nesli – Aklını ve yeteneklerini kullanmama ile sonuçlanıyor. – Cabbar – yetişmiş insan ihtiyacı Oyuncak seçimi ile başlar Aile faktörü, tutum ve davranışlar Eğitim ve takip kreş ve anaokulu yıllarından başlamalı Teknolojinin gelişmesi ile yeteneklerin devir edilmesi Değişim ve tekillik çağının nesli Çapa değerler* (kültür ve disiplin) ile esneklik – bir arada nasıl sağlanacak? Vizyon – Yukarıdan aşağı (Karar vericiler) ve – Aşağıdan yukarı (İşgücü) İşgücünün mobil hale gelmesi – Silikon vadisinin sınırlarının kaybolması İşgücünün makinalar tarafından devir alınması sürecinin bir parçası mı? (Tekillik çağı - insan faktörünün etkinliğini yitirmesi ya da makinalarla bütünleşme) İnsan emeğinin katma değerinin artışı (rekabet gücü) Çapa değerler: * Çapa değerler: Her geçen gün insanoğlunun uyum sağlaması güç biçimde değişen bir çağda, değişim seline kontrolsüz kapılmayı önleyecek bilgi, disiplin anlayışı ve sosyo-kültürel birikimlerden oluşan değerler kümesi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

17 İnsan kaynağı ve organizasyon İç girişimciler – kuluçka Destek: Ar-Ge projesi – Hukuksal destek – Eğitim – Laboratuvar – İşbirliği Teknoloji Transfer Ofisleri İletişim sağlayacak arayüz… Danışmanlar İletişim metodu İ Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

18 Moore’s law «50 sene geride olmak» Moore’u gören var mı? Teknolojik gelişme endeksi Yıllar Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

19 Ve veri her yerden akmaya başlar… «Her şeyin interneti» Yeni kanunlar Yeni haklar Yeni kurallar Gizlilik? Mahremiyet? Özgürlükler? “It is time to be asking questions about technology. Where does it come from? Who makes it? And for what?” — Bandi Mbubi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

20 Endüstriyel internet Yapay zeka Dev veri bankaları (öbekleri) Herşeyin bağlı olduğu internet (Internet of Things) Makineler arası iletişim Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

21 Ülkemiz açısından «Üniversite Sanayi İşbirliği» geçmişine, bugününe ve geleceğine bakış “The interface between man and machine … is more important than the power of the man or the power of the machine in determining overall capability.” — Shyam Sankar Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

22 Bilgi Üretimi, Aktarımı ve Ticarileştirme Ekosistemi Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican Kaynak: Prof. Dr. Hasan Mandal, Ülkemizin Küresel Rekabet Ortamında Teknoloji Transfer S ürecinin Değerlendirilmesi sunumu

23 İşbirliğine açık sanayici az. Siz koştuğunuz, hızlı olduğunuz sürece fikirlerin çalınmasının bir önemi yok – Artık patent dahi alınmıyor İşbirliğine dayalı bilgi üretmek istiyoruz – Üretilen bilgiyi üretime dönüştürmek istiyoruz – Buna ne kadar hazırız? Mevzuat Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

24 Politikalar Öncelikli Konular (10. Kalkınma planı) Sağlık Otomotiv Ulaşım Tarım Su Enerji Nanoteknoloji Devletin denetleyici ve planlayıcı rolü (İstatistik) verinin etkin kullanımı ve ekonometri 27 Aralık 2011 BTYK kararları – Bilgi üretmek, bilgiyi transfer etmek ve kullanılabilir duruma getirmek – Bunu sağlamak için gerekli insan kaynağını yetiştirmek Türkiye, Dünyanın merkezi – Yarım günde dünyanın her yerine ulaşabilme imkanı Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

25 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Politikalar Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

26 Süreç ve İmkanlar Teknolojinin ederi Rekabet öncesi Kâr realizasyonu Rekabet ortamı Rekabet sonrası Temel Ar- Ge (Prensiplerin konması)Temel Ar- Ge (Prensiplerin konması)Uygulamalı Ar- Ge (Fikirlerin geliştirilmesi)Uygulamalı Ar- Ge (Fikirlerin geliştirilmesi) İlk Deneme (Uygulanabilirliğin ispatı) İlk Deneme (Uygulanabilirliğin ispatı) Son Deneme (Seri üretime uygunluğun ispatı) Son Deneme (Seri üretime uygunluğun ispatı) Pazarlanabilir Ürün (Değerin ispatı) Pazarlanabilir Ürün (Değerin ispatı) Garanti Garanti (Kalitenin ispatı) Başarısızlık ihtimali TÜBİTAK 1505 SAN – TEZ Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

27 Sonuç “When I noticed how my own children were effortlessly able to use all this sophisticated technology, at first I thought, ‘My children are prodigies!’ But then I noticed all their friends were like them, so that was a bad theory.” — Don Tapscott Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

28 Ne yaptık ne yapacağız? Arçelik Modeli (Eğrican - 1995) – Üniversitedeki, başarılı gençlerin seçilmesi yerleştirilmesi, eğitilmesi, üst düzey yönetici haline gelmeleri ve sanayinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak tezlerin geliştirilmesi 300den fazla proje ve tez «tamamlandı» – Kurumsal kültürde köklü değişiklikler gerçekleşti – Pekçok öğrenci için istihdam imkanı yaratıldı. – Daha sonra devlet tarafından model benimsendi ve SAN-TEZ(2007) ve TÜBİTAK 1505 programlarına dönüştü. Araştırma Projeleri Ofisi (Yeditepe Üniversitesi) – İşbirliği Faaliyetleri ve Toplantılar – Displinlerarası projeler(60 bölüm) – Potansiyel öğrencilerin; Önünün açılması İmkan sağlanması teşvik edilmesi yol gösterilmesi Projelere dahil edilmesi Elif ve Burak 5 yılda 411 proje,22 patent Belli başlı örnekler: – Numerical and Experimental Investigation of Heat and Mass Transfer inside Refrigerators by Dr. Deniz Seker DanışmanıEgrican) – 2nd Akın Cakmakcı Thesis Award – Mechanical and Physical Effects of Polipropilen with Calcium Carbonated Added by M. Ali Oral (supervised by Serhatlı) – 2nd Akın Cakmakcı Thesis Award – Cyclic Performance of Hermetic Compressors by Dr. Emre Oguz(supervised by Onbaşıoğlu) – 3rd Akın Cakmakcı Thesis Award Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

29 Ne yaptık ne yapacağız? Grid teknolojilerine yönelik AR-GE faaliyetleri Eğitim programları Öngörüye dayalı bilgi teknolojileri Arayüz ve birlikte çalışabilirlik çözümleri – İnsan – Yazılım – Süreç Küresel Beyin – Küresel süreçler – Açık innovasyon – Farklı kültürlerin ortak akıl oluşturması Güney Amerikalı, Afrikalı, Uzak Doğulu, Orta Doğulu… – Nasıl kazanç sağlanacak? – Anadolu topraklarında yaşayan insanların ait oldukları – sahip oldukları kültürden gelen üstünlüğü: Esneklik Üniversitelerin rolünün iyi anlaşılması – Hem kendileri tarafından hem de sanayi tarafından – Kadronuza antropolog, sosyolog ve psikolog alın – Teknoloji seçimi ve yönlendirmede mühendislere ve tasarımcılara destek verecek antropologlar yetiştirilmeli… Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

30 SONUÇ Bilime inanmadan ve işbirliği yapmadan bir yere ulaşmak mümkün değil. Finansal fonlama işi devlette olmamalı… AR-GE merkezleri fonksiyonlarını yerine getiriyor mu? Hesap sorma mekanizmaları Devletin asal görevi ölçme değerlendirme ve stratejik planlama Başarı kaygısı değil HEDEFİ ile hareket etmek gereklidir. Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

31 HEDEF: Dünyanın ekonomik açıdan hızlı gelişen ülkeleri içerisinde olmak ve rekabet konularını doğru belirlemek Teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturarak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünler ile ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak. Artık gerideyiz deme lüksümüz yok. Bu, yok olmak ile eşdeğer anlam ifade ediyor. «İlerideyiz» dediğimiz konuları tespit edip, ilerlemeye devam etmek. Artık gerideyiz deme lüksümüz yok. Bu, yok olmak ile eşdeğer anlam ifade ediyor. «İlerideyiz» dediğimiz konuları tespit edip, ilerlemeye devam etmek. Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican

32 Founding President; SUNTEK International & Senior Consultant for Strategic Energy Partnerships Teknopark Istanbul, Istanbul Suntek International Proje ve Teknoloji Geliştirme, Yönetim, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Phone +90 (216) 457 3484 Fax +90 (216) 457 3485 eMail info@suntekinternational.com Teşekkürler…


"7th Panel: Looking forward: Turkish Experience Üniversite – Sanayi İşbirliklerinde Türkiye açısından Nelere Dikkat Edilmeli? Başarı kıstasları, konunun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları