Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 © 2006 Prentice Hall, Inc.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 © 2006 Prentice Hall, Inc."— Sunum transkripti:

1 Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 © 2006 Prentice Hall, Inc.

2 Mc Donald’s Yeni Mutfak Düzeni

3 Yükleme ve boşaltma platformları(bunker) Ofis Müşteri Siparişleri konveyör Depo rafları Bekleme Hattı Depo İşyeri Düzeni(Layout) Klasik depo düzeni

4 Sabit Pozisyonlu Mamule Göre Yerleştirme  Mamul belli bir yerde konuşlanmıştır  İşçiler ve makine ekipman mamulun etrafında yerleştirilir  Karmaşıklaştırıcı Faktörler  Yerleşim yerinde sınırlı alan  Projenin farklı safhalarında farklı malzeme ihtiyacı  İhtiyaç duyulan malzeme miktarları değişken

5 Prosese Göre Yerleştirme  Benzer makine ve ekipmanlar birlikte gruplandırılır  Ürün ve hizmet çeşidi fazladır. Makine ve insan gücü kullanımında esneklik vardır  Üretim planlama faaliyetleri karmaşık aynı zamanda kurulum, yükleme, boşaltma ve işçilik maliyetleri yüksektir

6 Surgery Radiology ER triage room ER BedsPharmacy ACİL hasta kabulleri-Emergency Billing/exit Laboratories Prosese göre yerleştirme Hasta A - broken leg Hasta B -erratic heart pacemaker Figure 9.3

7 Prosese göre yerleştirme  Malzeme taşıma maliyetlerini minimize edecek şekilde iş istasyonlarını yerleştirmek  Temel maliyet kalemleri:  İş istasyonları arasında hareket eden yük (veya insan) sayısı  Malzeme veya insanların gidip geldiği iş merkezleri arasındaki mesafeler

8 Prosese göre yerleştirme Min maliyet = ∑ ∑ X ij C ij n i = 1 n j = 1 notasyonn=toplam iş istasyonları sayısı i, j=iş istasyonları indisi X ij =i istasyonundan j istasyonuna taşınan yük sayısı C ij =i istasyonundan j istasyonuna taşınan birim yükün maliyeti

9 Process Layout- Örnek 1.Bir “den-ye” matrisinin oluşturulması. 2.Alan ihtiyaçlarının belirlenmesi. 3.Bir başlangıç şemasının çizilmesi. 4.Bu yerleşim planının maliyetini bulmak. 5.Bu layout üzerinde taşıma maliyetini azaltacak iyileştirmeler yapmak. 6.Detaylı gelişmiş bir plan ortaya çıkartmak. Bir fabrikada altı iş istasyonunun (departmanın)konumlarını malzeme taşıma maliyetini minimum yapacak şekilde belirlemek. Binanın boyutu 60 m etre boy, 40 metre en ve herbir dept. 20 x 20 metre boyutlarındadır.

10 DepartmentAssemblyPaintingMachineReceivingShippingTesting (1)(2)Shop (3)(4)(5)(6) Assembly (1) Painting (2) Machine Shop (3) Receiving (4) Shipping (5) Testing (6) Haftalık taşınan yük sayısı den\ye den\ye 501000020 3050100 200100 500 0 Process Layout- Örnek Figure 9.4

11 Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 4 Alan 5 Alan 6 Alan 4 Alan 5 Alan 660’ 40’ Process Layout- Örnek Malzeme KabulSevkiyatKalite Kontrol Dep t Dep t Dep t (4)(5)(6) Figure 9.5 Montaj MontajBoyahaneMakina atölyesi Dep t Dep t De pt (1)(2)(3)

12 Process Layout- Örnek Maliyet=$50+$200+$40 (1 and 2)(1 and 3)(1 and 6) +$30+$50+$10 (2 and 3)(2 and 4)(2 and 5) +$40+$100+$50 (3 and 4)(3 and 6)(4 and 5) = $570 Maliyet = ∑ ∑ X ij C ij n i = 1 n j = 1

13 10050 20 50 50 20 10 100 30 Process Layout- Örnek Departmanlararası akış grafiği 123 456 Figure 9.6

14 Process Layout- Örnek Maliyet =$50+$100+$20 (1 and 2)(1 and 3)(1 and 6) +$60+$50+$10 (2 and 3)(2 and 4)(2 and 5) +$40+$100+$50 (3 and 4)(3 and 6)(4 and 5) = $480 Maliyet= ∑ ∑ X ij C ij n i = 1 n j = 1

15 Process Layout-Örnek 3050 10 50 50 20 50100 100 Departmanlararası akış grafiği 213 456 Figure 9.7

16 Alan 1 Alan 2 Alan 3 Alan 4 Alan 5 Alan 6 Alan 4 Alan 5 Alan 660’ 40’ Process Layout-Örnek Malzeme KabulSevkiyatKalite Kontrol Dep t Dep t Dep t (4)(5)(6) Figure 9.8 Boyahane MontajMakina Atölyesi Dep t Dep t Dep t (2)(1)(3)

17 Yazılım Paketleri  Grafik yaklaşımlar sadece küçük çaplı problemler için geçerlidir.problems  Büyük ölçekli problemlerin çözümünde kullanılan yazılım paketleri (Bilgisayar programları) mevcuttur.Bazıları şunlardır:  CRAFT  ALDEP  CORELAP  Factory Flow

18 CRAFT-Örnek 12345612345611AAAABB22AAAABB33DDDDDD44CCDDDD55FFFFFD66EEEEED12345612345611AAAABB22AAAABB33DDDDDD44CCDDDD55FFFFFD66EEEEEDPATTERN TOTAL COST 20,100 EST. COST REDUCTION.00 ITERATION 0 (a) 12345612345611DDDDBB22DDDDBB33DDDEEE44CCDEEF55AAAAAF66AAAFFF12345612345611DDDDBB22DDDDBB33DDDEEE44CCDEEF55AAAAAF66AAAFFFPATTERN TOTAL COST 14,390 EST. COST REDUCTION 70. ITERATION 3 (b) Figure 9.9

19 İş hücreleri-work cells  İş gücü ve makinalar gruplar haline getirilir. Tek ürün ve ya ürün grupları üzerinde yoğunlaşılır.  Grup teknolojisi benzer karakteristik gösteren mamülleri tanımlayarak belli hücrelerde üretimini gerçekleştirir.  Üretim miktarının hücresel üretime geçecek kadar büyük olmalıdır.  Hücreler tasarım ve miktar değişikliklerinde re-organize edilebilir.

20 iş hücrelerinin Avantajları 1.Yarı mamül stoklarının azalması. 2.Daha az alana ihtiyaç duyulması. 3.Hammadde ihtiyacının ve bitmiş mamül stoklarının azalması. 4.Direkt iş gücünün azalması.Artan iş gücü katılım bilinci. 5.Makina ve ekipmanın kullanımının artması. 6.Makina ve ekipmana yapılan yatırımın azalması.

21 İş hücreleri kullanarak layout’un geliştirilmesi Mevcut layout - İşçiler küçük bir alanda çalışır. Üçüncü bir makina ve ya işçi olmadan üretim arttırılamaz. Gelişmiş layout - Çok yönlü eğitilmiş işçiler birbirlerine yardımcı olabilirler. Daha fazla üretim sağlanabilir. Figure 9.10 (a)

22 İş hücreleri kullanarak layout’un geliştirilmesi Mevcut layout - Düz hatlarda işin bölünmesi ve hattın dengelenmesi zor olabilir. Gelişmiş layout - U tipi yerleşimde ise işçiler daha fazla birbirlerine yardımcı olurlar ve eğitimli işçi ihtiyacı azalır. Figure 9.10 (b) U tipi montaj hatlarında işçi hareketleri ve alan ihtiyacı azalabilir. Bunun yanında iletişim, işçi sayısı ve muayene işlemleri azalır.

23 Parti ve ürüne dayalı yerleştirme  Makina, ekipmandan yüksek oranda yararlanmak için üretim miktarı yüksek olmalıdır.  Özel makina, ekipmana yapılacak yatırım için pazardaki mamüle olan talebin sürekli ve yüksek olması gerekir.  Ürünler standart olmalı ve hayat eğrisinin olgunluk çağını yaşıyor olmalıdırlar.  Kullanılan malzeme ve komponentler yeterli düzeyde ve kalitede elde edilebilir olmalıdır. Yüksek hacimli, az çeşitteki ürünlerin imalatında mamüle göre yerleştirme yapılır.

24 Mamüle göre Yerleştirme  Fabrikasyon imalat  Birbirine seri bağlı makinalarda üretim gerçekleştirilir.  Makina hızına bağımlı.  Dengelemek için mekanik veya mühendislik yönlü değişikliklere ihtiyaç vardır.  Montaj imalat  Hazır parçalar birbirine seri bağlı iş istasyonlarında bir araya getirilir.  İş görevlerinin yapılış hızına bağlıdır.  Hat boyunca yapılan görevlerin mümkün mertebe birbirine eşit olarak tasarlanması gerekir. Her iki imalat tipindede, her iş istasyonunda gerçekleştirilecek işlemler birbirine eşit olacak şekilde düzenlenerek dengeleme sağlanır.

25 Mamüle göre Yerleştirme 1.Birim başına değişken maliyet düşük 2.Malzeme taşıma maliyetleri düşük 3.Yarı mamül stokları az 4.İşçi eğitimi ve nezareti kolay 5.Hızlı imalat süresi Avantajları 1.Yüksek üretim miktarlarına ihtiyaç vardır 2.Hattaki herhangi bir noktada ki duruşlar tüm üretimi durdurabilir. 3.Ürün veya üretim hızında değişiklik esneklik yoktur. Dezavantajları

26 Montaj Hattı Dengeleme problemi Assembly-Line Balancing  AMAÇ:İstenilen (çıktı) üretim miktarını elde ederken işçi ve makinelere (iş istasyolarına) tahsis edilen görevler arasındaki dengesizliği en aza indirmek  Çözüme “Öncelik ilişki diyagramı”nı çizerek başlamak 1.Çevrim süresinin bulunması 2.Teorik iş istasyonları sayısının hesaplanması 3.İş istasyonlarına spesifik görevler tahsis ederek hattın dengelenmesi

27 Örnek problem Bu öncelik ilişkilerinden anlaşılan şey : A işlemi bitmeden B ve E işlemlerine başlanamaz. Perfor m ans süresiGörevden önce bitmesi gereken Görev(dakika)görev(ler) A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Total süre 66

28 Makina Montajı örneği Performans süresiGörevden önce Performans süresiGörevden önce bitmesi gereken bitmesi gereken Görev ( dakika ) görev(ler) A10— B11A C5B D4B E12A F3C, D G7F H11E I3G, H Total süre 66 I G F C D H B E A 10 1112 5 4 3 7113 Figure 9.13


"Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş EM 101 © 2006 Prentice Hall, Inc." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları