Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 13/01/2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 13/01/2014."— Sunum transkripti:

1 2014 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 13/01/2014

2 2014 Yılı İSG Programlı Teftişlerin Hazırlığı Türkiye’de En Fazla Kazaya Neden Olan Hususların ve En Riskli Faaliyet Gruplarının Tespiti:  2014 İSG Programlı Teftişleri için, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 2012 yılına ait İş Kazası verileri kullanıldı.  Alınan verilerde,  Kaza Kodları,  Kazanın gerçekleştiği faaliyet grubu  Kazanın gerçekleştiği il  İşyerlerine ait çalışan sayısı frekansları  Kazalı sayısı ve iş göremezlik sürelerine ilişkin frekanslar  Ölümle sonuçlanan kaza ve çalışan sayısı değerlerine ulaşılmıştır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı2

3  Tüm Türkiye’ de en fazla ciddi kazaların (Ölüm,sürekli veya uzun süreli geçici iş görmezlik ile sonuçlanan) kaza kodları tespit edildi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 Kaza KoduKazalı Sayısı 301Yüksek bir yerden derin bir yere düşme2.852 400Makinelerin sebep olduğu kazalar12.647 701Kayan, çöken cisimlerin çarpıp devirmesi1.444 702Çökmeler328 703Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan k.5.348 704Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması3.352 801Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması4.202 806Cismin sıkıştırması2.370 809Kesici ve batıcı aletin sebep olduğu kaza6.035 900Elektrik akımından ileri gelen kazalar441

4  Belirlenen kaza kodlarında en fazla kazalının olduğu Faaliyet Grupları tespit edildi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı4 Faaliyet GrubuKazalı Sayısı 41,42,43Yapı / İnşaat faaliyetleri4.568 05Kömür ve Linyit çıkartılması4.444 25Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı4.251 13Tekstil ürünlerinin imalatı2.716 24Ana metal sanayii2.683 23Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı2.019 29Motorlu kara taşıtı. treyler ve yarı treyler imalatı1.701 22Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı1.412 28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1.323 27Elektrikli teçhizat imalatı1.233 31Mobilya imalatı977 17Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı240

5 Programlı Teftişlerin detaylarının belirlenmesi:  Belirlenen Faaliyet Grupları içerisinde en fazla kazaya neden olan hususların tespit edilmiştir. Örneğin, Motorlu kara taşıtı. treyler ve yarı treyler imalatı faaliyet grubunda seçilen kaza kodları: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı5 Kaza Kodu AçıklamaSayısı 400MAKİNALARIN SEBEP OLDUĞU KAZALAR293 801VÜCUDUN VEYA BİR ORGANIN İKİ CİSİM ARASINDA KALARAK SIKIŞMASI, EZİLMESİ143 703TAŞIMA SIRASINDA TASINAN CİSİMLERİN DÜŞMESI SONUCU OLUŞAN KAZALAR110 806CİSMİN SIKIŞTIRMASI75 1101GÖZE VEYA VÜCUDUN DOGAL BOSLUKLARINA YABANCI CISIM KAÇMASI73 803DURAN CISIMLERE ÇARPMA70 704BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPMASI, DEVRİLMESİ64

6 Programlı Teftişlerin uygulama alanlarının belirlenmesi:  Uygulama alanlarının tespitinde, belirlenen Faaliyet Gruplarında, 1900 (Diğer Nedenler) dahil, illerdeki toplam kazalı sayıları belirlendi.  Belirlenen kazalı sayılarına göre iller seçilirken, ildeki 100.000 (yüzbin) çalışanda kazalı sayısı oranı, işyeri sayısı ve çalışan sayısı dikkate alındı. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı6

7 Mobilya Sektöründe İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Adana Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Kayseri ve Bursa Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: – Mesleki bronşiyal astım – Kas iskelet rahatsızlıkları 7 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

8 Tarım İşyerlerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Adana Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Bursa, Bolu, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi 8İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

9 Tarım İşyerlerinde İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yüksek bir yerden derin bir yere düşme – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 9İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

10 Elektrikli Teçhizat İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Manisa, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Bolu Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Yangın, parlama ve patlama 10İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

11 Elektrikli Teçhizat İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Acil durum planları – Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: – Kurşun – Mesleki bronşiyal astım 11İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

12 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İzmir, Denizli, Bursa, Samsun, Zonguldak, Kayseri, Bilecik Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi 12İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

13 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Cismin sıkıştırması – Yüksek bir yerden derin bir yere düşme – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 13İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

14 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: – Silikoz – Kurşun – Kas iskelet rahatsızlıkları – Nitrogazlar – Mesleki bronşiyal astım 14İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

15 Mineral Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Kütahya, Kırklareli, Bilecik Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi 15İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

16 Mineral Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: – Silikoz – Kurşun – Arsenik ve bileşikleri – Kas iskelet rahatsızlıkları – Mesleki bronşiyal astım 16İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

17 Patlayıcı Madde İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 17İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

18 Kimyasal Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Gaziantep, Bursa, Adana, Tekirdağ Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Cismin sıkıştırması 18İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

19 Kimyasal Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 19İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

20 Atık Su Arıtma Tesislerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Yalova, Bolu, Düzce, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, İzmir, Manisa, Mersin, Antalya, Trabzon, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Muğla, Balıkesir. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Kaza neticesinde zehirlenmeler – Zararlı maddelere solunum, sindirim veya cilt temasıyla maruz kalma – Kaymalar ve çökmeler 20İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

21 Atık Su Arıtma Tesislerinde İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 21İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

22 Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Bursa Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İzmir, Manisa, Bursa, Sakarya, Kocaeli. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi 22İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

23 Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Cismin sıkıştırması – Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cısım kaçması – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 23İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

24 Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: – Kurşun – Benzen – Kas iskelet rahatsızlıkları – Mesleki bronşiyal astım 24İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

25 Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Bursa Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Konya, İzmir, İstanbul, Samsun, Manisa, Osmaniye, Hatay. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Cismin sıkıştırması 25İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

26 Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 26İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

27 Tekstil Ürünlerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: İstanbul Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Kayseri, Tekirdağ, Uşak, Bursa, Denizli, Kırklareli, Adana Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Cismin sıkıştırması 27İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

28 Tekstil Ürünlerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: – Mesleki bronşiyal astım 28İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

29 Makine ve Ekipman İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: İstanbul Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Karabük, Aydın, Tekirdağ, Manisa, Bursa Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar 29İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

30 Makine ve Ekipman İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Cismin sıkıştırması – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 30İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

31 Makine ve Ekipman İmalatında İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: – Kurşun – Kas iskelet rahatsızlığı – Mesleki bronşiyal astım 31İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

32 Parlayıcı ve Patlayıcı Kimyasalların Depolanmasında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: İstanbul Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Mersin, Adana, Gaziantep, İzmir Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 32İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

33 Ana Metal Sanayinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: İzmir Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Denizli, Karabük, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Osmaniye, Çanakkale, Hatay, Aydın, Manisa, Kayseri, Bilecik, Bartın, Yalova, Kırşehir. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi 33 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

34 Ana Metal Sanayinde İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları 34 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

35 Ana Metal Sanayinde İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: – Silikoz – Kurşun – Kas iskelet rahatsızlığı – Mesleki bronşiyal astım 35İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

36 Kağıt Ürünlerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: İzmir Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Kırklareli, Kayseri, Denizli, Bursa, Manisa, Tekirdağ, İzmir Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Makinelerin sebep olduğu kazalar – Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar – Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi 36İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

37 Kağıt Ürünlerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: – Cismin sıkıştırması – Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi – Hareket eden cısımlerın arasında sıkısmak – Yangın, parlama ve patlama – Acil durum planları – Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: – Mesleki bronşiyal astım 37 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

38 Yapı İşyerlerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıkları Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli riskler: –Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları 38İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

39 Büyük İnşaat İşyerlerinde İSG Yönünden Programlı Araştırma Faaliyetleri Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Ordu. Belirlenen öncelikli riskler: – Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları. 39İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

40 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Tüm Grup Başkanlıkları Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli riskler: – Yeraltı kömür, yeraltı metal ve yerüstü maden işyerlerinde İSG mevzuatı. 40İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

41 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Kapasitesini Araştırma İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Tüm Grup Başkanlıkları Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli riskler: – Güvenlik yönetim sisteminin yedi unsuru. 41İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

42


"2014 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 13/01/2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları